One Radical Planet

🔒
✇ Κίνημα Ενάντια στις Εκποιήσεις

Δράση του Κινήματος.

By Κίνημα Ενάντια στις Εκποιήσεις — March 5th 2018 at 07:36

Την Πέμπτη 1.3.2017 το κίνημα οργάνωσε στην Λάρνακα εκδήλωση με θέματα, ΜΕΔ, Εκποιήσεις, νομοθεσία και νέα νομοσχέδια, ο ρόλος της κοινωνίας.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και ενημέρωσαν για τα νέα νομοσχέδια, για τις δικαστικές αποφάσεις, για τις διαδικασίες που ακολουθούνται στα δικαστήρια, για τροπολογίες της νομοθεσίας οι :
Άννα Θεολόγου βουλευτής, ενημέρωσε για το νομοσχέδιο περί τιτλοποιήσεων των δανείων.
Νίκος Κέττυρος γενική τοποθέτηση και ενημέρωση για νέες εκποιήσεις.
Αργεντούλλα Ιωάννου τροπολογίες της νομοθεσίας, και τις προτάσεις του κινήματος.
Χρίστος Πουτζιουρής για τις δικαστικές αποφάσεις και διαδικασίες που ακολουθούνται.
Χριστάκης Κωνσταντίνου γενική τοποθέτηση για τις νομοθεσίες. Ακολούθησε συζήτηση. Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του Δημάρχου Λάρνακας.

✇ Κίνημα Ενάντια στις Εκποιήσεις

Ανακοινωση απο GUEL

By Κίνημα Ενάντια στις Εκποιήσεις — March 8th 2018 at 08:45
  Brussels 2 Mar 2018
No more evictions! EU governments must listen people’s demands for the right to housing

The economic crisis had huge consequences on the right to housing of European citizens. High unemployment, cuts in salaries and precariousness put families under enormous financial pressures. Many families struggled to pay their rents and mortgage and to make a basic living.

The same banking sector that was at the origin of the crisis with its predatory behaviour – and that was later bailed out by tax-payers money – saw the crisis as an opportunity to exploit vulnerable families for more profit. The wave of evictions that followed lead to families losing their homes, their savings and a future with dignity.

European governments, under guidance of the Troika, removed social protection guarantees from citizens. Their austerity policies put a strain on social services and the legislative changes that followed aimed at further deregulating the housing market and feeding a housing bubble that benefits only the rich.

Residents associations and social movements across Europe are fighting back. They are defying eviction notices through direct action, challenging the financial groups in court and pushing for housing reform.

We support these grassroots initiatives and their demands for an immediate moratorium on evictions in Europe. We call also for concrete steps to reform housing law at national and EU levels to protect the right to housing and stop new evictions.

To this end we stand behind the activism of the «Plataforma de Afectados por la Hipoteca» in the Spanish state, where daily on average 532 families are evicted from their homes. We echo their demand for a legal recognition for the right to housing, as part of a package of reforms currently being debated in the Spanish parliament.

The ruling government and other right-wing forces are doing all they can to undermine these legitimate demands of citizens in the Spanish state. We denounce their war against the people.

GUE/NGL MEPs see the struggle for housing rights in the Spanish state as a struggle for all Europeans. Evictions must end now.

Miguel Urbán (Spain):

«In Spain the Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) have proposed a Housing Law that has been accepted for discussion in the Spanish Parliament.»

«The bill proposes retroactive payment, affordable and stable rent, an end to evictions, social housing and guarantee that light, water and gas supplies cannot be cut off. It is a guarantee law, which seeks to protect citizens instead of banks and large investment funds, as the PP government is doing.»

«We believe that this law anticipates coming difficulties with rents. We are returning to a bubble that has led us to a disaster and this is accompanied by renewed attacks from elements that were not seen before.»

«With this proposal PAH is showing that with work and social organisation you can go very far and do a lot. We hope that initiatives like this will not take place only in Spain and can be replicated throughout the EU to combat cuts and austerity policies.»

«PAH has called for a rally in support of the Housing Law in Madrid tomorrow, 3 March, to which we give our full support.»

