One Radical Planet

🔒
✇ KISA

Το νέο νομοσχέδιο για την υπηκοότητα αναδίδει κοινωνικό ρατσισμό

By Doros Polykarpou — February 9th 2021 at 12:37

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον Τύπο , το Υπουργείο Εσωτερικών έχει προχωρήσει στην υποβολή Νομοσχεδίου για τροποποίηση της Νομοθεσίας για την απόκτηση της κυπριακής υπηκοότητας.

Το Υπουργείο έχει προχωρήσει στην ετοιμασία και υποβολή του νομοσχεδίου χωρίς καμία διαβούλευση με εμπλεκόμενους φορείς, είτε κυβερνητικούς είτε μη κυβερνητικούς φορείς, πόσο μάλλον με τους ίδιους τους μετανάστες και πρόσφυγες. Διερωτόμαστε επίσης, εάν ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας έχει προβεί σε νομοτεχνική επεξεργασία του νομοσχεδίου και το βρίσκει νόμιμο και σύμφωνο με τις αρχές που διέπουν ένα κράτος δικαίου.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο της κυβέρνησης,

Ο χρόνος παραμονής με καθεστώς αιτητή ασύλου, συμπληρωματικής προστασίας και φοίτησης δεν προσμετρά στο χρόνο νόμιμης διαμονής που απαιτείται πριν από την υποβολή αίτησης για υπηκοότητα.  Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των προσφύγων (πέραν του 85%) αποκλείονται πλέον από την απόκτηση της υπηκοότητας. Ακόμη και προσφυγόπουλα που έχουν γεννηθεί, μεγαλώσει και θεωρούν την Κύπρο ως πρώτη τους πατρίδα θα αποκλειστούν με βάση τα πιο πάνω δεδομένα  από την απόκτηση της υπηκοότητας. Το ίδιο ισχύει και για παιδιά τουρκοκυπριακής καταγωγής που ένας από τους δύο γονείς δεν είναι κύπριος πολίτης.

Οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες θα επηρεαστούν επίσης αρνητικά αφού ο χρόνος παραμονής τους πριν από την παραχώρηση του προσφυγικού καθεστώτος δεν θα προσμετρά. Ενόψει των σημαντικών χρονικών καθυστερήσεων εξέτασης της αίτησης ασύλου τους θα παραταθεί ιδιαίτερα ο χρόνος που θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για υπηκοότητα.

Άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού αυτού (μακροχρόνια άνεργοι λόγω αναπηρίας ή σοβαρών προβλημάτων υγείας, χρήστες του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας λόγω χαμηλών εισοδημάτων, αναπηρίας ή σοβαρών προβλημάτων υγείας) επίσης αποκλείονται από την απόκτηση της υπηκοότητας.

Αποκλείονται επίσης άτομα τα οποία σε όποιο στάδιο της ζωής τους καταδικάστηκαν για ένα μικροαδίκημα (πχ δεν είχαν λεφτά να πληρώσουν το εξώδικο για τον Κορωνοϊό …),  ακόμη και αυτά που είναι ύποπτα για οποιοδήποτε αδίκημα κατά παράβαση του τεκμηρίου της αθωότητας.

 Άτομα τα οποία έχουν εισέλθει ή διαμείνει παράνομα στο έδαφος της Δημοκρατίας  σε οποιοδήποτε στάδιο και, επομένως, όλοι οι πρόσφυγες, αποκλείονται επίσης από την απόκτηση της υπηκοότητας. Επίσης, πέραν από το άτομο που αιτείται την υπηκοότητα θα πρέπει και ο/η σύντροφος του/της να αποδείξει ότι είναι «καλού χαρακτήρα», μια πρόνοια που θα αυξήσει επίσης την εξάρτηση των γυναικών από τους συντρόφους τους. 

Παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν προσφέρει αποτελεσματικά προγράμματα εκμάθησης της γλώσσας, αποκλείονται επίσης από την απόκτηση της υπηκοότητας πρόσωπα που δεν μπορούν να αποδείξουν επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας (επίπεδο Β1), μίαν εξέταση που ούτε αρκετοί Κύπριοι θα παρακάθονταν με επιτυχία,  καθώς και ικανοποιητικούς πόρους συντήρησης των ιδίων και της οικογένειας τους.

Η ΚΙΣΑ εκτιμά ότι οι πρόνοιες αυτές κάτω από τις παρούσες συνθήκες μετανάστευσης θα καταστήσουν ανέφικτη την απόκτηση της υπηκοότητας σχεδόν από το σύνολο των μεταναστών/τριών που ζουν και εργάζονται για δεκαετίες στη χώρα μας σε καθορισμένους από το νόμο τομείς απασχόλησης, εργοδότες και απολαβές. 

Τέλος να σημειωθεί ότι οι αιτούντες θα αξιολογούνται για την επαρκή γνώση βασικών στοιχείων της πολιτικής και κοινωνικής πραγματικότητας της χώρας από τριμελή επιτροπή που θα απαρτίζεται από 2 δημόσιους υπαλλήλους και ένα αστυνομικό.

Η πρόσβαση στην υπηκοότητα αποτελεί σήμερα το σημαντικότερο μέτρο και εργαλείο ένταξης των μη ευρωπαίων πολιτών στην Ευρωπαϊκή ‘Ένωση και τα κράτη μέλη. Η ΚΙΣΑ θεωρεί ότι η κυβέρνηση με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ξεκαθαρίζει πλέον ότι δεν επιθυμεί την ένταξη του συνόλου των μεταναστριών/τών και προσφύγων ανεξάρτητα από το καθεστώς παραμονής τους στη χώρα, ενώ δεν έχει καμία επιφύλαξη να πουλήσει την κυπριακή υπηκοότητα σε πλούσιους, ακόμη και πρόσωπα με συμμετοχή στο οργανωμένο έγκλημα και σε σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η παρούσα Κυβέρνηση, με πρωταγωνιστή τον Υπουργό Εσωτερικών,  επιδιώκει με το νομοσχέδιο να  εισαγάγει στο νόμο αυθαίρετα και ρατσιστικά κριτήρια ώστε να “νομιμοποιήσει” παράνομες πρακτικές που μέχρι σήμερα εφάρμοζαν και για τον σκοπό αυτό ακυρώνονταν από τα δικαστήρια οι παράνομες αποφάσεις του σε σχέση με άτομα τα οποία διαμένουν στην Κύπρο.

Επίσης, καταργεί τις ευνοϊκότερες διατάξεις για τους πρόσφυγες κατά παράβαση της Σύμβασης της Γενεύης, ενώ το χρονικό διάστημα που κάποιος είναι αιτητής ασύλου ή κάτοχος συμπληρωματικής προστασίας δεν προσμετράται στα χρόνια διαμονής κατά παράβαση της αρχής του αναγνωριστικού χαρακτήρα   του καθεστώτος του πρόσφυγα.

Οι πιο πάνω διατάξεις καταστρατηγούν αυτή καθαυτή την έννοια της υπηκοότητας και το βασικό κριτήριο επί του οποίου αυτή μπορεί να αποδίδεται, αυτό των πραγματικών, οικογενειακών, οικονομικών και κοινωνικών δεσμών με τη χώρα, οι οποίοι αποδεικνύονται από τη διάρκεια της παραμονής,  σε πλήρη αντίθεση με τις αρχές του διεθνούς δικαίου.

Διοικητικό Συμβούλιο


✇ Beyond Europe

Expropriate the vaccines!

By Beyond Europe — January 24th 2021 at 15:05
Instead of obediently waiting for the magic hand of the market to remedy its inability to produce and distribute vaccines, we need to stand up to Big Pharma and seize the vaccines as a public common good. Enough of putting profit before lives, we need to massively produce the vaccine, regardless of copyrights.

Perfectly Legal

Pfizer has only one, yes ONE, factory to produce all vaccines for all countries outside of the United States. And on Friday, it announced that it would have to delay promised deliveries for ‘a few weeks’ while it is upgrading this factory in Belgium. Instead of standing up to Big Pharma, EU countries have shown no more than resignation hidden by some grumbling. Except for some isolated voices, no one has dared suggest that countries use an existing legal mechanism: compulsory licensing. That would mean that anyone could start producing the vaccine. And it’s legal.

Indeed, the 1995 TRIPS Agreement (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) negotiated by the World Trade Organisation includes Article 31, which states that countries „may use of the subject matter of a patent without the authorization of the right holder“ if their legislation allows for exceptions. And according to the World Intellectual Property Organization (WIPO), 156 countries currently allow such exceptions, including all EU countries. So what are we waiting for?

Profits before Lives

While this law is different in each country, it usually gives the right to the state to use compulsory licensing in cases of health emergency and/or when the producer is unable to deliver. Hard not to think about the current situation, right? It is obvious that Big Pharma makes more money by producing itself, distributing itself, setting its own prices, but it is now failing to meet demands and its greed needs to be stopped. All we need is to apply the law, make the vaccine license open to all, let all producers use their capacities to produce it.

Public authorities not only have the duty, but also the right to do so, especially since there has been about 12 billion USD of public funds involved in developing those vaccines, with very little transparency about any related conditions. The Moderna vaccine has become the most striking example of the neoliberal tradition of privatizing profit and socializing expenses. Whereas this small company developed the vaccine exclusively thanks to public funds, and the US government jointly owns the rights, there has been no challenge to the firm’s right to make excessive profits. And it is not shying away from it, selling its doses almost twice the price of the Pfizer vaccine, and almost ten times more than the AstraZeneca one. Even worse, Moderna’s top three executives executives have made more than a 100 million USD by selling their stocks just after announcing the vaccine’s successful development.

Don’t worry, Pfizer & co. won’t die of hunger if we take their vaccines: the law already foresees compensations for compulsory licensing. But there is no legal right to unlimited profits in a time of epidemic emergency. We have suffered enough from the fact that governments have abandoned their role in pharmarceutical research and development and let this field to the whims of Big Pharma. The very same giants that decided not to pursue research on earlier forms of coronaviruses because it didn’t seem financially profitable are now telling us to stay quiet and wait so that they can make a profit? No, societies need to take back their health safety under control and manage it according to the general interest, and not the profits of shareholders.

“The West before the Rest”

Already in the first months of the pandemic, there were calls to makes vaccines a ‘public common good’ once they would be developed. On April 24th, President of the European Commission Ursula von der Leyen, backed the idea when she said that the future vaccine would be „our universal, common good“. Then, at the World Health Organisation’s (WHO) May 2020 summit, China pledged that it would not license its vaccine, if it succeeded in developing one, making it available for all countries to produce and use. But as vaccines developed by major Western corporations received the green light in late 2020, it became clear that their distribution would follow the laws of the jungle: vaccines for the richest countries, profits for the corporations.

In December 2020, around a hundred countries led by India and South Africa tried to move the WTO Assembly into adopting a resolution waiving intellectual copyrights on anti-Covid vaccination and drugs. They were met by the flat refusal of Western countries, who harbour the headquarters, laboratories, factories and shareholders of Big Pharma. In doing so, Western countries are going directly against the interests (and health and life) of their own citizens, not to talk of humanity in general, but they are successfully upholding the global neoliberal status quo concentrating power and money in the West.

Fight back!

During the pandemic, the global Left has been mostly struck by apathy, sitting back with some Schadenfreude as right-wing governments that had been claiming for years that ‘there is no magic money tree’ started pouring trillions into the economy. Apart from some solidarity actions and calls to protect workers and the vulnerable, the left has not been able to raise its voice to push for more decisive action in the anti-pandemic response, from putting workers’ health before profit to standing up to Big Pharma. Some iniatives are now appearing and we need to rally behind them, taking the streets from the far-right bolstered by conspiracy theorists. From the ‘Zero Covid’ plan to the EU-wide ‘No Profit on Pandemic’ initiative, now is the time to rise and challenge the incompetent and corrupt neoliberal forces.

✇ KISA

Ισχυρή αλληλεγγύη και ταχεία δικαστική εξέταση η απάντηση στη διαγραφή της ΚΙΣΑ από το Υπουργείο Εσωτερικών

By Doros Polykarpou — January 21st 2021 at 16:25

Χθες Τετάρτη, 20/01/2021, στο Διοικητικό Δικαστήριο έγινε η πρώτη ακρόαση της προσφυγής της ΚΙΣΑ (αίτηση για διάταγμα αναστολής και κύρια αίτηση) κατά της απόφασης για διαγραφή της ΚΙΣΑ από το Υπουργείο Εσωτερικών. Η θέση της δικηγόρου της κυβέρνησης ήταν ότι θα χρειάζονταν χρόνο για ετοιμασία της απόρριψης της αίτησης για διάταγμα αναστολής. Το Δικαστήριο εισηγήθηκε την απόσυρση της αίτησης για διάταγμα αναστολής και την επίσπευση της εξέτασης της κύριας αίτησης κατά της απόφασης διαγραφής της ΚΙΣΑ.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκδίκαση της αίτησης για διάταγμα αναστολής θα διαρκούσε μερικούς μήνες, ιδιαίτερα υπό συνθήκες του Covid-19, και τον πρόσθετο χρόνο εκδίκασης της κύριας αίτησης μετά την απόφαση για το διάταγμα αναστολής (περίπου 1,5 χρόνος), η δικηγόρος μας συμφώνησε με την εισήγηση του Δικαστηρίου. Θεωρήθηκε ότι η επίσπευση εκδίκασης της κύριας αίτησης ενάντια στην απόφαση για τη διαγραφή ήταν προς το συμφέρον της ΚΙΣΑ. Η εκδίκαση της κύριας αίτησης ορίστηκε για τις 26 Φεβρουαρίου, στις 9 το πρωί, ενώ στο μεταξύ το Δικαστήριο έδωσε οδηγίες για γραπτή υποβολή των αγορεύσεων των μερών.

Στο στάδιο αυτό, η ΚΙΣΑ δεν ανακτά νομική προστασία ως ΜΚΟ με βάση την απόφαση της 14/12/2020 για τη διαγραφή της από το Μητρώο Σωματείων. Λαμβάνοντας υπόψη από τη μια την έφεση προς το Διοικητικό Δικαστήριο και, από την άλλη, το γεγονός ότι η διαγραφή είναι διαφορετική από τη διάλυση κάτω από το συγκεκριμένο Νόμο, η ΚΙΣΑ θα συνεχίσει την πλήρη λειτουργία

Η πιο σημαντική και ελπιδοφόρα εξέλιξη των τελευταίων ημερών είναι το τεράστιο κύμα συμπαράστασης  με δηλώσεις και άλλες δράσεις στήριξης και συμπαράστασης προς την ΚΙΣΑ[i] και τον αγώνα της από Ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα, ανεξάρτητους θεσμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεξαμενές σκέψης, εμπειρογνώμονες και ακτιβίστριες/ές, προς τους/τις οποίους/ες η ΚΙΣΑ εκφράζει τις ειλικρινείς ευχαριστίες και εκτίμηση της.

Σημειώνεται ότι η ΚΙΣΑ έχει υποβάλει προς τον Έφορο Σωματείων όλα τα στοιχεία που απαιτούνται από το Νόμο[ii], δηλαδή τους ελεγμένους λογαριασμούς του 2019, το τροποποιημένο καταστατικό και τα ονόματα των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, μαζί με τις θέσεις και τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΙΣΑ, το οποίο εκλέγηκε ομόφωνα από την πρόσφατη Γενική Συνέλευση, είχε την πρώτη του συνάντηση τη Δευτέρα, 18/01/2021, και συστάθηκε σε σώμα, με την εκλογή των Ανθούλας Παπαδοπούλου, Simon Bahceli και Θράσου Νεραντζή στις θέσεις Προέδρου, Γραμματέα και Ταμία, αντίστοιχα. Τα άλλα μέλη του 11-μελούς Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι: Andrea Nemes, Λέανδρος Σαββίδης, Malik Shahrukh, Μαρία Χρυσάνθου, Νικολέττα Χαραλαμπίδου, Πέτρος Ηρακλέους, Βαγγελιώ Σουμέλη και Ζέλια Γρηγορίου.

Εμπλουτισμένα με διαφορετικά και διάφορα επαγγελματικά και εθνοτικά υπόβαθρα, δεξιότητες και εμπειρίες, ενδιαφέροντα και ακτιβισμό από την κοινωνία των πολιτών, όλα τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου  επιβεβαίωσαν την προσήλωση και αποφασιστικότητά τους  να εργαστούν ομαδικά και σε συνεργασία άλλους φορείς πρώτα για τον αγώνα ενάντια στη νέα επίθεση κατά της ΚΙΣΑ και, στη συνέχεια, για την ενδυνάμωση της οργάνωσης για να μπορεί να εκπληρώνει πιο αποτελεσματικά και αποφασιστικά την αποστολή της για την ισότητα, τη διαφορετικότητα, τη διασφάλιση και προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου για όλους τους ανθρώπους.

Διοικητικό Συμβούλιο


[i] https://omct.org/human-rights-defenders/urgent-interventions/cyprus/2020/12/d26257/  

http://www.migreurop.org/article3024.html?lang=en

[ii] https://kisa.org.cy/wp-content/uploads/2021/01/SLet-Eforos-20012021-1.pdf

✇ KISA

Strong solidarity and speedy judicial review the response to the deregistration of KISA by the Ministry of Interior

By Doros Polykarpou — January 21st 2021 at 16:09

Yesterday, Wednesday, 20/01/2021,  the Administrative Court had the first hearing of KISA’s appeal (interim order and main application) against the deregistration of KISA by the Ministry of Interior. The position of the government’s lawyer was that they would need time to prepare their objection to the interim order. The Court suggested withdrawing the application for an interim order and expediting the examination of the main application against the decision to deregister KISA.

Taking into account that the interim order would take a few months to be heard, especially under the Covid 19 conditions, and the additional period that the main application would take to be heard after a decision on the interim order (approximately 1.5 years), our lawyer agreed with the suggestion of the Court. It was considered to be in the interest of KISA to have an expedited procedure on the actual decision to deregister KISA. The main application was set for a hearing on 26 February, at 9 am, whilst in the meantime the Court gave directions for the written submissions of the parties.

At this stage KISA does not regain legal protection as an NGO as per the decision of 14/12/2020 to remove it from the Register of Associations. Taking into consideration on the one hand the appeal to the administrative Court and, on the other, the fact that deregistration is different to dissolution under the particular Law, KISA will continue its full operation.

The most important and promising development of the last few days is the enormous solidarity movement with statements and  other acts of support and solidarity with KISA[i] and its struggle from European and international networks, independent human rights institutions,  Think Tanks, Experts and  activists, to whom KISA conveys its sincere thanks and appreciation.

