One Radical Planet

🔒
❌ About FreshRSS
There are new available articles, click to refresh the page.
Yesterday — August 24th 2019Your RSS feeds

İzcan: Türkiye’deki AKP MHP iktidarının baskı ve şiddet politikalarını kınar, demokrasi kavgası veren Türkiye haklarına en geniş dayanışmamızı vurgularız.

By birlesikkibrispartisi

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, Türkiye’deki AKP- MHP iktidarının Diyarbakır, Mardin ve Van Belediyelerine kayyum atanmasını ve ardından direniş gösteren sivil halka uygulanan polis şiddeti ve zulmünü kınadıklarını ve demokrasi mücadelesi veren Türkiye halkları ile en dayanışma içerisinde olduklarını vurgulayarak, “ Türkiye’de MHP destekli AKP iktidarı kendi halkına zulüm eden faşist bir diktatörlüğe dönüşmüştür” dedi.

“ Kendi halkının iradesine saygı duymayan AKP iktidarı baskı ve zulüm uygulayarak halk iradesini hiçe saymaktadır” diyen İzcan, Halkların Demokratik Partisi ve diğer demokrasi güçlerinin verdiği demokrasi, eşitlik ve özgürlük mücadelesine destek verdiklerini ve Türkiye halklarıyla dayanışma içerisinde olduklarını ifade etti.

“ AKP iktidarı uyguladığı baskıcı yöntemlerle Türkiye’yi iç savaşın eşiğine getirmiş, Sünni İslam yayılmacı terör örgütlerine verdiği destekle de dış politikada saygınlığını yitirmiş bir iktidar haline gelmiştir” diyen İzcan, “ Kıbrıs’ın Kuzeyinde hükümet edenler ve parlamentoda bulunan partiler Ankara’ya biat etme yarışına girerek ne umut etmektedirler. Kendi halkına böyle bir zulmü uygulayan bir iktidarın sizin halkınıza merhamet edeceğini mi düşünüyorsunuz ” diye sordu.

Barış, demokrasi yanlısı olduğunu iddia eden bazı parti ve sivil toplum örgütlerinin sessiz kalarak Türkiye’de yaşanan zulüm ve baskıya ortak olduklarını ifade eden BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, “ Kıbrıs’ın Kuzeyindeki demokrasi güçleri, sivil toplum örgütleri ve sendikalara çağrımız kendi partisel, zümresel ve kişisel çıkarlarını korumak adına büründükleri sessizlikten bir an önce uyanmaları ve üzerlerindeki ölü toprağını atarak Türkiye halkları ile dayanışma içerisinde demokrasi ve özgürlük mücadelesini yükseltmeleridir. Türkiye demokratikleşmeden, özgürleşmeden Kıbrıs’ın kuzeyinin demokratikleşmesi ve özgürleşmesi mümkün değildir” dedi.

 

Baraka Kültür Merkezi’nden Özerk Tiyatro Talebi ve Yaşar Ersoy’a Destek

By Nazen Şansal

2

2

Baraka Tiyatro Ekibi, Devlet Tiyatroları önünde sokakladığı bir oyun ile özerk ve özgür tiyatro talebini dile getirdi. Sol Anahtarı elemanlarının da yer aldığı müzikli oyunda, özgürce şarkı söyleyen gençler, siyasi atama olan yasakçı bir müdürün sansürüne ve baskısına maruz kalarak sanatlarını diledikleri gibi yapamaz hale geldiler. Ardından, oyuncular Ataol Behramoğlu’nun “Bu Yangın Yerinde” isimli şiirini okudu. Tiyatro üstadı Yaşar Ersoy’a destek Oyun sonrası, Baraka aktivisti Nazen Şansal tarafından yapılan açıklamada, Devlet Tiyatroları’nın hükümetlerin değil halkın değerli bir kurumu olduğu vurgulanarak, siyasi atama ile yönetilmesine, yasakçı ve baskıcı zihniyetlere,  özerk tiyatro yasası yapmayan gelmiş-geçmiş hükümetlere ve tiyatro üstadı Yaşar Ersoy’a hadsizce dil uzatanlara “TEPKİ” gösterildi.

1

Basın açıklamasının tam metni şöyle: Burada bir yangın yerinin yanı başındayız şimdi… 20 yıl önce kül olan Devlet Tiyatrosu’nun yanındayız! 20 yıldır sahnesizliğe mahkum edilen, siyasi hesaplarla, kişisel çıkarlarla istisnasız her hükümet döneminde müdahale edilen, her şeye rağmen inatla üreten tiyatro sanatçılarının ve emekçilerinin yanındayız. Çünkü Devlet Tiyatrosu, kendi politik görüşüne göre müdür atayıp burayı yönetmeye soyunan, kendini “patron” ilan eden başbakanların, kültür bakanlarının değil, halkın bir kurumudur.  Nereli olduğu veya nereden geldiği fark etmeksizin, halkların kardeşliğine kucak açmalı ve hizmet etmelidir. Biz tiyatro severler olarak tiyatromuzun, küllerinden yeniden doğmasını arzuluyoruz. Ama nasıl? Özerk olarak, özgür olarak… Atanmış siyasilerin değil, sanatçıların ve tiyatro emekçilerinin kolektif kararlarıyla yönetilmesini istiyoruz. Tüm sanatçıların ve tiyatro emekçilerinin geleceği garanti altında, güvenceli çalışabilmesini ve böylece kimsenin baskısına maruz kalmadan özgürce üretebilmesini istiyoruz. İşte bu nedenle; Yıllardır Özerk Tiyatro Yasası yapmayan tüm hükümetlere tepkimizi gösteriyoruz! Halkın yanında görünüp, sanatın özgürlüğünden bahsedip Devlet Tiyatrolarını aynı yapısal sorunlarla baş başa bırakan CTP-TDP-HP-DP dörtlüsüne tepkimizi gösteriyoruz! Evrensel olan ve ifade özgürlüğünü de içeren sanatı sadece kendi dar çerçevesinden gören milliyetçi, gerici, baskıcı, yasakçı, sansürcü Ulusal Birlik Partisi’ne ve ırkçı, bölücü Yeniden Doğuş Partisi’ne tepkimizi gösteriyoruz! Sanatın özgürlüğüne, yani özüne, varlık sebebine el uzatanlara; bu halkın yetiştirdiği en değerli sanatçılarımızdan Yaşar Ersoy ustaya hadsizce dil uzatanlara tepkimizi gösteriyoruz! 3 4 5 6  

Open Day – We Art One Workshop

By Marina Toufexis

Open Day – We Art One Workshop – Programme

Larnaca Europe square Wednesday 28/08/2019, 17.00- 21.00

Workshop thematic Kiosks

(Europe Square)

17.00 – 19.00 The children will present the workshop “We Art One” to the public in 4 thematic Kiosks:

 The 1st Kiosk is about the 1st phase of the Lab (getting to know you, games and activities)

The 2nd Kiosk is about the 2nd phase of the workshop (familiarization with the different forms of creative play

The 3rd Kiosk deals with the third phase of the workshop (creativity through play and creative work),

The 4th kiosk deals with the parallel program of the workshop visits to cultural and recreational areas and operators of the local community.

Closing Ceremony

19:00 – 19:10   Welcome from KISA

19:10 – 19:20    Greeting by the Mayor of Larnaca

19:20 – 19:35    Speech by the Commissioner for the protection of the Child: The child’s right to play and its role in the    process of integration, equal participation in society

19:35 – 20:00    Children talk about their experiences in the lab

20:00 – 20:30    Live music and dance event

20:30 – 21:00    Closing ceremony and music

Open Day – Art One Workshop – Πρόγραμμα
Λάρνακα, Πλατεία Ευρώπης 28/08/2019, 17.00- 21.00

(Πλατεία Ευρώπης)

Θεματικά Περίπτερα εργαστηρίου

17:00 – 19.00 Τα παιδιά παρουσιάζουν σε 4 θεματικά Περίπτερα το Εργαστήρι «We ArtOne» στο κοινό:
 Το 1ο Περίπτερο αφορά στη 1η φάση του Εργαστηρίου (γνωριμία, παιχνίδια και δραστηριότητες)
 Το 2ο Περίπτερο: αφορά στη 2η Φάση του εργαστηρίου (εξοικείωση με τις διάφορες μορφές δημιουργικού παιχνιδιού
 Το 3ο Περίπτερο αφορά στη 3η φάση του εργαστηρίου (δημιουργικότητα μέσα από το παιχνίδι και την δημιουργική απασχόληση), και
Το 4ο Περίπτερο αφορά στο παράλληλο πρόγραμμα του Εργαστηρίου (επισκέψεις σε πολιτιστικούς και ψυχαγωγικούς χώρους και φορείς της τοπικής κοινωνίας)
Τελετή κλεισίματος

19:00 – 19:10 Καλωσόρισμα από ΚΙΣΑ

19:10 – 19:20 Χαιρετισμός από Δήμαρχο Λάρνακας

19:20 – 19:35 Ομιλία Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού: Το δικαίωμα του παιδιού στο παιχνίδι και ο ρόλος του στη διαδικασία ένταξης, ισότιμης συμμετοχής στη κοινωνία

19:35 – 20:00 Τα παιδιά μιλούν για τις εμπειρίες τους στο εργαστήρι

20:00 – 20:30 Ζωντανό μουσικοχορευτικού δρώμενο

20:30 – 21:00 Κλείσιμο τελετής και μουσική

Eski Sokak Eski Çocukluk- Sezgin Keser

By Şifa Alçıcıoğlu

yakantop

Argasdi'nin 55. sayısıyla çocukluğunuza uzanmaya ne dersiniz? Syakantopezgin Keser'in kaleminden "Eski Sokak Eski Çocukluk"... Hayat her canlının yaşadığı bir süreçtir. Başlar, ilerler ve biter. Farklı zamanlarda, farklı yerlerde, iyi ya da kötü koşullarda, bazılarımızın sadece kendi için, bazılarımızınsa kendinden çok başkaları için yaşadığı, durmayan ve değişen bir süreçtir. Yedisinde neysek yetmişinde o olmayız. Çünkü yedisinde içinde bulunduğumuz koşullarla yetmişinde içinde bulunduğumuz koşullar bir değildir. Yedisinde neoliberal politikaların kıskacında varlığını sürdürmeye çalışan bir ada ülkesindeyken yetmişinde sosyalizmin yaşandığı bir ada ülkesinde olabiliriz. Bugün toplu ulaşımın sağlanması kavgasını verirken, elli yıl sonra uzay ve zaman yolculuklarına tanık olabiliriz. Değişim kaçınılmazdır. Nerede o eski bayramlar, bizim zamanımızda çocuk olmak başkaydı gibi hasret ve sitem içeren sözlerimiz, bir yandan değişimin kaçınılmazlığını bir yandan da geçmiş ve bugünün karşılaştırmasını yaptığımızı gösterir. Geçmişle bugün arasında yaptığımız karşılaştırmada, belki eskiden sahip olduklarımıza, yaşadıklarımıza duyduğumuz özlemden, belki de bugünkü değişime ayak uyduramayışımızdan geçmişin daha iyi olduğunu düşünürüz. Mesela eskiden çocuk olmakla bugün çocuk olmayı ele alabiliriz. Özellikle 90’lar çocukluğunun ardından 2000’li yıllarla çocukların yaşantısında büyük farklılıklar olmuştur. Son 20 yıl içinde artan dijitalleşme ve sanal yaşam çocukların bilgisayar, telefon, tablet gibi araçlarla sayısız sanal oyunlara ve sınırsız bilgiye ulaşmasını kolaylaştırmıştır. Evinde otururken istemediği kadar oyuna sanal ortamdan ulaşan bir çocuk için sokakta oyun oynamak uzak bir seçenek haline geldi. 80’li, 90’lı yıllarda okul sonrasında sokağa çıkılır ve akşam hava kararana kadar saklambaç, seksek, körebe, yakar top gibi oyunlar oynanırdı. Günümüz çocuklarının sahip olduğu sanal oyun araçlarının yerine bilye, yo-yo, topaç, sevdiğimiz çizgi karakterlerin figürlerinin üzerinde olduğu taso gibi eşyalar eski yılların oyun araçlarındandı. Sokak sadece çocukların yaşamında değil yetişkinlerin yaşamlarında da büyük etkiye sahiptir. Yaşadığımız mahallede sokaktaki yaşamı ne kadar canlı tutarsak o mahallede birlikte yaşadığımız insanlarla komşuluk ilişkilerimiz o kadar gelişir, dayanışma ruhumuz güçlenir ve kolektif olarak bir şeyler yaratmanın keyfini yaşarız. Sokakta oynayan çocukların varlığı sadece o çocukları yalnızlaşmaktan kurtarıp arkadaş edinmelerini sağlamaz, o mahalle sakinleri için de samimi bir yaşam ortamı yaratır. Dolayısıyla eski çocuklukları bugünün çocukluğundan daha çok sevmemiz 90’ların sonuyla sokaktaki hayatın azalıp, evlerde ve kapalı mekanlarda kendimize dönük bir yaşam şeklinin etkin olmaya başlamasındandır. Çalışma saatlerinin uzadıkça uzadığı, evlerimizi sadece geceleri yatmak ve dinlenmek için kullandığımız bir dönemdeyiz. Küçük yaştan çocukları akademik kariyere hazırladığımız, sadece anne babaların değil çocukların da günlük sekiz saat mesai yaptığı bir düzen içerisinde kendine dönük bir yaşama yöneldiğimiz koşullarda, çocukların sokaklarda edinilen arkadaşlık, kardeşlik bağlarının oluştuğu, düşe kalka yaralar bereler içinde öğrendiği ve eğlendiği günlerin bizler için nostalji olarak hatırlarımızda kalması kaçınılmazdır. Çocukların sokaktan uzaklaşmalarındaki tek etken teknolojik gelişmeler değildir, mahallelerde oyun alanlarının kalmaması da bir etkendir. Eskiden top oynadığımız boş arsalar artık sermayenin kar hırsının kurbanı durumunda. Her yer asfalt yollar, evler, apartmanlarla doldurulmuşken, yeşil alanlar yaratılmazken çocukların güvenli bir şekilde oynayabilecekleri parklar yok derecede azdır. Hatta insanların bir araya gelebileceği, çocukların birlikte eğlenebileceği parklar bile bütün günün koşuşturmasının yarattığı bıkkınlığı yaşayan yetişkinler tarafından mahallelerde istenmez olmuştur. Hal böyleyken, sabahtan akşama çalışan bireylerin, çocuklarını, güvende hissetmedikleri sokaklara bırakmamaları, aile büyüklerine emanet etmeleri, özel kreşlere göndermeleri daha akılcı görünebilir. Teknolojik gelişmeler, çocukların sokaktan uzaklaşmasının, bireyselleşmesinin, yalnızlaşmasının sebeplerinden biriyken bir yandan da bu gelişmelerin doğru oranda ve şekilde kullanıldığında çocukların gelişimine büyük faydalar sağlayabileceğini de gözden kaçırmamak gerekir. Sanal ortamın yarattığı bilgiye kolay erişim, daha hızlı öğrenebilen çocukların yetişmesini sağlıyor. Tabletlerle, telefonlarla, bilgisayarlarla daha fazla uyaranla karşılaşan çocukların algısı daha açık oluyor ve birden fazla şeyle ilgilenen çocuğun zekası ve becerisi de artıyor. Çocukluğunu 2000’lerden önce yaşayanların her oyun için farklı materyalleri vardı; bugün ise çocukların sahip oldukları teknolojik cihazlarda becerilerini geliştirebilecekleri, yeteneklerini keşfedebilecekleri sayısız oyun ve program bulunmakta. Her dönemin koşullarının farklılığı dönemsel olarak çocuklukların da birbirlerinden farklı olmasına yol açmaktadır. Günümüzün 80’lere, 90’lara göre değişen ekonomik, politik ve kültürel koşulları eski zamanlardaki sokak hayatını yok etse de çocukların ileri teknolojinin esiri olmadığı, tam gün akademik eğitimle boğulmadıkları, sosyal varlıklar olan biz insanların ihtiyaç duyduğu başka insanlarla etkileşimini, dayanışmayı deneyimleyerek öğrenebilecekleri alanların oluşturulması günümüz çocukluğunu da keyifli, değerli ve hatırlanır kılacaktır.  
Before yesterdayYour RSS feeds

Facebook Πιττίν

By Aceras Anthropophorum
—  Δεν θέλω να είμαι εν γνώσει ή εν αγνοία μου μέρος ενός αλγόριθμου.—  Δεν θέλω να λαμβάννω κοινοποιήσεις από μιαν ομάδαν ανθρώπων που αποφασίσαν, σαν μέρος κάποιουαλγόριθμου, ότι μια πληροφορία με ενδιαφέρει.—  Δεν θέλω να συλλέγουν τα προσωπικά μου δεδομένα, τες προτιμήσεις μου, το πού συχνάζω στο διαδίκτυο, ή στον κόσμον, το τί ξέρω τζ̆αι τί ψάχνω στους research browsers τζ̆αι να τα πουλούν σε εμπόρους, πολιτικούς ή διαχειριστές της εξουσίας για να πετύχουν καλλύττερες πωλήσεις, εκλογικά αποτελέσματα, κρατικές ή άλλες επιβουλές…—   Δεν θέλω να ξοδεύκω άσκοπα τον χρόνον μου, ούτε καν τα πέντε λεπτά στον απόπατον, ττίππι-ττίππι πας το τηλεφωνούιν.—  Δεν θέλω να είμαι αντικοινωνικός όταν είμαι με κάποιον πλάσμαν τζ̆αι βαρκούμαι λλίον, τζ̆αι κλεφτοκοιτάζω το τηλέφωνο για να περνά η ώρα. —  Δεν θέλω να σκοτώννω τες ώρες της procrastination(να αφήννω τα θέρη μου τζ̆αι να ξηκανναουρίζω) με τόσον βλακώδη τρόπο, φρου-φρου να κάμνω σκρολ μιαν οθονούαν να δώ τι εξυπνοκωλιάν έγραψεν ο ένας τζ̆αι ο άλλος.—  Δεν θέλω να θωρώ πόσον χαμηλά μπορεί να ππέσει έναν πλάσμαν που εκτίθεται δημόσια στα κοινωνικά δίκτυα.—  Δεν θέλω να είμαι μέλος κανενού δικτύου. Εδώ στην πραγματική ζωή τζ̆αι απόφυγα να δικτυωθώ με τους κυπραίους της χώρας που διαμένω, τί γυρεύκω σε έτσι τόπους, πραγματικούς ή βίρτουαλ;—   Δεν θέλω να μπαίννει σε πειρασμόν ο ναρκισσισμός μου για την ευχαρίστησην ενός λάϊκ τζ̆αι να χάννει πραγματικές χαρές.—  Δεν θέλω να έρχομαι σε επαφήν με τόσην ανθρωπίλλαν, τόσην βλακείαν, τόσην αμορφωσιάν, τόσον θρίαμβον της βλακείας που να γίνεται τιμή τζ̆αι καμάρι κάποιων, για να πουλήσει σε τελευταίαν ανάλυσην ο Τσουκκερμπεργκ διαφήμησην τζ̆αι να αστίζει ο αλγόριθμος του ακόμα παραπάνω τούτην την συμπεριφοράν.—  Δεν θέλω να έχω επαφήν με κουτσομπολιά, φέικ νιους, βλακώδης κοκορομαχίες μεταξύ αγνώστων ονομάτων που μου ονόμασεν το φέιζπουκ φίλους ή μεταξύ αβατάρ.—  Θέλω να κόψω μούτιν λλίον που την τοξικότηταν της Κύπρου που αγαπώ τζ̆αι που μισώ όσον ο εαυτός μου.

 

 

Εγράφτηκα σε τούτον το Φέιζπουκ διότι εσυνέχιζα να γράφω στο μπλόγκ μου που έγινεν μια πεθαμμένη υπόθεση με καμιάν δεκαρκάν επισκέπτες τον μήναν. Τούτος ο τρόπος έκφρασης επεριθωριοποιήθην, διότι ήβραν άλλον τρόπον να φκάλλουν λεφτά οι διαφημιστές που τους συνδρομητές του ίντερνετ τζ̆αι εβούρησεν ο λαός ποτζ̆εί. Που τότες βάλλω κοινοποιήσεις τζ̆αι έρκουνται καμιάν πεντακοσιάν, καμιάν φοράν τζ̆αι σ̆σ̆ίλια πλάσματα τζ̆αι θκιαβάζουν τες αναρτήσεις μου. 

Πρέπει να είσαι πολλά δυνατόν πλάσμαν για να γράφεις τζ̆αι να μεν σε κόφτει να μεν θκιαβάσει τζ̆αι κανένας το κείμενον σου. Εγώ δεν εκατάφερα ακόμα να δυναμώσω τόσον, τζ̆αι ο ναρκισσισμός μου εν άρρωστος όπως της μεγάλης πλειονότητας των ανθρώπων τζ̆αι ψάχνει υποκατάστατα της απόλαυσης. Η κολακία πιάννει ακόμα πάνω μου, άμαν μου λαλεί κάποιος ότι γράφω καλά. Τωρά όμως που μετρώ το κόστος του να είσαι πάνω σε τούτα τα σόσιαλ μίντια, σκέφτομαι ότι είναι ίσως η ώρα να οριμάσω τζ̆αι να κόψω μούτιν όι μόνον που την τοξικήν Κύπρον, αλλά τζ̆αι που τες τοξικές εκφράσεις του ναρκισσισμού. Που τες κοινοποιήσεις λλίον-λλίον εξέφυγεν τζ̆αι εγίνηκα κανονικός πελάτης του φέιζπουκ. Να απαντώ, να γράφω, να μου βάλλουν λάικ (εγώ σπάνια βάλλω). Πιττίν. Δεν θέλω άλλον.


Ποσ̆ερετώ σας που το φέιζπουκ, τζ̆αι αν κάποιος θέλει να θκιαβάζει πότε πότε τί έγραψα, ας κάμει tag acerasanthropophorun.blogspot.com ή ας στείλει μέιλ στην διεύθυνσην του μπλόγκ flou123@bluewin.ch. Τζ̆αι άμαν σας αρέσει καμιά ανάρτηση, κάμνετε την σ̆έαρ στο κοινωνικόν σας δίκτυον. Ότι τζ̆αι να κάμω, νομίζω ότι πάντα θα έχω το αΐπιν να μου αρέσκει να το δκιαβάζουν πολλοί τζ̆είνον πογραψα. Άμαν ηξέρεις τα αΐπια σου όμως κάτι είναι. Προσέχεις πουλλόου τους.


-->
Ορεβουάρ

 • August 23rd 2019 at 11:51

Baraka’dan Devlet Tiyatroları Önünde TEPKİ Oyunu

By Nazen Şansal

görsel

Baraka Kültür Merkezi olarak, Özerk tiyatro yasası yapmayan gelmiş geçmiş hükümetlere, sanata yasak koyan Devlet Tiyatroları müdürüne ve onu atayan baskıcı zihniyete TEPKİmizi gösteriyoruz! Bu amaçla 22 Ağustos Perşembe saat 18.00’de Devlet Tiyatroları önünde (Okullar Yolu) kısa bir oyun ve şiir sokaklayacağız. Tiyatroya gönül veren tüm sanatçılar, sanatın özgürlüğüne inanan tüm halkımız ve duyarlı örgütler davetlidir.

görsel

   

13. Baraka Yaz Kampı Gerçekleştirildi

By Kamil İpçiler

67840485_2711948248815534_482600632960679936_n

Baraka Kültür Merkezi tarafından bu yıl 13.sü düzenlenen yaz kampı Tatlısu’da (Akatu) gerçekleştirildi. 2-4 Ağustos tarihleri arasında, Tatlısu Belediyesi tarafından işletilen Zambak Tatil Köyü’nde Baraka aktivistlerine ve dostlarına açık olarak düzenlenen çadır kapmında, tüm yıl boyunca yaşanan yoğunluk ve yorgunlukların ardından katılımcılar bir yandan hep birlikte dinlenip eğlenirken diğer yandan da yeni bir üretim ve mücadele sürecine hazırlanmak için enerji depoladılar.
Baraka Tiyatro Ekibi tarafından yapılan tiyatro atölyesinden Sol Anahtarı Müzik grubunun konserine; satranç ve tavla turnuvalarından spor oyunlarına değin bir dizi etkinliğin yeraldığı 2 günlük çadır kampında ayrıca “Kültürel alan araçlarının politik mücadeleye katkısı ve aralarındaki diyalektik ilişki” konulu bir de forum (söyleşi) gerçekleştirildi. 67428810_2709048875772138_4744532771391668224_n 67523906_2709048785772147_2251227827120635904_n 67697339_2709048665772159_6512989210536837120_n 67840485_2711948248815534_482600632960679936_n 67931796_2709048605772165_935731987769982976_n

Baraka Tiyatro Ekibi: Baskılar Bizi Yıldıramaz!

By Şifa Alçıcıoğlu

_DSC0321

_DSC0321Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrosu’nun yeni sezonunda, yazar ve yönetmenliğini tiyatro sanatçısı Yaşar Ersoy tarafından yapılması planlanan “Yangın Yerinde Kabere” isimli oyunun, yeni atanan devlet tiyatrosu müdürü tarafından yasaklanması bizlere bir kez daha göstermiştir ki siyasi atamalarla yapılan bu görevlendirmeler olduğu sürece baskıcı ve sansürcü sorunlar yaşanmaya devam edecektir. Esas yapılması gereken, devletin tiyatrosunun özerk bir yapıya kavuşturulmasıdır.
Baraka Tiyatro ekibi olarak, ihtiyaç duyduğumuz her anda desteğini yanında hissettiğimiz, gerek atölye çalışmalarımızda gerekse oyun zamanlarında engin tecrübesini ve kıymetli zamanını bizlere ayıran usta oyuncu Yaşar Ersoy’un yanında olduğumuzu bir kez daha yinelemek isteriz. Ekibimizin kapıları sanata, sanatçıya ve Yaşar Ersoy gibi yıllarını bu mücadeleye ayırmış bir üstada her zaman açıktır.
Yıllardır yaşanan politikalar göstermiştir ki baskı ve sansür korkunun ürünüdür. Ülkemizde son yıllarda yaşanmaya başlanan kitap yasaklama, tiyatroya sansür gibi konular muhafazakar ve yasakçı zihniyetin şekil bulmuş halidir. Korkuyorlar, toplumsal olayları mizahi dille anlatan oyundan korkuyorlar, sanatın değiştirme gücünden korkuyorlar! Yaşar Hocamızın da dediği gibi “ sanatın evrensel gücü, onu sınırlamaya çalışan her türlü politikadan daha güçlüdür”
Devlet Tiyatrolarının özerk bir yapıya bürünmesi gerektiğinin, siyasi atamalar yerine sanatçılar tarafından yönetilmesi gerektiğinin altını bir kez daha çizerken, sanatın ve tiyatronun bir özgürleşme aracı olduğunu da hatırlatırız. Baskılar bizi yıldıramaz!
Baraka Tiyatro Ekibi (a)
Şifa Alçıcıoğlu

Bağımsız Kıbrıs Yürüyüşü Gerçekleşti

By Mustafa Batak

Yürüyüş 6

Adamızın bölünmüşlüğünün 45. yılında; halkları kardeş başka bir Kıbrıs yaratma mücadelesi  devam ediyor. Kıbrıs’ın kuzeyinde yer alan devrimci yapılar Bağımsız Kıbrıs için dün akşam Lefkoşa sokaklarındaydı. Yürüyüş 1   Yürüyüş 3 Bağımsız Kıbrıs eylemlilikleri çerçevesinde ilk olarak, Baraka ve Bağımsızlık Yolu tarafından 10 Ağustos Cumartesi günü saat 19:00’da Baraka Kültür Merkezi lokalinde “Dünden Bugüne Kıbrıs Sorunu: Beklemekten Öte Bir Barış Mücadelesi İçin Neler Yapılabilir?” konulu panel gerçekleştirildi; daha sonra ise halkları kardeş Bağımsız ve Birleşik Kıbrıs için, ülkemizde son dönemde artarak yayılan gericiliği, ayrılıkçı politikaları ve adamız üzerindeki tüm işgalleri protesto etmek amacıyla sokağa çıkıldı. Yürüyüş 4 Yürüyüş 5 14 Ağustos Çarşamba akşamı (dün akşam) saat 19:00’da yıllardır “Bağımsız Kıbrıs” yürüyüşü olarak anılan eylem İngiliz Elçiliği önünde Baraka Müzik Topluluğu Sol Anahtarı’nın özgürlük temalı şarkılarıyla başladı. Müziğin yanısıra okunan şiirlerin ve yapılan konuşmaların ardından İngiliz Elçiliği’ne siyah çelenk bırakan kitle, ikinci durak olarak Amerikan Temsilciliği’ne yürüyerek oraya da bir siyah çelenk bıraktı. Kalabalık ve coşkulu gerçekleşen yürüyüşün son durağı ise TC Elçiliği’ydi. Amerikan Temsilciği İngiliz Elçiliği Toplumsal muhalefetimiz açısından “halkları kardeş başka bir Kıbrıs yaratma mücadelesi” olarak kabul edilen bu günde; faşizme, gericiliğe ve ülkemizde tüm işgallere karşı coşkulu kitlenin hep birlikte attığı sloganların ardından son olarak organizasyon komitesi tarafından hazırlanan ortak basın açıklaması okunarak eylem sona erdi. Eliçilik Önü 1 Eliçilik Önü 2 Yürüyüş 8 Organizasyon komitesinin ortak basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: Yurdumuzun bölünmesin 45. yılında, bir 14 Ağustos’ta yine sokaktayız. Ayrılıkçı seslerin yeniden yükseldiği, liberal aklın ise barış adına beklemek ve ummak dışında bir şey yapmadığı bir ortamda yıllardır olduğu gibi Bağımsız Kıbrıs demeye devam ediyoruz. Kıbrıs sorununun çözümü için yegane yöntem olan iki halkın eşitliğine dayalı bir federasyon anlayışının gündem dışı bırakılmaya çalışıldığı bir süreçten geçiyoruz. Bu saldırı dalgasına rağmen barış ve federasyonu savunduğunu ifade eden çok sayıda kesim ise “barış dilenciliğinden” öteye gidemeyen bir anlayışı halklara seçenek olarak sunuyorlar. Etnik çatışmalarla geçen dönem ve bölünmüş bir Kıbrıs’ta geçirdiğimiz onlarca yıl göstermiştir ki, ada halklarına dayanmayan bir mücadele Kıbrıs’ta barışa hizmet edemez. Her iki halk içindeki milliyetçi ve faşist çevrelerin karşı tarafı suçlayarak tanımladığı, kimilerinin ise sadece hukuki bir sorun olarak gördüğü Kıbrıs sorunu, bizler için Kıbrıs halklarının yeniden kardeşleşmesi ve yurtlarıyla ilgili söz, yetki, karar yani iktidar hakkını kazanmaları sorunudur. Dolayısıyla bizler Kıbrıs sorununu sadece 1974 yılında yaşananlarla ilgili görmüyoruz. İç ve dış etkenlerin yıllar içinde farklı farklı roller üstlendiği bir süreç yaşanmış ve bu süreçle beraber 1974 yılında bölünmüş bir Kıbrıs yaratılmıştır. Ülkemiz Kıbrıs, bir bütün olarak emperyalizmin işgali altındandır. Her ne kadar bu işgal ağırlıkla emperyalizmin taşeronları olarak adada bulunan Türkiye ve Yunanistan üzerinden sürse de Amerikan ve İngiliz emperyalizmi Kıbrıs’ta söz sahibi olmaya devam ediyor. Dolayısıyla yurdumuzun bağımsızlığını kazanması emperyalizmin ada üzerindeki tahakkümü silinmeden mümkün olamayacaktır. İşte bu yüzden, Bağımsız Kıbrıs demek sadece hukuki anlamda bir birleşme çağrısı değil, emperyalizme ve onların yerli işbirlikçilerine karşı da bir mücadele çağrısıdır. Yurdumuzu bir kara para aklama yeri olarak kullananlara, emekçileri köle gibi çalıştıracak bir bölge gibi görenlere, Ortadoğuda bir savaş üssü yaratanlara karşı mücadele etmeden barış içinde bir Kıbrıs kuramayız. Bu yüzden kerhanelere ve kumarhanelere hayır derken, sendikasız çalıştırılmak yasaklansın diye slogan atarken, Türkiyeli-Kıbrıslı ayrımına karşı mücadele ederken, Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Elenler kardeştir derken, dağlarımız oyulmasına karşı çıkarken aslında Bağımsız Kıbrıs diyoruz. Çünkü Bağımsız Kıbrıs mücadelesi bunların olmadığı bir ülke yaratma çabasıdır. Bu çabamızı bugün olduğu gibi yarında da sürdürmeye devam edeceğiz. Birileri bölünmüşlüğün kalıcılaşmasını hayal etse de bizler bambaşka bir Kıbrıs düşlüyoruz. Başka bir Kıbrıs da bizlerin ellerindedir. Bağımsız Kıbrıs Bütün Halklar Kardeştir

Χορηγός στολής προπόνησης και φιλικών

By pacomonia

Με χαρά ανακοινώνουμε την χορηγική συνεργασία με τον ελεγκτικό οίκο Bariono Wealth Advisors για την περίοδο 2019-2020.

Το λογότυπο του ελεγκτικού οίκου θα βρίσκεται στο μπροστινό μέρος της Στολής προπόνησης και φιλικών.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον αδελφό, μέλος του Σωματείου και ιδιοκτήτη του ελεγκτικού οίκου Marios Djalev.

