One Radical Planet

🔒
✇ ΝΕα Διεθνιστική Αριστερά

Πέθανε ο Δημήτρης Χριστόφιας, ο μοναδικός μέχρι σήμερα αριστερός πρόεδρος της Κύπρου

By puk — June 25th 2019 at 11:42
Ο Δημητρης Xριστόφιας, ο πρώτος και μόνος αριστερός πρόεδρος της Κύπρου πέθανε την Παρασκευή σε ηλικία 72 ετών. Ο Δημήτρης Χριστόφιας ήταν ο πρώτος αριστερός πρόεδρος στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Ο πρώτος που δήλωνε κομμουνιστής. Ήταν ο μόνος πρόεδρος που δεν προερχόταν από μεγάλο τζάκι αλλά προερχόταν από τον λαό. Η υποψηφιότητα του Χριστόφια … Continue reading Πέθανε ο Δημήτρης Χριστόφιας, ο μοναδικός μέχρι σήμερα αριστερός πρόεδρος της Κύπρου
✇ Baraka Kültür Merkezi

Soruyorum Size Adalet Nedir? – Pınar Piro

By Nazen Şansal — June 24th 2019 at 09:28

soruyorum size adalet nedir

  Yeni sayımız "Çocukluk" dosyası ile matbaaya girmeye hazırlanırken "Adalet" dosyamızdan bir yazıyı sizlerle paylaşıyoruz... Argasdi... Bu topraklarda üreterek direnmek için oku, okut, yay!

soruyorum size adalet nedir

Şimdi çıksak sokağa ve sorsak önümüze çıkan kişilere: “Siz adaletli bir insan mısınız?” diye, hemen herkes “evet” diyecektir muhtemelen. “Evet, ben hayatımda herkese adil davranmaya özen gösteririm. Kimseye haksızlık yapmam. Haksızlığa uğratılmayı da kabul etmem, hakkımı ararım.” Ve ardından bir soru daha sorsak: “Peki sizce adil bir toplumda mı yaşıyoruz?” diye… Yine hemen herkes benzer cevapları verecektir: “Hayır, maalesef toplumumuz herkese adil davranmıyor.” Peki nasıl oluyor da herkesin kendini adalet timsali gördüğü bu sistemde toplumsal adaletten söz edemiyoruz? İşte tam da bu yüzden; sistem yüzünden. Çünkü adalet sadece bireysel değil toplumsal bir olgudur. İnsanların kendi hayatlarını sadece kendi istemleri doğrultusunda var olacak bir adalet anlayışında yaşamaları da adil bir topluma ulaşmanın önündeki en büyük engeldir. Ve bunun yani insanların önce ve hatta bazen sadece kendi haklarını gözetmelerinin sebebi de, içinde yaşadığımız ya da yaşamaya çalıştığımız, birilerinin diğerinin üzerine basarak hayatta kalabildiği sistemdir. Adalet nedir? Adalet, bir toplumda birey haklarını sağlama istemi, hakkın egemen olması durumudur. Çağlar boyunca filozofların adalet hakkında çeşitli görüşleri olmuştur. Kimine göre adaletin özünde bireyin kendini koruma içgüdüsü bulunurken, kimine göre adalet dostluktan beslenir. Kimine göre adalet, adaletsizlikten korkulduğu için uğruna mücadele edilen bir amaçtır. Adalet için güç gerektiğini düşünen filozoflara göre de, güçsüz iktidar adaletsiz, adaletsiz güç zorbadır. Adaleti açıklamaya çalışırken ortaklaşılan eşitlik ve özgürlük kavramları, zamanlara, durumlara ve kişilere göre değiştiği için de herkes adalet olgusunun altını farklı biçimlerde doldurmuştur. Bizce adalet nedir? Toplumu oluşturan her bir birey olarak haklarımızın peşine düşmemiz gayet doğaldır. Ancak kabul etmek gerekir ki, kendi haklarını arayan insanların birçoğu, o hakkı elde ederken geriye kalan insanların haklarına ne olduğunu pek de fazla umursamayıp gemisini kurtaran kaptan olmayı seçmektedir. Oysa kişilerin her zaman ve sadece kendi haklarını arayıp, temas ettikleri kişilerle olan ilişkilerinde adalet sağlamakla yetinmesi, toplumun geri kalanını daha da büyük bir karmaşaya itmektedir. Adalet, herkes için ulaşılabilirse, birisi hakkını elde ederken öteki ezilmiyorsa ancak adalettir. Hak vermek, ezen için lütuf, hakkı elde etmek de ezilen için başarı ise bu hiç de adil bir durum değildir. İş bulamayanın kötü koşullarda çalışmak zorunda kalması ve üstüne üstlük geçinecek maddi yeterliliğe de ulaşamaması ama bunun yanında topluma hiçbir faydası olmayan kişilerin para içinde yüzercesine refaha ulaşması sınıfsal adaletsizliğin en büyük göstergesidir. Adil toplumda öyle bir sistem yaratılmalıdır ki, ağır iş yükünün altına giren işçiler evine ekmek götürüp götüremeyeceğini, çocuğunun okul masraflarını nasıl karşılayabileceğini kara kara düşünmek zorunda kalmadan, o yükün altından keyifle kalkabilmelidir ve bu iş yükü toplumun her kesimince paylaşılabilmelidir. Sendikalı çalışanlar haklarını arama mücadelesinde sesini yükseltip sokakları doldururken, sendikasız işçi çalıştırmanın da yasak olmasını savunmalı ve bunun için gerekeni yapmalıdır. Mahkemelerde yargılanan hiçbir kimse, karşısındakinin sermayesi altında ezilmemelidir. Şiddet uygulayan kişi bilmelidir ki, esas güç özgürce yaşama hakkını savunmaktır ve adalet insanların birbirine zarar vermeden yaşaması için vardır. Bir de Themis var ki herkes için anlamı başka. Tıpkı adalet gibi... Themis, Uranüs ve Gaia’nın kızıydı ve kendisi de bir tanrıçaydı; adalet ve düzen tanrıçası… Mevsimlerin, yılların, sanatların düzenini sağlayan, yaşamla ölüm dengesini kuran bir tanrıçaydı. Themis heykeli ise adaletin simgesi haline geldi. Ancak günümüze kadar gelen Themis, mitolojidekiyle birebir aynı değildir. Örneğin Eski Yunan’da kara bir giysi içinde olan ve bir elinde asası bulunan Themis’e, kılıç ve terazi Rönesans Dönemi’ndeki ressamlarca yakıştırılmıştır. Themis’in elindeki terazi, adaletini ve onu ölçülü şekilde dağıtmasını temsil etmektedir. Diğer elindeki kılıç ise adaletin keskinliğini ve gücünü yansıtmaktadır. Göz bandı ise adalet dağıttığı kişileri görmemesini, yani tarafsızlığını ve objektifliğini simgelemektedir. Bu da mitolojide olmayan ve yorumcular tarafından eklenmiş bir nesne. Bazen heykellerde ayağının altında bir kitap ve bacağına dolanmış bir yılan görürüz. Kitap, adaletinin kurallardan dayanak aldığını gösterir. Yılan ise haksızlıkları ve kötülükleri temsil eder ve Themis tarafından ezilir. Oysa günümüzde bizlere sunulan adalet hiç de heykelin anlattığı gibi değil. Adaletin gücünü sadece parası olanlar kullanabiliyor. Kitaplarda yazan yasalara ulaşmak olabildiğince zor, zaten bu kitapların pek çoğu da ezilenin değil ezenin kurallarını yazıyor. Ve hakkını arayanının ayağına dolanan yılanın başını ezecek bir hak hukuk yargı sistemimiz de yok. Şimdi çıksam sokağa ve sorulsa bana... Adalet, sadece mahkeme koridorlarında aranacak bir hak değildir. Hatta adaleti hukuk sisteminde aramak günümüzde yapılacak en büyük hatalardan biri haline gelmiş durumdadır. Adalet, eşit iş yapanların eşit ücret edinmesidir. Adalet, aynı evi, aynı yolu, aynı sokağı, aynı parkı kullananların birbirinin farkında olması ve iyi kötü her şeyi adil paylaşmasıdır. Adalet her çocuğun ücretsiz ve kaliteli eğitim alabilmesidir. Adalet, her bireyin refah içinde yaşayabileceği bir ülkeyi sadece bir hayal olmaktan çıkarabilmektir. Adalet, herkes için sağlanabildiğinde, işte o zaman başka bir dünya ellerimizde şekillenecektir.   Pınar Piro pınarpiro@gmail.com   Kaynaklar: https://www.insanokur.org/felsefeye-gore-adalet-nedir/ https://www.wannart.com/adaletin-simgesi-tanrica-themis
✇ KISA

Two decades – not enough for an effective and fair asylum system

By Doros Polykarpou — June 23rd 2019 at 15:21

Press Release – WORLD REFUGEE DAY

On the occasion of the World Refugee Day, KISA – Action for Equality, Support, Antiracism, highlights once again the serious challenges and gaps in the asylum system in Cyprus.

The Republic of Cyprus, 56 years after the ratification of the Geneva Convention 1951 and 15 years after the harmonisation with the European acquis concerning refugees, has failed to demonstrate the required will and vision for developing an effective and fair asylum system.

Invoking the increasing number of asylum applications during the last two years cannot take away the fact that the same, or even worse, issues were faced during previous years, when the number of new asylum applications had been much smaller. Unfortunately, the State has exhibited indifference and negligence in developing and adopting policies, structures and procedures all throughout the previous and less pressing period, which would have placed the State in a much better position to respond to today’s challenges in an efficient and just manner. In addition, the Cypriot authorities have failed to produce any substantive solutions to address systemic gaps and deficiencies in the area of migration so as to reduce the number of migrants who are often forced to resort to the asylum procedures after having been unfairly deprived of their residence and employment status.

Since 2007, KISA had called upon the relevant authorities to abolish the Refugee Reviewing Authority and to proceed with the establishment of an International Protection Court, in order to limit the duration of the examination of asylum applications but also in order to make the procedure fairer, in line with Cyprus’ legal obligations. Instead and after the conviction of Cyprus in several asylum cases that we had filed to the ECtHR, the Administrative Court was established, to be abandoned again and to be replaced at last by the International Protection Court, as called for by KISA since 2007. It is noted that, for expediencies and serving different interests, Cyprus continues to maintain the Refugee Reviewing Authority, which makes the country the only member state in the EU with a 3-tier system for examining asylum applications, the duration of which may last between 3-5 years.

Most applicants lodge their applications and are present for their interviews, but they are also required to appear in court without any specialised legal support, which means that they are not always in a position to correctly express and support their cases.  As a result, many of them are not recognised as refugees and the Cypriot government fails to adequately implement its legal obligations for ensuring fair asylum procedures.

In our opinion, a fair asylum system requires a policy and a vision which treat refugees as a source of contribution to society and not as dependants of the welfare system. Unfortunately, the absence of a comprehensive and effective integration policy coupled with the exacerbation of discriminatory and racist phenomena in our society render refugees stranded and without any substantial opportunities to utilise their potential and to actively participate in society.

On the occasion of the World Refugee Day, which has been set to celebrate support and solidarity with refugees, KISA calls upon the Republic of Cyprus to immediately proceed to address the following:

 • Α The development of an asylum policy that safeguards the effective and fair processing of asylum applications, and which safeguards the equal treatment and the exercise of the rights of refugees while positively utilises their presence in the Cypriot society.
 • The development and implementation of a policy and action plan for the integration of refugees and the combatting of xenophobia and racism, within the framework of which there will be promotion and encouragement of their active participation and utilisation of their qualifications and skills as opposed to the marginalisation that they have been facing.

Steering Committee of KISA

✇ Yeni Kıbrıs Partisi

Ne hale sokulduk anlamak kolay değil

By YKP — June 24th 2019 at 13:17
YKP Sekretarya üyesi Alpay Durduran Kıbrıs sorunundaki son gelişmeleri değerlendirdi. Açıklama şöyle: Maraş’ın açılması ve güven yaratıcı önlemler paketi içinde yer alması “vatandaş heyecanlı ama umutsuz” başlığı ile haber oldu. Gazeteye göre vatandaşlar kapalı Maraş’ın açılmasını heyecanla karşıladı ama gerçekleşmeyebileceğini düşündü. Gazete kendinden o kadar emindi ki istisna tanımadı. Olayın arkasından üst kademede bir papara […]
✇ Yeni Kıbrıs Partisi

Kıbrıs’taki olayları NATO talimnamelerine veya özel harp psikolojik savaş yöntemlerine göre yorumlamak -16- Ulus Irkad

By YKP — June 23rd 2019 at 13:02
Harekatlar sırasında ne oldu? Kocatepe Olayı ve Tartışmalar… Kocatepe Baf’a gelmeden Önce, öğleye doğru Baf Feneri çevresinde Baf’a yüzlerce asker çıkaran “L172” Yunan Savaş gemisi, çıkarmayı gerçekleştirdikten sonra yaklaşık 21 saat bizi denizden bombalarken, çıkarılan Yunan askerleri de gene karadan, aynı sıralarda havanlarla bizi bombalayacaktı (L 172 Yunan Gemisinin çıkarmasını bana verdiğiğ dürbünüyle Şehit Münür […]
✇ Yeni Kıbrıs Partisi

Karabasan hikayeleri dinler gibiydim! – Özkan Yıkıcı

By YKP — June 21st 2019 at 12:57
Yılın en büyük günü ile en küçük gecenin yaşandığı Cuma gecesinden yazıyorum. Önümüzdeki Pazar Türkiyede adından çok daha yük alan seçim de gerçekleşecek. Daha doğrusu, Sandık darbesiyle tekrarlanacakdır. Haftanın akışkan son günü olan Cuma ikindini, peşpeşe akışkanlıkla haber banyosu yapıyorum. Gelip geçen haberlerle, hem yerel hem de genel sunuşları dinliyorum. Garip Paradoks Kıbrıs Türkiye eksenine […]
✇ Yeni Kıbrıs Partisi

Brezilya Mısır aynasından, Lula’dan Musri’ye ibret tarihi belge – Özkan Yıkıcı

By YKP — June 19th 2019 at 12:50
Defalarca yazdığım konulardan birisiyle, önemli gelişmeleriyle de karşılaştım. Doğrusu, öngörülerim de gerçek çıkması bakımından da kendi kendime övgü koydum. Nede olsa başkası bu deyerlendirmeği yapmamaktadır. İnsan bazen bencileşip de kendi kendini de kanıtlatırdığı zaman da övmesini kendi yapar. İşin dolanbaşlılığı biryana, Gerçekten hem Lula hem de Mursi hakında yorumlayıp yazdığım konunun sonucu adeta tahminimin de […]
✇ Birleşik Kıbrıs Partisi

Kıbrıs’ta barış yaşamını için yitiren tüm yurtseverler gibi Dimitris Hrisofyas da saygı ve sevgiyle anılacaktır.

By birlesikkibrispartisi — June 22nd 2019 at 11:06

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, Kıbrıs Cumhuriyeti Eski Cumhurbaşkanı ve AKEL Eski Genel Sekreteri Dimitris Hristofyas’ın ölümü nedeniyle yayınladığı mesajda, Hristofyas ailesine baş sağlığı dileyerek üzüntülerini dile getirdi.

Dimitris Hristofyas’ın ölümünün federal birleşik kıbrısa inanan tüm Kıbrıslılar için büyük bir kayıp olduğunu dile getiren İzcan, barışa inanan kesimlerin tek halk tek vatan kavgasına sahip çıkarak mücadeleyi devam ettireceğini vurguladı.

“ Dimitris Hristofyas, özgür ve bağımsız Kıbrıs mücadelesine yaşamını adamış, Kıbrıslıların kardeşliğine inanmış, tüm Kıbrıslıların insan haklarına saygı göstermiş ve Kıbrıs Türk toplumuna sevgi ve şefkatle yaklaşmış bir lider olarak anılacaktır” diyen BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, Kıbrıs’taki yurtseverlere düşen görevin taksimci ve enosisçi fanatiklere karşı kararlıkla mücadele etmek olduğunu belirtti.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan Kıbrıs’ta barış yaşamını için yitiren tüm yurtseverler gibi Dimitris Hrisofyas’ı da saygı ve sevgiyle anacaklarını belirterek, Dimitris Hristofyas’ın kaybından dolayı başta ailesi, AKEL ve tüm ilerici halkımıza başsağlığı dileriz dedi.

 

✇ Kaymakkin Weekly

Last week at Kaymakkin!: Antifa hip-hop kahvene

June 21st 2019 at 08:52
Last week at Kaymakkin!: Antifa hip-hop kahvene & Vegan Kitchen: Vegan Kitchen: Mexican Lunch

This week at Social Space Kaymakkin

Η εικόνα ίσως περιέχει: κείμενο

(Παρασκευή 21/6 20:00)

Τo antifa λευkoşa αννοίει τον τελευταίο καφενέ για τη φετινή σεζόν, πριν το Καϋμάκκι κλείσει για το καλοτζαίρι (τζαι μια φτομάδα πριν το closing party για οικονομική ενίσχυση του χώρου: https://www.facebook.com/events/1050290978692191/)

Ελάτε να ακούσουμε αντιφασιστικό χιπ χοπ που διάφορες γωνιές του πλανήτη τζαι να μιλήσουμε για τον αντιφασισμό στες διάφορες γωνιές του νησιού.

*********************************************************************

Antifa λευkoşa will open the last Kaymakkin kahvene for this season, before Kaymakkin closes for summer, this time with antifascist hip hop from around the world!

(Also don't miss solidarity fundraiser party of the social space next week: https://www.facebook.com/events/1050290978692191/)


Η εικόνα ίσως περιέχει: φαγητό
 

(Saturday 22/6 14:00)

This Saturday at Kaymakkin we travel to América Latina for a selection of Mexican vegan dishes:

Bean chili
Enchilladas
Rice
Salsa and tortilla chips
Salad

Your contribution and donations keep Kaymakkin alive, join us!


About Kaymakkin


Η συμμετοχή σας τζαι οι εισφορές σας κρατούν το Kaymakkin ανοιχτό!
Kaymakκιν, located in the old neighbourhood of Kaymakli*, is an attempt to create a common space, open to individuals and groups aiming for political, social, and cultural intervention. It is the outcome of the realisation of the need for a space where we can spread and exchange ideas, form networks and interact in Nicosia. It is a self-managed space, and its operation relies on self-organisation and collective action. Kaymakκιν is managed by an assembly of individuals and collectives through direct democratic and horizontal organisational structures and consensus decision-making processes. Against the dominant rationale of hierarchy and the exercise of power “from above”, against capitalism and neoliberalism, we organize outside a commercial framework and the logic of profit. read more...

Address: Archiepiskopou Makariou III No. 127, Kaimakli

Kaymakκιν address is 127, Archiepiskopou Makariou III Avenue, in the old neighbourhood of Kaimakli, southern Nicosia. It’s situated on the corner of Makariou III Avenue and Vasileos Pavlou Street, around 50 metres after Platanos Café, and before the Saint Barbara Church Square.

It can be reached via car, or the City Bus 148. It’s a 10 minute bicycle ride from the Walled Town of Nicosia, or alternatively a 30 minute walk.

Copyright © 2019 Kaymakkin Social Center, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp
✇ KISA

Δύο δεκαετίες και ακόμη δεν υπάρχει ένα αποτελεσματικό και δίκαιο σύστημα ασύλου

By Doros Polykarpou — June 20th 2019 at 15:56

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Προσφύγων, η ΚΙΣΑ – Κίνηση για Ισότητα, Στήριξη, Αντιρατσισμό επισημαίνει για ακόμα μια φορά τις σοβαρές προκλήσεις και κενά του συστήματος ασύλου  στην Κύπρο.  

Η Κυπριακή Δημοκρατία, 56 τόσα χρόνια μετά την κύρωση της Σύμβασης της Γενεύης του 1951 και 15 χρόνια μετά την εναρμόνιση της με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο για τους πρόσφυγες δεν επέδειξε την απαιτούμενη βούληση και όραμα για την ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού και δίκαιου συστήματος ασύλου.

Η επίκληση της ανοδικής αύξησης του αριθμού αιτήσεων ασύλου κατά τα δύο τελευταία χρόνια δεν μπορεί να παραγράψει το γεγονός ότι τα ίδια και χειρότερα προβλήματα υπήρχαν και τα προηγούμενα χρόνια όπου οι αριθμοί των νέων αιτήσεων ασύλου ήταν πολύ μικροί και σε πτωτική πορεία. Δυστυχώς, η πολιτεία επέδειξε αδιαφορία και αμέλεια στην ανάπτυξη και υιοθέτηση πολιτικών, δομών και διαδικασιών καθόλη την προηγούμενη περίοδο, όπου οι πιέσεις ήταν πολύ μικρότερες, έτσι ώστε να ήταν σήμερα σε πολύ καλύτερη θέση να ανταποκριθεί αποτελεσματικά και δίκαια. Επίσης, η κυπριακές αρχές τίποτα ουσιαστικό δεν έχουν πράξει όλα αυτά τα χρόνια για να αντιμετωπιστούν και να ξεπεραστούν τα συστημικά κενά και στρεβλώσεις στον τομέα της μετανάστευσης ώστε να περιοριστούν τα άτομα που καταλήγουν, λόγω της άδικης απώλειας του καθεστώτος παραμονής και εργασίας τους, στις διαδικασίες ασύλου.

Από το 2007, η ΚΙΣΑ είχε καλέσει τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν στην κατάργηση της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφύγων και τη δημιουργία Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας  ώστε να περιοριστεί ο χρόνος εξέτασης των αιτήσεων αλλά και να γίνει ποιο δίκαιη η διαδικασία αφού η τελική απόφαση θα λαμβανόταν από δικαστήριο, όπως και ήταν η υποχρέωση της Κύπρου. Αντί αυτού, δημιουργήθηκε το Διοικητικό Δικαστήριο μετά από καταδίκες της Κύπρου σε υποθέσεις ασύλου που καταχωρήσαμε ενώπιον του ΕΔΑΔ για να εγκαταλειφθεί εκ νέου και να δημιουργηθεί τελικά Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας, το οποίο η ΚΙΣΑ είχε ζητήσει από το 2007. Σημειώνεται ότι η Κύπρος συνεχίζει μέχρι σήμερα να διατηρεί για σκοπιμότητες και για σκοπούς εξυπηρέτησης συμφερόντων την Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων, με αποτέλεσμα να είναι η μοναδική χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρία επίπεδα εξέτασης αιτήσεων ασύλου τα οποία συνολικά εκτείνονται μεταξύ 3και 5 χρόνων.

