One Radical Planet

🔒
❌ About FreshRSS
There are new available articles, click to refresh the page.
Before yesterdayBirleşik Kıbrıs Partisi

İzzet İzcan: Meclis sizin ise yollar ve sokaklar bizimdir.

By birlesikkibrispartisi

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs arasında imzalanan ekonomik protokolün tam bir teslimiyet belgesi olduğunu belirterek, bu protokolü imzalayanların insan içine çıkacak yüzlerinin olmaması gerektiğini vurguladı. “ Bir ay gizledikten sonra açıklanan protokolde, Kıbrıs Türk toplumunu yok etmek için gerekli bütün hükümler bulunmaktadır “ diyen İzzet İzcan,
“ Bu belgeyi kabul edenler, kasabın bıçağını yalayan kurbanlık danaya
benzemektedir “ dedi.
Vatandaşlık vermek kolaylaştırılacak, yabancılarının mülk edinmesinin önündeki engeller kaldırılacak, temel hak ve özgürlükler yok edilecek, sendikalar susturulacak ve daha bir çok baskıcı maddeler içeren protokolün, toplumun ölüm fermanı olduğunu belirten BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, “ Meclis sizin ise, yollar ve sokaklar
bizimdir “ dedi.
Türkiye’deki AKP iktidarının, Türkiye’yi sürüklediği felakete, Kuzey Kıbrısı da sürüklemeye çalıştığını dile getiren İzzet İzcan, “ Kuzey Kıbrıs A.B toprağıdır, Kıbrıslı Türkler A.B vatandaşıdır, Kıbrıs Cumhuriyeti Kıbrıslı Türklerin hak sahibi olduğu bir devlettir ve uluslar arası hukuk sonuna kadar kullanılacaktır “ diyerek, gelinen aşamada mücadelenin şekli ve şemalinin değişeceğini vurguladı.
Ekonomik protokolün ilhak politikasının habercisi olduğunu belirten İzzet İzcan,
“ Yurdumuzun bölünmesine asla izin vermeyeceğiz “ dedi.

İzzet İzcan: BKP, TDP, TKP ve YKP’nin TC Elçiliği önündeki eylemi başarıyla gerçekleşti.

By birlesikkibrispartisi

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, BKP, TDP, TKP ve YKP’nin TC Elçiliği önünde düzenlediği protesto eyleminin başarıyla gerçekleştirildiğini belirterek, Türkiye’deki AKP iktidarı, Kıbrıslı Türklerin iradesine saldırdığı sürece, her türlü demokratik mücadeleyi kararlılıkla vermeye devam edeceklerini vurguladı.
Aynaya bakarak yaptıklarınızdan utanın.
Gelinen aşamada hedef şaşırtması yapmanın hiçbir anlamı olmadığını dile getiren İzzet İzcan, “ Kıbrıs Türk toplumunu asimile etme siyaseti güdenlerin, kendilerine işgalci pankartı açıldı diye şikayet etme hakları yoktur “ dedi.
Kıbrıs’ın kuzeyinde oluşturulan işbirlikçi sınıfın yazıp söylediklerinin hiçbir önemi olmadığını belirten İzzet İzcan, “ Siz önce aynaya bakıp yaptıklarınızdan utanın “ dedi.
Güneş balçıkla sıvanamaz.
Gençlere karşı linç kampanyasına izin vermeyeceklerini dile getiren BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, BKP’nin her türlü hukuki desteği vererek, barış ve özgürlük mücadelesi veren kesimlerin yanında durmaya devam edeceğini vurguladı.
“ Güneş balçıkla sıvanmaz “ diyen İzzet İzcan, Kıbrıs Türk toplumunun federal birleşik Kıbrısa ulaşarak özgürleşmesinin engellenemeyeceğini vurguladı.

İzzet İzcan: UBP-DP-YDP hükümeti BKP için yok hükmündedir.