Σημαντική υποσημείωση είναι ότι ο Μάριος είναι και ο ελεγκτής του Σωματείου μας κάτι που αποτελεί για εμάς ιδιαίτερη τιμή όταν ο άνθρωπος που ελέγχει τις οικονομικές διαδικασίες του Σωματείο αποφασίζει να προχωρήσει σε χορηγική συνεργασία μαζί του.

#BarionoWealthAdvisors
#PeoplesClub
#Omonia1948

The post Χορηγός στολής προπόνησης και φιλικών appeared first on Omonia 1948 Official Website.

Προσφορές διαχείρισης για την μπουτίκ του Σωματείου

By pacomonia

Από σήμερα 8/8 μέχρι και την Κυριακή 18/8 μπορείτε να αποστέλλετε προσφορά για την διαχείριση της Μπουτίκ της ΟΜΟΝΟΙΑΣ 1948 στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@pacomonia.com.

Κάθε προσφορά πρέπει να αποδέχεται τους πιο κάτω όρους και προϋποθέσεις αλλά και να πληροί τα πιο κάτω κριτήρια.

1) Το άτομο ή τα άτομα που θα αποστείλουν την προσφορά πρέπει να είναι Μέλη του Σωματείου.

2) Ο/Η υπάλληλος που θα δουλεύει στην Μπουτίκ πρέπει να είναι Μέλος του Σωματείου.

3) Η διάρκεια της συμφωνίας για την Μπουτίκ θα είναι διάρκειας ενός χρόνου.

4) Οι τιμές των προϊόντων βάση των οποίων θα βγεί η προσφορά σας, πρέπει να σέβονται τον Λαϊκό χαρακτήρα του Σωματείου μας και την ταξική καταγωγή των Μελών μας.

The post Προσφορές διαχείρισης για την μπουτίκ του Σωματείου appeared first on Omonia 1948 Official Website.

Εθελοντές καθάρισαν τις κερκίδες του “Κερύνεια Επιστροφή”

By pacomonia

Με το τέλος της Ανοικτής Προπόνησης της ομάδας μας εθελοντές καθάρισαν τις κερκίδες του “Κερύνεια Επιστροφή”.

Θέλουμε να φέρουμε μια νέα νοοτροπία στα Κυπριακά γήπεδα και αυτό θα προσπαθήσουμε.

Σε καμιά περίπτωση δεν είμαστε στο σημείο που θέλουμε, σημασία όμως έχει ότι ο στόχος για μια νέα νοοτροπία, που θα συνδιάζει την οπαδική κουλτούρα με τον σεβασμό προς του γυρω μας, έχει μπει και θα επιτευχθεί.

#peoplesomonia

The post Εθελοντές καθάρισαν τις κερκίδες του “Κερύνεια Επιστροφή” appeared first on Omonia 1948 Official Website.

2 προσθήκες στην ποδοσφαιρική μας ομάδα

By pacomonia

Το Σωματείο μας ανακοινώνει την απόκτηση του 20χρόνου επιθετικού Αντώνη Σιακαλλή και του 19χρόνου μέσου Αλέξανδρου Σιακαλλή.

Τα αδέλφια Σιακαλλή αγωνίστηκαν την περασμένη χρονιά στην επίλεκτη κατηγορία της ΣΤΟΚ στην ομάδα του Ροτσίδη. Ο Αντώνης μέτρησε 21 συμμετοχές και 7 γκολ ενώ ο Αλέξανδρος αγωνίστηκε σε 18 αγώνες.

Καλωσορίζουμε τους ποδοσφαιριστές στην ομάδα μας και τους ευχόμαστε πολλές επιτυχίες με την πράσινη φανέλα.

(Φώτο από Ανοικτή Προπόνηση)

The post 2 προσθήκες στην ποδοσφαιρική μας ομάδα appeared first on Omonia 1948 Official Website.

Δημιουργία Kids Club

By pacomonia

Το ποδόσφαιρο είναι γιορτή, είναι χαρά μα πάνω απ’ όλα είναι για ΟΛΟΥΣ.

Όπως πέρσι έτσι και φέτος θέλουμε να δώσουμε την δυνατότητα στους μικρούς μας φίλους να είναι κοντά σε αυτή την τεράστια οικογένεια του «Αθλητικού Λαϊκού Σωματείου Ομόνοια 1948» Με την δημιουργία του Kids Club φέτος ευελπιστούμε οι μικροί μας φίλοι να αγκαλιάσουν την προσπάθεια και την ιδέα αυτή.

Όλα τα παιδία κάτω των 12 ετών θα μπορούν να εγγραφούν μέλη του Kids Club. Με την ετήσια συνδρομή που θα ανέρχεται στα 9 Ευρώ, θα παίρνουν κονκάρδα μαζί με ένα τετράδιο με το logo που έχουμε δημιουργήσει αποκλεστικά για τα μέλη του Kids Club.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ KIDS CLUB ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ

The post Δημιουργία Kids Club appeared first on Omonia 1948 Official Website.

Επισκόπηση 12/08 - 18/08

By Παρατηρητήριο εργασίας και ταξικών σχέσεων
Επισκόπηση 12/08 - 18/08
Καυτή πατάτα για τη Ζέτα η σύμβαση στα ξενοδοχεία

12/08

Καυτή πατάτα αποτελεί για την υπουργό εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου η μη ανανέωση της συλλογικής σύμβασης στα ξενοδοχεία, που έληξε πέρσι.

Η πολύμηνη εργατική διαφορά κατέληξε στο γραφείο της, μετά το αδιέξοδο των διαπραγματεύσεων μεταξύ των συντεχνιών ΣΕΚ, ΠΕΟ με τους συνδέσμους ξενοδόχων ΠΑΣΥΞΕ και ΣΤΕΚ, στο πλαίσιο της μεσολάβησης από το τμήμα εργασιακών σχέσεων του υπουργείου εργασίας.

Η κ. Αιμιλιανίδου δεν καλείται μόνο να διαχειριστεί την εν λόγω εργατική διαφορά και να αποτρέψει το ενδεχόμενο απεργιακής κινητοποίησης στον ευαίσθητο κλάδο των ξενοδοχείων, αλλά και να λάβει πολιτική απόφαση κατά πόσο θα αποδεχθεί ή όχι τη νομική κατοχύρωση στη συλλογική σύμβαση των μισθοδοτικών κλιμάκων.

Πέραν από το συνδικαλιστικό χώρο, οι επαγγελματικοί φορείς θεωρούν ότι τυχόν νομική κατοχύρωση των μισθοδοτικών κλιμάκων θα ανοίξει τον ασκό και για τις συμβάσεις, τόσο στον ιδιωτικό τομέα, όσο και στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Σήμερα, θα συνέλθουν από κοινού τα αρμόδια όργανα των ομοσπονδιών των ξενοδοχοϋπαλλήλων ΣΕΚ και ΠΕΟ για να αξιολογήσουν την κατάσταση και να καθορίσουν κοινή γραμμή σε ότι αφορά την επικείμενη συνάντηση τους με την υπουργό εργασίας στις 20 Αυγούστου.

Η κ. Αμιλιανίδου έχει προγραμματίσει να έχει χωριστή συνάντηση και με τους συνδέσμους των ξενοδόχων στις 23 τρέχοντος και στις 26 του μηνός θα συγκαλέσει κοινή συνάντηση για να διαπιστώσει κατά πόσο υπάρχει έδαφος για υποβολή μεσολαβητικής πρότασης ή αν θα κηρύξει αδιέξοδο.

Οι ηγεσίες των συντεχνιών ΣΕΚ και ΠΕΟ διευκρίνισαν ότι δεν ετέθη ποτέ ζήτημα να απορρίψουν την πρόσκληση της υπουργού εργασίας.

Οι ξενοδόχοι από την πλευρά τους εκτιμούν ότι τα περιθώρια διαλόγου για ειρηνική συνομολόγηση της σύμβασης δεν έχουν εξαντληθεί.

Είναι η πρώτη φορά που το συνδικαλιστικό κίνημα διεκδικεί νομική κατοχύρωση μισθοδοτικών κλιμάκων και ενσωμάτωσης τους στη συλλογική σύμβαση.

Οι ξενοδόχοι υποστηρίζουν ότι μία τέτοια εξέλιξη, θα εκτοξεύει κάθε χρόνο το εργατικό κόστος στη βιομηχανία με αρνητικές συνέπειες στην ανταγωνιστικότητα του τουριστικού προϊόντος.

Οι συντεχνίες, στο πλαίσιο της ανανέωσης της συλλογικής σύμβασης, διεκδικούν επιπρόσθετα, μισθολογικές αυξήσεις ύψους 4% το χρόνο, αναθεώρηση άρθρων της συλλογικής σύμβασης που διαφοροποιήθηκαν με την έκτακτη ειδική συμφωνία του 2013 -2015, λόγω τότε της οικονομικής κρίσης και επαναφοράς τους όπως είχαν συμφωνηθεί στη σύμβαση η οποία είχε λήξει στις 31 Δεκεμβρίου του 2012.

Υποστηρίζουν ότι εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, αποδέχτηκαν το 2013 αποκοπές μισθών και άλλων ωφελημάτων του προσωπικού, το συνολικό ύψος των οποίων μέχρι σήμερα ανέρχεται στο 15%.

Οι εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία διεκδικούν κατά βάση σταδιακή επαναφορά των μισθών, αλλά οι σύνδεσμοι των ξενοδόχων θεωρούν ότι μία αναθεώρηση των μισθών προς άνω με ποσοστό πέραν του 5% θα «γονατίσει» τη βιομηχανία.

Προβάλλουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει φέτος η τουριστική βιομηχανία και επικαλούνται τις μέχρι σήμερα μειωμένες κρατήσεις για το 2020 και εισηγούνται συγκράτηση του εργατικού κόστους.

Ωστόσο, το αίτημα της νομικής κατοχύρωσης των μισθοδοτικών κλιμάκων αποτελεί το μεγάλο αγκάθι.

Σημειώνεται ότι έχει προηγηθεί η νομική κατοχύρωση ωφελημάτων στην οικοδομική βιομηχανία, αλλά σε αυτό το πλαίσιο δεν εμπίπτουν οι κλίμακες μισθοδοσίας.

Στον κατασκευαστικό τομέα κατοχυρώθηκαν νομικά ωφελήματα τα οποία διάφοροι εργολήπτες και μη μέλη της ομοσπονδίας, δεν παρείχαν στους οικοδόμους,.

Το γεγονός αυτό αποτελούσε πλεονέκτημα για τους μη οργανωμένους εργολάβους, στο πλαίσιο συμμετοχής τους σε διάφορες προσφορές έργων που προκηρύσσει κυρίως το δημόσιο, οι τοπικές αρχές και ουσιώδεις υπηρεσίες.

Του Λεύκου Χρίστου

πηγή: Stockwatch

         

Σε αχαρτογράφητα νερά η σύμβαση στα ξενοδοχεία

13/08

Σε αχαρτογράφητα νερά ενδέχεται να εισέλθουν οι προσπάθειες των συντεχνιών ΣΕΚ και ΠΕΟ για τον καθορισμό κοινών χειρισμών και στρατηγικής, ενόψει των μεσολαβητικών συναντήσεων που θα έχουν με την υπουργό εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου, μετά το αδιέξοδο που έχει προκύψει στις διαπραγματεύσεις με την εργοδοτική πλευρά για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης στην ξενοδοχειακή βιομηχανία.

Κατά τη χθεσινή κοινή συνάντηση των αρμοδίων σωμάτων των ομοσπονδιών των ξενοδοχοϋπαλλήλων των δύο συντεχνιών που έγινε στα γραφεία της ΣΕΚ, αξιολογήθηκε το αδιέξοδο που έχει ανακύψει στις διαπραγματεύσεις με τους συνδέσμους των ξενοδόχων ΠΑΣΥΞΕ και ΣΤΕΚ, σε σχέση με την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης.

Διαπιστώθηκε, όπως αναφέρουν άτομα που συμμετείχαν στη σύσκεψη, ότι μεταξύ των δύο συντεχνιών υπήρξε διαφορετική προσέγγιση ως προς τους χειρισμούς και την τακτική που θα ακολουθηθούν και κατά πόσο το συνδικαλιστικό κίνημα θα πρέπει ή όχι να μπει σε μία νέα διαδικασία διαπραγματεύσεων υπό την υπουργό εργασίας.

Η ΣΕΚ, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες που συγκέντρωσε η StockWatch, είναι έτοιμη να ανταποκριθεί στην πρόσκληση της υπουργού εργασίας για να εξαντληθεί, όπως λέει η οργάνωση, μία ύστατη μεσολαβητική προσπάθεια γεφύρωσης του χάσματος διαφορών με τους ξενοδόχους, να πειστεί η εργοδοτική πλευρά να προσέλθει με εποικοδομητικό τρόπο στο τραπέζι και να αποφευχθεί τυχόν δυναμική κινητοποίηση στην καρδιά της τουριστικής περιόδου.

Η ΠΕΟ θεωρεί ότι η άτεγκτη στάση, κατά την έκφραση της, που επιδεικνύουν οι ξενοδόχοι από τη λήξη της συλλογικής σύμβασης στον ξενοδοχειακό τομέα στις 31 περασμένου Δεκεμβρίου, δεν αφήνει περιθώρια ουσιαστικών ελιγμών στην υπουργό εργασίας.

Επιπρόσθετα, από πλευράς της ομοσπονδίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων της ΠΕΟ, επικρατεί προβληματισμός κατά πόσο η μεσολαβητική παρέμβαση της υπουργού εργασίας θα αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, λόγω της αρνητικής στάσης των ξενοδόχων.

Εκφράστηκε επίσης από πλευράς των ξενοδοχοϋπαλλήλων της ΠΕΟ ότι το συνδικαλιστικό κίνημα αποδεχόμενο την παρέμβαση της υπουργού εργασίας ενδεχομένως να μπει σε μία ατέρμονη διαδικασία που θα ροκανίσει περαιτέρω το χρόνο, θα εκπνεύσει η περίοδος της τουριστικής αιχμής και θα χαθεί η διαπραγματευτική ισχύς των εργαζομένων για λήψη απεργιακών μέτρων σε μία περίοδο που δεν θα έχουν κόστος οι ξενοδόχοι.

Η ΣΕΚ, από την πλευρά της, εκτιμά ότι η πρακτική δεκαετιών που επιβάλλει άτυπα στις συντεχνίες και στους εργοδότες να μην απορρίπτουν μεσολαβητικές παρεμβάσεις του εκάστοτε, ή της εκάστοτε υπουργού εργασίας, δεν θα πρέπει να διασαλευτεί.

«Δεν μπορούμε να διανοηθούμε ότι το συνδικαλιστικό κίνημα, θα απεμπολήσει μία πρακτική δεκαετιών που αποτέλεσε καταλύτη στην επίλυση κορυφαίων εργατικών διαφορών και συνέβαλε στο να αποφευχθούν εργατικές κρίσεις σε ζωτικούς τομείς της οικονομίας, όπως είναι η μεσολαβητικές παρεμβάσεις του πολιτικά προϊστάμενου του υπουργείου εργασίας», σχολίασε στη StockWatch ο γενικός διευθυντής της ΟΕΒ Μιχάλης Αντωνίου.

Το υπουργείο εργασίας έχει ενημερωθεί άτυπα ως προς το αποτέλεσμα της χθεσινής κοινής σύσκεψης των αρμοδίων οργάνων των δύο συντεχνιών.

Η υπουργός εργασίας μετά το πλήρες αδιέξοδο που προέκυψε την περασμένη βδομάδα στις μεσολαβητικές προσπάθειες του τμήματος εργασιακών σχέσεων του υπουργείου για γεφύρωση των διαφορών μεταξύ συντεχνιών και ξενοδόχων, ανέλαβε τη σκυτάλη της μεσολάβησης και κάλεσε τις δύο πλευρές σε χωριστές και κοινές συναντήσεις.

Στις 20 Αυγούστου είναι προγραμματισμένη η συνάντηση της κ. Αιμιλιανίδου με τις δύο συντεχνίες, στις 23 με τους δύο συνδέσμους των ξενοδόχων στην παρουσία και της ΟΕΒ και στις 26 του μηνός έχει προγραμματιστεί κοινή μεσολαβητική συνάντηση υπό την υπουργό.

Τα αρμόδια όργανα της ομοσπονδίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων της ΠΕΟ, θα συνέλθουν αύριο από μόνα τους, (χωρίς την αντίστοιχη ομοσπονδία της ΣΕΚ) για να αξιολογήσουν τις εξελίξεις που έχουν διαμορφωθεί μετά το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις και της διαφορετικής προσέγγισης σε θέματα τακτικής από την εργατική πλευρά.

Δεν έγινε γνωστό ποια θα είναι η καθοδήγηση της ηγεσίας της ΠΕΟ προς την ομοσπονδία των ξενοδοχοϋπαλλήλων, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει προηγούμενο η ηγεσία της εν λόγω συντεχνίας, ή οποιασδήποτε άλλης οργάνωσης να έχει αρνηθεί διαχρονικά πρόσκληση από τον κορυφαίο θεσμό των εργασιακών σχέσεων που είναι ο εκάστοτε υπουργός εργασίας.

Ανώτατο στέλεχος της ΣΕΚ, παρά το γεγονός ότι δεν ήθελε να σχολιάσει το αποτέλεσμα της χθεσινής κοινής σύσκεψης των ομοσπονδιών των ξενοδοχοϋπαλλήλων, εντούτοις, αρκέστηκε να δηλώσει σεβασμό στη διαχρονική πρακτική των εργασιακών θεσμών που άτυπα, επιβάλλει την αποδοχή μεσολαβητικής παρέμβασης του υπουργείου εργασίας ακόμη και εν μέσω απεργιακών κινητοποιήσεων.

Σημειώνεται ότι η κ. Αιμιλιανίδου, όπως έγραψε η StockWatch, δεν καλείται μόνο να διαχειριστεί την εν λόγω εργατική διαφορά και να αποτρέψει το ενδεχόμενο απεργίας, αλλά και να λάβει πολιτική απόφαση κατά πόσο θα αποδεχθεί ή όχι η νομική κατοχύρωση των μισθοδοτικών κλιμάκων, όπως αξιώνει το συνδικαλιστικό κίνημα.

Ωστόσο η εργοδοτική πλευρά υποστηρίζει ότι τυχόν νομική κατοχύρωση των μισθοδοτικών κλιμάκων θα ανοίξει τον ασκό για όλες τις συμβάσεις, τόσο στον ιδιωτικό τομέα, όσο και στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα με αποτέλεσμα να εκτοξευτεί το εργατικό κόστος.

Είναι η πρώτη φορά που το συνδικαλιστικό κίνημα διεκδικεί νομική κατοχύρωση μισθοδοτικών κλιμάκων και ενσωμάτωσης τους στη συλλογική σύμβαση.

Οι συντεχνίες, στο πλαίσιο της ανανέωσης της συλλογικής σύμβασης, διεκδικούν επιπρόσθετα, μισθολογικές αυξήσεις ύψους 4% το χρόνο, αναθεώρηση άρθρων της συλλογικής σύμβασης που διαφοροποιήθηκαν με την έκτακτη ειδική συμφωνία του 2013 -2015, λόγω τότε της οικονομικής κρίσης και επαναφοράς τους όπως είχαν συμφωνηθεί στη σύμβαση η οποία είχε λήξει στις 31 Δεκεμβρίου του 2012.

Του Λεύκου Χρίστου

πηγή: Stockwatch


ΣΕ ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΞΚΑ-ΠΕΟ:

14/08

Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της ΣΥΞΚΑ-ΠΕΟ σε έκτακτη συνεδρία του σήμερα Τετάρτη 14 Αυγούστου, συζήτησε τη κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί σε σχέση με την ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης στα Ξενοδοχεία και αποφάσισε τα πιο κάτω:
1. Το ΔΣ επαναβεβαιώνει την θέση του, που δόθηκε και γραπτώς και προφορικώς προς το Υπουργείο, ότι με βάση και τον Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων αλλά και εκ των πραγμάτων λόγω των απαράδεκτων θέσεων των Ξενοδόχων, ο διάλογος για την ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης ευρίσκεται σε αδιέξοδο το οποίο ανεξήγητα το Υπουργείο δεν κηρύττει.

2. Δηλώνει την ετοιμότητα της Συντεχνίας μας για άμεσο και εντατικό διάλογο για εξάντληση κάθε περιθωρίου για ξεπέρασμα του αδιεξόδου και επίτευξη συμφωνίας τις επόμενες λίγες μέρες.

3. Ως εκ των πιο πάνω οι μηχανισμοί μας είναι ήδη έτοιμοι για την λήψη μέτρων όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο.

4. Δηλώνουμε την προσήλωση μας στην Ενότητα Δράσης του Συνδικαλιστικού Κινήματος η οποία εξασφαλίζεται μόνο μέσω των ιδίων των εργαζομένων.

Το ΔΣ ΣΥΞΚΑ ΠΕΟ

 πηγή: ΠΕΟ (φ.β σελίδα)

         

Μείωση κατά 50% των δήμων προβλέπει η μεταρρύθμιση

16/08

Μετά  από έξι  και πλέον χρόνια δυστοκίας, η κυβέρνηση  αναμένεται μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου να καταθέσει τα νομοσχέδια  σε σχέση με τη μεταρρύθμιση  της τοπικής αυτοδιοίκησης και μείωση των δήμων κατά τουλάχιστον κατά 50%.

Το σύνολο των δήμων, πλην αυτών των κατεχομένων, ανέρχεται  στους 30.

Τα νομοσχέδια θα διέπουν τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, τις εξουσίες των δήμων, τη  δομή τους καθώς και  την  οικονομική και τη διοικητική  τους  αυτοτέλεια, αρχές με τις οποίες φαίνεται να συμφωνεί και η ένωση δήμων. 

Ο διάλογος μεταξύ υπουργείου εσωτερικών και της ένωσης δήμων έχει εξαντληθεί και η κυβέρνηση λαμβάνοντας υπόψη τις βασικές παραμέτρους που έθεσαν οι αρχές τοπικής  αυτοδιοίκησης  προσβλέπει στην κατάθεση της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης  ενώπιον της βουλής το αργότερο μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, δήλωσε στην StockWatch, ανώτατο στέλεχος του υπουργείου εσωτερικών.

Το υπουργείο εσωτερικών υπολογίζει ότι με τη μείωση των δήμων θα εξοικονομήσεις €40 - €60 εκ. ετησίως, αναλόγως του τελικού αριθμού που θα προκύψει.

Ο πρόεδρος της  ένωσης δήμων Ανδρέας Βύρας ανέφερε στην  StockWatch ότι οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης θα αναμένουν την κατάθεση  των σχετικών νομοσχεδίων στη βουλή όπου εκεί θα αναπτυχθεί ενώπιον της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής εκτενής συζήτηση για να ακουστούν όλες οι απόψεις των εμπλεκομένων φορέων και να ληφθούν  εκείνες οι αποφάσεις που θα είναι προς το συμφέρον των πολιτών.

Επεσήμανε ότι  βασικός στόχος της μεταρρύθμισης είναι εκ προοιμίου  ο εκσυγχρονισμός λειτουργίας των δήμων αλλά ταυτόχρονα  τόνισε θα πρέπει  μέσα από τη μεταρρύθμιση να γίνουν τομές ώστε οι τοπικές αρχές να  πραγματικές τοπικές κυβερνήσεις, οικονομικές αυτόνομες, και όχι αυτό που έχουμε σήμερα  ότι δηλαδή  «θα πρέπει να παίρνουμε εγκρίσεις από 15 διαφορετικά υπουργεία».

Η ένωση δήμων έχει προτείνει  τη  διεξαγωγή δημοψηφίσματος μεταξύ των  δημοτών σε σχέση με τη νέα διαμόρφωση των τοπικών αυτοδιοικήσεων ως αποτέλεσμα της μείωσης του αριθμού των δήμων.

Η εισήγηση αυτή θα τεθεί και ενώπιον  της βουλής των αντιπροσώπων κατά τη συζήτηση της μεταρρύθμισης στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.

Η μεταρρύθμιση  θα προβλέπει μεταξύ άλλων τη μείωση του αριθμού των δήμων μέχρι 50%, μερική αύξηση των μελών των δημοτικών συμβούλων, την εκλογή αντιδημάρχων από κάθε υφιστάμενο δήμο ξεχωριστά  καθώς και των δημοτικών του συμβούλων, ανεξάρτητα  από το πώς θα διαμορφωθεί η τελική δομή των τοπικών αρχών από τη σύντμηση του αριθμού τους.

Προβλέπει επίσης  τη δυνατότητα να επεκταθεί προσωρινά  η χρονική διάρκεια της θητείας των υφιστάμενων δημάρχων και δημοτικών συμβούλων μέχρι τις επόμενες τις ευρωεκλογές, ώστε  να δοθεί χρόνος προσαρμογής των δήμων στα νέα δεδομένα που θα διέπουν τη μεταρρύθμιση τους. 

Η προσωρινή επέκταση της θητείας των υφιστάμενων δημοτικών συμβούλων και δημάρχων θα καταστήσει  εφικτή τη διαχρονική θέση που έχουν διατυπώσει εδώ και αρκετά χρόνια  πολιτικές δυνάμεις  ώστε να διεξάγονται ταυτόχρονα οι ευρωεκλογές με τις δημοτικές, κάτι το οποίο θα επιφέρει εξοικονομήσεις πόρων στο κράτος.

Παρόμοια πρόταση είχε τεθεί στο τραπέζι και το 2016 λόγω επικείμενης επίλυσης του κυπριακού αλλά δεν εφαρμόστηκε λόγω αντιδράσεων για την αντιδημοκρατικότητά της.

Βασικές πρόνοιες της μεταρρύθμισης θα είναι επίσης η συμπλεγματοποίηση υπηρεσιών  από 350 που είναι σήμερα στις 40 καθώς και η σύντμηση των υπηρεσιών αποβλήτων των δήμων.

Επιπρόσθετα, τεχνοκράτες που έχουν γνώση των προνοιών που θα διέπουν την προτεινόμενη μεταρρύθμιση των τοπικών αρχών, ανέφεραν στη  StockWatch  ότι η κυβέρνηση και ειδικότερα οι δύο υπουργοί οικονομικών και εσωτερικών φέρονται να έχουν συμφωνήσει όπως προβλεφθεί τα  συνολικά έσοδα από την άδεια κυκλοφορίας των οχημάτων διατίθενται εξ  ολοκλήρου στις τοπικές αυτοδιοικήσεις.

Το σύνολο των ετήσιων εσόδων του κράτους  από την άδεια κυκλοφορίας των οχημάτων  ανέρχεται περίπου €110 εκ

Με βάση τις οικονομικές καταστάσεις των δήμων, οι πλείστοι εξ αυτών καταγράφουν ζημιές  και η δυνατότητα να καταστούν βιώσιμοι είναι απόμακρη.

Σε ότι αφορά το καθεστώς του προσωπικού των δήμων από την εφαρμογή της μεταρρύθμισης  ο γενικός γραμματέας της ΟΗΟ ΣΕΚ Ανδρέας Ηλία, ανέφερε στην στη  StockWatch  ότι μετά από πολλές συζητήσεις τα δικαιώματα όλου του υφιστάμενου προσωπικού έχουν διασφαλιστεί τόσο μέσω της επικείμενης νομοθεσίας, όσο και μέσω συμπληρωματικής συμφωνίας.

«Δεν μας φοβίζουν ως εργαζόμενοι οι επικείμενες αλλαγές στις τοπικές αρχές. Αντίθετα τις επιδιώκουμε. Η κατάσταση που επικρατεί σήμερα στους δήμους προκαλεί σωρεία προβλημάτων στους εργαζόμενους και στις προσφερόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες» παρατήρησε ο κ. Ηλία.

Η κυβέρνηση δεν έχει ακόμα εξηγήσει πως θα προκύψουν οι εξοικονομήσεις €60 εκ. που προσδοκά μέσω της μεταρρύθμισης και είναι αβέβαιο πως θα τις πετύχει αν ο αριθμός των εργαζόμενων στους δήμους, μείνει ο ίδιος.

Του Λεύκου  Χρίστου

πηγή: Stockwatch


 • August 20th 2019 at 22:36

Επισκόπηση 01/08 - 11/08

By Παρατηρητήριο εργασίας και ταξικών σχέσεων
Επισκόπηση 01/08 - 11/08
Κάλεσμα εκπαιδευτικών οργανώσεων στον Χ. Γεωργιάδη

02/08

Οι τρεις εκπαιδευτικές οργανώσεις Δημοτικής, Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης, ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ, ζητούν από τον Υπουργό Οικονομικών όπως επιταχυνθούν οι διαδικασίες οριστικής διευθέτησης της παραχώρησης φιλοδωρήματος σε εκπαιδευτικούς , οι οποίοι δεν είναι ενταγμένοι στο υφιστάμενο επαγγελματικό συνταξιοδοτικό σχέδιο και της πρότασης νόμου για πρόωρες αφυπηρετήσεις εκπαιδευτικών/κρατικών υπαλλήλων χωρίς αναλογιστικές μειώσεις.

Σε κοινή τους ανακοίνωση οι τρεις εκπαιδευτικές οργανώσεις αναφέρουν ότι τα δύο πιο πάνω θέματα τέθηκαν στον Υπουργό Οικονομικών, Χάρη Γεωργιάδη, σε μεταξύ τους συνάντηση την Τρίτη 16 Ιουλίου 2019, χωρίς να δοθεί ακόμη οποιαδήποτε απάντηση και «εν αναμονή της θετικής κατάληξής τους, ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ, παραμένουν στη διάθεση του Υπουργού, «για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή και πληροφορίες».


Συγκεκριμένα κατά τη συνάντηση της 16ης Ιουλίου, τέθηκε το ζήτημα της «παραχώρησης φιλοδωρήματος σε εκπαιδευτικούς, με βάση και τα ισχύοντα στη Δημόσια Υπηρεσία, οι οποίοι δεν είναι ενταγμένοι στο υφιστάμενο επαγγελματικό συνταξιοδοτικό σχέδιο και έχουν
  ήδη αφυπηρετήσει ή θα αφυπηρετήσουν πριν την επίλυση του συνταξιοδοτικού ζητήματος καθώς και η πρόταση νόμου για πρόωρες αφυπηρετήσεις εκπαιδευτικών/κρατικών υπαλλήλων χωρίς αναλογιστικές μειώσεις».


«Επειδή τα πιο πάνω ζητήματα που θέσαμε ενώπιον σας, θεωρούνται πολύ σημαντικά ένεκα των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζονται στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία, τις οποίες είχαμε την ευκαιρία να αναλύσουμε και να εξηγήσουμε, και επειδή, δεν μπορεί να υπάρξει περαιτέρω καθυστέρηση για κανένα από αυτά, παρακαλούμε όπως επιταχυνθούν οι διαδικασίες οριστικής διευθέτησής τους και να έχουμε, άμεσα, επίσημη γραπτή απάντηση σε σχέση με τις αποφάσεις σας επί αυτών», σημειώνουν, ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ.

πηγή: Stockwatch


Αδιέξοδο χωρίς βούλα στα ξενοδοχεία

09/08

Σε αδιέξοδο κατέληξαν οι διαπραγματεύσεις για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης στην ξενοδοχειακή βιομηχανία μεταξύ συντεχνιών και ξενοδόχων στο επίπεδο της μεσολάβησης από το τμήμα εργασιακών σχέσεων του υπουργείου εργασίας.

Τη σκυτάλη της μεσολαβητικής παρέμβασης, όπως πληροφορείται η StockWatch, αναμένεται να αναλάβει μετά τις 15 Αυγούστου, η υπουργός εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου, η οποία βρίσκεται σε ολιγοήμερες διακοπές.

Σημειώνεται ότι οι ηγεσίες των ομοσπονδιών των ξενοδοχοϋπαλλήλων της ΣΕΚ και της ΠΕΟ, έχουν στα χέρια τους εξουσιοδότηση από τη συντριπτική πλειονότητα των μελών τους για λήψη απεργιακών μέτρων στην περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις για την ανανέωση της σύμβασης, η οποία έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, καταλήξουν σε αδιέξοδο.

Ο γγ των ξενοδοχοϋπαλλήλων της ΣΕΚ Μίλτος Μιλτιάδους με δηλώσεις του στη StockWatch, εξέφρασε την απογοήτευση του για το γεγονός ότι μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις, η σύμβαση στα ξενοδοχεία παραμένει σε εκκρεμότητα.

«Θα αναμέναμε», είπε, «να κηρύξει αδιέξοδο το τμήμα εργασιακών σχέσεων, καθώς το χάσμα διαφορών που υπάρχει μεταξύ των δύο μερών παραμένει αγεφύρωτο εξαιτίας της αρνητικής στάσης που επιδεικνύει η εργοδοτική πλευρά», όπως ισχυρίστηκε.

Με βάση τον κώδικα βιομηχανικών σχέσεων καμία από τις δύο πλευρές δεν μπορεί να εκδηλώσει δυναμικά μέτρα αν δεν κηρυχθεί επίσημα αδιέξοδο από τη μεσολαβητική υπηρεσία του υπουργείου εργασίας.

Ο κ. Μιλτιάδους επεσήμανε ότι οι ξενοδοχοϋπάλληλοι εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, αποδέχτηκαν αποκοπές μισθών και άλλων ωφελημάτων, το συνολικό ύψος των οποίων μέχρι σήμερα ανέρχεται στο 15%.