It is noted that KISA has submitted to the Registrar of Associations all formal requirements of the Law[ii], namely its audited accounts for 2019, the amended statutes and the names of the new Steering Committee, with their positions and contact details.  

The new Steering Committee of KISA, unanimously elected at the recent General Assembly, had its first meeting on Monday, 18/01/2021, and set itself up as body, with the election of Anthoula Papadopoulou, Simon Bahceli and Thrasos Nerantzis to the positions of Chairperson, Secretary and Treasurer, respectively. The other members of the 11-strong Steering Committee are: Andrea Nemes, Leandros Savvides, Malik Shahrukh, Maria Chrysanthou, Nicoletta Charalambidou, Petros Heracleous, Vagelio Soumeli and Zelia Gregoriou.

Enriched with diverse and varied professional and ethnic backgrounds, skills and experience, interests and civil society activism, all members of the new Steering Committee vouched their dedication and determination to work closely as a team and in cooperation with KISA’s staff, members and friends, networks and other activists, first for fighting against the new attack against KISA and then for strengthening and further developing the organisation to more effectively and decisively pursue the realisation of its mandate for equality, diversity, safeguarding and promotion of human rights and the rule of law for all people.

Steering Committee


[i] https://omct.org/human-rights-defenders/urgent-interventions/cyprus/2020/12/d26257/

http://www.migreurop.org/article3024.html?lang=en

[ii] https://kisa.org.cy/wp-content/uploads/2021/01/SLet-Eforos-20012021-1.pdf

✇ KISA

Η Γενική Συνέλευση της ΚΙΣΑ δηλώνει την αποφασιστικότητα της να προστατεύσει το δικαίωμα της στην ελευθερία έκφρασης!

By Doros Polykarpou — January 13th 2021 at 10:08

Την Κυριακή, 10/01/2021, η ΚΙΣΑ – Κίνηση για Ισότητα, Στήριξη, Αντιρατσισμό πραγματοποίησε διαδικτυακά με μεγάλη επιτυχία τη Γενική της Συνέλευση.

Κατά τη συζήτηση της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης, η Συνέλευση πρόσθεσε, και μάλιστα ως θέμα προτεραιότητας, τις ανοίκειες επιθέσεις του Υπουργού Εσωτερικών εναντίον της ΚΙΣΑ που κατάληξαν στη διαγραφή της από το Μητρώο Σωματείων και Ιδρυμάτων κατά παράβαση του δικαιώματος του συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι και της ελευθερίας έκφρασης.  Μετά τη συζήτηση πολλών εισηγήσεων και προτάσεων για το θέμα, η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα το ακόλουθο ψήφισμα:

 Η Γενική Συνέλευση της ΚΙΣΑ, που συνήλθε σήμερα 10 Ιανουαρίου 2021, τοποθετήθηκε κάθετα ενάντια στην πρωτοφανή παραβίαση εκ μέρους της κυβέρνησης βασικών αρχών δικαίου με τη  διαγραφή της ΚΙΣΑ, καθώς και χιλιάδων άλλων ΜΚΟ από το Μητρώο. Η Συνέλευση ζήτησε από το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο να αγωνιστεί ανυποχώρητα για την ανάκληση ή/και ακύρωση   της απαράδεκτης διαγραφής της ΚΙΣΑ, επιδιώκοντας συνεργασίες με άλλες οργανώσεις, φορείς και άτομα, περιλαμβανόμενων και μη μελών της ΚΙΣΑ. Όλοι οι συμμετέχοντες έθεσαν τον εαυτό τους στη διάθεση του Συμβουλίου για στήριξη του αγώνα της οργάνωσης. 

Επίσης, η Συνέλευση συζήτησε και ομόφωνα έδωσε την έγκριση της  για την έκθεση πεπραγμένων και τον οικονομικό απολογισμό του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τις προτεινόμενες καταστατικές αλλαγές.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση συζήτησε και αποφάσισε τις πιο κάτω προτεραιότητες της ΚΙΣΑ για το αμέσως επόμενο διάστημα.

 • Αντιμετώπιση του συνεχώς αυξανόμενου ρατσιστικού και εθνικιστικού αφηγήματος και ρητορικής μίσους 
 • Διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης και αποτελεσματικής πρόσβασης σε δίκαιες διαδικασίες ασύλου 
 • Αναχαίτηση των επιθέσεων που δέχονται οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τη  συνεχιζόμενη συρρίκνωση του χώρου δράσης των ΜΚΟ  
 • Επεξεργασία ενός στρατηγικού σχεδίου προώθησης των προτεραιοτήτων και των απαιτούμενων για την επίτευξη τους δράσεων.  
 • Αναδιοργάνωση και ενδυνάμωση της ΚΙΣΑ με σκοπό τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της και τη μεγιστοποίηση της επικοινωνίας και συμμετοχής των μελών της. 
 • Διασφάλιση της κάλυψης των αναγκών των μεταναστών και προσφύγων στο πλαίσιο της διαχείρισης της πανδημίας και αναχαίτηση της εκμετάλλευσής της από τις αρχές  και της  καταπάτησης των ανθρωπίνων τους δικαιωμάτων.

Η Γενική Συνέλευση ολοκληρώθηκε με την εκλογή του νέου 11μελούς  Διοικητικού Συμβουλίου. Tα   μέλη του νέου ΔΣ, στην πλειοψηφία τους γυναίκες  προέρχονται από διάφορους τομείς και βιογραφία  με προσόντα και μεγάλη πείρα  σε σημαντικούς τομείς για τη δράση της ΚΙΣΑ. Η σύνθεση του νέου ΔΣ εκφράζει την προσήλωση της ΚΙΣΑ στα  θέματα ισότητας και διαφορετικότητας. 

Διοικητικό Συμβούλιο

✇ KISA

KISA’s General Assembly declares its determination to protect its freedom of speech!

By Doros Polykarpou — January 12th 2021 at 14:26

On Sunday, 10/01/2021, KISA – Action for Equality, Support, Antiracism held its online General Assembly with great success.

During the discussion of the proposed agenda, the Assembly added as matter of priority, the outlandish attacks against KISA by the Minister of Interior, which lead to its deregistration from the Register of Associations and Foundations, in violation of the right of assembly and association and freedom of expression. After the discussion of many suggestions and proposals, the Assembly unanimously approved the following resolution:

The General Assembly of KISA, convened today 10 January 2021, stands decidedly against the government’s unprecedented violation of basic principles of the rule of law   with the deregistration of KISA  and thousands other NGOs  from the Register. The Assembly asked the newly elected Steering Committee to fight uncompromisingly for the annulment and/or revocation of the unacceptable deregistration of KISA, by among others pursuing cooperation with other organisations, bodies and individuals, including non-members of KISA. All participant members put themselves at the availability of the Steering Committee for supporting the organisation.

In addition, the Assembly discussed and unanimously approved the report for the work done and financial report of the outgoing Steering Committee as well as the  proposed statutory amendments.

Finally, the General Assembly discussed and decided KISA’s priorities for the immediate future as outlined below.

 • Response to the ever increasing racist and nationalist narrative and hate speech
 • Safeguarding decent living conditions and effective access to fair asylum procedures
 • Restraining and inhibiting the attacks against civil society and the continuing shrinking space for NGOs.
 • Development of a strategic plan for the promotion of the priorities and required actions for their realisation. 
 • Reorganisation and strengthening of KSIA in order to ensure its sustainability and maximisation of the communication and participation of its members.
 • Safeguarding and ensuring that the needs of migrants and refugees are cpvered in the framework of dealing with the pandemic and restraining of its being used by the authorities for violating their human rights.

The General Assembly was concluded with the election of a new 11-strong Steering Committee. With the majority of its members women, the new Steering Committee is comprised of people from different sectors and with different biographies, qualifications and extensive experience in important areas of KISA’s action. The composition of the new Steering Committee reflects KISA’s dedication to the issues of equality and diversity.

Steering Committee

✇ KISA

Η ΚΙΣΑ προσφεύγει στη Δικαιοσύνη κατά της παραβίασης της Ελευθερίας έκφρασής της από την κυβέρνηση!

By Doros Polykarpou — January 10th 2021 at 11:08

Η ΚΙΣΑ, μετά την απόφαση του Εφόρου Σωματείων με την οποία απορρίφθηκε το αίτημά της για μη συμπερίληψη στον κατάλογο των Σωματείων τα οποία θα διαγραφούν, άσκησε το δικαίωμα της σύμφωνα με το Νόμο σε ιεραρχική προσφυγή στις 17/12/2020.

Παρά τις διατάξεις του Νόμου σύμφωνα με τις οποίες η προθεσμία για άσκηση ιεραρχικής προσφυγής είναι 30 μέρες και έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα οποιωνδήποτε αποφάσεων του Εφόρου, ο Έφορος παράνομα προχώρησε στις 14/12/2020 και συμπεριέλαβε την ΚΙΣΑ στον κατάλογο των διαγραφέντων από το Μητρώο Σωματείων οργανώσεων ενώ στις 7/1/2021 ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών ως Γενικός Έφορος Σωματείων, απέρριψε την ιεραρχική προσφυγή της ΚΙΣΑ.

Στις 8/1/2021 η ΚΙΣΑ καταχώρησε στο Διοικητικό Δικαστήριο την προσφυγή 25/2021 μαζί με ενδιάμεση αίτηση αναστολής των αποφάσεων του Εφόρου και Γενικού Εφόρου Σωματείων η οποία έχει οριστεί για επίδοση στην άλλη πλευρά στις 15/1/2021.

 Όπως ανακοίνωσε εξ αρχής, η ΚΙΣΑ θεωρεί ότι οι αποφάσεις του Εφόρου Σωματείων είναι παράνομες, βασίζονται σε αντισυνταγματικές διατάξεις και παραβιάζουν κατάφωρα τα δικαιώματα της ελευθερίας του συνέρχεσθε ειρηνικώς, συνεταιρίζεσθε και την ελευθερία έκφρασης, και θα προχωρήσει με όλα τα νόμιμα μέσα που έχει στη διάθεσή της για ακύρωσή τους. 

Διοικητικό Συμβούλιο

✇ KISA

KISA appeals to the Court against the violation of its Freedom of Expression by the government

By Doros Polykarpou — January 10th 2021 at 10:11

After the decision of the Registrar of Associations rejecting KISA’S request for non-inclusion in the list of Associations to be deleted, it exercised its right under the Law in a hierarchical appeal on 17/12/2020.

Despite the provisions of the Law, according to which the deadline for hierarchical appeal is 30 days and has a suspensive effect on any decisions of the Registrar, the Registrar illegally proceeded on 14/12/2020 and included KISA in the list of organisations which were deleted from the Register of Associations; while on 7/1/2021 the General Director of the Ministry of Interior as the General Superintendent of Associations, rejected the hierarchical appeal of KISA.

On 8/1/2021 KISA registered in the Administrative Court the Appeal 25/2021 together with an interim application for the suspension of the decisions of the Registrar and General Registrar of Associations which has been appointed for service on their side on 15/1/2021.

As it has been announced from the beginning, KISA considers that the decisions of the Registrar of Associations are illegal, based on unconstitutional provisions and blatantly violate the rights of freedom of peaceful assembly, association and freedom of expression, and will proceed with all legal means necessary for their cancellation.

✇ KISA

Διαδικτυακή Γενική Συνέλευση της ΚΙΣΑ

By Doros Polykarpou — December 31st 2020 at 10:10

Διαφορετικά είχαμε οραματιστεί αυτή τη Γενική Συνέλευση (ΓΣ).  Εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα εργαζόμασταν για μια ΓΣ σταθμό για την πορεία της ΚΙΣΑ. Μια μαζική ΓΣ στην οποία να αξιολογήσουμε την δουλειά  που έγινε όλα αυτά τα χρόνια, τις επιτυχίες αλλά και τις αποτυχίες, τα αδύνατα μας σημεία και τις δυσκολίες, ώστε να κάνουμε ένα νέο δυναμικό ξεκίνημα. Μια ΓΣ στην οποία να συζητήσουμε σε βάθος και να καθορίσουμε τις βασικές προτεραιότητες και στόχους της ΚΙΣΑ στα κύρια πεδία δράσης της. 

Δυστυχώς, δύο θλιβερά γεγονότα, η επίθεση του Υπουργού Εσωτερικών, κ.  Νουρή και οι συνθήκες Covid 19, το ένα χειρότερο από το άλλο, ανέτρεψαν αυτό τον προγραμματισμό. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η μόνη επιλογή που έχουμε, είναι  να προχωρήσουμε με μια σύντομη εκλογική και καταστατική διαδικτυακή Συνέλευση με την ελπίδα ότι οι συνθήκες θα το επιτρέψουν ώστε να διεξάγουμε το ερχόμενο καλοκαίρι μια ΓΣ η οποία να  ανταποκρίνεται στους  αρχικούς σχεδιασμούς και προσδοκίες μας.

Η ΓΣ προγραμματίζεται να διεξαχθεί την Κυριακή, 10.01.2021 και ώρα 14:30 – 17:30, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom. Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στη ΓΣ θα πρέπει να το δηλώσουν εδώ.

Για σκοπούς προετοιμασίας έχουμε ανεβάσει στο διαδίκτυο τα ακόλουθα έγγραφα:

 1. Έντυπο επικαιροποίησης / ανανέωσης / εγγραφής μέλους, το οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ (παρακαλούμε το έντυπο αυτό να συμπληρωθεί και να μας σταλεί ηλεκτρονικά στο info@kisa.org.cy μέχρι την Παρασκευή  08.01.2021).
 2. Έντυπο υποβολής υποψηφιότητας για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΙΣΑ, το οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ  (παρακαλούμε το έγγραφο αυτό να συμπληρωθεί και να μας σταλεί ηλεκτρονικά στο info@kisa.org.cy μέχρι την Παρασκευή  08.01.2021).
 3. Έγγραφα Γενικής Συνέλευσης:
  1.  Ημερήσια Διάταξη ΓΣ   
  2. Καταστατικό με τις προτεινόμενες καταστατικές αλλαγές στα αγγλικά και ελληνικά, τα οποία μπορείτε να βρείτε εδώ
 4. Έγγραφα αναφορικά με την πρόσφατη τροποποίηση του Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου το 2020 και έκθεση της ΚΙΣΑ για την νέα επίθεση από το Υπουργείο Εσωτερικών στα Ελληνικά και Αγγλικά τα οποία μπορείτε να βρείτε εδώ
 5. Οι ελεγμένοι λογαριασμοί της ΚΙΣΑ μέχρι το 2018 είναι διαθέσιμοι εδώ, ενώ αυτοί για το 2019 θα αναρτηθούν  τις επόμενες ημέρες.

Όλα τα ποιο πάνω έγγραφα μπορούν να σας σταλούν και με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email)  εάν το επιθυμείτε. Τόσο για την αποστολή των εγγράφων όσο και για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 22-878181 / 99-098189 και ηλεκτρονικά στο info@kisa.org.cy

Διοικητικό Συμβούλιο

✇ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΤΕΡΑ

Η Τουρκία και τα «υπόλοιπα»

By nikosmoudouros — December 29th 2020 at 08:34
«Η Κύπρος είναι εδώ. Μη σε ενδιαφέρει για τα υπόλοιπα». Αυτό ήταν ένα από τα συνθήματα που υποδέχτηκαν τον πρόεδρο της Τουρκίας στις 15 Νοεμβρίου 2020 στο παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου. Λίγα χιλιόμετρα μακριά, στους δρόμους της Λευκωσίας, έκανε την επανεμφάνισή του το ιστορικό πλέον σύνθημα «Αυτή η χώρα είναι δική μας, εμείς θα τη […]
✇ KISA

Online General Assembly

By Doros Polykarpou — December 31st 2020 at 15:19

Sunday, 10/01/2021, 14:30 – 17:30

We had envisioned this General Assembly (GA) to be totally different. For quite some time now, we have been working for a GA that would be a milestone for KISA’s future course. A GA where to evaluate the work that has been done all these years, the successes but also the failures, our weak points and difficulties, and to make a new dynamic beginning. A GA where to discuss in depth and to set KISA’s main priorities and objectives in the main fields of its action.

Regrettably, this plan has been upset by two deplorable developments, the attack by the Minister of Interior, Mr. Nouris’s and the Covid-19 pandemic, one worse than the other. Under these circumstances, the only available option, is to hold a brief electoral and statutory Assembly online, in the hope that the conditions next summer will allow us to have a GA according to our initial planning and expectations.   

The GA will be held on Sunday, 10/01/2021, 14:30 – 17:30, through the online Zoom platform. People who are interested in participating must register here

For the preparation of the GA, we have uploaded the following documents:

 1. Membership form for updating, renewal or application for new members, which you can find here. Please fill in the form and send it to us electronically at info@kisa.org.cy , by Friday, 08/01/2021.
 2.  Form for nominations for KISA’s Steering Committee, which you can find here. Please fill in the form and send it to us electronically at info@kisa.org.cy , by Friday, 08/01/2021.
 3. General Assembly documents:
 4. Agenda of the GA
 5. Statutes with the proposed amendments, in Greek and English, which you can find here
 6. Documents concerning the recent amendment of the Law on Associations and Foundations in 2020 and report of KISA on the new attacks by the Ministry of Interior, in Greek and English, which you can find here
 7. KISA’s audited accounts up to 2018 are available here, while the ones for 2019 will be uploaded shortly.

All the above documents can be sent via email, if you so wish. For both these documents or for any other information please contact us by phone on 22-878181 / 99-098189 and via email at info@kisa.org.cy.

Steering Committee

✇ KISA

KISA denounces the new act of repression by the government.

By Doros Polykarpou — December 17th 2020 at 09:57

KISA denounces the new act of repression by the government.

The Minister of Interior, immediately after his  appointment last December, unleashed an unprecedented defamation attack against KISA and other NGOS active in the field of migration and asylum, making his intention to close them down very clear.

The Minister, with no substantiation whatsoever of his positions, repeatedly accused KISA  for cooperation with terrorist religious organisations collaborating with Turkey, for  corruption and participating in money laundering as well as for participation in the pursued, according to him, demographic and cultural identity changes of Cyprus by Turkey.

KISA with other civil society organisations has repeatedly called on the Minister to corroborate the serious accusations he has so easily and publicly hurled against us or to withdraw them and to publicly apologise. At the same time, we had warned that, otherwise, we would proceed to all legal means for the protection of our organisation and its action.

