One Radical Planet

🔒
❌ About FreshRSS
There are new available articles, click to refresh the page.
Before yesterdayDefault

Χαιρετίζουμε την επιστροφή της «Αβρούπα»!

By Union of Cypriots - Kıbrıslılar Birliği - Ένωσις Κυπρίων
25.06.2020 – Ως Ένωσις Κυπρίων, θα θέλαμε να ανακοινώσουμε στο κοινό ότι καλωσορίζουμε την επιστροφή της εφημερίδας Αβρούπα με το όνομά της, η οποία αγωνίζεται γενναία ενάντια στην τουρκική κατοχή εδώ και δεκαετίες. Από την πρώτη της δημοσίευση το 1997, η εφημερίδα Αβρούπα προκαλεί δυσφορία στους κατακτητές και τους συνεργάτες τους, και αυτός είναι ο…

Continue reading

We salute the return of “Avrupa”!

By Union of Cypriots - Kıbrıslılar Birliği - Ένωσις Κυπρίων
25.06.2020 – As Union of Cypriots, we would like to announce to the public that we welcome the return of the Avrupa newspaper with its name, which has been bravely fighting against Turkish occupation for decades. Since its first publication in 1997, Avrupa newspaper discomforts occupiers and collaborators, and this is why it becomes a…

Continue reading

“Avrupa”nın geri gelişini selamlıyoruz!

By Union of Cypriots - Kıbrıslılar Birliği - Ένωσις Κυπρίων
25.06.2020 – Kıbrıslılar Birliği olarak, Türk işgaline karşı mücadelesini en ön cephede on yıllardır cesurca veren Avrupa gazetesinin kendi ismiyle geri dönüşünü büyük bir mutluluk ile karşıladığımızı kamuoyu ile paylaşmak isteriz. 1997 yılında yayın hayatına başladığı günden itibaren işgalcileri ve işbirlikçileri rahatsız eden Avrupa gazetesi onurlu tarihi boyunca Türkiye tarafından organize edilen sayısız kurşunlama, bombalı…

Continue reading

Afrika’dan tekrar Avrupa’ya

By Union of Cypriots - Kıbrıslılar Birliği - Ένωσις Κυπρίων
Oz Karahan – Avrupa Gazetesi (28.06.2020) – Afrika gazetesine karşı gerçekleşen karalama ve linç girişimlerine geçtiğimiz günlerde tüm Kıbrıslılar olarak şahitlik ettik. AB fonlarından destek alarak yaptıkları göstermelik insan hakları projeleri için, bu defa bir avuç Afrikalı öğrenciyi ön cepheye atarak gazetemize saldırtan güruh tuhaf bir “zafer sarhoşluğu” içerisinde bugün. Şener Levent’in gazetemizin ismini değiştirme…

Continue reading

AKEL ve cumhurbaşkanı adayı “Papadopulos”

By Union of Cypriots - Kıbrıslılar Birliği - Ένωσις Κυπρίων
Oz Karahan – Avrupa Gazetesi (29.06.2020) – Kıbrıs’ın işgal bölgesinde “barış” naraları atan ancak “barış” yapacakları Rumca konuşan Kıbrıslılar ve Kıbrıs’ın özgür bölgelerinden bihaber insanlarımıza selamlar… Geçmişi Enosis’e adanan hayatlar ve marşlar ile bezeli AKEL’e oy vermek için birbirini ezen insanlarımıza ve Avrupa Parlamentosu’nda bir “yüro atmak” için AKEL’in kapısından ayrılmayan “sol” grupcuk ve particiklere…

Continue reading

Kıbrıs’ta Elenizmin sonu

By Union of Cypriots - Kıbrıslılar Birliği - Ένωσις Κυπρίων
Oz Karahan – Avrupa Gazetesi (05.07.2020) – Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de başlattığı faaliyetler sonrasında Yunanistan medyası ve siyaseti “savaş” konusunu ele almaya başladı yine. Savunma sanayisi olmayan, devlet yönetmekten aciz, daha çok hanedanlar demokrasisine sahip zayıf bir ülke olan Yunanistan’ın tarihi, boyundan büyük sözler ve hezimetler ile doludur. Sözde “demokrasi”yi dünyaya kazandıran bir halk, bağımsızlığından bugüne…

Continue reading

Kıbrıs Cumhuriyeti üniter “konsesyonal” bir devlettir!