Εδώ και χρόνια η ΚΙΣΑ ζητά να δημιουργηθεί φορέας συντονισμού των μέτρων υποδοχής, της εκπόνησης σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη των απαιτούμενων υποδομών ώστε να μπορεί η χώρα να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της για φιλοξενία των αιτητών ασύλου σε συνθήκες που διασφαλίζουν την αξιοπρεπή διαβίωση και παραμονή τους στη χώρα.  Αντί αυτού, η Κύπρος εδώ και χρόνια έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει ένα πλαίσιο υποδοχής  (καμία στεγαστική πολιτική, παροχή κουπονιών το ύψος των οποίων δεν φτάνει για να καλύψει τις ανάγκες των αιτητών για διατροφή, και τέλος μια περιοριστική πολιτική απασχόλησης σε τομείς που δεν υπάρχουν ικανοποιητικές θέσεις εργασίας), ένα πλαίσιο το οποίο στην ουσία αποσκοπεί στο να αποτρέψει τους πρόσφυγες να έρχονται στην Κύπρο για να ζητήσουν προστασία.

Οι περισσότεροι/εςι αιτητές/τριες ασύλου υποβάλλουν τις αιτήσεις τους και εμφανίζονται στις συνεντεύξεις για τις αιτήσεις τους , αλλά και πρέπει να εμφανίζονται ενώπιον δικαστηρίου χωρίς εξειδικευμένη νομική στήριξη και ως εκ τούτου να μην είναι σε θέση να εκφράσουν ορθά και τεκμηριωμένα το αίτημα τους με αποτέλεσμα να μην αναγνωρίζονται ως πρόσφυγες και η κυπρική κυβέρνηση να μην μπορεί να εκπληρώσει τις συμβατές της υποχρεώσεις για διασφάλιση δίκαιων διαδικασιών ασύλου.

Δίκαιο σύστημα ασύλου προϋποθέτει κατά την άποψη μας μια πολιτική και όραμα που να αντιμετωπίζει τους πρόσφυγες ως πηγή προσφοράς στην κοινωνία και όχι ως εξαρτώμενους των κοινωνικών παροχών. Δυστυχώς, η απουσία ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής ένταξης των προσφύγων από τη μια και η επιδείνωση των φαινομένων διακριτικής μεταχείρισης και ρατσιστικής συμπεριφοράς στην κοινωνία μας έχουν ως αποτέλεσα να κρατούν τους πρόσφυγές καθηλωμένους και χωρίς ουσιαστικές ευκαιρίες αξιοποίησης του δυναμικού τους και ενεργής συμμετοχής στη κοινωνία.

Με την ευκαιρία της σημερινής Παγκόσμιας Ημέρας Προσφύγων, που ορίστηκε για να γιορτάζεται η συμπαράσταση και αλληλεγγύη με τους πρόσφυγες, η ΚΙΣΑ καλεί την Κυπριακή Δημοκρατία να προχωρήσει άμεσα στα ακόλουθα:

 • Ανάπτυξη μιας πολιτικής ασύλου που να διασφαλίζει την αποτελεσματική και δίκαιη εξέταση των αιτήσεων ασύλου, να διασφαλίζει την ισότιμη μεταχείριση και άσκηση των δικαιωμάτων των προσφύγων και να αξιοποιεί την παρουσία τους στην Κύπρο προς όφελος της κοινωνίας.
 • Ανάπτυξη και υιοθέτηση πολιτικής και σχεδίου δράσης για την ένταξη των προσφύγων και για την καταπολέμηση της ξενοφοβίας και του ρατσισμού, στο πλαίσιο των οποίων θα προωθείται και ενθαρρύνεται η ενεργή συμμετοχή τους και αξιοποίηση των προσόντων και δεξιοτήτων τους, αντί της μέχρι σήμερα περιθωριοποίησής τους.

Διοικητικό Συμβούλιο ΚΙΣΑ

✇ Baraka Kültür Merkezi

Baraka’nın Ücretsiz Yaz Kursları ‘Eğitsel Spor Oyunları’ İle Başladı

By Kamil İpçiler — June 19th 2019 at 13:58

64764626_2623526740991019_2173712167168114688_o

Baraka Kültür Merkezi’nin yaz aylarında ilkokul (7-11 yaş) çocuklarına yönelik ‘Kağıda Kaleme Sarılın’ sloganıyla düzenlediği yaz kursları başladı. Bu yıl yedincisi gerçekleştirilen kurslar, Lefkoşa’da kapalı spor salonunda yer alan eğitsel spor oyunları ile başladı. Çocukların spor faaliyetlerinden aldığı keyif gözden kaçmadı. Alanında deneyimli öğretmenler eşliğinde çocuklarla buluşulacak kurslarda eğitsel spor oyunlarının yanı sıra; seramik, müzik, İngilizce, Yunanca, yoga, görsel sanatlar, halk dansları, modern dans, satranç ve daha birçok farklı etkinlik yer alacak. Bu sene iki farklı etaptan oluşacak olan yaz kursunun ilk etabı olan eğitsel spor oyunları  Haziran ayı sonuna kadar her Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri kapalı spor salonunda gerçekleşecek. Ardından 1 Temmuz itibari ile Baraka Kültür Merkezi Lokalinde bilimsel ve sanatsal faaliyetler ile buluşacak. Kurslar, 20 Temmuz Cumartesi günü ise renkli bir şölen ile son bulacak. Ülkede yaşanan muhafazakarlaşmanın ve yoksulluğun artarak devam ettiği bu süreçte en önemli varlığımızın çocuklarımız olduğunun bilinciyle “Kağıda Kaleme Sarılın” diyor, çocuklarımızı bilimle, sanatla, sporla buluşturacak ücretsiz aktivitelerin artmasını diliyoruz.
✇ Birleşik Kıbrıs Partisi

AKP hükümetinin Kıbrıs’ta uyguladığı şantaj ve ilhak politikasıdır.

By birlesikkibrispartisi — June 19th 2019 at 13:20

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın devre dışı bırakılması, 4’lü koalisyon hükümetin ani bir manevrayla bozdurulup UBP- HP hükümetinin kurdurulması, Kudret Özersay’ın ön plana çıkarılması ve Maraş’ın KKTC hükümeti tarafından açılacağının açıklanmasının altında yatan ana sebebin AKP Hükumetinin ilhak politikasını ileriye götürme isteği olduğunu belirterek, “ AKP hükümeti şantaj politikasını öne çıkararak Kıbrıs sorununun çözümünü engellemek ve Güney Kıbrıs’taki taksimcilerle de işbirliği yaparak Kıbrıs’ın kuzeyinde ilhak politikasını ileri götürmeyi hedeflemektedir” dedi.
Nisan 2020’de gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik adımlar atıldığına vurgu yapan BKP Genel Başkanı İzzet İzcan,  “ Kudret Özersay’ın  Sn Akıncı’yı devre dışı bırakma ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday gösterilip Cumhurbaşkanlığını elde etme misyonuyla öne çıkarıldığı açıktır” diyerek, “ Bozulan nüfus ve mülkiyet yapısıyla, BM kararlarını ret eden tavır ve tutumlarla hedeflenen görüşme masasını torpillemektir. Maraş açılımı ile ilgili yapılan açıklamalar görüşme sürecini bitirmek için yapılmış açıklamalardır” dedi.
Federal çözüm yanlısı güçlerin hem Türkiye’deki demokrasi güçleri hem de Güney Kıbrıs’ta federal çözümden yana olan siyasi hareketlerle birlikte bir cephe altında mücadele etmesinin tek çıkış yolu olduğuna işaret eden İzcan, “ Kıbrıs Türk demokrasi güçleri ve federal çözüm yanlılarının tek seçeneği bir an önce bir araya gelerek, Güney’de ve Türkiye’deki demokrasi güçleriyle birlikte cephe siyasetini yükseltmeleridir. Bundan başka çıkış yolumuz yoktur” dedi.
“ Acil olan en geniş demokratik birliği oluşturmaktır” diyen BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, demokrasi güçlerine çağrıda bulunarak, “ Ya şimdi bir araya gelir yurdumuza barış ve çözümü getirir, uluslararası tolumun bir parçası oluruz. Ya da Kıbrıs Türk toplumunun kimlik ve varlığının yok oluşa sürüklenmesini seyrederiz. Yarın çok geç olabilir” dedi.

✇ Δέφτερη Ανάγνωση

Σπόντες [17 Ιουνίου 2019]

By Defteri Anagnosi — June 19th 2019 at 11:11«ΚΡΑΥΓΗ»

( Κυπριακά = Παουρκά...τσιριλιά )

Καλό κατακλυσμό..:) • Του κατακλυσμού – ή πως οι κύπριοι ιθαγενεις στις αρχές του 20ου αιώνα συνέχιζαν μια υπόγεια παράδοση αιώνων, συμβίωσης και συντήρησης των αποηχων ενός αλλου πολιτισμού που εκτόπισε ο πατριαρχικός μονοθεισμός γυρω στον 4ο αιωνα μ.χ. : «Για να ξέρεις. Για εμάς τους Ορθόδοξους, η εκκλησία τελειώνει σήμερα την Κυριακή της Πεντηκοστής και αύριο τη Δευτέρα θα γιορτάσουμε όλοι μαζί, με τους Τούρκους στον άγιο γιαλό, το Πανήγυρι, δηλαδή τη γιορτή της Παναγίας Αφροδίτης.»  Καταγραφή από την Κυπρο, MagdaOhnefalsch-Richter, 1913. Για την κυπριακή καταγωγή, ως σύνθεση Ανατολής και Δύσης, της λατρείας της Αφροδίτης [με τα ίχνη της να απλώνονται στο χρόνο και μετα την επιβολή/επικράτηση του πατριαρχικού μονοθεισμού] βλ. το εξαιρετικό φιλμάκι «The Great Goddess of Cyprus» / «Η Μεγάλη Θεά της Κύπρου» με την Jacqueline Karageorghis

  https://vimeo.com/ondemand/megalithea

     

 • Το σκάνδαλο της εβδομάδας - ή Η διαπλοκή σαν καθεστώς επί της προεδρίας Ν. Αναστασιάδη:
  Είναι πραγματικά εντυπωσιακό, αλλά κάθε εβδομάδα ζούμε και μια νέα, όχι αποκάλυψη πια, αλλά απλά δημοσιοποίηση σκανδάλου παραβίασης κανονισμών, δηλαδή της ισονομίας, προς εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων. Ιδου το σκανδαλο της εβδομάδας:


  «
  Σε κλίμα έντασης συζητήθηκε χθες ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου η ανταλλαγή κρατικής γης περίπου 14.000 τετραγωνικών μέτρων με ιδιωτική γη 7.500 τ.μ., ενώ, όπως αναφέρθηκε, στην ίδια εταιρεία δόθηκε άδεια δημιουργίας χώρου ελλιμενισμού σκαφών τη στιγμή που τελούσε υπό διαχείριση και δικηγόρος της οποίας (στην ανταλλαγή) ήταν ο τέως Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, Ρίκκος Ερωτοκρίτου.»

  http://www.philenews.com/koinonia/eidiseis/article/722275/antallaxan-kratiko-fileto-me-lakko?fbclid=IwAR1jUJD2xvOEdbFCkGIDggFbtV32R46uWL82axYBZVJWhH_31_iUShvjO8Q


  Ποιος/οι είναι άραγε ο ιδιοκτήτης/ες της εταιρείας που πιάνει έτσι πλουσιοπάροχα δημόσια γη : συγκρίνετε μόνο την διαφορά σε τετραγωνικά μέτρα του τι έδωσε το κράτος και τα ψίχουλα που πήρε – 14,000 vs 7, 500 - και μετά σκεφτείτε ότι και σαν χώρος ήταν δωρεά προς τον ιδιώτη. Τζαι μάλιστα σε 2 περιπτώσεις. Μια εξαπάτηση [μη συμφερουσα ανταλλαγη κοκ] του δημόσιου έγινε… Υπάρχουν μηχανισμοί ελέγχου της παρανομίας/παρατυπίας; Πρέπει η Βουλή, η νομοθετική εξουσία, σαν ο μόνος μη-απόλυτα ελεγχόμενος πια, από τα ίδια συμφέροντα, θεσμός του κράτους, να ψηφίσει νόμους για επανόρθωση από τις απάτες, τις συναλλαγές και τα ρουσφέτια [όπως και αν λέγονται στην επίσημη γλώσσα].

  Εθελοτυφλούν όσοι εστιάζουν μόνο στο κάθε «Βέργα» [και αυτή η διακυβέρνηση εχει «Βέργες» εις πολλαπλούν] και κάνουν ότι δεν βλέπουν τις εργοληπτικές εταιρείες που πλήρωσαν τις μίζες και πήραν αυτό που εθέλαν [την αύξηση του κόστους που πληρώθηκαν από τους πολίτες] και δεν ειχαν καθολου κοστος.. Ζούμε μια μαζική κλοπή δημόσιου πλούτου – και πρέπει να υπερασπιστούμε την συλλογική μας ιδιοκτησία…
 • Και ας ξεκινήσουμε από την Κεντρική Τράπεζα. Λειτουργούν σε εκείνο το θεσμό οι κανονισμοί των ευρωπαϊκών θεσμών [ECB, SSM and EBA] για σύγκρουση συμφερόντων; Γράψαμε και τεκμηριώσαμε [αφού δεν υπήρξε καμία αμφισβήτηση των δεδομένων] την περασμένη εβδομαδα ότι ο διορισμός του κ. Γρηγοριάδη ως συμβούλου στην Κεντρική Τράπεζα προκαλεί μια εξόφθαλμη σύγκρουση συμφερόντων, αφού και η σύζυγος του εργάζεται στην Κεντρική σε σχετικό πόστο με το πόστο στο οποίο διορίστηκε ο σύζυγος. Κάτι τέτοιο η Κεντρική πρέπει να το αποτρέπει στις ιδιωτικές τράπεζες. Και τώρα ο ρυθμιστικός θεσμός, κάνει ότι δεν βλέπει την δική του αντίφαση και σύγκρουση συμφερόντων; Ο κ. Ηροδότου θα ανεχτεί αυτήν την κατάσταση; Θα επανέλθουμε. Θα περιμένουμε να δούμε τί και αν θα κάνει ο κ. Ηροδότου – και αν «δεν», τοτε, κατά συνέπεια, θα το πάρουμε ότι η Κεντρική Τράπεζα δεν πρόκειται να κάνει την δουλειά της – συγκαλύπτοντας διάφορα… Διότι άμα συγκαλύπτει στο εσωτερικό της… J Από εκεί και πέρα είναι και θέμα πως θα φτάσουν στους ευρωπαϊκούς θεσμούς αυτά τα τοπικά βολέματα του χωρκού…
·          

 • Και για να μην έχετε αυταπάτες για το ποιός ελέγχει σε μεγάλο βαθμό και τον ιδιωτικό νομικό [τα δικηγορικά γραφεία δηλαδή] τομέα, ιδού και πως προχωρεί ένα ειδος ξέπλυματος… και ίσως και «αμοιβή για την σιωπή» του Ρίκκου...;
  Πρώτα, όπως είδαμε από το κείμενο του Χατζηστυλιανού στον Φιλελεύθερο της περασμένης εβδομάδας, η δικη και καταδίκη [αν υπήρξε σαν χάδι εννοείται] του Ρίκκου από το δικηγορικό σύλλογο έγινε τα μουλωχτά, και τώρα ανακαλύπτουμε ότι εταιρεία που εκπροσωπούσε ο Ρίκκος Ερωτοκρίτου, παίρνει δωρεά δημόσια γη…

  «
  Σε κλίμα έντασης συζητήθηκε χθες ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου η ανταλλαγή κρατικής γης περίπου 14.000 τετραγωνικών μέτρων με ιδιωτική γη 7.500 τ.μ., ενώ, όπως αναφέρθηκε, στην ίδια εταιρεία δόθηκε άδεια δημιουργίας χώρου ελλιμενισμού σκαφών τη στιγμή που τελούσε υπό διαχείριση και δικηγόρος της οποίας (στην ανταλλαγή) ήταν ο τέως Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, Ρίκκος Ερωτοκρίτου.»

  http://www.philenews.com/koinonia/eidiseis/article/722275/antallaxan-kratiko-fileto-me-lakko?fbclid=IwAR1jUJD2xvOEdbFCkGIDggFbtV32R46uWL82axYBZVJWhH_31_iUShvjO8Q


  Δηλαδή ο Ρίκκος «ήταν» μόνο, ή έχει και αλλα συμφέροντα;…
  :)
 • Σκάνδαλο, παράδοξες εναλλαγές αποφάσεων [από «αόρατα χέρια»;] τζαι για το μεταλλείο του Μαθιάτη – μια περιβαλλοντική αρχή «μια έτσι μια γιουβέτσι». Υπάρχει ένας νόμος κοινώς ερμηνευομενος ή υπαρχουν ατομα που αλλαζουν αποφασεις χωρις λογο τζαι δεσμεέουν δημόσια ζητήματα;…:
  «
  Όπως αναφέρεται στην επιστολή, η Περιβαλλοντική Αρχή εξέτασε εκ νέου μια αίτηση που είχε απορριφθεί ενάμιση χρόνο νωρίτερα και εξέδωσε μάλιστα περιβαλλοντική έγκριση, αντίθετη με την προηγούμενη απόφασή της και τα όσα καταγράφονται στην αρχική της γνωμάτευση. Οι δύο ομάδες χαρακτηρίζουν αυτή τη μεταστροφή ως παράβαση των γενικών αρχών της χρηστής διοίκησης και του κράτους δικαίου και επιφυλάσσουν όλα τα νόμιμα δικαιώματά τους, αφήνοντας με αυτό τον τρόπο ανοικτό το ενδεχόμενο να κινηθούν νομικά εναντίον του κράτους.»

  https://dialogos.com.cy/kataggelloyn-politikes-paremvaseis-gia-metalleio-mathiati/

  Πως στο καλό η Περιβαλλοντική αρχή αλλάσσει σε 12 μήνες την απόφαση της; Και θα πρέπει να κάνουμε τους ηλίθιους και να μην σκεφτούμε ότι κάποιοι εβαλαν το «αόρατο χέρι» τους...; Στην Πάφο έκαναν παράτυπη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου – εδώ ποιο κολπο εφαρμόστηκε;
  Μια λογική εξήγηση εστω αυτής της «μεταστροφής». • Η αποκάλυψη του νομοσχεδίου των Μενέντεζ – Ρούμπιο το οποίο η κυβέρνηση και οι εκπρόσωποι του λόμπι [ας ονομάσουμε έτσι το σκηνικό με την εκ των ΗΠΑ ρητορικής..:)] λάνσαραν τζαι σαν «επιτυχία», μάλλον επάγωσεν την κατάσταση. Ο ΔΗΣΥ τζαι το ΕΛΑΜ εφανήκαν να επιμένουν. Αλλά η εικόνα είναι σαφής – οι ΗΠΑ επι Τραμπ θέλει να πουλά όπλα. Σε όποιον νά’ ναι – εν οικονομική πολιτική που κάμνει ξεδιάντροπα ο Τραμπ με τα θεάματα απειλών, προσβολών σε «συμμάχους» κ.ο.κ.

  Οπότε αφορμή βοήθα φαίνεται ότι μερικοί σκέφτηκαν να πουλήσουν τζαι στην Κύπρο [πιάνει τζαι κυπριακά ευρώ το ταμείο –
  wow..:)..] αλλά για να το κάμουν ετυλίξαν το τζαι στο κλίμα της εποχής – η καλλιτερα την υστερία της εποχής: οπότε αφού οι ΗΠΑ πάλλονται από εθνικόφρων ή φιλελέ αντι-ρωσική υστερία, τότε το ψήφισμα Μενέντεζ-Ρούμπιο ουσιαστικά θεωρεί ότι με το να πιάσει τα ευρώ μας πρέπει να μας βάλει τζαι όρους. Όπως να μεν επιτρέπεται σε ρωσικά πλοία να σταματούν στην Κύπρο, αν πάσιν Συρία… Δηλαδή κατά το νούμερο Μενέντεζ και το ανάλογο Ρούμπιο, για να μας πουλήσουν κάτι θα πρέπει να γίνουμε αποικία;

  Όσοι νοσταλγούν δουλοπρέπεια, ας δουν τι τραβά η Αϊτή. Αμερικάνικες σωτηρίες. Στην διπλανή τους πόρτα... :) Και σε αυτό το κλίμα βγήκε και ο Κ. Βενιζέλος του Φιλελεύθερου το Σάββατο, να υπερασπιστεί την υποταγή με ένα κρύο χιούμορ που δεν κατάλαβε ο καημένος ότι ήταν η εικόνα του στο καθρέφτη… Για να ειρωνευτεί, λοιπόν, την αριστερά επανάφερε το σύνθημα «ένας είναι ο εχθρός» [στο ιστορικό σύνθημα των 70ς… «..ο ιμπεριαλισμός»], στο τίτλο «Ενας είναι ο εχθρός», ο Μενέντεζ».


  κ. Βενιζέλο, για τον ιμπεριαλισμό και τα διαπλεκόμενα συμφέροντα εσύ πρέπει να τα έχεις ξεσκολίσει, αφού κατάγεσαι από την ΕΔΕΚ και πουλούσες και θεωρητικό επαναστατισμό άμα λάχει
  , ενώ τώρα είσαι στην μεγαλύτερη σε κυκλοφορία καθεστωτική εφημερίδα. Οπότε άσε τον αυτοσαρκασμό που δεν καταλαβαίνεις καν, και σκέψου τι ξεπλένεις. Δηλαδή εσύ που δεν θέλεις λύση, αλλά δεν τολμάς να πεις και τι θέλεις [φοβάσαι την γελοιότητα της αντίφασης να παραδεχτές ότι προωθείς την γραμμή Δούντα να οδηγηθεί η κατάσταση σε παραχώρηση της βόρειας Κύπρου στην Τουρκια, δεν είναι;], αλλά επικαλείσαι την ανάγκη να βλέπει κανει τις διεθνείς εξελίξεις [λες και εσύ το κάνεις, δηλαδή, πέρα από την ανάγνωση των flyers του Ιγνατίου και τις προκατάληψεις του] τώρα ξαφνικά θα κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις, ότι οι ΗΠΑ βασικά ζητούν ρόλο νεοαποικιακό στις εξελίξεις στην περιοχή - να αποφασίζουν ακόμα και τι πλοία θα σταματούν στα κυπριακά λιμάνια; Δηλαδη εσυ περιμένεις ότι οι ΗΠΑ θα συμπεριφερθουν ορθολογικά τζαι ευγενικά απέναντι στην Κύπρο, ενώ δεν το κάνουν για... την Γερμανία; Τζαι πουλάς τζαι «ρεαλιστική» υποτίθεται ανάλυση; Έτσι σου είπε ο Ιγαντίου ή έτσι απαιτεί το λόμπι – που πληρώνεται για να θυμόμαστε. Και εσύ βαράς πίσκαλάκια, αλλά κατά τα άλλα άμα λάχει τα έχεις και με την αποικιοκρατία, και με την εισβολή και τον κατοχή;..