Instead of apologising and entering into dialogue with KISA and other NGOs, last August the Minister proceeded, unfortunately with the participation of the House of Representatives and with no public consultation and without informing those affected, to the Amendment of the Law on Associations and Foundations in order to utilise arbitrary administrative powers for the repression of our action, violating the human and constitutional rights of freedom of expression and freedom of assembly.

With the amendment of the Law, the Director General of the Ministry of Interior, in his capacity as Registrar of Associations and Foundations, acquired the power to consider that NGOs have become inactive and, therefore, to proceed to their deletion from the Register of Associations. The deletion is   irreversible and automatically entails prohibition of continuing their action under the pretext of non-submission of audited accounts and not conducting statutory and electoral assemblies within two months of passing this last Law.

Despite the financial difficulties and the adverse conditions of action with the most vulnerable groups of the population amid the pandemic and with absolutely no support from the state, KISA has concluded its financial accounts. In addition, on the basis of the recent announcement of the Ministry, it has proceeded to the organisation of the General Assembly on 27.12.20020.

The Ministry of Interior, revealing its true intentions, proceeded on 14.12.2020 to remove KISA  from the Register of Associations, ignoring even the right provided for in the Law to hierarchical recourse with in fact suspensive effect. This action of the Ministry aims to declare KISA’s action as illegal and thereby to silence a historic dynamic NGO highly critical of the policy of human rights violations by the government.

The Minister has repeatedly invoked the Report of Moneyval of the Council of Europe, misleading as with the golden passports both the Cypriot and the international public opinion.  What the Report calls on the government to do is to proceed to the risk assessment of organisations with specific characteristics which are registered in Cyprus and their actions are in non-transparent sectors abroad.

The Minister also misleads public opinion when he projects the measures promoted in the framework of the Law on Associations as a tool of inspecting NGOs active in the asylum and migration field as he knowingly conceals the fact that all NGOs active in the field, apart from KISA which is an association, are Non-Profit companies registered with the Registrar of Companies and are in no case inspected by his Ministry through these measures.

KISA declares its determination to take all legal means at its disposal in Cyprus and beyond to put a stop to this new attack of the government against the constitutional and human rights of association and assembly, which constitute an integral part of the right to opinion and expression.

We call on the public, our members and friends to raise a protective shield around KISA in order to enable it to continue its important action for social justice, consolidation of the rule of law equally for all people without exception, for an inclusive society free from intolerance, hate speech and exclusion.

For updating your membership or stating your interest in becoming a member of KISA and participation in the General Assembly, we would like to ask you to fill in the attached form and send it to info@kisa.org.cy.

Steering Committee

16.12.2020

✇ KISA

Η ΚΙΣΑ καταγγέλλει νέα προσπάθεια καταστολής της από την κυβέρνηση

By Doros Polykarpou — December 16th 2020 at 12:38

Η ΚΙΣΑ καταγγέλλει νέα προσπάθεια καταστολής του έργου και του οράματός της για μια κοινωνία χωρίς ρατσισμό και διακρίσεις

Ο Υπουργός Εσωτερικών, αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του τον περασμένο Δεκέμβριο, εξαπέλυσε μια άνευ προηγουμένου επίθεση δυσφήμησης κατά της ΚΙΣΑ και άλλων ΜΚΟ δραστήριων στον τομέα της μετανάστευσης και του ασύλου κάνοντας ξεκάθαρο το στόχο του για καταστολή τους.

Ο Υπουργός,  χωρίς καμία απολύτως τεκμηρίωση των θέσεων του, κατηγόρησε την ΚΙΣΑ κατ’ επανάληψη για συνεργασία με τρομοκρατικές θρησκευτικές οργανώσεις που συνεργάζονται με την Τουρκία, για διαφθορά και συμμετοχή σε ξέπλυμα χρήματος και για συμμετοχή στην επιδιωκόμενη σύμφωνα με τον ίδιο δημογραφική και πολιτισμική αλλοίωση της ταυτότητας της Κύπρου από την Τουρκία.

Η ΚΙΣΑ έχει ζητήσει μαζί με άλλες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών  επανειλημμένα  από τον Υπουργό να τεκμηριώσει τις σοβαρές καταγγελίες που αβίαστα έχει εκσφενδονίσει δημόσια ή να τις αποσύρει και να απολογηθεί δημόσια. Ταυτόχρονα, είχαμε προειδοποιήσει ότι σε διαφορετική περίπτωση θα προχωρήσουμε σε όλα τα νόμιμα μέτρα για προστασία της οργάνωσης μας και του έργου της. 

Ο Υπουργός των Εσωτερικών, αντί να απολογηθεί και να προσέλθει σε διάλογο με την ΚΙΣΑ και τις άλλες ΜΚΟ, προχώρησε τον περασμένο Αύγουστο, χωρίς καμία δημόσια διαβούλευση και ενημέρωση των επηρεαζόμενων, σε Τροποποίηση της Νομοθεσίας για τα Σωματεία και Ιδρύματα με σκοπό να αξιοποιήσει αυθαίρετες διοικητικές εξουσίες για την καταστολή της δράσης μας καταστρατηγώντας τα ανθρώπινα και συνταγματικά δικαιώματα της ελευθερίας έκφρασης,  του συναιτερίζεσθαι και του συναθροίζεσθαι.

Με την τροποποίηση του Νόμου ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, υπό την ιδιότητα του ως Έφορος Σωματείων και Ιδρυμάτων, αποκτούσε την εξουσία να θεωρεί ότι ΜΚΟ έχουν περιέλθει σε αδράνεια και ως εκ τούτου να προχωρεί σε μόνιμη διαγραφή τους από το Μητρώο  Σωματείων. Η διαγραφή είναι αμετάκλητη και συνεπάγεται αυτόματα απαγόρευση συνέχισης της δράσης τους με πρόσχημα τη μη κατάθεση  ελεγμένων  λογαριασμών και διοργάνωση καταστατικών και εκλογικών συνελεύσεων εντός δύο μηνών από την ψήφιση της τελευταίας αυτής Νομοθεσίας.

Η ΚΙΣΑ, παρά τις οικονομικές δυσκολίες και αντίξοες συνθήκες δράσης εν μέσω πανδημίας με τις πλέον ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και χωρίς καμία απολύτως στήριξη από το κράτος,  έχει ολοκληρώσει τους ελεγμένους λογαριασμούς της. Επίσης, στη βάση της πρόσφατης ανακοίνωσης του Υπουργείου, έχει τροχοδρομήσει την διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης για τις 27.12.20020.

Το Υπουργείο Εσωτερικό, αποκαλύπτοντας τις πραγματικές προθέσεις του, προχώρησε στις 14.12.2020 στη διαγραφή της ΚΙΣΑ από το Μητρώο Σωματείων, αγνοώντας ακόμη και το προβλεπόμενο στο Νόμο δικαίωμα άσκησης ιεραρχικής προσφυγής με ανασταλτικό μάλιστα αποτέλεσμα. Η ενέργεια του Υπουργείου αποκοπεί στην κήρυξη ως παράνομης της δράσης της ΚΙΣΑ και με αυτό τον τρόπο τη σίγαση μιας ιστορικής μάχιμης ΜΚΟ με έντονο κριτικό λόγο κατά της πολιτικής παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την κυβέρνηση.

Ο Υπουργός έχει επικαλεστεί κατ’ επανάληψη την Έκθεση Moneyval του Συμβουλίου της Ευρώπης, παραπλανώντας όπως και με τα χρυσά διαβατήρια τόσο την κυπριακή όσο και τη διεθνή κοινή γνώμη. Η Έκθεση αυτό που ζητά από την κυβέρνηση είναι να προβεί σε αξιολόγηση κινδύνου για Ιδρύματα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, που είναι εγγεγραμμένα στην Κύπρο και oi δράσεις τους είναι σε αδιαφανείς τομείς στο εξωτερικό.

Ο Υπουργός παραπλανά επίσης την κοινή γνώμη όταν προβάλλει τα προωθούμενα μέτρα  στα πλαίσια της Νομοθεσίας για τα Σωματεία ως εργαλείο ελέγχου των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα του ασύλου και μετανάστευσης, αφού συνειδητά αποσιωπά το γεγονός ότι όλες οι ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα, εκτός από την ΚΙΣΑ που είναι σωματείο, είναι Μη Κερδοσκοπικές εταιρείες εγγεγραμμένες στον Έφορο Εταιρειών και σε καμία περίπτωση δεν ελέγχονται από το Υπουργείο του με τα μέτρα που προβάλλει. 

Η ΚΙΣΑ δηλώνει την αποφασιστικότητα της να δράσει με όλα τα νόμιμα μέσα που έχει στη διάθεση της τόσο εντός  όσο και εκτός Κύπρου ώστε να αναχαιτίσει τη νέα αυτή επίθεση της κυβέρνησης κατά των συνταγματικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων του συνεταιρίζεσθαι και συναθροίζεσθαι, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του βασικού ανθρώπινου δικαιώματος ελευθερίας γνώμης και έκφρασης.

Καλούμε το κοινό, τα μέλη και τους φίλους μας να υψώσουν ασπίδα προστασίας της ΚΙΣΑ ώστε να μπορέσει να συνεχίσει το σημαντικό της έργο για κοινωνική δικαιοσύνη, για εμπέδωση του κράτους δικαίου ισότιμα για όλους ανεξάρτητα τους ανθρώπους, για μια συμπεριληπτική κοινωνία   απελευθερωμένη από μισαλλοδοξία, ρητορικές μίσους και αποκλεισμούς.

Για σκοπούς επικαιροποίησης / δήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή μέλους και συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση στις 27.12.2020, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε και αποστείλετε το συντομότερο δυνατό στο info@kisa.org.cy το συνημμένο έντυπο, δήλωση.

Διοικητικό Συμβούλιο

16.12.2020

✇ KISA

Αιτητές/τριες ασύλου χωρίς, στέγη, διατροφή και περίθαλψη.

By Doros Polykarpou — December 13th 2020 at 04:00

Σύμφωνα με τον Περί Προσφύγων Νόμο, ο οποίος ενσωματώνει μεταξύ άλλων τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ αναφορικά με τις συνθήκες υποδοχής των αιτητών ασύλου όπως αυτές έχουν ερμηνευθεί από το Δικαστήριο της Ε.Ε., η αίτηση ασύλου υποβάλλεται ακόμα και προφορικά προς οποιαδήποτε κρατική αρχή,  και στη συνέχεια η αρμόδια αρχή – Επαρχιακά Κλιμάκια ΥΑΜ- πρέπει να διασφαλίσουν ότι εντός 3 ημερών εκδίδεται βεβαίωση υποβολής αίτησης ασύλου , η οποία αποδεικνύει το νομικό τους καθεστώς και με την οποία επιτρέπεται πλέον η πρόσβαση στα δικαιώματα των αιτητών  ασύλου σε συνθήκες υποδοχής. Σύμφωνα με τη νομολογία του ΔΕΕ, ακόμα και εάν ένα πρόσωπο δεν αναφέρει ότι επιθυμεί να υποβάλει άσυλο, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένες ώστε να συνάγουν ότι επιθυμούν να αιτηθούν άσυλο και να τους βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση.

Περαιτέρω, ο Νόμος προβλέπει ότι εντός 6 ημερών, και υπό συνθήκες μαζικών αφίξεων, εντός 10 ημερών, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να μεριμνήσουν ώστε η αίτηση ασύλου να κατατεθεί και γραπτώς στην αρμόδια αρχή (Κλιμάκια ΥΑΜ).

Σύμφωνα με το Νόμο, για την υποβολή αίτησης ασύλου είναι μεν θεμιτά όχι όμως απαραίτητα τα όποια  αποδεικτικά στοιχεία της ταυτότητα του/της αιτητή / τριας.

Η βεβαίωση που παραχωρείται εντός 3 ημερών διασφαλίζει:

 1. Την νόμιμη παραμονή του στη χώρα μέχρι τελικής απόφασης επί του αιτήματός του από Δικαστήριο
 2. Άμεση πρόσβαση σε βασικές ανάγκες, υλικές συνθήκες υποδοχής σε είδος ή σε μετρητά (Στέγαση, Υγεία, Διατροφή/ένδυση κλπ)
 3. Ειδική / αυξημένη προστασία για ευάλωτους/τες αιτητές/τριες ασύλου 
 4. Πρόσβαση στα άλλα δικαιώματά τους ως αιτητές/τιες ασύλου π.χ. εργασία, παιδεία κ.λ.π.

Το Υπουργείο Εσωτερικών κατά παράβαση του Νόμου αποφάσισε αυθαίρετα όπως  οι αιτήσεις ασύλου να υποβάλλονται στο Κέντρο Πουρνάρα αντί στα Κλιμάκια Αλλοδαπών. Τις τελευταίες 10 μέρες η Πουρνάρα έχει μετατραπεί με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, εκ νέου σε κλειστό Κέντρο φιλοξενίας, δηλαδή σε Κρατητήριο με 1000 πλέον αντί 600 άτομα που υποτίθεται είναι οι δυνατότητες του.  Αυτό παραβιάζει τη βασική αρχή ότι ο κάθε αιτητής ασύλου έχει δικαίωμα στην προσωπική ελευθερία και μόνο κατ΄εξαίρεση και υπό πολύ συγκεκριμένες περιστάσεις μπορούν να τίθενται υπό κράτηση. Πρόκειται για αυθαίρετη και παράνομη συλλογική κράτηση αιτητών ασύλου κατά παράβαση κάθε δικαίου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Οι δύο αυτές αποφάσεις ουσιαστικά έχουν οδηγήσει στην αυθαίρετη και παράνομη αναστολή του συστήματος Ασύλου, με αποτέλεσμα ένας μεγάλος αριθμός αιτητών ασύλου σήμερα να είναι στους δρόμους χωρίς πρόσβαση σε βασικές ανάγκες (υγεία, τροφή, στέγη) και χωρίς καθεστώς παραμονής, και να απειλούνται και με αυτήν καθαυτή την επαναπροώθηση σε χώρα/ες όπου υπάρχει βάσιμος φόβος δίωξης αφού δεν μπορούν να αποδείξουν το καθεστώς παραμονής τους.

Ανάμεσα στα 1000 άτομα στο Πουρνάρα βρίσκονται γυναίκες και παιδιά, περιλαμβανομένων ασυνόδευτων ανηλίκων.

Η ΚΙΣΑ θα προχωρήσει σε όλα τα απαραίτητα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων και προσφυγών στο Δικαστήριο για παραβίαση του Περί Προσφύγων Νόμου. Επίσης, καλεί το κοινό να δείξει έμπρακτα την αλληλεγγύη του προς τους αιτούντες άσυλο προμηθεύοντας τους με είδη πρώτης ανάγκης αλλά και με την άσκηση πίεσης προς την κυβέρνηση ώστε σύμφωνα με τις νομικές τους υποχρεώσεις:

 1. Να διασφαλιστεί το δικαίωμα πρόσβασης στη διαδικασία ασύλου, δικαίωμα υποβολής και κατάθεσης αίτησης ασύλου.
 2. Να επιτρέψει στους αιτούντες άσυλο να υποβάλουν αίτηση όπως προβλέπεται από το Νόμο στα γραφεία της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης και όχι μόνο στην «Πουρνάρα».
 3. Να παραχωρήσει άμεσα πρόσβαση σε υλικές συνθήκες υποδοχής σε όλους τους αιτούντες άσυλο, ώστε να μπορούν να ζήσουν με αξιοπρέπεια όπως επιβάλλουν οι ευρωπαϊκές και διεθνείς δεσμεύσεις της Δημοκρατίας.

Διοικητικό Συμβούλιο

✇ KISA

“Uncivilized” according to the Ministry of Interior are those who react to his authoritarianism!

By Doros Polykarpou — November 30th 2020 at 04:16
Tagline of photo translated: “Nouris on episodes at Kofinou: “Unfortunately it’s a matter of culture”

On 18.11.2020 the Minister of Interior (YPES), Mr. N. Nouris,  in an appearance on the SIGMA TV show ‘Mesimeri kai Kati’ made a highly racist statement that the episodes that took place the day before at the Asylum Seekers Centre in Kofinou “… unfortunately have to do with the culture of these people…”. The Ministry of Interior, completely silencing everything that had preceded it, stated that there is no other explanation “… when you are dealing with people who, instead of dialogue, choose knives and axes…”.

On November 12, 2020, a few days before the incidents, the government issued a decree, on the basis of the Law on Infectious Diseases, Chapter 260, turned the “reception and hospitality centres” of asylum seekers into detention centres, forbidding them from entering or leaving. The decision was made without any discussion and warning of the people living in the Centre. Instead of decongesting overcrowded the Reception Centres, the government chose to indiscriminately detain the entire population of the Centre. Residents of the Centre who until then had freedom of movement, overnight, could no longer visit their friends and relatives, go to work and school, remaining trapped in an inhospitable and isolated space, in the middle of nowhere.  

These measures were the last straw especially for asylum seekers of African descent who have come out in protest against systematic discrimination and the institutional racism to which they have been exposed for months. A large number of them were forcibly transferred last April, following a decision by the Ministry of Interior, from the areas where they were staying, to the Pournara camp, where they remained in detention for a long time and in abhorrent living conditions. Then, they were forced to move to the centre of Kofinou where they remained trapped until today.

The individual who reacted violently to the decision of the authorities to close the Centre, had previously agreed with the authorities to return “voluntarily” back to his country. The authorities informed him that due to the new  (measures), they will suspend the process for his departure from Cyprus. He did not accept the decision as he considered that the decision to leave the Centre and Cyprus did not have effect on health issues.

The situation was further aggravated by the fact that there is a complete lack of credibility of the authorities, due to the decisions they take from time to time, which also violate the Refugee Law itself, resulting in a lack of trust in the authorities.

KISA condemns the indiscriminate violence against protesters of African descent that police appear to have witnessed during the police operation.

It also condemns the excessive use of force by members of the Emergency Response Unit against a specific asylum seeker of African descent. According to a witness, this person was brutally abused, possibly revengefully for his attack on a police officer, which took place several hours earlier.

KISA calls on the Independent Authority for the Investigation of Allegations and Complaints against the Police (ADIPA) as well as the Commissioner for Administration and Human Rights, as the Authority Against Torture and as the Authority against Discrimination, to investigate rhetoric of the Ministry of Interior as well as the exercise of excessive violence by the police.

Finally, KISA calls once again on mass media executives to carry out their work impartially and in full respect of their code of conduct. We consider it extremely necessary that in such cases the voice / opinion of the affected and not only the Official Bodies be heard.