Η διευθύντρια του τμήματος εργασιακών σχέσεων Μαρίνα Ιωάννου που προήδρευσε των τελευταίων μεσολαβητικών συναντήσεων μεταξύ των συντεχνιών και των συνδέσμων των ξενοδόχων ΠΑΣΥΞΕ και ΣΤΕΚ, δεν προτίθεται, όπως έχει διαρρεύσει, να κηρύξει αδιέξοδο, παρά την αντίθετη άποψη των συντεχνιών.

Τυχόν κήρυξη αδιεξόδου, τόνισαν στη StockWatch επικεφαλής των δύο συνδέσμων ξενοδόχων, θα ανάψει το πράσινο φως για απεργιακές κινητοποιήσεις στην απόλυτη για τον τουρισμό περίοδο αιχμής του Αυγούστου, που θα επιφέρουν τεράστιες ζημιές.

Οι ξενοδόχοι δεν θεωρούν ότι συντρέχει λόγος για κήρυξη αδιεξόδου, εκτιμώντας ότι τα περιθώρια διαλόγου δεν έχουν εξαντληθεί.

Με βάση τις πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει οι διαπραγματευτικές ομάδες του ΠΑΣΥΞΕ και του ΣΤΕΚ, ενώ είχαν δεσμευτεί να καταθέσουν την περασμένη Τετάρτη ενώπιον της διευθυντρίας του τμήματος εργασιακών σχέσεων εμπεριστατωμένες προτάσεις επί των αιτημάτων των συντεχνιών, αρκέστηκαν να δηλώσουν ότι είναι έτοιμες να συζητήσουν το θέμα της νομικής κατοχύρωσης του ανώτατου μισθού στον κλάδο.

Οι συντεχνίες διεκδικούν μισθολογικές αυξήσεις ύψους 4% το χρόνο, αναθεώρηση άρθρων της συλλογικής σύμβασης που διαφοροποιήθηκαν με την έκτακτη ειδική συμφωνία του 2013 -2015, λόγω τότε της οικονομικής κρίσης και επαναφοράς τους όπως είχαν συμφωνηθεί στη σύμβαση η οποία είχε λήξει στις 31 Δεκεμβρίου του 2012.

Οι ξενοδόχοι διαφωνούν με την επαναφορά όλων αυτών των άρθρων με το επιχείρημα ότι είχαν συμφωνήσει ενσωμάτωση των αργιών και άλλων ωφελημάτων στο σχετικό νόμο το 2016.

Οι ηγεσίες των ξενοδοχοϋπαλλήλων, αφήνουν να εννοηθεί ότι είναι διατεθειμένες να αποδεχτούν σταδιακή αποκατάσταση των μισθών των μελών τους, όπως προβλέπει και η συμφωνία πλαίσιο που έχει επιτευχθεί για τους εργαζομένους στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Η υπαναχώρηση αυτή, λένε, θα γίνει δεδομένου ότι και οι ξενοδόχοι θα έρθουν με καλή θέληση στο τραπέζι των μεσολαβητικών διαπραγματεύσεων με την υπουργό εργασίας και με συγκεκριμένες προτάσεις και όχι με μηδενική προσέγγιση, κατά την έκφραση τους.

Οι ξενοδόχοι από την πλευρά τους αφήνουν ανοικτό παραθυράκι για να αποδεχθούν κατώτατο όριο μισθού σε περιορισμένο αριθμό χαμηλών κλιμάκων που να μην ξεπερνά τα €800 - €900, δεδομένου ότι θα διαγραφεί, όπως λένε, το δικαίωμα υπηρεσίας που είναι ήδη κατοχυρωμένο στο νόμο.

Υποστηρίζουν ότι η φετινή τουριστική χρονιά δεν θα έχει τα αποτελέσματα των προηγούμενων ετών και οι ενδείξεις για τα επόμενα χρόνια είναι ζοφερές, κυρίως από την αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου, λόγω brexit.

Οι εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία ζητούν επίσης βελτίωση των όρων που διέπουν τις γιορτές και τις αργίες.

Σε ότι αφορά το ταμείο προνοίας οι συντεχνίες αξιώνουν όπως η εισφορά του εργοδότη αυξηθεί στο 10% και του εργαζόμενου στο 5% ή 10% ανάλογα με την επιλογή του.

Η εργασία τις Κυριακές να αποζημιώνεται σε χρήμα κατά 50% περισσότερο του ημερομισθίου του επηρεαζόμενου υπαλλήλου.

Κατά την περίοδο του Πάσχα να παρέχεται φιλοδώρημα ίσο με 30% του μηνιαίου μισθού.

Του Λεύκου Χρίστου

πηγή: Stockwatch

 • August 20th 2019 at 22:30

Επισκόπηση 22/07 - 31/07

By Παρατηρητήριο εργασίας και ταξικών σχέσεων
Επισκόπηση 22/07 - 31/07

Τελεσίγραφο στους ξενοδόχους για αυξήσεις μισθών

24/07

Τελεσίγραφό απέστειλαν οι συντεχνίες στους ξενοδόχους, μέσω της μεσολαβητικής υπηρεσίας του υπουργείου εργασίας, για λήψη δυναμικών μέτρων αν δεν υπάρξει θετική κατάληξη σε ότι αφορά τις διαπραγματεύσεις με τους συνδέσμους ξενοδόχων ΠΑΣΥΞΕ και ΣΤΕΚ για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης.

Οι συντεχνίες των ξενοδοχοϋπαλλήλων της ΣΕΚ και της ΠΕΟ απέστειλαν χθες επιστολή προς τη διευθύντρια του τμήματος εργασιακών σχέσεων του υπουργείου εργασίας Μαρίνα Ιωάννου καλώντας την να κηρύξει, μέχρι τέλος του μήνα, αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις καθώς, όπως υποστηρίζουν, η σύμβαση έχει λήξει από τις 31 Δεκεμβρίου του 2018 και επτά μήνες μετά, δεν έγινε ούτε ένα θετικό βήμα από πλευράς των ξενοδόχων για την ανανέωση της.

Τα μέλη των δύο συντεχνιών σε πρόσφατες κοινές γενικές συνελεύσεις, εξουσιοδότησαν τις ηγεσίες τους να προχωρήσουν σε απεργιακές κινητοποιήσεις αν μέχρι τέλος Ιουλίου δεν δημιουργηθούν προοπτικές για ειρηνική ανανέωση της συλλογικής σύμβασης.

Μέχρι στιγμής των χάσμα διαφορών μεταξύ των δύο πλευρών παραμένει αγεφύρωτο παρά τις μεσολαβητικές προσπάθειες του υπουργείου εργασίας.

Το ενδεχόμενο να προκληθεί εργατική αναταραχή στην καρδιά μίας δύσκολης για φέτος τουριστικής περιόδου δεν φαντάζει απόμακρο.

Διεκδικούν μισθολογικές αυξήσεις 4% ετησίως

Οι εργαζόμενοι στην ξενοδοχειακή βιομηχανία διεκδικούν μισθολογικές αυξήσεις ύψους 4% το χρόνο.

Ζητούν παράλληλα όπως όλα τα άρθρα της συλλογικής σύμβασης που διαφοροποιήθηκαν με την έκτακτη ειδική συμφωνία του 2013 -2015, λόγω τότε της οικονομικής κρίσης, να επανέλθουν όπως ακριβώς αυτά προβλέπονταν στη σύμβαση η οποία ίσχυε μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2012.

Οι συντεχνίες προβάλλουν το επιχείρημα ότι οι αποκοπές μισθών και άλλων ωφελημάτων είχαν ανέλθει περίπου στο 15% και αξιώνουν σταδιακή αποκατάσταση των μισθών των μελών τους.

Διαφωνία ξενοδόχων για επαναφορά προνοιών σύμβασης

Οι ξενοδόχοι διαφωνούν με την επαναφορά παλαιότερων προνοιών της σύμβασης με το επιχείρημα ότι είχαν συμφωνήσει ενσωμάτωση των αργιών και άλλων ωφελημάτων σε σχετικό νόμο το 2016.

Περιορίζονται να αποδεχθούν την παραχώρηση μέρους των μισθολογικών αυξήσεων και αναθεώρησης των υφιστάμενων μισθολογικών κλιμάκων, δεδομένου ότι μεταξύ των δύο πλευρών θα υπάρξει κοινά αποδεκτή λύση.

Τα μέλη των δύο συνδέσμων των ξενοδόχων, φαίνεται να αφήνουν ανοικτό ένα μικρό παραθυράκι ως προς την αποδοχή κατώτατου ορίου μισθού σε περιορισμένο αριθμό χαμηλών κλιμάκων που να μην ξεπερνά τα €800 - €900, δεδομένου ότι θα διαγραφεί, όπως λένε, το δικαίωμα υπηρεσίας που είναι ήδη κατοχυρωμένο στο νόμο.

Οι ξενοδόχοι στις συναντήσεις τους με τη διευθύντρια του τμήματος εργασιακών σχέσεων πρόταξαν επίσης τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει κατά τη φετινή περίοδο η ξενοδοχειακή βιομηχανία.

Με βάση τις μέχρι στιγμής ενδείξεις η πτώση στις τουριστικές αφίξεις θα είναι οριακή σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Σημειώνεται ότι οι τουριστικές αφίξεις το 2018 ανήλθαν στο ιστορικό ρεκόρ του 3,9 εκ. σημειώνοντας αύξηση 7,8%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2018 τα έσοδα από τον τουρισμό έφθασαν τα €2,7 δισ. σε σύγκριση με €2,6 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2017, σημειώνοντας αύξηση 2,7%.

Από την πλευρά τους οι συντεχνίες επικαλούνται τα αποτελέσματα ρεκόρ, κατά τον ισχυρισμό τους, που καταγράφηκαν τα τελευταία τρία χρόνια σε ότι αφορά τις αφίξεις και τα έσοδα από τον τουρισμό.

Στο χρονικό αυτό στάδιο των τριών χρόνων, οι εργαζόμενοι, όπως επισημαίνουν οι συντεχνίες, δεν έλαβαν ούτε ένα σεντ από τα κέρδη των ξενοδόχων, λόγω του ότι ήταν σε ισχύ η σύμβαση που είχε συνομολογηθεί το 2016.

Βελτίωση όρων εργασίας και αύξηση επιδομάτων

Πέραν των μισθολογικών αυξήσεων, οι εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία ζητούν βελτίωση των όρων που διέπουν τις αργίες ώστε αν οι υπάλληλοι εργάζονται σε μέρα αργίας, τότε αυτή να αντικαθίσταται με άλλη μέρα που θα παραχωρείται κατά την κρίση του ξενοδόχου ή θα αποζημιώνεται.

Το προσωπικό που θα εργάζεται κατά τις καθορισμένες στη συλλογική σύμβαση γιορτές-αργίες, θα πληρώνεται με βάση τη διακριτική ευχέρεια του εργοδότη, είτε δύο ημερομίσθια επιπρόσθετα προς το κανονικό ημερομίσθιο ή θα πληρώνεται ένα επιπρόσθετο ημερομίσθιο στο τέλος του μηνός.

Οι μέρες αργίας θα παραχωρούνται το αργότερο μέχρι την 31 Μαρτίου εκάστου έτους ή θα αποζημιώνονται χρηματικά ως οφειλόμενες αργίες μέχρι 31 Μαΐου, εκτός σε περιπτώσεις που γίνονται ειδικές διευθετήσεις ύστερα από συνεννόηση με τις συντεχνίες.

Η εργατική πλευρά ζητά τροποποίηση των κανονισμών ώστε αν η αργία συμπέσει με εβδομαδιαία ημεραργία η οποία θα είναι Σάββατο ή Κυριακή τότε αυτή να μεταφέρεται.

Σε ότι αφορά το ταμείο προνοίας οι συντεχνίες ζητούν όπως για κάθε υπάλληλο που θα συμπληρώνει έξι μήνες υπηρεσία στην ξενοδοχειακή βιομηχανία θα καταβάλλονται προς το ταμείο προνοίας συνεισφορές, τόσο από τους εργοδότες, όσο και από τους εργοδοτούμενους, που θα υπολογίζονται πάνω στο βασικό μισθό και τον τιμάριθμο.

Για εργοδοτούμενους που απασχολούνται στη ξενοδοχειακή βιομηχανία πέραν των έξι μηνών, ο εργοδότης θα έχει υποχρέωση να τους εντάσσει στο ταμείο προνοίας.

Η εισφορά του εργοδότη στο ταμείο προνοίας να γίνει 10% και του εργαζόμενου 5% ή 10% ανάλογα με την επιλογή του.

Η εργασία τις Κυριακές να αποζημιώνεται σε χρήμα κατά 50% περισσότερο του ημερομισθίου του επηρεαζόμενου υπαλλήλου (βασικός+ΑΤΑ).

Κατά την περίοδο του Πάσχα να παρέχεται φιλοδώρημα ίσο με 30% του μηνιαίου μισθού (βασικός+ΑΤΑ).

Οι συντεχνίες αξιώνουν επίσης αύξηση της exgratia μονάδας από €14,95 σε €20,00.

Η εισφορά του εργοδότη στο ταμείο ευημερίας για κάθε υπάλληλο (οποιασδήποτε μορφής εργασίας και να είναι) θα γίνετε από την πρώτη ημέρα εργοδότησης του.

Οι ξενοδοχοϋπάλληλοι διεκδικούν επίσης ένταξη των κλιμάκων μισθοδοσίας όπως προνοούνται από την εκάστοτε συλλογική σύμβαση, στους κανονισμούς για τους όρους υπηρεσίας στα ξενοδοχεία και ένταξη του 13ου μισθού στους κανονισμούς.

Του Λεύκου Χρίστου

πηγή: Stockwatch

Έκοψαν τον «βήχα» στους δημόσιους υπαλλήλους

26/07

Ο υπουργός οικονομικών με βούλα του υπουργικού συμβουλίου προσγείωσε τις προσδοκίες και το αίτημα των συνδικαλιστικών οργανώσεων του δημόσιου τομέα για πλήρη επαναφορά του επαγγελματικού κυβερνητικού σχεδίου σύνταξης, με βάση το οποίο λάμβαναν κρατική σύνταξη καταβάλλοντας ελάχιστες εισφορές.

Το υπουργικό συμβούλιο στη χθεσινή του συνεδρίαση κάλεσε τον υπουργό οικονομικών να υποβάλει πρόταση, όπως είχε δεσμευτεί στη συνάντηση της 19η Ιουλίου με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις ΠΑΣΥΔΥ, ΟΕΛΜΕΚ, ΠΟΕΔ, ΟΛΤΕΚ, επιβεβαιώνοντας ταυτόχρονα την απόφαση του για σύσταση ταμείου προνοίας, τόσο για το δημόσιο, όσο και για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα καθώς και για όσους εργαζόμενους δεν καλύπτονται μέχρι σήμερα από το υφιστάμενο σχέδιο συντάξεων.

Το υπουργικό συμβούλιο επικαλείται την απόφαση του Σεπτεμβρίου του 2016 κατά την οποία ενέκρινε τις γενικές αρχές και κατευθύνσεις των προτεινόμενων μεταρρυθμιστικών δράσεων του τομέα των ταμείων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών, όπου μεταξύ άλλων περιλαμβάνονταν και η προώθηση της λειτουργίας ταμείου επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών για το δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, για όσους εργαζόμενους δεν καλύπτονται από το υφιστάμενο σχέδιο συντάξεων ή τα υφιστάμενα σχέδια του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Με την αναφορά αυτή, η κυβέρνηση δίνει ουσιαστικά οριστικό τέλος σε τυχόν επαναφορά του επαγγελματικού κυβερνητικού σχεδίου σύνταξης που ίσχυε μέχρι το 2011.

Οι υπάλληλοι που προσλήφθηκαν μετά τον Οκτώβριο του 2011 δεν έχουν πρόσβαση στο κρατικό σχέδιο συντάξεων και οι παλαιότεροι υπάλληλοι συνεισφέρουν, πλέον, σημαντικό ποσοστό του μισθού τους επί των συντάξεων.

Η απόφαση για τερματισμό του σχεδίου κρατικών συντάξεων λήφθηκε στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των σοβαρών δημοσιονομικών προβλημάτων που υπήρχαν και στην προσπάθεια που είχε τεθεί για συγκράτηση του εργατικού κόστους στο δημόσιο.

Ωστόσο, η ΠΑΣΥΔΥ είχε δηλώσει από τότε ότι η απόφαση για υποχρεωτική συνεισφορά 3% των δημοσίων υπαλλήλων στο σχέδιο σύνταξης όπως επίσης και η παράλληλη απόφαση για αποκοπές σε μισθούς και επιδόματα ήταν πέραν των προνοιών του Συντάγματος.

Η θέση της ΠΑΣΥΔΥ δικαιώθηκε τελικά, με δύο αποφάσεις του τριμελούς διοικητικού δικαστηρίου.

Το διοικητικό δικαστήριο έκρινε ως αντισυνταγματικές τις αποφάσεις για αποκοπή μισθών και συντάξεων στο δημόσιο, επικαλούμενο το άρθρο 23 του Συντάγματος το οποίο προβλέπει πως ο μισθός ή συντάξεις αποτελεί περιουσιακό στοιχείο και ως εκ του ορισμού αυτού δεν δικαιούται ο εργοδότης να προχωρήσει μονομερώς σε αποκοπές μισθών ή συντάξεων.

Η κυβέρνηση, ως γνωστό, έχει εφεσιβάλει την απόφαση του διοικητικού δικαστηρίου με σχετική προσφυγή στο ανώτατο, το οποίο αναμένεται να συγκληθεί στις 30 Σεπτεμβρίου για να αποφανθεί επί τούτου.

Μετά την έξοδο της Κύπρου από το μνημόνιο το 2106, οι συντεχνίες που εκπροσωπούν τους ωρομίσθιους υπαλλήλους του δημοσίου, των ημικρατικών οργανισμών και των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, συνήψαν με το υπουργείο οικονομικών συμφωνία πλαίσιο για σταδιακή επαναφορά των μισθών με χρονοδιάγραμμα μέχρι το 2023 και ένταξης των νεοεισερχομένων στο δημόσιο και των εργαζομένων αορίστου χρόνου σε ταμείο προνοίας.

Τη συμφωνία αποδέχθηκαν και υπόγραψαν οι συντεχνίες ΣΕΚ, ΠΕΟ και το υπουργείο οικονομικών.

Η ΠΑΣΥΔΥ αρνήθηκε να συνομολογήσει τη σχετική συμφωνία, με το επιχείρημα ότι εκκρεμούσε ενώπιον των δικαστηρίων προσφυγή δημοσίων υπαλλήλων κατά των αποφάσεων του υπουργικού για αποκοπές μισθών επιδομάτων και συντάξεων στο δημόσιο.

Ωστόσο, με την πρόταση που προτίθεται να υποβάλει ο υπουργός οικονομικών μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου προς το υπουργικό συμβούλιο, θα επιβεβαιωθεί η συμφωνία πλαίσιο η οποία προβλέπει την ένταξη υφιστάμενων υπαλλήλων, νεοεισερχομένων στο δημόσιο και εργαζομένων αορίστου χρόνου σε ταμείο προνοίας και όχι επαναφορά του επαγγελματικού κυβερνητικού σχεδίου σύνταξης όπως αυτό ίσχυε πριν από τον Οκτώβριο του 2011.

Οι νεοεισερχόμενοι στο δημόσιο από το 2011 και μετά υπολογίζεται ότι είναι περίπου στους 1500 και στους ημικρατικούς οργανισμούς κοντά στους 1000.

Ο αριθμός των εργαζομένων με καθεστώς αορίστου χρόνου στο δημόσιο και στον ημιδημόσιο υπολογίζονται γύρω στις 4.500.

Σύμφωνα με πληροφορίες που συγκέντρωσε η StockWatch από άτομα που συμμετέχουν στις διαβουλεύσεις μεταξύ υπουργείου οικονομικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων του δημόσιου τομέα, φαίνεται ότι στο τραπέζι έχουν τεθεί και εναλλακτικές προτάσεις από πλευράς συντεχνιών.

Μία εκ των εναλλακτικών προτάσεων είναι να επανέλθει το προηγούμενο επαγγελματικό σχέδιο σύνταξης στο δημόσιο, αντί να δημιουργηθεί ταμείο προνοίας, με την υποχρέωση αυτή τη φορά των δημοσίων υπαλλήλων να καταβάλλουν συνεισφορά, το ύψος της οποίας θα αποφασιστεί μεταξύ των δύο μερών.

Του Λεύκου Χρίστου

πηγή: Stockwatch


Η ΟΕΒ χαιρετίζει απόρριψη συνταξιοδοτικών απαιτήσεων δημοσίων


26/07


Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) εκφράζει την ικανοποίηση αλλά και την ανακούφιση του επιχειρηματικού κόσμου, από την χθεσινή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για απόρριψη των συνδικαλιστικών αιτημάτων του δημόσιου τομέα, για επαναφορά του επαγγελματικού κυβερνητικού σχεδίου σύνταξης.

«Τυχόν ικανοποίηση ενός τέτοιου αιτήματος θα είχε επαχθέστατες συνέπειες για τα δημόσια οικονομικά, αλλά και θα αναβίωνε μια ακραία δυσμενή διάκριση σε βάρος των ιδιωτικών υπαλλήλων και υπέρ των υπαλλήλων του δημοσίου, η οποία τερματίστηκε με μεγάλη καθυστέρηση τον Οκτώβριο του 2011», αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την ΟΕΒ, οι εργαζόμενοι στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα που προσλήφθηκαν πριν τον Οκτώβρη του 2011, απολαμβάνουν συντάξεων οι οποίες κατά μέσον όρο είναι τουλάχιστον διπλάσιες από τις συντάξεις των αντίστοιχων εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα. Ταυτόχρονα οι συνταξιοδοτικές εισφορές των δημοσίων υπαλλήλων ήταν οι μισές των συνταξιοδοτικών εισφορών των ιδιωτικών υπαλλήλων.

«Δηλαδή, οι δημόσιοι υπάλληλοι με τις μισές εισφορές απολάμβαναν διπλάσιες συντάξεις», σημειώνεται.

Τονίζεται ακόμη ότι πέραν από το χάσμα στις μηνιαίες συντάξεις, όσοι προσλήφθηκαν μέχρι το 2011 στο Δημόσιο, απολαμβάνουν εφάπαξ πληρωμή κατά την αφυπηρέτηση χωρίς ούτε ένα ευρώ δικής τους συνεισφοράς. Περαιτέρω, μέχρι και το 2012 το ύψος τόσο της μηνιαίας σύνταξης όσο και του εφάπαξ, βασίζετο στον τελευταίο μισθό, έστω και αν κάποιος επροάγετο και εσυνταξιοδοτείτο κατά την ίδια μέρα, χωρίς ποτέ να έχει δουλέψει στη θέση προαγωγής.

«Οι ακραίες αυτές στρεβλώσεις αποτέλεσαν σημαντικό παράγοντα στη δημιουργία του δεύτερου ακριβότερου κρατικού μισθολογίου σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, στον εκτροχιασμό των δημόσιων οικονομικών και στην χρεωκοπία του Κράτους. Τα προκλητικά αυτά δεδομένα διορθώθηκαν πλήρως για τους νεοεισερχόμενους στο Δημόσιο μετά τον Οκτώβρη του 2011 και μετριάστηκαν ελαφρώς για όσους είχαν προσληφθεί προηγουμένως», αναφέρεται.

«Τυχόν επαναφορά τους θα αποτελέσει για την ΟΕΒ άμεσο casus belli», καταλήγει.

πηγή: Stockwatch

 

Νόμος η αύξηση επιδόματος σε άτομα με αναπηρίες

29/07


Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενημερώνει ότι το νομοσχέδιο που κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων για αύξηση και επέκταση του επιδόματος διακίνησης σε άτομα με αναπηρίες, ψηφίστηκε σε Νόμο και δημοσιεύτηκε στις 24 Ιουλίου 2019 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με τον τίτλο: «O περί Παροχής Επιδόματος Διακινήσεως εις Αναπήρους (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2019», Ν.111(Ι)/2019.

Δικαιούχοι αύξησης στο ποσό του επιδόματος από €51 σε €75 μηνιαίως και από €102 σε €150 μηνιαίως είναι όλα τα άτομα με αναπηρίες που σήμερα λαμβάνουν το αντίστοιχο επίδομα διακίνησης, σύμφωνα με τα κριτήρια και προϋποθέσεις του Νόμου. Επιπρόσθετα, το επίδομα διακίνησης επεκτείνεται σε 1.900 περίπου τυφλά άτομα, ανεξάρτητα αν εργάζονται ή αν σπουδάζουν και ανεξάρτητα από την ηλικία τους.

Οπως αναφέρει, το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες έχει ήδη τροποποιήσει το πληροφοριακό του σύστημα και θα καταβάλει για τον μήνα Ιούλιο το αυξημένο επίδομα στους λογαριασμούς των δικαιούχων, καθώς και το επίδομα στους λογαριασμούς των νέων δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται από τους πολίτες αίτηση ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια τους.
Μετά την τροποποίηση του υφιστάμενου Νόμου, το μηνιαίο επίδομα διακίνησης, που σκοπό έχει την διευκόλυνση και ενθάρρυνση της διακίνησης ατόμων με αναπηρίες και την αντιστάθμιση των επιπρόσθετων δαπανών διακίνησης που αντιμετωπίζουν λόγω της αναπηρίας, καθορίζεται σε:

 • Εβδομήντα πέντε ευρώ (€75) μηνιαίως για άτομα με αναπηρία που εργάζονται ή σπουδάζουν, εκτός των ατόμων με περιορισμό της οξύτητας της όρασης σε βαθμό που στον καλύτερο οφθαλμό να μην υπερβαίνει, έστω και με διορθωτικούς φακούς, τα έξι τριακοστά έκτα (6/36), τα οποία δικαιούνται να λαμβάνουν εκατόν πενήντα ευρώ (€150) μηνιαίως.

 • Εκατόν πενήντα ευρώ (€150) μηνιαίως για τετραπληγικά άτομα, ανεξαρτήτως του εάν εργάζονται ή σπουδάζουν.

 • Εδομήντα πέντε ευρώ (€75) μηνιαίως για τυφλά άτομα, ανεξαρτήτως του εάν εργάζονται ή σπουδάζουν.

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων συνεχίζει να μελετά και να διαβουλεύεται με τις οργανώσεις των ατόμων με αναπηρίες, για τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους ικανοποίησης των αναγκών και των δικαιωμάτων τους και με στόχο ένα πλέγμα σύγχρονων και ποιοτικών υπηρεσιών και παροχών, καταλήγει η ανακοίνωση.

πηγή: Stockwatch

 

Επανέρχονται οι συντεχνίες δημοσίου για τις συντάξεις

30/07

Η αμετάθετη απόφαση της κυβέρνησης να μην επαναφέρει το επαγγελματικό κυβερνητικό σχέδιο σύνταξης οδηγεί την ΠΑΣΥΔΥ και τις άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις στο δημόσιο, στην υποβολή αντιπροτάσεων.

Πληροφορίες της StockWatch από  ανώτατα στελέχη  συντεχνιών που είναι οργανωμένες στο δημόσιο τομέα, αναφέρουν ότι η εργατική πλευρά, αναμένεται να προωθήσει δέσμη εισηγήσεων  προς το υπουργείο οικονομικών, με αντικείμενο  το συνταξιοδοτικό σχέδιο, προκειμένου να επιτευχθεί συναινετική λύση.

Έχει διαρρεύσει ότι οι οργανώσεις των εργαζομένων στο δημόσιο και στη δημόσια εκπαίδευση θα διατηρήσουν μεν τη θέση αρχής για επαναφορά του επαγγελματικού κυβερνητικού σχεδίου σύνταξης, αλλά την ίδια ώρα φαίνεται να είναι διατεθειμένες να  αποδεχθούν την καταβολή συγκεκριμένου  ποσοστού  συνεισφοράς, αν προκύψει σχετική συμφωνία.

Σε μία τέτοια εξέλιξη, το κράτος θα έχει μία σημαντική εξοικονόμηση, σε σχέση με το ύψος του κόστους  που είχε  το σχέδιο σύνταξης στο δημόσιο, πριν από το  2011 αλλά θα προκύψει πρόσθετο δημοσιονομικό κόστος σε σχέση με το τι ισχύει σήμερα.

Μέχρι το 2011 συνείσφερε στο σχέδιο σύνταξης μόνο ο εργοδότης, δηλαδή το κράτος.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΠΑΣΥΔΥ, ΟΕΛΜΕΚ, ΠΟΕΔ και ΟΛΤΕΚ, ενδεχομένως να προτείνουν και διαφοροποίηση του τρόπου παροχής του εφάπαξ, με μειωμένο συντελεστή.

Οι συντεχνίες, θα καταθέσουν επίσημα τις αντιπροτάσεις τους προς το υπουργείο οικονομικών υπό την προϋπόθεση ότι το υπουργικό συμβούλιο θα αποδεχθεί αναθεωρημένη επαναφορά κυβερνητικού σχεδίου σύνταξης και θα αποσύρει την απόφαση του για σύσταση ταμείου προνοίας.

Σε ότι αφορά τους νεοεισερχόμενους στο δημόσιο μετά το 2011, οι οργανώσεις των δημοσίων υπαλλήλων, θα αξιώσουν επίσης τη συμμετοχή τους στο κυβερνητικό σχέδιο σύνταξης, καταβάλλοντας το ίδιο ποσοστό συνεισφορών, που θα καταβάλλουν και οι υπάλληλοι οι οποίοι είχαν προσληφθεί στο δημόσιο πριν από το 2011, δεδομένου ότι θα υπάρξει σχετική συμφωνία με τον εργοδότη.

Η απόφαση για τερματισμό του σχεδίου κρατικών συντάξεων λήφθηκε στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των σοβαρών δημοσιονομικών προβλημάτων που υπήρχαν και στην προσπάθεια που είχε τεθεί για συγκράτηση του εργατικού κόστους στο δημόσιο.

Σημειώνεται ότι το διοικητικό δικαστήριο έκρινε ως αντισυνταγματικές τις αποφάσεις για αποκοπή μισθών και συντάξεων στο δημόσιο, επικαλούμενο το άρθρο 23 του Συντάγματος.

Το συγκεκριμένο άρθρο, προβλέπει πως ο μισθός ή συντάξεις αποτελεί περιουσιακό στοιχείο και ως εκ του ορισμού αυτού δεν δικαιούται ο εργοδότης να προχωρήσει μονομερώς σε αποκοπές μισθών ή συντάξεων.

Την περασμένη Πέμπτη,  το υπουργικό συμβούλιο επιβεβαίωσε την αρχική του απόφαση του 2016 για σύσταση ταμείου προνοίας στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα με συνεισφορές, τόσο του εργοδότη, όσο και των εργοδοτουμένων, αποκλείοντας επαναφορά του κυβερνητικού σχεδίου σύνταξης, όπως αυτό ίσχυε πριν από το 2011. 

Με βάση τη συμφωνία πλαίσιο που επιτεύχθηκε για τους ωρομίσθιους στο δημόσιο τομέα και το προσωπικό του ευρύτερου δημόσιου τομέα τον Μάιο του 2017, η κυβέρνηση συμφώνησε να προσέλθει σε διάλογο με την ΣΕΚ και την ΠΕΟ για  συμμετοχή των νεοεισερχομένων στο δημόσιο πριν από το 2011, στο ταμείο προνοίας.

Οι νεοεισερχόμενοι στο δημόσιο από το 2011 και μετά υπολογίζεται ότι είναι περίπου στους 1500 και στους ημικρατικούς οργανισμούς κοντά στους 1000.

Ο αριθμός των εργαζομένων με καθεστώς αορίστου χρόνου στο δημόσιο και στον ημιδημόσιο τομέα υπολογίζεται  γύρω στις 4.500.

πηγή: Stockwatch


 • August 20th 2019 at 22:20

Επισκόπηση 15/07 - 21/07

By Παρατηρητήριο εργασίας και ταξικών σχέσεων
Επισκόπηση 15/07 - 21/07

Διχασμένοι οι εργολάβοι για τη σύμβαση στις οικοδομές

16/07

Από μία κλωστή κρέμεται η εργατική ειρήνη στην οικοδομική βιομηχανία καθώς, τα μέλη της ομοσπονδίας των συνδέσμων εργολάβων οικοδομών (ΟΣΕΟΚ) αποφασίζουν σήμερα στο πλαίσιο έκτακτης γενικής συνέλευσης, αν θα αποδεχθούν ή όχι τη δεσμευτική πρόταση που υπέβαλε η υπουργός εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης στον τομέα των κατασκευών.

Η γενική συνέλευση των εργολάβων συγκαλείται στη σκιά των ενδοιασμών που διατυπώνουν οι σύνδεσμοι εργολάβων Αμμοχώστου και Πάφου, τα μέλη των οποίων σε πρόσφατες επαρχιακές συνελεύσεις εξέφρασαν σοβαρές διαφωνίες επί της δεσμευτικής πρότασης της υπουργού εργασίας.

Αντίθετα, οι υπόλοιπες επαρχίες φαίνεται να αποδέχονται κατά μεγάλη πλειοψηφία τη δεσμευτική πρόταση της υπουργού εργασίας, αλλά δεν είναι βέβαιο ότι με τη λήξη των εργασιών της ΓΣ οι εργολάβοι θα επικυρώσουν με μυστική ψηφοφορία την καταρχήν συμφωνία που είχε επιτευχθεί τον περασμένο Μάιο μεταξύ των ηγεσιών της ΟΣΕΟΚ από τη μια και των ηγεσιών των συντεχνιών ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ από την άλλη.