  Όσο για τα φτηνά για τους Ακελικούς – άμα κάποιος επικαλείται την Δρομολαξιά τζαι κάμνει ότι ξέρει ότι ήταν μια στημένη δίκη, με ηχογράφηση μάλιστα το όλου στημένου [οξά ρε Βενιζέλο λογόκρινες τον εαυτό σου που να ακούσει καν την ηχογράφηση; Οπαδός του Ρίκκου;], μάλλον εν έσιει τι να πει… Σε προηγουμένη φάση θα ελάλες τζαι για το καταφύγιο του κάθε… [ξέρεις εσύ], το Μαρί. Αλλά εκαταλαβες αλοπως ότι εν να γίνεις πιο κωμικός.
  Τζαι κατά τα άλλα εσύ, μεγαλοδημοσιογραφε που από επαναστάτης [άμα βόλευε;] έγινες ηχώ του κατεστημένου, μιλάς για.. συναλλαγές και «ρεαλιστική ανάλυση».
  Άσε ρε Βενιζέλο…

  Οξά ο Μενέντεζ εν που την ψυσιή του που «αγαπά» την Κύπρο και όχι λόγω συμφερόντων; ..Τζαι αμφιβάλεις ότι για μικροπολιτική στην Ουάσιγκτον μπορεί σε μια φάση να απαιτήσει να μην γίνεται ελλιμενισμός ρωσικών πλοίων;
  Τζαι ξέρεις τότε οτι εν να βασίζεται πάνω σου να τον υπερασπιστείς.
  Αν μπορείς να καταλάβεις την κατάντια... :)

  Μήπως είναι καιρός να κάνεις και μια έντιμη κουβέντα με τον εαυτό σου και τις αντιφάσεις του...;  • Όχι ρε... Μα οι Γάλλοι τελικά εν έχουν πρόβλημα με τος S400 τζαι άρα [με την λογική των εθνο-απορριπτικών μας] «..καλοπιάνουν τον Ερντογάν»: Σύμφωνα με την είδηση, ενώ οι Γερμανοί, έστω και διστακτικά, είπαν ότι θα ήταν καλό να το ξανασκεφτεί η Τουρκία, η Γαλλία πρόβαλε πρώτα το δικαίωμα της Τουρκίας να κάνει κυρίαρχη πολιτική, και μετα την «συμβατότητα των όπλων του ΝΑΤΟ» [την αμερικανική θέση].. η Γαλλία βέβαια έχει και δικά στης συμφέροντα επενδυμένα στην «κυριαρχία» μέσα στο ΝΑΤΟ. Αλλά θα μπορούσε να παίξει πελλόν… Εν έπαιξε… J …Θα δείξει…

  «
  However, Berlin and Washington's positions on the S-400shaven’t met much understanding in Paris, with the French Foreign Ministry reminding other states that Turkey has a sovereign right to buy the military equipment it needs.
  "The purchase of military equipment by Turkey is, obviously, a sovereign decision. Integrity of the [NATO] alliance is equally important and the interoperability of military capabilities of allies is important for it", the ministry said.»

  https://sputniknews.com/middleeast/201906141075876549-germany-france-positions-turkey-purchase-russian-s-400-systems/


 •  Όταν «φρίττει» ακόμα και η φωνή της φιλελεύθερης επιστημονικής σκέψης, και ένας θεσμικός διανοούμενος και λειτουργός. Ο Μιχάλης Ατταλίδης υπήρξε από τους πρώτους κοινωνικούς επιστήμονες της μετα-αποικιακής Κύπρου. Το έργο του ιδιαίτερα την δεκαετία του 1970 , κατέγραψε τις πολιτικες και κοινωνικές διαστάσεις του κυπριακού εκμοντερνισμού – προεκτείνοντας και το έργο του Θ. Παπαδόπουλου. Ακολούθως υπηρέτησε στο υπουργείο εξωτερικών κοκ…. Όταν λοιπόν ένας τέτοιος διανοούμενος και θεσμικός λειτουργός, που έκφραζε ως ένα σημείο την φιλελεύθερη εκσυγχρονιστική δεξιά, φτάνει  στο σημείο να καταγράφει την εμπειρία του σαν «ακούω και φρίττω» είναι ενδεικτικό των καιρών… Και το ότι ένας γενικώς ομιλούντες φιλελεύθερος φτάνει στο σημείο να απαιτεί αυστηρή εφαρμογή των νόμων και των κυρώσεων, είναι και αυτό ενδεικτικό της ασυδοσίας του ξεδιάντροπου της διαπλοκής πια…
  Michalis Attalides: «H ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

  Ακούουμε και φρίττουμε. Σήμερα ακούσαμε για δύο νέες μορφές παρανομίας. Η μη εφαρμογή του νόμου για την ηχορύπανση και για τους παράνομους χώρους στάθμευσης.
  Αυτά προστίθενται στις άλλες μαζικές παρανομίες που κατα καιρό αμνηστεύονται. Όπως τις πολεοδομικές και τις φορολογικές παρανομίες και στο παρελθόν την εξαγωγή κεφαλαίων. Επίσης υπάρχουν οι μαζικές παρανομίες που βλέπουμε καθημερινα: Η στάθμευση πάνω στα πεζοδρόμια ή που κλείνουν τις εισόδους των σπιτιών μας και το κάπνισμα στους χώρους αναψυχής.

  Υπάρχει και το οργανωμένο έγκλημα για την άνθιση του οποίου ακούσαμε από τον τέως Αρχηγό Αστυνομίας, και που αρμόδια μας λέχθηκε ότι θα εκπλαγούμε εάν ακούσουμε ποιοί είναι επικεφαλής.
  Ποιές παρανομίες τιμωρούνται επι τέλους; Μόνο η δολοφονία, η οδήγηση υπό επίρρεια και η ένοπλη ληστεία; Υπάρχει και το δικαίωμα του Υπουργικού Συμβουλίου να δίδει άδειες «κατά παρέκκλιση» από νόμους και κανονισμούς που χρησιμοποιήθηκε για την αδειοδότηση των πύργων. Είναι και οι διάφορες «χαλαρώσεις» από νόμους και κανονισμούς. Υπάρχει και το «Νolle Prosequi” του Γενικού Εισαγγελέως, ανκαι δεν γνωρίζω αν έχει χρησιμοποιηθεί πρόσφατα.Δεν αναγνωρίζουμε ότι το κράτος δικαίου δεν είναι αυτό που εφαρμόζει μερικούς από τους νόμους του αλλά το κράτος που εφαρμόζει όλους τους νόμους του; Ή ότι η βεβαιότητα τις τιμωρίας είναι πιό σημαντική για την διασφάλιση της τήρησης των νόμων και την ασφάλεια και ευημερία των πολιτών από την αυστηρότητα της τιμωρίας; Η μηδενική ανοχή για οποιαδήποτε παρανομία δεν είναι απλά μια καλή και αποτελεσματική τακτική. Το να επιτρέπεται η περιφρόνηση ενός νόμου είναι δυνατό να οδηγεί στην περιφρόνηση όλων των νόμων.

  Κυρίως, η μηδενική ανοχή για την παρανομία αποτελεί υποχρέωση του κράτους έναντι των πολιτών στη βάση της αρχής της ισότητας του πολίτη, και των βασικών δικαιωμάτων μας να ζούμε με ασφάλεια και ευνομία.
  Και το κράτος δεν δικαιούται να συντηρεί ένα σύστημα όπου οι πολίτες διαχωρίζονται στους «έξυπνους» παρανομούντες και στους «βλάκες» νομοταγείς.» •  Μερικά ανέκδοτα είναι κρύα ενώ μια παράσταση εμφανούς ψέματος είναι μάλλον κακογουστιά/κιτς… Τζαι εφκήκεν τζαι ο Ανάστος σε τζήνη την παράσταση με τους δημοσιογράφους να ρωτήσει δήθεν ρητορικά, αν παρέμβηκε στην δουλειά τους.
  Ακόμα τζαι το γεγονός ότι αρθρώνεται έτσι  ερώτηση χωρίς νόημα, είναι εκφραστικό του κωμικού πια κουκλοθέατρου που παίζει  στην Δημοσια Σφαρια: «Αναστασιάδης και ελεγχόμενα ΜΜΕ». Είναι γνωστό [με την έννοια ότι κυκλοφορεί και από άτομα του χώρου των ΜΜΕ] ότι ο Ανάστος πιάνει δημοσιογράφους τηλέφωνο. Ή έκαμνε το πριν, τώρα μπορεί να βάλει το επιτελείο του – που πληρώνουμε εμείς σαν πολίτες, διότι ο Ανάστος εν μπορεί να διαχωρίσει το ιδιωτικό που το δημόσιο. Αλλά έστω τζαι να μεν ήταν τα τηλεφωνήματα.


  Καλά ρε κουμπάρε εν ανατράπηκες να ρωτήσεις κάτι τέθκιο, έχοντας μπροστά σου την εικόνα του επιτελείου δημοσιογράφων και συμβούλων που λειτουργούν δίκτυα ελέγχου των ΜΜΕ από το προεδρικό; Ένεν εσύ που τους εσύναξες τζαι υποχρεώνεις μας να σου πληρώνουμε επιτελείο συγκάλυψης;


  Μα τζαι ευρύτερα: Ρε εν είσαι εσύ που επλήρωνες τις επιχειρήσεις Λοττίδη για τηλεοπτικό  σταθμό που εν εδικαιούτο τα λεφτά, τζαι εδιόρισες την Λοττίδου, της οικογένειας, επίτροπο; Τυχαία; Οξά να σου αθθυμήσουμε τα φαινόμενα των σχέσεων σου με τον Πολίτη, ή τις τηλεοράσεις τζαι τις διασυνδέσεις δημοσιογράφων τζαι ευνοούμενων του προεδρικού;
  Οξά να αθθυμίσουμε την βοήθεια δημοσιογράφων μέχρι και στις προεκλογικές συζητήσεις πριν τις προεδρικές; Τελικά όντως εν ακούεις καλά οξά το ακουστικό στο φτι σου, στην συζήτηση με τον Μαλαά, ήταν για να σου λαλούν «σκονάκια»...;

  Το να δημιουργίας εξαρτήσεις [να το πούμε ευγενικά] τζαι μετά να τους λαλείς στα μούτρα «μα εγώ σιόρ, έπιασα σας καμια φορά», έν τζαι σκληρό [για την αξιοπρεπεια τζηνων που λογω εξαρτησης/δουλειας πρεπει να σιωπησουν], τζαι εν τζαι κωμικό για την κατάσταση σου που εν καταλάβεις πόσο κωμικός γίνεσαι.
  Όταν τουλάχιστον είπες του Δημητριάδη ότι θεωρείς τον εαυτό σου την «μεγαλύτερη πουτάνα» [δεν το διέψευσες] μπορεί να ήταν σεξιστική αναφορά για τις γυναίκες στις σεξουαλικές υπηρεσίες, αλλά εσύ εννοούσες ότι είσαι... ύπουλος. Έτσι φαίνεται να καταλάβεις την «πουτάνα». Όμως πρέπει να συνέλθεις. Κανένα δεν εξαπατάς πια και κανένας δεν σε παίρνει σοβαρά σε ότι λες. Απλώς μοιάζει λίγο pathetic να συμμετέχεις σε τέτοιο θέαμα ρητορικών ερωτήσεων άνευ νοήματος στην πραγματικότητα… :) 

·          

 •  Αυτό που θα πρέπει να κατανοηθεί τζαι, εν καλά [για τον ίδιον] να σκέφτεται πκιον τζαι ο Αναστασιάδης εν η κωδικοποίηση του στο συλλογικο υποσυνειδητο, που αποκτά πια βαθιές ρίζες, τζαι εν εσιει χρόνο πκιον ο ίδιος [ακόμα τζαι αν υποθέσουμε ότι ήθελε – καταλάβαινε] να την ανατρέψει: είναι ο πρόεδρος του οποίου η οικογένεια με τις επιχειρήσεις της [δικηγορικό γραφείο-οικοδομικές επιχειρήσεις-αυτοκίνητα] έχει γίνει πάμπλουτη. Και πρακτικα αλλα και συνειρμικα ταυτιζεται πια με το κόλπο «χρυσά διαβατήρια-πύργοι».

  Και αν δει κανείς το σχόλιο του Ατταλίδη για την ασυδοσια παραβιασης κανονισμων και της ισονομιας, η κωδικοποίηση/παραπομπές για το παρελθόν πάλι περιστρέφονται γύρω από τα θέματα ύποπτων στοιχείων διαπλοκής δημόσιου και ιδιωτικού ρόλου που παραπεμπουν στον νυν πρόεδρο – όπως η παραπομπή σε «
  εξαγωγή κεφαλαίων». Αυτό δεν έκανε ο συμπέθερος τότε στο κούρεμα του 2013;
  Και η σημερινή διαπλοκή κωδικοποιείται και πάλι με συνειρμούς στον Ανάστο – γράφει ο κ. Ατταλιδης:
  «Υπάρχει και το δικαίωμα του Υπουργικού Συμβουλίου να δίδει άδειες «κατά παρέκκλιση» από νόμους και κανονισμούς που χρησιμοποιήθηκε για την αδειοδότηση των πύργων»….

  Το ότι δεν έχουν κινηθεί ακόμα διαδικασίες διερεύνησης από ανεξάρτητους θεσμούς ή ανάλογους ευρωπαϊκούς, μάλλον έχει να κανει με τον έλεγχο των τοπικών ΜΜΕ και αρκετών θεσμών από την κυβέρνηση. Και αδιαφορία από τις Βρυξέλλες για μια ελεγχόμενη υποταγμένη περιοχή – ο Ανάστος πρέπει να είναι μαρτούιν σε ότι του πουν…

  Αλλά στο πολιτισμικο-ψυχολογικό επίπεδο η εικόνα του Αναστασιάδη φαίνεται να είναι αυτή του εμβληματικού [και σαν προεδρου αυτής της εποχής] εκφραστη/εκπρόσωπου του καθεστώτος ημετεροκρατιας και μορφών συναλλαγής…Η συλλογή υπηκόων στο επικοινωνιακό κλαμπ στο προεδρικό, η οποία πληρώνεται από το δημόσιο, αλλά εξυπηρετεί ουσιαστικά τα ατομικά ιδιωτικά συμφέροντα του Αναστασιάδη είναι μέρος του κωδικού τρίπτυχου:

1.    «Συμπέθερος/εκροές κεφαλαίων
2.    Χρυσά διαβατήρια/πύργοι/λιμουζίνες
3.    Συγγενείς/ δίκτυα δημοσιογράφων κ.α. επικοινωνιακό επιτελείο Αναστασιάδη στο προεδρικό.» • Όταν το δίκτυο τράπεζων – δικηγορικών γραφείων [με την, ως τώρα, συχνή συγκάλυψη και Ανωτάτου] συμπεριφέρεται πια σαν είδος απειλητικής οργάνωσης [αν μην πούμε υποκόσμου ή μαφίας και θιχτούν μερικοί…
  Οι νόμοι που δώρισε η πλειοψηφία της Βουλής στις τράπεζες τους επιτρεπει να λειτουργούν πια και για να εκβιάζουν τους δανειολήπτες και να τους υφαρπάζουν περιουσίες. Αλλά από ότι φαινεται στήνουν και διαδικασίες υπερχρεώσεων… Και όταν φτάσουν στα δικαστήρια, εκτός αν προκύψει έντιμος/η δικαστής, ξαφνικά έχεις και την αίσθηση ότι και το δικαστικό σύστημα λειτουργεί σαν δομή ενάντια στους πολίτες: Οι τράπεζες έχουν ένα καλοπληρωμένο στρατό νομικών αντιπροσώπων να εφαρμόζει όλα τα κόλπα νομικισμου [ή άλλων πρακτικων], για να κωλοβαρεί ή να απειλεί αναγκάζοντας τον/την πολίτη να υποκύψει, αφού δεν έχει ούτε τον χρόνο, ούτε τα χρήματα για να τρέχει στα δικαστήρια…Και ακόμα και όταν φτάσει στα δικαστήρια, και με έντιμο δικαστή, και πάλι οι εφέσεις στο Ανώτατο [όπως η εμβληματική πια απαλλαγή Ηλιάδη] δείχνει αυτό που καταγγέλθηκε για το δικηγορικό γραφείο Πολυβίου: ότι οι διασυνδέσεις του Ανώτατου με το δικηγορικό γραφείο μέσω συγγενών, δεν είναι αθώες. Το αντίθετο...

  Ανάλογα συμβαίνουν και στις υποθέσεις με πολεοδομικές παραβιάσεις χώρων, όπως με τα ψηλά κτήρια ή παρεμβάσεις σε προστατευόμενους χώρους. Όταν οι πολίτες ανακαλύπτουν ότι τα κτήρια/παρεμβάσεις που γίνονται δεν τήρησαν τους κανόνες και άρα υπάρχει παρατυπία, τότε… αυτοι που παρανομουν [ η εταιρεια και τα αναλογα συμφεροντα] απειλούν τους πολίτες με αγωγές, για καθυστέρηση έργων !!! Δηλαδή κάποιος κάνει μια παρανομία, και μετά απειλεί τους μάρτυρες και τα θύματα ότι «θα πληρώσουν» αν διαμαρτυρηθούν;

  Αυτό είναι το ακριβώς αντίθετο της Πολιτείας των πολιτών που βασίζεται στην ισόνομια..

  Γκανγκστερικό φιλμ θυμίζει.

  Έτσι αρχίζει να νιώθει μια μεγάλη μερίδα του πληθυσμού. • Προηγουμένως υπήρχε ένα κύκλωμα Τραπεζών – ΜΜΕ – Δικηγόρων/πολιτικών. Σήμερα τα ΜΜΕ παίζουν φυσικά κάποιο ρόλο [συνήθως συγκάλυψης] αλλά το μεγάλο παιχνίδι [και λόγω ακριβώς της αιχμαλωσίας μεγάλης μερίδας του πληθυσμού σε δάνεια] στήνεται πια μεταξύ τραπεζών και δικηγορικών γραφείων και τις προεκτάσεις τους στο νομικό σύστημα…

  Το ευχάριστο είναι ότι εκείνη η προέκταση της διαπλοκής έγινε σαφής μετά την αθώωση Ηλιάδη, τις αποκαλύψεις για τις συμφωνίες της οικογένεια Νικολάτου μέσω του δικηγορικού γραφείου της Τράπεζας Κύπρου κ.ο.κ.
  Το 2013, ο Ανάστος έριξε Πική στην πίστα και πήρε της κοινωνίας χρόνο να καταλάβει το θέαμα που στηνόταν για να συγκαλυφθούν, όπως φάνηκε, οι εκροές του συμπέθερου και ή, από ότι συνάγεται, προνομιακή πληροφόρηση στην προεδρική οικογένεια. Τώρα ο Νικολάτος που απάλλασσε τον Ηλιαδη αντι να αυτοεξαιρεθει λογω συγκρουσης συμφεροντων, είναι πια ένδειξη της μη-αμεροληψίας του Ανώτατου. Ποιός μπορεί να πιστέψει πια ότι ο «Νικολάτος» [ή και αλλοι – και σιγουρα υπαρχουν και αλλοι- σε αναλογη θεση και με αναλογες σχεσεις] θα μπορούσε να είναι αμερόληπτος/οι εστω και σε δικαστική διαμάχη ΜΜΕ αν δει κανείς τις προεκτάσεις των σχέσεων του/τους; • Προς το καθεστώς της τραπεζιτικής ασυδοσίας μέσω των πρόσφατων νόμων: Φαινεται να υπαρχει ημερομηνία λήξης dear... :)Βέβαια πρέπει να κρατά κανείς μικρό καλάθι ελπίδας για το τι μπορεί να έρθει από το εξωτερικό – αλλά πολλοί ειδικοί φαίνεται να θεωρούν ότι το νυν καθεστώς ασυδοσίας των τραπεζών και των νομικών τους προστατών «έχει ημερομηνία λήξης». Και αυτή η ημερομηνία, θα έχει να κάνει με τις αποφάσεις σε ευρωπαϊκά δικαστήρια…
  Ίνσιαλλα...

  Να σώσει και ο υποτιθέμενος ορθολογισμός της Δύσης και του Διαφωτισμού, κάτι από την ιστορική του αξιοπρέπεια τέλος παντων. Διότι μας επέβαλε μνημόνιο για χάρη το τραπεζών [και το ήξερε πολύ καλά ότι αυτός ήταν ο λόγος] αλλά όσον αφορά την διαπλοκή και την σύγκρουση συμφερόντων, η πολιτική εκπροσώπηση της ΕΕ παίζει πελλόν μπροστά στο σκάνδαλο της ημετεροκρατίας της νυν κυβέρνησης…

  Οπότε άντε να δούμε τα ευρωπαϊκά δικαστήρια… • Έκανε έρευνα η ΕΠΑ στον ΠΙΣ και τι ανοησίες δεν ακούσαμε. Δεν ξέρουμε ποιοί [με την έννοια του πόσο ανεξάρτητοι είναι] είναι οι επικεφαλής της ΕΠΑ [ περιμένουμε να δούμε] αλλά το να βγαίνει ο πρόεδρος [υποτίθεται] και αρχηγός του κυβερνώντος κόμματος, ο Αβέρωφ, και να παραπονιούνται γιατί ένας ανεξάρτητος θεσμός έκανε έρευνα, είναι σύμπτωμα του κράτους διαπλοκής. Και οι δυο ήταν ενάντια στο ΓΕΣΥ, και άρα δεν μπορείς να πάρεις και σοβαρά ότι τους ενοχλούσε κάτι στην έρευνα, πέρα από το ότι εμπλεκόταν ένας οργανισμός [ ο ΠΙΣ] που εκφράζει θέσεις, όπως οι δικές τους. Αν δηλαδή η ΕΠΑ έκανε έρευνα σε οργάνωση της αριστεράς ή μη ελεγχόμενη από την κυβέρνηση, σιγά που θα ενοχλείτο το δίδυμο Ανάστος – Αβέρωφ. Αλλά πέρα και από την ημετεροκρατική ευαισθησία υπάρχει και ένα θέμα αρχής: τα ανεξάρτητα σώματα ελέγχου θα πρέπει να κάνουν την δουλειά τους και να κρίνονται από τα αποτελέσματα και την τεκμηρίωση τους.