By Union of Cypriots - Kıbrıslılar Birliği - Ένωσις Κυπρίων
Oz Karahan – Avrupa Gazetesi (06.07.2020) – Hayatım boyunca Kıbrıs sorunu ile ilgili birçok siyasi, gazeteci ve akademisyen ile birlikte çeşitli münazaraların içinde bulundum. Zaten tüm Kıbrıslıların kaçamadığı bir konudur Kıbrıs sorunu. Her muhabbetin başında ya da sonunda açılıverir konu. Herkes kendince çok bilgilidir, kendince bir fikri vardır. Kimileri okuduğu için, kimileri yaşadığı için bu…

Continue reading

Sorun Ayasofya değil, milli şuur eksikliğidir

By Union of Cypriots - Kıbrıslılar Birliği - Ένωσις Κυπρίων
Oz Karahan – Avrupa Gazetesi (12.07.2020) – Türkiye’de Ayasofya’nın yeniden cami olmasının önünü açan danıştay kararına tepkiler her geçen gün büyüyor. Bu konu Yunanistan, Kıbrıs ve hatta bu kararın Atatürk’ü hiçe saymak olduğunu düşünen ve Erdoğan’a karşı olan kesimi temsil eden Türkiyeli gruplar için bile rahatsızlık teşkil ediyor. Erdoğan bu kararından geri döner mi? Sanmıyorum.…

Continue reading

Kıbrıs için tek çözüm: Konsesyonalizm, yani Kıbrıs Cumhuriyeti

By Union of Cypriots - Kıbrıslılar Birliği - Ένωσις Κυπρίων
Oz Karahan – Avrupa Gazetesi (13.07.2020) – Kıbrıs için önerilen “çözümler” ve bu çözümlere arka çıkan grupları kısaca bir özetleyelim. Enosis, yani Kıbrıs adasının Yunanistan ile birleşmesi fikri başta EOKA, AKEL ve Yunanistan tarafından kumanda edilen Rumca konuşan Kıbrıslıların, konsesyonal Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmadan önce ve kurulduktan sonra Kıbrıslar arasındaki toplumsal hadiseler sırasında inanmaya devam ettikleri…

Continue reading

15 ile 20 Temmuz arasında Kıbrıs

By Union of Cypriots - Kıbrıslılar Birliği - Ένωσις Κυπρίων
Oz Karahan – Avrupa Gazetesi (19.07.2020) – Kıbrıs ve Kıbrıslı için Temmuz ayından daha acı bir ay yoktur. Temmuz ayında, yönetimi bugün Rumca konuşan Kıbrıslıların elinde olan Kıbrıs’ın güney bölgelerinde iki adet siren duyulur. Biri cılız biri güçlü. Yine Temmuz ayında, Türkiye tarafından işgal edilmiş Kıbrıs’ın kuzey bölgelerinde iki kez gürültü duyulur. Biri insan homurdanması…

Continue reading

Türkiye’ye karşı cılız yaptırımlar çözüm getirmez

By Union of Cypriots - Kıbrıslılar Birliği - Ένωσις Κυπρίων
Oz Karahan – Avrupa Gazetesi (20.07.2020) – Anastasiadis geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Avrupa Konseyi toplantısının açılışında yaptığı konuşmada Türkiye’ye karşı AB yaptırımlarının artırılması gerektiğini savundu. Gerekçe ise tabiki Münhasır Ekonomik Bölge (MEB). Bununla ilgili de açılışta yaptığı konuşma haricinde de Avrupalı liderler ile temaslar yaptı. İstenilen şey, TPAO ve ona bağlı iki şirketin yanında, bu şirketlerde…

Continue reading

Niyazi Kızılyürek: Avrupa Parlamentosu’nda bir “hibe avcısı”