Τις τελευταίες βδομάδες εκτυλίχθηκε έντονο παρασκήνιο για να πειστούν οι σύνδεσμοι εργολάβων των επαρχιών Αμμοχώστου και Πάφου, να αποδεχθούν τη δεσμευτική μεσολαβητική πρόταση που υπέβαλε προς τα δύο μέρη τον περασμένο Μάιο η υπουργός εργασίας, μετά από πολύμηνες μεσολαβητικές διαπραγματεύσεις.

Η ανανέωση της συλλογικής σύμβασης στον κατασκευαστικό τομέα εκκρεμεί από το 2015.

Οι εργολάβοι απέρριψαν τον Οκτώβριο του 2018 στο πλαίσιο έκτακτης συνέλευσης τη μεσολαβητική πρόταση της υπουργού εργασίας, την οποία η ηγεσία της ΟΣΕΟΚ, είχε δώσει ενδείξεις στην κ. Αιμιλιανίδου, πριν υποβάλει την πρόταση, ότι θα περάσει από την πλειονότητα των μελών της ομοσπονδίας.

Τελικά η υπουργική πρόταση απορρίφθηκε προκαλώντας εργασιακή αναταραχή και αβεβαιότητα στην οικοδομική βιομηχανία σε μία περίοδο κατά την οποία ο κατασκευαστικός τομέας άρχισε να δίνει έντονα σημάδια ανάκαμψης, λόγω διαβατηρίων, πύργων και πολεοδομικών κινήτρων.

Ακολούθησαν μαραθώνιες παρασκηνιακές διαβουλεύσεις για να πειστεί η υπουργός εργασίας να αναλάβει εκ νέου μεσολαβητική παρέμβαση και να επανέλθουν οι δύο πλευρές στο τραπέζι του διαλόγου.

Μετά από πάροδο οκτώ περίπου μηνών συνεχών κοινών και χωριστών διαπραγματεύσεων, εργολάβοι και συντεχνίες αποδέχθηκαν τη μεσολαβητική πρόταση της υπουργού εργασίας με το χαρακτήρα της «δεσμευτικής πρότασης».

Αυτό σημαίνει ότι το υπουργείο εργασίας δεν πρόκειται να επανέλθει, είτε να διαφοροποιήσει τις πρόνοιες της πρότασης, είτε να επαναρχίσει νέο κύκλο διαπραγματεύσεων για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης.

Υπό το βάρος των προϋποθέσεων που τέθηκαν προς τις δύο πλευρές από την κ.Αιμιλιανίδου, καλούνται σήμερα οι εργολάβοι είτε να αποδεχθούν τη δεσμευτική πρόταση, είτε να επιλέξουν την οδό της μετωπικής σύγκρουσης με το συνδικαλιστικό κίνημα.

Οι τρείς συντεχνίες ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ, σε κοινές συνελεύσεις των μελών τους αρχές Ιουνίου ενέκριναν με συντριπτική πλειοψηφία την υπουργική πρόταση, στέλλοντας παράλληλα το μήνυμα στους εργολάβους ότι αν για δεύτερη φορά τορπιλίσουν τη προσπάθεια για ειρηνική ανανέωση της σύμβασης, τότε θα ξεσπάσουν δυναμικές κινητοποιήσεις.

Τι προβλέπει η δεσμευτική πρόταση Αιμιλιανίδου

Σύμφωνα με την πρόταση Αιμιλιανίδου, εισάγεται για πρώτη φορά σε σημαντικό κλάδο του ιδιωτικού τομέα, νομική ρύθμιση για κατοχύρωση ουσιωδών ωφελημάτων, με στόχο να καλύπτει τους εργαζόμενους στην οικοδομική βιομηχανία, που σήμερα ενδεχομένως να μην είναι οργανωμένοι σε συντεχνίες.

Η σύμβαση στις οικοδομές υπολογίζεται ότι επηρεάζει 15 με 20 χιλ. εργαζόμενους. Ωστόσο, ένα ποσοστό οικοδόμων γύρω στο 20% δεν είναι οργανωμένο σε συντεχνίες.

Με βάση την υπουργική πρόταση και δεδομένου ότι αυτή θα γίνει αποδεκτή και από τους εργολάβους, θα ετοιμαστεί σχετικό νομοσχέδιο το οποίο θα κατατεθεί στο υπουργικό συμβούλιο για έγκριση και παραπομπή του στη συνέχεια στη βουλή για ψήφιση.

Το νομοσχέδιο καλύπτει νομικά τρία ουσιώδη ωφελήματα.

Τα ωφελήματα αφορούν στο ύψος των φιλοδωρημάτων κατά τις εορτές και αργίες, την παραχώρηση υπερωριακού επιδόματος μετά από συμπλήρωση 38 ωρών εργασίας και τις εισφορές του ταμείου προνοίας.

Τυχόν παραβίαση του νομικού αυτού πλαισίου από την εργοδοτική πλευρά, θα αποτελεί ποινικό αδίκημα. 

Σημειώνεται ότι οι εργολάβοι και οι συντεχνίες συμφώνησαν να μην κατοχυρωθούν νομικά οι μισθοί.

Στη δεσμευτική πρόταση της υπουργού εργασίας προβλέπεται σταδιακή αποκατάσταση του 70% του συνόλου των αποκοπών που αποδέχτηκε το 2013 η εργατική πλευρά για να δοθεί χρόνος να ανακάμψει από την κρίση ο τομέας των κατασκευών.

Η εργατική πλευρά εκτιμά ότι το ύψος των αποκοπών σε μισθούς και άλλα ωφελήματα στις κατασκευές είχε ανέλθει στο 14,7%.

Η σταδιακή επιστροφή του 70% των αποκοπών στους μισθούς των οικοδόμων συμφωνήθηκε να γίνει σε ένα χρονοδιάγραμμα 30 μηνών ως εξής:

Aπό την 1η Ιουνίου 2019 θα παραχωρηθεί αναδρομικά το 20%, από τον Ιανουάριο του 2020 το 30% και από τον Ιανουάριο του 2021 το υπόλοιπο 20%.

Συμφωνήθηκε επίσης όπως οι εργολάβοι καλύψουν σταδιακά εντός δύο ετών τη συνεισφορά τους στο ταμείο προνοίας, ανά 1% το χρόνο για να φθάσει στο 5%, που ήταν το ποσοστό εισφορών στο τομέα πριν από την οικονομική κρίση.

Η νομική κατοχύρωση των εισφορών στο ταμείο προνοίας κατέστη αναγκαία λόγω του ότι υπήρξαν φαινόμενα «αναρχίας» από πλευράς μικρής μερίδας εργολάβων.

Του Λεύκου Χρίστου

πηγή: Stockwatch


 «Ναι» εργολάβων στην πρόταση Ζέτας για τη σύμβαση


16/07


Οι εργολήπτες  ενέκριναν νωρίς απόψε στο πλαίσιο έκτακτης γενικής συνέλευσης, τη δεσμευτική μεσολαβητική πρόταση της υπουργού εργασίας Ζέτας Αιμιλιανίδου για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης στην οικοδομική βιομηχανία.

Παρά τους ενδοιασμούς που τέθηκαν κυρίως από τους συνδέσμους εργολάβων οικοδομών των επαρχιών Αμμοχώστου Πάφου και Λάρνακας, τελικά,  τα μέλη της ομοσπονδίας των συνδέσμων  εργολάβων(ΟΣΕΟΚ) επικύρωσαν κατά πλειοψηφία την καταρχήν συμφωνία που είχε επιτευχθεί με τις συντεχνίες παρουσία της υπουργού εργασίας  τον περασμένο Μάιο για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης που εκκρεμούσε από το 2015.

Τη δεσμευτική πρόταση της υπουργού εργασίας  είχαν ήδη αποδεχτεί οι γενικές συνελεύσεις των οικοδόμων μελών της ΣΕΚ, της ΠΕΟ και της ΔΕΟΚ.

Σύμφωνα με την πρόταση Αιμιλιανίδου, εισάγεται για πρώτη φορά σε σημαντικό κλάδο του ιδιωτικού τομέα, νομική ρύθμιση για κατοχύρωση ουσιωδών ωφελημάτων, με στόχο να καλύπτει τους εργαζόμενους στην οικοδομική βιομηχανία, που σήμερα ενδεχομένως να μην είναι οργανωμένοι σε συντεχνίες.

Το νομοσχέδιο που θα παραπεμφθεί στη βουλή καλύπτει νομικά τρία ουσιώδη ωφελήματα.

Το ύψος των φιλοδωρημάτων κατά τις εορτές και αργίες, την παραχώρηση υπερωριακού επιδόματος μετά από συμπλήρωση 38 ωρών εργασίας και τις εισφορές του ταμείου προνοίας.

Στη δεσμευτική πρόταση της υπουργού εργασίας προβλέπεται επίσης σταδιακή αποκατάσταση του 70% του συνόλου των αποκοπών που αποδέχτηκε το 2013 η εργατική πλευρά για να δοθεί χρόνος να ανακάμψει από την κρίση ο τομέας των κατασκευών.

Λ. Χρ.

πηγή: Stockwatch

         

Μέτρα αντίδρασης για δικαίωμα χηρείας στους άντρες

20/07


Μέτρα αντίδρασης θα μελετήσει η ΕΚΥΣΥ σε σχέση με την αναπομπή του νόμου που ψήφισε η Βουλή πρόσφατα για το δικαίωμα χηρείας στους άντρες.

Σε ανακοίνωσή της και αναφερόμενη στην Κυβέρνηση, σημειώνει ότι αντί να «αναθεωρήσει την θέση της και να επανακαταθέσει ολοκληρωμένο νομοσχέδιο με βάση το οποίο να δικαιούνται σύνταξη χηρείας όλοι οι άντρες χήροι και να επιλυθεί  οριστικά  το πρόβλημα και η αδικία που υπάρχει, με το κριτήριο που θέτει, την ημερομηνία θανάτου της συζύγου και η οποία παραβιάζει το άρθρο 28 του Συντάγματος το οποίο δεν επιτρέπει παραβίαση της αρχής της ισότητας, έρχεται με την αναπομπή να δημιουργήσει νέο πρόβλημα και καθυστέρηση χωρίς ουσιαστικό λόγο, επικαλούμενη την βιωσιμότητα του ταμείου κοινωνικών ασφαλίσεων, επειδή η Βουλή δεν αποδέχτηκε εκ των προτέρων σταδιακή αύξηση των εισφορών μεταξύ των ετών 2024-2034».

Σημειώνεται ότι η Βουλή δεν αρνήθηκε αύξηση των εισφορών αν και εφόσον ύστερα από μελέτη του αναλογιστή η οποία θα γίνει πριν το 2024, διαφανεί ότι χρειάζεται.


Στο μεταξύ, προστίθεται, η ΕΚΥΣΥ, ύστερα από την απόφαση για την παραχώρηση σύνταξη χηρείας και στους άντρες, θα πραγματοποιήσει συσκέψεις των ενδιαφερομένων με σκοπό την πλήρη ενημέρωση τους.


Η οργάνωση «θα μελετήσει μέτρα αντίδρασης και σε συνεργασία με τους νομικούς της συμβούλους θα πάρει αποφάσεις με στόχο την επίλυση του προβλήματος με τρόπο ώστε να αρθεί οριστικά η αδικία εις βάρος των χήρων αντρών και να δικαιούνται σύνταξη χηρείας όλοι».

Οι συσκέψεις στις οποίες μπορούν να παρευρεθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι και στελέχη της ΕΚΥΣΥ, θα πραγματοποιηθούν στα οικήματα της ΠΕΟ, στις 09.30 π.μ. ως εξής: Λάρνακα – Πέμπτη 25 Ιουλίου, Φρέναρος - Παρασκευή 26 Ιουλίου, Λευκωσία - Δευτέρα 29 Ιουλίου, Λεμεσός - Τρίτη 30 Ιουλίου, Πάφος - Πέμπτη 1 Αυγούστου.

πηγή: Stockwatch

 • August 20th 2019 at 22:11

Επισκόπηση 08/07 - 14/07

By Παρατηρητήριο εργασίας και ταξικών σχέσεων
Επισκόπηση 08/07 -  14/07


ΠΑΣΥΚΙ: 24ωρη απεργία στα ΤΑΕΠ αύριο

08/07

Κανονικά στην 24ωρη απεργία που είχαν εξαγγείλει στα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ), προχωρεί αύριο η Παγκύπρια Συντεχνία Κυβερνητικών Ιατρών (ΠΑΣΥΚΙ).

Σε ανακοίνωση της, η ΠΑΣΥΚΙ ενημερώνει τους πολίτες ότι τα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Α.Ε.Π.) θα βρίσκονται σε 24ωρη απεργία την 9η
 Ιουλίου 2019 από τις 07:00 π.μ. έως τις 07:00 π.μ. της 10ης Ιουλίου 2019.

 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απόφαση για πραγματοποίηση της απεργίας πάρθηκε γιατί η υποστελέχωση των Τ.Α.Ε.Π. θέτει σε κίνδυνο την υγεία των ασθενών και του προσωπικού ενώ οι ιατροί των Τ.Α.Ε.Π. εργάζονται χωρίς ανάπαυση εδώ και μήνες κάτι που πολλαπλασιάζει την επικινδυνότητα άσκησης ιατρικής


«Η νομοθεσία για το Γε.Σ.Υ. εφαρμόζεται κατά το δοκούν με αποτέλεσμα να μη έχουν υποχρέωση να εξυπηρετούν οι προσωπικοί ιατροί τους ασθενείς τους έστω και σε πρόγραμμα εφημερίας, κι αυτό έχει ως επακόλουθο την συσσώρευση ασθενών της Πρωτοβάθμιας Ιατρικής Φροντίδας στα ήδη υποστελεχομένα Τ.Α.Ε.Π.», σημειώνεται.


Άλλοι λόγοι για την πραγματοποίηση της απεργίας, όπως αναφέρεται, είναι τα μέτρα που εξήγγειλε ο Ο.Κ.Υπ.Υ. που «είναι ανεπαρκή για να καλύψουν τις ανάγκες σε προσωπικό» ενώ «ο ίδιος ο Υπουργός έχει παραδεχθεί ότι τα Τ.Α.Ε.Π. στελεχώνονται με προσωπικό ασφαλείας».

«Το Υπουργείο Υγείας έλαβε από σειρά ετών προειδοποιήσεις για την αναμενόμενη φυγή ιατρών από τα Δημόσια Νοσηλευτήρια αλλά δυστυχώς κινητοποιήθηκε πολύ αργά και μόνο μετά την εξαγγελία δυναμικών μέτρων», προστίθεται.

 
Η ΠΑΣΥΚΙ αναφέρει ότι τα Τ.Α.Ε.Π. αποτελούν το προμαχώνα της ιατρικής απέναντι στο θάνατο και την αναπηρία. «Όλα τα σοβαρά επείγοντα περιστατικά διακομίζονται στα ΤΑΕΠ των δημοσίων νοσηλευτηρίων.
  Από την ίδρυση τους εργάζονται 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες ο χρόνο. Σώζουν καθημερινά ανθρώπινες ζωές και μειώνουν την νοσηρότητα. Η ΠΑ.ΣΥ.Κ.Ι. δεν θα παραμείνει θεατής», σημειώνεται.

 
Η Συντεχνία των Κυβερνητικών Ιατρών καλεί το κόσμο και τους ασθενείς, να στηρίξουν αυτή την απεργία η οποία, όπως σημειώνεται, «είναι κραυγή αγωνίας για τις καταστάσεις που μαζί βιώνουμε».
 

Λύπη υπουργού υγείας

Σε γραπτή του δήλωση ο υπουργός υγείας Κωνσταντίνος Ιωάννου αναφέρει ότι «με λύπη πληροφορήθηκα για την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΣΥΚΙ για πραγματοποίηση της εξαγγελθείσας απεργίας στα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) παγκύπρια, αύριο, 9 Ιουλίου 2019».

«Σέβομαι το δικαίωμα του συνδικαλίζεσθαι, δεν μπορώ ωστόσο να μην καυτηριάσω ότι παρά το γεγονός ότι τα μέτρα που προτείναμε ή/και υιοθετήσαμε για την άμεση κάλυψη των αναγκών αξιολογήθηκαν από την ΠΑΣΥΚΙ ως ανεπαρκή, στο τραπέζι του διαλόγου δεν υποβλήθηκαν από πλευράς Συντεχνίας οποιεσδήποτε άλλες λύσεις που θα μπορούσαν να ελαχιστοποιήσουν το πρόβλημα», τονίζει.

Ως εκ τούτου, προσθέτει, «οφείλω να παρατηρήσω ότι τα απεργιακά μέτρα δεν δικαιολογούνται, αφού οι όποιες απόψεις και θέσεις κατατέθηκαν, αξιολογήθηκαν και εκεί και όπου ήταν υλοποιήσιμες έχουν ικανοποιηθεί ή τροχοδρομήθηκε η εφαρμογή τους».

Ακόμα και στη σύσκεψη του περασμένου Σαββάτου, συνεχίζει, «η μοναδική αντιπρόταση που παρουσιάστηκε από πλευράς ΠΑΣΥΚΙ ήταν όπως τα ΤΑΕΠ εργάζονται σε καθεστώς ασφαλείας, που επίσης υιοθετήθηκε από πλευράς μας. Παράλληλα, αποφασίστηκε όπως συσταθεί ad hoc επιτροπή με τη συμμετοχή των Διευθυντών των ΤΑΕΠ, ως οι άμεσα επηρεαζόμενοι, και άλλων εμπειρογνωμόνων, για να εξεταστούν τα προβλήματα και να υποβληθούν εισηγήσεις για την ολιστική αναδιοργάνωση των ΤΑΕΠ».

Σύμφωνα με τον υπουργό,  το πρόβλημα είναι πολυσύνθετο, επηρεάζεται και επηρεάζει κι άλλα Τμήματα των νοσηλευτηρίων και δεν μπορεί να επιλυθεί ως διά μαγείας. Κάποιες εκ των αποφάσεων που λαμβάνονται, χρειάζονται εκ των πραγμάτων χρόνο για να εφαρμοστούν πρακτικά. Τόσο εγώ προσωπικά όσο και ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) παραμένουμε ανοικτοί στον διάλογο και επιζητούμε τη συνεργασία με τα εμπλεκόμενη μέρη».

Όσον αφορά στην αυριανή απεργία, έχει ετοιμαστεί υπηρεσιακό πλάνο και έχουν ληφθεί μέτρα για την εξυπηρέτηση των επειγόντων περιστατικών. «Καλώ τους πολίτες, όχι μόνο αύριο αλλά γενικότερα, να συμβουλεύονται τον Προσωπικό τους Ιατρό και να καταφεύγουν στα ΤΑΕΠ μόνο σε περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών», καταλήγει.

πηγή: Stockwatch

 

Ομαλά εξελίσσεται η κατάσταση στα ΤΑΕΠ

09/07

Σε απεργία βρίσκονται από τις 7:00 το πρωί σήμερα τα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών σε όλες τις πόλεις με την κατάσταση μέχρι στιγμής να εξελίσσεται ομαλά.

Η απεργία διενεργείται από τους ιατρούς της Παγκύπριας Συντεχνίας Κυβερνητικών Ιατρών(ΠΑΣΥΚΙ) και της Παγκύπριας Συντεχνίας Εκτάκτων – Συμβασιούχων Κυβερνητικών Ιατρών (ΠΑΣΕΣΙ) η οποία εξαγγέλθηκε μόλις χθες το πρωί με το παρασκήνιο των προηγούμενων ημερών να δημιουργεί ένταση μεταξύ υπουργείου και συντεχνιών.

Διευκρινίζεται ότι τα ΤΑΕΠ σήμερα λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας δηλαδή εξετάζονται μόνο τα πολύ επείγοντα περιστατικά ενώ αυτά που δεν χρήζουν άμεσης παροχής ιατροφαρμακευτικής φροντίδας παραπέμπονται είτε σε προσωπικούς ιατρούς είτε σε τμήματα πρώτων βοηθειών ιδιωτικών νοσηλευτηρίων.

Επίσης για την αντιμετώπιση της κατάστασης ο ΟΚΥπΥ και το υπουργείο υγείας από χθες ετοίμασαν υπηρεσιακό πλάνο ώστε να μην προκληθεί συνωστισμός στα ΤΑΕΠ.

Το σχέδιο δράσης προβλέπει πως σήμερα στα ΤΑΕΠ θα εξυπηρετούνται όλα τα επείγοντα περιστατικά, ενώ τα υπόλοιπα, που είναι ήπια θα εξυπηρετούνται σε άλλο χώρο, εκτός των ΤΑΕΠ. Εκεί και όπου υπάρχει ανάγκη έχουν αγοραστεί υπηρεσίες από τον ιδιωτικό τομέα και θα αποστέλλονται στα κέντρα για τα οποία έχουν αγοραστεί υπηρεσίες.

Ο υπουργός υγείας Κωνσταντίνος Ιωάννου κάλεσε τους πολίτες, όχι μόνο σήμερα αλλά και γενικότερα, να συμβουλεύονται τον Προσωπικό τους Ιατρό και να καταφεύγουν στα ΤΑΕΠ μόνο σε περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών.

Ήρεμο το κλίμα

Μέχρι στιγμής το κλίμα που επικρατεί στα τμήματα πρώτων βοηθειών όλων των πόλεων είναι ήρεμο χωρίς μεγάλη προσέλευση κόσμου. Την κατάσταση έλεγξε προσωπικά ο ίδιος ο υπουργός συνοδευόμενος από την Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας Χριστίνα Γιαννάκη, αφού επισκέφτηκαν το Γενικό νοσοκομείο Λευκωσίας και ενημερώθηκαν από τον διευθυντή των ΤΑΕΠ του γενικού νοσοκομείου Λευκωσίας.

Επίσης συνομίλησε με το ιατρικό προσωπικό των ΤΑΕΠ και τους κάλεσε να εξετάσουν και να του υποβάλουν εφικτές και πρακτικά εφαρμόσιμες λύσεις για οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος.

Σε δηλώσεις του ο υπουργός κατά την επίσκεψή του στο ΓΝΛ ανέφερε μεταξύ άλλων ότι μόνο μέσα από διάλογο μπορούν να επιλυθούν τα όποια προβλήματα υπάρχουν και όχι μέσω απεργιών.

Ο κ. Ιωάννου ανέφερε ότι για την ώρα η κατάσταση στα ΤΑΕΠ εξελίσσεται ομαλά, ενώ υπάρχει χαμηλή προσέλευση περιστατικών. «Κατ’ ακρίβειαν, υπάρχει ροή προσέλευσης όπως θα έπρεπε να είχε καθημερινά στα ΤΑΕΠ, εάν και εμείς σαν λαός μαθαίναμε να κάναμε σωστή χρήση των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών. Δηλαδή να είναι πραγματικά επείγον το περιστατικό και να προσέρχεται εδώ. Αυτό συμβαίνει σήμερα λόγω και της προειδοποίησης για την απεργία. Δεν υπάρχουν προς το παρόν οποιαδήποτε προβλήματα. Η ενημέρωση που έχω και από τις άλλες πόλεις είναι ακριβώς η ίδια εικόνα. Έχει γίνει και υπηρεσιακό πλάνο με την καθοδήγηση και της Γενικής Διευθύντριας, την οποία και ευχαριστώ δημόσια, για να αντιμετωπίσουμε τα οποιαδήποτε προβλήματα», υπογράμμισε ο κ. Υπουργός.

Ο κ. Ιωάννου επανέλαβε ότι η συγκεκριμένη απεργία είναι αδικαιολόγητη και συνέχισε λέγοντας «η προσπάθεια βελτίωσης των ΤΑΕΠ θα γίνει μέσω της Επιτροπής που έχω ορίσει την προηγούμενη εβδομάδα, στην οποία θα συμμετέχουν οι πέντε Διευθυντές των ΤΑΕΠ, υπό την καθοδήγηση του Επιστημονικού Διευθυντή του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, και οι όροι εντολής είναι τις επόμενες οκτώ εβδομάδες το αργότερο, να φέρουν τις εισηγήσεις τους, πρακτικές λύσεις για το πώς βλέπουν να οργανώνονται τα ΤΑΕΠ και οι εισηγήσεις τους θα υιοθετηθούν».

«Οι εισηγήσεις αυτές θεωρώ πως όταν έρθουν από τους ίδιους τους γιατρούς που βιώνουν τα προβλήματα, θα είναι και οι πιο πρακτικές. Έχουμε επίσης εισηγηθεί όπως επικουρικά μπορεί να τους βοηθήσει εμπειρογνώμονας από το εξωτερικό εκεί και όπου δεν έχουν τις εξειδικευμένες γνώσεις», τόνισε.

Τέλος ο κ. Ιωάννου ανέφερε ότι δεν έχει οριστεί εκ νέου συνάντηση με τιε συντεχνίες αφού «το περασμένο Σάββατο είχε συμφωνηθεί όπως προχωρήσουμε με τη σύνθεση της ad hoc επιτροπής, να αναμένουμε τις εισηγήσεις της και να υιοθετηθούν οι εισηγήσεις. Άρα υπάρχει πλάνο όσον αφορά στη μόνιμη επίλυση του προβλήματος και με αυτό προχωρούμε».

Να είναι η τελευταία απεργία

Την ελπίδα όπως η σημερινή 24ωρη απεργία των γιατρών στα Τμήματα Πρώτων Βοηθειών των δημόσιων νοσηλευτηρίων θα είναι και η τελευταία, εξέφρασε ο Πρόεδρος της ΠΑΣΥΚΙ Σωτήρης Κούμας, σημειώνοντας πως δεν έχουν παρατηρηθεί ιδιαίτερα προβλήματα, λόγω και της μειωμένης προσέλευσης ασθενών.

Σε δηλώσεις του στο Τμήμα Πρώτων Βοηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού, ο κ. Κούμας είπε πως «δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα και ο κόσμος που προσέρχεται εμπίπτει σε αυτές τις κατηγορίες που χρήζει αντιμετώπισης από τα ΤΑΕΠ».

Συγκεκριμένα, στις Πρώτες Βοήθειες του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού εργάζονται, ως προσωπικό ασφαλείας, δυο ιατροί, «οι οποίοι τα περιστατικά που έχουν έρθει, τα αντιμετωπίζουν όπως πρέπει», ανέφερε, υποδεικνύοντας πως, λόγω της υποστελέχωσης, ο αριθμός των γιατρών είναι ο ίδιος και τις υπόλοιπες μέρες.

«Σίγουρα, όπως και ο Υπουργός Υγείας έχει παραδεχθεί, είναι προσωπικό ασφαλείας, αλλά είναι και κάτι που συμβαίνει στην καθημερινότητα», είπε και πρόσθεσε ότι «φαίνεται πως λόγω και της ενημέρωσης που έτυχε ο κόσμος ότι οι Πρώτες Βοήθειες θα δουλεύουν με προσωπικό ασφαλείας, έχει μειωθεί η προσέλευση, δεν έρχονται τα περιστατικά που έρχονταν».

Ερωτηθείς αν παρουσιάστηκαν κάποια προβλήματα, ο Πρόεδρος της ΠΑΣΥΚΙ δήλωσε πως μικροπροβλήματα με καθυστέρηση στην εισαγωγή ασθενών προς τα εσωτερικά τμήματα, παρουσιάστηκαν στο Νοσοκομείο Πάφου, ωστόσο, «από εκεί και πέρα, όποιο περιστατικό έτυχε παραπομπής ή προσήλθε, αφού αξιολογήθηκε και έχρηζε αντιμετώπισης, έχει αντιμετωπιστεί».

Η κατάσταση στη Λευκωσία

Εξαιρετικά ήρεμη είναι η κατάσταση στη Λευκωσία σύμφωνα με τον Πάμπο Παπαδόπουλο, μέλος της Εκτελεστικής της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμου Πασχόντων και Φίλων, ο οποίος επιθεώρησε επί τόπου την κατάσταση.

«Η προσέλευση γενικά στα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών θεωρείται χαμηλή για την ημέρα, φαίνεται ότι ο κόσμος έχει ακούσει τις οδηγίες από πλευράς Υπουργείου και δεν έχει καταγραφεί κανένα επεισόδιο μέχρι στιγμής που να θεωρείται είτε επικίνδυνο είτε δύσκολο είτε εναντίον της υγείας του οποιουδήποτε ασθενή», είπε ο κ. Παπαδόπουλος.

Η κατάσταση στη Λάρνακα

Η Μάρω Κωνσταντή, Διευθύντρια του Τμήματος Πρώτων Βοηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας ανέφερε ότι «σήμερα απεργούμε αλλά τρέχουμε.  Είμαστε εδώ και σήμερα είναι η μοναδική μέρα που το Τμήμα θα εργαστεί όπως πρέπει να εργάζεται κάθε μέρα» είπε και πρόσθεσε πως σήμερα «θα βλέπουμε τα επείγοντα περιστατικά».

Πρόσθεσε ότι «θέλουμε τον κόσμο να σταθεί δίπλα μας όχι απέναντι μας γιατί για τον κόσμο παλεύουμε αυτή τη στιγμή. Θέλουμε να ανεβάσουμε το επίπεδο των Πρώτων Βοηθειών και πρέπει να είμαστε στελεχωμένοι σωστά όχι για την καθημερινότητα. Αυτά τα τμήματα πρέπει να είναι έτοιμα οποιαδήποτε στιγμή να αντιμετωπίσουν κάτι σοβαρό είτε αυτό είναι σεισμός ή μαζική καταστροφή» ανέφερε και υπογράμμισε χαρακτηριστικά πως «αυτή τη στιγμή, ο Θεός να βάλει το χέρι του, δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε».

Η κ. Κωνσταντή είπε ακόμα ότι «σήμερα ζητήθηκε η βοήθεια από ιδιωτικές κλινικές για να μπορέσουν τα άτομα που δεν θα εξετάζονται στο ΤΑΕΠ να αποτείνονται στον ιδιωτικό τομέα. Είναι λυπηρό που κάποιες ιδιωτικές κλινικές δεν μπορούν να ανταποκριθούν και έχουν δίκαιο γιατί έχουν τους δικούς τους ασθενείς».

Η κατάσταση στη Αμμόχωστο

Ομαλά φαίνεται να κυλούν τα πράγματα και στην Αμμόχωστο σύμφωνα με την κ. Αμαλία Χατζηγιάννη, Ιατρική Διευθύντρια Νοσοκομείου Αμμοχώστου και Επιστημονική Διευθύντρια Περιφέρειας Λάρνακας.

Συγκεκριμένα δήλωσε στο ΚΥΠΕ «σήμερα όλα κυλούν ομαλά. Η ροή στις Πρώτες Βοήθειες είναι σχετικά μειωμένη μέχρι τώρα, προσέρχεται κόσμος, τα σοβαρά περιστατικά αντιμετωπίζονται κανονικά και σε περίπτωση που προκύψει περιστατικό που δεν χρειάζεται περίθαλψη από τις Πρώτες Βοήθειες παραπέμπεται στον προσωπικό γιατρό στο Κέντρο Υγείας».

Πρόσθεσε ότι «ο κόσμος αποδέχεται ομαλά τη σημερινή απεργία και δεν υπήρξε πρόβλημα» ενώ διαβεβαίωσε ότι δεν πρόκειται να κινδυνεύσει κανένας».

Ανέφερε ακόμα ότι «το Υπουργείο Υγείας έλαβε τα μέτρα του και έχει κανονίσει τα περιστατικά που δεν είναι για τις Πρώτες Βοήθειες αλλά προσέρχονται στο Τμήμα, να τα βλέπει άλλος γιατρός. Υπάρχει εναλλακτική λύση να εξετάζονται από προσωπικούς γιατρούς οι ασθενείς» είπε και πρόσθεσε πως «λάβαμε τα μέτρα μας εκ των προτέρων ώστε να μην κινδυνεύσει η ζωή κανενός».

Η κατάσταση στη Πάφο

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο  Νεκτάριος Σιδηρόπουλος ιατρός των Πρώτων Βοηθειών του ΓΝ Πάφουχαρακτήρισε τραγικές τις συνθήκες εργασίας στα ΤΑΕΠ προσθέτοντας πως σέβονται τις προσπάθειες του Υπουργείου Υγείας που προσπαθεί να βοηθήσει, αλλά δυστυχώς, όπως είπε, δεν έχουν καρποφορήσει ακόμα. Επιπρόσθετα αναφέρθηκε στην υποστελέχωση του ΤΑΕΠ του ΓΝ Πάφου αφού όπως εξήγησε, το Τμήμα στελεχώνουν  8 ιατροί ενώ θα έπρεπε να είναι 12 συν 1.

Επίσης σε δηλώσεις της στο ΚΥΠΕ η ιατρός Ιφιγένεια Χαραλάμπους, επίσης του ΤΑΕΠ του ΓΝ Πάφου, ανέφερε πως η μείωση των ασθενών του ΓΝ Πάφου μετά την εφαρμογή του ΓΕΣΥ, αφορά τα εξωτερικά ιατρεία όπου οι γενικοί ιατροί έχουν εγγραφεί στο ΓΕΣΥ και έχουν φύγει.

Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι, όπως εξήγησε, η επιπρόσθετη επιβάρυνση του Τμήματος Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του ΓΝ Πάφου γιατί το ΤΑΕΠ δέχεται τα επείγοντα και  δέχεται τους ασθενείς που παλιά μπορούσαν να διοχετεύσουν στα Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου και πλέον έχουν μείνει μόνο δύο ιατροί.