  Να θυμίσουμε, όμως, ότι έχουμε μια κυβέρνηση που έστησε το θέαμα Δρομολαξιά με προσμονή να έχει συγκεκριμένο αποτέλεσμα «με δικαστή τον Σάντη» [και ο άλλος δεν αυτοεξαιρεθηκε – και ήταν κωμικά και κραυγαλέα μεροληπτικός σε βαθμό που καταδίκασε άτομα που δεν πήραν ούτε σεντ, αλλά βρήκε γλαφυρό το άτομο που έστησε την όποια κομπίνα και κερδισε ότι ηταν να κερδηθει – και απαλλαγηκε]; Ή τον πόλεμο που εξαπέλυσε μέσω των ΜΜΕ της ενάντια σε ανεξάρτητους αξιωματούχους [όπως ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Γενικός Ελεγκτής] που δεν ελέγχει;
  Ενώ, τι καλή που είναι η Λοττίδου που όχι μόνο δεν κάνει τίποτα για ρατσισμούς και τέτοια, αλλά είναι σούπερ ευαίσθητη για ημέτερους όπως ο Νεοκλέους.
  Οπότε με έτσι παράπονα, από τέτοιες «ευαισθησίες», για την ΕΠΑ [επιτροπή ανταγωνισμού] μάλλον η ΕΠΑ έχει κουράγιο – και κάνει την δουλειά της. Όταν φωνάζουν αυτοί, κάτι φοβούνται…
  :) • Και μια αποκωδικοποίηση του λόγου του επικεφαλής του ΠΙΣ που ουσιαστικά πριμοδοτούσε την υπονόμευση του ΓΕΣΥ μέσω δαιμονοποιήσεων και εν δυνάμει θεσμικών εκβιασμών:

  Dimitris
  Lambrianides:
  Περιεχόμενο επιστολής προέδρου ΠΙΣ προς τα μέλη του 9/1/2019:

  «Δύσκολα μπορώ να φανταστώ γιατρό που σέβεται την ιστορία του πρόθυμο να αναλάβει ρόλο αποστάτη συντασσόμενος δημόσια με την άλλη πλευρά σε περίοδο διαπραγμάτευσης, υπονομεύοντας την προσπάθεια των συναδέλφων του να περιφρουρήσουν τον κόπο και την αξιοπρέπειά τους. Κάτι τέτοιο θα ήταν ανήθικο.»

  Η άλλη πλευρά είναι το ΓΕΣΥ, είναι το σχέδιο υγείας που με νόμο εφαρμόζεται στη χώρα μας, είναι το σχέδιο υγείας που προσφέρει υπηρεσίες είτε έχεις λεφτά είτε δεν έχεις. Και όσους Ιατρούς αποφάσιζαν να συμβληθούν με αυτό το 'τέρας' τους χρέωναν το χαρακτηρισμό του 'αποστάτη' και του 'ανήθικου'. Εμείς τους ευχαριστούμε και είμαστε σίγουροι ότι με ειλικρινή και εποικοδομητικό διάλογο όλα τα δικαιολογημένα προβλήματα θα τύχουν κατάλληλης διαχείρισης. Και βέβαια στηρίζουμε το σεβασμό στις επιλογές του κάθε Ιατρού, χωρίς χαρακτηρισμούς, χωρίς υπονοούμενα, χωρίς ψυχολογικό πόλεμο. Καθαρά!


 •  Άσε που είχαμε και την αμίμητη κραυγή «είναι γιατροί όχι εγκληματίες»
  Σιγά ρε παιθκιά. Δηλαδή όταν γίνεται έρευνα σε κάποιον άλλο επαγγελματία εν οκ..

  Αλλά για τους γιατρούς οϊ…

  Το θέμα εν η ισονομία..

  Ο κ. Καλλνικου [όπως και γενικότερα ο Φιλελεύθερος] στήριξε το ΓΕΣΥ και αυτό είναι φυσικά υπέρ του. Αλλά η λογική ότι δεν πρέπει να μια ανεξάρτητη αρχή να κάνει έρευνα [έστω και μετά] για πιθανή παραβίαση των αρχών τις οποιες πληρώνεται για να τηρεί [όπως η ισονομία] είναι παράδοξη…

  Η ηγεσία του ΠΙΣ έχει κάθε δικαίωμα να εκφράζει την άποψη της.

  Αλλά εάν όντως εκβίαζε μέλη να μην εγγραφούν στο ΓΕΣΥ, τότε προσπαθούσε να υπονομεύσει ένα δημόσιο εγχείρημα, και [όσον αφορά την αρμοδιότητα της επιτροπής] να δημιουργήσει ένα είδος μονοπωλίου όσον αφορά τον ιατρικό τομέα. Αν δεν υπάρχουν τέτοια τεκμήρια, και η ηγεσία του ΠΙΣ [διότι προφανώς δεν εκφράζει όλους τους γιατρούς, όπως φάνηκε και με τις εγγραφές στο ΓΕΣΥ] απλώς έκφραζε ρητορικά απόψεις, τότε δεν έχουν τίποτε να ανησυχούν. Αλλά επειδή ζήσαμε τζαι ένα είδος απόπειρας καρτέλ σε κάποια φάση… Τζαι θωρουμεν τζαι γυρόν μας..

  Αν ναι, ελπίζουμε σύντομα η ΕΠΑ να αρχίσει με τις εταιρείες καυσίμων…
  :)

  http://www.philenews.com/f-me-apopsi/arthra-apo-f/article/720834/ntropi-epa-ga-gatroys-milame-ochi-ga-egglimaties?fbclid=IwAR2tezj-bqGJoNlWGVUhQtKKe3X-Eh5VmdTuMV4yJsCCQEw-82odruK5gKc#.XQDbZtAHNFM.facebook
     • Panos Parras
  Δεν φτάνει που ποδηγετούν κάθε ανεξάρτητη Αρχή, έχουν και το θράσος να κουνούν το δάκτυλο δημοσίως.
  Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, έτσι για την ιστορία, δεν κατάφερε ποτέ να επιβάλει μεγάλο πρόστιμο με δικαιολογία διάφορες «τεχνοκρατικές και διοικητικές» προφάσεις. Αν ήταν πραγματικά ανεξάρτητη Αρχή, θα είχε απαντήσει ήδη στον Αναστασιαδη, οτι δεν χρειάζονται την άδεια του ούτε για τις πρωτοβουλίες που θα πάρουν, ούτε για τους ελέγχους που θα κάνουν.

 • Και τώρα μια προειδοποίηση από εμπειρική ταλαιπωρία: η λογοκρισία που εφαρμόζεται από ιδιωτικούς οργανισμούς, είναι δίκοπο μαχαίρι [και εξίσου προβληματική με την κρατική] και ίσως ο αντιφασισμός να πρέπει να μάθει άλλους τρόπους αντιμετώπισης των ιδεολογιών μίσους του χθες…

  Ολόκληρη την περασμένη εβδομάδα, η συντακτική έμφαση στην Δέφτερη αναλώθηκε στο να σβήνει αναφορές στο «γελάμε» [το γράφουμε έτσι διότι… απαγορεύεται ονομαστική αναφορά στο ελληνοκυπριακό ακροδεξιό κόμμα-οργάνωση – είναι κωμικό να απαγορεύεται μια... λέξη, όπως τζαι να το κάμεις] για να μην κλείσει την σελίδα το
  Facebook. Ανάλογες αποφάσεις είχε πάρει και το YouTube – και άλλοι παροχής κοινωνικών δικτύων μετά την πρόσφατη σφαγή στη Νέα Ζηλανδία.

  Αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι τα συγκεκριμένα κοινωνικά δίκτυα λογοκρίνουν οποιασδήποτε αναφορές θεωρηθούν ότι προάγουν τον ρατσισμό κοκ. Αλλά αυτά γίνονται μέσω αναφορών σε λέξεις κοκ, οπότε ουσιαστικά γίνεται μια ευρύτερη λογοκρισία όχι με βάση ερμηνεία αλλά με βάση λέξεις κ.ο.κ.
  Σήμερα ο στόχος είναι φασισμός. Είναι σίγουροι όσοι επιμένουν σε αυτήν την πρακτική [σε αντίθεση με την αντιπαράθεση μέσω επιχειρημάτων κοκ] ότι στο τέλος δεν θα φτάσουμε σε λογοκρισία και των δικών τους απόψεων;. Ή τέλος πάντων λογοκρισίες μειοψηφικών απόψεων;

  Και όντως δεν είναι δημοκρατικό [από την ελευθεριακή του πλευρά έστω] να μην αντιπαρατίθεσαι σε μια άποψη λογικά αλλά με απαγόρευση… Αλλά εντάξει αυτό είναι μεγάλο ζήτημα για αυτό ας μείνουμε στις συνέπειες:

  Αυτές οι επιχειρήσεις [
  Facebook, YouTube κοκ] είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Αν αύριο πάρουν τον έλεγχο του Facebook από τον Zuckerberg, γιατί να μην αρχίσει το Facebook να λογοκρίνει κριτικές από την αριστερά, ή και κριτική των τραπεζών, ας πούμε. Ας πούμε ότι ένας Μέρντοχ του μέλλοντος ελέγχει το Facebook
  Οι τράπεζες και τα δικηγορικά τους γραφεία λ.χ. θα εργοδοτούν τύπους που θα κατασκευάζουν υστερίες ή καταγγελίες και μετά  η διεύθυνση [μπορεί και η νυν, αλλά σιγουρά μια μελλοντικού Μέρντοχ ή Μπερλουσκόνι] που θα ελέγχει τους κανόνες της κοινωνικής πλατφόρμας, μπορει να αρχίσει να λογοκρίνει με βάση τις «πιέσεις» και τα θεάματα.

  Σαν προειδοποίηση ότι οι απαγορεύσεις μπορεί να έχουν αντίθετο αποτέλεσμα/συνέπειες, ιδού μια σχετική καταγραφή :


  «A burning issue centres on weeding out milk white supremacist content, merely another part of the recent surge against what might be described as extremist content (these terms remain infuriatingly vague). The
  Christchurch pledge, an understanding reached by heads of state and Silicon Valley tech giants last month to target such unsavoury content, proved catalytic.

  On June 5,
  YouTube announcedthat it was “specifically prohibiting videos alleging that a group is superior in order to justify discrimination, segregation or exclusion based on qualities like age, gender, caste, religion, sexual orientation or veteran status.” Videos promoting or glorifying Nazi ideology are furnished as examples that will be removed including content “denying that well-documented violent events, like the Holocaust or the shooting at Sandy Hook Elementary, took place.”
  [
  …]  This measure has already led to the removal or hiding of videos that document hate speech and activities for journalistic and educational purposes. Scott Allsop, a history teacher based in Romania, had his channel banned for hosting archival footage featuring Nazi propaganda, including newsreel footage of Hitler’s speeches. Organisations with anti-racist platforms, such as the One People’s Project, have also faced the removal of information videos designed to discuss and combat racism. Never say that makers of digital platforms cannot be ironic.

  https://www.counterpunch.org/2019/06/13/cleansing-the-platforms-youtube-censorship-and-grievance/

 
 • Το χαμολιούιν στην Βασιλιτζιά τζαι ο Αβέρωφ υπό πίεση μετά τις εκλογές… [τζαι γιατί ίσως να είναι θέαμα οι ό,ποιες διαφορές με τον Αναστασιάδη].. Είχαμε την συνάντηση του πολιτικού γραφείου του ΔΗΣΥ για τις εκλογές. Ο Αβέρωφ προσπάθησε να τα δεχτεί όλα και να πει ότι νίκησαν κιόλας. Είχα δει ένα χαμολιούιν πρόσφατα σε μια βασιλιτζιά. Ήταν μιτσής τζαι εκινείτουν πολλά αργά, αλλά έμοιαζε με τζήνα τα παιχνιθκια που ώρες ώρες θωρείς κάτι τζαι μετά εξαφανίζεται – στην περίπτωση του χαμολιού άλλασσε χρώματα τζαι έχανες το σχήμα του μέσα στο χρώμα των φύλλων. Τούτο μου αθθυμίζει ωρες ωρες ο Αβέρωφ. Είπαν του ότι έχασε επαφή με την βάση, τζαι ότι εγκατέλειψε την «Κληριδική κληρονομιά» [βέβαια τούτο εξεκινήσεν που τον Ανάστο, αλλά άτε τωρά που εν να τολμήσουν τζαι κριτική του προέδρου τους... ως τζιαμαί..:)] τζαι τι ειπεν ο Αβέρωφ; Ότι συμφωνεί...; :) Το άτομο που οργάνωσε την προσπάθεια υστερίας εναντίον του Νιαζί; Άσχετο πως ο Κληρίδης στήριξε το Νιαζί, όταν του εκάμαν επίθεση για να μεν προσληφθεί στο Πανεπιστήμιο Κύπρου τότε την δεκαετία του 1990.

  Τζαι έτσι στο συνέδριο ειπεν ότι θα ανοιχτούν τζαι σε τζηνους που επήαν σε άλλους χώρους [αρα τζαι στο ακροδεξιό γ-ελάμ-ε] αλλά τζαι σε οσους έκαμαν αποχή [αρα τζαι σε τζηνους που αποστασιοποιηθηκαν λόγω στασης στο κυπριακό, «κληριδικοι» κοκ]…Εκτος από τις εναλλαγες χρωματων στην φυση, φαινεται ότι τζαι ο ανθρωπινος λογος λειτουργει σαν ειδος συγκαλυμένης μετάλλαξης – θα ανοιξει και στο γ-ελαμ-ε και στους κληριδικούς…
  . Ή ο Αβέρωφ καταλάβει υποτίθεται  την «βάση της παράταξης» τους, όταν, όπως είπε τζαι εκτός συνάντησης ο Παμπορίδης, «εξυπηρετά τις τράπεζες»; Ίντα σαν να κάτι άκουσα να ανησυχα ο Αβέρωφ για τους δανειοληπτες τωρά(!) Ο Αβέρωφ...; Ίντα τζαιρούς των μεταμορφώσεων, που θα ελαλούσαν τζαι οι πρόγονοι, όπως τους πασάρει τελευταία, ο Αβέρωφ. :)

  «
  Τα πλείστα μέλη του ΠΓ επέκριναν την ηγεσία ότι έχασε την επαφή της με τη βάση του κόμματος και ειδικότερα τη σχέση της παράταξης με τους νέους ψηφοφόρους αλλά και τη μεσαία τάξη οι οποίοι, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά παλαιό στέλεχος του ΔΗΣΥ, «βρίσκουν πόρτες κλειστές στον ΔΗΣΥ και απευθύνονται σε άλλους κομματικούς χώρους».
  Επέκριναν την Πινδάρου, αλλά και το προεδρικό για παλινδρομήσεις στο κυπριακό, ξεφεύγοντας, όπως τόνισαν, από τις παρακαταθήκες του ιστορικού ηγέτη της παράταξης Γλαύκου Κληρίδη.

  Έγινε παραδοχή ότι η διαχείριση της ανοδικής πορείας της οικονομίας άφησε εκτός ατζέντας τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα μεσαία και χαμηλά εισοδηματικά στρώματα του λαού.»


  https://www.stockwatch.com.cy/el/article/politika/endoskopisi-horis-apotelesma-stin-pindaroy?utm_source=facebook&utm_medium=paidarticle20190611-1&fbclid=IwAR21vOLKiv7KKcuBtBEfb0gKpl2ZhTsqObv1lOKrmXx95nP4GskPWPADopo • Αλλά, μαζί με την διαπλοκή υπάρχουν τζαι οι αντιστάσεις: νομική ένσταση για τον ναό που θα εισβάλει στον δημόσιο κήπο Πάφου. Αυξανόμενα διάφορες μορφές αντίστασης στην καταπάτηση κανόνων τζαι χώρων,  παίρνουν τζαι τον δρόμο της δικαστικής αμφισβήτησης με βάση την παραβίαση κανονισμών πληροφόρησης του πολίτη τζαι διερεύνησης των επιπτώσεων σε βάρος του/της…
  Τζαι το «δικαστικό» εν σημαίνει πκιον μόνο εξάρτηση που το Ανώτατο με τον Νικολάτο
  still there… Αλλά πάσιν τζαι σε ευρωπαϊκούς θεσμούς – αφού εμφανώς η καταπάτηση γίνεται από δικτυα του τοπικού βαθέως κατεστημένου. Εμπλέκεται λ.χ. τζαι η Εκκλησία στο σκάνδαλα καταπάτησης του δημόσιου κήπου στην Πάφο:
  «Προς:
  Δήμο Πάφου (
  dir.general@pafos.org.cy; town.hall@pafos.org.cy; technical.services@pafos.org.cy)

  Αξιότιμοι κύριοι,

  Με το παρόν σας δίνω ειδοποίηση ότι έχω ένσταση στην παραχώρηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση ή άλλης άδειας για ανέγερση ναού ή άλλων κτιρίων ή οικοδομών εντός του Δημόσιου Κήπου της Πάφου, την κατάργηση ή περιορισμό της κοινοτικής κατοχής ή κάρπωσης του Κήπου και την εκκοπή δέντρων του Κήπου.

  Η παραχώρηση τέτοιας άδειας θα έχει σοβαρότατες περιβαλλοντικές επιπτώσεις και συνεπώς ισχύουν οι πρόνοιες του Περί της Σύμβασης του Άρχους Αναφορικά με την Πρόσβαση στην Πληροφόρηση, τη Δημόσια Συμμετοχή στη Λήψη Αποφάσεων και την Πρόσβαση στη Δικαιοσύνη σε Περιβαλλοντικά Θέματα (Κυρωτικού) Νόμου του 2003 (Ν.33(ΙΙΙ)/2003) και του Περί της Πρόσβασης του Κοινού σε Πληροφορίες που είναι Σχετικές με το Περιβάλλον Νόμου του 2004 (Ν.119(Ι)/2004).


  Βάσει της νομοθεσίας, το κοινό (και όχι μόνο οι περίοικοι), χωρίς να πρέπει να δηλωθεί συμφέρον, έχει δικαίωμα δωρεάν πληροφόρησης και πρόσβασης σε όλα τα έγγραφα και τις πληροφορίες που σχετίζονται με την αίτηση (άρθρα 3 & 12 του Ν.119(Ι)/2004), δημόσιας συμμετοχής στη διαδικασία εξέτασης της αίτησης (Άρθρα 6 & 7 του Μέρους ΙΙ του Ν.33(ΙΙΙ)/2003) και πρόσβασης στη δικαιοσύνη (Άρθρο 9 του Μέρους ΙΙ του Ν.33(ΙΙΙ)/2003).


  Παρακαλώ να με προμηθεύσετε με τα ακόλουθα:

  -αντίγραφο της απόφασης για δημιουργία κοινής ομάδας μελέτης μεταξύ του Δήμου Πάφου και της Ιεράς Μητρόπολης Πάφου
  -αντίγραφα των πρακτικών της Ολομέλειας του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου στις οποίες συζητήθηκε το ενδεχόμενο ανέγερσης ναού στον Δημόσιο Κήπο, περιλαμβανομένων των πρακτικών ημερ.21/03/19, 15/04/19 & 06/06/19∙

  -αντίγραφο της επιστολή της Ιεράς Μητρόπολης Πάφου ημερ.04/06/19∙ και
  -αντίγραφα οποιωνδήποτε άλλων σχετικών αιτήσεων, εγγράφων και επιστολών.

  Παρακαλώ επίσης να με κρατάτε ενήμερο για κάθε εξέλιξη στην υποβολή ή εξέταση της αίτησης ώστε να έχω τη δυνατότητα να αξιοποιήσω τα δικαιώματα που αναφέρονται παραπάνω για δωρεάν πληροφόρηση και πρόσβαση σε πληροφορίες, συμμετοχή στη διαδικασία εξέτασης της αίτησης και πρόσβαση στη δικαιοσύνη.

  Κοινοποίηση:
  Προεδρία της Δημοκρατίας (
  info@presidency.gov.cy)
  Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου (
  paphos.dao@pafda.moi.gov.cy)
  Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως (
  centraltph@tph.moi.gov.cy; dcpaf@tph.moi.gov.cy)
  Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων (
  proedros@symepa.gov.cy)
  Τμήμα Αρχαιοτήτων (
  antiquitiesdept@da.mcw.gov.cy)
  Τμήμα Περιβάλλοντος (
  info@environment.moa.gov.cy)
  Ελεγκτική Υπηρεσία (
  cao@audit.gov.cy)Με εκτίμηση,
  Άγις Χρ. Γεωργιάδης, Δικηγόρος


 • Φαίνεται ότι η κρίση που προκαλεί η νομική ενίσχυση των τραπεζών στο θέμα των εκποιήσεων γίνεται πια κεντρικό πολιτικό ζήτημα, καθώς από την μια η Βουλή ψάχνεται με προτάσεις νόμου που θα καθυστερούν την διαδικασία, ενώ ταυτόχρονα από την καθημερινότητα αναφέρονται όλο και πιο συχνά αναστολές εκποιήσεων μετα από κινητοποίηση – δημιουργώντας δηλαδή μια νέα ντε φάκτο πραγματικότητα.

  Και νά’ σου τον Αβέρωφ που σκιζόταν και έκλεινε
  under the table  συμφωνίες για να περάσει τον νόμο για τις εκποιήσεις, τώρα να ανησυχεί τάχα μου και για τους δανειολήπτες θύματα… Αλλά πάλι το μεγάλο σημείο εστίασης της ρητορικής του είναι οι.. καταθέτες.. Όχι φυσικα οι μικοκρατεθετες κατω των 100,000 για τους οποιους ευχαριστως θα επεβαλε «καθολικο κουρεμα» για να γλυτωσει τον πραγματικο του πελατη – το μεγαλο κεφαλαιο. Όπως, αλλωστε, προσπαθησε να κανει και το alter ego  του στο προεδρικο, ο Αναστασιαδης το 2013.
  Σύμφωνα με την Χαραυγή 15/6 [σελίδα 12 «Μετεκλογικά ο Αβέρωφ μιλά για «επέλαση» εκποιήσεων»] ο Αβέρωφ έκανε έκκληση να εξεταστεί αμέσως πρόταση νόμου που αφορά τις αναδιαρθρώσεις διότι «..τρέχουν οι διαδικασίες εκποιήσεων και είναι σημαντικό να εξεταστεί από την Βουλή τάχιστα ώστε να μην υπαρχει αβεβαιότητα για τους κατέθετες». Το Σάββατο ο Φιλελεύθερος είχε την εξής είδηση:


  «Όλα τα κόμματα εκτός ΔΗΣΥ θέλουν να φέρουν τα πάνω κάτω στον νόμο των εκποιήσεων και ετοιμάζουν νέες προτάσεις. Κατατέθηκαν προτάσεις που επιβραδύνουν την διαδικασία των εκποιήσεων…»


  Άρα ο Αβέρωφ τρέχει επίσης για να μην κατατεθούν και άλλες προτάσεις που θα κάνουν πιο εμφανή την απομόνωση του.
  Αν πουλούσε κάτι, κάποτε στο εσωκομματικό ακροατήριο, αυτό ηταν ότι τα κατάφερνε στα under the table.. Τώρα; Κτυπιέται δημόσια στην Βουλή για να επιταχύνει διαδικασίες εκει που κάποτε τα περνούσε στο έτσι... :) Θα δείξει…


 • Η πιο πρόσφατη αποτροπή εκποίησης έγινε στην επαρχία Πάφου. Αντιστάσεις των πολιτών που εκφράζουν και μια πρακτική αλληλεγγύη στους συνανθρώπους.

