One Radical Planet

🔒
❌ About FreshRSS
There are new available articles, click to refresh the page.
Before yesterdayΚίνημα Ενάντια στις Εκποιήσεις

Θέσεις του κινήματος για τον συνργατισμό, τις τράπεζες και τον φορέα.

By Κίνημα Ενάντια στις Εκποιήσεις

Οι Θέσεις του Κινήματος Ενάντια στις Εκποιήσεις σε σχέση  με τις εξελίξεις στο Συνεργατισμό και της Σύστασης Φορέα Ανάληψης μη Εξυπηρετούμενων Δανείων. 

  

Τα σημερινά δεδομένα σε σχέση με τις εξελίξεις στο Συνεργατισμό.

Ως γνωστό , η κυβέρνηση προχώρησε στην έκδοση μακροπρόθεσμων ομολόγων (διαρκείας 15-20 χρόνων)  αξιας 2,35 δις  τα οποία αγοράστηκαν από την Κυπριακή Συνεργατική Τράπεζα . Το προϊόν της έκδοσης μαζί με ένα επιπρόσθετο ποσό 150 εκ. κατατέθηκαν στην ίδια τράπεζα με εξασφάλιση μη εξυπηρετούμενα δάνεια της (ΜΕΔ) αξιας 7,5  δις. Στη πραγματικότητα,  τα ΜΕΔ του Συνεργατισμού αξιας 7,5 δις. έχουν ουσιαστικά εξαγοραστεί από την κυβέρνηση στη τιμή των 2,5 δις. , δηλαδή με έκπτωση που προσεγγίζει το 70%.  Παράλληλα, προωθείται στη βουλή νομοθεσία που θα διέπει την πακετοποιήση –τιτλοποιήση των δανείων με στόχο να διευκολυνθούν επενδυτικά ταμεία να αγοράζουν ειδικά τραπεζικά  ομόλογα που θα έχουν σαν εξασφάλιση  διάφορα κατηγοριοποιημένα  ΜΕΔ . Είναι ξεκάθαρο ότι τα ΜΕΔ της  Συνεργατικής Τράπεζας  θα βρεθούν πολύ σύντομα στα χέρια ιδιωτικών επενδυτικών οργανισμών .

Μέσα σ’ αυτό το υπό εξέλιξη σκηνικό το Κίνημα Ενάντια στις Εκποιήσεις επαναφέρει παλαιότερη πρόταση του για τη δημιουργία Φορέα Ανάληψης  μη Εξυπηρετούμενων Δανείων  (Φορέας) με κύριο στόχο να βοηθήσει υπό προϋποθέσεις δανειολήπτες με ΜΕΔ που έχουν σαν υποθήκη τη πρώτη κατοικία , την μικρή επαγγελματική στέγη ή τον μικρο αγροτικό κλήρο να μην μείνουν άστεγοι ή να χάσουν το βασικό βιοποριστικό τους περιουσιακό στοιχείο .

Η δική μας αντίληψη για τη Σύσταση Φορέα Ανάληψης μη Εξυπηρετούμενων Δανείων .

Α. Για να ξεκαθαρίσει η πραγματική εικόνα των μη εξυπηρετούμενων δανείων που αφορούν τη πρώτη κατοικία (ή και  άλλων βιοποριστικών περιουσιακών στοιχείων)  , θα  πρέπει να δημιουργηθεί τράπεζα δεδομένων . Η τράπεζα δεδομένων θα βοηθήσει σε μιαν καθόλα αναγκαία κατηγοριοποίηση των δανειοληπτών πρώτα και κύρια  με βάση τη τρέχουσα οικονομική τους θέση αλλά επίσης και με άλλα κοινωνικά  κριτήρια . Επίκεντρο δηλαδή είναι η καταγραφή  και αξιολόγηση των νοικοκυριών που εμπίπτουν στην κατηγορία των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού μας.

Β. Αφού διαπιστωθεί ότι η οικονομική και οικογενειακή κατάσταση αυτών των ευάλωτων ομάδων δεν τους επιτρέπει να αποπληρώνουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις  και αφού πληρούν και άλλα συμπληρωματικά κριτήρια θα μπορούν να ενταχτούν σ΄ένα Φορέα που εμείς ονομάζουμε  Φορέας  Ανάληψης μη Εξυπηρετούμενων Δανείων.»

Γ. Ο Φορέας θα ειδικεύεται κύρια στο τομέα της πρώτης κατοικίας καθώς επίσης της μικρής επαγγελματικής  στέγης και του μικρού αγροτικού κλήρου. . Όσα δάνεια εμπίπτουν σε αυτή τη κατηγορία θα μπορεί ο Φορέας να προχωρεί στην εξαγορά τους  με έκπτωση από τις τράπεζες. Ουσιαστικά οι δανειολήπτες θα έχουν να κάμουν με νέα σχέδια δανειοδότησης από το Φορέα και όχι από τις τράπεζες. Η πρόσφατη εξαγορά ΜΕΔ με 70% έκπτωση (και ενδεχομένως  πολύ μεγαλύτερη σε μελλοντικές εξαγορές) προσφέρει αρκετά περιθώρια να μετακυληθεί το μεγαλύτερο μέρος της έκπτωσης στους δανειολήπτες του Φορέα . Για παράδειγμα, ένα ΜΕΔ των εκατόν χιλιάδων ευρώ  θα μπορούσε πολύ εύκολα να μετατραπεί σε εξυπηρετούμενο αν το νέο δάνειο παραχωρείτο με έκπτωση της τάξης του 50%.

Δ. Υποστηρίζουμε ότι ο  Φορέας θα πρέπει  ανήκει στο δημόσιο ή τουλάχιστον να διασφαλίζεται ο κοινωνικός του χαρακτήρας (σύσταση δημόσιας εταιρείας με πλειοψηφική συμμετοχή του κράτους). Αν αφεθεί ο Φορέας σε ιδιωτικούς οργανισμούς που έχουν σαν στόχο τη μεγιστοποίηση αποδόσεων, το όφελος προς τους δανειολήπτες θα είναι από ελάχιστο μέχρι τίποτα με κίνδυνο να χαθεί η πρώτη κατοικία ή η μικρή επαγγελματική στέγη.

Ε. Κυριότερα  Κριτήρια ένταξης στον Φορέα

 1. Αξία υποθήκης κατά τη σύναψη του δανείου μέχρι ενός ύψους που να αντιπροσωπεύει το κόστος της μέσης κατοικίας ενός μέσου νοικοκυριού. Το ποσό γύρω στις 350, 000 με 400,000 ευρώ ίσως να αποδειχτεί αντιπροσωπευτικό για τους στόχους που τίθενται έχοντας υπόψη τις τιμές πριν το ξέσπασμα της κρίσης .
 2. Το καθαρό οικογενειακό εισόδημα να έχει μειωθεί αισθητά ώστε να μην μπορεί να αποπληρωθεί η δόση ένεκα των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης .
 3. Ποιοτικά χαρακτηριστικά όπου για παράδειγμα, μονογονεικές οικογένειες , πολύτεκνες οικογένειες , οικογένειες με άτομα με αναπηρία θα έχουν ασφαλώς την προτεραιότητα.

Οι όροι εφαρμογής του Φορέα να καλύπτουν όλες τις τράπεζες .

Ο Φορέας επιβάλλεται να προσφέρει κάλυψη σε δανειολήπτες που πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια όχι μόνο στο Συνεργατισμό αλλά σε όλες τις εμπορικές τράπεζες. Το κόστος υπολογίζεται να είναι πολύ λιγότερο από τα 2,5 δις. αφού θα υιοθετηθεί μια στοχευμένη πολιτική ανάληψης συγκεκριμένων δανείων και όχι αστόχευτα όπως έγινε με το Συνεργατισμό.

Σεβασμός στο πανανθρώπινο  δικαίωμα στη Στέγη .

Είναι σαφές ότι με τον Φορέα το κράτος θα δώσει την ευκαιρία στις ευάλωτες ομάδες να μην χάσουν την οικογενειακή (ή επαγγελματική) τους στέγη  τηρώντας με αυτό το τρόπο τις διεθνείς συμβάσεις που η Δημοκρατία έχει κυρώσει και που κατοχυρώνουν πρώτιστα το δικαίωμα στη στέγη και της αξιοπρεπούς ιδιωτικής ζωής. Το κράτος θα επανακτήσει μακροπρόθεσμα το κόστος της δανειοδότησης ενώ παράλληλα θα δοθούν οι αναγκαίες ανάσες χρόνου μέχρι να δοθεί η ευκαιρία στη χώρα να εφαρμοστούν πολιτικές αειφόρου ανάπτυξης τα οφέλη της οποίας να διαχέονται  ισότιμα σε ολόκληρο το πληθυσμό και όχι μόνο στις μικρές ομάδες επιχειρηματιών.