Paloma López (Spain):

«The Spanish government has to tackle the housing problems. We therefore support and push for a debate in the parliament about the proposals submitted by Plataforma de Afectados por la Hipoteca.»

«We do not want an EU where empty buildings and homeless people live in parallel with no redress. Houses cannot be treated as businesses as housing is not only a market issue but a right that governments have responsibility over. Spanish PM Mariano Rajoy has been avoiding this duty and therefore it is about time to have this debate to solve this ongoing tragedy.»

Neoklis Sylikiotis (Cyprus):
«The tragic reality of Spain starts happening in other countries as well since the same neoliberal policies are being applied. For example in Cyprus many foreclosures are planned in the coming months.»

«Thousands of people who were consistent with loan payments until the outbreak of the economic crisis are now unprotected. We call on the EU governments to stop the evictions and protect family homes. We will continue the fight until the fundamental right to housing and the right to a life with dignity is protected. No to homelessness!»

✇ Κίνημα Ενάντια στις Εκποιήσεις

Ανακοίνωση του Κινήματος

By Κίνημα Ενάντια στις Εκποιήσεις — March 14th 2018 at 10:20

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Τελευταία έχει παρατηρηθεί από τα περισσότερα ΜΜΕ μια έντονη και συνεχής προβολή πληροφοριών από τραπεζικούς κύκλους σχετικά με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ).  Γίνεται μια προσπάθεια να εμπεδωθεί η εντύπωση  ότι το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι τα  επιχειρηματικά δάνεια που έχουν  ήδη αναδιαρθρωθεί με επιτυχία αλλά τα ΜΕΔ των νοικοκυριών τα περισσότερα από τα οποία αφορούν στεγαστικά δάνεια. Υποβάλλουν  ότι έχουν δοκιμαστεί  χωρίς επιτυχία όλα τα εργαλεία που έχουν στη διάθεση τους οι τράπεζες και το μόνο που απομένει είναι η ενεργοποίηση των εκποιήσεων σε μαζική κλίμακα  και η πακετοποιήση  – τιτλοποιήση των δανείων. Επιχειρείται  (με τον ίδιο τρόπο που επιχειρήθηκε και στην περίοδο του μνημονίου)  να χειραγωγηθεί η κοινή γνώμη με τρόπο που να αποδεχτεί σαν αδήριτη ανάγκη τις εκποιήσεις και το ξεπούλημα της πρώτης κατοικίας. Στόχος τους είναι να αρπάξουν από τα λαϊκά στρώματα και το τελευταίο περιουσιακό στοιχείο που τους απέμεινε  εξουδετερώνοντας  με την  μέθοδο της κινδυνολογίας και της χειραγώγησης  της κοινωνίας  τις όποιες  αντιστάσεις . Μέσα σ’ αυτό το κλίμα  πραγματοποιείται και η συνάντηση των πολίτικων αρχηγών μετά από πρόσκληση του προέδρου για να συζητηθούν τρόποι αντιμετώπισης των ΜΕΔ.

Στόχος του Κινήματος Ενάντια στις  Εκποιήσεις  είναι να παλέψει για την ανατροπή των εκποιήσεων της πρώτης κατοικίας και της μικρής επαγγελματικής στέγης. Αγωνίζεται δηλαδή για να κατοχυρώσει το δικαίωμα στη στέγη σαν ένα θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα που δε θα μπορεί κανένας νόμος ή θεσμός να ακυρώσει.  Το Κίνημα μας ακλουθώντας αυτές τις αρχές πρώτο εισηγήθηκε, από το 2014 , την ίδρυση κρατικού Φορέα Ανάκτησης Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων.  Σκοπός του Φορέα είναι να βοηθήσει τα νοικοκυριά που δεν έχουν την δυνατότητα να πληρώνουν τις δόσεις τους  να μην χάσουν  το σπίτι τους . Ο Φορέας θα μπορεί να αγοράζει από τις τράπεζες δάνεια των ευάλωτων ομάδων  με σημαντική έκπτωση έχοντας στη συνέχεια την ευχέρεια να παραχωρεί νέες δανειοδοτήσεις  σ’ αυτά τα νοικοκυριά   με  καλύτερους όρους και με σημαντικό κούρεμα του ύψους του δανείου τους  . Χαιρετίζουμε το γεγονός ότι σήμερα όλοι οι πολιτικοί και πολιτειακοί φορείς  βλέπουν θετικά αυτή την πρόταση.  Περιμένουμε την εξαγγελία του Σχεδίου Εστία για να διαπιστώσουμε κατά πόσο αυτό  το σχέδιο  θα  ανταποκρίνεται στην ανάγκη  προστασίας  και κατοχύρωσης της στέγης των ευάλωτων ομάδων της χώρας μας . Έφτασε η ώρα να δημιουργηθεί ένας Φορέας με κοινωνικό πρόσωπο που να ασκεί πραγματική κοινωνική πολιτική. Έχουμε μπουχτίσει από μέτρα και ημίμετρα που ουσιαστικά ευνοούν τις τράπεζες αφήνοντας τον λαό έρμαιο στις ορέξεις του τραπεζικού κεφαλαίου.