Η κατάσταση στη Λεμεσό

Ο κ. Κούμας ερωτηθείς για την κατάσταση που επικρατεί στη Λεμεσό ανέφερε ότι «υπάρχουν διεθνείς πρακτικές, διεθνείς παράμετροι, που πολύ εύκολα μπορεί να τους χρησιμοποιήσεις ώστε να εξεύρεις τη λύση, μέχρι τις αρχές του 2018 οι γιατροί του ΤΑΕΠ στο δημόσιο νοσηλευτήριο της Λεμεσού ήταν 17, ενώ φέτος ανέρχονται μόλις σε 12».

Σε όλα τα ΤΑΕΠ των δημόσιων νοσηλευτηρίων, οι γιατροί έχουν αναρτήσει πλακάτ με συνθήματα όπως «Απεργούμε για τη βιωσιμότητα των δημόσιων νοσηλευτηρίων» και «Ζητούμε ανθρώπινες συνθήκες εργασίας στο ΤΑΕΠ».

Χ.Ο.

πηγή: Stockwatch


ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΠΕΟ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΠΑΣΥΚΙ

09/07

Τα δημόσια νοσηλευτήρια αποτελούν βασικό πυλώνα για την παροχή ποιοτικών, ψηλού επιπέδου εξειδικευμένων και προσβάσιμων στον κάθε πολίτη υπηρεσιών υγείας. Και σε συνθήκες ΓΕΣΥ ο ρόλος των δημόσιων νοσηλευτηρίων είναι κεντρικός και καθοριστικός.

Η ΠΕΟ εδώ και χρόνια απαιτεί από την κυβέρνηση να τερματίσει την πολιτική της λιτότητας και των περικοπών στον τομέα της υγείας και να προχωρήσει στην ενίσχυση των δημόσιων νοσηλευτηρίων όπως και στην υλοποίηση των αναγκαίων λειτουργικών και διοικητικών αλλαγών που να επιτρέψουν στα δημόσια νοσηλευτήρια να είναι επαρκώς στελεχωμένα με τους αναγκαίους πόρους στη διάθεση τους για να καταστούν πρότυπα στην παροχή υπηρεσιών υγείας.

Δυστυχώς η κυβέρνηση δογματικά προσηλωμένη στην ιδέα ότι «όλα θα τα ρυθμίσει η αγορά» δεν έκανε όσα όφειλε να κάνει για τα δημόσια νοσηλευτήρια και στη σωστή προετοιμασία τους, κάτι που οδηγεί σε κίνδυνο κατάρρευσης και στην δικαιολογημένη αντίδραση και τα μέτρα των δημόσιων λειτουργών υγείας.

Η ΠΕΟ εκφράζει την αλληλεγγύη της στον αγώνα της ΠΑΣΥΚΙ. Ο αγώνας για σωστή και πλήρη στελέχωση όλων των υπηρεσιών των δημόσιων νοσηλευτηρίων και για ένα σωστό πλαίσιο εργασίας των λειτουργών υγείας είναι αγώνας που μας αφορά όλους, αφού σχετίζεται με το δικαίωμα του κάθε ενός σε ποιοτικές και άμεσα παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας.

 πηγή: ΠΕΟ (φ.β σελίδα)


ΑΛΛΟ ΑΙΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

10/07

Ακόμη ένα τραγικό θανατηφόρο εργατικό ατύχημα συγκλόνισε χθες την Κύπρο. Ακόμη ένας εργαζόμενος δεν επέστρεψε στην οικογένεια του από την εργασία του. Τα τελευταία χρόνια τα εργατικά ατυχήματα έχουν αυξηθεί σε τέτοιο βαθμό που έχουν καταντήσει μάστιγα. Ακόμη είμαστε στα μέσα της χρονιάς και ήδη έχουμε επτά θανατηφόρα ατυχήματα. Αυτό μας ανησυχεί ιδιαίτερα και πρέπει άμεσα να ληφθούν δραστικά μέτρα για αναχαίτηση της μάστιγας των εργατικών ατυχημάτων.

Δυστυχώς γίνεται ολοένα και πιο ξεκάθαρο ότι κάποιοι εργοδότες με στόχο το υπέρμετρο κέρδος επιλέγουν την εντατικοποίηση της εργασίας και τη μη λήψη των απαραίτητων μέτρων Ασφάλειας και Υγείας θέτοντας έτσι τα κέρδη πάνω από την ανθρώπινη ζωή.

Η ασυδοσία και η μη εφαρμογή από μεγάλη μερίδα εργοδοτών των υποχρεώσεων που η νομοθεσία προβλέπει, δυστυχώς οφείλεται και στην αδυναμία του Υπουργείου Εργασίας να ασκήσει αποτελεσματικό και συστηματικό έλεγχο των χώρων εργασίας.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, ως το αρμόδιο κυβερνητικό Τμήμα, επιφορτισμένο με το καθήκον της εφαρμογής της νομοθεσίας, έχει ευθύνη να πατάξει την παρανομία και την ανευθυνότητα των εργοδοτών που βάζουν το κέρδος πάνω από την ζωή και αρτιμέλεια των εργαζομένων τους.

Η ΠΕΟ για ακόμη μια φορά καλεί τους εργοδότες να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν από την νομοθεσία και να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων τους . Οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα μετά την εργασία τους να επιστρέφουν στις οικογένειες τους υγιής, με ασφάλεια και αρτιμελής .

Ταυτόχρονα καλούμε την κυβέρνηση να στελεχώσει κατάλληλα το αρμόδιο κυβερνητικό τμήμα και να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να εκτελεί τον εποπτικό του ρόλο για την εφαρμογή της νομοθεσίας.

Όχι άλλο αίμα στον βωμό του κέρδους.

 πηγή: ΠΕΟ (φ.β σελίδα)
 • August 20th 2019 at 22:03

Επισκόπηση 01/07 - 07/07

By Παρατηρητήριο εργασίας και ταξικών σχέσεων
Επισκόπηση 01/07 - 07/07

Επιστολή της ΑΗΚ με τα αιτήματα προς ΔΣ

01/07

Σειρά θεμάτων που απασχολούν τους εργαζομένους στην ΑΗΚ, θέτουν σε επιστολή τους προς το Διοικητικό συμβούλιο της Αρχής, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις του οργανισμού, ζητώντας όπως το ΔΣ προβεί άμεσα σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες για την αποφυγή, όπως αναφέρουν, "δυσάρεστων εξελίξεων, τόσο για τον Οργανισμό, όσο και για την οικονομία του τόπου γενικότερα".
 
Συγκεκριμένα, στην επιστολής τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΗΚ, την οποία έδωσαν στην δημοσιότητα, οι συντεχνίες ΕΠΟΠΑΗ, ΣΗΔΗΚΕΚ ΑΗΚ, ΣΕΠΑΗΚ και ΣΥΒΑΗΚ αναφέρουν σε σχέση με το νομοσχέδιο Μερισματικής Πολιτικής ότι διαχρονική θέση των εργαζομένων είναι τα όποια αποθεματικά, πέραν των αναγκαίων για την υλοποίηση του Αναπτυξιακού προγράμματος της Αρχής, θα πρέπει να επιστρέφονται στον καταναλωτή μέσω της μείωσης της τιμής της κιλοβατώρας.
 
Οι συντεχνίες της ΑΗΚ αναφέρει ότι η επαναφορά τέτοιου Νομοσχεδίου, αποτελεί ξεκάθαρη έμμεση φορολογία προς τον καταναλωτή και προσθέτει πως για να δημιουργηθεί μέρισμα θα πρέπει αυτό να συνυπολογίζεται στην κιλοβατώρα, αυξάνοντας την τιμή της, με αλυσιδωτές επιπτώσεις αύξησης κόστους σε όλο το φάσμα του τομέα ηλεκτρικής ενέργειας.
 
Επιπλέον, διερωτάται αν οι πρόνοιες του συγκεκριμένου Νομοσχεδίου τυγχάνουν της αποδοχής της
 ΡΑΕΚ.
 
Αναφορικά με τα αντιρρυπαντικά Συστήματα/Κινητές Μονάδες, οι συντεχνίες αναφέρουν ότι ήταν γνωστό στο Διοικητικό Συμβούλιο και στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ότι τυχόν καθυστέρηση στην έλευση του Φυσικού Αερίου θα δημιουργούσε την ανάγκη εγκατάστασης αντιρρυπαντικών συστημάτων, ούτως ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν μονάδες στον Ηλεκτροπαραγωγικό Σταθμό Βασιλικού.
 
Προσθέτουν ότι η κωλυσιεργία που επέβαλε το Υπουργείο στη λήψη αυτής της στρατηγικής απόφασης οδήγησε στην ανάγκη για ενοικίαση κινητών μονάδων, για την επάρκεια Παραγωγής το Καλοκαίρι του 2020 (περίοδος 4 μηνών) με πρόσθετο κόστος περίπου 50 εκατομμυρίων ευρώ.
 
Αναφορικά με το θέμα των φωτοβολταϊκών πάρκων, οι συντεχνίες της ΑΗΚ αναφέρουν ότι μόνο η αυτόνομη επένδυση του Οργανισμού σε φωτοβολταϊκά συστήματα, τα οποία θα ενταχθούν στην Δραστηριότητα της Παραγωγής, δημιουργούν φθηνότερο μείγμα παραγωγής και κατά συνέπεια φθηνότερη κιλοβατώρα στον καταναλωτή και προσθέτει πως η δημιουργία Φ/Β πάρκων με τη μορφή κερδοσκοπικών θυγατρικών Εταιρειών, με ιδιωτική συνεργασία, εκ φεύγει από τον χαρακτήρα και την αποστολή της ΑΗΚ και ουδόλως συμβάλλει στον πιο πάνω στόχο και πρέπει να τερματιστεί άμεσα.
 
Αναφορικά με το Φυσικό Αέριο, ΕΠΟΠΑΗ, ΣΗΔΗΚΕΚ ΑΗΚ, ΣΕΠΑΗΚ και ΣΥΒΑΗΚ αναφέρουν στην επιστολή τους προς το ΔΣ της ΑΗΚ ότι σύμφωνα με απόφαση του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου, η συμμετοχή της ΑΗΚ στην ΕΤΥΦΑ προϋποθέτει τη μεταφορά του Φυσικού Αερίου και στον στρατηγικής σημασίας Η/Σ Δεκέλειας και διερωτώνται κατά πόσον έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες, τόσο για την υλοποίηση της πιο πάνω απόφασης, όσο και για την εγκατάσταση νέας μονάδας παραγωγής στη Δεκέλεια που θα διασφαλίζει ασφάλεια εφοδιασμού, διασπορά παραγωγής και βέλτιστη λειτουργία των δικτύων.
 
Όσον αφορά τα εργασιακά θέματα, οι συντεχνίες της ΑΗΚ αναφέρουν ότι σοβαρά θέματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού, τα οποία είχαν συμφωνηθεί μετά από μακροχρόνιο διάλογο, με το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο, δεν υπήρξε προώθηση υλοποίησης τους από το υφιστάμενο ΔΣ.
 
«Ως εργαζόμενοι, σας έχουμε ξεκαθαρίσει έγκαιρα ότι τα εισοδήματα του Ταμείου Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης Υπαλλήλων ΑΗΚ, είναι χρήματα των εργαζομένων που διαχρονικά συμφωνούνταν στις Συλλογικές Συμβάσεις και κατέληγαν συνειδητά από τους εργαζόμενους στο Ταμείο» και «ως εκ τούτου, αυτά είναι περιουσιακό στοιχείο των εργαζομένων», προσθέτουν.
 
Αναφέρουν επίσης ότι
  η αυθαίρετη αναφορά της εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών, που αφορά το μέλλον του Ταμείου και προσθέτουν ότι είναι εντελώς απαράδεκτη η ενέργεια του ΔΣ να την υιοθετήσει την προηγούμενη νύχτα της προγραμματισμένης συνάντησης με τις συντεχνίες της ΑΗΚ.
 
Επιπλέον, οι συντεχνίες απαιτούν εφαρμογή των προνοιών της Συλλογικής Σύμβασης όσον αφορά το Ταμείο και να μην γίνεται διασύνδεση του με το ΓΕΣΥ, στο οποίο συνεισφέρουμε κανονικά όπως όλοι οι εργαζόμενοι.
 
Αναφορικά με την εφαρμογή Αποφάσεων Δικαστηρίου, οι συντεχνίες της ΑΗΚ αναφέρουν ότι η μη συμμόρφωση του ΔΣ της Αρχής με τις αποφάσεις του Δικαστηρίου «είναι παράνομη και απαιτούν σεβασμό στις αποφάσεις της Δικαστικής Εξουσίας μέσα στα πλαίσια της Χρηστής Διοίκησης και της Νομιμότητας.

πηγή: Stockwatch


Σχέδια εξόδου για πέραν των 1000 τραπεζικών

03/07

Πέραν των 1000 τραπεζικών υπαλλήλων εκτιμάται ότι θα φύγουν μέσω  επικείμενων σχεδίων εθελούσιας εξόδου που ετοιμάζουν οι τράπεζες με βασικό στόχο την κάθετη μείωση του εργατικού κόστους.

Οι εποπτικές αρχές  εντός και εκτός Κύπρου  υποδεικνύουν προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα  να προχωρήσουν σε δραστική μείωση του λειτουργικού και  εργατικού τους κόστους, το οποίο αξιολογούν  ως το δεύτερο μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο  εγχώριος τραπεζικός τομέας, μετά τα ΜΕΔ.  Το πρόβλημα είναι αρκετά μεγάλο καθώς τα εισοδήματα των τραπεζών έχουν μειωθεί σημαντικά λόγω των χαμηλών επιτοκίων αλλά και της δυστοκίας στην παραχώρηση δανείων σε υγιείς δανειολήπτες.

Σύμφωνα με πληροφορίες που συνέλεξε η StockWatch, με βάση τα επιχειρηματικά πλάνα  που θέτουν οι τράπεζες ενώπιον της ΚΤ αλλά και των αντίστοιχων ευρωπαϊκών αρχών, προκύπτει ότι το τραπεζικό σύστημα της Κύπρου θα οδηγηθεί το επόμενο διάστημα σε  περαιτέρω συρρίκνωση του εργατικού του  δυναμικού  το  οποίο θα κυμαίνεται  μεταξύ  1000 και 1500 ατόμων.

Στα  επικαιροποιημένα  επιχειρηματικά τους σχέδια, οι τράπεζες καταγράφουν,  μεταξύ άλλων, μέτρα που προτίθενται να  προωθήσουν  για  να μειώσουν δραστικά τις δαπάνες τους, να αυξήσουν τα έσοδα τους και  να μειώσουν τις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις τους.

Στη προμετωπίδα του επιχειρησιακού τους πλάνου είναι η προώθηση της ψηφιοποίησης των τραπεζικών εργασιών με παράλληλη σταδιακή μείωση του εργατικού δυναμικού.

Ποια σενάρια εξετάζουν οι τράπεζες για μείωση προσωπικού

Οι πληροφορίες που έχει συγκεντρώσει η StockWatch από ανώτερα  στελέχη τραπεζών, αλλά και από τεχνοκράτες που έχουν πρόσβαση στις εποπτικές αρχές, αναφέρουν  ότι οι πλείστες των εγχώριων τραπεζών εξετάζουν  δύο βασικά σενάρια σε σχέση με τη μείωση του αριθμού του προσωπικού τους.

Το ένα σενάριο εμπίπτει στη διαχρονική πρακτική που ακολουθεί το τραπεζικό σύστημα  της Κύπρου, να θέτει  δηλαδή ενώπιον του προσωπικού  σχέδιο εθελούσιας εξόδου με  την παραχώρηση αφορολόγητου εφάπαξ ποσού.

Το δεύτερο  σενάριο το οποίο  εξετάζουν οι τράπεζες, είναι να υιοθετήσουν την πρακτική που εφαρμόζεται σε παρόμοιες περιπτώσεις  στον ιδιωτικό τομέα, που  οι πλείστες των επιχειρήσεων  βγάζουν μέρος  των υπαλλήλων τους ως πλεονάζοντες. Οι εν λόγω υπάλληλοι λαμβάνουν περιορισμένο εφάπαξ από το ταμείο πλεονάζοντος προσωπικού του υπουργείου εργασίας.

Αν οι τράπεζες προχωρήσουν στην υλοποίηση του δεύτερου σεναρίου, είναι πιθανόν να τις φέρει αντιμέτωπες με την ΕΤΥΚ.

Η συντεχνία των τραπεζικών υπαλλήλων αντέδρασε έντονα χθες με αφορμή το σχέδιο εθελούσιας εξόδου που κυκλοφόρησε στο προσωπικό της JCC την περασμένη Παρασκευή.

Η συντεχνία επισημαίνει ότι το εν λόγω σχέδιο δεν έχει συμφωνηθεί με τη συντεχνία προβλέποντας αποζημιώσεις πολύ  πιο χαμηλές (€180 χιλ)  από ότι είχαν δοθεί στους υπαλλήλους της Τρ. Κύπρου, της Alpha Bank  και της πρώην ΣΚΤ, το μέγιστο των οποίων ανερχόταν στις €200 χιλ.

Το σχέδιο απευθύνεται κυρίως σε υπαλλήλους άνω των 55 χρόνων.

Σημειώνεται ότι ο  αριθμός των τραπεζικών υπαλλήλων κατά το 2018 μειώθηκε στις 9 χιλ. σε σχέση με 10,6 χιλ. το 2017 και περίπου 11 χιλ. το 2014.  Η περσινή μείωση οφείλεται στο λουκέτο του Συνεργατισμού και η διαχρονική μείωση στα σχέδια εθελούσιας εξόδου που πρόσφεραν οι τράπεζες σε υπαλλήλους τους.

Παρά το γεγονός ότι ο ανώτατος εκτελεστικός διευθυντής της ΗΒ Γιάννης  Μάτσης δήλωσε την περασμένη βδομάδα ότι η τράπεζα δεν μελετά στο παρόν στάδιο  την έκδοση σχεδίου εθελούσιας εξόδου, οι πληροφορίες φέρουν την τράπεζα να  επανέρχεται επί του θέματος, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ενσωμάτωσης του καλού χαρτοφυλακίου της ΣΚΤ.

Οι ξένοι μεγαλομέτοχοι της τράπεζας  φαίνεται να υποστηρίζουν  ένα  τέτοιο ενδεχόμενο,  θεωρώντας ότι ο σημερινός αριθμός του προσωπικού της τράπεζας, είναι δυσανάλογος με τις πραγματικές της ανάγκες, ειδικότερα όταν η τράπεζα προχωρά σε ψηφιοποίηση των πλείστων τραπεζικών της εργασιών.

Θα ξεκαθαρίσει και το τοπίο στην  BOCH

Στην Τράπεζα Κύπρου θεωρούν εκ των ων ουκ άνευ την ανάγκη μείωσης του εργατικού κόστους.

Η BOCH εργοδοτούσε  μέχρι το τέλος του 2018,περίπου 3,700 υπαλλήλους έχοντας 121 καταστήματα παγκυπρίως.

Οι πληροφορίες που διαρρέουν από τα κεντρικά γραφεία της Αγίας Παρασκευής,  φέρουν τη νέα ανώτατη διεύθυνση της τράπεζας  και τους ξένους μετόχους,  να βάζουν προς εξέταση στο μικροσκόπιο, νέο σχέδιο εθελούσιας εξόδου – κάτι που κυοφορείται, όμως, εδώ και αρκετό καιρό, χωρίς να υπάρχει κάποια ουσιαστική κίνηση από την Τράπεζα.

Η BOCH προχώρησε από το 2013 μέχρι σήμερα σε τρία σχέδια εθελούσιας εξόδου. Το τελευταίο ήταν τον Ιούνιο του 2016 μέσω του οποίου είχαν φύγει γύρω στα 450 άτομα.

Κοντά  σε ένα νέο σχέδιο εθελούσιας εξόδου βρίσκεται  και η AstroBank η διεύθυνση της οποίας, όπως πληροφορείται η StockWatch, αναμένει τις τελευταίες πινελιές  των όρων που θα προβλέπουν την εξαγορά των υποκαταστημάτων της Εθνικής  Τράπεζας της Ελλάδας στην Κύπρο.

Η AstroBank  εξαγόρασε πέρσι την USB απορροφώντας 237 υπαλλήλους και 13  καταστήματα.

Η Εθνική Τράπεζα Κύπρου εργοδοτεί  περίπου 240 υπαλλήλους και διατηρεί  εννέα καταστήματα παγκυπρίως.

Στην Alpha Bank,  αναμένεται η ολοκλήρωση της συμφωνίας  με την Αλταμίρα, για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων,  ύψους €3,8 δισ.

Με την επίτευξη της συμφωνίας αναμένεται ότι ένας μικρός αριθμός υπαλλήλων της τράπεζας θα αποσπαστεί  στην  Αλταμίρα  ενώ εντός του 2020 η Alpha Bank, θα προχωρήσει σε δεύτερο σχέδιο εθελούσιας εξόδου μέσα σε τρία χρόνια.

Τον Μάρτιο του 2016 περίπου  235 υπάλληλοι της  Alpha Bank έφυγαν  με σχέδιο εθελούσιας εξόδου.

Στην Κύπρο είναι αδειοδοτημένοι  35 χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί.

Του Λεύκου Χρίστου

πηγή: Stockwatch

Τρέχουν για τα προβλήματα πρώτων βοηθειών

03/07

Διαβουλεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη μεταξύ των ιατρών του δημοσίου και του υπουργείου υγείας με στόχο να αποφευχθεί η 24ωρη εξαγγελθείσα απεργία στις 9 του μήνα στα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ).

Η Παγκύπρια συντεχνία κυβερνητικών ιατρών είχε σήμερα συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας Κωνσταντίνο Ιωάννου για να συζητήσουν και να προσπαθήσουν να επιλύσουν το πρόβλημα με την υποστελέχωση των πρώτων βοηθειών.

Οι κυβερνητικοί ιατροί έδωσαν απαντήσεις, έθεσαν ερωτήσεις, πρότειναν λύσεις με σχετικό έγγραφο προς τον υπουργό αναφορικά με προηγούμενη συνάντηση την περασμένη βδομάδα εν απουσία της συντεχνίας.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΑΣΥΚΙ Σωτήρης Κούμας, στην StockWatch «είχαμε ένα υγιή διάλογο με τον υπουργό. Η συντεχνία υπέβαλε κάποιες εισηγήσεις, ανταλλάξαμε απόψεις, προτάθηκαν κάποιες λύσεις οι οποίες όμως δεν έγιναν αποδεχτές αφού στόχος μας είναι η ποιοτική παροχή υπηρεσιών υγείας».

Μερικές από τις λύσεις που προτάθηκαν ήταν οι εσωτερικές μεταθέσεις γιατρών που βρίσκονται σε άλλα πόστα, κάτι που σύμφωνα με τον κ. Κούμα δεν επιλύει την κατάσταση αφού θα υποστελεγχώνονται άλλοι τομείς.

Κάτι άλλο που προτάθηκε ήταν η αγορά υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα κάτι που «δεν στέκει νομικά ενώ θα φέρει περισσότερα προβλήματα αφού ένας ιδιώτης γιατρός δεν έχει την εξειδίκευση και της εμπειρία που απαιτείται στο τμήμα των πρώτων βοηθειών», όπως δήλωσε ο κ. Κούμας.

Αναφορικά με την εξεύρεση επιπρόσθετων γιατρών για να εργαστούν στα ΤΑΕΠ, ο κ. Κούμας είπε ότι το υπουργείο υγείας ενημέρωσε τη συντεχνία ότι έχουν βρεθεί 5-6 γιατροί.

Τέλος ο Πρόεδρος της ΠΑΣΥΚΙ είπε ότι ο δίαυλος επικοινωνίας και διαλόγου με την εργοδοτική πλευρά παραμένει ανοιχτός, ενώ από πλευράς συντεχνίας θα ενημερωθούν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τα διαμειφθέντα κατά τη συνάντηση και θα ληφθούν αποφάσεις. 

Εκ νέου συνάντηση θα έχουν οι κυβερνητικοί ιατροί με τον υπουργό την Παρασκευή ώστε να παρθεί η τελική απόφαση.

Της Χρυστάλλας Ολυμπίου

πηγή: Stockwatch

       

Αναστέλλονται τα απεργιακά μέτρα στα λεωφορεία «Ζήνων»

04/07

Αναστέλλονται τα απεργιακά μέτρα των οδηγών στην εταιρεία λεωφορείων «Ζήνων» Λάρνακας, ύστερα από συμφωνία που επιτεύχθηκε χθες βράδυ μεταξύ των δύο πλευρών και από αύριο οι οδηγοί αρχίζουν κανονικά δρομολόγια.

 
Σε δηλώσεις της η Νάντια Κυρίτση, Επαρχιακή Γραμματέας Λάρνακας της ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ – ΠΕΟ είπε ότι «μετά από μακρές διαβουλεύσεις με την εταιρεία αλλά και πολύωρη Γενική Συνέλευση των εργαζομένων, οι εργαζόμενοι έχουν υπερψηφίσει την κατ’ αρχήν συμφωνία που έχει γίνει αποδεκτή και από την πλευρά της εταιρείας».
 
Πρόσθεσε ότι «αύριο θα διεξάγονται κανονικά τα δρομολόγια των λεωφορείων στην επαρχία Λάρνακας».
 
Αναφερόμενη στη συμφωνία που επιτεύχθηκε η κ. Κυρίτση σημείωσε πως «έχει επέλθει συμφωνία για καταβολή όλου του ποσού του μισθού των εργαζομένων καθώς και των ημερών που βρίσκονταν σε απεργία, επειδή οι λόγοι για τους οποίους κατήλθαν σε απεργία δεν ήταν ευθύνη των υπαλλήλων. Επίσης τέθηκε χρονοδιάγραμμα για πλήρη αποπληρωμή των Ταμείων Προνοίας τους καθώς και της συνέχειας της καταβολής των υπόλοιπων Ταμείων των εργαζομένων».
 
Εξάλλου σε γραπτή ανακοίνωση τους οι συντεχνίες ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ, ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ-ΠΕΟ, ΔΕΕ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ και ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΕΟΚ ενημερώνουν ότι «οι εργαζόμενοι στην εταιρεία Λεωφορεία Λάρνακας «Ζήνωνας», αποφάσισαν σε Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε απόψε όπως αναστείλουν τα απεργιακά τους μέτρα, μετά από συμφωνία με την εταιρεία για την άμεση καταβολή των μισθών του μηνός Ιουνίου».
 
Προστίθεται ότι «οι συντεχνίες και το προσωπικό δεν είχαν άλλη επιλογή και ενεργώντας στα πλαίσια του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων προέβησαν στη λήψη απεργιακών μέτρων».
 
Οι συντεχνίες απολογούνται «για την ταλαιπωρία που έχει υποστεί το επιβατικό κοινό λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων, για τις οποίες οι εργαζόμενοι δεν φέρουν καμία ευθύνη».

πηγή: Stockwatch


Σε 24ωρη απεργία προσωπικό τμημάτων νοσοκομείου Λεμεσού

04/07

Χωρίς το προσωπικό τεσσάρων τμημάτων βρίσκεται σήμερα το γενικό νοσοκομείο Λεμεσού, λόγω 24ωρης απεργίας, για την έλλειψη προσωπικού.

 
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ανακοίνωση των συντεχνιών, «εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού στο γενικό νοσοκομείο Λεμεσού, το προσωπικό του νοσοκομείου που ανήκει στα τμήματα καθαριότητας, βοηθών θαλάμου, εργάτες μαγειρείου κουζίνας καθώς και κλητήρων των χειρουργείων, αποφάσισε όπως κατέλθει σε 24ωρη απεργία». Η απεργία ξεκίνησε η ώρα 6:30 το πρωί.
 
Το προσωπικό των πιο πάνω τμημάτων ζητά τη συμπλήρωση των κενών θέσεων και μακροχρόνιων αδειών ασθενείας, έτσι ώστε να μπορούν να πάρουν τις άδειες ανάπαυσης και τα έξτρα που τους οφείλει η υπηρεσία, ως επίσης και την πρόσληψη κλητήρων αντικανονικού ωραρίου καθώς και κλητήρων χειρουργείου.
 
«Λυπούμαστε για την οποιαδήποτε ταλαιπωρία ενδεχομένως προκληθεί στους ασθενείς αλλά δυστυχώς το προσωπικό του νοσοκομείου Λεμεσού βρίσκεται πλέον σε οριακά σημεία», καταλήγει η ανακοίνωση.

Να σημειωθεί ότι η απεργία συμπίπτει με προγραμματισμένη επίσκεψη στο γενικό νοσοκομείο Λεμεσού,  της κοινοβουλευτικής επιτροπής υγείας.

Ο υπουργός υγείας Κωνσταντίνος Ιωάννου με ανάρτησή στο στο Twitter αναφέρει ότι «η ολιγωρία που επέδειξε και εξακολουθεί να δείχνει μέχρι και σήμερα το πρωί ο ΟΚΥΠΥ στη διαχείριση/επίλυση του προβλήματος που προέκυψε εδώ και μέρες με τους ωρομίσθιους στο γενικό νοσοκομείο Λεμεσού είναι ανησυχητική».

πηγή: Stockwatch


Λύθηκε η απεργία στο ΓΝ Λεμεσού
04/07

Στην εργασία τους επιστρέφουν οι εργαζόμενοι στο Τμήμα καθαριότητας του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού, οι οποίοι μαζί με άλλα τμήματα άρχισαν το πρωί 24ωρη απεργία, διαμαρτυρόμενοι για την έλλειψη προσωπικού, ενώ οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται για το Τμήμα Βοηθών Θαλάμων.
 
Στην απεργία συμμετείχαν επίσης οι κλητήρες χειρουργείων, ενώ οι εργάτες μαγειρείου της κουζίνας εργάστηκαν το πρωί, μετά από δεσμεύσεις που έλαβαν ότι θα ενισχυθούν με επιπρόσθετο προσωπικό, δίνοντας περιθώριο ενός μήνα.


 Οι διαμαρτυρόμενοι ζητούσαν από το πρωί γραπτές δεσμεύσεις όσον αφορά νέες προσλήψεις και λίγο μετά το μεσημέρι, οι εργαζόμενοι στο Τμήμα καθαριότητας αποφάσισαν να επιστρέψουν στην εργασία τους, αφού έλαβαν γραπτώς διαβεβαίωση πως θα γίνουν τέσσερις νέες προσλήψεις που θα τους επιτρέψουν να λάβουν τις άδειες τους, ενώ έδωσαν προθεσμία δέκα ημερών για προώθηση των υπολοίπων θεμάτων που τους απασχολούν.


 Σε εκκρεμότητα παραμένει το Τμήμα Βοηθών Θαλάμων, οι εργαζόμενοι του οποίου βρίσκονται ακόμη σε διαβουλεύσεις για τα αιτήματα τους.

 
Την ώρα της απεργίας, μέλη της Επιτροπής Υγείας της Βουλής, που πραγματοποιούσαν προγραμματισμένη επίσκεψη στο δημόσιο νοσηλευτήριο της Λεμεσού, ενημερώθηκαν για την κατάσταση, ενώ σε δηλώσεις του, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Κώστας Κωνσταντίνου διερωτήθηκε γιατί έγινε η απεργία, αφού σύμφωνα με την ενημέρωση που έτυχε, δρομολογήθηκαν λύσεις και ενημερώθηκαν σχετικά όλοι οι εμπλεκόμενοι.


«Ενημερωθήκαμε τώρα από τον Εκτελεστικό Διευθυντή ότι έχουν δοθεί λύσεις και οι λύσεις ήταν γνωστές σε όλους, και στους εργαζόμενους και στις συντεχνίες που εκφράζουν τους εργαζόμενους και είναι μέλη τους, καθώς επίσης και σε εκπροσώπους τους» είπε και διερωτήθηκε «προς τι σήμερα αυτή η στάση εργασίας και η διαμαρτυρία με τον τρόπο που έγινε, αφού δόθηκαν λύσεις και ήταν γνωστές από χθες, γιατί συνέχισαν σήμερα;»

 
Η δήλωση έγινε στην παρουσία των απεργών, που διαμαρτυρήθηκαν έντονα στα μέλη της Επιτροπής Υγείας, σημειώνοντας ότι δεν υπήρξε οποιαδήποτε γραπτή βεβαίωση, ούτε δόθηκαν λύσεις σε όλα τα προβλήματα που εδώ και χρόνια αντιμετωπίζουν με την έλλειψη προσωπικού.
 
Τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν σήμερα από την απεργία ήταν σημαντικά, «γιατί το προσωπικό το οποίο απεργεί είναι ένα σημαντικό μέρος της καθημερινότητας του Νοσοκομείου», είπε εξάλλου σε δηλώσεις του ο Εκτελεστικός Διευθυντής της Περιφέρειας Λεμεσού - Πάφου Χρίστος Νικολάου.
 
Τα συγκεκριμένα τμήματα που απεργούσαν, συνέχισε, εργάστηκαν με προσωπικό ασφαλείας ενώ κάποια καθυστέρηση παρατηρήθηκε στον προγραμματισμό των χειρουργείων καθώς μόνο ένα άτομο εργαζόταν για τον καθαρισμό τους.

 
«Το θέμα έχει ξεκινήσει εδώ και 10 μέρες περίπου με μια επιστολή με 3 ή 4 θέματα τα οποία έχουμε δει, τα έχουμε κουβεντιάσει την περασμένη Παρασκευή και την περασμένη Δευτέρα με τους εκπροσώπους των συντεχνιών», είπε και πρόσθεσε πως ένα από τα βασικά αιτήματα είναι η αναπλήρωση κάποιου προσωπικού για να μπορέσουν να πάρουν τις άδειες τους.