 

Διεκδικούμε την περηφάνια μας ,  κάνουμε πράξη την αλληλεγγύη.

Το Κίνημα Ενάντια στις Εκποιήσεις απευθύνει δραματική έκκληση στον λαό και σε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις του τόπου να στηρίξουν χωρίς άλλη καθυστέρηση ενεργά, μαζικά  και συντονισμένα  τη σύσταση  Φορέα . Αν τα ΜΕΔ των ευάλωτων ομάδων , θύματα της τραπεζικής κρίσης, αφεθούν έρμαια στις ορέξεις ιδιωτικών επενδυτικών οργανισμών θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να βιώσουμε μια βαθιά κοινωνική κρίση όπως την βιώνουν οι χώρες του ευρωπαϊκού νότου (Ελλάδα, Ισπανία κ.α.) όπου οι τράπεζες με τη βοήθεια του κράτους  πετάει στο δρόμο ανάλγητα και χωρίς ίχνος ανθρωπισμού χιλιάδες νοικοκυριά.

Η προσπάθεια μετατροπής του κύπριου εργαζομένου από περήφανο νοικοκύρη σε αδύναμο νοικάρη που θα πέφτει θύμα της κερδοσκοπίας του κάθε μεγάλο- διαχειριστή ακινήτων θα πρέπει να εμποδιστεί τώρα από το ίδιο το λαό και από όλες τις φιλοπρόοδες πολιτικές δυνάμεις του τόπου .

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 15.03.2018

By Κίνημα Ενάντια στις Εκποιήσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 15.03.2018

 

Τελευταία έχει παρατηρηθεί από τα περισσότερα ΜΜΕ μια έντονη και συνεχής προβολή πληροφοριών από τραπεζικούς κύκλους σχετικά με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ). Γίνεται μια προσπάθεια να εμπεδωθεί η εντύπωση  ότι το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι τα  επιχειρηματικά δάνεια που έχουν  ήδη αναδιαρθρωθεί με επιτυχία αλλά τα ΜΕΔ των νοικοκυριών τα περισσότερα από τα οποία αφορούν στεγαστικά δάνεια. Υποβάλλουν  ότι έχουν δοκιμαστεί  χωρίς επιτυχία όλα τα εργαλεία που έχουν στη διάθεση τους οι τράπεζες και το μόνο που απομένει είναι η ενεργοποίηση των εκποιήσεων σε μαζική κλίμακα  και η πακετοποιήση  – τιτλοποιήση των δανείων. Επιχειρείται  (με τον ίδιο τρόπο που επιχειρήθηκε και στην περίοδο του μνημονίου)  να χειραγωγηθεί η κοινή γνώμη με τρόπο που να αποδεχτεί σαν αδήριτη ανάγκη τις εκποιήσεις και το ξεπούλημα της πρώτης κατοικίας. Στόχος τους είναι να αρπάξουν από τα λαϊκά στρώματα και το τελευταίο περιουσιακό στοιχείο που τους απέμεινε  εξουδετερώνοντας  με την  μέθοδο της κινδυνολογίας και της χειραγώγησης  της κοινωνίας  τις όποιες  αντιστάσεις . Μέσα σ’ αυτό το κλίμα  πραγματοποιείται και η συνάντηση των πολίτικων αρχηγών μετά από πρόσκληση του προέδρου για να συζητηθούν τρόποι αντιμετώπισης των ΜΕΔ.

Στόχος του Κινήματος Ενάντια στις Εκποιήσεις είναι να παλέψει για την ανατροπή των εκποιήσεων της πρώτης κατοικίας και της μικρής επαγγελματικής στέγης. Αγωνίζεται δηλαδή για να κατοχυρώσει το δικαίωμα στη στέγη σαν ένα θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα που δε θα μπορεί κανένας νόμος ή θεσμός να ακυρώσει.  Το Κίνημα μας ακλουθώντας αυτές τις αρχές πρώτο εισηγήθηκε, από το 2014 , την ίδρυση κρατικού Φορέα Ανάκτησης Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων.  Σκοπός του Φορέα είναι να βοηθήσει τα νοικοκυριά που δεν έχουν την δυνατότητα να πληρώνουν τις δόσεις τους να μην χάσουν το σπίτι τους . Ο Φορέας θα μπορεί να αγοράζει από τις τράπεζες δάνεια των ευάλωτων ομάδων με σημαντική έκπτωση έχοντας στη συνέχεια την ευχέρεια να παραχωρεί νέες δανειοδοτήσεις σ’ αυτά τα νοικοκυριά με καλύτερους όρους και με σημαντικό κούρεμα του ύψους του δανείου τους . Χαιρετίζουμε το γεγονός ότι σήμερα όλοι οι πολιτικοί και πολιτειακοί φορείς βλέπουν θετικά αυτή την πρόταση. Περιμένουμε την εξαγγελία του Σχεδίου Εστία για να διαπιστώσουμε κατά πόσο αυτό το σχέδιο θα ανταποκρίνεται στην ανάγκη προστασίας και κατοχύρωσης της στέγης των ευάλωτων ομάδων της χώρας μας . Έφτασε η ώρα να δημιουργηθεί ένας Φορέας με κοινωνικό πρόσωπο που να ασκεί πραγματική κοινωνική πολιτική. Έχουμε μπουχτίσει από μέτρα και ημίμετρα που ουσιαστικά ευνοούν τις τράπεζες αφήνοντας τον λαό έρμαιο στις ορέξεις του τραπεζικού κεφαλαίου.

Το Κίνημα μας τονίζει ότι για να υπάρξει ριζική αντιμετώπιση των ΜΕΔ των νοικοκυριών επιβάλλεται η πολυδιαφημιζόμενη οικονομική ανάπτυξη να έχει στέρεες βάσεις με τα οφέλη να διαχέονται στους πολλούς , τους εργαζόμενους αυτής της χώρας και όχι μόνο στους λίγους προνομιούχους. . Μόνο με την αύξηση των πραγματικών εισοδημάτων του λαού μας και τη παράλληλη μείωση των ανισοτήτων θα μπορούν τα ΜΕΔ να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά

Ανακοίνωση του Κινήματος

By Κίνημα Ενάντια στις Εκποιήσεις

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Τελευταία έχει παρατηρηθεί από τα περισσότερα ΜΜΕ μια έντονη και συνεχής προβολή πληροφοριών από τραπεζικούς κύκλους σχετικά με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ).  Γίνεται μια προσπάθεια να εμπεδωθεί η εντύπωση  ότι το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι τα  επιχειρηματικά δάνεια που έχουν  ήδη αναδιαρθρωθεί με επιτυχία αλλά τα ΜΕΔ των νοικοκυριών τα περισσότερα από τα οποία αφορούν στεγαστικά δάνεια. Υποβάλλουν  ότι έχουν δοκιμαστεί  χωρίς επιτυχία όλα τα εργαλεία που έχουν στη διάθεση τους οι τράπεζες και το μόνο που απομένει είναι η ενεργοποίηση των εκποιήσεων σε μαζική κλίμακα  και η πακετοποιήση  – τιτλοποιήση των δανείων. Επιχειρείται  (με τον ίδιο τρόπο που επιχειρήθηκε και στην περίοδο του μνημονίου)  να χειραγωγηθεί η κοινή γνώμη με τρόπο που να αποδεχτεί σαν αδήριτη ανάγκη τις εκποιήσεις και το ξεπούλημα της πρώτης κατοικίας. Στόχος τους είναι να αρπάξουν από τα λαϊκά στρώματα και το τελευταίο περιουσιακό στοιχείο που τους απέμεινε  εξουδετερώνοντας  με την  μέθοδο της κινδυνολογίας και της χειραγώγησης  της κοινωνίας  τις όποιες  αντιστάσεις . Μέσα σ’ αυτό το κλίμα  πραγματοποιείται και η συνάντηση των πολίτικων αρχηγών μετά από πρόσκληση του προέδρου για να συζητηθούν τρόποι αντιμετώπισης των ΜΕΔ.