  «Διάφορα Κινήματα, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Εκπρόσωποι κομμάτων αλλά και πολίτες παρευρέθηκαν σήμερα έξω απο το κατάστημα στην οδό Χαράλαμπου Κυρίλλου 5 στην εκποίηση πρώτης κατοικίας μητέρας μονογονιού.
  Ο κόσμος άρχισε να μαζεύεται απο νωρίς το πρωί με σκοπό να διαμαρτυρηθεί αλλά και να αποτρέψει την εκποίηση κάτι το οποίο πέτυχε.»

  https://farosonair.com/polites-apetrepsan-tin-ekpiisi-protis-katikias-miteras-monogoniou-ithele-na-plironi-alla-i-trapeza-den-dechtike/?fbclid=IwAR0uiDJUOOVTGfteT3QvaEU-9vWLb2C0uOWQMb21p-EiKio_SVl2_QfE3K8
 •        Το είδα!! Δεν είναι λογοτεχνικό εύρημα όπως στο «1984» του Όργουελ – Ιδου το γεγονος: υποψήφια της Νέας Δημοκρατίας λαλεί ότι «Η 7ημερη εργασία απελευθερώνει»… Πάει τον τέλειωσαν τον Όργουελ οι παλιό και νέο-εθνικόφρονες με νεοφιλελεύθερη σάλτσα της χερσονήσου των Βαλκανίων. Έλα μεγάλε [Όργουελ] να δεις τωρα ποιοί έφτιαξαν τελικά το doublespeak του μυθιστορήματος σου [«ο πόλεμος είναι ειρήνη», «η καταπίεση/slavery είναι ελευθερία»]. Με αυτήν την ρητορική όσοι τους/την ψηφίσουν λογικά δέχονται τέτοιες συνθήκες εργασίας – άρα είτε ήταν υπέρ του μνημονίου, ή θέλουν μνημόνιο χωρίς να το καταλαβαίνουν… Και η πλειοψηφία που ήταν εναντίον [των μνημονων, της επιβολης κοκ], και κτυπιόταν αριστερά για την φτωχοποίηση και την κατάργηση δικαιωμάτων, και δεξιά πολεμούσε την «εθνική υποταγή», που είναι τώρα;
  Θα έχει ενδιαφέρον σαν καταγραφή αυτή η εκλογή [για την εικόνα της ελληνικής κοινωνίας] αλλά και το μετέπειτα
  .

  https://www.facebook.com/omada.mnimis/videos/626947044485204/UzpfSTEwMDAyMzY3Nzg0MTAxNTo0NTE0NjMzOTIzMTk1ODU/

·          

 • Όταν το καθεστώς Νετανιάχου, τζαι ο ρατσισμός του, λογοκρίνει ακόμα και τους New York Times..

  Το Ισραήλ τζαι το σχετικό λόμπι επέβαλε την εκδοχή ότι ένα καρτούν που δημοσίευσαν οι
  Times ήταν «αντι-σημιτικό» [στο ρατσιστικο λεξικό της Ισραηλίτικης ρητορικής «Σημίτες» εν μόνο οι εβραίοι – αφαιρέθηκαν οι Άραβες] … διότι δείχνει τον Νετανιάχου να οδηγά τον τυφλό Τραμπ.

  Ιδού το καρτούν:

  Οπότε πως αντέδρασε αυτό το σύμβολο της φιλελεύθερης δημοσιογραφίας, κοκ στις πιεσεις του λομπι; Υποτάχθηκε εξευτελιστικά. Όχι μόνο αφαίρεσε το καρτούν, αλλά αποφάσισε να καταργήσει και το τμήμα που παρήγαγε καρτούν για την επικαιρότητα. Και για να μην φανούν απόλυτα χυδαίοι στην υποκρισία τους, ανάφεραν ότι θα δημοσιεύουν καρτούν σε άλλα πλαίσια και ανάφεραν σαν παράδειγμα [ότι είναι καλά και υποταγμένα παιδια] ότι είχαν δημοσιεύσει μια σειρά από καρτούν για την Συρία. Προφανώς άμα είναι για εχθρούς του Ισραήλ επιτρέπονται τα καρτούν…

  https://www.timesofisrael.com/international-new-york-times-to-cease-political-cartoons-after-anti-semitism-row/


  «The New York Times has stopped publishing political cartoons over a month after experiencing heavy backlash over a controversial cartoon featuring a blind President Donald Trump led by a seeing-eye PM Benjamin Netanyahu.»

  https://www.rt.com/usa/461564-nytimes-discontinues-political-cartoons/
   


 • Και για να δείτε ότι οι αγώνες δεν είναι ευθύγραμμοι, άρα η προλεταριακή και η δημοκρατική πολιτική πρακτική/διάσταση, ή η σχέση της δημοκρατικής διάστασης και των αιτημάτων της επανάστασης της καθημερινότητας  μετά το 1960 [των γυναικών, της διαφορετικότητας γενικότερα κοκ] ιδού και μια είδηση από την Ελβετία, όπου οι γυναίκες πήραν το δικαίωμα ψήφου μόλις το 1971 και όπου μάχονται ακόμα [μόλις τώρα το Ανώτατο Δικαστήριο, κήρυξε παράνομο τον αποκλεισμό των γυναικών από τις εκλογές στο τελευταίο εναπέμειναν καντόνιο που επέμενε στο να ψηφίζουν μόνο οι άντρες].

  Και όμως, η Ελβετία κατάφερε να συγκροτήσει ένα πετυχημένο και δημοκρατικό [πλην γυναικών ως το 1971] πολιτικό σύστημα με βάση την ομοσπονδία. Τζαι άντεξε τζαι 2 παγκόσμιους χωρίς εμπλοκή.
  Το καλό της υπόθεσης εν ότι οι γυναίκες έχουν πκιον τζαι μια αυτόνομη πολιτική παρουσία. Ανάλογα τζαι την Πολωνία που υπερασπίζονται τα γυναικεία δικαιώματα [τα οποία κατοχυρωθήκαν επι κρατικού σοσιαλισμου] απέναντι στην χριστιανο-καθολική συντηρητική τάση/αντίδραση.

  «
  Women across Switzerland are preparing for a nationwide strike in protest against what they say is the country's unacceptably slow pace to equality.
  Friday's protest comes 28 years after similar action saw half a million women take to the streets in 1991.

  Swiss women have long campaigned to accelerate the pace of gender equality.

  They joined millions of other women in Europe after World War One ended in 1918 in demanding the right to vote - but did not get it until 1971.

  At the time of the 1991 strike there were no women in the Swiss government, and there was no statutory maternity leave.

  Appenzell, the last Swiss canton to refuse women the right to vote, had just been ordered to change its policy by Switzerland's Supreme Court.»


  https://www.bbc.com/news/world-europe-48615911


 


 •  Η είδηση της εβδομάδας ήρθε από τις αποκαλύψεις του «The Intercept» για τη Βραζιλία. Αποκαλύφθηκαν ντοκουμέντα που δείχνουν ότι στην καταδίκη του Λούλα [μέχρι και στην αποτροπή να δώσει συνέντευξη προεκλογικά] επέμβηκε δικαστής, ο οποίος ήταν σε συνεργασια με την εισαγγελία ενάντια στον Λούλα [δηλαδή τι άλλο είναι μια στημένη δίκη;]. Και αυτός ο δικαστής διορίστηκε και υπουργός του Μπολσονάρο…

  Αν γινόταν κάτι τέτοιο σε άλλη χώρα του μεγέθους της Βραζιλίας, θα βούιζαν τα δυτικά ΜΜΕ. Εδώ απλά αναφέρουν ότι κάτι συζητείται, και κάτι είπε ο Μπολσονάρο.

  Το ότι τεκμηριώθηκε ότι στήθηκε η δίκη, ότι υπουργός-τότε-δικαστης επέμβηκε παράτυπα κοκ, το ξεπέρασαν. Οι
  behind the scenes “διοικητές”/ιδιοκτήτες των διεθνών ΜΜΕ περιμένουν να φανε πολλά από το Μπολσονάρο…
  Ιδού
  λοιπόν και τα τεκμήρια του Βραζιλιάνικου σκανδάλου μπροστά στο οποίο το δικό μας Ανώτατο είναι σχετικά ήπιο:

  «On Sept. 28, 2018, after Supreme Court Justice Ricardo Lewandowski authorized that the then jailed Lula could give interviews as part of free speech rights, one of the prosecutors, Laura Tessler, warned in the chat room that “a press conference before the second round of voting could help elect Haddad,” referring to PT’s presidential candidate Fernando Haddad.

  While the chief of the prosecutor task force, Deltan Dallagnol, said that they should “pray” so that the PT doesn’t return to power. In a series of ongoing conversations, the prosecutors, including Dallagnol, actively strategized on how to undermine the possible effect of the interviews or how to even stop them from happening.


  https://www.telesurenglish.net/news/Politics-Lack-of-Evidence-Behind-Lula-Trial-Intercept-Expose-20190609-0014.html

 


 • Τώρα προσέξετε τον «presiding judge Sergio Moro» ναδίνειοδηγίεςστουςεισαγγελείςπώςνααντιμετωπίσουντιςδίκεςκαιτηνπορείατουςγιανακατηγορηθείοΛούλα:

  «Things take on a more complicated turn on the second article, in which The Intercept accuses current Minister of Justice, and then-presiding judge Sergio Moro offered strategic advice to prosecutors, passed on tips for new avenues of investigation, and weighed in on the trial in secrecy and outside the courtroom.

  “Over the course of more than two years, Moro suggested to the prosecutor that his team change the sequence of who they would investigate; insisted on less downtime between raids; gave strategic advice and informal tips; provided the prosecutors with advance knowledge of his decisions; offered constructive criticism of prosecutorial filings; and even scolded Dallagnol as if the prosecutor worked for the judge,” the report reads.
 • Και πως αμείβονται τα όργανα τα οποία χρησιμοποιεί το βαθύ κράτος για να κάνει πραξικοπήματα μέσω δικαστηρίων:

  «Moro ruled against Lula and rendered him ineligible to run in the 2018 presidential election at a time when all polls showed that the former president was the clear frontrunner. This gave far-right Jair Bolsonaro a strong lead that resulted in his presidency win.

  Bolsonaro then, according to many, “rewarded” Moro by creating an unprecedented powerful position now called the “super justice minister”, which has complete control over all the judicial branch, policing and social control in Brazilian society.”
 • Και ο άλλος αυτοκαρφώνεται: κατηγόρησε το «The Intercept» ότι εξασφάλισε τα μηνύματα «παράνομα».. ΌχιότιήτανψέμαΛεςκαιοίδιοςέκανετίποτανόμιμο:

  «Brazil's Justice Minister, Sergio Moro, has denied claims he conspired to keep leftist former president Luiz Inacio Lula da Silva out of the 2018 election.

  The Intercept news site published what it says are messages sent by Mr Moro while he was presiding over Brazil's biggest corruption investigation.

  The "Car Wash" inquiry led to dozens of businessmen and politicians being imprisoned, including Mr Lula.

  Mr Moro has accused The Intercept of obtaining the messages illegally.»


  https://www.bbc.com/news/world-latin-america-48590153

 

 • Απορία Ι: Ποιοι είναι οι Λακεδαιμόνιοι...; :)

  Αυτή φωτογραφία είναι από τις διαμαρτυρίες για την ανέγερση πρατηρίου πετρελαιοειδών στο Σπήλαιο της Παναγιάς Χρυσοσπηλιώτισσας. Στα πλαίσια του πολιτικού λόγου, το όλο σκηνικό φαίνεται να είναι ένα ακόμα παράδειγμα πελατειακών εξυπηρετήσεων σε βάρος κοινών…

  Αλλά προσκρούει και στην αντίδραση μοναστηριού από ότι φαίνεται… και ισως έτσι το σύνθημα στην φωτογραφία..

  «Κάτω τα Χέρια από την Ορθοδοξία Λακεδαιμόνιοι».

  Ενδιαφέρον Κώδικας… Αλλά τι έχουν αυτοί με τους Λακεδαιμόνιους;

  Από το αρχαίο «..πλην Λακεδαιμονίων» τι νόημα να βγάλεις – εκεί οι Λακεδαιμόνιοι δεν έκαναν κάτι. Εδώ τους φωνάζουν να μην κάνουν κάτι [«κάτω τα χέρια»]

  Πολιτισμικός πόλεμος Ρωμιοσύνης και Ελληνισμού;

  
✇ Παρατηρητήριο Εργασίας & Ταξικών Σχέσεων

Επισκόπηση 26/05 - 31/05

By Παρατηρητήριο εργασίας και ταξικών σχέσεων — June 17th 2019 at 21:53
Επισκόπηση 26/05 - 31/05


 Πρόταση για αυξήσεις μισθών στις οικοδομές

28/05/2019

Δεσμευτική μεσολαβητική πρόταση υπέβαλε χθες η υπουργός εργασίας για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης στην οικοδομική βιομηχανία, που εκκρεμεί από το 2015.

Για πρώτη φορά εισάγεται στο πλαίσιο ανανέωσης σύμβασης σε σημαντικό κλάδο του ιδιωτικού τομέα, όπως είναι οι κατασκευές, νομική ρύθμιση για κατοχύρωση ουσιωδών ωφελημάτων, για να καλύπτει και εργαζόμενους στην οικοδομική βιομηχανία, που σήμερα ενδεχομένως να μην είναι οργανωμένοι σε συντεχνίες.

Η σύμβαση υπολογίζεται ότι επηρεάζει 15 με 20 χιλ. εργαζόμενους στις οικοδομές.

Με βάση τη νέα συλλογική σύμβαση και αν οι συντεχνίες το δεχθούν, το σχετικό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στο υπουργικό συμβούλιο για έγκριση και παραπομπή του στη βουλή για ψήφιση, θα καλύπτει νομικά τρία ουσιώδη ωφελήματα.

Τα ωφελήματα αυτά αφορούν το ύψος των φιλοδωρημάτων κατά τις εορτές και αργίες, την παραχώρηση υπερωριακού επιδόματος μετά από συμπλήρωση 38 ωρών εργασίας και τις εισφορές του ταμείου προνοίας.

Τυχόν παραβίαση του νομικού αυτού πλαισίου θα αποτελεί για τους εργολάβους ποινικό αδίκημα. 

Εργολάβοι και συντεχνίες συμφώνησαν να μην κατοχυρωθούν νομικά οι μισθοί.

Σύμφωνα με την επικείμενη ανανέωση της συλλογικής σύμβασης, θα υπάρξει σταδιακή αποκατάσταση του 70% του συνόλου των αποκοπών που αποδέχτηκε το 2013 η εργατική πλευρά μέχρι να υπάρξει ανάκαμψη της οικονομίας και ειδικότερα του τομέα των κατασκευών.

Εκτιμάται ότι το ύψος των αποκοπών σε μισθούς και άλλα ωφελήματα στις κατασκευές είχε ανέλθει στο 14,7%.

Η σταδιακή επιστροφή του 70% των αποκοπών στους μισθούς των οικοδόμων σε ένα χρονοδιάγραμμα 30 μηνών θα γίνει ως εξής:

Aπό την 1η Ιουνίου, θα παραχωρηθεί το 20%, από τον Ιανουάριο του 2020 το 30% και από τον Ιανουάριο του 2021 το υπόλοιπο 20%.

Σημαντική χαρακτηρίζουν οι συντεχνίες τη νομική κατοχύρωση των εισφορών στα ταμεία προνοίας.  Συγκεκριμένα για τους νεοεισερχόμενους στη βιομηχανία θα παραχωρείται ταμείο προνοίας ως ακολούθως: Κατά τον πρώτο χρόνο της εργοδότησης τους θα καταβάλλει 1% ο εργολάβος και αντίστοιχο ο εργαζόμενος. Τον δεύτερο χρόνο θα καταβάλλει ο εργοδότης 2% και αντίστοιχο ο εργαζόμενος και στο τρίτο έτος η συνεισφορά θα αυξηθεί στο 3%.

Επιπρόσθετα, συμφωνήθηκε όπως ο εργολάβος καλύψει σταδιακά εντός δύο ετών την συνεισφορά του στο ταμείο προνοίας, ανά 1% το χρόνο για να φθάσει στο 5%, που ήταν το ποσοστό εισφορών στο τομέα πριν από την οικονομική κρίση.

Η νομική κατοχύρωση των εισφορών στο ταμείο προνοίας κατέστη αναγκαία λόγω του ότι υπήρξαν φαινόμενα «αναρχίας» από πλευράς μικρής μερίδας εργολάβων οι οποίοι είτε ήταν εκτός του επίσημου συνδέσμου ή δεν τηρούσαν τις συμβάσεις με αποτέλεσμα να υπάρξει αθέμιτος ανταγωνισμός μεταξύ εργοληπτικών εταιρειών, στο πλαίσιο υποβολής προσφορών. Με βάση στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η υπηρεσία εργασιακών σχέσεων του υπουργείου εργασίας, υπολογίζεται ότι ένα μόνο 10% του συνόλου των οικοδόμων συνεισφέρει στο ταμείο προνοίας. 

Στις κατασκευές με βάση τη σύμβαση λειτουργούν ταμείο αργιών, στο οποίο ο εργοδότης συνεισφέρει 8%, παροχή φιλοδωρήματος 5% για τις εορτές και τις αργίες, καταβολή 0,8% στο ταμείο αγωγής και 0,7% στο ταμείο ασθενείας. Λόγω του ότι κάποιοι εκ των εργολάβων δεν ανταποκρίνονταν στις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της νομικής ρύθμισης θα δεσμεύεται ο εργολάβος να καταβάλλει είτε σε εβδομαδιαία βάση, είτε σε μηνιαία, ένα ποσοστό 8% για να καλύπτεται η συμβατική αυτή υποχρέωση.

Ο σύνδεσμος εργολάβων και οι συντεχνίες ανέλαβαν να δώσουν απάντηση στη δεσμευτική πρόταση της υπουργού εργασίας εντός 15 ημερών.

Η αποδοχή της πρότασης θα συνοδευτεί με έγκριση από το υπουργικό σχετικού νομοσχεδίου το οποίο θα κατατεθεί στη βουλή για να υπάρξει νομική κατοχύρωση ουσιωδών ωφελημάτων που παραχωρούνται στον ιδιωτικό τομέα.

Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται από τους εμπλεκόμενους στη βιομηχανία ότι θα αποτελέσει προηγούμενο και για άλλους σημαντικούς τομείς, όπως είναι τα ξενοδοχεία, οι υπηρεσίες και γενικότερα η βιομηχανία.

Σημειώνεται ότι είναι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για την ανανέωση δεκάδων συλλογικών συμβάσεων στον ιδιωτικό τομέα, που επηρεάζουν περίπου 50 χιλ. εργαζόμενους με πιο σοβαρή αυτή στην ξενοδοχειακή βιομηχανία.

Το 2019 αναμένεται ότι θα σημαδευτεί και από την ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων στον τραπεζικό τομέα, οι οποίες έχουν λήξει από τον περασμένο Δεκέμβριο.

Του Λεύκου Χρίστου

 πηγή: Stockwatch


Συνεχίζει πολιτική για μισθούς η ΑΗΚ

28/05

Την ομόφωνη απόφασή του για συνέχιση της πολιτικής που εφάρμοσε από τον Απρίλιο του 2019, με την έκδοση των δύο σχετικών αποφάσεων του Διοικητικού Δικαστηρίου, ανακοίνωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), απαντώντας στις συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι οποίες ζητούν, μεταξύ άλλων, τον τερματισμό των αποκοπών στους μισθούς.
 
Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ζητούν από την ΑΗΚ τον τερματισμό των αποκοπών που προβλέπονται από τον Νόμο 192(Ι)/2011, την προσμέτρηση των χρόνων υπηρεσίας ώστε ο κάθε εργαζόμενος να τοποθετηθεί στην κλίμακα και βαθμίδα που θα απολάμβανε αν δεν εφαρμοζόταν ο πιο πάνω Νόμος και τη διατήρηση του Ταμείου Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης στο οποίο η ΑΗΚ ως εργοδότης συνεισφέρει 5,9% επί των μισθών των εργαζομένων παράλληλα με την συνεισφορά του εργοδότη, σε πρώτη φάση, ύψους 1,85% για το ΓΕΣΥ.
 
Σε σημερινή ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής αναφέρει ότι έχοντας μελετήσει με προσοχή όλες τις πτυχές των συνδικαλιστικών αιτημάτων, αποφάσισε ομόφωνα όπως συνεχίσει την πολιτική που εφάρμοσε από τον Απρίλιο 2019, με την έκδοση των δύο σχετικών αποφάσεων του Διοικητικού Δικαστηρίου.
 
Προσθέτει ότι τα ποσά που αποκόπτονται από τους μισθούς κατατίθενται σε ειδικό ταμείο με σκοπό να αποδοθούν στον τελικό δικαιούχο, σύμφωνα πάντοτε με την απόφαση του Εφετείου επί των Εφέσεων που έχει καταχωρήσει η Κυπριακή Δημοκρατία εναντίον των αποφάσεων του Διοικητικού Δικαστηρίου.
 
Όσον αφορά στο αίτημα για επαναφορά σε νοητή κλίμακα και βαθμίδα, το Διοικητικό Συμβούλιο αναφέρει ότι δεν έχει πρόθεση να το εξετάσει επί του παρόντος, χωρίς δικαστική επικύρωση του εύρους και του τρόπου εφαρμογής της σχετικής Νομοθεσίας.
 