 
Κληθείς να σχολιάσει το γεγονός ότι οι ανάγκες σε προσωπικό στο Τμήμα καθαριότητας φτάνει τα 19 άτομα, ο κ. Νικολάου είπε πως «τουλάχιστον για τις άδειες του καλοκαιριού οι τέσσερις νέες προσλήψεις θα είναι αρκετές».

 
Παράλληλα, υπέδειξε πως, ενώ η παρουσία της Επιτροπής Υγείας της Βουλής ήταν μια καλή ευκαιρία να αναδειχθούν σε γενικότερο πλαίσιο τα διάφορα προβλήματα του Νοσοκομείου, λόγω της απεργίας, η συζήτηση με τα μέλη της Επιτροπής εστιάστηκε στα προβλήματα της έλλειψης προσωπικού σε συγκεκριμένα τμήματα.

 
«Αυτήν την ημέρα την οποίαν θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε για να επικεντρωθούμε στα πραγματικά προβλήματα του Νοσοκομείου, έχει φτάσει να αναλωθεί σε σημαντικά μεν προβλήματα που έχουν να κάνουν με το προσωπικό», είπε και πρόσθεσε «είναι όμως θέματα που μπορούμε να επιληφθούμε και μπορούμε να λύσουμε».

 
Όμως σήμερα, συνέχισε,
 θεωρώ ότι θα ήταν μια μέρα για όλο το Νοσοκομείο της Λεμεσού, για όλο το προσωπικό, το οποίο με την εδώ παρουσία της Επιτροπής Υγείας, θα μπορούσαμε να κερδίσουμε πολλά περισσότερα.
 
Την ίδια ώρα, ο Χρίστος Νικολάου υπογράμμισε πως δεν θέλει να αδικήσει κανέναν και πως «εμείς είμαστε εδώ μόνο έξι μήνες, δεν είμαστε η παλιά κατάσταση πραγμάτων, προσπαθούμε να αλλάξουμε και να βελτιωθούμε».

 
«Έχουμε όμως και μικρά θέματα όσον αφορά την ευελιξία που έχουμε και θεωρώ ότι σιγά σιγά, αυτό που ονομάζεται ευελιξία θα έρθει και θα μπορέσουμε να λύσουμε πολύ περισσότερα», συμπλήρωσε.
 
Νωρίτερα έγιναν δηλώσεις από τους απεργούς, οι οποίοι εξέφρασαν τη απόγνωση τους για την έλλειψη προσωπικού και τον φόρτο εργασίας που επωμίζονται ένεκα της υποστελέχωσης, πρόβλημα που ταλανίζει για χρόνια τους εργαζόμενους του δημόσιου νοσηλευτηρίου της Λεμεσού.

Δέχθηκαν τις προτάσεις

Την πρόταση για ενέργειες προς πλήρωση των κενών θέσεων στο Τμήμα τους, αποδέχθηκαν πριν από λίγο και οι βοηθοί θαλάμων του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού, οι οποίοι επιστρέφουν στην εργασία τους.
 
Όπως αναφέρουν οι συντεχνίες, μετά από διαβουλεύσεις,
 το ωρομίσθιο προσωπικο του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού, που πραγματοποιούσε 24ωρη απεργία, αποφάσισε σε συνελεύσεις που έγιναν, όπως δοθεί προθεσμία για λήψη των σχετικών αποφάσεων που σχετίζονται με την πρόσληψη προσωπικού.
 
Συγκεκριμένα, το Τμήμα Καθαρισμού, οι κλητήρες χειρουργείου και οι εργάτες μαγειρείου αποφάσισαν να δώσουν προθεσμία δέκα ημερών στη διεύθυνση του νοσοκομείου για να υλοποιήσει την πρόταση της για έγκριση και πρόσληψη προσωπικού, ώστε να δοθούν άδειες ανάπαυσης.

 
Όσον αφορά τους βοηθούς θαλάμου, προστίθεται, αυτοί δέχθηκαν την πρόταση που αναφέρει ότι θα γίνουν ενέργειες για πλήρωση των κενών θέσεων και θα γίνουν οι απαραίτητες διευθετήσεις για να υπάρχουν σε όλες τις βάρδιες κλητήρες.

Σε περίπτωση που τα πιο πάνω μέτρα δεν εφαρμοστούν, τα απεργιακά μέτρα θα κλιμακωθούν, υπογραμμίζουν οι συντεχνίες.

πηγή: Stockwatch

         

Αποφασίζουν σήμερα οι γιατροί για απεργία

05/07

Τελικές αποφάσεις καλείται να πάρει το διοικητικό συμβούλιο της Παγκύπριας Συντεχνίας Κυβερνητικών Ιατρών που συνεδριάζει σήμερα για να αξιολογήσει τα όσα συζητήθηκαν στην συνάντηση με τον υπουργό υγείας και να πάρει τελική απόφαση για το αν τελικά θα προβεί στα απεργιακά μέτρα που εξαγγέλθηκαν για κλείσιμο των Πρώτων Βοηθειών των δημοσίων νοσηλευτηρίων την Τρίτη 9/7.

Η συντεχνία εξήγγειλε απεργιακά μέτρα λόγω υποστελέχωσης των τμημάτων ατυχημάτων και επειγόντων περιστατικών αλλά και λόγω μισθών .

Από την μεριά του ο υπουργός υγείας Κωνσταντίνος Ιωάννου χαρακτήρισε τα απεργιακά μέτρα αχρείαστα, εξηγώντας ότι η απεργία γίνεται από τους εργοδοτούμενους εάν η εργοδοτική πλευρά αρνείται να διαβουλευτεί και κωφεύει στις εκκλήσεις των εργαζομένων. Στην προκειμένη περίπτωση, είπε ο Κωνσταντίνος Ιωάννου, αυτό δεν συμβαίνει.

Σε δηλώσεις του στο Τρίτο του ΡΙΚ ο κ. Ιωάννου ανήγγειλε ότι γίνονται ενέργειες για δοθούν έμπρακτες λύσεις στα προβλήματα που υπάρχουν στα τμήματα πρώτων βοηθειών. «Το πρόβλημα στις πρώτες βοήθειες είναι διαχρονικό απλά διογκώθηκαν με τις παραιτήσεις των γιατρών στο συγκεκριμένο τμήμα», δήλωσε.

Ο κ. Ιωάννου είπε ότι μελετούνται ενέργειες για αγορά υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα ως άμεση λύση, ενώ δρομολογείται υπογραφή τεσσάρων συμβολαίων, εξετάζεται και το ενδεχόμενο για αύξηση του επιδόματος των €800 για τις πρώτες βοήθειες ενώ θα γίνουν ενέργειες για επαναπροκήρυξη κενών θέσεων με πιο σαφή διατύπωση στην Ελλάδα, επίσης έγινε πρόταση σε ειδικούς γιατρούς να εργαστούν υπηρεσιακά στις πρώτες βοήθειες.

Τις συντεχνίες των γιατρών καλεί σε σύσκεψη τη Δευτέρα ο Υπουργός Υγείας, Κωνσταντίνος Ιωάννου.

Μέσω επιστολής του ο κ. Ιωάννου συγκάλεσε σε σύσκεψη την Παγκύπρια Συντεχνία Κυβερνητικών Ιατρών (ΠΑΣΥΚΙ), την Παγκύπρια Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΑΣΥΔΥ) καθώς και την Παγκύπρια Συντεχνία Εκτάκτων και Συμβασιούχων Ιατρών (ΠΑΣΕΣΙ) στη σύσκεψη κλήθηκαν και οι διευθυντές των ΤΑΕΠ, στην παρουσία εκπροσώπων και του ΟΚΥπΥμε σκοπό τη συνεννόηση με τους επαγγελματίες υγείας.

Στην επιστολή του ο Υπουργός Υγείας εκφράζει τη διαφωνία του για την εξαγγελθείσα απεργία, επαναλαμβάνοντας τη θέση ότι από τη στιγμή που προωθούνται λύσεις έστω και προσωρινές, η απεργία θα προκαλέσει μόνο ταλαιπωρία στους ασθενείς.

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι η συνεδρίαση της ΠΑΣΥΚΙ βρίσκεται σε εξέλιξη για την απόφαση ή όχι της απεργίας την Τρίτη.

πηγή: Stockwatch

 

Έτοιμοι για απεργία οι κυβερνητικοί ιατροί την Τρίτη


05/07


Έτοιμοι για απεργιακές κινητοποιήσεις την Τρίτη 9 Ιουλίου είναι οι κυβερνητικοί γιατροί.

Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνεδρία του διοικητικού συμβουλίου της Παγκύπριας Συντεχνίας Κυβερνητικών Ιατρών.

Ο Πρόεδρος της ΠΑΣΥΚΙ Σωτήρης Κούμας ανακοίνωσε μετά τη λήξη της έκτακτης συνεδρίασης της ηγεσίας την ετοιμότητα της συντεχνίας να κατέλθει σε απεργιακές κινητοποιήσεις.

Σε δηλώσεις μετά τη λήξη της συνεδρίασης επισήμανε ότι «μελετήθηκε διεξοδικά το έγγραφο που έστειλαν το Υπουργείο Υγείας και ο ΟΚΥΠΥ και οι ενέργειες οι οποίες έχουν ή προτίθενται να προβούν και οι οποίος κρίνονται ανεπαρκείς. Το ΔΣ επιβεβαίωσε την 24ωρη απεργία στα ΤΑΕΠ αλλά και κάλυψη με προσωπικό ασφαλείας όλων των περιστατικών που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης»

Ο κ. Κούμας είπε ότι οι κυβερνητικοί γιατροί εξέτασαν επίσης τη σημερινή επιστολή που απέστειλε ο Υπουργός Υγείας και αποφάσισε να ανταποκριθεί θετικά στο κάλεσμα για διάλογο, με σκοπό την αποτροπή την απεργίας.

«Με την προϋπόθεση ότι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων δεν θα παρίστανται συνδικαλιστικές οργανώσεις που δεν προκήρυξαν ή πολύ περισσότερο, δημόσια διαχώρισαν τη θέση τους και δεν στηρίζουν την εξαγγελθείσα απεργία», σημείωσε.

Ο κ. Κούμας σε δηλώσεις του στο ΡΙΚ διευκρίνισε ότι οι κυβερνητικοί ιατροί δεν ζητούν τίποτα περισσότερο από ότι τους αναλογεί ενώ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την βιωσιμότητα των κρατικών νοσηλευτηρίων.

Μετά από αίτημα της ΠΑΣΥΚΙ, η συνάντηση ορίστηκε από πλευράς Υπουργείου για αύριο στις 11:00, ωστόσο η ηγεσία της Συντεχνίας των Κυβερνητικών Ιατρών απάντησε ότι δεν θα παραστεί, με αφορμή την παρουσία άλλων συντεχνιών που έχουν ήδη εκφράσει διαφωνία μαζί τους. Σχετικά ενημέρωσε τον Υπουργό με επιστολή του, ο πρόεδρος της ΠΑΣΥΚΙ, Σωτήρης Κούμας.

Υπό αυτά τα δεδομένα η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί αύριο και μέχρι την ολοκλήρωσή της, η πρόθεση για 24ωρη απεργία παραμένει σε ισχύ.

Κάλεσμα σε διάλογο

Πριν τις αποφάσεις των γιατρών, ο υπουργός υγείας με δήλωσή του τους καλεί σε συνάντηση.

Μέσω επιστολής του ο κ. Ιωάννου συγκάλεσε σε σύσκεψη την Παγκύπρια Συντεχνία Κυβερνητικών Ιατρών (ΠΑΣΥΚΙ), την Παγκύπρια Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΑΣΥΔΥ) καθώς και την Παγκύπρια Συντεχνία Εκτάκτων και Συμβασιούχων Ιατρών (ΠΑΣΕΣΙ) στη σύσκεψη κλήθηκαν και οι διευθυντές των ΤΑΕΠ, στην παρουσία εκπροσώπων και του ΟΚΥπΥ με σκοπό τη συνεννόηση με τους επαγγελματίες υγείας.

Στην επιστολή του ο Υπουργός Υγείας εκφράζει τη διαφωνία του για την εξαγγελθείσα απεργία, επαναλαμβάνοντας τη θέση ότι από τη στιγμή που προωθούνται λύσεις έστω και προσωρινές, η απεργία θα προκαλέσει μόνο ταλαιπωρία στους ασθενείς.

Ο κλάδος Ιατρών και Κλινικών Διευθυντών της ΠΑΣΥΔΥ, ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στην απεργία την Τρίτη αφού μια απεργία θα προκαλέσει περισσότερα προβλήματα στους ασθενείς.

πηγή: Stockwatch

 • August 20th 2019 at 21:51

Dresden #Unteilbar August 24th: Defend solidarity! United against racism and fascism

By Beyond Europe

This weekend in Dresden, Saxony a big by Unteilbar (“indivisible”) coaltion demonstration against racism, fascism and the rightward shift in society will take place. As part of the anti-fascist campagin “Nationalism is no alternative” umsGanze calls to join the demo.

Join the Defend solidarity – United Against Racism and Fascism bloc.

…ums Ganze! call for the germanwide anti-racist and anti-fascist big coalation demonstration of #Unteilbar on 24.08.2019 in Dresden, Saxony:

Against the status quo and its further deterioration

At the gates and harbours of Europe the mass dying continues daily. Inside the fortress, the fascists are busy writing death lists and packing their ammunition boxes. That is the situation in which this autumn in Saxony, Brandenburg and Thuringia new county parliaments will be elected. And the expected results mean a not unlikely government participation for the AfD (Alternative for Germany).

The composition of the AfD, consisting of Burschenschaften (male-only völkisch student fraternities), “Identitarians”, mens’ rights activists and former politicians of the conservative party CDU, is on the one hand only an expression of reactionary ideologies. But everyone who wants to know is aware of it: The AfD is the organisational centre of a new fascist movement. Its rise is also the result of an undead neoliberalism, whose perseverance slogans are no longer effective. Merkel and Macron still have many fans, but their hegemony is challenged from the right. All the glamour is gone and the contradictions are coming to a head. Social insecurity has become a permanent feature of a precarious full-time employment society and the distribution of wealth is polarising from year to year – the trend is towards second yachts and forced evictions. The necessarily produced exclusions are countered with the classic ensemble of security: order, state power, and social problems are to be solved by the police. At the global level, neoliberalism, although crisis-prone, continues to cause far greater misery as it is advertised without alternative. Not only the distribution of wealth, but also the first consequences of climate change, civil wars and epidemics affect people in the southern hemisphere more frequently and more severely. Aggressive exports, neocolonial exploitation and the overexploitation of natural resources are the foundations of our way of life – whether it is characterised by luxury cars or cheap meat. We do not live at our own expense, but at the expense of others. A slogan of past Refugee protests summed up the connection between the imperial way of life and the causes of migration and flight: “We are here, because you destroy our countries!”

All this unnecessary suffering is at the same time a necessary element of capitalist production and the policies that organise the framework of accumulation. In this country, these are first and foremost the grand coalition leaders of the SPD and the CDU. Thank you for nothing!

But with the multiple crisis of politics, economy and environment (world-wide) new keyword providers step into the limelight. The AfD and other reactionary forces bring new dynamics into politics. The right-wing hegemony project promises to bring order back to the shop or, in case of doubt, at least to secure the privileges of the northern hemisphere in a racist way. The neoliberals, for their part, are more authoritarian and racist than usual. Whether they do this because the time is right, or whether they feel compelled to do so in order to at least survive the current legislature, does not matter in consequence.

The AfD takes up the frustration experiences of capitalist everyday life, but denies the contradictions that underlie them. Their success cannot be explained by the theory of impoverishment, and no one chooses the AfD because of its (non-existent) socio-political promises. The AfD rather shifts conflicts to another terrain and culturalizes and ethnicizes them. Those who speak of the “Volk” do not speak of classes. They are concerned with the interior worthy of protection and threats from outside.It conducts national politics, represents German-national historical revisionism, wants to ban gender studies and antifa, denies climate change, wants to deprive single mothers of their financial basis and, if necessary, shoot migrants at the border. The party says all this openly. For it’s cultural struggles it can start with the bizarre mainstream understanding of many and often only has to slightly sharpen a already hegemonic opinion. After all, identification with the nation promises orientation in confusing times. The distinction between a population of service providers and taxpayers to be protected and the rest exposed to repression and job centres can also be continued.

Although the new fascism presents itself as an alternative to the neoliberal status quo, it is rather its product. It is the result of the omnipresence of capital, which makes it the only possible world – also because no desirable alternative seems to be available.

So far, so bad. But the complete description of the situation also includes the fact that in the last weeks and months we have taken to the streets in the movement for save passage and the right for migration (“Seebrücke”), feminism and climate justice and have put ourselves in the way of the fascists wherever we could. We do not need new police laws, but circumstances that do not constantly marginalize and criminalize people. Nor do we need a division into multicultural urban milieus and villagers in regions devastated by capital, but free trains that bring us together. It is about infrastructure, not habitus. And we need housing – To live and not as investment objects.

But unfortunately our struggles remain mostly isolated. As antiauthitarian leftists, we cannot afford this in view of the historical situation. It is now important to be indivisible in our everyday struggles and for example to work together as anti-fascists with anti-racist structures or to visit the people in Saxony not only every two years to a big event. Because Saxony is not the stuck right-wing conservative past, but an experimental laboratory, which gives a view into a possible fascist future, in which there is nothing to laugh about for migrants, leftists or women. This laboratory – to stay in the picture – has to be destroyed.

It is not enough just to fight urgently needed defensive battles. So that we don’t misunderstand each other: Of course it is necessary to be active against fascists, always and everywhere, on all levels and with all means. But as antiauthitarian radicals we must be indivisible and have the courage to transform the politically heated situation into another polarization. Beyond undead neoliberalism on the one hand and fascist fantasies of awakening on the other, we must show a credible real alternative. We need a project! But As leftists we have a harder time than fascists. Because the project of fascism is not a project, in the sense of a draft of the future. Gauland, LePen and Salvini offer as the cultural horizon the way of life from the 1950s if not worse. Trump, Orban, Erdogan and Bolsonaro show us how via enforced conformity in media and universities this project should be realized.

We, on the other hand, want the Internet in the hands of Workers’ councils with no state and no capital, we want the whole bakery. The much praised democracy also in questions of economy and ecology. Otherwise the coming generations will probably have to fight for the last fresh water supplies on a planet devastated by climate catastrophes. We want to sleep longer, work less. Open borders on earth and between genders and a life without fear for all. Luxury for all instead of poverty when you grow old . Communism for future.

So come with us to Dresden on 24 August and show solidarity with your comrades who are raising the flag in Mordor. Against neoliberal conditions and new fascism – For a completely different whole thing!

Do not be afraid! The future belongs to us when we fight. Together indivisible, in anti-fascist solidarity.

…ums Ganze! – antiauthoritarian alliance in August 2019

Το Βαρώσιν μου εμέναν.

By Aceras Anthropophorum

Ήμουν πέρσι Κύπρον με πολλά στενούς παρέες, τζ̆αι είχα την πολλά κακήν ιδέαν να τους πάρω στα κατεχόμενα να τους δείξω τον πόνον μου. 


Ήταν σουρούππια φου, όταν εκαταλήξαμεν που τον Απόστολον Αντρέαν στο Βαρώσιν. Εκοντέψαμεν πας τα ττέλλια της πόλης τζ̆αι είδαν τα πλάσματα το πρόσωπον του πολέμου, γέρικον τζ̆αι γέρημον, αλλά εξίσου αηδιαστικόν. “Μα έσ̆ει έτσι πράμαν! Εμείς ούτε που ακούσαμεν πους εγίνην εισβολή. Εξέραμεν ότι είσ̆ετε κάτι φασαρίες με τους Τούρκους, αλλά τούτον εν τρομερόν!”


Εγώ άφηκα τους μόνους τους να φκάλλουν φωτογραφίες με τα τηλεφωνούθκια τζ̆αι ετράβησα πίσω. Εν έμπορα άλλον. Να κάμνεις τον ξεναγόν έτσι, πρέπει να είσαι πολλά μαζόχας. Όταν απομακρύθθηκα σε απόστασην ασφαλείας, στην αρκήν επήεν να με πιάει το κλάμαν. Εκατάπια έναν βρόκκον πίκραν τζ̆αι έσφιξα την καρκιάν μου τζ̆αι δεν έκλαψα. Εκρέπαρεν το συναίσθημαν με μια παράξενην μορφήν. Έπιαεν με ένας θυμός, μια αγανάχτηση, μια αηδία. Άρκεψα να ξιτιμάζω μεγαλοφώνως. Δεν λαλώ συνήθως χοντρές κουβέντες. Η μάνα μας απείλαν μας να μας κόψει την γλώσσαν μας να πούμεν ξιμαρόλοα, τζ̆αι ο τζ̆ύρης μου ότι ήταν να μας, λύσει αν ακούσει ξιμαρισμένα. Ότι δεν εξιστόμησα στην ζωήν μου έφκην σαν το έσ̆κιν. Έσ̆κιν για την Εόκα βήτα που εκατάστρεψεν τον τόπον το 74. Έσ̆κιν για τους εθνικόφρονες, που εξεκινήσαν την καταστροφήν που το 55 τζ̆αι πριν ακόμα. Έσ̆κιν για την γενιάν του 60, που τους εδώκαν κράτος τζ̆αι δεν τα εκαταφέραν να το κυβερνήσουν τζ̆αι βάλαν τον κόσμον να σφαεί, τζ̆αι να σφάζεται ακόμα. Έσ̆κιν για την Τουρκίαν που εξαπόλαν τες πόμπες πουπάνω μας τζ̆αι γέμωσεν την ζωήν μου εφιάλτες που τους κουβαλώ ακόμα τες νύχτες μιτά μου όπου πάω, όπου βρεθώ.


Μετά εξανακοίταξα τες καρκαλαμιές των ψoφισμένων χτιρίων με τα οποία εβιάσαν τον άμμον της πόλης μου οι πρώτοι διδάξαντες καπιταλίστες της χώρας μου, ευνοούμενοι της διαφθοράς του κράτους του Μακαρίου, της Εόκα τζ̆αι των τομεαρχών της επαρχίας. Ούλοι τούτοι που τα έχουν δαμαί, ήταν πουκάτω που την τσ̆ιούππαν του Μακαρίου, είπεν μου ένας ηλικιωμένος συμπολίτης μου. Γλείφτες, μακαριακοί τζ̆αι γριβικοί. Ούλλοι της Εόκα, της νεκκλησ̆ιάς, ανήψια, συμπεθθέροι, γαμπρούες, κόρες, αγγόνισσες, των πέντε αρκόντων, των πέντε αρπάγων που εκάμναν κουμάντον μες τα καπετανάτα τζ̆αι επιάσαν μοιράσιν τον εθνικόν πλούτον που αφκήκαν πίσω τους οι Εγγλέζοι. Πας το τζ̆ύμμαν εχτίζαν οι ππεζεβέγκηες. Πας το τζ̆ύμμαν, τζ̆αι πας τον άμμον της Αμμοχώστου με δίχα αντροπήν εχτίσαν τους πύργους τους να κάμουν την ομορκιάν του τόπου χρήμαν.


Τζ̆αι εφτάσαμεν σήμμερα να τα κάμνουν προσκύνημαν τζ̆αι να γράφουν αφελής Βαρωσιώτες “αννοίξετε τα ττέλια τζ̆αι άφηκα την ψυχήν μου μέσα”.


Πρώτην φοράν αηδίασεν η ψυχή η δική μου τόσον βαθκιά την εθνικόφρονην αστικήν τάξην της πόλης που με γέννησεν. Έφυα τζ̆αι άφηκα την τζ̆αι ήμουν πέμπτην του δημοτικού. Σε τούτες τες πολυκατοικίες πας το τζ̆ύμμαν ποττέ μου δεν επάτησα πριν τον πόλεμον στην θάλασσαν να λουθώ. Ο παπάς μου ενεκάτσ̆ιαν την ξημαρισ̆ιάν της παραλίας τους αρκόντους. Εμείς επααίνναμεν στες Κλαψίδες θάλασσαν, στον άμμον τον ανόθευτόν τον καθαρόν, μακρυά που την ξιμαρισ̆ιάν, τζ̆αι στες Σ̆ελώνες κάθε δεκαπεντάουστον, τζ̆ει που το Ριζοκάρπασον. Την ξιμαρισμένην Αμμόχωστον με τους κατράες που εφήνναν τα πλοία που έρκουνταν στο λιμάνιν, αφήνναμεν τα τους αρκόντους να τα σ̆αίρουνται με την ασ̆σ̆ήμιαν του κουγκριού τους τζ̆αι του αππωμάτου τους.


Τα παιδικά μου χρόνια δεν ήταν η οδός Κκένεττι, (άκου Κκενεττι…). Ήταν οι χωματόστρατες που επερνούσαν που μέσα που τα περβόλια τζ̆αι επαρπάτουν τες τα πρώτα χρόνια του σχολείου μου να πάω στο δημοτικόν του Λάξη τζ̆αι ύστερα του Κατωβαρωσιού. Δεν είχεν πεζοδρόμιον τζ̆αι εφορούσαμεν ποϊνούες να πάμε σχολείον τον σ̆ειμώναν, να μεν πιλώννουν τα παπούτσ̆ια μας τζ̆αι να ξημαρίζουν τα παντελονούθκια μας. Έναν παντελονούιν είχαμεν στολήν τζ̆αι έπρεπεν να το κρατούμεν καθαρόν ως το Σάββατον να το πλύννει η μάνα μας. 


Αθθυμούμαι τον ακκαννομούτταν πας τες τζ̆ιτρομηλιές που εφυτέψαν φραμόν του περβολιού με τα πορτοκκάλλια. Εφοητσ̆άζαν μας οι μεγάλοι πως άμαν σε άκκαννεν ο χαμολιός πας την μούττην, έπρεπεν να φκεί γάρος πας τον φούρνον ν΄αγγανίσει για να σε ξαπολίσει. Αθθυμούμαι την πασ̆ιαν την Λευκήν, που μας ελαλούσαν οι μεγάλοι πως ήταν καλή γεναίκα τζ̆αι πους άμαν μας εδάκκαννεν ο ακκαννομούτας, έπρεπεν να της φωνάξουμεν τζ̆είνης να φκεί πας τον φούρνον της να αγγανίσει, που δεν είσ̆εν γάρον η γειτονιά. Τζ̆αι εκάμναμεν πρόβες με την μούττην μας πκιασμένην “θκεια Λευκή, θκειά Λευκή”…


Όποτε μυριστώ αθθόνερον της τζ̆ιτρομηλιάς, μυρίζουμαι το Βαρώσιν μου. Μυρίζουμαι τους παιδικούς μου φόους, τζ̆αι τες παιδικές μου χαρές, τες παλιόστρατες του Κατωβαρωσιού, τες χωράφες με τα μαρτούθκια, τες μέλισσες πας τα μελισσόχορτα, τους ζίζζιρους πας την αθασ̆ιάν μας. Μυρίζομαι τους καλαμιώνες του Φάραγγα. Στον Φάραγγαν επααίνναμεν στον κουμπάρον του τζ̆ιουρού μου, τον Αντρέαν τον Μάντην. Εκάθουνταν με τες ώρες τζ̆αι εδιασκεδάζαν με τρία καραολιά τζ̆αι μια πότσαν Λοέλ 43. Είχαμεν τζ̆αι στο Βαρώσιν μαντογειτονιάν, που ακόμα τζ̆αι που τους φτωχούς, λλίοι εκαταδέχουνταν να πάσιν να τους κοντέψουν. Ήταν οι φτωσ̆οί των φτωχών. Οι ποκαριμμένοι οι τέλλια. Ο τζ̆ύρης μου ελάλεν “άμαν σου αννοίξει ο μάντης την πόρταν του σπιθκιού του, έσ̆εις φίλον μάντην, τζ̆αι άμαν έσ̆εις φίλον μάντην, έσ̆εις φίλον πον φίλος”.


Μυρίζουμαι τα στενά δρομούθκια τζ̆αι τα τζ̆υπαρίσ̆σ̆ια του Άη Λουκά, τους Ευκαλύπτους της λίμνης του τζ̆αι το απέραντον νερόν της μιαν φοράν που έβρεξεν πολλά τζ̆αι γέμωσεν. Στον Άην Λουκάν επααίνναμεν να δούμεν την γιαγιάν την Σιγκλούν που τον Άην Λιάν, τον Κακουλλήν τζ̆αι την Μυροφόραν που την Μηλιάν. Οι Βαρωσιώτες της ηλικίας μου είμαστιν Βαρωσιώτες. Οι γονιοί μας όμως ήταν ούλλοι μετανάστες της αστυφιλίας. Κάθε σαββατοκυρίακον εφτζ̆όρωννεν το Βαρώσιν. Άλλοι στο Αυκόρου, άλλοι στο Βρένναρος, άλλοι στην Καλοψίαν, στους Στύλλους, στο Αρναΐν, στον Γαουράν, στην Έγκωμην, στον Δαυλόν, στες Μάντρες, στην Ακαθθούν, στον Μαραθόβουνον. Προλετάριοι με 30 λίρες μεροκάματον τον μήναν, εσκοτώννουνταν που τον κάματον της δουλειάς, να ζήσουν τες χαρές της ζωής, να μορφωθούσιν, να προοδεύσουν, να φκάλουν παιθκιά προκομμένα. “Έρκουνταν που τα χωρκά χτηνά, ακοινώνητοι, βιβλίον στην ζωήν τους δεν αννοίξαν. Μες τον αγώναν για την διεκδίκησην εκάμναμεν ο ένας τον άλλον άθρωπον, εμορφωννούμαστιν, έρκουνταν οι γραμματιζούμενοι τζ̆αι αννοίαν μας τα μμάθκια μας, τζ̆αι όποιου αννοίαν τα μμάθκια του άννοιεν τα τζ̆αι του διπλανού του”, ιστόραν μου μετά την προσφυγιάν η Βερμαού, η συντρόφισσα που εμόρφωσεν δεκάδες χωρκατούθκια που τα εκατατρέχαν οι εγγλέζοι να μεν συνδικαλίζουνται. “Εμορφωννούμαστιν την νύχταν, στες σχολές του κόμματος τζ̆αι των συντεχνιών, μες την παρανομίαν, τζ̆αι πααίνναμεν εις τα χωρκά μας τζ̆ι εμορφώνναμεν τζ̆αι τους γονιούς μας. Μαρξ, Έγγελς, Λένιν, Καζαντζάκης, Λουντέμης, Νικολάι Οστρόφσκι, Ζολά, Μαξίμ Γκόρκι, Φρεντερίκο Γκαρσία Λόρκα. Επιάνναμεν τα βιβλία που τους συλλόγους τζ̆αι εδανίζαμεν τα κρυφά ο ένας του άλλου να μεν ηππέσουν εις τα σ̆έρκα τους εγγλέζους ή στους απεργοσπάστες των νέων συντεχνιών που μας εκαρφώνναν. Για να κάμουμεν μιαν κοινωνίαν καλλύττερην, έπρεπεν να γινούμεν εμείς καλλύττεροι. Για να κάμουμεν μιαν κοινωνίαν του αθρωπισμού, έπρεπεν να γινούμεν εμείς πρώτα αθρώποι.”
Εκράτουν πας την ταπέλλαν της πύρας που εβάλαν οι Τούρτζ̆οι να χώννουν που τους τουρίστες τες ξημαρισ̆ές του πολέμου. Εδίκλεισα πάνω τζ̆αι είδα το φεγγάριν. 

Έμπηξα μια τελευταίαν ξητημασ̆ιαν παουριστά να μεν ακούω τες πόμπες που μας εσύρναν τα αεροπλάνα τζ̆ειν την ημέραν. 

— Εφώναξες μας; Αρώτησεν με ο Ζ̆ερόμ. 

— Ναι. Φεύκουμεν. Εν ημπόρω άλλον.

— Καταλάβω.

— “Σιγά που καταλάβεις”. Εσκέφτηκα που μέσα μου.

Εδώ οι Βαρωσιώτες τζ̆αι δεν καταλάβουν.


Είναι τούτον το Βαρώσιν που γεννά Σίμους Ιωάννου. Έχουμεν τζ̆αι εκλογές για τον δήμαρχον την Κυριακήν. 


Εν ο γιατρός του λαού, είπεν μου ένας προχτές. Άμαν συγκόψει κανέναν που δεν κρατεί, αρωτά τον, τζ̆ι εν τζ̆αι πιάννει του ριάλλια. Οι αμόρφωτοι τζ̆αι κάτι δεξιοί που… πού να καταλάβουν…, εκτιμούν το ότι τάχα κάμνει αγαθοεργίες. Στο Βαρώσιν όμως των λαϊκών συνοικιών δεν είμαστιν της θρησκείας να κάμνουμεν το καλόν για να μας δοξάζουν ή για να δοξάζουμεν τον θεόν να πάμεν εις τον παράδεισον, ούτε μορφωννούμαστιν για να φκάλουμεν ριάλλια. Μορφωννούμαστιν για να γινούμεν καλλύττεροι, έτσι όπως μου το περίγραψεν η μακαρίτισσα η Βερμαού. Η αλληλεγγύη προς τον άνθρωπον εν μες το DNA μας. Όταν δεν πιάννει ριάλλια το παιδίν μιας προλετάριας που έναν πλάσμαν που εν εις την ανέχειαν, μπορεί τζ̆αι ναν επειδή σκέφτεται την μάναν του, που εζάωσεν μες τα συσκευαστήρια να εξοικονομήσει πέντε δεκάρες για τες σπουδές, που δεν επλήρωνεν σε προλετάριους το κράτος. Μπορεί ναν που σκέφτεται τον πατέραν του, που έδωκεν την ζωήν του στον αγώναν να έχουν ούλοι, τζ̆αι οι προλετάριοι, οχτάωρον, σαββατοκύρίακον ελεύθερον, σύνταξην τζ̆αι ιατρικήν ασφάλισην.