Στόχος του Κινήματος Ενάντια στις  Εκποιήσεις  είναι να παλέψει για την ανατροπή των εκποιήσεων της πρώτης κατοικίας και της μικρής επαγγελματικής στέγης. Αγωνίζεται δηλαδή για να κατοχυρώσει το δικαίωμα στη στέγη σαν ένα θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα που δε θα μπορεί κανένας νόμος ή θεσμός να ακυρώσει.  Το Κίνημα μας ακλουθώντας αυτές τις αρχές πρώτο εισηγήθηκε, από το 2014 , την ίδρυση κρατικού Φορέα Ανάκτησης Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων.  Σκοπός του Φορέα είναι να βοηθήσει τα νοικοκυριά που δεν έχουν την δυνατότητα να πληρώνουν τις δόσεις τους  να μην χάσουν  το σπίτι τους . Ο Φορέας θα μπορεί να αγοράζει από τις τράπεζες δάνεια των ευάλωτων ομάδων  με σημαντική έκπτωση έχοντας στη συνέχεια την ευχέρεια να παραχωρεί νέες δανειοδοτήσεις  σ’ αυτά τα νοικοκυριά   με  καλύτερους όρους και με σημαντικό κούρεμα του ύψους του δανείου τους  . Χαιρετίζουμε το γεγονός ότι σήμερα όλοι οι πολιτικοί και πολιτειακοί φορείς  βλέπουν θετικά αυτή την πρόταση.  Περιμένουμε την εξαγγελία του Σχεδίου Εστία για να διαπιστώσουμε κατά πόσο αυτό  το σχέδιο  θα  ανταποκρίνεται στην ανάγκη  προστασίας  και κατοχύρωσης της στέγης των ευάλωτων ομάδων της χώρας μας . Έφτασε η ώρα να δημιουργηθεί ένας Φορέας με κοινωνικό πρόσωπο που να ασκεί πραγματική κοινωνική πολιτική. Έχουμε μπουχτίσει από μέτρα και ημίμετρα που ουσιαστικά ευνοούν τις τράπεζες αφήνοντας τον λαό έρμαιο στις ορέξεις του τραπεζικού κεφαλαίου.

Το Κίνημα μας τονίζει ότι για να υπάρξει ριζική αντιμετώπιση των ΜΕΔ των νοικοκυριών επιβάλλεται η πολυδιαφημιζόμενη οικονομική ανάπτυξη να έχει στέρεες βάσεις με τα οφέλη να διαχέονται στους πολλούς   , τους εργαζόμενους αυτής της χώρας και όχι μόνο στους λίγους προνομιούχους. . Μόνο με την αύξηση των πραγματικών εισοδημάτων του λαού μας  και τη παράλληλη μείωση των ανισοτήτων θα μπορούν τα ΜΕΔ να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά.

Συγκεντρωνόμαστε  έξω από το προεδρικό την ερχόμενη Πέμπτη στις 15.3.2018 και ώρα 09.30 σε μια συμβολική  παρουσία για να  επιδώσουμε υπόμνημα στα πολιτικά κόμματα και να τους  τονίσουμε ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας να μην βρεθεί κανένας εργαζόμενος στους δρόμους .

 

KINHMA ENANTIA ΣΤΙΣ ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανακοινωση απο GUEL

By Κίνημα Ενάντια στις Εκποιήσεις
  Brussels 2 Mar 2018
No more evictions! EU governments must listen people’s demands for the right to housing

The economic crisis had huge consequences on the right to housing of European citizens. High unemployment, cuts in salaries and precariousness put families under enormous financial pressures. Many families struggled to pay their rents and mortgage and to make a basic living.

The same banking sector that was at the origin of the crisis with its predatory behaviour – and that was later bailed out by tax-payers money – saw the crisis as an opportunity to exploit vulnerable families for more profit. The wave of evictions that followed lead to families losing their homes, their savings and a future with dignity.

European governments, under guidance of the Troika, removed social protection guarantees from citizens. Their austerity policies put a strain on social services and the legislative changes that followed aimed at further deregulating the housing market and feeding a housing bubble that benefits only the rich.

Residents associations and social movements across Europe are fighting back. They are defying eviction notices through direct action, challenging the financial groups in court and pushing for housing reform.

We support these grassroots initiatives and their demands for an immediate moratorium on evictions in Europe. We call also for concrete steps to reform housing law at national and EU levels to protect the right to housing and stop new evictions.

To this end we stand behind the activism of the «Plataforma de Afectados por la Hipoteca» in the Spanish state, where daily on average 532 families are evicted from their homes. We echo their demand for a legal recognition for the right to housing, as part of a package of reforms currently being debated in the Spanish parliament.

The ruling government and other right-wing forces are doing all they can to undermine these legitimate demands of citizens in the Spanish state. We denounce their war against the people.

GUE/NGL MEPs see the struggle for housing rights in the Spanish state as a struggle for all Europeans. Evictions must end now.

Miguel Urbán (Spain):

«In Spain the Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) have proposed a Housing Law that has been accepted for discussion in the Spanish Parliament.»

«The bill proposes retroactive payment, affordable and stable rent, an end to evictions, social housing and guarantee that light, water and gas supplies cannot be cut off. It is a guarantee law, which seeks to protect citizens instead of banks and large investment funds, as the PP government is doing.»

«We believe that this law anticipates coming difficulties with rents. We are returning to a bubble that has led us to a disaster and this is accompanied by renewed attacks from elements that were not seen before.»

«With this proposal PAH is showing that with work and social organisation you can go very far and do a lot. We hope that initiatives like this will not take place only in Spain and can be replicated throughout the EU to combat cuts and austerity policies.»

«PAH has called for a rally in support of the Housing Law in Madrid tomorrow, 3 March, to which we give our full support.»

Paloma López (Spain):

«The Spanish government has to tackle the housing problems. We therefore support and push for a debate in the parliament about the proposals submitted by Plataforma de Afectados por la Hipoteca.»

«We do not want an EU where empty buildings and homeless people live in parallel with no redress. Houses cannot be treated as businesses as housing is not only a market issue but a right that governments have responsibility over. Spanish PM Mariano Rajoy has been avoiding this duty and therefore it is about time to have this debate to solve this ongoing tragedy.»

Neoklis Sylikiotis (Cyprus):
«The tragic reality of Spain starts happening in other countries as well since the same neoliberal policies are being applied. For example in Cyprus many foreclosures are planned in the coming months.»

«Thousands of people who were consistent with loan payments until the outbreak of the economic crisis are now unprotected. We call on the EU governments to stop the evictions and protect family homes. We will continue the fight until the fundamental right to housing and the right to a life with dignity is protected. No to homelessness!»

Δράση του Κινήματος.

By Κίνημα Ενάντια στις Εκποιήσεις

Την Πέμπτη 1.3.2017 το κίνημα οργάνωσε στην Λάρνακα εκδήλωση με θέματα, ΜΕΔ, Εκποιήσεις, νομοθεσία και νέα νομοσχέδια, ο ρόλος της κοινωνίας.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και ενημέρωσαν για τα νέα νομοσχέδια, για τις δικαστικές αποφάσεις, για τις διαδικασίες που ακολουθούνται στα δικαστήρια, για τροπολογίες της νομοθεσίας οι :
Άννα Θεολόγου βουλευτής, ενημέρωσε για το νομοσχέδιο περί τιτλοποιήσεων των δανείων.
Νίκος Κέττυρος γενική τοποθέτηση και ενημέρωση για νέες εκποιήσεις.
Αργεντούλλα Ιωάννου τροπολογίες της νομοθεσίας, και τις προτάσεις του κινήματος.
Χρίστος Πουτζιουρής για τις δικαστικές αποφάσεις και διαδικασίες που ακολουθούνται.
Χριστάκης Κωνσταντίνου γενική τοποθέτηση για τις νομοθεσίες. Ακολούθησε συζήτηση. Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του Δημάρχου Λάρνακας.

Αλληλεγγύη στον Ισπανικό λαό Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου στις 5 το απόγευμα.

By Κίνημα Ενάντια στις Εκποιήσεις

Αλληλεγγύη στον Ισπανικό λαό που αντιστέκεται στις εξώσεις

Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου στις  5  το απόγευμα.  

συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από την ισπανική πρεσβεία.

(Το πρωί της ίδιας μέρας θα επιδοθεί υπόμνημα στην Πρεσβεία από αντιπροσωπεία του Κινήματος)

Το «κίνημα ενάντια στις εκποιήσεις» διοργανώνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από την ισπανική πρεσβεία, ως απάντηση στο κάλεσμα του ισπανικού κινήματος PAH (Platform of those Affected by Mortgages), για να στείλουμε μήνυμα προς τους κυβερνώντες ότι οι βάρβαρες πολιτικές λιτότητας και η βίαιη φτωχοποίηση μας τόσο στην Ισπανία όσο και στην Κύπρο δεν θα μείνουν αναπάντητες.

Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση που ξέσπασε πριν μια δεκαετία οδήγησέ τις κυβερνήσεις να πάρουν μια σειρά μέτρα διάσωσης του τραπεζικού συστήματος και ενίσχυσης της κερδοφορίας με κάθε μέσο ώστε να υπερβούν την κρίση που οι ίδιες οι τράπεζες δημιούργησαν. Το τίμημα βέβαια σε αυτές τις πολιτικές δεν το πληρώνουν αυτοί που ευθύνονται, αλλά το πληρώνει το σύνολο της κοινωνίας. Όπως γνωρίζουμε πολύ καλά και στον τόπο μας, η διάσωση των τραπεζών περνάει πάνω από την κατακόρυφη πτώση των μισθών, την άνοδο της ανεργίας, την αύξηση των ενοικίων από την ανάπλαση της πόλης, τον αστικό εξευγενισμό και την εκτίναξη των χρεών προς τις τράπεζες.

Μέσα σε αυτό το ζοφερό τοπίο ο λαός της Ισπανίας αντιστέκεται. Η στέγαση για τον λαό της Ισπανίας είναι μια καθημερινή μάχη καθώς 5 εκατομμύρια νοικοκυριά υποφέρουν από το κρύο λόγο της αδυναμίας τους να αγοράσουν πετρέλαιο θέρμανσης και να πληρώσουν τους λογαριασμούς για το ρεύμα. Ενώ την ίδια ώρα η κυβέρνηση εξυπηρετεί τα συμφέροντα των κερδοσκόπων, τα ενοίκια έχουν πάει στα ύψη και κάθε μέρα γίνονται πάνω από 173 εξώσεις.

Το ισπανικό κίνημα ενάντια στις εκποιήσεις με την ονομασία PAH (Platform of those Affected by Mortgages) ετοίμασε 5 σημεία ως πρόταση για αλλαγή της νομοθεσία για την προστασία κατοικία:

 1. Μηχανισμός προς αποφυγή υπερχρεώσεων των οικογενειών με αναδρομική ισχύ και εξάλειψη των ενυπόθηκων χρεών τα οποία είναι προϊόντα εκποιήσεων, και επιστροφή της κατασχεθείσας στέγης στην οικογένεια.
 2. Φτηνό ενοίκιο με κανονισμούς ελέγχου ( ενοικιοστάσιο και τα λοιπά ) όπως συμβαίνει στον Ευρωπαϊκό χώρο.
 3. Μορατόριο εκποιήσεων με εφαρμογή μέτρων που να διασφαλίζουν ότι δεν θα υπάρξει οικογένεια χωρίς στέγη.
 4. Ανάπτυξη κοινωνικής κατοικίας και υποχρέωση της κεντρικής και των τοπικών διοικήσεων για επανεγκατάσταση των ευπαθών οικογενειών σε άδεια κατασχεμένα από τις τράπεζες σπίτια.
 5. Εγγυημένη παροχή υπηρεσιών σε ευπαθείς οικογένειες και απόφαση αυτές οι οικογένειες να μην στερούνται δι’ αποκοπής το γκάζι, το νερό και τον ηλεκτρισμό.

Ως ένδειξη διεθνιστικής αλληλεγγύης στο PAH και στα δίκαια αιτήματα του προς της Ισπανική κυβέρνηση καλούμε συγκέντρωση διαμαρτυρίας Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου έξω από την Ισπανική πρεσβεία στις στις  5  το απόγευμα.

     ΟΛΟΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ


 

Γιατί δεν ψηφίζουμε Αναστασιάδη.

By Κίνημα Ενάντια στις Εκποιήσεις

Επειδή και τα έργα αλλά και οι ημέρες του δεν μας το επιτρέπουν

Πρώτον, είναι το γεγονός ότι χαρακτηρίζει την καταστροφικήν οικονομικήν πορείαν στην οποίαν μας έριξεν ως success story. Όλοι εμείς οι χαμηλοσυνταξιούχοι , οι άνεργοι, οι χαμηλά αμοιβόμενοι εργαζόμενοι, οι δανειολήπτες που κινδυνεύουμε να χάσουμε την στέγη μας, όλοι εμείς που είδαμε να καταστρέφονται οι κόποι μιας ζωής, ζούμε καθημερινά και στο πετσί μας την απόλυτη συρρίκνωση του βιοτικού μας επίπεδου ενώ την ίδια στιγμή βλέπουμε  να αυξάνονται με τάχιστους ρυθμούς τα κέρδη του πλούτου για τον οποίον εργάζεται μανιωδώς ο Αναστασιάδης.

Δεύτερον, επιμένει να λέει ψέματα ότι η πρώτη κατοικία , η μικρή επαγγελματική στέγη και η μικρή αγροτική ιδιοκτησία που χρησιμοποιείται για βιοπορισμό   είναι προστατευόμενες. Στην ουσία έχει κάνει ότι ήταν δυνατον για να οδηγήσει στην αστεγίαν και την ανέχεια όλους εμάς. Χρησιμοποίησε την εξουσία για να διευκολύνει την ιδεοληπτικήν του υπέρ του πλούτου εμμονήν , την οποίαν ασπάζεται η πλειοψηφία των βουλευτών και πέρασε νομοθετήματα που καταστρατηγούν το συνταγματικό αλλά και αναφαίρετο δικαίωμα στην στέγη.ΟΙ τράπεζες που δημιούργησαν το πρόβλημα αντί να πληρώσουν τα σπασμένα, όπως κάθε ιδιωτική επιχείρηση παθαίνει όταν υφίσταται κακοδιαχείρισην από τον ιδιοκτήτη, βρέθηκαν να καταλεηλατούν τους κόπους της ζωής των εργαζόμενων.Τα επενδυτικά ταμεία είναι μέτοχοι στις τράπεζες, και επιπρόσθετα άλλα επενδυτικά ταμεία-συγκοινωνούντα δοχεία είναι έτοιμα να αρπάξουν πολύ φτηνά τα σπίτια μας έτσι ώστε να τα μετατρέψουν σε τοξικά προιόντα προς κερδοσκοπίαν με αποτέλεσμα την δική μας αστεγίαν.

Τρίτον, τα τελευταία 5 χρόνια δεν μας έδωσε ούτε δευτερόλεπτο για να ακούσει τις θέσεις μας και τις λύσεις που διαμορφώσαμε και προτείνουμε. Στο πρόγραμμα του η απουσία οποιασδήποτε πολιτικής ως προς το ζήτημα των ΜΕΔ και την προστασία της στεγης  είναι πέραν από εκκωφαντική. Και βέβαια συνοδεύεται από απουσία στεγαστικής πολιτικής.

Τέταρτον,θέλει να μας καταστήσει μετανάστες στον τόπο μας αφού ξεπουλά όσο όσο και την κρατικήν/ δημόσια γη, σε ιδιώτες με στόχο την ανάπτυξη για τους ελάχιστους κερδοσκόπους.

 

ΑΝΤΙΘΕΤΑ, στηρίζουμε τον ΣΥΑΥΡΟ ΜΑΛΑ, επειδή στο πρόγραμμα περιλαμβάνει θέσεις και προτάσεις για όσα μας απασχολούν, και πολύ καθαρά δήλωσε και σε μας και δημόσια ότι δεν θέλει άστεγους.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΑΛΑ

By Κίνημα Ενάντια στις Εκποιήσεις

Το Κίνημα Ενάντια στις Εκποιήσεις εκφράζει τη στήριξη του στην υποψηφιότητα του κ. Μαλά.

Η ρητή και κατηγορηματική δημόσια δήλωση του υποψήφιου πρόεδρου κ. Μαλά ότι επί προεδρίας του  κανένας δανειολήπτης που έχει ως εξασφάλιση τη πρώτη κατοικία θα βρεθεί στο δρόμο , εκφράζει πλήρως τις πάγιες και διαχρονικές θέσεις του Κινήματος μας.

Εκφράζουμε επίσης τη βεβαιότητα που πηγάζει από τις επαφές που είχαμε μαζί του,  ότι μια κυβέρνηση υπό την προεδρία του κ. Μαλά  θα προωθήσει όλες τις αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις με τρόπο που θα προστατεύεται αποτελεσματικά η πρώτη κατοικία από τις εκποιήσεις . Δεν μας διαφεύγει το γεγονός ότι ο απερχόμενος πρόεδρος ανέπεμψε τη πρόταση νόμου που προστάτευε τη κύρια  κατοικία μέχρι 350,000 Ευρώ και που έδωσε ουσιαστικά όλα τα εργαλεία στις τράπεζες για εκποιήσεις με τις  όσο το δυνατό γρηγορότερες διαδικασίες.