By Union of Cypriots - Kıbrıslılar Birliği - Ένωσις Κυπρίων
Oz Karahan – Avrupa Gazetesi (26.07.2020) – Avrupa Parlamentosu seçimleri 26 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleşti. “İşgale karşı, birlikte ve güçlü” söylemi ile hayatlarını bu topraklar için mücadele vererek geçirmiş Şener Levent, Faize Özdemirciler, İbrahim Aziz, Zeki Beşiktepeli ve Leyla Kıralp gibi isimlerle birlikte Yasemin Hareketi olarak biz de bu seçime katıldık. Bu seçimde medya kuruluşlarının…

Continue reading

Fransa: Kıbrıs’a davet edilen yeni NATO gücü

By Union of Cypriots - Kıbrıslılar Birliği - Ένωσις Κυπρίων
Oz Karahan – Avrupa Gazetesi (27.07.2020) – Şüphesiz ki geçtiğimiz günlere damgasını vuran en önemli gelişmelerden biri Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Kıbrıs konusunda yaptığı açıklamalardı. Nikos Anastasiadis ile Paris’te görüşme gerçekleştiren Macron basına verdiği demeçte şunları söyledi: “Türkiye’nin egemenliğini ihlal ettiği Yunanistan ve Kıbrıs’a tam dayanışma duygularımızı bir kez daha belirtmek isterim. Bir üye ülkenin…

Continue reading

Cypriots’ defense and the so-called “National Guard”

By Union of Cypriots - Kıbrıslılar Birliği - Ένωσις Κυπρίων
27.07.2020 – As Union of Cypriots, we always defend the fact that the Republic of Cyprus and Cypriots have only one constitutional army. And that is the one described in the constitution itself. Therefore, we see the so-called “National Guard” just as a segregationist unconstitutional militia formed by the Greek-speaking Cypriot administration unilaterally in 1964,…

Continue reading

Kıbrıs – Kıbrıslılar – Ulus Devlet – Devlet Ulus

By Union of Cypriots - Kıbrıslılar Birliği - Ένωσις Κυπρίων
Oz Karahan – Avrupa Gazetesi (02.08.2020) – “Ulus devlet”, coğrafyamızda bu kavramı ve gelişimini anlayamamış kişilerin kendi çıkarları için sıkça eleştirdiği bir kavram olmuştur hep. Halbuki sonradan doğma, sığ sosyal ve ideolojik akımların aksine “ulus devlet” organik bir şekilde dünya halkları tarafından sömürüye ve feodalizme karşı yaratılmış bir kavramdır. Şüphesiz dünyanın her bir yanında birbirleri…

Continue reading

Only solution: Consociationalism, namely, Republic of Cyprus

By Union of Cypriots - Kıbrıslılar Birliği - Ένωσις Κυπρίων
03.08.2020 – As Union of Cypriots, we do believe that for reinforcing our unitary republic, a pluralist democracy should be the ultimate goal for all Cypriots. But unlike federalists or other segregationists in our land, we are aware of the urgency of ending the Turkish occupation and we believe that the only way to delegitimize…

Continue reading

Η μόνη λύση: Συναινετισμός, δηλαδή, Κυπριακή Δημοκρατία

By Union of Cypriots - Kıbrıslılar Birliği - Ένωσις Κυπρίων
03.08.2020 – Ως Ένωσις Κυπρίων, πιστεύουμε ότι για την ενίσχυση της ενιαίας μας δημοκρατίας, μια πλουραλιστική δημοκρατία πρέπει να είναι ο απώτερος στόχος για όλους τους Κυπρίους. Όμως, σε αντίθεση με τους φεντεραλιστές ή άλλους διαχωριστικούς στη χώρα μας, γνωρίζουμε την αναγκαιότητα του τερματισμού της τουρκικής κατοχής και πιστεύουμε ότι ο μόνος τρόπος για να…