Για τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του ΓεΣΥ, ήτοι από 1 Ιουνίου 2019 μέχρι 31 Μαΐου 2020, η ΑΗΚ αναφέρει πως θα εφαρμόσει περίοδο προσαρμογής αφαιρώντας τη συνεισφορά εργοδότη προς το ΓεΣΥ από το ποσό που καταβάλλει στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης.
 
Σχετικά με τα ερωτήματα που θέτουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις για ενημέρωση, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΗΚ διαβεβαιώνει πως «η οικονομική βιωσιμότητα της Αρχής αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά του» και σημειώνει ότι «οι απαιτήσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων για παράλληλη διπλή συνεισφορά σε Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης και ΓεΣΥ, για τερματισμό αποκοπών χωρίς την τελική εκδίκαση των υποθέσεων και για νοητή επαναφορά των κλιμάκων, αντίκεινται και έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τη δεδηλωμένη έγνοια τους για οικονομική βιωσιμότητα της ΑΗΚ».
 
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΗΚ αναφέρει ότι τις θέσεις αυτές τις έλαβε συνεκτιμώντας τις θέσεις της πολιτείας στα θέματα αυτά, το καλώς νοούμενο συμφέρον της Αρχής, τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων των εργαζομένων της και την κοινωνικοοικονομική επίπτωση των δράσεών της στο σύνολο της κυπριακής κοινωνίας.

 πηγή: Stockwatch

Απεργιακά σύννεφα στην Αρχή Ηλεκτρισμού

29/05

Με απεργιακά μέτρα προειδοποιούν οι εργαζόμενοι στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου μετά τις αποφάσεις του ΔΣ της αρχής για τους μισθούς τους.

Χθες το ΔΣ της ΑΗΚ απαντώντας στις συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι οποίες ζητούν, μεταξύ άλλων, τον τερματισμό των αποκοπών στους μισθούς ανακοίνωσε την ομόφωνη απόφασή του για συνέχιση της πολιτικής που εφάρμοσε από τον Απρίλιο του 2019, με την έκδοση των δύο σχετικών αποφάσεων του Διοικητικού Δικαστηρίου

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ζητούν από την ΑΗΚ τον τερματισμό των αποκοπών που προβλέπονται από τον Νόμο 192(Ι)/2011, την προσμέτρηση των χρόνων υπηρεσίας ώστε ο κάθε εργαζόμενος να τοποθετηθεί στην κλίμακα και βαθμίδα που θα απολάμβανε αν δεν εφαρμοζόταν ο πιο πάνω Νόμος και τη διατήρηση του Ταμείου Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης στο οποίο η ΑΗΚ ως εργοδότης συνεισφέρει 5,9% επί των μισθών των εργαζομένων παράλληλα με την συνεισφορά του εργοδότη, σε πρώτη φάση, ύψους 1,85% για το ΓΕΣΥ.

Ο πρόεδρος της ΕΠΟΠΑΗ ΑΗΚ Πέτρος Πετρίδης, σε δηλώσεις του στο OMEGA ανέφερε ότι την Δευτέρα θα συνέλθουν τα συλλογικά όργανα των οργανώσεων για να αποφασιστούν οι περαιτέρω κινήσεις μετά τις αποφάσεις του ΔΣ.

«Από τη στιγμή που κάθε τέλος του μήνα συνεχίζονται οι αποκοπές σους μισθούς και τα ωφελήματα με βάση έναν νόμο που δεν ισχύει, η αρχή ηλεκτρισμού συνεχίζει να παρανομεί», τόνισε.

Σύμφωνα με την ΑΗΚ, τα ποσά που αποκόπτονται από τους μισθούς κατατίθενται σε ειδικό ταμείο με σκοπό να αποδοθούν στον τελικό δικαιούχο, σύμφωνα πάντοτε με την απόφαση του Εφετείου επί των Εφέσεων που έχει καταχωρήσει η Κυπριακή Δημοκρατία εναντίον των αποφάσεων του Διοικητικού Δικαστηρίου.

Όσον αφορά στο αίτημα για επαναφορά σε νοητή κλίμακα και βαθμίδα, το Διοικητικό Συμβούλιο αναφέρει ότι δεν έχει πρόθεση να το εξετάσει επί του παρόντος, χωρίς δικαστική επικύρωση του εύρους και του τρόπου εφαρμογής της σχετικής Νομοθεσίας.

Για τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του ΓεΣΥ, ήτοι από 1 Ιουνίου 2019 μέχρι 31 Μαΐου 2020, η ΑΗΚ αναφέρει πως θα εφαρμόσει περίοδο προσαρμογής αφαιρώντας τη συνεισφορά εργοδότη προς το ΓεΣΥ από το ποσό που καταβάλλει στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης.

Mε ανάρτηση της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, η πρόεδρος του ΔΣ της ΑΗκ Έμιλυ Γιολίτη αναφέρει ότι η αρχή έδωσε όσα αντέχει να δώσει. «Το ΔΣ δεν μπορεί να τελεί υπό καθεστώς απειλής. Καλώ τους εργαζόμενους να αξιολογήσουν τις επιλογές τους υπεύθυνα αντιλαμβανόμενοι έγκαιρα πως την σημερινή εποχή τα κεκτημένα δεν είναι δεδομένα και οι κίνδυνοι είναι και ορατοί και προβλεπόμενοι. Δεν μπορούμε να δημιουργούμε ανισότητες στον κοινωνικό ιστό και να θέτουμε σε κίνδυνο την οικονομία του τόπου. Είναι η ώρα του εμείς και όχι του εγώ. Η ώρα της εύθυνης. Για την ΑΗΚ αλλά και για την Κύπρο», σημειώνει.

Γ.Χ.

πηγή: Stockwatch


         

ΚΕΒΕ: Προκλητικές οι απαιτήσεις συντεχνιών ΑΗΚ

29/05

Όχι στις νέες προκλητικές απαιτήσεις των συντεχνιών της ΑΗΚ, λέει το ΚΕΒΕ και τις καλεί να αποφύγουν τη λήψη απεργιακών μέτρων, με αφορμή τις αποφάσεις του ΔΣ του Οργανισμού για τις αποκοπές των υπαλλήλων και για τις συνεισφορές τους στο ΓεΣΥ.

Tο ΚΕΒΕ, τονίζει σε ανακοίνωσή του ότι οι αποφάσεις που πήρε το ΔΣ της ΑΗΚ είναι σωστές και διασφαλίζουν τα καλώς νοούμενα συμφέροντα του Οργανισμού.

«Η αντίδραση των Συντεχνιών και η πρόθεση τους να προχωρήσουν σε απεργιακά μέτρα, θα δημιουργήσει μια άκαιρη και αχρείαστη εργατική σύγκρουση με όλες τις συνεπαγόμενες αρνητικές επιπτώσεις», τονίζεται.

Το ΚΕΒΕ, ζητά από τις συντεχνίες της ΑΗΚ να επιδείξουν υπευθυνότητα και να αποφύγουν αποφάσεις που θα δημιουργήσουν προβλήματα στην ομαλή λειτουργία της οικονομίας.

Επί της ουσίας του θέματος, το ΚΕΒΕ αναφέρει ότι οι συντεχνίες και οι εργαζόμενοι στην ΑΗΚ θα πρέπει να αντιληφθούν ότι δεν μπορεί να διαιωνίζεται η προνομιακή μεταχείριση μεταξύ των εργαζομένων αυτής της χώρας εδραιώνοντας όλο και περισσότερο τη λογική των εργαζομένων διαφόρων ταχυτήτων.  Κανένας, προσθέτει, δεν μπορεί να αποδεχθεί τις νέες απαιτήσεις των συντεχνιών της ΑΗΚ που στην ουσία ζητούν να πάρουν τα ποσά των αποκοπών πριν να ξεκαθαρίσει νομικά το θέμα απαιτώντας ταυτόχρονα να επιδοτεί η ΑΗΚ τις συνεισφορές τους στο ΓεΣΥ.

Το ΚΕΒΕ τονίζει για μια ακόμη φορά ότι οι θέσεις αυτές, αποτελούν πρόκληση για τους υπόλοιπους εργαζόμενους, ενώ υποσκάπτουν και την οικονομία.

Το ΚΕΒΕ ζητά από όλους να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων και να αποφύγουν ενέργειες που θα ξαναφέρουν την οικονομία σε δεινή θέση.

 πηγή: StockwatchΑδιέξοδο στα ξενοδοχεία για τη σύμβαση

30/05

Σε πλήρες αδιέξοδο κατέληξαν οι απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ του συνδέσμου ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ) και των συντεχνιών ΣΕΚ και ΠΕΟ για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης στον ξενοδοχειακό τομέα με το χάσμα να παραμένει αγεφύρωτο.

Η εργατική κρίση ξέσπασε σε μία περίοδο δύσκολη φέτος για τον τουρισμό καθώς τα στοιχεία και οι προκρατήσεις καταδεικνύουν ότι οι αφίξεις περιηγητών και τα έσοδα αναμένεται να είναι μειωμένα.

Οι συντεχνίες με κοινή τους επιστολή η οποία αναμένεται να σταλθεί σήμερα στο τμήμα εργασιακών σχέσεων του υπουργείου εργασίας, θα ζητήσουν από την υπηρεσία μεσολαβητική παρέμβαση. 

Οι πληροφορίες φέρουν την υπουργό εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου να αναλαμβάνει προσωπικά το ρόλο του μεσολαβητή για άρση της εργατικής διαφοράς στην ξενοδοχειακή βιομηχανία για να αποφευχθεί, πάση θυσία, οποιαδήποτε δυναμική κινητοποίηση, η οποία ενδεχομένως να προκαλέσει περαιτέρω κλυδωνισμούς στον τουρισμό.

Η ίδια διαμήνυσε και έδωσε χρονοδιάγραμμα προς τις δύο πλευρές ότι εντός Ιουνίου θα πρέπει να υπάρξει θετική κατάληξη και συνομολόγηση νέας σύμβασης.

Η συλλογική σύμβαση στα ξενοδοχεία έληξε στις 31 Δεκεμβρίου του 2018.

Οι συντεχνίες ζητούν όπως η σύμβαση είναι διετούς διάρκειας και αξιώνουν στο πλαίσιο αυτής της χρονικής διάρκειας παραχώρηση μισθολογικών αυξήσεων ύψους 4% το χρόνο.

Παράλληλα ζητούν όπως όλα τα άρθρα της συλλογικής σύμβασης που διαφοροποιήθηκαν με την έκτακτη ειδική συμφωνία του 2013 -2015, λόγω τότε της οικονομικής κρίσης, να επανέλθουν όπως ακριβώς αυτά είχαν στη σύμβαση η οποία έληξε στις 31 Δεκεμβρίου του 2012.

Οι συντεχνίες προβάλλουν το επιχείρημα ότι οι αποκοπές μισθών και άλλων ωφελημάτων είχαν ανέλθει περίπου στο 15%.

Οι ξενοδόχοι διαφωνούν με την επαναφορά όλων αυτών των άρθρων με το επιχείρημα ότι είχαν συμφωνήσει ενσωμάτωση των αργιών και άλλων ωφελημάτων στο σχετικό νόμο το 2016.

Περιορίζονται να αποδεχθούν την παραχώρηση μέρους των μισθολογικών αυξήσεων που αξιώνουν οι συντεχνίες.

Τα μέλη του ΠΑΣΥΞΕ αφήνουν και ένα ανοικτό παραθυράκι για να αποδεχθούν κατώτατο όριο μισθού σε περιορισμένο αριθμό χαμηλών κλιμάκων που να μην ξεπερνά τα €800 - €900, δεδομένου ότι θα διαγραφεί, όπως λένε, το δικαίωμα υπηρεσίας που είναι ήδη κατοχυρωμένο στο νόμο.

Ο ΠΑΣΥΞΕ πρόταξε και χθες στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει κατά τη φετινή περίοδο η ξενοδοχειακή βιομηχανία επικαλούμενη και τις σχετικές εκτιμήσεις του υφυπουργείου τουρισμού και όχι μόνο.

Ο υφυπουργός τουρισμού Σάββας Περδίος δήλωσε εκ νέου προχθές ότι η φετινή περίοδος θα είναι δύσκολη και θα ήταν μεγάλη επιτυχία ο αριθμός των αφίξεων να συγκρατηθεί στα ίδια με πέρσι επίπεδα.

Σημειώνεται ότι οι τουριστικές αφίξεις το 2018 ανήλθαν στο ιστορικό ρεκόρ του 3,9 εκ. σημειώνοντας αύξηση 7,8%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2018 τα έσοδα από τον τουρισμό έφθασαν τα €2,7 δισ. σε σύγκριση με €2,6 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2017, σημειώνοντας αύξηση 2,7%.

Τα επιπρόσθετα αιτήματα

Με βάση την υποβολή αιτημάτων των συντεχνιών για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης, πέραν των μισθολογικών αυξήσεων οι εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία ζητούν βελτίωση των όρων που διέπουν τις αργίες ώστε αν οι υπάλληλοι εργάζονται σε μέρα αργίας τότε αυτή να αντικαθίσταται με άλλη μέρα που θα παραχωρείται κατά την κρίση του ξενοδόχου ή θα αποζημιώνεται.

Το προσωπικό που θα εργάζεται κατά τις καθορισμένες στη συλλογική σύμβαση γιορτές-αργίες, θα πληρώνεται κατά τη διακριτική ευχέρεια του εργοδότη είτε δύο ημερομίσθια επιπρόσθετα προς το κανονικό ημερομίσθιο ή θα πληρώνεται ένα επιπρόσθετο ημερομίσθιο στο τέλος του μηνός και θα κερδίζει μια μέρα αργίας ή θα παρέχονται και οι δύο πρόσθετες μέρες αργίας σε χρόνο.

Οι μέρες αργίας θα παραχωρούνται το αργότερο μέχρι την 31 Μαρτίου εκάστου έτους ή θα αποζημιώνονται χρηματικά σαν οφειλόμενες αργίες μέχρι 31 Μαΐου, εκτός σε περιπτώσεις που γίνονται ειδικές διευθετήσεις ύστερα από συνεννόηση με τις συντεχνίες.

Η εργατική πλευρά ζητά τροποποίηση των κανονισμών ώστε αν η αργία συμπέσει με εβδομαδιαία ημεραργία η οποία θα είναι Σάββατο ή Κυριακή τότε αυτή να μεταφέρεται.

Σε ότι αφορά το ταμείο προνοίας οι συντεχνίες ζητούν όπως για κάθε υπάλληλο που συμπληρώνει 6 μήνες υπηρεσία στην ξενοδοχειακή βιομηχανία καταβάλλονται προς το ταμείο προνοίας ξενοδοχοϋπαλλήλων συνεισφορές, τόσο από τους εργοδότες, όσο και από τους εργοδοτούμενους, που υπολογίζονται πάνω στο βασικό μισθό και τον τιμάριθμο.

Για εργοδοτούμενους που απασχολούνται στη ξενοδοχειακή βιομηχανία, πέραν των έξι μηνών, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να τους εντάσσει στο ταμείο προνοίας.

Επίσης οι εργοδοτούμενοι οι οποίοι προσλαμβάνονται σε εποχιακή βάση, δικαιούνται να ενταχθούν στο ταμείο προνοίας με την έναρξη της δεύτερης συνεχόμενης εποχιακής περιόδου στη βιομηχανία.

Η εισφορά του εργοδότη στο ταμείο προνοίας να γίνει 10% και του εργαζόμενου 5% ή 10% ανάλογα με την επιλογή του.

Η εργασία τις Κυριακές να αποζημιώνεται σε χρήμα κατά 50% περισσότερο του ημερομισθίου του επηρεαζόμενου υπαλλήλου (βασικός+ΑΤΑ).

Κατά την περίοδο του Πάσχα να παρέχεται φιλοδώρημα ίσο με 30% του μηνιαίου μισθού (βασικός+ΑΤΑ).

Για σπασίματα ο εργοδότης να αφαιρεί 5% από το δικαίωμα υπηρεσίας.

Οι συντεχνίες αξιώνουν επίσης αύξηση της exgratia μονάδας από €14,95 σε €20,00.

Η εισφορά του εργοδότη στο ταμείο ευημερίας για κάθε υπάλληλο (οποιασδήποτε μορφής εργασίας και να είναι) θα γίνετε από την πρώτη ημέρα εργοδότησης του.

Οι ξενοδοχοϋπάλληλοι διεκδικούν επίσης ένταξη των κλιμάκων μισθοδοσίας όπως προνοούνται από την εκάστοτε συλλογική σύμβαση, στους κανονισμούς για τους όρους υπηρεσίας στα ξενοδοχεία.

Επίσης ζητούν ένταξη του 13ου μισθού στους κανονισμούς στο πλαίσιο των όρων υπηρεσίας.

Του Λεύκου Χρίστου

 πηγή: Stockwatch


Δυσφορία ΟΕΒ για απειλές συντεχνιών ΑΗΚ

30/05

H Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) εκφράζει την έντονη δυσφορία του εργοδοτικού κόσμου για τις απειλές των συντεχνιών των εργαζομένων της ΑΗΚ για λήψη δυναμικών μέτρων σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθούν οι νέες απαιτήσεις τους.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, με αφορμή τις αποφάσεις του διοικητικού δικαστηρίου και προτού αυτές τελεσιδικήσουν με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενώπιον του εφετείου, οι εργαζόμενοι της ΑΗΚ, εκμεταλλευόμενοι τη θέση ισχύος τους, αξιώνουν την επαναφορά των αποκοπών στους μισθούς τους και διεκδικούν προαγωγές και προσαυξήσεις με κόστος μερικών δεκάδων εκατομμυρίων. Απαιτούν επίσης, ο εργοδότης τους να πληρώνει διπλά τη δική του εισφορά στο ΓεΣΥ, διατηρώντας το ύψος της εισφοράς στο υφιστάμενο ταμείο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που ο εργοδότης τους χρηματοδοτεί πλήρως αναλλοίωτο.

«Υπενθυμίζουμε στις συντεχνίες της ΑΗΚ ότι η κυπριακή οικονομία μόλις πριν από μερικά χρόνια ήρθε αντιμέτωπη με την ολική καταστροφή η οποία ανέτρεψε το μέλλον της συντριπτικής πλειοψηφίας όσων ζουν και δραστηριοποιούνται στον τόπο μας», σημειώνεται.

«Υπενθυμίζουμε επίσης ότι ήταν οι τεράστιες θυσίες των παραγωγικών δυνάμεων του τόπου, επιχειρήσεων και εργαζομένων, που οδήγησαν τον τόπο μας σε πορεία αποκατάστασης της ομαλότητας», προστίθεται.

Η ΟΕΒ καλεί τις συντεχνίες της ΑΗΚ να αναλογιστούν τους κινδύνους κάτω από τους οποίους βρίσκεται ακόμα η οικονομία μας, να αναγνωρίσουν τις προσπάθειες που καταβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής και να αποσύρουν τις απειλές για λήψη μέτρων, επιδεικνύοντας αυτοσυγκράτηση και στοιχειώδη αλληλεγγύη προς αυτούς που θυσιάστηκαν για να βρισκόμαστε σήμερα σε συνθήκες ανάπτυξης και να ατενίζουμε με έστω και μερική αισιοδοξία το μέλλον.

«Ειδικότερα απαιτούμε την απρόσκοπτη παροχή της ηλεκτρικής ενέργειας καθώς είναι αδιανόητο έως και εγκληματικό αυτή να αποκοπεί εκ προθέσεως έστω και για ένα λεπτό. Καμία δικαιολογία, καμία επιδίωξη, κανένας στόχος συνδικαλιστικός ή άλλος είναι επαρκής ή ικανός για να νομιμοποιήσει τη διακοπή παροχής ηλεκτρισμού από τις συντεχνίες της ΑΗΚ», τονίζεται.

«Η ΟΕΒ το έχει δηλώσει επανειλημμένα: Η εκδήλωση τέτοιων συμπεριφορών από πανίσχυρες ομάδες συνδικαλιστικών συμφερόντων γίνεται εφικτή λόγω της απουσίας ρυθμιστικού πλαισίου για τις απεργίες στις ουσιώδεις υπηρεσίες.  Καλούμε για πολλοστή φορά την πολιτεία να προστατεύσει την οικονομία, τους φορολογούμενους, τις θυσίες των επιχειρήσεων και των εργαζομένων και να λάβει αποφασιστικά μέτρα προχωρώντας αμέσως στην νομοθετική ρύθμιση του δικαιώματος της απεργίας στις ουσιώδεις υπηρεσίες», καταλήγει.

πηγή: Stockwatch


         

Ζ. Αιμιλιανίδου: Δίπλα στους συνταξιούχους η κυβέρνηση

30/05

Η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ζέτα Αιμιλιανίδου, δήλωσε την Πέμπτη ότι «στο πλαίσιο διασφάλισης της κοινωνικής συνοχής, συνεχίζουμε δυναμικά με σκοπό τη βελτίωση της συνταξιοδοτικής μας πολιτικής, με το Σχέδιο Ενίσχυσης των Συνταξιούχων με χαμηλά εισοδήματα, μέσω του οποίου παρέχεται επίδομα σε μηνιαία βάση, συμπεριλαμβανομένου του πασχαλινού  δώρου και της επιδότησης διακοπών».

Σε χαιρετισμό της στην Παγκύπρια Συνδιάσκεψη Παγκύπριας Επιτροπής Συνταξιούχων (ΠΕΣΥΣ) ΣΕΚ η κ. Αιμιλιανίδου διαβεβαίωσε ότι «ως Υπουργείο, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε αποφασιστικά για την ευημερία της κοινωνίας μας και η μέριμνα της πολιτείας για βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων και διασφάλιση της αξιοπρεπούς διαβίωσής τους θα συνεχίσει να είναι ουσιαστική και διαρκής διότι τους το χρωστάμε, ως ελάχιστη ανταπόδοση στην πολύχρονη προσφορά τους».

 
Πρόσθεσε ότι «η θέσπιση του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) στοχεύει ακριβώς, μεταξύ άλλων, στη διασφάλιση της ποιότητας της ζωής των ηλικιωμένων, ώστε κανένας συμπολίτης μας να μην διαβιεί με εισοδήματα κάτω από το όριο της φτώχειας».
 
 Επίσης, όπως είπε η Υπουργός Εργασίας, «παράλληλα με την εφαρμογή της νομοθεσίας για το ΕΕΕ, αναθεωρήθηκε η πολιτική για τα θέματα φροντίδας με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης ατόμων, στα οποία περιλαμβάνονται και οι ηλικιωμένοι που είναι δικαιούχοι ΕΕΕ, μέσα από την επιδότηση των διαπιστωμένων αναγκών τους για υπηρεσίες φροντίδας».
 