Το Κίνημα μας τέλος , ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη δημόσια  διαβεβαίωση του κ. Μαλά ότι η δημιουργία ενός Φορέα Ανάληψης των Μη εξυπηρετούμενων Δανείων που αφορούν τη πρώτη κατοικία θα πρέπει να διαπνέεται από κοινωνική ευαισθησία  και με τρόπο που να κατοχυρώνεται το ανθρώπινο δικαίωμα στη στέγη.

 

ΚΙΝΗΜΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ

 

Η Κύπρος στο στόχαστρο. Η τελευταία λεηλασία πριν την φτωχοποίηση.

By Κίνημα Ενάντια στις Εκποιήσεις

του Χρίστου Χρίστου

Μέρος Α

Η κρίση στις ΗΠΑ το 2008

Η κρίση στέγης στις ΗΠΑ το 2008 προκάλεσε την αστεγία σε 10,000000 περίπου Αμερικανούς. Το 2009 τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια είχαν ξεπεράσει το 95%. Τα επενδυτικά ταμεία αγόρασαν μαζικά την κατοικία και αφού επιδιόρθωσαν ότι έπρεπε την έριξαν στην αγορά με την μορφή της ενοικιαζόμενης στέγης. Οι εταιρίες μετοχικού κεφαλαίου (private-equity), τα κερδοσκοπικά αμοιβαία κεφάλαια (hedge funds) και οι ανώνυμες εταιρίες επενδύσεων στην γη και την στέγη (real-estate investment trusts), αγόρασαν και αγοράζουν τα πάντα είτε αυτά προέρχονται από πληστηριασμούς, είτε μαζικά ως πακέτα από τις τράπεζες (Βουρεκάς, 15/6/2014). Η υπεραξία από το ξεσπίτωμα είναι απίστευτη. Και είναι απίστευτη αφού η είσπραξη των ενοικίων μετατρέπεται σε οικονομικό παράγωγο σκουπίδι που έχει πολύ ψηλό ρίσκο και την ίδια στιγμή υπόσχεται πολύ ψηλό κέρδος, με εγγύηση την ίδια την στέγη που πέρασε στην ιδιοκτησία των διαφόρων επενδυτών όπως αυτοί αναφέρονται πιο πάνω. Αυτή η κατάσταση παρέχει στους επενδυτές υπέρμετρο κέρδος, αλλά την ίδια στιγμή δημιουργεί απίστευτη ανασφάλεια στους ενοικιαστές, που ανά πάσα στιγμή μπορεί να βρεθούν στον δρόμο.

Από το 2007 κιόλας, οι τράπεζες στις ΗΠΑ προχώρησαν στην εκποίηση 8,000000 οικιών. Υπολογίστηκε ότι ακόμη ένας αριθμός 8 έως 10 εκατ. οικίες θα υφίσταντο εκποίηση προτού  καταλαγιάσει η περί ου λόγος χρηματοοικονομική κρίση. Υπάρχουν γύρω στα 3,5 εκατ. άστεγοι και 18,5 εκατ. άδειες μονάδες στέγης. Στο  τέλος του 2009, δυο περίπου χρόνια μετά από την έναρξη της κρίσης, καταγράφηκε ο μεγαλύτερος αριθμός δικαστικών καταχωρήσεων που αφορούσαν εξώσεις. Οι καταχωρήσεις αυτές έφταναν τον απίστευτο αριθμό των 350 χιλιάδων τον μήνα.

Τα πράγματα χειροτερεύουν αν σκεφτεί κανείς ότι η έκρηξη της οικοδομικής φούσκας άφησε εκατομμύρια σπίτια χωρίς διχειριστές με αποτέλεσμα οι ενοικιαστές να μην μπορούν να αποταθούν πουθενά για συντήρηση ή επιδιόρθωση των συστημάτων θέρμανσης, της ηλεκτρικής παροχής, της παροχής νερού και των υδραυλικών εγκαταστάσεων.

Ενώ το 2008 είχαμε την διάρρηξην της φούσκας που αφορούσε την ιδιόκτητη κατοικία τώρα ετοιμάζεται το έδαφος για την επόμενη φούσκα που θα σκάσει στην αγορά της ενοικιαζόμενης στέγης. Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές που αναπτύχθηκαν από τα τέλη της δεκαετίας του 70 μείωσαν ή στην καλύτερη περίπτωση, καθήλωσαν τους μισθούς ενώ την ιδία στιγμή είχαμε αύξηση της κερδοφορίας. Αυτή η αύξηση της κερδοφορίας δεν έφερε το κλασσικό για τον καπιταλισμό αποτέλεσμα της αύξησης των επενδύσεων, αλλά διοχετεύτηκε σε διάφορα χρηματοοικονομικά προϊόντα όπως μετοχές και παράγωγα που οι αξίες τους δεν είχαν σχέση με τη πραγματική οικονομία. Για να αξιοποιήσουν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί την αυξημένη ρευστότητα που είχαν, πρόσφεραν απλόχερα και στα τυφλά στεγαστικά δάνεια στον κόσμο της  εργασίας και με αυτό το τρόπο άρχισε να δημιουργείται η μεγάλη φούσκα στην οικοδομική βιομηχανία. Σταδιακά και αφού οι μισθοί είχαν καθηλωθεί, η αδυναμία αποπληρωμής αυτών των δανείων άρχισε να προκαλεί προβλήματα που η διάχυση τους στη παγκόσμια αγορά με τα διάφορα ‘ευφάνταστα’ παράγωγα ψηλού κινδύνου (MBS, CDO’S κ.λ.π.) και με την τιτλοποιήση δανείων ψηλού ρίσκου (subprimes) προκάλεσαν τη μεγάλη παγκόσμια οικονομική κρίση.

Μέρος Β

Η κρίση φτάνει στην Ευρώπη

Το κύμα της κρίσης έφτασε και στην Ευρώπη όπου σάρωσε τα πάντα, με την κρίση να χρησιμοποιείται ως όχημα λεηλασίας του κοινωνικού πλούτου. Από την μια η ανεργία, η μείωση των μεροκάματων και μισθών, η απορρύθμιση της αγοράς εργασίας,  η σταθερή και συνεχής συρρίκνωση τομέων όπως η υγεία, η παιδεία,  το κοινωνικό κράτος, και η εξαφάνιση παροχών και δικαιωμάτων των εργαζομένων, δημιούργησαν συνθήκες για την απλήρωτη εργασία που είναι η πεμπτουσία της ροής υπεραξίας προς τους κουμπαράδες της ελίτ, και  σε τοπικό και σε πλανητικό επίπεδο.

Η κευνσιανή περίοδος έχει τελειώσει εδώ και χρόνια. Μαζί μ’ αυτήν εξανεμίζεται και το κοινωνικό κράτος ενώ αυτό που απομένει είναι ένας μηχανισμός που διευκολύνει την μεταφορά του κοινωνικού πλούτου από τον κόσμο της εργασίας στην ελίτ, είτε νομοθετικά, είτε ασκώντας βία, είτε και με τα δυο.

Η πραγματικότητα εκείνης της ιστορικής περιόδου που ήθελε τους/τις εργαζόμενους/εργαζόμενες να ζουν μέσα σε συνθήκες μονιμότητας (σε μεγάλο βαθμό), μονιμότητα που αφορούσε και την στέγη και την εργασία, έχει αντικατασταθεί από την αβεβαιότητα και στην εργασία και στην στέγη, αφού η αξιοπρέπεια του κόσμου της εργασίας έχει συνθλιβεί από τις μυλόπετρες της λιτότητας. Η απορρύθμιση των εργασιακών συνθηκών και σχέσεων, η περιοδική εργασία, το παρατεταμένο-απλήρωτο ωράριο εργασίας, τα εξευτελιστικά μεροκάματα και μισθοί, έχουν δημιουργήσει απόγνωση στον κόσμο της εργασίας. Την ίδια στιγμή η απόγνωση μεγεθύνεται αφού τα προς επιβίωση βασικά δεν είναι προσβάσιμα, και εκεί όπου είναι, η πρόσβαση υλοποιείται μέσα από σοβαρή δυσκολία.