Continue reading

Tek çözüm: Konsesyonalizm, yani, Kıbrıs Cumhuriyeti

By Union of Cypriots - Kıbrıslılar Birliği - Ένωσις Κυπρίων
03.08.2020 – Kıbrıslılar Birliği olarak, uniter cumhuriyetimizi güçlendirmek için coğulcu demokrasinin tüm Kıbrıslılar için nihai bir hedef olması gerektiğine inanıyoruz. Fakat topraklarımızdaki federalistlerin ve diğer ayrılıkçıların aksine, Türk işgaline son vermenin aciliyetinin farkında olarak Türkiye’nin adamızdaki varlığını garimeşrulaştırmanın tek yolunun “Kıbrıs’ta anayasal düzeni yeniden sağlamak” ile mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu sebeple de Kıbrıslılar kendileri için…

Continue reading

İnsanlar ve ekonomiler için “yeni normal”

By Union of Cypriots - Kıbrıslılar Birliği - Ένωσις Κυπρίων
Oz Karahan – Avrupa Gazetesi (03.08.2020) – “Yeni normal” terimi bütün dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınından sonra günlük hayatımızdaki değişikliklerin uzun bir süre yaşamımızın tam ortasında yer alacağını bize hatırlatıyor. Artık yirmidört saatimizi yeni normale uygun şekilde geçiriyoruz. Bir uzman değilim ya da pandemi döneminde dünya toplumları üzerinde derin bir gözlem veya araştırma yapmadım.…

Continue reading

“Güneydeki” mallar hakkında bir dönüm noktası

By Union of Cypriots - Kıbrıslılar Birliği - Ένωσις Κυπρίων
Oz Karahan – Avrupa Gazetesi (09.08.2020) – Yine sonradan ısıtılmak üzere buzdolabına kaldırılan Kıbrıs sorunu açısından önemli şeyler yaşayacağız önümüzdeki aylarda. Sorunun çözümü ile ilgili bir şey olmayacak ama sorunun yarattığı onlarca düğümden bir tanesi kopmuş olacak. Hem güneydeki malını hem de kuzeydeki ganimetini isteyen insanlarımız hakkında düşüncelerimi biliyor ya da tahmin edebiliyorsunuz. Ancak bu…

Continue reading

Avrupa’ya soğuk duş: Kıbrıs CETA’ya hayır dedi!

By Union of Cypriots - Kıbrıslılar Birliği - Ένωσις Κυπρίων
Oz Karahan – Avrupa Gazetesi (10.08.2020) – Kıbrıslılar olarak genetiğimize işlemiş bir inanıştır dünyanın merkezinin Kıbrıs olduğu yanılgısı. Kendimizin ve Kıbrıs sorunumuzun dünya siyasetini domine ettiğini zannederek ömrümüzü geçiriyoruz. Ancak nadir de olsa, çoğu zaman bir yanılgı olan bu inancımızın doğru olduğu zamanlar da olabiliyor. İşte öyle zamanlardan birine şahit olduk geçtiğimiz haftalarda. Avrupa Birliği…

Continue reading

Kıbrıs’ta yeni bir NATO üssüne hayır! Evine dön Macron!

By Union of Cypriots - Kıbrıslılar Birliği - Ένωσις Κυπρίων
15.08.2020 – Kıbrıslılar Birliği olarak 8 Ekim 2019 tarihinde bugünleri görerek Münhasır Ekonomik Bölgemiz hakkında yaptığımız açıklamanın bugün yine arkadasındayız. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin zenginliği ve uluslararası hakları tüm Kıbrıslılara aittir. Türkçe konuşan Kıbrıslı İsmet Güney’in bize resmi olarak 60 yıl önce bugün, 16 Ağustos 1960’ta armağan ettiği Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağının Doğu Akdeniz’de dalgalandığı her metrekare Kıbrıslıların…

Continue reading

Karma evlilikler ve Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı tartışmaları hakkında

By Union of Cypriots - Kıbrıslılar Birliği - Ένωσις Κυπρίων
Oz Karahan – Avrupa Gazetesi (16.08.2020) – Türkçe konuşan Kıbrıslı birçok sendika karma evlilikler konusunu geçtiğimiz yıllarda gündemlerine almış ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nde hukuki bir atılım yapmışlardı. Sadece hukuki de değil, aynı zamanda yönetimini terkettiğimiz Cumhuriyet’in Rumca konuşan Kıbrıslı yetkilileri ile de kendilerince temaslarda bulunmuşlardı. Davayı tam olarak incelemedim ama sendikaların yaptığı açıklamalardan yola çıkarak bu…