Το Κίνημα μας τονίζει ότι για να υπάρξει ριζική αντιμετώπιση των ΜΕΔ των νοικοκυριών επιβάλλεται η πολυδιαφημιζόμενη οικονομική ανάπτυξη να έχει στέρεες βάσεις με τα οφέλη να διαχέονται στους πολλούς   , τους εργαζόμενους αυτής της χώρας και όχι μόνο στους λίγους προνομιούχους. . Μόνο με την αύξηση των πραγματικών εισοδημάτων του λαού μας  και τη παράλληλη μείωση των ανισοτήτων θα μπορούν τα ΜΕΔ να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά.

Συγκεντρωνόμαστε  έξω από το προεδρικό την ερχόμενη Πέμπτη στις 15.3.2018 και ώρα 09.30 σε μια συμβολική  παρουσία για να  επιδώσουμε υπόμνημα στα πολιτικά κόμματα και να τους  τονίσουμε ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας να μην βρεθεί κανένας εργαζόμενος στους δρόμους .

 

KINHMA ENANTIA ΣΤΙΣ ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✇ Κίνημα Ενάντια στις Εκποιήσεις

Θέσεις του κινήματος για τον συνργατισμό, τις τράπεζες και τον φορέα.

By Κίνημα Ενάντια στις Εκποιήσεις — June 6th 2018 at 00:05

Οι Θέσεις του Κινήματος Ενάντια στις Εκποιήσεις σε σχέση  με τις εξελίξεις στο Συνεργατισμό και της Σύστασης Φορέα Ανάληψης μη Εξυπηρετούμενων Δανείων. 

  

Τα σημερινά δεδομένα σε σχέση με τις εξελίξεις στο Συνεργατισμό.

Ως γνωστό , η κυβέρνηση προχώρησε στην έκδοση μακροπρόθεσμων ομολόγων (διαρκείας 15-20 χρόνων)  αξιας 2,35 δις  τα οποία αγοράστηκαν από την Κυπριακή Συνεργατική Τράπεζα . Το προϊόν της έκδοσης μαζί με ένα επιπρόσθετο ποσό 150 εκ. κατατέθηκαν στην ίδια τράπεζα με εξασφάλιση μη εξυπηρετούμενα δάνεια της (ΜΕΔ) αξιας 7,5  δις. Στη πραγματικότητα,  τα ΜΕΔ του Συνεργατισμού αξιας 7,5 δις. έχουν ουσιαστικά εξαγοραστεί από την κυβέρνηση στη τιμή των 2,5 δις. , δηλαδή με έκπτωση που προσεγγίζει το 70%.  Παράλληλα, προωθείται στη βουλή νομοθεσία που θα διέπει την πακετοποιήση –τιτλοποιήση των δανείων με στόχο να διευκολυνθούν επενδυτικά ταμεία να αγοράζουν ειδικά τραπεζικά  ομόλογα που θα έχουν σαν εξασφάλιση  διάφορα κατηγοριοποιημένα  ΜΕΔ . Είναι ξεκάθαρο ότι τα ΜΕΔ της  Συνεργατικής Τράπεζας  θα βρεθούν πολύ σύντομα στα χέρια ιδιωτικών επενδυτικών οργανισμών .