Η κατάσταση λιτότητας και όλα όσα έχουν προαναφερθεί είχαν ως αποτέλεσμα τουλάχιστον στον τομέα της στέγης, να υπάρχουν πολύ πάνω από 11 εκατομμύρια άδειες οικιστικές μονάδες, και γύρω στα 4 εκατομμύρια άστεγοι/άστεγες, με την αστεγία να απειλεί συνεχώς τεράστιους αριθμούς οικογενειών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η βαρβαρότητα του καπιταλισμού με το φιλελεύθερο προσωπείο χτυπά αλύπητα τον κόσμο της εργασίας, για να δημιουργήσει νέους τομείς κερδοφορίας εμπορευματοποιώντας ακόμη και τις πιο βασικές ανάγκες επιβίωσης όπως είναι η στέγη, η υγεία και η μόρφωση, αλλά και για να τσακίσει την θέληση των εργαζομένων για αντίσταση στην καταστροφική πορεία που ακολουθεί το κεφάλαιο.

Στην Βόρεια και Κεντρίκη Ευρώπη οδηγούνται στο κρεματόριο της κερδοσκοπίας η δημόσια/κοινωνική κατοικία, η κρατική ή/και κοινοτική γη, και οι δημόσιοι χώροι, ενώ καθίσταται ασύμφορο να διατηρεί κάποιος/α την προσωπική-ιδιόκτητη του/της κατοικία μέσα από το πλέγμα των υπέρογκων φόρων, και των εξ ίσου υπέρογκων δαπανών για τις υπηρεσίες και τη συντήρηση που χρειάζεται η στέγη.

Στις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου όπου η ιδιοκατοίκηση είναι πάρα πολύ ψηλή (83% και πάνω, ανάλογα με την χώρα), στην πορεία προς το κρεματόριο της κερδοσκοπίας οδηγούνται αυτές οι κατοικίες μέσα από τη διαδικασία της διαρπαγής των, όπως αυτή διαχέεται στο πλαίσιο της λιτότητας όπου οι εργαζόμενοι/ες στερούνται τα βασικά, τον καταιγισμό φορολογίας που αναγκάζονται να πληρώσουν, και την αδυναμία εξυπηρέτησης των στεγαστικών και επαγγελματικών δανείων τους, που οδηγεί στην αποξένωση της στέγης που καταλήγει στην εκποίηση και την έξωση.

Την ίδια στιγμή βλέπουμε και στον Νότο, όπως και τον Βορρά, την ίδια διαρπαγή της κρατικής/δημόσιας και κοινοτικής γης, που σε εξευτελιστικές τιμές χαρίζεται κυριολεκτικά στους ιδιώτες προς αξιοποίηση. Αξιοποίηση που σημαίνει την οικοδόμηση πολυτελών διαμερισμάτων, οικιών και καταστημάτων που παραμένουν άδεια εκδιώκοντας την δικαιούχα κοινωνική πλειοψηφία από τις γειτονιές και τις πόλεις αλλα και τους δημόσιους χώρους.

Και στον Βορρά και στον Νότο, οι διαδικασίες διαρπαγής της στέγης οδηγούν στο αυτό αποτέλεσμα· την μετατροπή της στέγης από αγαθο και αναφαίρετο δικαίωμα σε κερδοσκοπική στέγη όπου για να την έχει κάποιος/α πάνω από το κεφάλι του/της πρέπει να πληρώνει νοίκι. Το νοίκι όμως το καθορίζει  ο νέος κάτοχος που είναι εταιρικός κερδοσκόπος, τα συμβόλαια είναι μικρής διάρκειας, τα νοίκια πολύ ψηλά και η αύξηση είναι μια συνεχής διαδικασία με αποτέλεσμα το δικαίωμα της στέγης να εξανεμίζεται και οι εξώσεις να είναι η καθημερινή πρακτική.

Είδαμε τι έγινε στην Ιρλανδία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ελλάδα, την Ιταλία και αλλού. Είδαμε πως η δράση των αρίστων και μορφωμένων τραπεζιτών και των παρατρεχάμενων τους χρεοκόπησε τα ‘ιδρύματα’ τους με την ασυδοσία στην διαχείριση ξένων λεφτών που τους είχαν εμπιστευτεί, την αλόγιστη χορήγηση δανείων σε ‘εαυτούς’ και ‘εντιμότατους φίλους’ χωρίς εξασφαλίσεις ή ανεπαρκείς ταιάυτες, υπερβολική έκθεση σε χρηματοοικονομικά προϊόντα σκουπίδια με το αζημίωτο βέβαια, από προμήθειες μίζες και άλλα τινά. Αισθανθήκαμε ακόμη την εκκωφαντική απουσία ελέγχου από τις αντίστοιχες εποπτικές αρχές σε όλα τα επίπεδα. Η απορρύθμιση του χρηματοοικονομικού συστήματος ήταν και παραμένει η κορωνίδα των νεοφιλελεύθερων οικονομικών πολιτικών. Παράλληλα όμως είδαμε την πολιτική έκφραση του νεοφιλελευθερισμού και της νεοφιλελεύθερης σοσιαλδημοκρατίας να διευκολύνει με νομοθετήματα και διατάγματα την κοινωνικοποίηση της ζημιάς και την ιδιωτικοποίηση της υπεραξίας, με την επιβολή της λιτότητας, την κάθετη μείωση των εισοδημάτων των εργαζομένων, την αύξηση της ανεργίας, την μείωση των συντάξεων, την επιμήκυνση των χρόνων εργασίας, την εξαφάνιση των εργατικών κεκτημένων, την εξαέρωση του κοινωνικού κράτους, την προβληματικήν έως ανύπαρκτη παροχήν υγείας και την οπισθοδρόμηση στην παιδείαν. Αποτέλεσμα η φτωχοποίηση των κοινωνιών, που κατέστησε τον κόσμο της εργασίας εύκολη λεία ακόμη και στον τομέα της στέγης.

Ο δοκιμασμένος τρόπος της συνέχισης του αθέμιτου πλουτισμού και της ροής υπεραξίας στα βαλάντια της ελίτ, συνίσταται στην ύπαρξη και δραστηριότητα των μεγάλων εταιριών μετοχικού κεφαλαίου (private equity), των κερδοσκοπικών αμοιβαίων κεφαλαίων (hedge funds) και των ανωνύμων εταιριών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (real/estate investment trusts). Η βάση εκκίνησης είναι η αγορά κατασχεμένης στέγης, από τους πιο πάνω, ειτε από πλειστηριασμούς που επιχειρούνται από τις τράπεζες και τις εταιρίες διαχείρισης με τις οποίες έχουν συμβληθεί, είτε από ακίνητα που οι τράπεζες κατέχουν με τις γνωστές μεθόδους, είτε από την πώληση των ‘κόκκινων’ δανείων. Την ίδια στιγμή βλέπουμε να πωλείται και η δημόσια κοινωνική-κοινοτική ακίνητη περιουσία. Όλα αυτά βέβαια σε εξευτελιστικές τιμές.

Από την στιγμή που η λιτότητα αποκλείει πρακτικά το δικαίωμα στην στέγη με την φτωχοποίηση, τους πλειστηριασμούς, τις κατασχέσεις και τις εξώσεις να ξεσπιτώνουν τους ανθρώπους, σηματοδοτείται η νέα πραγματικότητα η οποία μετατρέπει τις κοινωνίες σε κοινωνίες ενοικιαστών. Η συγκέντρωση τεράστιου αριθμού κατοικιών στις προαναφερθείσες εταιρείες και ταμεία, τις καθιστά δεσπόζουσες οικονομικές οντότητες που έχοντας κάτω από τον έλεγχο τους την στέγη και τα αποθέματα της, μετατρέπονται στον απόλυτο κυρίαρχο καθορίζοντας ποιός/α μένει και ποιός/α φεύγει. Έτσι το δικαίωμα στην αξιοπρεπή στέγη εξαφανίζεται με την αστεγία να διογκούνται σε τεράστιο βαθμό. Τελικά οι πολιτικές που επιβάλλονται μας παίρνουν πίσω στις άθλιες συνθήκες διαβίωσης της εργατικής τάξης στη πρώιμη περίοδο του καπιταλισμού, τη περίοδο δηλαδή της βιομηχανοποίησης της παραγωγής.

Εταιρίες όπως η Blackstone και  Blackrock, που είναι συγκοινωνούντα δοχεία (Enet.gr Ελευθεροτυπία, 08/09/2013), η Αλταμίρα, η Colony Capital, Apollo Capital, Marathon Asset Management και άλλες, με μέτοχους ακόμη και τραπεζικά ιδρύματα όπως η Morgan Stanley,  η Citygroup, η Bank of America, η Deutsche bank και άλλα πολλά, είναι αυτές που κερδοσκοπούν ασύστολα από την στέγη (Βουρεκάς, 15/6/2014).