Continue reading

60th anniversary of the Cypriot Republic and the flag of Cypriots

By Union of Cypriots - Kıbrıslılar Birliği - Ένωσις Κυπρίων
16.08.2020 – 16th of August. 60 years ago, today, our nation became independent after experiencing centuries of colonialism and imperialism. It is the date that our unitary and consociational Republic of Cyprus declared its independence. And it is also the date that the Turkish-speaking Cypriot İsmet Güney gifted us our national flag, the flag of…

Continue reading

60η επέτειος της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυπριακής σημαίας

By Union of Cypriots - Kıbrıslılar Birliği - Ένωσις Κυπρίων
16.08.2020 – 16 Αυγούστου. Πριν από 60 χρόνια, σαν σήμερα, το έθνος μας έγινε ανεξάρτητο μετά από αιώνες αποικιοκρατίας και ιμπεριαλισμού. Είναι η ημερομηνία που η ενιαία και συναινετική μας Κυπριακή Δημοκρατία κήρυξε την ανεξαρτησία της. Και είναι επίσης η ημερομηνία που ο Τουρκόφωνος Κύπριος Ισμέτ Γκιουνέι μας δώρισε την εθνική μας σημαία, τη σημαία…

Continue reading

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ve Kıbrıslıların bayrağının 60. yıldönümü

By Union of Cypriots - Kıbrıslılar Birliği - Ένωσις Κυπρίων
16.08.2020 – 16 Ağustos. 60 yıl önce, bugün, milletimiz yüzyıllarca maruz kaldığı sömürgecilik ve emperyalizmden sonra bağımsızlığını kazandı. Bu tarih, üniter ve konsesyonal Kıbrıs Cumhuriyetimizin bağımsızlığını ilan ettiği tarihtir. Ve bu tarih, Türkçe konuşan Kıbrıslı İsmet Güney’in bize Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağını, yani milli bayrağımızı armağan ettiği tarihtir. Bugün güzel vatanımızın yarısı işgal altında. Ve yine…

Continue reading

Doğu Akdeniz’de yaşanacakların temel nedeni

By Union of Cypriots - Kıbrıslılar Birliği - Ένωσις Κυπρίων
Oz Karahan – Avrupa Gazetesi (17.08.2020) – Açıkça söylemeliyim ki Kıbrıs’ın ve tüm Doğu Akdeniz bölgesinin içinden geçtiği bu zaman bana işimizin ne kadar zor olduğunu tekrar hatırlatıyor. Her fırsatta defalarca tekrar ettiğim bir gerçek var. Kıbrıslılar, Yunanlar ya da onbeşinci yüzyıldan Birinci Dünya Savaşı’na kadar Osmanlı gibi bir imparatorluğun altında yaşamış tüm bölge halklarının…

Continue reading

“Otur arap” mevzusu, “Afrika’nın maymunu” ve liboşların kofluğu

By Union of Cypriots - Kıbrıslılar Birliği - Ένωσις Κυπρίων
Oz Karahan – Avrupa Gazetesi (10.08.2020) -Türkçe konuşan Kıbrıslıların liderlik seçimleri yaklaşıyor. Bu seçimler hakkındaki görüşümü daha önce de defalarca açıkladım. Son beş sene içerisinde verilen “vatandaşlıklar” ile, zaten yasal olmayan Kıbrıs’ın kuzeyindeki seçimler artık tamamıyla meşruiyetini yitirmiştir. 1974 yılından bugüne kadar işgal bölgesinde yapılan nüfus mühendisliği çalışmaları neticesinde Türkçe konuşan Kıbrıslıların sayısı, sözde vatandaş…