Όι. Δεν γουστάρω Λόρδον για δήμαρχον της πόλης μου, όσον καλόν παιδίν τζ̆αι να έφκην όπως λέγεται. Θέλω πλάσμαν του λαού, που μόνον αξίες έσ̆ει για κληρονομικόν τζ̆αι που για αξίαν πρώτην το κοινόν σσυφέρον έσ̆ει.


Έχουμεν διαφοράν που τους δεξιούς. Ναι. Τζ̆αι ας μεν εμείναμεν πολλοί που δεν τους εφάαν οι εγωϊσμοί, το χρήμαν ή τα χρέη.

 • August 20th 2019 at 01:45

İzcan: Sanata zincir vurmak mümkün değildir.

By birlesikkibrispartisi

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, UBP- HP hükümetinin Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrolarında sanatçılardan oluşan “ Repertuar Kurulunu” lav etmesi, 15 Ağustos 2019 tarihinde provalarının başlayacağı “ Yangın Yerinde Kabare” oyununun sakıncalı bulunarak yasaklanmasının, yasakçı ve sansürcü zihniyetin göstergesi olduğunu vurgulayarak kabul edilmez olduğunu belirtti.

Sanat baskıcı rejimlerde sisteme karşı başkaldırıyı, özgürlüğü, demokrasiyi temsil eder.

“ Sanat baskıcı rejimlerde sisteme karşı başkaldırıyı, özgürlüğü, demokrasiyi temsil eder” diyen BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, “ Suya sabuna dokunmayan ısmarlama oyunlar düzenleyerek sanat icra etmek mümkün değildir” dedi.

“Statükocu politikacıların sanata zincir vurma çabası aslında toplumu rehin tutma siyasetinin devamıdır” diyen İzcan, “ Yaşananlar ülkemizde demokrasinin olmadığının bir şamar gibi yüzümüze çarpmasıdır” dedi.

Aldığınız bu çağdışı kararı düzeltin.

UBP- HP hükümetine aldıkları bu çağ dışı kararı düzeltme çağrısında bulunan İzzet İzcan, “ Sanat ve düşünceye konan yasaklar karşısında toplumun tüm duyarlı kesimlerinin aktif biçimde tavır koyması kaçınılmazdır” dedi.

 

 

 

Çocuk Edebiyatı Üzerine Düşünceler ve Tavsiyeler- Nazen Şansal

By Şifa Alçıcıoğlu

dragon-kitap-kiz-cizim

Argasdi'nin 55. sayısından "Çocuk Edebiyatı Üzerine Düşünceler ve Tavsiyeler" isimli makaleyi Nazen Şansal'ın kaleminden sizlerle buluşturuyoruz. Yazı; çocukların tablet, kitap döngüsünde yaşadıklarını sorgularken, acaba ne okutsak ne okutmasak diyen ebeveynlere de güzel tavsiyelerde bulunuyor. Argasdi'ye Baraka Kültür Merkezi lokalinden, bölgenizdeki Khora Kitabevlerinden, gazete bayiilerinden ve argasdi2006@gmail.com adresinden de ulaşabilirsiniz. 14-Kedisine-kitap-okuyan-çocuk Çocukluk çağı, yaşam boyu sürecek olan pek çok alışkanlığın başladığı bir süreç... Bu dönemde her ebeveynin çocuğuna aşılamayı arzuladığı, bu amaçla çeşitli yöntemler denediği, kah başardığı kah başaramadığı bir alışkanlık var ki küçük yaşta edinilmesi insanı, yaygınlaşması ise toplumu değiştirebilir; kitap okumak...Bu satırların yazarının bir edebiyat sever olmakla birlikte, pedagog veya eğitimci olmadığını ancak çocuk yetiştirirken ona sunacağı neredeyse her şeyi -ateşi çıkınca içireceği Calpol'a kadar- önce kendi deneyimleyen bir kişi olarak, öznel değerlendirmesini okurla paylaştığını baştan belirtelim. Bırak o tableti de biraz kitap oku! İçinde yaşadığımız ileri teknoloji çağında, sadece çocukların ve gençlerin değil, her yaştan kişinin vaktinin önemli bir kısmını telefon, tablet, bilgisayar gibi araçlarla geçirdiği hepimizin malumu ve kanımca bu çağın gerekliliğidir. Çocukların, oyun ve iletişim amaçlı kullandıkları telefon ya da tabletleri ellerinden bırakıp kitap okumalarını söylemek ise biz yetişkinlerin acizliğidir. Zaten hiçbir sonuç vermediği de aşikardır. Homo ludens (*), gerçek veya sanal alemde oynayacaktır, oynamalıdır da... Unutmayalım ki bugün kitap dediğimiz, bilgi, anlatı ya da edebiyat aracı, bir zamanlar kil bir tabletten ibaretti. Bazılarımız hatırlayacak ki televizyon yaygınlaştığında radyonun ve kitabın biteceği sıklıkla yazılır, söylenirdi. Oysa öyle olmadı... Kitaplar, kendilerinden başka herhangi bir şeyle mukayese edilmeye ihtiyaç duymadan hala hayatımızdalar. Belki gelecekte şekil değiştirip yine bir tür tablete dönüşecekler ama ne iyi ki hayatımızdan kolay kolay çıkmayacaklar.Doğaları gereği merak ve keşif duygusuyla dolup taşan çocukların, nitelikli çocuk edebiyatı eserleriyle buluşmasının koşulları yaratıldığında ise tarihe karışan kitap değil, oyun tableti olacaktır. Calpol'un tadına bakmak Çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırmanın, örnek olmaktan, onu kitap edinebileceği kitabevlerine ve kütüphanelere götürmek veya kitaplar alıp evde görebileceği yerlere bırakmak gibi pek çok yolu vardır elbet. Her ebeveynin ve çocuğun yöntemleri, ilgi alanları, kitap beğenisi, dolayısıyla okuma serüveni birbirinden farklıdır. Bu serüvende en önemli noktalardan biri çocuğu iyi bir edebiyatla buluşturabilmektir. İyi bir çocuk edebiyatı, ona yaşam boyu sürecek derin bir dostluğun kapılarını aralarken, kötü kitaplar bu arkadaşlığı daha başlamadan hazin bir sonla bitirebilir. Yetişkinlere düşen çok önemli bir sorumluluk; çocuklarımızın yaşlarına, ilgi alanlarına, dil gelişimlerine, sosyal ve kültürel çevrelerine uygun kitapları seçmelerine yardımcı olmaktır. Bu sebeple bir nebze olsun çocuk edebiyatından anlamalı ve Calpol'u çocuğa içirmeden önce tadına bakmalıyız. Çocuk edebiyatından beklentimiz Çocuk edebiyatı; çocuğun gelişim özelliklerini dikkate alan, onların hayal dünyalarına hitap eden, anlama, kavrama ve yorumlama yeteneklerine katkıda bulunan, onları eğlendiren yazılı ve sözlü eserlerin bütünüdür. Kullanılacak edebi metinler çocuğu biçimlendiren, onu nesne olarak görmeyen, insan yerine koyan ve yaşadıklarını, kaygılarını anlatan, kendini anlatabilmesine köprü oluşturabilecek nitelikte olmalıdır. Çocuğa verilecek metinlerdeki dilin, ana dilin zenginliklerini, imkanlarını yansıtacak yeterlilikte olması gerekir. İyi bir çocuk edebiyatının yalnızca eğitici ve öğretici olması yeterli değildir; aynı zamanda onun edebi değer taşımasına, estetik zevk ve düşünce içerisinde kaleme alınmasına ihtiyaç vardır. (**)

dragon-kitap-kiz-cizim

Öğreten adam ve oğlu Leman dergisi okurlarının hatırlayacağı gibi Kaan Ertem'in "Öğreten adam ve oğlu" başlıklı bir köşesi vardı. Baba, oğluna "Bak evladım" diye başlayan çeşitli hayat dersleri verir, uzun uzun anlatır, oğlu ise sessizce dinler, bir şey diyemezdi. Ama kafasının üzerindeki baloncuktan anlardık ki, bundan çok sıkılıyor, babasını gerçekte dinlemiyor hatta dalga geçiyordu. Çocukların kendilerine doğrudan öğretilemeye çalışılan şeylere tepki gösterdiklerini herkes gözlemlemiştir. Bu sebeple çocuk kitaplarında eğitici ve öğretici olma kriterini aramamak hatta didaktik kitaplardan özellikle kaçınmak gerekir. Bir kitabın sayfalarının arasında kaybolmak, başka dünyalara yelken açmak inanılmaz bir özgürlüktür ve eğitim ya da öğüt verme kaygısı bu çocuksu özgürlüğün önüne geçmemelidir. Ne okutsak, ne okutmasak? Masalların genelde yetişkinlere hitap ettiği, kadın-erkek ilişkilerini ön plana aldığı ve şiddet içerdiği; kısaltılmış klasik romanların ise orijinalinin ana fikrini ve sanatsal derinliğini her zaman yansıtamadığı dikkate alınarak onlarca çocuk edebiyatı türü içinden seçimler yapılabilir. Son yıllarda sevilen fantastik veya bilim kurgu türleri, çocuğun gerçeklikten kopacağı gibi bir endişe duymadan tercih edilebilir. Çünkü çocuklar gerçekle oyunu kolayca ayırabildikleri gibi kitabın kurgu dünyasıyla kendi gerçekleri arasında çok hızlı bir geçiş yapabilme becerisine sahiptir. Çizgi romanlarda özellikle dikkat edilmesi gereken ise yaşa uygunluk ve şiddetin dozajıdır. Çocuğun kitabını sevdiği bir yazar, tarzını ya da çizimlerini beğendiği bir yayınevi varsa mutlaka takip edilmeli, diğer kitapları da edinilmelidir. Bütün bunlardan ayrı olarak bilhassa bazı çocuk kitaplarının çocuğu bir tüketim unsuru olarak kullandığı ve çocuklar üzerinden ticari kaygılar taşıdığı görülmektedir. Popüler filmlerin veya bilgisayar oyunlarının konu edildiği bu gibi kitaplar zaten çocuk edebiyatı anlamında bir nitelik de taşımamaktadır. Çocuğu eğlendiren, ona hayal kurabileceği alanlar yaratan, onu yaratıcı düşünmeye sevk eden amaçlar dışında, edebiyatla verilen ideolojik hedefler çocuğun özne olmasından ziyade onu nesneleştiren bir anlayıştır. Ülkemizde de Hala Sultan, Vakıflar gibi kurumlar aracılığıyla çocuk ve genç yaşta kişilerin, bilimsel olmayan hatta muhafazakarlığa yol açabilecek kitaplarla buluşturulduğu da görülmektedir.   Bu yazının sonuna kadar okuma sabrı gösteren çocuk edebiyatı severlere, binlerce harika kitap arasından birkaç önerim ise şöyle:   - Notabene Yayınları'ndan anti prensesler ve anti kahramanlar serisi, uyanış öyküleri serisi ve genç okurlar için, Sınıfta İsyan Var   - Günışığı Kitapları'ndan Çıtır Çıtır Felsefe serisi   - Ülkemiz yazarlarından Sonay Yakup Yakupsoy'un hayvan özgürleşmesini aşılayan, Sultan ve Uzunayak   - Bu Senin Bildiğin Peri Masallarından Değil, Sheri Radford, Güldünya Yayınları   - Yıldırım Türker çevirisinin keyfiyle Tostoraman, Süpürgede Yer Var mı? ve Nohut Oda bakla Sofa   - Roald Dahl'dan Charlie'nin Çikolata Fabrikası ve Matilda   - Vladimir Tumanov'dan Kraliçeyi Kurtarmak ve Haritada Kaybolmak   - Mıstık Seni Anlamıyoruz (Noktalama İşaretlerinin Öyküsü), Tülin Kozikoğlu   - Rengarenk fil Elmer'in farklılıklar üzerine öyküleri       (*) Akıllı telefonunuza sorunuz!   (**) Türkiye Eğitim Dergisi 2016, Günümüz Çocuk Edebiyatı Yazarları ve Eserleri Üzerine Bir İnceleme, Suat UNGAN, Elif DEMİR  

Brexit’ten Honk Kong’a – Ulus ırkad

By YKP
1996 yılında İngiltere’nin Bristol şehrinde bir öğretmen kursundaydım. Kursu İngiltere’nin meşhur Tiyatro ve film oyuncularından Crist Harris vermekteydi (Kurs, sınıf içinde tiyatro nasıl oynanır üzerindeydi). Kendisi aynı zamanda Shekaspear oyunlarının meşhur saray soytarılarını canladırmakta da ustaydı. Aynı zamanda oynadığı Oliver Twist adlı oyun da 1970’li yıllarda bayağı isim yapmış, kendisi aynı zamanda BBC televizyon ve […]

Kuzey Suriye, Keşmir uçuşması – Özkan Yıkıcı

By YKP
İsminden dahi anlamamız gerekirdi: Kuzey Suriye denilince, Suriyenin kuzeyi olup, ilgili ülkenin toprağından söz etmekteğize varmamız şart tı. Bu denli basit konuda dahi  tuşa düşülünüyor. Hiçbir kesim, Kuzey Suriye derken, Suriye gerçeği ile düşünmek istemiyor. Adından dahi belli; Suriye. Son dönemde sık sık Suriyenin Kuzeyi, Doğu Fırat gibi veya idlip yöresi adıyla tehlikeli bölgelerden söz […]

Tarihi Kıbrıs Batı Dilirga Erenköy savaşı – Özkan Yıkıcı

By YKP
Yazıyı yazarken saat ikindinin beşine geliyor. Güneş hala ısıtmanın da ötesinde, bunaltıyor. Bundan tam 55 yıl önce, şimdi harabesinin de ötesine gelen eski köyüm, Kıbrıslıcası Aytotoro, Türkçeleşmiş ismi Bozdağ olan köyde bulunuyordum. Bilmiyordum ki yaşanan gün köyümün de yaşamsal son günüydü. Etrafta hala silahlar patlıyor, bonbalar yağıyordu. Sadece “Mali tepesi yine düştü” haberi etrafta kuşkular […]

Fay hatlarıyla Kuzey Suriye ve Sudan – Özkan Yıkıcı

By YKP
Daha geçen hafta Doğu Fıratla alakalı direk gezilerek yazılan makaleleri okuduk. Fehim Taştekin, başarılı gözlemlerle, bizat yaşayarak bize sadece orada yaşananları değil, uygulanan baskı dış politikaların da tanığı gerçeği ile bölgenin resmini çekti. Ayni anda, ABD ve Türkiye yetkilileri Doğu Fıratın hegemonya şekli, yeni defoklaştırma görüşmelerini de gerçekleştiriyorlardı. Bu basit gerçek dahi Doğu Fırat yaşanılanı […]

Abuse of power and vindictiveness by a member of the police force through the illegal arrest of KISA’s Executive Director

By Doros Polykarpou

KISA – Action for Equality, Support, Anti-racism denounces the new attempt by a member of the police force to criminalise its actions and the actions of its members. We wish to re-iterate that the abuse of power, police violence or any other retributive or provocative action will not succeed in disorientating us from our commitment to defend human rights in society.

Around 10:30 in the morning someone was shouting loudly outside KISA’s offices so the Executive Director of KISA, along with other neighbours, went to see what was happening. They realised that the shouting was coming from a known police officer from the Special Traffic Squad «Ζ», who subsequently communicated through the police radio while simultaneously talking with a young motorcycle driver who was parked at the edge of the pavement.

When KISA’s Executive Director approached to ask the young man what had happened, and whether he needed any assistance, the officer rudely told him to leave immediately. When he refused, saying that it is a public space and has every right to remain and observe what is happening, the officer told him that he was under arrest for obstructing a police officer. Subsequently, the officer called his colleagues who arrived at the scene and proceeded with the arrest transferring him in handcuffs to Lykavitos police station.

The officer threatened to arrest all the other people present from KISA, especially in case they intended to publish photographs or other material from the scene. This was despite the fact that Doros Polykarpou reassured the officer that there was no intention to complicate or obstruct the work of the police while pointing out however that this must take place within a framework of respect towards the rights of the persons who are under police investigation.

It is not known whether the officer in question engages in a similar treatment towards Cypriots, however KISA has received a number of complaints from migrants over the violent, disrespectful and generally unacceptable behaviour of the officer in question towards them. Just recently, during the Pride Parade on the 1st of June 2019, KISA’s team that was taking part in the Parade, including Doros Polykarpou, as well as other individuals, were witnesses to the officer’s behaviour against a migrant at Solomos Square. In regard to this incident, the officer has been reported by KISA to the Independent Authority for the Investigation of Allegations and Complaints against the Police (IAIACAP) to which KISA’s executive Director is one of the witnesses.

KISA believes that this case, which is the sixth in a row, is part of the criminalisation efforts, blackmailing attempts and vindictiveness against it for its work in supporting migrants and safeguard human rights. We are thus certain that, as in the previous five criminal prosecutions, all of which were quashed by the court, justice shall once again determine the futility and absurdity of this attempt.

KISA will proceed to file another report to IAIACAP against the officer in question, however it calls upon the Chief of Police and the Minister of Justice and Public Order to promptly investigate the manner in which this officer carries out his duties and powers. The officer’s credentials have been passed on by phone to the Chief of Police as well as to the Director of Police in Nicosia, in order to re-evaluate whether this person is indeed capable and fit for carrying out his duties and powers without bias, bearing in mind all complaints against him, from KISA as well as potentially from other citizens and migrants. KISA further calls upon the relevant authorities to show due rigour not only in the case of the specific officer but of any other member of the police force who exercises their powers arbitrarily and abusively at the expense of the citizens.

İzcan: Liderler 3’lü görüşme ve 5’li uluslar arası konferans kararını almalıdır.

By birlesikkibrispartisi

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan Kıbrıs’ta ayrılıkçı politikalar güden kesimlerin “ Hiçbir modeli dışlamıyoruz” şeklinde yapılan açıklamalarla görüşme sürecini zora sokmaya çalıştıklarını belirterek, BM zemininde yürütülen görüşmelerin  BM kararları temelinde ilerlediğini ve bunun da federal Birleşik Kıbrıs olduğunu vurgulayarak bundan başka yol olmadığını söyledi

İki liderin bunları dikkate alarak kararlı adımlar atmasını talep eden BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, bu gün yapılmakta olan liderler zirvesinde BM genel Sekreteri Antoni Gutterres’in de dahil olacağı 3’lü görüşme ve 5’li uluslar arası konferansın kararının alınmasını istedi.

Esas düşman statükodur.

Kıbrıs Türk toplumunun çarpık kapitalist sömürü düzeni altında ezildiğini belirten İzcan, “ Neredeyse bütün sektörler iflas etmiş,  yolsuzluk diz boyunu aşmış ve üretim durmuştur” diyerek “ Bütün bunların temel nedeni dünyadan izole olmuş, Kıbrıslı Türkleri rehine durumuna düşürmüş statükodur” dedi.

“ Statükoyla işbirliği yaparak kurtuluş olmaz” diyen BKP Genel Başkanı izzet İzcan, eşitlik, demokrasi ve özgürlük mücadelesini kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.

Kıbrıs sorunu nasıl çözülebilir? – Ulus Irkad

By YKP
Kıbrıs sorunu tarafların ortaklaşa Kabul edeceği bir ortak çözümle çözülebilir. Bu çözüm kuvvetle bir iki bölgeli federasyon da olabilir veya Kıbrıs Cumhuriyeti altında gene Kıbrıslıların da Kabul edeceği bir çözüm şekli de olabilir. Önemli olan Kıbrıslıların geleceğini, kültürünü, toplumsal varlıklarını korusun.Öncelikle Kıbrıslılar birbirlerini anlamalıdırlar. Empati uygulamalıdırlar. Açıkça geçmişle ilgili kaygılarını öne koyarak geçmişte yaşanılanların bir […]

TC yetkilileri federasyonun modası geçmemiştir dedi

By YKP
YKP Sekretarya üyesi Alpay Durduran Kıbrıs sorunundaki son gelişmeleri değerlendirdi. Açıklama şöyle: Büyükelçi ve Genel Kurmay başkanı ağız birliği yaparak iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitlik ve güvenlik için yeni ve ortak önlemler hakkında konuştular. Kıbrıs konusunda BM Güvenlik Konseyi’nin Barış Gücünün süresini uzatma kararı vesilesiyle konuşup Kudret’in “federasyonun modası geçmiştir” sözü ve diğer TC’yi […]

Şu tapu konusu – Ulus Irkad

By YKP
Sanki de birileri komut almış, önceden ezberletilen oyuncular gibi ortaya çıkıp şu anda Maraş’ın Osmanlı Vakfı olduğunu iddia etmeye başladılar. Peki şimdiye kadar onca konuşma ve görüşme oldu niye bu konuyu öne atmadılar da şimdi atıyorlar? Daha önce bu konuyu, AİHM ve Lahey’e götürmek için niye ortaya çıkmadınız? Şu anda da bir haklılığınız varsa bunu […]

Κατάχρηση εξουσίας και εκδικητικότητα αστυνομικού οργάνου η νέα παράνομη σύλληψη του Εκτελεστικού Διευθυντή της ΚΙΣΑ

By Doros Polykarpou

Η ΚΙΣΑ – Κίνηση για Ισότητα, Στήριξη, Αντιρατσισμό καταγγέλλει νέα προσπάθεια ποινικοποίησης της δράσης της και των στελεχών της. Για άλλη μια φορά δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι ούτε η κατάχρηση εξουσίας, ούτε η αστυνομική βία ούτε η όποια άλλη εκδικητική και προβοκατόρικη πράξη θα μας αποπροσανατολίσει από τη συνέπεια με την οποία προασπιζόμαστε και θα συνεχίσουμε να προασπιζόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα σε αυτή την κοινωνία.

Γύρω στις 10.30 το πρωί  έξω από τα γραφεία της ΚΙΣΑ ακούστηκε άτομο να φωνάζει σε έντονο ύφος και ο Εκτελεστικός Διευθυντής της ΚΙΣΑ μαζί με άλλους γείτονες  έσπευσαν να δουν τι συμβαίνει, οπόταν διαπίστωσαν ότι οι φωνές προέρχονταν από γνωστό αστυνομικό της μονάδας Ζ, ο οποίος στη συνέχεια μιλούσε στον ασύρματο και ταυτόχρονα με νεαρό οδηγό μοτοσυκλέτας που ήταν παρκαρισμένη στην άκρη του πεζοδρομίου.

Όταν ο Εκτελεστικός Διευθυντής της ΚΙΣΑ πλησίασε για να ρωτήσει το νεαρό τί συνέβηκε και αν χρειαζόταν βοήθεια, ο αστυνομικός του ζήτησε με αγένεια να φύγει αμέσως και όταν αυτός αρνήθηκε, λέγοντας ότι είναι δημόσιος χώρος και έχει κάθε δικαίωμα να παραμείνει και να παρακολουθήσει τι γίνεται  ο αστυνομικός του δήλωσε ότι τελεί υπό σύλληψη για παρακώλυση του έργου της αστυνομίας. Στη συνέχεια ο εν λόγω αστυνομικός ειδοποίησε συναδέλφους του, οι οποίοι έφτασαν στο χώρο και προχώρησαν στη σύλληψη του και μεταφορά του με χειροπέδες στον αστυνομικό σταθμό Λυκαβητού.

Με σύλληψη απείλησε επίσης όλα τα άλλα άτομα της ΚΙΣΑ που βρίσκονταν εκεί, ιδιαίτερα σε περίπτωση προβολής φωτογραφικού ή άλλου υλικού. Κι αυτό παρά τις διαβεβαιώσεις του Δώρου Πολυκάρπου ότι δεν  υπήρχε καμιά πρόθεση να δυσχεράνει ή να παρεμποδίσει το έργο της αστυνομίας, υποδεικνύοντας όμως ότι αυτό πρέπει να γίνεται στο πλαίσιο του σεβασμού των δικαιωμάτων των υπό αστυνομική διερεύνηση ατόμων.

Δεν είναι γνωστό κατά πόσο ο συγκεκριμένος αστυνομικός φέρεται και σε Κύπριους/ες με τον ίδιο τρόπο αλλά η ΚΙΣΑ κατέχει πολλές καταγγελίες από μετανάστριες/ες για τη βίαιη, ασεβή και απαράδεκτη γενικά συμπεριφορά του εν λόγω αστυνομικού εναντίον τους. Μάλιστα πρόσφατα, κατά την Πορεία Υπερηφάνειας (Pride Parade) την 1η  Ιουνίου 2019, ομάδα της ΚΙΣΑ που συμμετείχε στην Πορεία, περιλαμβανόμενου και του Δώρου Πολυκάρπου, καθώς και πολλών άλλων ατόμων, ήταν μάρτυρες αυτής της συμπεριφοράς του αστυνομικού εναντίον μετανάστη στην Πλατεία Σολωμού. Για το περιστατικό αυτό, ο αστυνομικός έχει καταγγελθεί από την ΚΙΣΑ στην Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας (ΑΔΙΠΑ) και ο εκτελεστικός Διευθυντής της ΚΙΣΑ είναι ένας από τους μάρτυρες στην καταγγελία.   

Η ΚΙΣΑ είναι της άποψης ότι και αυτή η υπόθεση, η έκτη κατά σειρά, αποτελεί μέρος της ποινικοποίησης και προσπάθειας εκφοβισμού και εκδικητικότητας εναντίον της για το έργο που επιτελεί για την στήριξη των μεταναστριών/ών και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είμαστε δε βέβαιοι ότι, όπως και στις πέντε προηγούμενες ποινικές διώξεις, όλες από τις οποίες απορρίφθηκαν πανηγυρικά από το δικαστήριο, και αυτή τη φορά η δικαιοσύνη θα αποφανθεί για τη ματαιότητα  και γελοιότητα αυτής της προσπάθειας.

Η ΚΙΣΑ θα προβεί σε ακόμα μια καταγγελία στην ΑΔΙΠΑ, εναντίον του συγκεκριμένου αστυνομικού, καλεί όμως τον αρχηγό της Αστυνομίας και τον Υπουργό Δικαιοσύνης να  προχωρήσουν  άμεσα στη διερεύνηση του τρόπου άσκησης των καθηκόντων και εξουσιών από τον συγκεκριμένο αστυνομικό, τα στοιχεία του οποίου έχουν διαβιβαστεί και τηλεφωνικά στο γραφείο του Αρχηγού της Αστυνομίας και στο γραφείο του Αστυνομικού Διευθυντή Λευκωσίας και κατά πόσο αυτός είναι ικανός και κατάλληλος να ασκεί τα καθήκοντα και εξουσίες του, χωρίς προκαταλήψεις, λαμβανομένων υπόψη όλων των μέχρι σήμερα καταγγελιών εναντίον του, τόσο από την ΚΙΣΑ όσο και ενδεχομένως από άλλους πολίτες ή μετανάστες.  Η ΚΙΣΑ καλεί επίσης τις αρμόδιες αρχές όπως επιδείξουν  τη δέουσα αυστηρότητα στην αντιμετώπιση τόσο του συγκεκριμένου αστυνομικού όσο και όλων των μελών της αστυνομικής δύναμης που διακατέχονται από την ίδια νοοτροπία αυθαιρεσίας,  ετσιθελισμού και κατάχρηση της εξουσίας τους εις βάρος των πολιτών.

Διοικητικό Συμβούλιο ΚΙΣΑ

Doğa’yı, çevreyi korumak ve imar planı – Ulus Irkad

By YKP
Ülkemizde maalesef gene doğa, çevre ve imar birbirinin içine girmiş ve bu ana başlıkların sorunları birbirini de etkileyerek devam etmektedir. Kuzey Kıbrıs’ta bizim tarafımızdan kaynaklanan, 1974 sonrasından itibaren, pek de doğa ve çevreyi korumamışız. Son zamanlarda daha fazla Mağusa Bölgesi’deki çevre kirlenmesinden ortaya çıkan “Batı Nil Virüsü”, bilindiği gibi bir can almıştır (En az yedi […]

BOP karabasanından Tunus örneklemesine – Özkan Yıkıcı

By YKP
Ortadoğu resmen ordan oraya savrulmaktadır. Brakın tek tek sorunların çözülme ışığına, ortak karşı ikilemlerin net olmasına dahi raslamak mümkün değildir. Her karabasanın yeniden başka karabasanlar üreterek, felaketleri peşpeşe taşıyarak, etrafa yaymaktadır. Sorunların brakın hafiflemesi, belirsizliklerle tırmanıp yeni bataklıklar yaratılmaya devam edilmektedir.krizler bir yerde durmuyor. Kara topraklarında ve Ortadoğu coğrafyasında oluşan karmaşa, gidrek Akdenize yayılıyor. Enerji […]

Ο ιστορικός εργατικός Αύγουστος του 1948

By Guest

Το έτος 1948 αποτέλεσε το χρόνο των πιο σκληρών αγώνων της Κυπριακής Εργατικής Τάξης, σύμφωνα με τον πρώην Γενικό Γραμματέα της ΠΕΟ, Ανδρέα Ζιαρτίδη.[1] Η εργατική τάξη της Κύπρου ήρθε σε μετωπική σύγκρουση- οικονομική, πολιτική και ιδεολογική- τόσο με την άρχουσα τάξη, ντόπια και ξένη, αλλά και με το αποικιακό καθεστώς και τους ανελεύθερους του νόμους. Το παρόν κείμενο θα καταπιαστεί, σαν επετειακό, με τον Αύγουστο του 1948 όπου το νησί έβραζε, όχι μόνο από τις θερμοκρασίες που παραδοσιακά χτυπούν κόκκινο, και ανάγκαζαν την αποικιακή κυβέρνηση να αποτραβηχτεί στα ορεινά, αλλά από την όξυνση της ταξικής αναμέτρησης, με επίκεντρο τις απεργίες των αμιαντωρύχων και των οικοδόμων. Παρόλο που ο Αύγουστος είναι συνυφασμένος με την ακινησία και τους αργούς καλοκαιρινούς ρυθμούς, εκείνος ο Αύγουστος, γεννημένος μέσα στις οξυμένες διεθνείς και τοπικές συνθήκες, έμελλε να σημαδέψει το Κυπριακό εργατικό κίνημα.

Μετά τη λήξη της πεντάμηνης απεργίας των μεταλλωρύχων της ΚΜΕ το Μάη, σειρά στην επίθεση της εργοδοσίας πήραν τα άλλα κομμάτια της εμπροσθοφυλακής του Κυπριακού συντεχνιακού κινήματος, οι αμιαντωρύχοι και οι οικοδόμοι, τον Αύγουστο του 1948. Η μεν πρώτη των αμιαντωρύχων έληξε με νίκη της συντεχνίας μετά από ένα μήνα, η δε δεύτερη των οικοδόμων ξεκίνησε στις 26 Αυγούστου και έληξε στις 18 του Δεκέμβρη. Η σημασία των απεργιών του 1948, έγκειται στο ότι με το πλευρό της εκάστοτε εργοδοσίας συνασπίστηκε η ντόπια και ξένη αστική τάξη, τα κόμματα και οι εφημερίδες της Δεξιάς, η Εκκλησία αλλά και το ίδιο το αποικιακό καθεστώς, ενώ δίπλα στους απεργούς συστρατεύτηκε ολόκληρη η εργατική τάξη και η φτωχή αγροτιά και το κόμμα τους, το ΑΚΕΛ. Σε μια περίοδο έντασης του αντιαποικιακού αγώνα, κι ενώ η ντόπια αστική τάξη απέρριπτε λεκτικά την όποια συνεργασία με την αποικιακή κυβέρνηση, βρέθηκε ξαφνικά στην ίδια γραμμή πάλης με τους Άγγλους αποικιοκράτες, απέναντι στα πιο δυναμικά κομμάτια της Κυπριακής εργατικής τάξης.

Η επιρροή της Αριστεράς ποτέ δεν είχε εξαρτηθεί από την πρόσβαση στον κυβερνητικό μηχανισμό ή στις δομές εξουσίας της ελληνικής κοινότητας. Η παράταξη αντλούσε τη δύναμη της από την υποστήριξη την οποία της παρείχαν τα λαϊκά στρώματα τα οποία ήταν οργανωμένα στα κατά τόπους παραρτήματα των μορφωτικών συλλόγων, στα συνεργατικά ιδρύματα και κυρίως στις εργατικές συντεχνίες.[2] Προκειμένου να κατασταλεί η επιρροή της παράταξης ως συνόλου, έπρεπε να νικηθεί το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα και μαζί του να επέλθει και η πολιτικό-ιδεολογική ήττα του ΑΚΕΛ. Άλλωστε, μέσα σε συνθήκες όξυνσης της ταξικής αναμέτρησης, μια σειρά ζητήματα τα οποία είχαν εκ πρώτης όψεως οικονομικό χαρακτήρα, συνδέονταν άρρηκτα με τον αντί-αποικιακό αγώνα.’[3]

Οι ταξικοί απεργιακοί αγώνες έγιναν μέσα σε συνθήκες έντονης ιδεολογικο-πολιτικής πόλωσης, τόσο εντός της Κύπρου όσο και διεθνώς. Παρόλο που οι δύο αυτοί παράγοντες αλληλοεπηρεάζονταν σε μια διαλεκτική σχέση, θα τους διαχωρίσουμε για χάρη της ανάλυσης. Το 1948 ήταν χρονιά οικονομικής κρίσης στη Βρετανία, μετά και την Κρίση της Μετατρεψιμότητας της Στερλίνας με το Δολάριο το καλοκαίρι του 1947. Η οικονομική κρίση μεταφέρθηκε και στην Κύπρο το 1948, όπου η τάση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους ήταν η πτώση των μισθών λόγω της μείωσης των εξαγωγών, κυρίως προς τη Μεγάλη Βρετανία και η άνοδος της ανεργίας.[4] Κατά συνέπεια, οι εργοδότες στο νησί προσπάθησαν να πάρουν πίσω όλες τις κατακτήσεις του συνδικαλιστικού κινήματος και της εργατικής τάξης συνολικά.