Είδαμε τις κατασχεμένες κατοικίες να περνάνε στα χέρια των κερδοσκόπων και να μετατρέπονται σε χρηματοοικονομικά προϊόντα σκουπίδια με την μορφή των ομολόγων ή άλλων προϊόντων και να αποδίδουν εισόδημα στους επενδυτές. Η ροή των εισπράξεων των ενοικίων τους επιτρέπει να πληρώνουν τοκομερίδια στους επενδυτές-ομολογιούχους σε μηνιαία βάση. Τα ομόλογα αυτά έχουν χρονικό περιορισμό αλλά και παρέχουν το δικαίωμα για επέκταση του χρόνου όπου αυτά είναι ενεργά. Ως εγγύηση για τα πιο πάνω ομόλογα είναι οι ίδιες οι κατοικίες.

Το εισόδημα όμως αυτό είναι προιόν λεηλασίας, που ως αποτέλεσμα είχε το ξεσπίτωμα του κόσμου της εργασίας. Ο αθέμιτος αυτός πλουτισμός χτίστηκε πάνω στην αστεγία και τον κατακερματισμό του δικαιώματος στην αξιοπρεπή στέγη, αρχικά, και στην εξαφάνιση του που συντελείται τώρα.

Μέρος Γ

Η Κύπρος στην κρίση

Το ίδιο συμβαίνει και στην Κύπρο τώρα, αφού οι περιοδεύοντες λεηλάτες μας επισκέφτηκαν. Οι τράπεζες πέρασαν κάτω από τον έλεγχο ξένων επενδυτών, κάτι που φαίνεται από την σύνθεση στα διοικητικά τους συμβούλια, έχουν ήδη συμβληθεί με διαχειριστικές εταιρίες και η νομοθεσία είναι αναφανδόν υπέρ των τραπεζών. Η λιτότητα εμποδίζει τους/τις εργαζόμενους/ες να αποπληρώσουν τις υποθήκες των, και εν γένει το σκηνικό είναι έτοιμο για την επερχόμενη κατάργηση του δικαιώματος στην αξιοπρεπή στέγη.

Ως ενδεικτικό παράδειγμα είναι η Τράπεζα Κύπρου (βλέπε Ιστοσελίδα της Τραπέζας Κύπρου) όπου στο διοικητικό συμβούλιο βρίσκονται οι ακόλουθοι:

Josef Ackermann πρόεδρος, Maksim Goldman, αντιπρόεδρος, Χριστόδουλος Πατσαλίδης Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Διευθυντής Διεύθυνσης Λειτουργικών Εργασιών, John Patrick Hourican Διευθύνων Σύμβουλος, Γιάννης Ζωγραφάκης Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος, Μιχάλης Σπανός Ανώτερος Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος Αnat Bar-Gera Μη Εκτελεστική Διευθύντρια, Arne Berggren Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος, Lyn Grobler Mη εκτελεστική Διευθύντρια, και Michael Heger Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος.

Χαρακτηριστικό είναι ότι μεσούσης της κρίσης, οι αμοιβές των βασικών διευθυντικών στελεχών όχι μόνο δεν μειώθηκαν ή παρέμειναν σταθερές, αλλά παρουσίασαν αύξηση με διψήφια ποσοστά, με αποτέλεσμα αυτά τα στελέχη να ήταν από τα πιο προνομιούχα της αγοράς (Φιλελευθερος, 20/08/2017).

Στο ίδιο δημοσίευμα η εφημερίδα τόνιζε και τα ακόλουθα: «Η περίπτωση της Τράπεζας Κύπρου παρουσιάζει ιδιαίτερον ενδιαφέρον. Με βάση τις οικονομικές καταστάσεις, τέλος Σεπτεμβρίου 2014, οι αμοιβές βασικών διευθυντικών στελεχών ανήλθαν σε 1,92 εκατομμύρια Ευρώ σε σχέση με 775 χιλιάδες Ευρώ την περσινή περίοδο, παρουσιάζοντας αύξηση 1,17 εκατομμύρια που σε ποσοστό είναι 154,96%. Το σύνολο των αμοιβών για τα μέλη του Δ.Σ. και άλλων βασικών διευθυντικών στελεχών για το εννιάμηνο που έληξε στις 30/9/2014 είναι 3,01 εκατομμυρια Ευρώ σε σχέση με 1,52 εκατομμύρια Ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Οι ετήσιες απολαβές του Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας Κύπρου Τζων Χούριγκαν ήταν περίπου 800,000 Ευρώ.»

Την ίδια περίοδον κυκλοφόρησε και η είδηση ότι πρόκειται να διπλασιαστούν οι αμοιβές στο Δ.Σ. της Τράπεζας Κύπρου (Φιλελευθερος, 20/08/2017). Μονο για τους μη εκτελεστικούς σύμβουλους οι αμοιβές αυξάνονται από 485,000 στις 810,000 ευρώ.

Από αυτή την σύνθεση και μόνο του Δ.Σ. γίνεται αντιληπτό με τι έχουμε να κάνουμε. Αν ρίξουμε και μια ματιά στους μετόχους, βλέπουμε ότι η πιο μεγάλη τράπεζα στην Κύπρο τώρα είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από Κυπριακή. Οι περιοδεύοντες λεηλάτες ήρθαν για να αρπάξουν και να φύγουν και ουσιαστικά αυτό κάνουν. Το ίδιο ή και παρόμοιο, συμβαίνει και στην Ελληνική Τράπεζα και βέβαια στην Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα. Αν μπει κανείς και ψάξει στις ιστοσελίδες αυτών των «απομυζητικών ιδρυμάτων» θα αντιληφθεί το μέγεθος της επικείμενης μετατόπισης πλούτου.

Οι συνεργασίες με εισπρακτικές εταιρίες χρησιμοποιήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια έτσι ώστε οι τράπεζες να αντλήσουν μαθήματα και εμπειρίαν ως προς την διαχείριση των μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ). Στην συνέχεια είχαμε την εξαγγελία συνεργασιών με εξειδικευμένες εταιρίες του είδους. Η Ελληνική, φερ ειπείν, μαζί με την APS Holdings, συνέστησαν κοινοπραξίαν η οποία είναι έτοιμη να διαχειριστεί ΜΕΔ ύψους 2,3 δισεκατομ. Ευρώ, ενώ παράλληλα πούλησε στην B2kapital Cyprus Ltd  MΕΔ ύψους 145 εκατομ. Ευρώ. Η Κεντρική Συνεργατική Τράπεζα συνεβλήθη με τη γνωστή Altamira δημιουργώντας την κοινοπραξία Altamira Asset Management Holdings Cyprus, η οποία διαχειρίζεται ΜΕΔ ύψους 6,2 δισεκατομ. Ευρώ (Βλάχος, 24/11/2017). Η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε την συνεργασία της με την Pepper Cyprus Limited η οποία θα διαχειριστεί ΜΕΔ ύψους 800 εκατομ. Ευρώ.

Επιπρόσθετα η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα θα εφαρμόσει το πρόγραμμα Agenda 2022, ενώ και οι τρεις μεγάλες τράπεζες θα δουλεύουν πάνω σε ένα νέο λογισμικό που θα επιτρέπει  αναγνώριση ζημιάς στο ενεργητικό και την ίδια στιγμή θα ταξινομεί τα δάνεια ανάλογα με τον κίνδυνο που παρουσιάζουν (Bandiera,7/1/2018). Οπόταν περνάμε κατ’ευθείαν στην αυτόματη-μηχανική ρύθμιση των ΜΕΔ. Πρόκειται για ένα πάρα πολύ γρήγορο ξεκαθάρισμα αφού μιλάμε για 22 περίπου δις. Ευρώ μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Από την μια θα διώξουν έρμα από τα χαρτοφυλάκια τους και από την άλλη θα έχουν και αύξηση στο κέρδος τους.

Αυτή η μορφή λύσης του προβλήματος που δημιούργησαν οι στρατηγικοί λεηλάτες στο νησί δεν είναι  αυθαίρετη. Είναι απόλυτα εναρμονισμένη με τις επιδιώξεις των Ευρωπαϊκών Οικονομικών Θεσμών αλλά και Ευρωπαϊκών Οργάνων που με την στάση και δράσεις τους διευκολύνουν την μεταφορά πλούτου στην ελίτ. Είναι πέραν από αισθητό το γεγονός πού θέλει τις τράπεζες να βρίσκονται έκτος δημοκρατικού πλαισίου, και να δρουν χωρίς κανένα δημοκρατικό έλεγχο.  Και ενώ το ζήτημα προέκυψε από την ασύδοτη και ανεξέλεκτη δραστηριότητα των ιδιωτικών τραπεζών, στο τέλος οι τράπεζες ιδιωτικοποίησαν και συνεχίζουν να ιδιωτικοποιούν το κέρδος  ενώ κοινωνικοποιούν την ζημιά. Λειτουργούν λοιπόν ως το κατ’εξοχήν όχημα μεταφοράς πλούτου από τον κόσμο της εργασίας στην ελίτ.