Continue reading

Doğu Akdeniz’de diyalog ve Türkiye’de seçim

By Union of Cypriots - Kıbrıslılar Birliği - Ένωσις Κυπρίων
Oz Karahan – Avrupa Gazetesi (10.08.2020) – Ayasofya, Doğu Akdeniz ve Erdoğan’ın yeni “müjdesi”… Bunların hepsi son haftalarda şahit olduğumuz gelişmelerin sadece öne çıkan birkaçı. Bütün bunların ne anlama geldiğini bir kelime ile anlatabilirim size aslında. Seçim… Görünen o ki Türkiye’de önümüzdeki aylarda bir erken seçim yaşanacak. Kötü giden ekonomi ve Türkiye’de yaşanan büyük buhran…

Continue reading

The Cyprus Papers and the “other occupation”

By Union of Cypriots - Kıbrıslılar Birliği - Ένωσις Κυπρίων
25.08.2020 – The world’s eye is once again on Cyprus’s passport selling “golden visa” program. As an organization, we made our position clear about this policy. Passport selling is the second treason of the Greek-speaking Cypriot political elite after 1974. Like the invitation to Turkey to invade half of Cyprus in 1974, we believe that…

Continue reading

#CyprusPapers – Kıbrıs Belgeleri

By Union of Cypriots - Kıbrıslılar Birliği - Ένωσις Κυπρίων
Oz Karahan – Avrupa Gazetesi (30.08.2020) – Geçtiğimiz hafta tüm dünyada yankı uyandıran “Cyprus Papers” yani “Kıbrıs Belgeleri” El Cezire tarafından yayınlandı. Hatırlarsanız geçtiğimiz yıllarda da yine dünyada yankı uyandıran Panama Belgeleri ve Cennet Belgeleri çeşitli kişiler tarafından ele geçirilmiş, Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkeden siyasi ve iş insanının offshore yatırımları medyaya sızdırılmıştı.…

Continue reading

Brüksel’den haber yok, masal var!

By Union of Cypriots - Kıbrıslılar Birliği - Ένωσις Κυπρίων
Oz Karahan – Avrupa Gazetesi (31.08.2020) – Brüksel’den haber yok. Ama kitap tanıtımları ve Avrupa Birliği destekli “anlatılar” var. Anlatı dinleyerek ömrünü geçirdi bu toplum… Gelen anlattı, giden anlattı. Masallar ise hep aynıydı. O masalları anlatanlar zevki sefa sürdürdüler. Ama o masalları dinlemek istemeyenler işkencelere uğradılar, kurşunlandılar, öldürüldüler. Kimisi Ankara’ya ikinci evim dedi. Kimisi Avrupa’yı…

Continue reading

Akıncı seçimi neden kazanamayacak?

By Union of Cypriots - Kıbrıslılar Birliği - Ένωσις Κυπρίων
Oz Karahan – Avrupa Gazetesi (06.09.2020) – Türkçe konuşan Kıbrıslıların meşruiyetini kaybetmiş olan liderlik makamı için yapılacak seçimlerde yarışacak kişilerin resmi başvuruları da yapıldığına göre artık süslü başlıkları bir kenara bırakarak bazı şeyleri açık açık söylemenin vakti gelmiştir. Aslında bugüne kadar konu hakkında yazdıklarımın bir özetini yapacağım… Yazıma başlarken açık ve net söylüyorum: “Mustafa Akıncı’nın…

Continue reading

İşgal stratejisi kardeşliği: İsrail ve Türkiye

By Union of Cypriots - Kıbrıslılar Birliği - Ένωσις Κυπρίων
Oz Karahan – Avrupa Gazetesi (07.09.2020) – İsrail’in Filistin topraklarında yaptıklarını Türkiye’nin Kıbrıs’ta yaptıklarına benzetirim hep. İkisi de istilanın en “usta” örneklerini göstermişlerdir dünyaya. İkisi de işgal ettikleri toprakları kendi yönetimleri altına almıştır. İkisi de işgal ettikleri topraklardaki halkın bir kesimini bu yönetime ve statükoya ikna etmiştir. İkisi de çokça işbirlikçi bulabilmiştir zulüm ettikleri insanlar…

Continue reading

COVID-19 Vakaları Hakkında Doğru Rakamlar Verilmiyor

By Union of Cypriots - Kıbrıslılar Birliği - Ένωσις Κυπρίων
Oz Karahan – Avrupa Gazetesi (13.09.2020) – Yaz aylarında vakaların son sürat artmasına karşın ne medya ne de devlet tarafından halka Covid-19 ile ilgili doğru bilgi aktarımı yapılmadı. Bu durum Kıbrıs’ın işgal altındaki bölgesinde olduğu gibi özgür bölgelerinde de aynıydı. Hatta yanı başımızdaki Yunanistan ve Türkiye de aynı stratejiyi izledi. Birçok insan rahatsızlıkları ile hastanelere…

Continue reading

Boşuna uğraşmayın, artık Türkiyelileri kandıramazsınız!