Στον χαιρετισμό της η κ. Αιμιλιανίδου, ανέφερε περαιτέρω ότι «σε συνεργασία και με την κοινωνία των πολιτών, στηρίζουμε τη δημιουργία δομών και δράσεων υποστήριξης, φροντίδας, ενδυνάμωσης και
  κοινωνικοποίησης των ηλικιωμένων καθώς και προγράμματα μέσα από τα οποία οι ηλικιωμένοι μας έχουν την ευκαιρία να ενισχύσουν το αίσθημα της ανεξαρτησίας και της κοινωνικής συμμετοχής». 
 
Είπε, επίσης, ότι «στο πλαίσιο του Σχεδίου Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δίδεται ετήσια οικονομική ενίσχυση σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για τη λειτουργία προγραμμάτων που στοχεύουν στην κάλυψη των αναγκών φροντίδας των ηλικιωμένων είτε σε 24ωρη βάση, είτε για διημερεύουσα φροντίδα, είτε για κατ’ οίκον φροντίδα».
 
Καταλήγοντας η Υπουργός Εργασίας είπε ότι «αναμφισβήτητα, η ΣΕΚ έχει συμβάλει σημαντικά, ως εκπρόσωπος του συνδικαλιστικού κινήματος στην Κύπρο, τόσο στην οικοδόμηση ενός ελεύθερου συστήματος εργασιακών σχέσεων και στην προώθηση του κοινωνικού διαλόγου όσο και στη διαμόρφωση της κοινωνικής πολιτικής».

 πηγή: Stockwatch


Η ΠΕΟ ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΕΣΥ

31/05

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΟ:

Η ΠΕΟ χαιρετίζει με ικανοποίηση το γεγονός ότι το Γενικό Σχέδιο Υγείας, μια μεγάλη κοινωνική κατάκτηση για την οποία αγωνίστηκε εδώ και χρόνια, μπαίνει σε εφαρμογή από την 1η του Ιούνη.

Με συνέπεια και σταθερότητα δώσαμε τη μάχη για ένα σύστημα υγείας το οποίο να στηρίζεται στις αρχές της καθολικότητας, της ισότητας και της κοινωνικής αλληλεγγύης. Διεκδικήσαμε σύστημα υγείας το οποίο να καλύπτει όλους τους πολίτες, σύστημα στο οποίο ο καθένας συνεισφέρει με βάση την οικονομική του δυνατότητα και απολαμβάνει υπηρεσίες με βάση τις ανάγκες του.

Έχουμε επίγνωση ότι το ΓΕΣΥ δεν ξεκινά χωρίς προβλήματα. Οι παλινδρομήσεις που παρουσιάστηκαν τα τελευταία χρόνια αναφορικά με τη φιλοσοφία του ΓΕΣΥ, η πολεμική που δέχθηκε το ΓΕΣΥ από διάφορα συμφέροντα, έπαιξαν αρνητικό ρόλο με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται καθυστερήσεις, ασάφειες, λειτουργικά και διαδικαστικά προβλήματα τα οποία ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας μαζί με τους εμπλεκόμενους φορείς χρειάζεται να ξεπεράσουν.

Η ΠΕΟ παρακολουθεί συστηματικά όλες τις διαδικασίες και θα συνεχίσει να παρεμβαίνει, με στόχο την όσο το δυνατό πιο ομαλή μετάβαση στο Γενικό Σύστημα Υγείας. Τα όσα προβλήματα παρουσιάζονται, σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να δεχτεί να πισωγυρίσουν τον προγραμματισμό που έχει δρομολογηθεί. Θα συνεχίσει να εργάζεται και να επαγρυπνά, έτσι που οι αρχές πάνω στις οποίες εδράζεται το Γενικό Σύστημα Υγείας να παραμείνουν αναλλοίωτες και τα όποια προβλήματα παρουσιάζονται, να μην χρησιμοποιηθούν ως το όχημα για να αλλάξει η βάση και η φιλοσοφία του.

Επαναλαμβάνουμε και με αυτή την ευκαιρία, την πάγια μας θέση, ότι και σε συνθήκες ΓΕΣΥ τα δημόσια νοσηλευτήρια έχουν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο. Απαιτείται χωρίς άλλη καθυστέρηση να προωθηθούν όλες οι αναγκαίες ενέργειες έτσι που τα δημόσια νοσηλευτήρια να είναι λειτουργικά έτοιμα, επαρκώς στελεχωμένα και με τους αναγκαίους πόρους στη διάθεση τους για να μπορούν απρόσκοπτα να διαδραματίσουν αυτό το ρόλο.

 πηγή: ΠΕΟ (φ.β σελίδα)
✇ Παρατηρητήριο Εργασίας & Ταξικών Σχέσεων

Επισκόπηση 19/05 - 25/05

By Παρατηρητήριο εργασίας και ταξικών σχέσεων — June 17th 2019 at 20:00

Επισκόπηση 19/05 - 25/05
Χωρίς ενστάσεις οι εφέσεις για τους μισθούς στο δημόσιο

21/05

Η ολομέλεια του ανώτατου δικαστηρίου εξέτασε χθες στο πλαίσιο εσωτερικής πρακτικής τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν με αφορμή την έφεση που έχει υποβάλει η νομική υπηρεσία κατά της απόφασης του διοικητικού δικαστηρίου σε σχέση με τις αποκοπές και περικοπές μισθών των υπαλλήλων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Η νομική υπηρεσία έχει καταχωρήσει στο ανώτατο τρείς εφέσεις σε αντίστοιχες αποφάσεις του τριμελούς διοικητικού δικαστηρίου.

Το πρωτόδικο δικαστήριο έκρινε ως αντισυνταγματικές τις νομοθεσίες που επέβαλαν το πάγωμα των προσαυξήσεων, την εισφορά 3% στο σχέδιο συντάξεων και στη μείωση απολαβών των δημοσίων υπαλλήλων, επικαλούμενο το άρθρο 23 του Συντάγματος για προστασία της περιουσίας.

Η νομική υπηρεσία καταχώρησε έφεση για αναστολή του διατάγματος των αποφάσεων του πρωτόδικου δικαστηρίου για την άμεση καταβολή αποζημιώσεων και με αναδρομική ισχύ σε όσους υπάλληλους ή συνταξιούχους του δημοσίου έχουν προσφύγει στα δικαστήρια.

Το ανώτατο εξέτασε χθες τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί σε σχέση με τις εφέσεις της νομικής υπηρεσίας και ειδικότερα το αίτημα για αναστολή των πρωτόδικων αποφάσεων και κατά πόσο οι εφέσεις θα εξεταστούν ή όχι από τη διευρυμένη σύνθεση του ανωτάτου δικαστηρίου.

Η διαδικασία και οι σχετικές αποφάσεις που έλαβε χθες το ανώτατο με στόχο της επίσπευση της εξέτασης των εφέσεων θα τεθούν γραπτώς υπόψη της νομικής υπηρεσίας.

O γενικός εισαγγελέας της Δημοκρατίας Κώστας Κληρίδης δήλωσε χθες στη StockWatch ότι όντως το ανώτατο εξέτασε το διαδικαστικό μέρος και είναι σημαντικό, όπως είπε, ότι δεν υποβλήθηκαν οποιεσδήποτε ενστάσεις, και ότι σύντομα θα ενημερωθεί επίσημα η νομική υπηρεσία, τόσο επί των σημερινών αποφάσεων του ανωτάτου, όσο και για τα υπόλοιπα διαδικαστικά ζητήματα, κυρίως νομικής φύσης.

Την ίδια ώρα, η νομική υπηρεσία, το υπουργείο οικονομικών και η προεδρία, καταρτίζουν τη νομική επιχειρηματολογία κατά της επίμαχης απόφασης του διοικητικού δικαστηρίου.

Μεταξύ των νομικών επιχειρημάτων που θα τεθούν, είναι η επίκληση του άρθρου 1 του πρώτου πρωτοκόλλου της σύμβασης των πολιτών της Ευρώπης που λέει ότι το κάθε κράτος έχει το δικαίωμα να θεσπίζει νόμους προς το δημόσιο συμφέρον. Και το δημόσιο συμφέρον τότε (2012 και 2013) όπως και το 1974 επέβαλε την εφαρμογή αποφάσεων με βάση το δίκαιο της ανάγκης.

Στην προκειμένη περίπτωση, όπως έχουν τονίσει κατά καιρούς ο ΠτΔ και ο υπουργός οικονομικών, το κράτος αν δεν ελάμβανε οικονομική βοήθεια δισεκατομμυρίων ευρώ από διεθνείς πιστωτές, θα κήρυττε στάση πληρωμών.

Οι διεθνείς πιστωτές, είχαν θέσει προαπαιτούμενα και προϋποθέσεις για να παραχωρήσουν σταδιακά και με βάση τη δανειακή σύμβαση, τις σχετικές δόσεις.

Μεταξύ των προϋποθέσεων προβλεπόταν η μείωση του εργατικού κόστους στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που η ολομέλεια του ανωτάτου δικαστηρίου επικυρώσει την πρωτόδικη απόφαση του διοικητικού δικαστηρίου, θα συνεπάγεται σημαντική αύξηση των δημοσίων δαπανών.

Δεν είναι βέβαιο ακόμη κατά πόσο το κόστος των κρατικών ταμείων θα περιοριστεί στις αποζημιώσεις που θα παραχωρηθούν με αναδρομική ισχύ προς εκείνους οι οποίοι έχουν προσφύγει στα δικαστήρια ή αν θα δοθεί σε όλους τους υπαλλήλους του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Ο υπουργός οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης είχε κάνει λόγο για πρόσθετο δημοσιονομικό κόστος €800 εκ., αρχηγοί κομμάτων είχαν δηλώσει μετά τη σχετική σύσκεψη στο προεδρικό ότι το κόστος θα ξεπεράσει το €1 δισ. ενώ αναλυτές ανεβάζουν το κόστος στα €2,3 δισ., λαμβανομένου υπόψη ότι τα κρατικα ταμεία θα πρέπει να αποζημιώσουν περίπου 84 χιλιάδες υπαλλήλους του δημοσίου, συνταξιούχους, ημικρατικούς, ανεξάρτητους αξιωματούχους και του προσωπικού τους.

Θα επηρεαστούν επίσης και όσοι ανεξάρτητοι οργανισμοί διέπονται από συμβάσεις του δημόσιου ή του ημιδημόσιου τομέα.

Του Λεύκου Χρίστου

 πηγή: Stockwatch

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

21/05

Ακόμη ένα τραγικό θανατηφόρο εργατικό ατύχημα συγκλόνισε χθες την Κύπρο.

Ακόμη ένας εργαζόμενος δεν επέστρεψε στην οικογένεια του από την εργασία του . Τα τελευταία χρόνια τα εργατικά ατυχήματα έχουν αυξηθεί σε τέτοιο βαθμό που έχουν καταντήσει μάστιγα. Η αύξηση είναι σχεδόν σε όλους τους κλάδους. Όμως στον κλάδο των κατασκευών, που είναι ένας κλάδος υψηλού κινδύνου, το τελευταίο διάστημα κάθε βδομάδα έχουμε ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα κάτι που υποδεικνύει ότι δεν υπάρχει η απαιτούμενη εκτίμηση κινδύνου και η λήψη μέτρων Ασφάλειας.

Δυστυχώς γίνεται ολοένα και πιο ξεκάθαρο ότι κάποιοι εργοδότες με στόχο το υπέρμετρο κέρδος επιλέγουν την εντατικοποίηση της εργασίας και τη μη λήψη των απαραίτητων μέτρων Ασφάλειας και Υγείας και θέτουν τα κέρδη πάνω από την ανθρώπινη ζωή.

Η ασυδοσία και η μη εφαρμογή από μεγάλη μερίδα εργοδοτών των υποχρεώσεων που η νομοθεσία προβλέπει, δυστυχώς οφείλεται και στην αδυναμία του Υπουργείου Εργασίας να ασκήσει αποτελεσματικό και συστηματικό έλεγχο των χώρων εργασίας.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, ως το αρμόδιο κυβερνητικό Τμήμα, επιφορτισμένο με το καθήκον της εφαρμογής της νομοθεσίας, έχει ευθύνη να πατάξει την παρανομία και την ανευθυνότητα των εργοδοτών που βάζουν το κέρδος πάνω από την ζωή και αρτιμέλεια των εργαζομένων τους.

Πριν από ένα χρόνο η ΠΕΟ πραγματοποίησε πορεία διαμαρτυρίας με αφορμή την αύξηση των εργατικών ατυχημάτων. Τότε το Υπουργείο μας κάλεσε να υποβάλουμε εισηγήσεις. Δώσαμε πολύ συγκεκριμένες εισηγήσεις.
Εισηγηθήκαμε μεταξύ άλλων:
 
• Εισαγωγή της Υποχρεωτικής Κατάρτισης των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας και υποχρεωτική κατάρτιση των εργαζομένων στα θέματα Ασφάλειας και Υγείας σε τομείς υψηλού κινδύνου όπως η οικοδομική βιομηχανία.
• Εισαγωγή υποχρεωτικών πρότυπων επαγγελματικών προσόντων σ’ όλους τους κλάδους και διασύνδεση τους με την Ασφάλεια και Υγεία.
• Ψήφιση της νομοθεσίας που επιτρέπει την επιβολή διοικητικού προστίμου ως ένας επιπρόσθετος μηχανισμός για συμμόρφωση των εργοδοτών με τη νομοθεσία.
• Οι επιθεωρήσεις του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας να αυξηθούν ούτως ώστε οι εργοδότες να νιώθουν ότι ελέγχονται για τις ενέργειες τους.
• Έλεγχος για τη σύσταση και τη λειτουργία Επιτροπών Ασφάλειας και Υγείας σ’ όλους τους χώρους εργασίας και δημοσιοποίηση από το Τ.Ε.Ε. των χώρων που υπάρχουν και λειτουργούν επιτροπές Ασφάλειας και Υγείας.
Η ΠΕΟ απαιτεί από τους εργοδότες επιτέλους να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν από την νομοθεσία και να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων τους. Ταυτόχρονα αναμένουμε ότι το Υπουργείο Εργασίας θα πάρει μέτρα που να δείχνουν το ζήτημα της Ασφάλειας και Υγείας είναι στις προτεραιότητες του.

 Πηγή: ΠΕΟ (φ.β σελίδα)

Τερματισμό της απεργίας αποφάσισε η «Ισότητα»

22/05

Τον τερματισμό των απεργιακών του μέτρων αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκύπριας Συντεχνίας «Ισότητα».

Σε ανακοίνωσή της, η Συντεχνία αναφέρει ότι το ΔΣ, αφού έλαβε υπόψη το αποτέλεσμα των επαφών του με όλες, σχεδόν, τις πολιτικές παρατάξεις, μεταξύ των οποίων και του κυβερνώντος κόμματος, ιδιαίτερα την εκπεφρασμένη βούληση τους για στήριξη ή/και διευθέτηση του ζητήματος, αποφάσισε να τερματίσει τα απεργιακά μέτρα.
 
Όπως σημειώνει από τη Δευτέρα, 27/05/2019, αρχίζει ο διάλογος, με εντατικούς ρυθμούς, για επίλυση των ζητημάτων, το συντομότερο δυνατό.

 

πηγή: Stockwatch

✇ Baraka Kültür Merkezi

Hasanbulliler Destanı – Şifa Alçıcıoğlu

By Nazen Şansal — June 17th 2019 at 11:08

bulli

  Argasdi yeni sayımız "Çocukluk" dosya konusu ile hazırlanırken, son sayımızdan "Kültür" sayfası yazımız...

bulli

 

Sıcak ve kurak, tefeciliğin ve hırsızlığın ayyuka çıktığı bir yıl: 1877… Kıbrıs’ın en uzak topraklarında, dağlık ve ormanlık bölgeleriyle ulaşımın çok zor sağlandığı, *Şeher’den ve ticaretten uzak bir bölge: Baf… Yoksulluğun ve cahilliğin pençesine düşmüş bir halkın kahramanları: Hasanbulliler… İşte böyle bir zamanda bir destanın yazılma hikayesi başlar: Kuş, civciv ya da tavuk manasına gelen (pouli) Bulli lakaplı kardeşlerin yaşadığı Baf kazasına bağlı Mamonya köyünden kıvılcımlanan, kimilerine göre eşkıya, kimilerine göre birer kahraman olan Hasanbulliler’in bitmeyen şarkısı böylece çalınmaya başlar kulaklarınıza… Hasan Ahmet Bulli, kendisine atılan iftira ve yalancı tanıkların ifadesiyle mahkumiyet cezası alınca, bu yapılan haksızlığa dayanamaz ve kendisini tutuklamaya gelen zaptiyelerin ellerinden kaçarak, dağlara sığınır. 18 ay süren bu kaçak yaşantısında, onu yakalamak için bölge polislerinin yanında Lefkoşa’dan da on kişilik bir zaptiye ekibi gelir. Ancak onu yenen ve zaptiyelere yakalanmasına neden olan şey o yıllarda Kıbrıs’ın en büyük hastalıklarından biri olan sıtmadır. Sıtmaya yakalanan Hasan, tutuklanır ve bir onbaşıyı öldürmekten yargılanıp idama mahkum edilir. Ama cezası daha sonra ömür boyu hapse çevrilir. Bu sırada abilerinin ardından Kaymakam lakaplı ortanca kardeş Mehmet Ahmet Bulli ve küçük kardeş Hüseyin Ahmet Bulli (Gavunis) de bir kavgada bıçakladıkları birinin ölmesi üzerine dağlara çıkarlar. Kardeşlerinin zor durumda olduğunu haber alan büyük kardeş Hasan Bulli, onlara yardım için Büyük Han’da bulunan hapisaneden kaçmaya çalışırken vurulup öldürülür. Destanın kalan kısmını Hasanbulliler’in kardeşleri Mehmet yani Kaymakam ve sarı yüzlü olduğu için kavun anlamına gelen Gavunis lakaplı Hüseyin ve arkadaşları yazacaktır. *** Kaymakam der, aslımızı sorarsanız Mamonya, Bakınız bize ne yaptı bu dünya Biz ne Hanya biliriz ne de Konya Talha’nın garazı varıdı bize İsterdi ille versin bizi İngilize Hüseyin Bulli der, ben Hüseyin Bulliyim hem firavun Merhametim yoktur, kim olsa kıyarım Hatır bilmem, her arzumu yaparım Öldüm teslim olmadım İngilize … (1)   Kıbrıs’ta artık farklı bir devir vardır. Soğuk tavırları, küçümseyici bakışlarıyla adaya ayak basan İngilizler, “bozulan” düzeni yeniden sağlamak için asi ilan ettiği bu gençlere karşı acımasız bir şekilde savaşmayı kafasına koymuştur. Ne var ki İngilizlerin yarattığı bu sömürü düzenine karşı halkın tarafı da bellidir. Cinayet, hırsızlık, kadın kaçırma gibi adi suçlar işlemiş olmalarına rağmen, ister korkudan, ister hayranlıktan deyin, onlara karşı saygı duyan halk, yardımda bulunmaktan asla çekinmemiş ve hiçbir zaman onları ele vermemiştir. Dönemin polis komutanı, Kareklas, Hasanbullilerle ilgili hazırlamış olduğu kitapçıkta şu ifadeleri kullanmıştır: “Bu rapor, Hasanbulliler ve arkadaşlarının suç faaliyetlerinin tüm hikâyesidir. Limasol ve Baf sınırındaki köylerde ve ayrıca bunlara komşu olan köylerde, onların işlemediği bir tür suç ya da yaptıkları kirli bir iş olmayan hiçbir köy yoktur. Eminim ki, köylerin çoğunda sadece erkekler değil, kadınlar ve çocuklar dahi onları desteklemekte idiler ve onlar köyde bulunduğu sırada polisin gelmekte olduğu görüldüğü zaman, ya köydeki erkekler, kadınlar ya da çocuklar koşarlar, onlara haber verirler ve kaçaklar tedbirlerini alırlardı.” Fakat Mehmet Talha adında birisinin kurduğu tuzak sonucunda İngilizler tarafından yenilgiye uğratılırlar. Rumca yazılan ve Hasanbullileri gaddar ve zalim bir şekilde gösteren destanda olay şu şekilde anlatılmaktadır: Çevirdiler martinleri birbiri ardına Küçükleri Hüseyin’i o saattan benzettiler kalbura Soruşturma için götürdüler Kasaba’ya Hısımları çekerdi saçlarını yola yola İş gelsin bir yere, asılmaya kalsın On üç ay hem da beş gün durmadan savaştılar (2) *** 1900’lü yılların başında Lokman Hekim olarak bilinen, Dr. Hafız Cemal tarafından yazılan Türkçe destan, dellal olan Aynalı tarafından okunmakta idi. Yazıldıktan tam bir asır sonra 2000 yılında “Dance of Cyprus” dans grubu tarafından tiyatral bir şekilde sahneye taşınan Hasanbulliler destanı, Tahsin Oygar ve Hüseyin Saltan tarafından bestelenen sözlerle yeniden hayat bulmuştu. 2012 yılında ise Sol Anahtarı tarafından “Başka Bir Şarkı” isimli albümden bizlere seslenme fırsatı yakalamışlardı adeta… Bazen adaletsizliğe isyan duygusuyla halkın zihninde kahramanlar ortaya çıkar ve tıpkı yel değirmenlerine karşı savaşan Don Kişot, zenginden alıp fakire veren Robin Hood gibi zorba bir dünyada masalsı bir kahramanlık yaratırlar. Oysa gerçek kahramanlar içimizden çıkanlardır. Onlar ki bu memlekete emek veren, onuruyla mücadele edenlerdir. İlk kez Kıbrıs adasının dışına çıkıp hemşirelik eğitimi alan Türkan Aziz ve adı resmi tarih kitaplarına geçmeyen kadın kahramanlar yanında Kıbrıs’ın tarihine damga vuran ve özellikle İngiliz Sömürge Yönetimi’nin düzenine karşı kendi “adalet” anlayışlarını getiren, isimlerine destanlar düzülen Hasanbulliler, Arap Ali, Gavur İmamlar vardır!   Şifa Alçıcıoğlu Sifalcicioglu@gmail.com   *Şeher: Lefkoşa   (1)  Hasanbulliler Destanı, Dr. Hafız Cemal, okuyan dellah Aynalı. (2)  Hasanbullilerin Türküsü, Hristodulos Çapura, Türkçe’ye çeviren: Burhan Mahmudoğlu   Kaynak: Bir Zamanlar Kıbrıs’ta, Ahmet Haşim Gürkan, Galeri Kültür Yayınları. https://www.youtube.com/watch?v=pCXTB6SX5JI Hasan Bulliler Destanı- Sol Anahtarı
✇ ΝΕα Διεθνιστική Αριστερά

Χονγκ Κονγκ: Ένα εκατομμύριο στο δρόμο ενάντια στο νόμο για έκδοση υπόπτων στην Κίνα!