Steering Committee

✇ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΤΕΡΑ

Η Τουρκία και τα «υπόλοιπα»

By nikosmoudouros — December 29th 2020 at 08:34
«Η Κύπρος είναι εδώ. Μη σε ενδιαφέρει για τα υπόλοιπα». Αυτό ήταν ένα από τα συνθήματα που υποδέχτηκαν τον πρόεδρο της Τουρκίας στις 15 Νοεμβρίου 2020 στο παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου. Λίγα χιλιόμετρα μακριά, στους δρόμους της Λευκωσίας, έκανε την επανεμφάνισή του το ιστορικό πλέον σύνθημα «Αυτή η χώρα είναι δική μας, εμείς θα τη […]
✇ KISA

«Απολίτιστοι» σύμφωνα με τον ΥΠΕΣ όσοι αντιδρούν στον αυταρχισμό του!

By Doros Polykarpou — November 30th 2020 at 18:24

Στις 18.11.2020 ο Υπουργός Εσωτερικών (ΥΠΕΣ), κ. Ν. Νουρής, προέβη στην εκπομπή Μεσημέρι και Κάτι του SIGMA TV  στην άκρως ρατσιστική δήλωση ότι τα επεισόδια που έγιναν την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο Αιτητών Ασύλου στην Κοφίνου  «… έχουν να κάνουν δυστυχώς με την κουλτούρα αυτών των ανθρώπων…». Ο ΥΠΕΣ αποσιωπώντας παντελώς όλα όσα είχαν προηγηθεί, δήλωσε ότι δεν έχει άλλη εξήγηση «… όταν έχεις να κάνεις με ανθρώπους που αντί διαλόγου, επιλέγουν μαχαίρια και τσεκούρια…».

Στις 12 Νοεμβρίου 2020, λίγες μέρες πριν από τα επεισόδια, η κυβέρνηση με διάταγμα, στη βάση του αποικιοκρατικού Περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου, Κεφ. 260, μετέτρεψε τα «κέντρα υποδοχής και φιλοξενίας» αιτητών ασύλου σε κρατητήρια, απαγορεύοντας την είσοδο και έξοδο από αυτά.  Η απόφαση λήφθηκε χωρίς καμία συζήτηση και προειδοποίηση των ανθρώπων που διέμεναν στο Κέντρο. Αντί η κυβέρνηση να προχωρήσει σε αποσυμφόρηση των Κέντρων Υποδοχής επέλεξε να θέσει αδιάκριτα υπό κράτηση  όλο τον πληθυσμό του Κέντρου. Οι διαμένοντες στο Κέντρο που μέχρι τότε είχαν ελευθερία διακίνησης, μέσα σε μια νύχτα, δεν μπορούσαν πλέον να επισκεφτούν τους φίλους και συγγενείς τους, να μεταβούν στις εργασίες και τα σχολεία τους, παραμένοντας εγκλωβισμένοι σε ένα αφιλόξενο και απομονωμένο χώρο, στη μέση του πουθενά.

Τα μέτρα αυτά ξεχείλισαν το ποτήρι ιδιαίτερα για τους αιτητές ασύλου με αφρικανική καταγωγή, οι οποίοι είχαν κατέλθει από τον περασμένο μήνα  σε διαμαρτυρίες κατά των συστηματικών διακρίσεων και το θεσμικό ρατσισμό στον οποίο ήταν εκτεθειμένοι εδώ και μήνες.  Ένας μεγάλος αριθμός από αυτούς μεταφέρθηκαν τον περασμένο Απρίλιο υποχρεωτικά,  μετά από απόφαση του ΥΠΕΣ από τους χώρους που διέμεναν, στο στρατόπεδο Πουρνάρα όπου παρέμειναν για μεγάλο διάστημα υπό κράτηση και σε άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Στη συνέχεια, υποχρεώθηκαν να μετακινηθούν στο Κέντρο της Κοφίνου όπου παρέμειναν εγκλωβισμένοι μέχρι σήμερα.

Το μεμονωμένο άτομο που αντέδρασε βίαια στην απόφαση των αρχών να κλείσουν το Κέντρο, είχε συμφωνήσει προηγουμένως με τις αρμόδιες υπηρεσίες να επιστρέψει «εθελούσια» πίσω στη χώρα του. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες τον ενημέρωσαν ότι λόγω των νέων διαταγμάτων, θα παγοποιήσουν τις ενέργειες για αναχώρηση του από την Κύπρο. Ο ίδιος δεν αποδέχτηκε την απόφαση αφού θεωρούσε ότι η απόφαση για αποχώρηση του από το Κέντρο και την Κύπρο δεν επηρέαζε τα θέματα  υγείας. 

Η κατάσταση επιδεινώθηκε περαιτέρω και από το γεγονός ότι υπάρχει πλήρης έλλειψη αξιοπιστίας των αρχών, λόγω των αποφάσεων που λαμβάνουν κατά καιρούς και οι οποίες παραβιάζουν και τον ίδιο τον περί Προσφύγων Νόμο,  με αποτέλεσμα να υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης προς τις αρχές.

Η ΚΙΣΑ καταδικάζει την αδιάκριτη βία κατά των διαμαρτυρόμενων αφρικανικής καταγωγής  που βάσει μαρτυριών φαίνεται να άσκησε η αστυνομία κατά την αστυνομική επιχείρηση.

Επίσης, καταδικάζει την υπέρμετρη βία που άσκησαν μέλη της ΜΑΑΔ κατά συγκεκριμένου αιτητή ασύλου αφρικανικής καταγωγής. Σύμφωνα με μαρτυρία, το πρόσωπο αυτό κακοποιήθηκε βάναυσα, ενδεχομένως εκδικητικά για την επίθεση του κατά αστυνομικού, η οποία προηγήθηκε αρκετές ώρες προηγουμένως.

Η ΚΙΣΑ καλεί την Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομία (ΑΔΙΠΑ) καθώς και την Επίτροπο Διοίκησης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Αρχή Κατά των Βασανιστηρίων αλλά και ως Αρχή κατά των Διακρίσεων να διερευνήσουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους τόσο τις ρατσιστικές δηλώσεις και τη ρατσιστική ρητορική του ΥΠΕΣ όσο και την άσκηση υπέρμετρης βίας από πλευράς της αστυνομίας.

Τέλος, η ΚΙΣΑ καλεί για μια ακόμη φορά, τους λειτουργούς των ΜΜΕ να επιτελούν το έργο τους αμερόληπτα και με πλήρη σεβασμό του κώδικα δεοντολογίας τους. Θεωρούμε άκρως απαραίτητο να ακούγεται σε τέτοιες περιπτώσεις και η φωνή/άποψη των επηρεαζόμενων και όχι μόνο των Επίσημων Φορέων. 

Διοικητικό Συμβούλιο

✇ KISA

Το δικαίωμα έκφρασης και συναθροίζεσθε δεν είναι υπό αίρεση – Προστασία στους ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων!

By Doros Polykarpou — November 6th 2020 at 13:54

Η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΟΔΔΑ)  όπως και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΣΔΑ) προσδίδουν ιδιαίτερη σημασία στην ελευθερία   έκφρασης (άρθρο 10 ΕΣΔΑ – 19 ΟΔΔΑ ) και το δικαίωμα του συνέρχεσθε και συνεταιρίζεσθε (άρθρο 11 ΕΣΔΑ – 20 ΟΔΔΑ) ως θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Ο ΟΗΕ αναγνωρίζοντας την σημασία κατοχύρωσης αυτών των θεμελιωδών δικαιωμάτων έχει θεσπίσει  Ειδικούς  Μηχανισμούς παρακολούθησης και αξιολόγησης της προστασίας αυτών των δικαιωμάτων ως ουσιαστικών ελευθεριών σε μiα δημοκρατική κοινωνία.

Επίσης, η διεθνής κοινότητα αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες και κινδύνους που αντιμετωπίζουν όσοι μάχονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχει θεσμοθετήσει σωρεία  κειμένων και μηχανισμών ανά τον κόσμο για την ξεχωριστή προστασία των υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων , οι οποίοι συνήθως διώκονται για τις απόψεις και δράση τους, ιδιαίτερα σε μη δημοκρατικά καθεστώτα.  Η ανάγκη ξεχωριστής προστασίας τους εδράζεται στα εξής βασικά σημεία: πρώτο, στην καθοριστική συμβολή τους στην τήρηση και διάδοση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και, δεύτερο, στο διπλό κίνδυνο που αυτοί φέρουν: της ασφάλειας των ατόμων που προστατεύουν και τα δικαιώματα των οποίων υπερασπίζονται αλλά και της δικής τους, ακριβώς λόγω της δράσης τους.

Δυστυχώς, η κυπριακή κοινωνία όπως και σε πολλούς άλλους τομείς (διαφθορά, ελλιπές κράτος δικαίου, κυπριακό, οικονομική κρίση και πανδημία) δοκιμάζεται και σε αυτό τον τομέα. Εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα οι αρμόδιοι φορείς εξουσίας, συνεπικουρούμενοι από μερίδα των ΜΜΕ,  αντί να προστατεύσουν τις πιο πάνω ελευθερίες, ρίχνουν λάδι στη φωτιά και πολλές φορές πρωταγωνιστούν στις παραβιάσεις των ελευθεριών αυτών και των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Αυτές τις μέρες, η κατάσταση έχει παρεκτραπεί με αποτέλεσμα όχι μόνο να δυσχεραίνεται και να διασύρεται η οργάνωση μας και το έργο μας αλλά και να απειλείται η σωματική ακεραιότητα και η ίδια η ζωή του προσωπικού και μελών της οργάνωσης . Η οργάνωση μας τοποθετήθηκε καθηκόντως και επικριτικά κατά της Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσια Τάξης και του Συγκροτήματος ΔΙΑΣ  για υπόθαλψη ρατσισμού, στοχοποίηση και υποκίνηση σε μίσος κατά μουσουλμάνων/αιτητών ασύλου σε σχέση με τα σοβαρά επεισόδια βίας κατά την εκδήλωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε στις 28.10.2020 στη Λεμεσό. Επίσης, κατάγγειλε δημόσια τον Διευθυντή του ίδιου συγκροτήματος για υποκίνηση σε μίσος κατά μουσουλμάνων/αιτητών ασύλου μετά από διάδοση μονταρισμένου επί σκοπού βίντεο με ψευδές περιεχόμενο το οποίο έχει μονταριστεί  από εκδήλωση του 2017.

Η οργάνωση μας, ως αποτέλεσμα της υπεύθυνης και διεκδικητικής στάσης της, δέχτηκε στη συνέχεια ένα ανελέητο πόλεμο, με ύβρεις, διασυρμούς, εξευτελισμούς και άμεσες και έμμεσες απειλές κατά της σωματικής ακεραιότητας και της ζωής του προσωπικού και μελών της.  Προς αυτή την κατεύθυνση έχουν συμβάλει σχόλια και τοποθετήσεις του διευθυντή και άλλων δημοσιογράφων του SIGMA που καλούν σε επίθεση κατά της ΚΙΣΑ, π.χ. άρθρο στην εφημερίδα Σημερινή, τα οποία συσχετίζουν τις τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη με τα γεγονότα στη Λεμεσό και την οργάνωση μας καθώς και ανακοινώσεις από πλευράς συγκεκριμένου ποδοσφαιρικού σωματείου και οπαδών του.

Η προσπάθεια αποδόμησης και ηθικής απογύμνωσης / ευτέλειας της ΚΙΣΑ συνεχίστηκε με τη διάδοση ψευδών ειδήσεων περί ύποπτης χρηματοδότησης, παράνομης υπόστασης και λειτουργίας ης ΚΙΣΑ με κίτρινα δημοσιεύματα στον τύπο, τα οποία επικαλούνται το άρθρο 24 του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου του 2017   Πέραν από τα εν λόγω δημοσιεύματα, συγκεκριμένος ιστοχώρος απειλεί με κινητοποιήσεις και βία κατά της ΚΙΣΑ και του εκτελεστικού διευθυντή της.   Χαρακτηρίζουν δε την ΚΙΣΑ ως «παράνομη» οργάνωση λόγω του ότι όπως φαίνεται κάποιοι τους έχουν παράτυπα ενημερώσει ότι η ΚΙΣΑ δεν συμμορφώθηκε με τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με τον νέο περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμο. 

Επαναλαμβάνουμε, ότι το δικαίωμα έκφρασης , και το δικαίωμα του συνέρχεσθε και συνεταιρίζεσθε, έκφανση των οποίων είναι και η δημιουργία και λειτουργία σωματείων, είναι θεμελιώδη  ανθρώπινα δικαιώματα τα οποία δεν υπόκεινται σε έγκριση από κρατικούς, πόσον μάλλον από παρακρατικούς φορείς, στους οποίους αφήνεται δυστυχώς από τις κρατικές αρχές ευρύ πεδίο παρέμβασης για άσκηση εκφοβισμού και απειλών, ειδικά εναντίον της οργάνωσής μας.  Το άρθρο 24 του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου του 2017   αναφέρεται σε συγκεκριμένα δεδομένα με τα οποία η αρμόδια αρχή μπορεί να θεωρήσει ότι μια οργάνωση έχει περιέλθει σε αδράνεια ώστε να μπορεί να προχωρήσει σε νομικά μέρα για τη διάλυση της. Εάν η ΚΙΣΑ θεωρείται «αδρανής οργάνωση» τότε η έννοια δραστήρια οργάνωση/ ΜΚΟ έχει καταστεί άνευ περιεχομένου. Η ΚΙΣΑ θέλει να διαβεβαιώσει και εχθρούς και φίλους ότι είναι εδώ και θα συνεχίσει το έργο της είτε το θέλουν είτε όχι.  Έχουμε δε ενημερώσει την αρμόδια αρχή εμπρόθεσμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 56 του Νόμου, για την καθυστέρηση διεξαγωγής της Γενικής μας Συνέλευσης (ΓΣ), λόγω της πανδημίας και του υπερβολικού φόρτου εργασίας. Όλα τα απαιτούμενα από τον νόμο στοιχεία είναι έτοιμα και θα υποβληθούν, μετά από την προβλεπόμενη από το καταστατικό έγκριση από την ΓΣ,  εντός του μήνα στην αρμόδια αρχή. Εάν και εφόσον η αρμόδια αρχή, που είναι ο Υπουργός Εσωτερικών, δεν ικανοποιηθεί, τότε το τελευταίο λόγο έχουν τα δικαστήρια.

Η ΚΙΣΑ έχει ήδη προχωρήσει σε καταγγελία τόσο στην αστυνομία όσο και σε αρμόδιες ανεξάρτητες αρχές όλων των πιο πάνω. Επίσης, καλεί τους  αρμόδιους  κρατικούς φορείς, τους  ανεξάρτητος θεσμούς και την πολιτεία ευρύτερα να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να διασφαλίσουν ότι η οργάνωση μας και τα στελέχη της θα συνεχίσουν  να επιτελούν  το έργο τους  σε συνθήκες νομιμότητας και ασφάλειας.  

Τέλος, η ΚΙΣΑ καλεί τα ΜΜΕ πιστά στην αποστολή τους και το σημαντικό έργο που έχουν να επιτελέσουν στην κοινωνία, να υψώσουν ασπίδα προστασίας των δικαιωμάτων των ευάλωτων ομάδων και των ακτιβιστών που αγωνίζονται για αυτά, απόλυτα προσηλωμένα στον κώδικα δεοντολογίας του επαγγέλματος τους και με συνέπεια στις αρχές της ηθικής δημοσιογραφίας.

Διοικητικό Συμβούλιο

✇ Baraka Kültür Merkezi

İzle-Tartış’ta SEÇİLMİŞ / The Giver Filmi İzlenecek

By Pınar Piro — November 6th 2020 at 13:14

seçilmiş2

seçilmiş-the giver Her ayın ilk Cumartesi akşamı ücretsiz olarak gerçekleşen İzle-Tartış etkinliği kapsamında 7 Kasım Cumartesi akşamı The Giver filmi izlenecek. Savaşlar nedeniyle yok olup yeniden kurulmuş geleceğin dünyasında mükemmel bir sistem kurulması amaçlanmış ve savaşları, insanlara acı veren her olayı önleyici önlemler alınarak toplum yeniden şekillendirilmiştir. İnsanlar arasındaki farkların kaldırılarak aynılığın (sameness) sağlandığı, özel hayatın ve seçimlerin engellendiği bu sistem Yaşlılar adı verilen bir grup insan tarafından yönetilmektedir. Bu düzenin insanlık için en iyi sistem olduğuna inanan insanlar artık acı çekmeyecekler, savaşlar sonucunda yok olma tehlikesi yaşamayacaklardır. Bunun tabii ki büyük bir bedeli de vardır. Acının, öfkenin, kederin ve diğer duyguların olmadığı topluluk halinde yaşayan bir Dünya’nın nasıl olabileceğini birlikte izlemek ve farklılıkların renkliliğini ve gerekliliğini tartışmak isteyen herkesi 7 Kasım akşamı 19:00’da Baraka lokaline bekleriz.
✇ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΤΕΡΑ

Ο Τατάρ εκπροσωπεί την πολιτική της υπακοής

By nikosmoudouros — October 26th 2020 at 17:14
Η επικράτηση του Ερσίν Τατάρ στο κατοχικό καθεστώς σηματοδοτεί τη μεταφορά του τουρκικού κράτους στην Κύπρο, υπογραμμίζει ο τουρκολόγος Νίκος Μούδουρος, ο οποίος παρακολουθεί στενά τα τεκταινόμενα στα κατεχόμενα και την Τουρκία. Σε μια πρώτη αποτίμηση του αποτελέσματος των λεγόμενων προεδρικών εκλογών εκτιμά πως η κατάσταση είναι τέτοια που δεν θα πρέπει να υποτιμηθούν ούτε […]
✇ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΤΕΡΑ

Ο Ακιντζί έχει προβάδισμα αλλά μην υποτιμούμε τις παρεμβάσεις της Τουρκίας υπέρ του Τατάρ

By nikosmoudouros — October 18th 2020 at 10:22
Προβάδισμα στον Μουσταφά Ακιντζί «βλέπει» ο Νίκος Μούδουρος για τις αυριανές «εκλογές» στα κατεχόμενα στην Κύπρο. Σε συνέντευξή του στο iefimerida.gr, o Λέκτορας του Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου, Νίκος Μούδουρος εξηγεί πού θα κριθεί ο νικητής της Κυριακής αλλά και γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία για Ελλάδα και Κύπρο ποιος θα είναι […]
✇ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΤΕΡΑ

Ποιος (θα) είναι ο «ακρίτας» της Τουρκίας;

By nikosmoudouros — October 9th 2020 at 08:34
Το μήνυμα ενός πρωτοσέλιδου τουρκικής εφημερίδας και η επικείμενη συμπεριφορά των ψηφοφόρων στην τ/κ κοινότητα Του ΝΙΚΟΥ ΜΟΥΔΟΥΡΟΥ Στις 10 Σεπτεμβρίου 2020, ο πρωτοσέλιδος τίτλος της τουρκικής εφημερίδας Γενί Σιαφάκ (Yeni Şafak) παρουσίασε για πολλοστή φορά τον Μουσταφά Ακιντζί ως ένα πολιτικό φιλο-ελληνοκυπριακών τάσεων. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε η φράση «Rumların Akıncısı», η οποία αποδόθηκε στον ελληνοκυπριακό […]
✇ Baraka Kültür Merkezi

Baraka Okuma-Tartışma Grubu Kral İsimli Romanı Okuyor

By Mustafa Batak — October 26th 2020 at 13:43

Zeki Erkut afiş 2

Baraka Okuma-Tartışma Grubu, bir süredir gerçekleştirdiği makale okumalarına ara verip Khora Yayınları’ndan çıkan Kral isimli romanı okuyor. Zeki Erkut’un kaleminde çıkan Kral, Leymosunlu bir müzisyenin mecburi göç sonrası Girne’de tutunmaya çalışmasının hikâyesini anlatıyor. Politik arka planı ile yakın tarihimize, bilhassa da 1974 sonrasına ayna tutuyor. Ganimet kültürünün kök saldığı, insani değerlerin yitirilerek yozlaşmanın yaşandığı bir dönemde sanatçı duyarlılığına sahip bir müzisyen, yeniden şöhreti yakalamak için mücadele etmektedir. Abisi, teşkilata sadık bir düzen adamı iken Kral anılarına sadık bir duygu insanıdır ve abisinin değil yüreğinin sesini dinler. İki aşk arasında, iki şehir arasında, iki yaşam arasında sıkışan Kral, ekmeğini denizden çıkaran balıkçılarla, kardeşlikten öte dostluklarla tanışır; köşeyi dönmeye çalışan düzenbazlarla, derin devletin karanlığıyla boğuşur. Okuru soluk soluğa bırakacak temposu ile sürekli içine çeken bu romanı gelin birlikte okuyup, tartışalım. Her çarşamba 18.30 ile 19.30 saatleri arasında Baraka lokalinde gerçekleşecek okumalara sizler de davetlisiniz.
✇ Baraka Kültür Merkezi

İzle-Tartış’ta Rüzgarı Dizginleyen Çocuk İzlendi

By Pınar Piro — October 9th 2020 at 13:07

AF604BB9-7AC0-48AB-AC35-208C01467B2F

AF604BB9-7AC0-48AB-AC35-208C01467B2FHayat sürekli zorluklar sunar ve biz de çözüm yolları ararız. 3 Ekim Cumartesi akşamı Baraka’da Rüzgarı Dizginleyen Çocuk filmi izlendi. Afrika’nın Malavi bölgesinde geçen ve gerçek bir hikayete dayanan film, katılımcılara,  ülkelerinde yaşanan kıtlık nedeni ile hasat alamayan ve böylece de okula gidemeyen bir çocuğun hikayesini anlattı. Yılın her mevsimi hasat alabilmek için köy halkının suya ihtiyacı vardı. Su getirebilmek için de enerjiye. William, rüzgar gülünün buna çözüm olabileceğini anladığı zaman tüm zamanını buna ayırdı ve sonuç da başarılı oldu. 2002 yılını yansıtan film, izleme sonrası gerçekleşen tartışma kısmında, takvimde aynı yılı yaşayan insanların birbirinden uzakta farklı zamanları yaşadığı hakkında sohbet edildi. Ancak bunca farklılığa rağmen film, yöneticilerin seçilme uğruna ezilenleri görmezden gelmesinin, eğitimde ücret sisteminin en çok da çocuklara zarar vermesinin, geçimini tarımla sağlayan emekçilerin hükümet tarafından gereken ilgiyi görememesinin yıl, zaman ve coğrafya farketmeksizin heryerde aynı yaşandığı da üzerinde durulan bir konuşma zemini yarattı. Kasım ayından izlenmek üzerine önerilen filmler arasından da The Giver filminin izlenmesine karar verildi.  Bir ülkede yaşanan kaoslar sonucu ülke “yaşlılarının” herkesi eşitlediği ve neredeyse herşeyi yasakladığı bir düzeni izlemek isteyen herkesi 7 Kasım Cumartesi 19:00’da Baraka lokaline bekleriz.
✇ KISA

Ιστορική απόφαση για την εγκληματική ναζιστική Χρυσή Αυγή – σειρά του ΕΛΑΜ

By Doros Polykarpou — October 7th 2020 at 17:44

Η ΚΙΣΑ χαιρετίζει τη  σημερινή ιστορική απόφαση του Εφετείου Αθηνών, η οποία καταδικάζει απερίφραστα ως εγκληματική οργάνωση τη ναζιστική Χρυσή Αυγή, την ηγεσία, στελέχη και μέλη της και τους κρίνει ένοχους για τη δολοφονία του αντιφασίστα μουσικού Παύλου Φύσσα και τις απόπειρες ανθρωποκτονίας μεταναστών και συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ.

Ήταν πλέον καιρός, 7 χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα και 5,5 χρόνια μετά την έναρξη της δίκης, να αποδοθεί δικαιοσύνη και να επικρατήσει η δημοκρατία, να δικαιωθούν οι αγώνες του αντιφασιστικού,  αντιρατσιστικού κινήματος και της μητέρας του Μάγδας Φύσσα. Ήταν πλέον καιρός να αποκαλυφθούν και να καταδικαστούν η εγκληματική δράση, το Χίτλερο-φασιστικό ιδεολόγημα και οι σοβαροί κίνδυνοι και απειλές για τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου που συνιστούσε το μόρφωμα της Χρυσής Αυγής.

Ενόψει των καταδικαστικών αυτών αποφάσεων της Ελληνικής Δικαιοσύνης, η ΚΙΣΑ κρίνει ότι η Κύπρος θα πρέπει να εξετάσει με κάθε σοβαρότητα και αποφασιστικότητα την ύπαρξη και δράση του ΕΛΑΜ, του εδώ παραρτήματος της Χρυσής Αυγής.  Όπως είναι γνωστό και έχει δηλωθεί από την ίδια την ηγεσία του, το ΕΛΑΜ δεν είναι απλώς «αδελφή» οργάνωση με τη Χρυσή Αυγή αλλά «Είμαστε η Χρυσή Αυγή της Κύπρου», ενώ ο επικεφαλής του Χρίστος Χρίστου διετέλεσε μέλος της επίλεκτης ομάδας «σωματοφυλάκων» του «Φύρερ» των Ελλήνων ναζιστών, Νίκου Μιχαλολιάκου.

Θεωρούμε ότι η κυπριακή πολιτεία θα πρέπει να διερευνήσει  τις σχέσεις, οργανωτικές, οικονομικές  και άλλες που διατηρούσε ή και διατηρεί ακόμα το ΕΛΑΜ μαζί με την εγκληματική αυτή οργάνωση περιλαμβανομένου και του ενδεχόμενου, πέραν των πολιτικών και ηθικών ευθυνών, να ενέχεται άμεσα ή έμμεσα στη εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής.

Υπενθυμίζουμε τις προ πολλού και επανειλημμένες  καταγγελίες και ανησυχίες της ΚΙΣΑ για το ρόλο και την επιρροή του ΕΛΑΜ, ιδιαίτερα μετά την είσοδο του στη Βουλή των Αντιπροσώπων το 2016, στην έξαρση του εθνικισμού και του σωβινισμού, όπως η τροπολογία του για το γιορτασμό στα σχολεία της επετείου του Ενωτικού Δημοψηφίσματος του 1950 και οι επιθέσεις εναντίον Τουρκοκύπριων συμπατριωτών μας, όπως επίσης και του επικίνδυνα αυξανόμενου ρατσισμού, της ρητορικής και των εγκλημάτων μίσους εναντίον μεταναστριών/των και προσφύγων.

Με την ιστορική καταδίκη της εγκληματικής ναζιστικής Χρυσής Αυγής, η κυπριακή κυβέρνηση και όλες οι αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας  έχουν  υποχρέωση να μη κωφεύσουν  στο επιτακτικό κάλεσμα των καιρών και της δημοκρατικής μας κοινωνίας για ξεκαθάρισμα των θέσεων και αρχών που επικαλούνται   για τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα.

Διοικητικό Συμβούλιο

✇ Baraka Kültür Merkezi

İzle Tartış’ta Rüzgarı Dizginleyen Çocuk İzlenecek

By Pınar Piro — October 1st 2020 at 12:41

rüzgarıdizginleyençocuk

rüzgarı dizginleyen çocukBaraka Kültür Merkezi’nin ücretsiz İzle-Tartış etkinliğinde, 3 Ekim Cumartesi akşamı Rüzgarı Dizginleyen Çocuk filmi izleniyor. Gerçek bir hayat hikayesinin sinemaya uyarlanmasıyla ortaya çıkan Rüzgarı Dizginleyen Çocuk filminde William Kamkwamba’nın hayat hikayesi anlatılıyor. Film Kenya’da yaşayan bir kabilenin kuraklık ve açlıktan ölmek üzerelerken bir çocuk tarafından kurtulmasını anlatıyor. O çocuk William Kamkwamba’nın ta kendisi. William Kamkwamba lise çağlarındayken köylerine gelen bir tütün firması köydeki tüm ağaçları keser. Ağaçların kesilmesi köylünün mahsulüne büyük bir zarar verir. Zaten sıcak ve kurak bir memleket olan Kenya’da kesilen birkaç ağaç bile kuraklığa sebep oluyor.Bunca yokluk içerisinde okumayı hiçbir zaman terk etmeyen Kamkwamba fizik kitapları okuyarak kendini geliştiriyor ve kabilenin hayatını değiştirecek işler başarıyor. William ve ailesinin yaşadıklarını, kabiledeki ezen ve ezilen ilişkisini birlikte izleyip, günümüzle ilgili sohbet etmek isteyen herkesi 3 Ekim Cumartesi akşamı 20:00’de lokalimize bekleriz.
✇ KISA

Η προσφυγή στο ΕΔΑΔ δεν είναι καταγγελία αλλά προάσπιση της Δημοκρατίας

By Doros Polykarpou — September 11th 2020 at 13:29

Η ΚΙΣΑ, στα πλαίσια της αποστολής της, ανταποκρίθηκε στο αίτημα συγγενών  προσφύγων που έφθασαν με πλοιάριο στη Κύπρο με σκοπό να ζητήσουν προστασία  και αντί αυτού υποχρεώθηκαν να επιστρέψουν στις 8/9/2020 πίσω στο Λίβανο με πλοίο της ακτοφυλακής της Κυπριακής Δημοκρατίας χωρίς να τους δοθεί πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου.  Η ΚΙΣΑ έπραξε το αυτονόητο και απολύτως αναγκαίο, ενημερώνοντάς τους για τα δικαιώματά τους βάσει του προσφυγικού δικαίου και του δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σημειώνεται ότι με την επιστροφή τους στο Λίβανο, οι αιτητές συνελήφθησαν και τέθηκαν υπό κράτηση και ανέφεραν ότι φοβούνται την προώθησή τους στη Συρία.

Ελλείψει σχετικών, κατάλληλων και αποτελεσματικών ένδικων μέσων σε εσωτερικό επίπεδο, τα οποία αποκλείστηκαν κατ’ απόλυτο τρόπο λόγω της άμεσης επαναπροώθησης του πλοιαρίου στο Λίβανο, οι πιο πάνω αιτούντες διεθνούς προστασίας αποφάσισαν και άσκησαν το δικαίωμά τους να προσφύγουν απευθείας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κατά της επαναπροώθησής τους στο Λίβανο από όπου υφίσταται σοβαρότατος κίνδυνος, ειδικά για όσους είναι Σύριοι, να προωθηθούν στη Συρία και να θανατωθούν ή να υποβληθούν σε βασανιστήρια, απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση ή/και τιμωρία.

Η κυβέρνηση, στον ημερήσιο τύπο παραπονείται για το ως άνω διάβημα, ξεχνώντας ότι παρανόμως και προ πολλού έκλεισε κάθε κανάλι επικοινωνίας και διαβούλευσης στα θέματα μετανάστευσης και ασύλου με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) και την ΚΙΣΑ καθώς και ότι οι νομοθετικές διατάξεις του ενωσιακού και του εσωτερικού δικαίου σχετικά με την ανάγκη οι αιτούντες και οι πρόσφυγες να έχουν πρόσβαση στις ΜΚΟ και την ΚΙΣΑ και αντιστρόφως, έχουν καταστεί γράμμα κενό.

Η αρχή της μη επαναπροώθησης (non–refoulement), περιλαμβανομένης της μη έμμεσης επαναπροώθησης, της προώθησης δηλαδή σε χώρα όπου διατρέχεται σοβαρός κίνδυνος να προωθήσει σε χώρα σοβαρού κινδύνου για τη ζωή τους και το δικαίωμά τους σε προστασία από βασανιστήρια, απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση ή/και τιμωρία, συνιστά τον πυρήνα του προσφυγικού δικαίου και συνεπάγεται ορισμένες από τις σοβαρότερες υποχρεώσεις που υπέχουν τα κράτη βάσει του διεθνούς και του εσωτερικού δικαίου. Οι υποχρεώσεις αυτές σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με ελαφρότητα, να παραβιάζονται και να υποκαθίστανται από πιθανολογήσεις και ατεκμηρίωτες κινδυνολογίες από πλευράς των κρατών. Μπροστά στον σημαντικότερο κανόνα του δικαίου του ασύλου δεν χωρούν λαϊκίστικες δηλώσεις ως αυτές του Υπουργού Εσωτερικών της Δημοκρατίας όπως ότι «οι αντοχές μας βρίσκονται στα όρια τους» ή ότι πρόκειται περί «στοχευμένης προσπάθειας με διακινητές και κυκλώματα» οι οποίες προτάσσονται πλέον για συστηματικές επαναπροωθήσεις.

Οι κυπριακές αρχές δεν προέβησαν σε καμία εξατομικευμένη εκτίμηση των προσφευγόντων στο ΕΔΔΑ, ως προς τις ανάγκες τους και τους λόγους για τους οποίους βρέθηκαν στις ακτές της Δημοκρατίας. Επίσης, δεν παρείχαν το παραμικρό περιθώριο πρόσβασης στη διαδικασία της διεθνούς προστασίας και δεν έλαβαν καμία εκ των νομικών προϋποθέσεων του προσφυγικού δικαίου υπόψη, οι οποίες δεν κάμπτονται από το γεγονός της ‘παράνομης εισόδου’.

Τα γεγονότα αυτά παραβιάζουν πλείστες πτυχές του δικαίου του ασύλου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τη διεθνή Σύμβαση της Γενεύης αλλά και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλες πηγές δικαίου οι οποίες δεσμεύουν απόλυτα τη Δημοκρατία.

Οι ως άνω παραβιάσεις όμως κάθε άλλο παρά μεμονωμένες είναι αφού όλες οι εξελίξεις δείχνουν μία συνεπή και συνεχώς αυξανόμενη τάση παραβίασης των αρχών του κράτους δικαίου, μέσα από καθημερινούς και συστηματικούς περιορισμούς και παραβιάσεις δικαιωμάτων των αιτούντων ασύλου και των προσφύγων, πολιτικές, νομοθετικές και συνταγματικές τροποποιήσεις, καθώς και κατάχρηση του μέτρου της κράτησής τους.

Η προσφυγή στο ΕΔΔΑ μέσω της διαδικασίας του Rule 39 ανοίγει το δρόμο ώστε η κυβέρνηση να λογοδοτήσει επιτέλους ενώπιον του κατεξοχήν αρμόδιου για το δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων Δικαστηρίου της Ευρώπης, για πράξεις και πολιτικές οι οποίες παραβιάζουν το δίκαιο αυτό καθότι οι εν λόγω παραβιάσεις δεν μπορούν να συνεχίζονται επ’ αόριστο και να επιφέρουν καθημερινά μη αναστρέψιμες απώλειες σε ζωές και σε αναφαίρετα θεμελιώδη δικαιώματα εκατοντάδων ανθρώπων.

Διοικητικό Συμβούλιο


[i] https://kisa.org.cy/wp-content/uploads/2020/09/RLet-EDAD-CY-Pushbacks-09092020.pdf

✇ KISA

Refoulement and push-backs of refugees: Government exposed morally, politically and legally

By Doros Polykarpou — September 8th 2020 at 10:43

Further to shattering the bicommunal dialogue, militarising the energy field, the soaring corruption and the illicit enrichment of relatives and friends, there come serious violations of refugee law and denigration of human life and dignity. Despite the repeated declarations as to the respect and protection of “genuine” refugees, the government openly displays its true positions and intentions.

Examples of these are-

 1. Introduction of legal impediments which render refugees’ access to a fair asylum procedure  impossible  
 2. Housing of asylum seekers in closed camps like Pournara, where there is no safeguard for decent and human conditions
 3. Adoption of policies of illegal interception and refoulement of asylum seekers.

Indicative of this is the illegal refoulement of refugees on board a boat at the shores of Cyprus from Lebanon a few days ago. After they were forbidden by the authorities to land, were then made to  board another privately owned vessel chartered specifically by the state  and, escorted by the Police, were returned to Lebanon, without being allowed to submit asylum claims and without, therefore, having these claims examined. These acts constitute a clear case of prohibited refoulement.

The second case concerns the also illegal prevention of a boat with refugees in the territorial waters of Cyprus from landing, on board of which were children with hypothermia and other health problems. The only thing the authorities did was to take them to hospital and then return them to the boat, once again preventing the refugees from access to the asylum procedure. This does not only constitute prohibited refoulement but it amounts to inhuman treatment and blatantly violates the rights of the child.

KISA points out that, according to the international and European obligations of Cyprus, the right to asylum is a fundamental right and refoulement in any way of people to a country where there are founded fears of persecution on the grounds of citizenship, racial or ethnic origin, religion, political beliefs or membership of a particular social group or serious risk of torture or inhuman and degrading treatment, before examining their asylum claims and according to fair, impartial and objective asylum examination procedures, constitutes blatant violation of these obligations.