Μέσα σ’ αυτό το υπό εξέλιξη σκηνικό το Κίνημα Ενάντια στις Εκποιήσεις επαναφέρει παλαιότερη πρόταση του για τη δημιουργία Φορέα Ανάληψης  μη Εξυπηρετούμενων Δανείων  (Φορέας) με κύριο στόχο να βοηθήσει υπό προϋποθέσεις δανειολήπτες με ΜΕΔ που έχουν σαν υποθήκη τη πρώτη κατοικία , την μικρή επαγγελματική στέγη ή τον μικρο αγροτικό κλήρο να μην μείνουν άστεγοι ή να χάσουν το βασικό βιοποριστικό τους περιουσιακό στοιχείο .

Η δική μας αντίληψη για τη Σύσταση Φορέα Ανάληψης μη Εξυπηρετούμενων Δανείων .

Α. Για να ξεκαθαρίσει η πραγματική εικόνα των μη εξυπηρετούμενων δανείων που αφορούν τη πρώτη κατοικία (ή και  άλλων βιοποριστικών περιουσιακών στοιχείων)  , θα  πρέπει να δημιουργηθεί τράπεζα δεδομένων . Η τράπεζα δεδομένων θα βοηθήσει σε μιαν καθόλα αναγκαία κατηγοριοποίηση των δανειοληπτών πρώτα και κύρια  με βάση τη τρέχουσα οικονομική τους θέση αλλά επίσης και με άλλα κοινωνικά  κριτήρια . Επίκεντρο δηλαδή είναι η καταγραφή  και αξιολόγηση των νοικοκυριών που εμπίπτουν στην κατηγορία των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού μας.

Β. Αφού διαπιστωθεί ότι η οικονομική και οικογενειακή κατάσταση αυτών των ευάλωτων ομάδων δεν τους επιτρέπει να αποπληρώνουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις  και αφού πληρούν και άλλα συμπληρωματικά κριτήρια θα μπορούν να ενταχτούν σ΄ένα Φορέα που εμείς ονομάζουμε  Φορέας  Ανάληψης μη Εξυπηρετούμενων Δανείων.»

Γ. Ο Φορέας θα ειδικεύεται κύρια στο τομέα της πρώτης κατοικίας καθώς επίσης της μικρής επαγγελματικής  στέγης και του μικρού αγροτικού κλήρου. . Όσα δάνεια εμπίπτουν σε αυτή τη κατηγορία θα μπορεί ο Φορέας να προχωρεί στην εξαγορά τους  με έκπτωση από τις τράπεζες. Ουσιαστικά οι δανειολήπτες θα έχουν να κάμουν με νέα σχέδια δανειοδότησης από το Φορέα και όχι από τις τράπεζες. Η πρόσφατη εξαγορά ΜΕΔ με 70% έκπτωση (και ενδεχομένως  πολύ μεγαλύτερη σε μελλοντικές εξαγορές) προσφέρει αρκετά περιθώρια να μετακυληθεί το μεγαλύτερο μέρος της έκπτωσης στους δανειολήπτες του Φορέα . Για παράδειγμα, ένα ΜΕΔ των εκατόν χιλιάδων ευρώ  θα μπορούσε πολύ εύκολα να μετατραπεί σε εξυπηρετούμενο αν το νέο δάνειο παραχωρείτο με έκπτωση της τάξης του 50%.

Δ. Υποστηρίζουμε ότι ο  Φορέας θα πρέπει  ανήκει στο δημόσιο ή τουλάχιστον να διασφαλίζεται ο κοινωνικός του χαρακτήρας (σύσταση δημόσιας εταιρείας με πλειοψηφική συμμετοχή του κράτους). Αν αφεθεί ο Φορέας σε ιδιωτικούς οργανισμούς που έχουν σαν στόχο τη μεγιστοποίηση αποδόσεων, το όφελος προς τους δανειολήπτες θα είναι από ελάχιστο μέχρι τίποτα με κίνδυνο να χαθεί η πρώτη κατοικία ή η μικρή επαγγελματική στέγη.