Σε συνάρτηση με τα πιο πάνω, και που το σημειώνουν οι Άγγλοι στα έγγραφα της εποχής, είναι ότι η ιστορία των μισθών στην Κύπρο, είναι μια ιστορία αγώνα δρόμου για να συμβαδίζουν με την αύξηση του κόστους διαβίωσης.[5] Ο πληθωρισμός την περίοδο 1947-1948 έφτασε το 24.5%, εκμηδενίζοντας έτσι το λαϊκό εισόδημα.[6] Επίσης, ο δείκτης για τις τιμές των τροφίμων πρώτης ανάγκης για την ίδια χρονική περίοδο, ανέβηκε κατά 19% κάνοντας ακόμα πιο δύσκολη τη διαβίωση της εργατικής οικογένειας, αφού το μεγαλύτερο μέρος του μεροκάματου πήγαινε αμέσως σε τρόφιμα πρώτης ανάγκης.[7] Η μετωπική σύγκρουση του ’48, διεξήχθη μέσα σε πολύ αντίξοες οικονομικές συνθήκες για το εργατικό κίνημα, όπου έπρεπε από τη μια να διεκδικήσει τα τρέχοντα οικονομικά αιτήματα και από την άλλη να υπερασπιστεί τις παλαιότερες κατακτήσεις του, με κυριότερο το δικαίωμα στο συνδικαλισμό. Όπως αναφέρει άλλωστε και ο Ζιαρτίδης, ο χαρακτήρας του αγώνα ήταν αμυντικός.[8]

Στις διεθνείς εξελίξεις το 1948 έχουμε την έναρξη του Ψυχρού Πολέμου μετά την απόσπαση σειράς χωρών της Ανατολικής Ευρώπης από το καπιταλιστικό στρατόπεδο. Στην Ελλάδα, ο εμφύλιος πόλεμος μεταξύ του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, υπό την ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και της ελληνικής κυβέρνησης που υποστηριζόταν από τη Βρετανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ήταν στην πιο κρίσιμη του καμπή. Όλα αυτά είχαν άμεσο αντίκτυπο στο νησί, αφού είχαν γεννήσει ένα έντονο αντικομμουνισμό. Ο εθνικισμός της Δεξιάς εκφραζόταν υπό τη μορφή του αντικομμουνισμού και το κύριο του χαρακτηριστικό ήταν η έντονη και βίαιη αντίθεση προς το μαζικό λαϊκό κίνημα, των ταξικών συντεχνιών και αγροτικών οργανώσεων.’[9]

Η έναρξη του Ψυχρού Πολέμου, σε συνδυασμό με τον εμφύλιο πόλεμο στην Ελλάδα, είχαν και μια άλλη επίδραση στην Κύπρο, που αφορούσε τις Κυπριακές εθνικές φιλοδοξίες. Μια μελλοντική σοσιαλιστική Ελλάδα, σε συνδυασμό με ένα ισχυρό κομμουνιστικό κίνημα στην Κύπρο, ήταν κάτι που έπρεπε να αποφευχθεί, αφού το νησί είχε αποκτήσει σημαντική στρατηγική σημασία για τα βρετανικά συμφέροντα στη Μέση Ανατολή και οποιεσδήποτε εσωτερικές εξελίξεις θα είχαν άμεσες επιπτώσεις σε ολόκληρη την περιοχή. Η απώλεια του κράτους κατ’ εντολή της Παλαιστίνης και η άτακτη φυγή των Βρετανών από εκεί, η αποχώρηση των Βρετανικών στρατευμάτων από την Κυρηναϊκή, και τέλος η κατάρρευση των διαπραγματεύσεων με την Αιγυπτιακή Κυβέρνηση για την ανανέωση της Αγγλο-Αιγυπτιακής Συνθήκης του 1936, είχαν ως αποτέλεσμα την επισφαλή θέση της Μεγάλης Βρετανίας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Συνέπεια των εξελίξεων στην περιοχή, ήταν η Κύπρος να παραμείνει το μοναδικό στρατηγικό σημείο στην περιοχή για τα Βρετανικά στρατηγικά συμφέροντα. Χαρακτηριστικά, σε δύο διαφορετικά σημειώματα των Αρχηγών του Γενικού Επιτελείου Στρατού (Chiefs of Staff Committee) και της υποεπιτροπής Joint Planning Staff το Μάρτη και Νοέμβρη του 1947, τόνιζαν τη σημασία του να διατηρηθεί η επικυριαρχία της Βρετανίας στην Κύπρο.[10]

Ήδη από τον Ιούνη, η Συντεχνία αμιαντωρύχων είχε υποβάλει στη διεύθυνση της Tunnel Asbestos Company, εταιρεία Αγγλο-Δανικών συμφερόντων, τα αιτήματά της. Αυτά προνοούσαν αύξηση κατά 5% στα μεροκάματα, αναγνώριση της Επιτροπής Εργατικών Διαφορών, αυξημένη πληρωμή της υπερωρίας, ώστε να υπολογίζεται η μια ώρα μιάμιση τις καθημερινές και η μια ώρα δύο τις Κυριακές.[11] Σε αυτά τα αιτήματα προστέθηκε και η επαναπρόσληψη των απολυμένων εργατών, όταν τον Ιούλη η εταιρεία απέλυσε εκδικητικά 15 συνδικαλιστές, λόγω του ότι η ΠΕΟ είχε καταφέρει να εκλέξει την Επιτροπή του Ταμείου Ιατρικής Περίθαλψης. Η εταιρεία απέρριψε όλα τα αιτήματα της συντεχνίας και αρνήθηκε την όποια συζήτηση με αυτή, υπολογίζοντας και στην υποστήριξη που θα είχε από το αποικιακό καθεστώς, αλλά και τους απεργοσπαστικούς μηχανισμούς των «νεοσυντεχνιακών» της ΣΕΚ. Αυτοί οι υπολογισμοί της εταιρείας δεν ήταν αβάσιμοι αφού υπήρχε το χρήσιμο προηγούμενο της απεργίας των μεταλλωρύχων της ΚΜΕ, όπου τόσο το αποικιακό καθεστώς όσο και η ντόπια αστική τάξη με τους μηχανισμούς τους έδρασαν ανοικτά υπέρ της εταιρείας. Συνεπώς, στις 2 Αυγούστου, η συντεχνία κήρυξε την έναρξη της απεργίας με τις εργασίες στο μεταλλείο να σταματούν.

Η Tunnel Asbestos Co. Κατείχε προπολεμικά βαρύνουσα θέση στην ντόπια παραγωγική διαδικασία, κάτι που προσπάθησε να ανακτήσει με την επανέναρξη κανονικών παραγωγικών συνθηκών το 1945. Η εταιρεία στη μεταπολεμική περίοδο μπήκε δυναμικά στην εξόρυξη και εξαγωγή αμιάντου. Στηριζόμενη στην ψηλή παγκόσμια τιμή του αμιάντου, λόγω της αυξημένης ζήτησης για την ανοικοδόμηση της κατεστραμμένης Ευρώπης, γρήγορα ξεπέρασε τις προπολεμικές εξαγωγές της σε αμίαντο, τόσο σε όγκο αλλά και σε αξία. Παρόλο που η εξόρυξη και επεξεργασία του αμιάντου μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην τοπική παραγωγική διαδικασία και συγκεκριμένα στον τομέα των κατασκευών, η εταιρεία προτιμούσε το μεγαλύτερο μέρος του επεξεργασμένου αμίαντου να το εξάγει στη Δανία, Μεγάλη Βρετανία και Ιρλανδία. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι, ενώ το 1938 εξάχθηκαν 5578 τόνοι επεξεργασμένου αμίαντου αξίας £110.000, αμέσως με το τέλος του πολέμου το 1945, η εταιρεία κατάφερε να εξάγει 3445 τόνους επεξεργασμένου αμιάντου αξίας £120.000.[12] Το 1945 οι εξαγωγές αμιάντου σε αξία αντιπροσώπευαν το 35.6% από τις συνολικές Κυπριακές εξαγωγές μεταλλεύματος, σε αντίθεση με την προπολεμική περίοδο (1938), που αυτές μετά βίας ξεπερνούσαν το 7% της συνολικής αξίας εξαγόμενου μεταλλεύματος από την Κύπρο. Για να καταλάβουμε τη σημασία των εξαγωγών μεταλλευμάτων της Κύπρου, το 1938 αυτές οι εξαγωγές αντιπροσώπευαν το 53% όλων των εξαγωγών του νησιού. To 1947, εξάχθηκαν 7021 τόνοι αμιάντου αξίας £280.000, που αντιπροσώπευε το 12.1% των μεταλλευτικών εξαγωγών σε αξία από την Κύπρο και αντίστοιχα το 4.4% των συνολικών εξαγωγών της Κύπρου.[13]

Η εταιρεία μπόρεσε, παρόλη την απόλυτη άνοδο στα εργατικά της κόστη, να καρπώνεται σε κέρδος τις υψηλές μεταπολεμικές τιμές του επεξεργασμένου αμίαντου.[14] Σε αυτό συνέτειναν δυο παράγοντες. Ο πρώτος, που δείχνει και την άψογη συνεργασία της αστικής τάξης με το αποικιακό κράτος, ήταν το γεγονός ότι το 1947 η κυβέρνηση μείωσε τα μεταλλευτικά δικαιώματα που πλήρωνε η εταιρεία από 5% πάνω στην αξία του εξαγώμενου μεταλλεύματος στο 1.5%.[15] Ο δεύτερος παράγοντας ήταν οι πρώτες μεταπολεμικές κεφαλαιακές επενδύσεις της εταιρείας που έγιναν το 1950-1951 και που βοήθησαν στον εκσυγχρονισμό της παραγωγής και στην άνοδο της παραγωγικότητας της εργασίας.[16]

Από την πρώτη κιόλας μέρα της απεργίας, η υπόθεση των αμιαντωρύχων έγινε υπόθεση ολόκληρης της εργατικής τάξης, αφού η αστυνομία προσπάθησε βίαια να διαλύσει την πορεία των απεργών προς τα γραφεία της εταιρείας, τραυματίζοντας έξι εργάτες. Σαν απάντηση, οι απεργοί προχώρησαν στην κατάληψη διάφορων μύλων της εταιρείας και πάλι όμως η αποικιακή αστυνομία προστάτευσε το ξένο κεφάλαιο, αφού βίαια κατέστειλε τις καταλήψεις και προχώρησε στη σύλληψη 51 εργατών.[17] Από εκείνη τη στιγμή, ο αγώνας των αμιαντωρύχων έγινε αγώνας για να αναγνωριστεί η συντεχνία και να διασφαλιστούν τα στοιχειώδη συνδικαλιστικά δικαιώματα. Μόλις έγιναν γνωστές οι αστυνομικές βιαιότητες και η αυθαιρεσία της εταιρείας, διοργανώθηκαν σε όλες τις πόλεις της Κύπρου διαδηλώσεις από ολόκληρο το Λαϊκό Κίνημα. Στις εργατικές κινητοποιήσεις κυριαρχούσαν τα συνθήματα «Κάτω τα χέρια από τους εργάτες», «Εξουσίες στο λαό», «Αυτοκυβέρνηση» και «Ελευθερία». Όπως πολύ σωστά παρατηρεί ο Κατσιαούνης ‘η πολιτική της Αριστεράς εύρισκε έτσι πρόσφορο έδαφος, θέτοντας σε πολιτικό πλαίσιο τα κοινωνικά ζητήματα τα οποία διεκδικούσε’.[18] Το αποικιακό καθεστώς δεν έμεινε με σταυρωμένα τα χέρια, αφού προχώρησε στη σύλληψη ολόκληρης της ηγεσίας του λαϊκού κινήματος, με την κατηγορία της διοργάνωσης και συμμετοχής σε παράνομη διαδήλωση.[19] Ταυτόχρονα, η εταιρεία προχώρησε και σε εκδικητικά αντίποινα, αφού σταμάτησε τη δωρεάν διανομή ψωμιού, στο οποίο πολλές οικογένειες εξαρτούσαν τη διαβίωση τους και ταυτόχρονα διέταξε τους απεργούς να εγκαταλείψουν τα σπίτια που τους είχε παραχωρήσει η εταιρεία.[20]

Το εργατικό κίνημα της Κύπρου συνειδητοποιώντας ότι ο αγώνας των αμιαντωρύχων ήταν αγώνας ολόκληρης της εργατικής τάξης χρησιμοποίησαν το όπλο της Παγκύπριας παναπεργίας. Στις 13 Αυγούστου, ημέρα που δικαζόταν η ηγεσία του λαϊκού κινήματος, προκηρύχτηκε από τη ΠΕΟ 24ωρη Παγκύπρια παναπεργία. Οι εκδηλώσεις αλληλεγγύης αλλά και η αποφασιστικότητα της συντεχνίας απέδωσαν καρπούς, αφού πολλοί νεοσυντεχνιακοί εργάτες αποχώρησαν από την ΣΕΚ και προσχώρησαν στην ΠΕΟ. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι η διεύθυνση της εταιρείας κάθισε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με απεργιακή επιτροπή της συντεχνίας.[21] Ως επακόλουθο των διαπραγματεύσεων, στις 30 Αυγούστου λύθηκε η απεργία, αφού ικανοποιήθηκαν τα αιτήματα των απεργών, και ειδικότερα το ζήτημα της επαναπρόσληψης όλων των εργατών και την ακύρωση της «εξορίας» του Γραμματέα της Συντεχνίας Χριστοφή Λασέττα από την περιοχή των μεταλλείων.[22]

Πριν ακόμα λυθεί η απεργία της συντεχνίας των αμιαντωρύχων, ένας άλλος αγώνας ξεκίνησε για την εργατική τάξη της Κύπρου, ένας αγώνας που χαρακτηρίστηκε από τον Β. Γ. Γ. της ΠΕΟ Ανδρέα Φάντη σαν ‘η πιο σοβαρή μάχη του ‘48’.[23] Τόση σημασία προσέδωσε η ΠΕΟ σε αυτή την απεργιακή μάχη, που σε άρθρο του στο Δημοκράτη, μια μέρα πριν την κήρυξη απεργίας, ο Φάντης τόνιζε ότι ‘δεν είναι καθόλου υπερβολή να λεχθεί πως η έκβαση αυτής της απεργίας θα επηρεάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις μέχρι σήμερα κατακτήσεις του εργατικού μας κινήματος, τη μελλοντική πορεία του κινήματος μας, την οργανωτική του ανάπτυξη και σαν αποτέλεσμα όλων των πιο πάνω, τις πολιτικές κατακτήσεις και τους μελλοντικούς πολιτικούς αγώνες του λαού μας.’[24] Η απεργία αυτή είχε τον πιο έντονο πολιτικό χαρακτήρα από όσες είχαν γίνει μέχρι τότε στη Κύπρο.[25] Ενώ στη περίπτωση των μεταλλωρύχων της ΚΜΕ και των αμιαντωρύχων της Asbestos Tunnel Co. ο εργοδότης ήταν ξένος, στην περίπτωση των οικοδόμων οι εργολάβοι ήταν Κύπριοι, και γύρω τους συνασπίστηκε όλη η ντόπια κεφαλαιοκρατία, με αποτέλεσμα η σύγκρουση να προσλάβει έντονα ταξικό και πολιτικό περιεχόμενο. Ήδη από τις 18 Αυγούστου σε σύσκεψη των οργανώσεων της Δεξιάς, διακηρύχτηκε ότι επρόκειτο να δραστηριοποιηθούν υπέρ των εργολάβων σε περίπτωση διαφοράς τους με την ΠΕΟ.[26]

Η συντεχνία πρόταξε οικονομικά αιτήματα, όπως την αύξηση των κατώτατων μεροκαμάτων κατά 3 σελίνια και την αύξηση της συνδρομής των εργολάβων στις Συντεχνιακές Κοινωνικές Ασφαλίσεις κατά 3 γρόσια την εβδομάδα. Αυτά τα αιτήματα έγιναν αμέσως αποδεχτά από τους εργολάβους. Το κύριο σημείο διαφωνίας όμως, ήταν η αξίωση του Συνδέσμου Εργολάβων Οικοδομών να διαγραφεί άρθρο της προηγούμενης σύμβασης, που καθόριζε ότι μόνο μέλη της ΠΕΟ μπορούσαν να προσλαμβάνονται. Αυτό το ζήτημα ήταν καίριο αφού με την «ελεύθερη πρόσληψη», οι εργολάβοι θα είχαν τα χέρια τους λυμένα για να προβαίνουν σε σκανδαλώδεις διακρίσεις σε βάρος των εργατών που ήταν οργανωμένοι στην ΠΕΟ. Αν έκανε πίσω η συντεχνία σε αυτό το θέμα, ουσιαστικά θα προσυπέγραφε την αυτοκαταστροφή της αν λάβουμε υπόψη το πολωμένο κλίμα της εποχής.[27] Η ιθύνουσα τάξη, ενθαρρύνοντας τους εργολάβους να απορρίψουν τη συνομολόγηση συλλογικής σύμβασης με την ΠΕΟ και προσφέροντας ταυτόχρονα την εναλλακτική λύση της εργοδότησης μέσω της ΣΕΚ, δε στόχευε απλά στο να επιτύχει όρους απασχόλησης ευνοϊκότερους για την εργοδοσία. Στην πραγματικότητα, ο απώτερος σκοπός ήταν να εξοστρακιστεί το ταξικό συντεχνιακό κίνημα ή έστω να επέλθει η διαφοροποίηση του χαρακτήρα του, με βραχυπρόθεσμο στόχο τη συρρίκνωση της παράταξης της Αριστεράς στις δημοτικές εκλογές του 1949.[28]

Η απεργία επηρέαζε 1200 εργάτες, αλλά από τις πρώτες μέρες της απεργίας, μερικοί εργολάβοι δέχτηκαν τα αιτήματα και 400 εργάτες επέστρεψαν στις δουλειές τους.[29] Εκτός από τους απεργοσπαστικούς μηχανισμούς της ΣΕΚ αλλά και τους κατασταλτικούς μηχανισμούς του κράτους, που απροκάλυπτα πήραν το μέρος των εργολάβων και των απεργοσπαστών, οι απεργοί είχαν να αντιμετωπίσουν αυτή τη φορά και το καινούργιο φαινόμενο της ριζοσπαστικοποιημένης δεξιάς που πήρε τη μορφή της «Χ» Κύπρου, όπου δρούσαν σαν παρακρατικοί συνοδεύοντας απεργοσπάστες στις οικοδομές και επιτίθονταν στους δρόμους σε στελέχη του λαϊκού κινήματος.[30] Την ίδια ώρα που η «Χ» είχε το ελεύθερο να δρα στους δρόμους της Λευκωσίας ανενόχλητη, εργαζόμενοι και μέλη μαζικών οργανώσεων σύρονταν στα δικαστήρια ‘για παραπτώματα των οποίων η φύση φανέρωνε πόσο το καθεστώς φοβόταν το λαό που κυβερνούσε.’[31] Για παράδειγμα, στις 2 Σεπτεμβρίου το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού καταδίκασε το Δήμαρχο της πόλης Πλουτή Σέρβα, τους Δημοτικούς Συμβούλους Κώστα Παρτασίδη και Παντίνο Μαυρογένη και άλλα 10 συνδικαλιστικά στελέχη της Αριστεράς με την κατηγορία της παράνομης παρέλασης.[32]

Λόγω της βίας των εργολάβων και της κυβέρνησης, αλλά και των αντικειμενικών οικονομικών δυσχερειών τις οποίες αντιμετώπιζαν οι απεργοί λόγω της μακροχρόνιας απεργίας, μια μερίδα απεργών απάντησαν με αντιβία. Σε μερικές περιπτώσεις δυναμιτίστηκαν υποστατικά που ανήκαν σε απεργοσπάστες, αλλά το αποκορύφωμα της αντιβίας ήταν η ανατίναξη του υπό κατασκευή ασύρματου σταθμού της RAF στη Λευκωσία.[33]

Τελικά, μετά από ένα τετράμηνο απεργιακό αγώνα, η συντεχνία των οικοδόμων βγήκε κερδισμένη, αφού στις 18 Δεκεμβρίου 1948 υπεγράφη καινούρια συμφωνία με το Σύνδεσμο Εργολάβων Λευκωσίας.[34] Προς αποφυγή διακρίσεων εις βάρος της ΠΕΟ, οι εργολάβοι αποδέχτηκαν την ίδρυση Γραφείου Εξευρέσεως Εργασίας, όπου θα καταγράφονταν οι άνεργοι κατά σειρά προσέλευσης και οι εργολάβοι θα μπορούσαν να προσλάβουν προσωπικό μόνο μέσω του Γραφείου. Επιπλέον, η συμφωνία επέβαλλε την απόλυση όλων των απεργοσπαστών που εργοδοτήθηκαν κατά τη διάρκεια της απεργίας. Η πολιτική σημασία της απεργίας ήταν πολύπλευρη, αφού η οξύτατη αναμέτρηση είχε συμβάλει στην παραπέρα πόλωση μεταξύ των Ελληνοκυπρίων. Το γεγονός ότι η ΠΕΟ είχε ανταπεξέλθει σε μια τόσο δύσκολη αναμέτρηση, εξανάγκασε την ιθύνουσα τάξη να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τους προσανατολισμούς της προς την ασφάλεια την οποία παρείχε η Βρετανική εξουσία.

Όλοι αυτοί οι παράγοντες, μαζί με την απροθυμία των Βρετανών να δώσουν πλήρη Αυτοκυβέρνηση σε μια αποικία που θεωρούσαν ότι θα κυριαρχούσαν οι κομμουνιστές, συνέτειναν στην κατάρρευση της Διασκεπτικής Συνέλευσης, που είχε αρχίσει τις διεργασίες της το Νοέμβρη του 1947 και θα καθόριζε το συνταγματικό μέλλον της Κύπρου. Γι’αυτό, ενώ η Διασκεπτική είχε δημιουργηθεί για να διαμορφώσει και να υποβάλει προτάσεις για σύνταγμα, τελικά το σύνταγμα το υπέβαλε η ίδια η Κυβέρνηση προς τη Συνέλευση. Το ΑΚΕΛ που συμμετείχε στη Διασκεπτική μέσω των εκλελεγμένων δημάρχων του και των συνδικαλιστών της ΠΕΟ, απέρριψε το περιορισμένο, δοτό σύνταγμα δηλώνοντας ότι δε θα αποδεχόταν προδοτικούς συμβιβασμούς. Εντείνοντας τον μαζικό πολιτικό αγώνα, την 1η Αυγούστου μαζί με τον Εθνικό Απελευθερωτικό Συνασπισμό, προχώρησε στην οργάνωση Παγκύπριου Λαϊκού Συνεδρίου Αυτοκυβέρνηση διατρανώνοντας ότι δε θα συνθηκολογήσει στην ξένη κυριαρχία ούτε στα σχέδια του ιμπεριαλισμού να μετατρέψουν το νησί σε Αμερικανο-Βρετανική βάση.[35]

Το Λαϊκό Κίνημα το 1948 με μπροστάρη το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, έδωσε τις πιο σκληρές μάχες στην ιστορία του. Οι απεργιακές μάχες ξέφυγαν από το στενά συνδικαλιστικό και οικονομικό και πήραν πολιτική μορφή. Η εργατική τάξη της Κύπρου αντιπάλεψε με επιτυχία την ντόπια και ξένη πλουτοκρατία, τους απεργοσπαστικούς μηχανισμούς της ΣΕΚ, τους παρακρατικούς τραμπουκισμούς της οργάνωσης «Χ» και εν τέλει το ίδιο το αποικιακό κράτος με τους κατασταλτικούς μηχανισμούς του και βγήκε νικήτρια. Απέδειξε έμπρακτα τη δυναμική και την αποφασιστικότητα της να παίξει καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις, τόσο στα κοινωνικά όσο και στα πολιτικά ζητήματα. Και όλα αυτά μέσα σε εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες οικονομικής κρίσης, έξαρσης του αντικομμουνισμού και ένταση της καταστολής από πλευράς της αποικιοκρατίας, για να ξεκάνει τη μόνη παράταξη που αμφισβητούσε έμπρακτα την κυριαρχία της, την παράταξη της Αριστεράς.

Αλέξης Αντωνίου
Πανεπιστήμιου του Βοσπόρου, Κωνσταντινούπολη.

Σημειώσεις:

[1] Δημοκράτης, ‘Το 48, Χρόνος των πιο σκληρών αγώνων της εργατικής τάξης’, 19 Σεπτεμβρίου 1948.

[2] Ρ. Κατσιαούνης, Η Διασκεπτική 1946-1948, Με Aνασκόπηση της Περιόδου 1878-1945 (Λευκωσία: Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών, 2000), σ. 488.

[3] Οπ. Παρ., σ. 472.

[4] Colonial Office, Colonial Annual Reports: Cyprus 1949 (London: HMSO, 1951), σ.10; Δημοκράτης, ‘Η Ανεργία’, 21 Ιουλίου 1948.

[5] A. Avraamides, ‘The Colonial Period – Labour Relations in Cyprus, 1931-1956, in J. H. Slocum (ed.) The Development of Labour Relations in Cyprus (Nicosia: Ministry of Labour and Social Insurance, 1972), σ. 32.

[6] Οπ. Παρ.

[7] CO 67/339/1, Labour Conditions in Cyprus in 1947 (Nicosia: Government Printing Office, 1948).

[8] Α. Φάντης, ‘Στον Αγώνα για Ψωμί, Εξουσία, Λευτεριά’, Δημοκράτης, Τεύχος 6, Νοέμβρης 1948.

[9] Κατσιαούνης, Η Διασκεπτική (2000), σσ. 124-125.

[10] ‘The Defence of the Commonwealth: Memorandum by the Chiefs of Staff for the Cabinet Defence Committee on the General Requirements for Survival in a future War’, 7 March 1947 as seen in J. Kent (ed.), Egypt and the Defence of the Middle East 1945-1951, Part 1 (British Documents on the End of Empire Project, 1998); DEFE 6/4, JP (47) 137, ‘Report by Joint Planning Staff for the Chiefs of Staff Committee’, 4 November 1947.

[11] ΠΕΟ, Ιστορία ΠΣΕ-ΠΕΟ 1941-1991 (Λευκωσία: ΠΕΟ, 1991), σ. 144.

[12] Δημοκράτης, ‘Αμίαντος- Το Βατικανό του Κούκουλα’, 7 Αυγούστου 1948; CO 67/339/1, ‘Trade During 1947’ (Nicosia: Nicosia Printing Office, 1948), p. 5.

[13] W. Parry James, Annual Report of the Inspector of Mines for the Year 1947 (Nicosia: Government Printing Office, 1948).

[14] Δημοκράτης, Ο Αγώνας των Αμιαντωρύχων και τα Τεράστια Κέρδη της Εταιρείας Αμιάντου, 12 Αυγούστου 1948.

[15] Δημοκράτης, ‘Παναπεργία’, 13 Αυγούστου 1948.

[16] W. Parry James, Annual Report of the Inspector of Mines for the Year 1950 (Nicosia: Government Printing Office, 1951).

[17] Δημοκράτης, ‘Τα Χθεσινά Δραματικά Γεγονότα στο Μεταλλείο Αμιάντου’, 3 Αυγούστου 1948.

[18] Κατσιαούνης, Η Διασκεπτική (2000), σ. 473.

[19] Δημοκράτης, ’28 Στελέχη του Λαϊκού Κινήματος στο Δικαστήριο’, 4 Αυγούστου1948.

[20] Δημοκράτης, ‘Ο Αγώνας των Εργατών Αμιάντου Συνεχίζεται’, 4 Αυγούστου 1948.

[21] Δημοκράτης, ‘Άρχισαν από την Κυριακή Διαπραγματεύσεις στον Αμίαντο’, 17 Αυγούστου 1948.

[22] ΠΕΟ, Ιστορία ΠΣΕ-ΠΕΟ 1941-1991 (1991), σσ. 144-149.

[23] Δημοκράτης, ‘Ο Αγώνας των Οικοδόμων η πιο Σοβαρή Μάχη του ‘48’, 19 Αυγούστου 1948.

[24] Δημοκράτης, ‘Ο Αγώνας των Οικοδόμων- Ποίοι είναι οι Παράγοντες της Νίκης’, 25 Αυγούστου 1948.

[25] Κατσιαούνης, Η Διασκεπτική (2000), σ. 490.

[26] Κατσιαούνης, Η Διασκεπτική (2000), σ. 488.

[27] ΠΕΟ, Ιστορία ΠΣΕ-ΠΕΟ (1991), σ. 150.

[28] Οπ. Παρ.

[29] Οπ. Παρ., σ. 152.

[30] CO 537/4041, Political Situation Report in Cyprus During the Month of September 1948, σ. 1. Οι σχέσεις της παρακρατικής οργάνωσης «Χ» που στεγαζόταν στη Λευκωσία στο Σωματείο του Ολυμπιακού με την αποικιακή αστυνομία είναι καλά καταγραμμένες στο Cyprus White Paper το οποίο εκδόθηκε τον Δεκέμβρη του 1948 και το οποίο υπέγραψαν ο Γ. Γ. του Εθνικού Απελευθερωτικού Συνασπισμού, ο Γ. Γ. του ΑΚΕΛ, ο Γ. Γ. της ΠΕΟ, ο Γ. Γ. της ΑΟΝ, ο Γ. Γ. της Ένωσης Αγροτών Κύπρου, ο Γ. Γ. της Παγκύπριας Ένωσης Μικροκαταστηματαρχών, όπως και οι Δημάρχοι Λάρνακας, Αμμοχώστου, Μόρφου, Λαπήθου, Καραβά και Λευκονοίκου και ο Αντιδήμαρχος Λεμεσού.

[31] Κατσιαούνης, Η Διασκεπτική (2000), σ. 495.

[32] Κατσιαούνης, Η Διασκεπτική (2000), σ. 496.

[33] CO 67/360/5, The Internal Security Situation in Cyprus, 25 November 1948, σ. 6.

[34] Δημοκράτης, ‘Λύεται η Απεργία των Οικοδόμων Λευκωσίας. Υπογράφτηκε Χθες η Συμφωνία Μεταξύ των Ενδιαφερομένων’, 19 Δεκεμβρίου 1948.

[35] Δημοκράτης, Στην Αυτοκυβέρνηση κι από την Αυτοκυβέρνηση στην Ένωση Τίποτα δε θα Σταματήσει το Λαό μας για να Κερδίσει: Εξουσία, Ψωμί, Λευτεριά- Ολόκληρη η Ιστορική Ομιλία του Γ. Γ. του ΑΚΕΛ φ. Φιφή Ιωάννου’, 3 Αυγούστου 1948.

*Αρχική Δημοσίευση, 8 Αγούστου 2017

The post Ο ιστορικός εργατικός Αύγουστος του 1948 appeared first on Αγκάρρα.

Krizler ülkesi Türkiye – Ulus Irkad

By YKP
Türkiye ilgilileri devamlı Kuzey Kıbrıs’ın Garantörü olduklarını iddia ediyorlar. Tamam da bu garanti her halukar ve şartta bir garantörlük müydü? Hiç mi bu garantörün tüm Kıbrıs’a ve burada yaşayan halklarına karşı bir sorumluluğu yoktu? Garantör taraf tutup bu garantörü olduğu ülkeyi bölebilir miydi? Anayasaya göre Garanti Andlaşmasının da içinde Garantörlere bölme hakkı verilmemişti. Nihayet Kıbrıs […]

Kıbrıs Doğu Fırat bilmecesinden nameler – Özkan Yıkıcı

By YKP
“ilgisizlik, bilgisizlik ve yalanlarla” örülü kurgulanan denklemle bu yazımın konusu haline getirdim. Uçuşan ilgili kurallar ve insanların politik tutsaklaşma cenderesinde nasıl algılarla uçuştuklarını ufak ama önemli ters bulgularla aktarmaya çalışacam. Konunun seçilme nedeni, onca yanlış denilen olguların, politikleşip kültürleştiği zaman, nasıl normal davranışa sokulduğunun da örneklemine tanık olacaksınız.*** Konuya sabahleyin Türkiyenin başta Yeni Şafak gazetesi […]

Yörüngemiz: İngiltere İran – Özkan Yıkıcı

By YKP
İngiltere veya genel adıyla Birleşik Britanya kıralığı Avrupanın batı ucunda, Atlass Okyanusu içinde bir adalar ülkesi. İran ise oldukça uzakta, Basra Körfezi Kuzey ucunda ve Ortadoğu Asya toprağında yer alıyor. Böylesi uzaklık ile oluşan ortak kriz gerçekli olayla da karşıkarşıya bulunuyoruz. Üstelik, ingilterre hem ABD yakınıyken, irana karşı son anbargolarda “sözde uymama” politik açıklamasına karşın, […]
❌