Τι σημαίνει αυτό για μας; Σημαίνει ότι μπορεί οι τράπεζες να ξεφορτωθούν κάποια βάρη που οι ίδιες δημιούργησαν, αλλα η προυπόθεση για την ελάφρυνση τους, είναι οι μαζικές εκποιήσεις με τον Α ή Β τρόπο και στην συνέχεια οι εξώσεις που κατά κανόνα ακολουθούν. Οι άνθρωποι που έχουν το πενιχρό εισόδημα θα μετατραπούν από ιδιοκτήτες στέγης σε ενοικιαστές και οι υπόλοιποι θα δημιουργήσουν τον στρατό της αστεγίας, αφού η στεγαστική πολιτική στην Κύπρο είναι ανύπαρκτη. Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, το νομοθετικό πλαίσιο είναι αναφανδόν υπέρ των τραπεζών οι δε Θεσμοί της Αφερεγγυότητας και του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου ελάχιστα μπορούν να προσφέρουν επειδή το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνται ελάχιστα τους επιτρέπει να πράξουν. Η κάθετη μείωση των εισοδημάτων των εργαζομένων, η ανεργία, η συμπίεση των ωφελημάτων προς τα κάτω, η εξαφάνιση του κοινωνικού κράτους, οι πολλαπλοί φόροι, η ακρίβεια στις παροχές ηλεκτρισμού, νερού και τα λοιπά τέλη, δημιουργούν το πλαίσιο για την ανάπτυξη της αστεγίας. Ο κίνδυνος της αστεγίας μέσα από τις εκποιήσεις και συνακόλουθα τις εξώσεις είναι τώρα περαν από ορατός. Όσο περισσότερο δε φωνασκεί η ‘φιλελέ’ πολιτική ηγεσία περί ανάπτυξης, περί μείωσης της ανεργίας, περί ευημερίας που βρίσκεται στην γωνιά και θα την αντικρίσουμε όπου νάναι, τόσο πιο φαιδρή και κενή περιεχομένου ακούγεται.

Ο μόνος τρόπος που έχει στο χέρι της η κοινωνία προς αντίσταση είναι ο δρόμος. Αυτό δεν είναι αυθαίρετο συμπέρασμα ή θολός ευσεβοποθισμός. Το ζήσαμε στην πράξη. Τις φορές που επιχειρήθηκε εκποίηση-έξωση αυτή αποτράπηκε επειδή υπήρξε κινητοποίηση και περιφρούρηση της στέγης. Να θυμηθούμε την περίπτωση στον Τύχωνα και άλλες προηγούμενες ή υστερότερες αυτής. Επαγγελματίες σωτήρες δεν υπάρχουν. Όποιος/α θέλει να κρατήσει το σπίτι του/της κατεβαίνει στον δρόμο, διότι μόνο μέσα από τη μαζική κινηματική δράση μπορεί να υλοποιηθεί η προστασία της στέγης.

Πηγές

·      Ελευθεροτυπία 08/09/2013 BlackRock – Blackstone και «περιστρεφόμενες πόρτες» (Enet.gr)
·      Κώστας Βουρεκάς, 21/07/2014. Η αυτοκρατορία των ενοικίων (http://pandiera.gr).
·      http://www.philenews.com/oikonomia/kypros/article/423891/peran-ton-5-ekat-oi-amoibes-ton-d-s-ton-trapezon 20/08/2017. Θεανώ Θειοπούλου 

·      Ιστιοσελίδα της Τράπεζας Κύπρου

·      Bandiera,7/1/2018

·      Iskra, 24/11/2017, Σωτήρης Βλάχος

·      Ευχαριστείες τέλος στον σ. Δημήτρη για τις εύστοχες επισημάνσειςτου που έχουν ενσωματωθεί στο πιο πάνω κείμενο

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ!

By Κίνημα Ενάντια στις Εκποιήσεις

Αγαπητοί φίλοι και φίλες ,

Το νομικό τμήμα του Κινήματος μας έχει επεξεργαστεί επιστολή απάντηση εις τις επιστολές που αποστέλλονται από την Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα στο κόσμο για την κοινοποίηση προσωπικών τους δεδομένων στην εταιρεία ΑΛΤΑΜΙΡΑ και ενδεχομένως και άλλους, η οποία πρέπει να αποστέλλεται εις απάντηση από όλους όσους λαμβάνουν τέτοια επιστολή.& nbsp;

 Η κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων από πλευράς της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας αλλά και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο απαγορεύεται και δεν μπορεί να δίνεται χωρίς την συγκατάθεση μας. 

 Καλούμε το κόσμο να αντιδράσει και να διεκδικήσει τα δικαιώματα του.

κατεβάστε το αρχείο κάνοντας κλικ εδώ

Όνομα: ………………….

Διεύθυνση :……………….

Αριθμός ταυτότητας: ………………….

Προς:

Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα Λτδ

Ημερομηνία : …………………

Διπλοσυστημένη

 

Θέμα : Διαχείριση δανείου/είων μου από την ALTAMIRA CYPRUS ( Η ALTAMIRA)

Αναφέρομαι στην επιστολή σας για το πιο πάνω θέμα και με την παρούσα επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα πιο κάτω :

 1. Δεν αποδέχομαι την εκχώρηση του δανείου και ή οποιασδήποτε άλλης χρηματοπιστωτικής και ή άλλης διευκόλυνσης μου παραχωρήθηκε από την Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (πρώην ΣΠΕ / Σ.Τ. …….) στην ΑLTAMIRA και ή οποιοδήποτε άλλο τρίτο πρόσωπο, για ότι αυτό συνεπάγεται , με την οποία ουδέποτε συμβλήθηκα .
 2. Δεν αποδέχομαι οποιανδήποτε διαχείριση του δανείου μου από την ΑLTAMIRA και ή οποιοδήποτε άλλο τρίτο πρόσωπο, ούτε και οποιεσδήποτε τυχόν ενέργειες αυτής σε σχέση με το δάνειο μου.
 3. Δεν αναγνωρίζω οποιονδήποτε δικαίωμα κοινοποίησης των προσωπικών μου δεδομένων στην ALTAMIRA και ή οποιοδήποτε άλλο τρίτο πρόσωπο, ή επεξεργασίας αυτών από την εν λόγω εταιρεία και ή οποιοδήποτε άλλο τρίτο πρόσωπο.
 4. Η κοινοποίηση οποιωνδήποτε προσωπικών μου δεδομένων και ή στοιχείων και ή άλλως πως αποτελεί κατάφορη παραβίαση της σχετικής νομοθεσίας, της μεταξύ μας συμφωνίας και ή συμφωνιών και ή άλλως πως, αποτελεί μονομερή ενέργεια από μέρους σας, με την οποία διαφωνώ και δεν συγκατατίθεμαι και ενίσταμαι εις αυτήν και επιφυλάσσω όλα τα νόμιμα δικαιώματα μου αναφορικά με την ενέργεια σας και ή πρόθεσης σας για την κοινοποίηση οποιωνδήποτε προσωπικών μου δεδομένων σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο. Ακόμα δε και αν έχει δοθεί από μέρους μου οποιαδήποτε τέτοια συγκατάθεση προς το σκοπό αυτό, αυτή ανακαλείται άμεσα και με άμεση ισχύ από σήμερα και σας καλώ όπως προσέλθετε σε διάλογο και ή διαπραγμάτευση άμεσα μαζί μου, με σκοπό την ρύθμιση του όλου θέματος.
 5. Σας καλώ όπως προστατεύσετε τα προσωπικά μου δεδομένα τα οποία κοινοποιήθηκαν αποκλειστικά στην εταιρεία σας χωρίς κανένα δικαίωμα εκχώρησης ή κοινοποίησης σε άλλο πρόσωπο και επιφυλάσσω όλα τα νόμιμα δικαιώματα μου για την λήψη δικαστικών μέτρων και καταγγελία σας στην Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για παραβίαση της νομοθεσίας διεκδικώντας αποζημιώσεις και/η επιβολή διοικητικών προστίμων για τις παράνομες ενέργειες σας.

Με τιμή ,

 

………………………..

 

❌