Further, the Republic of Cyprus, according to the law of the sea, which it invokes so easily when it refers to Turkey which violates it, is obliged to rescue people at risk at sea and it also has the positive obligation to contribute to searching and rescuing them.

The present government has now adopted the illegal practices of other EU member states, such as those of Salvini, who is now on trial for his illegalities, as well as of their Greek, Hungarian and Polish partners and it is violating blatantly basic and fundamental refugee rights.    

We call on–

 1. The government to stop the illegal interceptions and refoulement of asylum seekers.
 2. The government to proceed immediately to allowing the berthing of the boats now off the shores of Cyprus, and to provide to the refugees access to the asylum procedure and humane reception conditions.
 3. The government to adopt policies to deal with racism and the creation of conditions to ensure the integration and equal participation of refugees in society.
 4. The European Commission to immediately initiate infringement proceedings against the Republic of Cyprus in view of the repeated violations of the right to asylum and illegal refoulments of refugees in the last six months, under the pretext of the coronavirus but also the violations of the rights of asylum seekers   more generally, with illegal detentions and inhuman living conditions. 

Steering Committee

✇ KISA

Αναχαιτίσεις και επαναπροωθήσεις προσφύγων: Εκτεθειμένη ηθικά, πολιτικά και νομικά η κυβέρνηση

By Doros Polykarpou — September 7th 2020 at 16:09

Μετά από τον δυναμιτισμό του δικοινοτικού διαλόγου, την στρατικοποίηση του ενεργειακού,  την εκτόξευση στα ύψη της διαφθοράς, τον αθέμιτο πλουτισμό συγγενών και φίλων έρχονται να προστεθούν και οι σοβαρές παραβιάσεις του προσφυγικού δικαίου και η υποτίμηση της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας. Παρά τις επαναλαμβανόμενες διακηρύξεις περί σεβασμού και προστασίας των «πραγματικών» προσφύγων, η κυβέρνηση δείχνει πλέον ανοικτά τις πραγματικές θέσεις και προθέσεις της.

Δείγματα γραφής αποτελούν-

 1. η εισαγωγή νομικών εμποδίων τα οποία καθιστούν αδύνατη την πρόσβαση των προσφύγων σε δίκαιη διαδικασία εξέτασης της αίτησης τους
 2. την στέγαση των αιτητών ασύλου σε κλειστά στρατόπεδα τύπου Πουρνάρα όπου δεν διασφαλίζονται αξιοπρεπείς και ανθρώπινες συνθήκες
 3. Την υιοθέτηση πολιτικών παράνομης αναχαίτησης και επαναπροώθησης αιτητών ασύλου,

Ενδεικτική είναι  η παράνομη επαναπροώθηση προσφύγων που έφτασαν στην Κύπρο από το Λίβανο πριν λίγες μέρες με πλοίο, αφού πρώτα οι αρχές τους απαγόρευσαν να προσεγγίσουν τη στεριά, τους  ανάγκασαν να επιβιβαστούν  σε άλλο ιδιωτικό πλοίο που ναυλώθηκε ειδικά από το κράτος και με συνοδεία της Αστυνομίας τους επέστρεψαν  πίσω στο Λίβανο, πριν τους επιτραπεί να υποβάλουν αιτήσεις ασύλου και, επομένως, πριν εξεταστεί το αίτημά τους για άσυλο. Αυτές οι ενέργειες συνιστούν ξεκάθαρα απαγορευμένη επαναπροώθηση. 

Η δεύτερη περίπτωση αφορά στην επίσης παράνομη αποτροπή πλοιαρίου με πρόσφυγες στα χωρικά ύδατα της Κύπρου να προσεγγίσει τη στεριά στο οποίο βρίσκονται παιδιά που αντιμετώπισαν υποθερμία και άλλα θέματα υγείας. Οι αρχές,  το μόνο που έκαναν ήταν να μεταφέρουν τα παιδιά στο νοσοκομείο και στη συνέχεια να τα επιστρέψουν στο πλοίο στο οποίο επέβαιναν, εμποδίζοντας τους για ακόμα μια φορά την πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου. Η ενέργεια αυτή δεν συνιστά μόνο απαγορευμένη επαναπροώθηση αλλά και απάνθρωπη μεταχείριση ενώ παραβιάζει κατάφωρα και τα δικαιώματα των παιδιών.

Η  ΚΙΣΑ επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της Κύπρου, το δικαίωμα ασύλου συνιστά θεμελιώδες δικαίωμα και η με οποιοδήποτε τρόπο επαναπροώθηση προσώπων σε χώρα, όπου υπάρχει βάσιμος φόβος δίωξης λόγω ιθαγένειας, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής,  θρησκείας, πολιτικών πεποιθήσεων ή ιδιότητας μέλους συγκεκριμένου κοινωνικού συνόλου ή σοβαρός κίνδυνος βασανιστηρίων και απάνθρωπης και ταπεινωτικής μεταχείρισης, πριν την εξέταση των αιτημάτων τους και σύμφωνα με δίκαιες, αμερόληπτες και αντικειμενικές διαδικασίες εξέτασης αιτήσεων ασύλου, συνιστά κατάφωρη παραβίαση αυτών των υποχρεώσεων.

Περαιτέρω, η Κυπριακή Δημοκρατία σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας, το οποίο επικαλείται με τόση ευκολία όταν επιθυμεί να καταφερθεί εναντίον της Τουρκίας που το παραβιάζει, έχει υποχρέωση να  διασώζει ανθρώπους σε κίνδυνο στη θάλασσα και θετική υποχρέωση να συνδράμει στην ανεύρεση και διάσωσή τους.

Η παρούσα κυβέρνηση  υιοθετεί πλέον  για τα καλά τις παράνομες πρακτικές άλλων κρατών μελών της Ε.Ε., όπως αυτές  του Σαλβίνι, ο οποίος τώρα δικάζεται για τις παρανομίες του, όπως  και των Ελλήνων, Ούγγρων και Πολωνών εταίρων τους και παραβιάζει πλέον ανοικτά και κατάφωρα βασικά και θεμελιώδη δικαιώματα προσφύγων.

Καλούμε  –

 1. Την Κυβέρνηση να τερματίσει τις παράνομες αναχαιτήσεις και επαναπροωθήσεις αιτητών ασύλου
 2. Την Κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στον ελλιμενισμό των  πλοιαρίων  που βρίσκονται στα ανοιχτά της Κύπρου παραχωρώντας στους πρόσφυγες πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου και ανθρώπινες συνθήκες υποδοχής.
 3. Την Κυβέρνηση να υιοθετήσει πολιτικές αντιμετώπισης του ρατσισμού και τη δημιουργία συνθηκών που να διασφαλίζουν την ένταξη και ισότιμη συμμετοχή των προσφύγων στη κοινωνία
 4. Την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, άμεσα να ξεκινήσει διαδικασίες παράβασης εναντίον της Δημοκρατίας λόγω των επαναλαμβανόμενων παραβιάσεων του δικαιώματος στο άσυλο και παράνομων επαναπροωθήσεων προσφύγων τους τελευταίους έξι και πλέον μήνες, με πρόσχημα τον κορωνοϊό αλλά και τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων των αιτητών ασύλου γενικότερα με παράνομες κρατήσεις και απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης. 

Διοικητικό Συμβούλιο

✇ Baraka Kültür Merkezi

İZLE-TARTIŞ’TA TAVŞAN JOJO İZLENECEK

By Pınar Piro — September 3rd 2020 at 22:14

tavşan jojo

tavşan jojoSerin bir Eylül akşamında bahçede sinema izlemeye ve ardından da film üzerine tartışmaya ne dersiniz? Her ay ücretsiz ve biletsiz olarak gerçekleştirilen, açık havada sosyal mesafe kuralları çerçevesinde film izlenen İzle-Tartış etkinliğinde 5 Eylül akşamı Tavşan Jojo filmi gösteriliyor. 2. Dünya Savaşı sonlarında Nazi öğretisiyle yetişmiş 10 yaşındaki kahramanımız Jojo, ari ırka layık bir Alman ve başarılı bir asker olmaya çalışmaktadır. Sorgulamayan, kendisine öğretilenleri olduğu gibi kabullenen Jojo’nun bu yolda eğitmeni, en büyük destekçisi ve kılavuzu hayali arkadaşı Adolf Hitler’dir. Yorulduğunda, yılgınlığa düştüğünde arkadaşı Adolf hemen yanında canlanmaktadır. Adolf’la arkadaşlıkları bu kadar iyi giderken günün birinde savaş karşıtı annesinin evlerinin çatı katında sakladığı Yahudi bir kız olan Elsa’yla karşılaşır. Elsa’yı ele verip vermemek arasında kalan Jojo için Yahudi düşmanlığını ve bu yaşına kadar öğrendiklerini sorgulamaya başlayacağı yeni bir arkadaşlık ilişkisi başlamıştır. Jojo’nun iç dünyası üzerinden savaşın yıkımlarını, vahşeti, Nazi öğretisinin çocuklar üzerindeki etkisini mizahi bir dille anlatan bu filmi birlikte izlemek isteyen herkesi 5 Eylül Cumartesi akşamı 20:00’de Baraka Kültür Merkezi lokaline bekleriz.  
✇ KISA

Εντοπισμός και προστασία θυμάτων Εμπορίας μετά από παρέμβαση μεταναστών ακτιβιστών και ΜΚΟ

By Doros Polykarpou — September 2nd 2020 at 17:10

Το νέο περιστατικό εμπορίας ανθρώπων με σκοπό την εργασιακή εκμετάλλευση που σημειώθηκε και πάλι στο γεωργοκτηνοτροφικό τομέα, επαναφέρει στο προσκήνιο την επιτακτική ανάγκη στήριξης των ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας και τη συνεργασία των οργανώσεων των κοινοτήτων των μεταναστριών/τών, των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) δραστήριων στον τομέα και των αρμόδιων αρχών.

Αυτή τη φορά, δύο νεαρά πρόσωπα ασιατικής καταγωγής  έπεσαν θύματα άγριας και απάνθρωπης εκμετάλλευσης σε φάρμα στην επαρχία Λεμεσού (περιοχή Αυδήμου). Ο ιδιοκτήτης της μονάδας φέρεται να τους κρατούσε με τη βία εγκλωβισμένους σε άθλιες συνθήκες διαβίωσης και εργασίας στη φάρμα.  Τα θύματα, όχι μόνο εργάζονταν απεριόριστες ώρες χωρίς μισθό αλλά τιμωρούνταν συστηματικά με σωματική βία και στέρηση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Αξίζει να σημειωθεί πως, σύμφωνα με πληροφορίες της ΚΙΣΑ, η Αστυνομία μετέβηκε πριν μερικές μέρες στη φάρμα για υπόθεση κακοποίησης ζώου χωρίς να αντιληφθεί και να χειριστεί τα πιο πάνω.

Δυστυχώς, το τελευταία χρονικό διάστημα παρατηρούμε την αύξηση  φαινομένων αδιαφορίας, κακοδιαχείρισης και μη επαγγελματικής στάσης από πλευράς της αστυνομίας σε καταγγελίες εγκλημάτων και παραβατικών συμπεριφορών κατά μεταναστριών/τών και προσφύγων. Η ΚΙΣΑ βρέθηκε αντιμέτωπη με μεγάλο αριθμό τέτοιων υποθέσεων με αποτέλεσμα να προβεί σε γραπτή καταγγελία στον Αρχηγό της Αστυνομίας και να αποχωρήσει ως ένδειξη διαμαρτυρίας  από το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Αστυνομίας και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.  

Για ακόμη μια φορά είναι η παρέμβαση ακτιβιστών μεταναστών/τριών με τη συνεργασία των ΜΚΟ που οδήγησε στην καταγγελία στις αρμόδιες αρχές, τον εντοπισμό και τη διάσωση των θυμάτων και τη σύλληψη του εργοδότη και ενός συνεργάτη του.

Με αφορμή το νέο αυτό περιστατικό, η ΚΙΣΑ τονίζει την τεράστια σημασία που έχει η στήριξη των αρμόδιων αρχών και η συνεργασία τους με τους οργανωμένους και κοινωνικά δραστήριους φορείς των κοινοτήτων των μεταναστριών/τών, αλλά και με τις ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στα ζητήματα αυτά. Η θεσμοθέτηση αυτής της συνεργασίας θα ενίσχυε την αντιμετώπιση τέτοιων υποθέσεων εκμετάλλευσης όπως και τη διαδικασία ένταξης των κοινοτήτων των μεταναστριών/τών και των προσφύγων.

Η ανάγκη αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα τώρα, όταν μετά από αρκετούς μήνες περιορισμών εξαιτίας της πανδημίας, μετανάστριες/τες και πρόσφυγες έχουν αφεθεί από τις αρχές στο έλεος των περιστάσεων. Η έλλειψη μέτρων στήριξης αυτών των ευάλωτων ομάδων αυξάνει τους κινδύνους εκμετάλλευσης και κακοποίησης αλλά και την απόγνωση εντός των ομάδων αυτών, με τους  κινδύνους και τα σοβαρά περιστατικά που αυτή συνεπάγεται. Η ΚΙΣΑ εκφράζει την αγωνία της πως η κοινωνία θα έρθει σύντομα αντιμέτωπη με ακόμη πιο σοβαρές συνέπειες αυτής της εγκατάλειψης.

Όσον αφορά τη συγκεκριμένη υπόθεση, η ΚΙΣΑ σημειώνει ως θετική την απόφαση της αστυνομίας να προχωρήσει στην σύλληψη/κράτηση των δύο υπόπτων. Στο παρελθόν ακόμη και σε τέτοιες σοβαρές υποθέσεις δεν ήταν αυτονόητο το σημαντικότατο αυτό μέτρο για την προστασία των θυμάτων και του ανακριτικού έργου.

Παρόλα αυτά, τεράστιο κενό παραμένει η έλλειψη προστασίας των εν δυνάμει και αναγνωρισμένων θυμάτων  εμπορίας εργασιακής εκμετάλλευσης, καθώς δεν υπάρχει καταφύγιο για αυτά τα θύματα, στη βάση των απαιτήσεων της νομοθεσίας.

Η ΚΙΣΑ καλεί τις αρμόδιες αρχές

 1. να προχωρήσουν σε μέτρα στήριξης και προστασίας των μεταναστριών/τών και προσφύγων που έχουν πληγεί από την πανδημία
 2. να προχωρήσουν στην αναθεώρηση του νομικού πλαισίου, των προγραμμάτων στήριξης και προστασίας των θυμάτων ώστε να καλύπτουν αποτελεσματικά και ισότιμα όλες τις μορφές εμπορίας.

Διοικητικό Συμβούλιο

✇ KISA

KISA warns for mass evictions and upsurge of homelessness of migrants and refugees

By Doros Polykarpou — August 28th 2020 at 15:04

Paphos Mayor, Fedon Fedonos, called his experience “shocking” on Monday night, following an inspection by the municipality and state authorities of a complex located in Paphos which was not authorised to house people. There they faced the terrible conditions in which many refugees and migrants are forced to live: residing in an uncomfortably overcrowded house, while each paying an exorbitant fee of up to €300 in rent per month.   

 Additionally, after the rejection of some demands made by the Municipality of Nicosia from the Ministry of Interior, the Mayor of Nicosia declared his intention to proceed with the racist and illegal measures of forbidding the residence of asylum seekers, refugees and immigrants in the city centre. We inform the Mayor that in principle, the implementation of this intention is in blatant violation of the Law of 2004 for Equal Treatment – Racial or Ethnic – (N.59(I)/ (2004). This law is a product of the following Directive 2000/43/EC on the Application of the Principle of Equal Treatment of Persons Irrespective of Racial or Ethnic Origin.   

For many years now, we have been witness to such kinds of “revelations”. As KISA has repeatedly warned and condemned, the housing problem amongst the most vulnerable population groups is rapidly escalating; meanwhile, there is still an absence of any indication of intention by the authorities to formulate and implement the necessary policies and measures to address it, even partially. Immigrants and refugees are not the only groups who bear the consequences of the lack of housing policy, this also extends to Cypriot citizens to an increasing degree. In the case of refugees and immigrants however, the housing problem has always been more difficult and is progressively reaching greater levels of deterioration causing a heartbreaking magnitude of misery.  

This despair and exploitation are a product of the discrimination, exclusion and marginalization to which refugees and migrant women have been condemned to since they only have limited and minimal options provided to them. Therefore, they are forced to resort to squalid houses, apartments and even shops, mainly in neglected neighbourhoods. These estates become “gold mines” for their owners and other crooks who notoriously and shamelessly exploit them. The need for affordable housing leads to overcrowding of such houses as tenants seek to share the burden of rent, while landlords make huge profits. The state has always played a key role in the exploitation of these social groups by tolerating their mistreatment and in turn further reinforcing this reality. Even today there are several known cases of exploitation by landlords which we have been reporting to the authorities for a long time and we are still awaiting action.  

Further, the governments measures set the rent allowance for asylum seekers at €100 per person and €250 in case of a family. These amounts do not correspond to market prices in the slightest. This so called “solution” enhances the demand for such premises while simultaneously paving the way for overcrowding.

The treatment of asylum seekers in Pournara camp is another example of the effects of lack of state planning. When the state methods did not succeed in bringing European funding to the government, the Ministry of Interior simply decided to open the gates of the camp without preparation and planning, thus leaving around 600 people vulnerable to the demands of the specific housing market.  

Currently, the Municipalities that are under the pressure of the toxic climate among their citizens being formed by the rise of the far-right racist and nationalist narrative – both by the government and other far-right neo-Nazi groups and parties – seem to intend to proceed with the closure of such premises, citing reasons of legality of the building permit, use of premises, etc. However, the Municipalities don’t seem to be planning ahead for the consequences suffered by the main victims of this exploitation and illegality: the refugees and immigrants. This method of solving technical problems will exacerbate the already unacceptable and inhumane housing situation faced by these vulnerable groups.  

KISA believes that neither stating being “shocked” on social media, nor the racist exclusion measures can solve this very serious problem. Municipalities, collectively through their Union, must ensure that the competent Ministry of Interior and the government will proceed with a specific plan for dealing with and managing the housing problem faced by many social groups. Especially the housing problems of immigrants and refugees must be a priority in view of their vulnerability, defenselessness toward exploitation, marginalisation and discrimination. European funds can even be used for immediate purposes, based on a comprehensive and long-term plan. We emphasize that the right to housing is a human right enshrined in the United Nations Covenant on Social, Economic and Cultural Rights, while obligations to provide housing to asylum seekers and refugees arise also under EU law.  