By puk — June 16th 2019 at 15:31
Ενώ για τρίτη μέρα έχει παραταθεί η συζήτηση στο Νομοθετικό Συμβούλιο, και το κίνημα συνεχίζει να βρίσκεται μαζικά στους δρόμους. Ρεπορτάζ με βάση πληροφορίες από το chinaworker.info, σάιτ του τμήματος της CWI σε Κίνα/Χονγκ Κονγκ/Ταιβάν Στις 9 Ιουνίου, ένα εκατομμύριο άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους, εκδηλώνοντας την οργή τους απέναντι στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης που θα επιτρέπει […]
✇ ΝΕα Διεθνιστική Αριστερά

Ευρωεκλογές 2019: Ο πρώτος Τουρκοκύπριος Ευρωβουλευτής, η άνοδος της ακροδεξιάς και η αποφασιστικότητα της αριστεράς που χρειαζόμαστε

By puk — June 16th 2019 at 07:09
Με την εκλογή του πρώτου τουρκοκύπριου Ευρωβουλευτή, αλλά και με λιγότερο από τους μισούς ψηφοφόρους να ψηφίζουν στις ευρωεκλογές, μεγάλες απώλειες στο κυβερνών κόμμα, μικρή άνοδο στο ΑΚΕΛ αλλά μεγάλη άνοδο στην ακροδεξιά, έκλεισαν οι φετινές Ευρωεκλογές της Κύπρου. Οι εκλογές στην Κύπρο δεν ήταν πολύ διαφορετικές από ότι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ψήφισαν λιγότεροι από […]
✇ Baraka Kültür Merkezi

Nenemin Deyişiynan (Kıbrıs Kültürü Üzerine Yazılar) Kitabı Lefkoşa Kitap Paylaşım Kutularında

By Nazen Şansal — June 14th 2019 at 09:09

1

1

Baraka aktivisti Şifa Alçıcıoğlu’nun yazdığı ve Argasdi kitaplığından çıkan Nenemin Deyişiynan (Kıbrıs Kültürü Üzerine Yazılar), Lefkoşa’nın çeşitli yerlerindeki kitap paylaşım kutularına bırakıldı. Dileyen okurun ücretsiz olarak ulaşması hedefiyle paylaşılan kitap, her yaştan okuyucuya hitap ediyor. Baraka Kültür Merkezi’nin Kültür Dairesi’nin katkılarıyla bastığı kitabın içeriğinde çocuk oyunlarımızdan ovalarımızda yetişen yabani bitkilere, özgür Kıbrıs eşeklerinin tarihinden goncoloz hikayelerine, değişen ölçü birimlerinden kaybolan mesleklere kadar çok çeşitli temalarda araştırma yazıları yer alıyor. Ayrıca kitapta Mehmet Altuner ve Mustafa Korkut’un arşivinden eski Kıbrıs fotoğrafları da bulunmakta. Kitabın bırakıldığı paylaşım kutuları: Arabahmet Kültür Evi karşısı, Barış Manço Parkı, Dr. Fazıl Küçük Parkı, Kermiya Parkı ve Lefkoşa Belediyesi vezne önü. 2  4
✇ Kaymakkin Weekly

This week at Kaymakkin: Roots reggae & Dub & Mojitos kahvene

June 13th 2019 at 21:24
This week at Kaymakkin: Roots reggae & Dub & Mojitos kahvene & Vegan Kitchen: Vegan and vegetarian pasta

This week at Social Space Kaymakkin

No photo description available.

(Παρασκευή 14/6 20:30)

Στις 14 Ιουνίου υποδεχόμαστε στο Καιμάκι την Syrina Sound System για Roots reggae & Dub. Με σπεσιαλ μοχίτος!!!

Οn the 14th of June we wellcome Syrina Sound System at Kaymakkin for Roots reggae & Dub. With special mojitos!!!


Image may contain: food
 

(Saturday 15/6 14:00)


red pasta
green pasta
sophisticated salad

Your contribution and donations keep Kaymakkin alive!


About Kaymakkin


Η συμμετοχή σας τζαι οι εισφορές σας κρατούν το Kaymakkin ανοιχτό!
Kaymakκιν, located in the old neighbourhood of Kaymakli*, is an attempt to create a common space, open to individuals and groups aiming for political, social, and cultural intervention. It is the outcome of the realisation of the need for a space where we can spread and exchange ideas, form networks and interact in Nicosia. It is a self-managed space, and its operation relies on self-organisation and collective action. Kaymakκιν is managed by an assembly of individuals and collectives through direct democratic and horizontal organisational structures and consensus decision-making processes. Against the dominant rationale of hierarchy and the exercise of power “from above”, against capitalism and neoliberalism, we organize outside a commercial framework and the logic of profit. read more...

Address: Archiepiskopou Makariou III No. 127, Kaimakli

Kaymakκιν address is 127, Archiepiskopou Makariou III Avenue, in the old neighbourhood of Kaimakli, southern Nicosia. It’s situated on the corner of Makariou III Avenue and Vasileos Pavlou Street, around 50 metres after Platanos Café, and before the Saint Barbara Church Square.

It can be reached via car, or the City Bus 148. It’s a 10 minute bicycle ride from the Walled Town of Nicosia, or alternatively a 30 minute walk.

Copyright © 2019 Kaymakkin Social Center, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp
✇ Birleşik Kıbrıs Partisi

Polis teşkilatı baştan aşağı mercek altına alınmalıdır.

By birlesikkibrispartisi — June 13th 2019 at 13:05

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Sekreteri Salih Sonüstün, ülkedeki polis teşkilatının baştan aşağı mercek altına alınarak, yeniden yapılanması gerektiğini vurguladı.

“Ülkede suç patlaması yaşanırken, elindeki soyguncuları kaçıran, çete ihbarlarını değerlendirmeyen ve işlenen cinayetleri aydınlatamayan bir polis teşkilatına ihtiyacımız yoktur” diyen Salih Sonüstün, İranlı kaçakçıyı 20 Bin sterlin karşılığı hapisten kaçıran polisle ilgili iddiaların ibret verici olduğunu belirtti.

Başlarınızı kuma sokarak sorumluluktan kurtulamazsınız.

Siyasi iradenin olmadığı, her türlü suçluların ülkeye ellerini kollarını sallayarak girdiği koşullarda, halkımızın can güvenliği kalmadığını dile getiren BKP Genel Sekreteri Salih Sonüstün, yetkililerin başlarını kuma sokarak sorumluluktan kurtulamayacağını vurguladı.

Görevlerini yapmayan kamu görevlileri hesap vermelidir.

Lefkoşa Belediye Başkanı’nın verdiği çete listesini dikkate almayan İç İşleri Bakanı Ayşegül Baybars ve Polis Genel Müdürlüğünü açıklama yapmaya çağıran BKP Genel Sekreteri Salih Sonüstün, görevlerini yapmayan kamu görevlilerinin  hesap vermesini istedi.

“Kuzey Kıbrıs kimsenin sorma gir hanı değildir” diyen Sonüstün, “Uluslararası hukukun dışında,  İçinde yaşamaya zorlandığımız statüko,  sorunların temel kaynağıdır” dedi.

✇ Baraka Kültür Merkezi

7. Baraka Yaz Kursları Başlıyor

By Kamil İpçiler — June 13th 2019 at 09:20

62505324_2406890386040960_512635717218729984_n

Baraka Kültür Merkezi, her yıl olduğu gibi bu yıl da yaz aylarında ilkokul çocuklarına (7-11 yaş) yönelik yaz kursları düzenliyor. Yedincisi gerçekleştirilecek yaz kursları yine ücretsiz olarak, gönüllü bir çabayla ve kolektif bir emekle hazırlıklarına başladı.Kursların bu yılki teması ise: ‘Kağıda Kaleme Sarılın’. Alanında deneyimli öğretmenler eşliğinde çocuklarla buluşulacak kurslarda; eğitsel spor oyunları, seramik, müzik, İngilizce, Yunanca, yoga, görsel sanatlar, halk dansları, modern dans, satranç ve daha birçok farklı etkinlik yer alacak. Bu sene iki farklı etaptan oluşacak olan yaz kursunun ilk etabında çocuklar, 19 Haziran’dan ay sonuna kadar her Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri Kapalı spor salonunda eğitsel spor oyunları aktivitesi yapacak. Ardından 1 Temmuz itibari ile Baraka Kültür Merkezi Lokalinde bilimsel ve sanatsal faaliyetler ile buluşacak. Kurslar, 20 Temmuz Cumartesi günü ise renkli bir şölen ile son bulacak. Ülkede yaşanan muhafazakarlaşmanın ve yoksulluğun artarak devam ettiği bu süreçte en önemli varlığın çocuklarımız olduğunu biliyoruz. Ve herkese de bunların karşısında Kağıda Kaleme Sarılın diyor, ülkemizde çocuklarımızı bilimle, sanatla, sporla buluşturacak aktivitelerin artmasını diliyoruz.
✇ ΓΡΑΝΑΖΙ

Για το Brexit: πώς η συμμετοχή στην ΕΕ υπονομεύει την αριστερά

By granazi — June 11th 2019 at 10:18
Σύμφωνα με το blog του πανεπιστημίου LSE για το Brexit, που δημοσίευσε το άρθρο που ακολουθεί, «σε ένα πρόσφατο κείμενο του, ο Peter Verovsek επέκρινε τους αριστερούς υποστηρικτές του Brexit ισχυριζόμενος ότι υποστήριζαν μια “κρατικιστική, εθνικιστική πρωτοβουλία” που θα μπορούσε να ωφελήσει μόνο τη δεξιά. Ο Peter Ramsay, καθηγητής νομικής στο LSE απαντά, υποστηρίζοντας ότι …
✇ Yeni Kıbrıs Partisi

İstanbul seçimine 1 hafta kalırken – Özkan Yıkıcı

By YKP — June 16th 2019 at 17:56
Dokunmadan olmaz; garip paradoks yeniden karşımda dimdik geliverdi! “Onca Türkiyeleşme gerçeğimiz, son koltuk hesabında olduğu gibi TC direk talimatlamaler, Doğu Akdeniz gaz krizindeki gelişmeler, burada yaşayan yerel nifustan fazlası TC yurtaşı olma durumu” gibi birçok içeleşen K. Kıbrıs gerçeğine karşın, dünyada değişik beklentielrle yorumlanan ve önemi oldukça yüklerle ağırlaşan İstanbul belediye seçimi, bizlerde hala gündeme […]
✇ Yeni Kıbrıs Partisi

Kıbrıs’taki olayları NATO talimnamelerine veya özel harp psikolojik savaş yöntemlerine göre yorumlamak -15- Ulus Irkad

By YKP — June 15th 2019 at 14:19
İddiaların aksine okuduğumuz belgelerde Türk Özel Harp Dairesi’nin aslında gerek EOKA mücadelesinde gerek TMT’nin harekete geçirilmesi, 1963-64 Olayları ve 1974 olaylarından bihaber olmayıp bayağı hazırlıklı olduğu ortaya çıkıyor. Aşağıdaki açıklamalar da bunlara örnek teşkil ediyor: “Kıbrıs’ta bölgelerimize sahip olma ve savunma amaçlı takviye sağlama faaliyetlerimiz devam ediyor, asker alma kanunuyla askere gelen Kıbrıslı gençlerimiz adaya […]
✇ Yeni Kıbrıs Partisi

Karışıklık ile provokasyon karmaşası – Özkan Yıkıcı

By YKP — June 14th 2019 at 17:53
Konuyu anlama adına iki olgu önemlidir.Öncelikle, yaşanan günlerimiz, normal denecek kurallara bağlı değildir.Daha geneli, kapitalist sistemin kendisi krizlerle boğuşuyor. Krizin olması yanına, krizi yönetememe ve seçenek oluşturamama handikapları da eklenmektedir.Bu koşullar ise krizlerin krizle sürdürülme gerçeği yanında, kontrolsuz olma tehlikelerini de geliştirmektedir. KOntrolsuz olma yanında, hegemonya kartlarının yeniden karılması, fırsatları kulanmak isteyenlerin de harekete fay […]
✇ Yeni Kıbrıs Partisi

TC’nin gölgesinde, bölüşüm hükümeti görevde

By YKP — June 14th 2019 at 15:30
YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı, yeni hükümeti değerlendirdi. Açıklama şöyle Hala insanlar “dörtlü neden bozuldu?” diye merak ederken, HP başkanı iddialı açıklamalar yapıp, pozlar ortaya koyup sanki önemli bir nedenle istifanın gerçekleştiği izlenimi yaratmaya çalışıyordu. Ersin Tatar’ın açıklamaları birçok şeyin daha net anlaşılmasını sağladı, bu hükümetin TC’nin son padişahı Tayyip’e biat edecek bir yapılanma olduğu […]
✇ Yeni Kıbrıs Partisi

Entellektüel hiç bu kadar gerekli olmadı… – Fikret Başkaya

By YKP — June 13th 2019 at 17:58
Türkiye “aydın”ın harman olduğu bir ülke. Dünya’da herhalde bu kadar “aydını” olan başka bir ülke yoktur. Bir eğitimden geçmek, diploma sahibi olmak ‘aydın’ sayılmaya yetiyor. Okumuşlar, söze,  ‘bir aydın olarak’ diye başlıyor… Velhasıl burası ‘aydını’ bol ama nedense ‘aydınlatanı kıt’ bir ülke… Peki neden? Aydın olmak, bir okuldan, üniversiteden mezun olmaksa, bir diploma sahibi olmaksa, […]
✇ Yeni Kıbrıs Partisi

Sudan karışık, Kazakistan sıkıntılı – Özkan Yıkıcı

By YKP — June 11th 2019 at 17:47
Etrafımızdaki krizler, ilgisizlikle resmi idolojik kuşatma ikileminde yaşamaya devam etmektedir. Öylesi bir kamuoyu oluştu ki brakın etraftakileri, kendi içindeki gerçeklerden de uzak durarak gerçeklerin tehlikeli olduğu koşulalrdan geçiyoruz. Öyle koşullar da olunca, etrafımızdaki veya dünyada olan gelişmelerden de epey uzakta, başka hayalerle yaşamaya devam edilmektedir. Oysa, dünya salt Ersin Akıncı denkleminde veya Türkiyeleşme tek boyutlu […]
✇ Yeni Kıbrıs Partisi

Hatırlatmalarla gündem dolaşımı – Özkan Yıkıcı

By YKP — June 9th 2019 at 17:45
Aslında Bayram tatili bizde Cuma günü sonlandı. Hafta sonuna gelişi sonucu, normal bitiş değil de hafta başıyla yaşam brakılan normal yerden devam edecek gibidir. Gerçi  tatil ve dinsel Bayram olmasına karşın, öylesine yüklü gelişmeler gerçekleşti ki donuklaşan zamana rağmen, insanlar istemeden bazıalrından etkilendiler. Aklıma ikili tutumlarla Seksenlerdeki dolaşım gelir; Cunta baskılanma döneminde bazı arkadaşlar yankı […]
✇ Yeni Kıbrıs Partisi

Gölgelerin oyunlarından sıyrılmak – Özkan Yıkıcı

By YKP — June 7th 2019 at 17:43
Bayram tatiline girerken, iki çarpıcı gelişmelyle birlikte yaşandı. Hükümet koltuk kesimi, Türkiyenin tastik şerbetini içip, içini de temizledikten sonra, göstermelik kalan “güven oyunu da” alarak tatile yorgun teslimiyet ezanıyla namazını kılıp girdi. İkinci olay banbaşka gerçeklikle yaşandı; Trafik cinayeti 3  kişinin daha canına kasteti. Böylesi havayla sonunda dinin Ramazan bayramına girildi. Birçok söz edildi. Bolca […]
✇ Yeni Kıbrıs Partisi

Bayram hararetiyle kaçırılmaması gereken gerçekler – Özkan Yıkıcı

By YKP — June 5th 2019 at 17:40
Bir değil, aslında 1  haftaya yayılan Bayram  nedeniyle tatil dönemine de girdik. Bayramın ikinci gününü de tamamlamak üzereye bulunuyoruz. Dini bayram olması ve tatil sendromuyla birleşmesi nedeniyle, mutlaka başta politik gelişmelerden kopma dönemi de yaşanması normaldir. Bundandır ki ister Bayram nedeniyle  direk yaşanılan gelinen aşama sosyolojisi veya tatil dinlemeyen gelişmelerin can yakarak devamlılık olgusu da […]
✇ Yeni Kıbrıs Partisi

Lakırdı sofrasından lafazanlık nameleri – Özkan Yıkıcı

By YKP — June 2nd 2019 at 17:37
Mutlaka hedefi olan veya karşısındakine bir şey anlatmak isteyenlerin kurguladıkları veya yaşadıkları hikayesi de vardır. Kendi hikayesini anlatarak hedefini veya geçmişle övünerek öne çıkma esrumanı olarak kulanır. Ülkemiz insanı genelde deniz iklimli kültürel gerçeğin de kendisidir. Bolca konuşmayı seven gerçekliği vardır. Tabi ki anlatacak fazla olgusu olmayan veya söylenmesi gereken gerçeklerden kaçma sonucu, yalanların da […]
✇ Yeni Kıbrıs Partisi

İdlip krizinden Hindistan seçimlerine – Özkan Yıkıcı

By YKP — May 31st 2019 at 17:33
Mayısa elveda, Hazirana merhaba demekle meşkuluz! İklimlerin daha bir bozulma havası da tüm canlılığımıza etki yapmaya devam ediyor. Boşuna değil, sosyal muhalefetli ülkelerde AB parlemento seçimlerinde Yeşiller oylarını artırdı! Yine, kriz ve iklim bozulması dengesizlikleri de faşist rejimleri normaleştirmeğe devam etmesi de boşuna değil. AB seçimlerinde artaaan faşist parti oyları ve enson Hindistan seçimleri sonuçları, […]
✇ Yeni Kıbrıs Partisi

Türkiye’den Belçika’ya aynada kalanlar – Özkan Yıkıcı

By YKP — May 29th 2019 at 17:30
Farkında olmasak daa iki ülke gerçeği, direk burada da yansımaktadır. Türkiyedeki rejim değişimi ile AB Parlementer seçimleri, direk K. Kıbrısa da dalga dalga gelip vurdu. Öğretmenler sendikasının da belirtiği gibi Halasultan imgesiyle politik müdahale ekseni de direk mesajını verdi. Ayni şekilde, yapılan AB parlemento seçimleri ile K. Kıbrısın hem üye hem de muktesebat dışı ikileminin […]
✇ Yeni Kıbrıs Partisi

Bana göre sürpriz yok! – Özkan Yıkıcı

By YKP — May 27th 2019 at 17:27
Nasıl ki yeni kurdurtulan Kuzey Kıbrıs yönetimindeki gelişmeler anormll değilken; Kurulurken ki sırf fazla eleştiri almasın diye gündüz bazı avantalı tartışmalı mukavele edip makamı kazandığı inanılan kişinin, akşamın gecesindeki yolculukla Elçilik girişiyle çıkış sonrası listeden çıkarılması da gayet Münasip gelip sürpriz gelmezken; Türkiyede daha başlarken ki anormal yerel seçim koşulların normal gidişat değil de daha […]
✇ Yeni Kıbrıs Partisi

Çarşambanın malumu, perşembeye de yansır! – Özkan Yıkıcı

By YKP — May 22nd 2019 at 17:22
Çarşanba ikindini, gezmeğe gitiğin Gaziverandan Lefkoşaya geri döndüm. Aklımda yine bir yazı derlemek geçti. Aslında, konumu daha çok uluslar arası alandan seçmeği düşünüyordum. Yorgunluk ve sonra yemek yeme harcanan zamanla, gecenin de eşiğine geldim. Aklıma Suriye ve Lipya geçiş yapıyor haldeydi. Ama, haberleri de dinleyip gecenin de gelişiyle, Çarşanbanın malumunu perşenbeyle örtüşme geçti. Nede olsa, […]
✇ Yeni Kıbrıs Partisi

Güncel hayattan yakarışlar – Özkan Yıkıcı

By YKP — May 19th 2019 at 17:19
Pazarın ikindisine de bulunuyorum. Günün sıcaklığı ağır ağır tükenme yolunda. Güneşin azalan ışıklarıyla, gecenin seyredilme anları da yaklaşıyor. Fakat gün önemli! 19 Mayıs olmaktadır. Türkiyenin Kuruluş başlangıç tarihi olarak Atatürkün Samsuna çıkışının tam 1  asırlık zamanın da oluşmasının birleşimi olmaktadır. Herhalde olanlarla kocaman 1  asrın geldiği aşamanın kıyası yapılması gerekmekteyken, genelikle güncel oynama kuralı sonucu, […]
✇ Yeni Kıbrıs Partisi

Mayıs: kanlı yakın tarihi, devrimci direnişler ve günümüz yaşanmışlarıyla yüklü bahar ayı! – Özkan Yıkıcı

By YKP — May 17th 2019 at 17:17
Senenin bir haftasını daha tarihe katıyoruz. Mayıs ayı ile aslında başlaması gereken Kuş cıvıltılı, çiçek kokulu doğanın tam yaşanamadığı günlerden geçiyoruz. Boğulan kentler, rantlaştırılan kırlar ile havanın dahi en tutarsız günlük yaşanmışlığı ile birlikte, bir Mayıs haftasını daha tamamlıyoruz. Tamamlerken de artık ilweride yaşanacak şekliyle de “16 Mayıs K. Kıbrıstaki Karikatür davası sonucunu” da yakın […]
✇ Yeni Kıbrıs Partisi

ABD taktikleriyle Japonya’dan İran’a yorumlamalar – Özkan Yıkıcı

By YKP — May 15th 2019 at 17:13
Yaz sıcakları ile toz bulutları arasında boğuşurken, siyaset ayni bilmecenin içine girmemekle meşkuldur. Gerçi, bizler biraz da sıcağın beyinleri dondurtması ile ilgisizlik cenderesinde serinme arayışalrında oluyorsak da politik ısınma yöremizde devam etmektedir. Türkiye YSK sandık darbesiyle yeni sıçrama yeniden İstanbul il belediye başkanlık seçimine, antidemokratik kuralsızlıklarla ve baskı aygıtlarıyla hayata devam ediyor, K. Kıbrısta belirsizlikle […]
❌