By Union of Cypriots - Kıbrıslılar Birliği - Ένωσις Κυπρίων
Oz Karahan – Avrupa Gazetesi (14.09.2020) – “Ayrımcılık ‘Sağ’ veya ‘Sol’ olduğuna bakılmaksızın iktidara gelen bütün partiler tarafından acımasızca uygulanmaktadır. Geçmişte ‘Sol’ bu ayrımcılığı açıktan yaparken, ‘Sağ’ Türkiye göçmenlerinin oy potansiyelini düşünerek gizlice yapmakta idi” diyor Tasos İsaak ve Solomos Solomu’nun öldürülmesinden sorumlu olarak İnterpol tarafından aranan Türkiyeli illegal yerleşik Erhan Arıklı. Öncelikle belirtmek isterim…

Continue reading

“Federation tale” is over – It’s time to restore the “Cypriot Republic”

By Union of Cypriots - Kıbrıslılar Birliği - Ένωσις Κυπρίων
18.09.2020 – Union of Cypriots is following the reactions of Turkish officials about the United Nations General Secretary António Guterres’s proposal for 5+1 (Greek-speaking Cypriots, Turkish-speaking Cypriots, Greece, Turkey, United Kingdom and United Nations) meeting for solving the Cyprus problem. Turkey’s desire of leaving the federation talks behind and starting negotiating about a two-state solution…

Continue reading

“Federasyon masalı” bitti – “Kıbrıs Cumhuriyeti”ne dönüşün zamanı

By Union of Cypriots - Kıbrıslılar Birliği - Ένωσις Κυπρίων
18.09.2020 – Kıbrıslılar Birliği, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres’in Kıbrıs sorununun çözümü için 5+1 (Rumca konuşan Kıbrıslılar, Türkçe konuşan Kıbrıslılar, Yunanistan, Türkiye, Birleşik Krallık ve Birleşmiş Milletler) toplantısı önerisine Türk yetkililerin tepkilerini takip etmektedir. Türkiye’nin federasyon görüşmelerini geride bırakma ve Kıbrıs için iki devletli bir çözüm için müzakerelere başlama arzusu beklediğimiz ve tüm dünyayı…

Continue reading

Tez de masa da Türkiye’nin, sana ne oluyor?

By Union of Cypriots - Kıbrıslılar Birliği - Ένωσις Κυπρίων
Oz Karahan – Avrupa Gazetesi (20.09.2020) – Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in önerdiği 5+1 (Rumca konuşan Kıbrıslılar, Türkçe konuşan Kıbrıslılar, Türkiye, Yunanistan, İngiltere ve Birleşmiş Milletler) toplantısı hakkında bir açıklama yaptı ve Türkiye’nin “iki devlet ve konfederasyonun da masada olacağı” bir toplantıda yer alabileceğini söyledi. Bu…

Continue reading

George Gavriel konusu ve kilise-devlet ilişkisi

By Union of Cypriots - Kıbrıslılar Birliği - Ένωσις Κυπρίων
Oz Karahan – Avrupa Gazetesi (21.09.2020) – Geçtiğimiz hafta Rumca konuşan Kıbrıslı toplumunun gündemini meşgul eden en önemli konu hakkında konuşalım biraz. Bu köşeden çoğu zaman Kıbrıs’ın özgür bölgelerinde yaşayan insanların günlük hayatlarına etki eden güncel konulara değiniyorum. Çünkü aramızda barikatlar olsa bile bir vatanı paylaşmak için mücadele ediyorsak eğer, işgal bölgesinde yaşayan insanlarımızın gündemi…

Continue reading

❌