KISA Steering Committee

✇ KISA

Η ΚΙΣΑ προειδοποιεί για μαζικές εξώσεις και εκτόξευση των άστεγων μεταναστών και προσφύγων

By Doros Polykarpou — August 27th 2020 at 16:17

Ο Δήμαρχος Πάφου Φαίδων Φάιδωνος, το βράδυ της Δευτέρας χαρακτήρισε «συγκλονιστική» την εμπειρία του όταν σε επιθεώρηση των δημοτικών και κρατικών αρχών σε μη αδειοδοτημένο, για την στέγαση ανθρώπων, υποστατικό στην Πάφο, ήρθε αντιμέτωπος με τις άθλιες συνθήκες στις οποίες αναγκάζονταν να ζουν στριμωγμένοι αρκετοί πρόσφυγες και μετανάστριες/τες, καταβάλλοντας μηνιαίο ενοίκιο, μέχρι και 300 ευρώ το άτομο.

Ο Δήμαρχος Λευκωσίας από την άλλη , μετά την απόρριψη ορισμένων αιτημάτων από το Υπουργείο Εσωτερικών, δήλωσε την πρόθεση να προχωρήσει με ρατσιστικά και παράνομα μέτρα για απαγόρευση διαμονής αιτούντων ασύλου, προσφύγων και μεταναστριών/τών στο κέντρο της πόλης. Τον ενημερώνουμε κατ΄αρχήν ότι η υλοποίηση της εν λόγω πρόθεσης παραβιάζει κατάφωρα τον περί Ίσης Μεταχείρισης (Φυλετική ή Εθνοτική Καταγωγή) Νόμο του 2004 (Ν. 59(I)/2004) ο οποίος αποτελεί προϊόν ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί Εφαρμογής της Αρχής της Ίσης Μεταχείρισης Προσώπων Ασχέτως Φυλετικής ή Εθνοτικής Καταγωγής.

Τέτοιες και χειρότερες «αποκαλύψεις» γίνονται ήδη και κατά διαστήματα εδώ και χρόνια. Όπως έχει επανειλημμένα ενημερώσει και καταγγείλει η ΚΙΣΑ, το στεγαστικό πρόβλημα των πιο ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων ολοένα και εντείνεται χωρίς να επιδεικνύεται η οποιαδήποτε πρόθεση των αρχών για την εκπόνηση  και υλοποίηση των απαιτούμενων πολιτικών και μέτρων για την μερική έστω αντιμετώπιση του. Πλέον, οι συνέπειες  της έλλειψης στεγαστικής  πολιτικής δεν ακουμπούν μόνο μετανάστριες/τες και πρόσφυγες αλλά επεκτείνονται και σε κύπριους πολίτες σε ολοένα και μεγαλύτερο βαθμό. Στην περίπτωση των προσφύγων και των μεταναστριών/τών, η κατάσταση με το στεγαστικό πρόβλημα πάντοτε ήταν πιο δύσκολη. Τώρα γίνεται πολύ χειρότερη με ακόμη μεγαλύτερη επιδείνωση, φτάνοντας σε αποκαρδιωτικά επίπεδα εξαθλίωσης.

Αυτή η εξαθλίωση και εκμετάλλευση είναι προïόν  των διακρίσεων, του αποκλεισμού και της περιθωριοποίησης στην οποία έχουν καταδικαστεί οι πρόσφυγες και οι μετανάστριες/ες, καθώς με τις περιορισμένες έως και ελάχιστες επιλογές που τους παρέχονται αναγκάζονται να καταφύγουν σε πανάθλια σπίτια, διαμερίσματα, ακόμα και καταστήματα σε υποβαθμισμένες κυρίως περιοχές. Αυτά τα υποστατικά λειτουργούν σαν «χρυσωρυχεία» για τους ιδιοκτήτες τους και άλλους επιτήδειους  που τους εκμεταλλεύονται αισχρά και ασύστολα. Η ανάγκη για φτηνούς χώρους οδηγεί σε συνωστισμό καθώς οι ένοικοι επιδιώκουν το μοίρασμα του ενοικίου ενώ οι ιδιοκτήτες μαζεύουν υπέρογκα κέρδη. Σε αυτή τη διαδικασία εκμετάλλευσης διαχρονικά ρόλο διαδραματίζει και το κράτος με την ανοχή αυτής της πραγματικότητας καθώς ακόμη και σήμερα υπάρχουν αρκετές γνωστές περιπτώσεις εκμετάλλευσης από ιδιοκτήτες τις οποίες καταγγέλλουμε εδώ και καιρό χωρίς να λαμβάνεται κανένα μέτρο.

Παράλληλα, στο όλο πρόβλημα ήρθαν να προστεθούν τα μέτρα της κυβέρνησης με  το επίδομα ενοικίου για τους αιτητές ασύλου να καθορίζεται στο ποσό των  €100 ανά άτομο και €250 σε περίπτωση οικογένειας, ποσά που καθόλου δεν ανταποκρίνονται στις τιμές της αγοράς. Η «λύση» αυτή ενισχύει τη ζήτηση τέτοιων υποστατικών αλλά και του αναγκαστικού συνωστισμού σε αυτά. Ακόμη ένα παράδειγμα έλλειψης κρατικού σχεδιασμού ήταν και η μεταχείριση των αιτούντων ασύλου στην Πουρνάρα. Όταν αυτή  δεν απέφερε Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση στην κυβέρνηση, το Υπουργείο Εσωτερικών απλώς αποφάσισε να ανοίξει τις πύλες χώρες προετοιμασία και σχέδιο, αφήνοντας ταυτόχρονα γύρω στα 600 άτομα στις ορέξεις της συγκεκριμένης στεγαστικής αγοράς.

Η όλη τάση γκετοποίησης, κοινωνικής περιθωριοποίησης, εξαθλίωσης και εκμετάλλευσης των προσφύγων και των μεταναστριών/τών, δημιουργεί σοβαρά κοινωνικά προβλήματα. Στο πλαίσιο αυτό οι Δήμοι πλέον, κάτω από την πίεση του τοξικού κλίματος που διαμορφώνεται με την έξαρση του ακροδεξιού ρατσιστικού και εθνικιστικού αφηγήματος, τόσο της κυβέρνησης όσο και άλλων ακροδεξιών νεοναζιστικών ομάδων και κομμάτων, μεταξύ των δημοτών τους, φαίνεται να προτίθενται να προχωρήσουν στο κλείσιμο τέτοιων υποστατικών, επικαλούμενοι λόγους νομιμότητας άδειας οικοδομής, χρήσης υποστατικών, κλπ. Δεν προνοούν όμως οι Δήμοι για το τι θα γίνει με τα κύρια θύματα αυτής της εκμετάλλευσης και παρανομίας: τους πρόσφυγες και τις/τους μετανάστριες/τες. Η προσπάθεια τους να λύσουν τα τεχνικά προβλήματα με αυτό τον τρόπο θα εντείνει την ήδη απαράδεκτη και απάνθρωπη κατάσταση στέγασης που αντιμετωπίζουν οι ευάλωτες αυτές ομάδες. 

Η ΚΙΣΑ θεωρεί ότι ούτε οι δηλώσεις περί «συγκλονισμού» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ούτε τα ρατσιστικά απαγορευτικά μέτρα επιλύουν αυτό το πολύ σοβαρό πρόβλημα. Οι Δήμοι συλλογικά μέσω της Ένωσης τους πρέπει να  μεριμνήσουν ώστε το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών και η κυβέρνηση να προχωρήσουν σε συγκεκριμένο σχεδιασμό αντιμετώπισης και διαχείρισης του στεγαστικού προβλήματος που αντιμετωπίζουν πολλές κοινωνικές ομάδες, με αυτές των μεταναστριών/των και προσφύγων να αποτελούν  προτεραιότητα ενόψει και της ευαλωτότητας τους στην εκμετάλλευση, την περιθωριοποίηση και τις διακρίσεις. Για τους άμεσους σκοπούς  μπορούν μάλιστα να αξιοποιηθούν και Ευρωπαϊκά κονδύλια, στη βάση ωστόσο ενός ολοκληρωμένου και μακροπρόθεσμου σχεδιασμού. Τονίζουμε ότι το δικαίωμα κάθε ανθρώπου στη στέγη αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα το οποίο κατοχυρώνεται από το Σύμφωνο για τα Κοινωνικά, Οικονομικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα των Ηνωμένων Εθνών ενώ υποχρεώσεις για παροχή στέγης σε αιτητές ασύλου και πρόσφυγες απορρέουν και από το ενωσιακό δίκαιο. 

Διοικητικό Συμβούλιο

✇ Baraka Kültür Merkezi

İZLE-TARTIŞ’TA WASP NETWORK İZLENECEK

By Pınar Piro — August 7th 2020 at 15:17

WASP NETWORK2

WASP NETWORK1Baraka Kültür Merkezinin her ayın ilk haftası ücretsiz olarak gerçekleştirdiği İzle-Tartış etkinliği yaz aylarının gelmesi ile bahçe sineması şeklinde devam ediyor. Ağustos ayı filmi olarak da 8 Ağustos akşamı Wasp Network filmi izleniyor. Sovyetler sonrası dünyada Küba ekonomisi zor durumdadır ve en önemli dayanağı turizmdir. ABD’nin de desteklediği Devrim karşıtı Kübalı göçmen örgütleri turizmi çeşitli sabotajlarla baltalamaya çalışmakta, bir anlamıyla devrimi ekonomik olarak çökertme peşindedir. ABD’de varolan bu örgütlere karşı kayıtsız kalan ve el altından destek veren Beyaz Saray’a rağmen bir şeyler yapılmalıdır. Devrimcilerin görevleri hakkında her zaman örnek olan Kübalı devrimciler, bu kez de ülkelerinin turizmini korumak için çalışmaya başlayacaklardır. Devrim karşıtı örgütlere sızan devrimcilerin hikayesini anlatan Wasp Network, 2020 yapımı bir Netflix filmidir. Bu güzel filmi birlikte izlemek ve turizmin ülke ekonomisine katkısı, ülkemizdeki turizmin durumu hakkında sohbet etmek isteyen herkesi 8 Ağustos Cumartesi akşamı 20:00de dernek lokalimize bekleriz.
✇ KISA

Abused domestic worker case: Fundamental changes in the employment and protection of migrant women are imperative

By Doros Polykarpou — July 30th 2020 at 21:37

Violent employer, while hitting the domestic worker: clean up and get lost!

Domestic worker: where can I go?

Violent employer: go wherever you want. Take the bus, go to Nicosia, go where whores are. I don’t want you here!

The above conversation sums up most explicitly the painful set up of the employment policy and protection framework of domestic workers in Cyprus.

For two days now, public opinion is faced with a new incident of gender-based violence, inhuman and humiliating treatment.  Based on the video circulated on social media, the Cypriot employer who, according to posted information, is an ex-police officer, appears to brutally abuse his domestic worker from the Philippines, for reasons related to her right to private life and about which he did not have the right even to know, let alone to judge.

KISA welcomes the immediate response of the police for locating and arresting the perpetrator, who, we hope, will be prosecuted and made an example of for the criminal offences and gender-based violence he has used. However, the fact that the police have not issued a detention order for that person for the purpose of protecting the investigation procedure raises questions, especially as the victim is in a particularly vulnerable positon and the perpetrator is in a power relation vis-à-vis the victim, and without, as it appears from what has been published, also any orders for restricting communication by the perpetrator with his victim.

Also questionable is the fact that the migrant woman has not been placed under protection, does not appear to have been referred to the shelter for victims of domestic violence but appears to be simply under the protection of a domestic workers agent in Cyprus.

Responsible for the perpetuation of this situation are also the law enforcement authorities but also the Social Welfare Services. For the purpose of the implementation of the Domestic Violence Law, domestic workers are considered as members of the family for which they work and reside with. However, despite our repeated actions, todate, instead of prosecuting the perpetrators according to the Domestic Violence Law they continue to prosecute them according to the common criminal code, which provides for lighter penalties and conviction is harder to achieve.    

The above indicate most vividly that the Istanbul Convention on combating all forms of violence against women remains a dead letter and a theoretical framework invoked when and as it is suitable at any moment, but without being in effect substantially and effectively implemented    

KISA considers that it is urgent to deal substantially and radically with the violations of the rights and protection from violence of migrant women in Cyprus. The employment policy of domestic workers, lack of substantial information and effective protection infrastructure, renders migrant women prey to gender-based violence, systematic violation of their labour rights and exploitation by various networks thriving as a result of the gaps created and allowing them to exploit by the competent services, systematic discrimination and policies of this country.   

The Anastasiades government, under the pressure of the climate formed after the failure to timely detect and track down the serial killer a year ago, announced the intention of a public consultation with all stakeholders in order to formulate a new framework of employment and protection of domestic workers and migrant women in general.  Unfortunately, after Metaxa’s swift confession and conviction the issue has disappeared from the mass media and the government has once again forgotten its announcements and commitments.  

KISA, on the occasion of this new incident, is publishing the positions and proposals it prepared in the context of the government’s announcement for a public consultation and which it has never been able to discuss with the competent authorities as they, until today, reject this dialogue.

KISA calls for the immediate, transparent and objective investigation of the criminal offences the suspect has been charged with, the protection and empowerment of the victim according to the obligations deriving from the relevant legislation for the rihgts of victims but also from the ratification law of the Istanbul Convention, and for opening a dialogue for changing at last the state’s migration policy, which has remained the same, in its basis and philosophy, from 1990 to date.  

Steering Committee

✇ KISA

Υπόθεση κακοποίησης Οικιακής εργάτριας: Επιτακτική η ανάγκη υιοθέτησης ριζικών αλλαγών στο τομέα της απασχόλησης και προστασίας μεταναστ

By Doros Polykarpou — July 30th 2020 at 16:37

Βίαιος Εργοδότης την ώρα που κτυπά την οικιακή εργάτρια: να καθαρίσεις και μετά να χαθείς!

Οικιακή εργαζόμενη: πού μπορώ να πάω;

Βίαιος εργοδότης: πήγαινε όπου θέλεις. Πάρε το λεωφορείο, πήγαινε στη Λευκωσία, πήγαινε εκεί που είναι οι πόρνες. Δεν σε θέλω εδώ!

Η πιο πάνω στιχομυθία συνοψίζει  με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την αλγεινή εικόνα της πολιτικής απασχόλησης και πλαίσιο προστασίας των οικιακών εργαζομένων στη Κύπρο.

Εδώ και δύο μέρες η κοινή γνώμη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα νέο περιστατικό έμφυλης βίας, απάνθρωπης και ταπεινωτικής μεταχείρισης μετανάστριας οικιακής εργαζόμενης από τον εργοδότη της. Με βάση το βίντεο που έχει κυκλοφόρησε στα μέσα  κοινωνικής δικτύωσης, ο κύπριος εργοδότης της, ο οποίος με βάση πληροφορίες που έχουν κυκλοφορήσει είναι πρώην αστυνομικός, φαίνεται να κακοποιεί βάναυσα την οικιακή του εργαζόμενη από τις Φιλιππίνες, για λόγους που άπτονται του δικαιώματός της στην ιδιωτική ζωή  και για τα οποία ούτε καν είχε δικαίωμα να γνωρίζει, πόσον μάλλον να κρίνει.

Η ΚΙΣΑ χαιρετίζει την άμεση ανταπόκριση της αστυνομίας, στη συγκεκριμένη περίπτωση για εντοπισμό και σύλληψη του θύτη ο οποίος ευελπιστούμε ότι θα διωχθεί και θα τιμωρηθεί παραδειγματικά για τα αξιόποινα αδικήματα και την έμφυλη βία που έχει ασκήσει. Εντούτοις, προκαλεί ερωτηματικά η μη έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης του εν λόγω προσώπου για σκοπούς προστασίας της ανακριτικής διαδικασίας ιδίως αφού το θύμα είναι σε μια ιδιαίτερα ευάλωτη κατάσταση και ο θύτης σε σχέση εξουσίας έναντί του, χωρίς να διαταχθούν επίσης περιορισμοί στην επικοινωνία του θύτη με το θύμα του, εξ όσων τουλάχιστον προκύπτει από τα δημοσιεύματα. Αν λάβει κανείς υπόψη την ευκολία με την οποία εκδίδονται διατάγματα προσωποκράτησης σε σχέση με άλλα πολύ ελαφρότερα αδικήματα, η στάση αυτή των διωκτικών αρχών και των δικαστηρίων στο σύνολό τους, δεδομένης και της ιδιότητας του θύτη ως πρώην αστυνομικού, δημιουργεί εύλογες ανησυχίες ως προς τον τρόπο χειρισμού της υπόθεσης.

Ερωτηματικά επίσης προκαλεί το γεγονός ότι η μετανάστρια δεν τέθηκε υπό προστασία, δεν φαίνεται να παραπέμφθηκε στο καταφύγιο για θύματα βίας στην οικογένεια αλλά απλώς φαίνεται να βρίσκεται υπό την προστασία ατζέντη οικιακών εργαζομένων στην Κύπρο.

Ευθύνη φέρουν για την διαιώνιση αυτής της κατάστασης και οι διωκτικές αρχές αλλά και οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας. Οι οικιακές εργαζόμενες θεωρούνται για σκοπούς εφαρμογής του περί Βίας στη Οικογένεια Νόμου μέλη της οικογένειας στην οποία διαμένουν και εργάζονται. Εντούτοις, παρά τις επανειλημμένες ενέργειες μας, μέχρι σήμερα, αντί να διώκουν τους θύτες με τον περί Βίας στην Οικογένεια Νόμο συνεχίζουν να τους διώκουν με τον κοινό ποινικό κώδικα όπου οι ποινές είναι ελαφρότερες και η καταδίκη δυσκολότερη.

Τα πιο πάνω καταδεικνύουν, με τον πιο γλαφυρό τρόπο ότι η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης ενάντια σε κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών παραμένει γράμμα κενό και ένα θεωρητικό πλαίσιο του οποίου γίνεται επίκληση όταν και όπως συμφέρει ανά πάσα στιγμή, χωρίς όμως να εφαρμόζεται ουσιαστικά και αποτελεσματικό.