Ε. Κυριότερα  Κριτήρια ένταξης στον Φορέα

  1. Αξία υποθήκης κατά τη σύναψη του δανείου μέχρι ενός ύψους που να αντιπροσωπεύει το κόστος της μέσης κατοικίας ενός μέσου νοικοκυριού. Το ποσό γύρω στις 350, 000 με 400,000 ευρώ ίσως να αποδειχτεί αντιπροσωπευτικό για τους στόχους που τίθενται έχοντας υπόψη τις τιμές πριν το ξέσπασμα της κρίσης .
  2. Το καθαρό οικογενειακό εισόδημα να έχει μειωθεί αισθητά ώστε να μην μπορεί να αποπληρωθεί η δόση ένεκα των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης .
  3. Ποιοτικά χαρακτηριστικά όπου για παράδειγμα, μονογονεικές οικογένειες , πολύτεκνες οικογένειες , οικογένειες με άτομα με αναπηρία θα έχουν ασφαλώς την προτεραιότητα.

Οι όροι εφαρμογής του Φορέα να καλύπτουν όλες τις τράπεζες .

Ο Φορέας επιβάλλεται να προσφέρει κάλυψη σε δανειολήπτες που πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια όχι μόνο στο Συνεργατισμό αλλά σε όλες τις εμπορικές τράπεζες. Το κόστος υπολογίζεται να είναι πολύ λιγότερο από τα 2,5 δις. αφού θα υιοθετηθεί μια στοχευμένη πολιτική ανάληψης συγκεκριμένων δανείων και όχι αστόχευτα όπως έγινε με το Συνεργατισμό.

Σεβασμός στο πανανθρώπινο  δικαίωμα στη Στέγη .

Είναι σαφές ότι με τον Φορέα το κράτος θα δώσει την ευκαιρία στις ευάλωτες ομάδες να μην χάσουν την οικογενειακή (ή επαγγελματική) τους στέγη  τηρώντας με αυτό το τρόπο τις διεθνείς συμβάσεις που η Δημοκρατία έχει κυρώσει και που κατοχυρώνουν πρώτιστα το δικαίωμα στη στέγη και της αξιοπρεπούς ιδιωτικής ζωής. Το κράτος θα επανακτήσει μακροπρόθεσμα το κόστος της δανειοδότησης ενώ παράλληλα θα δοθούν οι αναγκαίες ανάσες χρόνου μέχρι να δοθεί η ευκαιρία στη χώρα να εφαρμοστούν πολιτικές αειφόρου ανάπτυξης τα οφέλη της οποίας να διαχέονται  ισότιμα σε ολόκληρο το πληθυσμό και όχι μόνο στις μικρές ομάδες επιχειρηματιών.

 

Διεκδικούμε την περηφάνια μας ,  κάνουμε πράξη την αλληλεγγύη.

Το Κίνημα Ενάντια στις Εκποιήσεις απευθύνει δραματική έκκληση στον λαό και σε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις του τόπου να στηρίξουν χωρίς άλλη καθυστέρηση ενεργά, μαζικά  και συντονισμένα  τη σύσταση  Φορέα . Αν τα ΜΕΔ των ευάλωτων ομάδων , θύματα της τραπεζικής κρίσης, αφεθούν έρμαια στις ορέξεις ιδιωτικών επενδυτικών οργανισμών θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να βιώσουμε μια βαθιά κοινωνική κρίση όπως την βιώνουν οι χώρες του ευρωπαϊκού νότου (Ελλάδα, Ισπανία κ.α.) όπου οι τράπεζες με τη βοήθεια του κράτους  πετάει στο δρόμο ανάλγητα και χωρίς ίχνος ανθρωπισμού χιλιάδες νοικοκυριά.

Η προσπάθεια μετατροπής του κύπριου εργαζομένου από περήφανο νοικοκύρη σε αδύναμο νοικάρη που θα πέφτει θύμα της κερδοσκοπίας του κάθε μεγάλο- διαχειριστή ακινήτων θα πρέπει να εμποδιστεί τώρα από το ίδιο το λαό και από όλες τις φιλοπρόοδες πολιτικές δυνάμεις του τόπου .

 

❌