Η ΚΙΣΑ θεωρεί ότι επείγει η  ουσιαστική και ριζική αντιμετώπιση των παραβιάσεων των δικαιωμάτων και της  προστασίας από την βία των μεταναστριών στη Κύπρο. Η πολιτική απασχόλησης των οικιακών εργαζομένων,  η έλλειψη ουσιαστικής ενημέρωσης και αποτελεσματικών υποδομών προστασίας,  καθιστά τις μετανάστριες έρμαιο στην έμφυλη βία, στη συστηματική παραβίαση των εργασιακών τους δικαιωμάτων και την εκμετάλλευση από τα διάφορα κυκλώματα που ανθίζουν λόγω του κενού που δημιουργούν και που τους επιτρέπουν να αξιοποιούν οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι συστημικές διακρίσεις και οι πολιτικές αυτής της χώρας.

Η κυβέρνηση Αναστασιάδη εξήγγειλε κάτω από την πίεση του κλίματος που διαμορφώθηκε μετά την αποτυχία έγκαιρου εντοπισμού του κατά συρροή δολοφόνου πριν από ένα χρόνο την πρόθεση δημόσιας διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς με σκοπό να διαμορφωθεί ένα νέο πλαίσιο απασχόλησης και προστασίας των οικιακών εργαζομένων και μεταναστριών γενικότερα. Δυστυχώς, μετά την αστραπιαία παραδοχή και καταδίκη του Μεταξά το θέμα εξαφανίστηκε από τα Μέσα και η κυβέρνηση ξέχασε για μια ακόμη φορά τις εξαγγελίες και δεσμεύσεις της.

Η ΚΙΣΑ με την ευκαιρία του νέου αυτού περιστατικού, δημοσιεύει τις θέσεις και προτάσεις που ετοίμασε στο πλαίσιο της εξαγγελθείσας από την κυβέρνηση πρόθεσης για δημόσια διαβούλευση και που ποτέ δεν μπόρεσε να συζητήσει με τις αρμόδιες αρχές αφού μέχρι σήμερα αρνούνται τον διάλογο αυτό.  

Η ΚΙΣΑ καλεί σε άμεση, διαφανή και αντικειμενική διερεύνηση των αδικημάτων με τα οποία έχει κατηγορηθεί ο ύποπτος, σε προστασία και ενδυνάμωση του θύματος σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σχετική νομοθεσία για τα δικαιώματα των θυμάτων αλλά και ο κυρωτικός νόμος της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης και σε έναρξη διαλόγου για αλλαγή επιτέλους της μεταναστευτικής πολιτικής του κράτους η οποία έχει παραμείνει η ίδια, στη βάση και φιλοσοφία της, από το 1990 μέχρι σήμερα.

Διοικητικό Συμβούλιο

✇ KISA

Απαράδεκτη υπαναχώρηση κράτους και κομμάτων υπό την πίεση ακροδεξιών και ρατσιστικών στοιχείων

By Doros Polykarpou — July 24th 2020 at 15:31

Η ΚΙΣΑ – Κίνηση για Ισότητα, Στήριξη, Αντιρατσισμό σέβεται και υπερασπίζεται  το δικαίωμα άποψης και ελευθερίας έκφρασης κάθε προσώπου  σε μια δημοκρατική κοινωνία εφόσον αυτές δεν παραβιάζουν τα δικαιώματα άλλων και εφόσον αυτές δεν αποτελούν ρητορική μίσους για οποιοδήποτε λόγο. Όταν η εκπρόσωπος της  «Ομάδας πρωτοβουλίας κατοίκων Αγλαντζιάς» δηλώνει ότι το «κέντρο φιλοξενίας ευάλωτων αιτούντων άσυλο» δεν πρέπει να λειτουργήσει στο Πλατύ γιατί το κτίριο γειτνιάζει  με το Πάρκο Αθαλάσσας  το «οποίο  είναι πολύ σημαντικό για την εθνική ασφάλεια όλης της Κύπρου» τότε είναι προφανές ότι αυτές δεν μπορούν να είναι προϊόν ορθολογιστικής σκέψης αλλά εκπηγάζουν από καθαρά ξενοφοβικές και ρατσιστικές  θέσεις οι οποίες  διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα.

Το Ανοικτό Κέντρο Υποδοχής για Ευάλωτα Πρόσωπα Αιτητές Διεθνούς Προστασίας αποτελεί έργο που εγκρίθηκε μέσα από τα  Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εσωτερικών και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κυπριακή Δημοκρατία, κατά 90% και 10%, αντίστοιχα. Η σχετική συμφωνία επιδότησης του έργου, διάρκειας 22 μηνών, υπογράφηκε στις 07/02/2020 με την κοινοπραξία  Μη Κερδοσκοπικών εταιριών και με την συμμετοχή ΜΚΟ. Η ΚΙΣΑ σημειώνει  ότι η ίδια δεν συμμετέχει σε αυτή τη συμφωνία.

Το Κέντρο θα φιλοξενεί γύρω στους 50 ευάλωτους αιτούντες ασύλου, όπως π.χ. παιδιά, ιδιαίτερα ασυνόδευτα παιδιά, ανθρώπους με αναπηρία, ηλικιωμένους, έγκυες γυναίκες, μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα παιδιά, θύματα εμπορίας ανθρώπων, ανθρώπους με σοβαρές ασθένειες, ψυχολογικές διαταραχές και που έχουν υποστεί βασανιστήρια, βιασμό ή άλλες σοβαρές μορφές ψυχολογικής, φυσικής ή σεξουαλικής βίας (όπως γυναίκες θύματα ακρωτηριασμού των γεννητικών οργάνων). Η παροχή ιδιαίτερων και εξειδικευμένων υπηρεσιών και συνθηκών υποδοχής σε αυτά τα πρόσωπα αποτελεί νομική υποχρέωση που απορρέει από το εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο.

Το συγκεκριμένο κτήριο λειτουργούσε για χρόνια ως ψυχιατρική κλινική, γι’ αυτό και δεν χρειάζεται πολεοδομική ή άλλη άδεια για μετατροπή της χρήσης του. Οι δε επιδιορθώσεις που γίνονται ή και θα γίνουν αφορούν μόνο διορθώσεις και επισκευές στο εσωτερικό του κτιρίου και γι’ αυτό δεν υπήρχε ανάγκη υποβολής αιτήσεων στις πολεοδομικές αρχές.

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω η ΚΙΣΑ θεωρεί εντελώς αναιτιολόγητους και ρατσιστικούς τους ισχυρισμούς της «Ομάδας Πρωτοβουλίας» περί υποβάθμισης της περιοχής και  μείωσης της ασφάλειας των κατοίκων έτσι ώστε, μεταξύ άλλων, τα παιδιά να μην μπορούν να παίξουν στους δρόμους. Μάλιστα, θεωρούμε ότι το επιχείρημα ότι κινδυνεύει το Δάσος και η εθνική ασφάλεια ολόκληρης της Κύπρου από την παρουσία 50 ιδιαίτερα ευάλωτων αιτητών ασύλου στο Πλατύ θεωρούμε ότι έχει ξεπεράσει κάθε όριο ρατσιστικού παροξυσμού και παράνοιας.

ΗΚΙΣΑ για μια ακόμη φορά καταγγέλλει το νεοναζιστικό ΕΛΑΜ για εκμετάλλευση επίμαχων κοινωνικών  ζητημάτων με σκοπό να δηλητηριάσει την κοινωνία με τις νεοφασιστικές και ρατσιστικές του αντιλήψεις και εθνοτικό μίσος. Η παρουσία, συμπεριφορά και στάση του ΕΛΑΜ στην εν λόγω διαμαρτυρία επιτάσσει για μια ακόμη φορά την ανάγκη οι πολίτες και τα οργανωμένα σύνολα να είναι ιδιαίτερα προσεχτικοί στην εργαλειοποίηση τους από το ΕΛΑΜ και άλλους ακροδεξιούς κύκλους.

Ταυτόχρονα, δεν μπορούμε να μην σχολιάσουμε την ευθυνόφοβη στάση του Υπουργού των Εσωτερικών και του κυβερνώντος κόμματος.  Ο Υπουργός Εσωτερικών φέρεται να έχει δηλώσει ότι θα ανταποκριθεί στο κάλεσμα αυτό της «Ομάδας Πρωτοβουλίας» και δεν θα επιτρέψει τη λειτουργία του Κέντρου στην Αγλαντζιά.  Αν όντως ισχύει αυτή η θέση του Υπουργού και, αψηφώντας συμβατικές υποχρεώσεις του ίδιου του Υπουργείου του, το οποίο μόλις πριν μερικούς μήνες αξιολόγησε και ενέκρινε  την χρηματοδότηση του έργου,  αποκαλύπτεται πλέον εντελώς και χωρίς αιδώ το ακροδεξιό, ρατσιστικό και λαϊκίστικο αφήγημα του ίδιου του Υπουργού αλλά και της κυβέρνησης Αναστασιάδη και φανερώνει την ολέθρια συμπόρευση της με το νεοναζισμό.

Η ΚΙΣΑ καταδικάσει την παρουσία και συμμετοχή των δύο υποψήφιων δημάρχων, κ. κ. Κώστα Κόρτα και Ανδρέα Κωνσταντίνου, στην εκδήλωση, ενώ χαιρετίζει την άρνηση της κ. Έφης Ξάνθου, επίσης υποψήφιας δημάρχου  Αγλαντζιάς, να παραστεί και να μιλήσει στην εκδήλωση. 

Τέλος, η ΚΙΣΑ καταγγέλλει την επίθεση εναντίον του Δώρου Πολυκάρπου, Εκτελεστικού της Διευθυντή, από άτομο που καθ’ όλη την διάρκεια της εκδήλωσης  βρισκόταν στο χώρο μαζί με τον εκπρόσωπο Τύπου του ΔΗΣΥ, κ. Δημήτρη Δημητρίου ο οποίος μέχρι σήμερα δεν έχει διαχωρίσει την θέση του και καταδικάσει αυτή την βιαιοπραγία η οποία πραγματοποιήθηκε στην παρουσία του.  Να σημειωθεί ότι η Αστυνομία, η οποία ήταν παρούσα στο περιστατικό δεν πρόβηκε στις προβλεπόμενες από το νόμο ενέργειες, ενώ χωρίς να μας προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη,  αποσιωπήθηκε από όλα τα παρευρισκόμενα προφανώς πλήρως ελεγχόμενα Μέσα Ενημέρωσης.

Διοικητικό Συμβούλιο

✇ KISA

Vulnerable Asylum seeker held under torturous and life threatening conditions

By Doros Polykarpou — July 7th 2020 at 17:05

An asylum seeker with serious mental health problems and suicidal and self-harming tendencies is held in detention, under conditions which are torturous, inhumane and threatening to his well-being and life and is moved from one inappropriate place to another, despite the recommendations of his doctors.

The asylum seeker, who arrived in Cyprus from an African country in January 2020, has been transferred, on the basis of decisions of the Cyprus administrative authorities, about ten times from and to detention centres, camps/ reception centres and hospitals. The conditions under which he is held are absolutely inappropriate for his mental health and as a result he has twice ended up at Athalassa Hospital, after attempts to take his own life.

Despite their clear obligations under the Refugee Law and their capacity for appropriate arrangements and utilisation of alternative detention measures, the Immigration and Asylum Authorities have not to this day taken into consideration the serious health condition of the asylum seeker in question, which can result into further problems as well as other factors aggravating his condition.

Not only did they not consider his vulnerable situation, but they took dangerous decisions and acted in ways which guaranteed the deterioration of his condition, putting his life at further risk.   

After repeatedly being obstructed by the authorities, the asylum seeker in question finally managed to gain access to Justice and filed an appeal against his detention order. A few days later, the competent authorities, in an attempt to make the judicial procedures devoid of purpose and escape the protection the Law provides the asylum seeker, decided to “annul” the most recent detention order. Their aim was to issue a new detention order upon completion of his treatment at Athalassa Hospital.  Their aim was to issue a new one despite the recommendations of health professionals.

The authorities of the Republic of Cyprus once more show a blatant disregard of their legal obligations towards vulnerable asylum seekers, reaffirming once again their offensive stance and disrespect towards those seeking international protection.

KISA, observes the judicial process and has already applied to the Civil Registry and Migration Department, relevantly informing the co-competent authorities. It has also been in contact with an EU-funded organisation willing to provide a place where the asylum seeker can reside in safety, while it intends to take all measures suited in cases as the present, of gross violations of the right to life, safety and protection against torture, inhumane and degrading treatment and punishment.  

The Steering Committee

✇ KISA

Ευάλωτος αιτητής ασύλου κρατείται σε βασανιστικές και επικίνδυνες για την ζωή του συνθήκες.

By Doros Polykarpou — July 7th 2020 at 00:58

Αιτητής ασύλου με σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας και τάσεις αυτοκτονίας και αυτοτραυματισμού αφήνεται στο έλεος της βασανιστικής, απάνθρωπης και απειλητικής για τον ίδιο και τη ζωή του κράτησης, από τον ένα ακατάλληλο χώρο στον άλλο, παρά τις σαφείς συστάσεις ιατρών.

Αιτητής ασύλου ο οποίος έφτασε στην Κύπρο από χώρα της Αφρικής τον Ιανουάριο του 2020, μεταφέρθηκε βάσει αποφάσεων των κυπριακών διοικητικών αρχών, μέχρι και δέκα περίπου φορές από και σε χώρους κράτησης, «φιλοξενίας», νοσηλευτήρια, με τους χώρους κράτησης/ «φιλοξενίας» να είναι υπό συνθήκες παντελώς ακατάλληλες για τη ψυχική του υγεία, με αποτέλεσμα να έχει καταλήξει δύο φορές μέχρι σήμερα στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας μετά από προσπάθειες να θέση τέρμα στη ζωή του.  

Παρά τις σαφείς υποχρεώσεις τους με βάση τον περί Προσφύγων Νόμο και τις δυνατότητες που τους παρέχονται για κατάλληλες διευθετήσεις σε τέτοιες περιπτώσεις και χρήση εναλλακτικών της κράτησης μέτρων, οι μεταναστευτικές αρχές και οι αρχές ασύλου ουδέποτε μέχρι σήμερα έλαβαν υπόψη τους τη σοβαρότατη κατάσταση της υγειάς του η οποία φέρει παράλληλα και άλλους επιβαρυντικούς παράγοντες.

Όχι μόνο δεν εκτίμησαν την ευάλωτη του κατάσταση, αλλά έλαβαν τη μία επικίνδυνη για τον ίδιο απόφαση μετά την άλλη και έδρασαν με τέτοιο τρόπο ώστε η επιδείνωσή του κάθε φορά και η έκθεσή του σε ακραίες για τη ζωή του καταστάσεις να είναι εγγυημένη και αναπόφευκτη.

Ο αιτητής ασύλου μετά από την κατ’ επανάληψη παρεμπόδισή του από τις αρχές, κατάφερε να αποκτήσει επιτέλους πρόσβαση στη δικαιοσύνη και καταχώρησε προσφυγή κατά του διατάγματος κράτησής του. Λίγες ημέρες μετά, οι αρμόδιες αρχές επιχειρώντας να θέσουν τη δικαστική διαδικασία άνευ αντικειμένου και να διαφύγουν της προστασίας που παρέχει στον αιτητή η νομοθεσία  αποφάσισαν να «ακυρώσουν» το πιο πρόσφατο διάταγμα κράτησής του με σκοπό να εκδώσουν νέο διάταγμα κράτησης μετά την ολοκλήρωση της περίθαλψης του  στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας, παρά τις σαφέστατες συστάσεις των επαγγελματιών υγείας.

Οι αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας για άλλη μία φορά γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια τις νομικές τους υποχρεώσεις σχετικά με ευάλωτους αιτούντες άσυλο, επιβεβαιώνοντας και πάλι την καταχρηστική τους στάση και την ασέβειά τους προς τη δικαστική εξουσία και τους αιτούντες διεθνούς προστασίας,

Η ΚΙΣΑ, παρακολουθώντας παράλληλα τη δικαστική διαδικασία έχει ήδη αποταθεί στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, ενημερώνοντας τις συναρμόδιες αρχές και έχει ήδη έρθει σε επαφή με φορέα ο οποίος προθυμοποιήθηκε να παράσχει χώρο όπου ο αιτητής θα μπορούσε να διαμένει με ασφάλεια, ενώ προτίθεται να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα τα οποία αρμόζουν σε περιπτώσεις όπως την παρούσα και σε ακραίες παραβιάσεις των δικαιωμάτων στη ζωή, την ασφάλεια και την προστασία από βασανιστήρια, απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση και τιμωρία.

Διοικητικό Συμβούλιο

✇ Baraka Kültür Merkezi

Ücretsiz Sinema “BAD EDUCATION”

By Pınar Piro — July 2nd 2020 at 15:51

BE

bad educationYaz aylarının gelmesi ile bahçeye taşınan İzle-Tartış etkinliği 4 Temmuz akşamı sinema severleri Lefkoşa serininde film izlemeye ve sohbet etmeye davet ediyor. Film izlemeye gelen kişilerin önerileri arasından bir sonraki ayın izlenilecek filmine birlikte karar verilen etkinlikte Temmuz ayı için Bad Education filmi seçilmişti. Eğitimin sadece öğretmenlerin öğrencilere birşeyler öğretmesinden çok daha fazla etkenler barındırdığı artık herkes tarafından farkedilir bir durum. Öğretmenlerin özel hayatları, öğrencilerin günlük yaşantılarındaki her türlü etken, okulların gerek donanımsal gerekse eğitime verilen önem bağlamında barındırdıkları özellikler, ülke yönetiminin eğitime verdiği önem ve denetim gibi birçok unsur eğitimi çok farklı noktalara götürebiliyor. Bad Education filmi de eğitimdeki bir başka konuyı ele alıyor. Okullara ayrılan paralar ve o paraların kullanımının denetimi. Filmde kamu fonlarını kendine kullanan bir okul yöneticisi konu alınıyor. Bu okul yöneticisi ve ortağı o denli parayı kendilerine hibe ediyorlar ki ailelerini dahi ihya edecek miktarda meblağı öğrencilere daha iyi eğitim vermek adına oluşturulmuş hesaplara aktarıyorlar ve hayatlarının tadını çıkarıyorlar. Ta ki bir öğrenci herşeyi çok iyi yapan yöneticinin hayatında derinliklere inip beklenmedik sonuçlarla karşılaşana dek. Etik ve ahlak yargılarını tekrar değerlendirmek, pahalı hayatların göreceli rahatlığı ve güvenilirliği üzerine birlikte tartışmak, eğitimde öğrenci ve ailelerden para talep edilmesinin gerekliliği üzerine fikirlerimizi birbirimize aktarmak için 4 Temmuz Cumartesi akşamı 20:00de Baraka lokalinde buluşalım.
❌