By birlesikkibrispartisi

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, çarşamba günü güven oylaması yapılacak UBP-DP-YDP hükümetinin halkın vicdanında meşru olmadığını, Ankara’daki AKP iktidarının müdahalesi ile kurulduğunu ve BKP için yok hükmünde olduğunu vurguladı.
“ Yaşananlar normal demokratik bir ülkede olamaz ve demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçecektir “ diyen İzzet İzcan, koalisyon ortakları ve onlara destek veren statükocuların, toplumu kandırmaya dönük çabalarının, acizlik örneği olduğunu belirtti.
“ Kim ne derse desin, Kıbrıs’ın kuzeyinde kukla bir yönetim vardır ve halkın iradesini temsil etmiyor “ diyen BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, rejime karşı birlikte mücadele etmenin demokrasi güçlerinin öncelikli görevi olduğunu vurguladı.
BKP’nin boykot siyasetinin doğruluğunun ortaya çıktığını dile getiren İzzet İzcan, “ Kıbrıs Türk toplumu er yada geç özgürlüğüne kavuşacaktır “ dedi.

İzzet İzcan: TDP Genel Başkanı Mine Atlı’nın yanındayız. Ersin Tatarı kınıyoruz.

By birlesikkibrispartisi

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, Erçin Şahmaran’ın sunduğu Objektif programına katılarak gündemdeki olayları değerlendirdi.
Yeni kurulan UBP-YDP-DP Hükümetinin ömrünün kısa olacağını, UBP içindeki hesaplaşmanın devam ettiğini dile getiren İzzet İzcan, “ Koltuk hırsı bir kısım arkadaşımızın gözlerini kör etmiştir “ dedi.
“ Türkiye’deki AKP iktidarının talimatlarını sorgusuz uygulamaya hazır bir hükümet kurulmuştur “ diyen İzzet İzcan, “ Kendi parti başkanlarını bile çiğneyip geçen böyle bir zihniyetten topluma hayır gelmez” dedi.
TDP Genel Başkanı Mine Atlı’nın, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın şikayeti üzerine polise çağırılıp ifadesinin alınması ve aleyhine ceza davası dosyalanmasının kabul edilemez olduğunu dile getiren BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, halkına gece gündür hakaret eden Ersin Tatar’ı şiddetle kınadıklarını belirtti.
“ Yaratılmak istenen otoriter rejimin ayak sesleri işitiliyor “ diyen İzzet İzcan, demokrasi güçlerinin mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.

Salih Sonüstün: AKP Kuzey Kıbrıs’ta ilhak rejimi kurma peşindedir

By birlesikkibrispartisi

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Sekreteri Salih Sonüstün, AKP’nin Kuzey Kıbrıs’ta ilhak rejimi kurma peşinde olduğunu vurguladı.
“ UBP’nin iki başlı bir yapıya dönüştürülmesi, DP ve YDP’nin 100 günlük program şantajı yapması, Ersin Tatar’ın sarayda çevirdiği entrikalar bu amaca yöneliktir “ diyen Sonüstün, “ Müdahaleler utanç verici bir düzeye erişmiştir “ dedi.
Eğer parlamento içerisinden kurulan bir hükümet meşru değilse, bu meşru olmayan hükümete karşı, parlamento içerisinde nasıl muhalefet yapacaksınız ? diye soran BKP Genel Sekreteri Salih Sonüstün, yaşananları içine sindiremeyen muhalefetin, derhal parlamentoyu terk etmesi çağrısında bulundu.
Parlamentoculuk oyununun parçası olmayın diyen Salih Sonüstün, bundan sonraki mücadelenin federal çözüm yanlılarının birliği temelinde, sokak ve uluslar arası alanda verilmesi gerektiğini vurguladı.
BKP oluşturulmak istenen dikta rejimine karşı birlikte hareket ederek, toplumu uyarmaya devam edecektir diyen Salih Sonüstün, emek, barış ve demokrasi kavgasının bir bütün olduğunu vurguladı.

İzzet İzcan: Yaşananlar tarihin sayfalarına kara bir leke olarak geçecektir.

By birlesikkibrispartisi

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, ülkede oynanan tiyatronun amacının, demokrasi varmış gibi yapıp, Türkiye’deki AKP iktidarının kararlarını hayata geçirmek olduğunu vurguladı.
Yaşanan siyasi rezillikleri sineye çeken Başbakan Faiz Sucuoğlu, UBP Partisi ve bu oyunda görev alan DP ve YDP’yi şiddetle kınadıklarını belirten İzzet İzcan,
“ Yaşananlar tarihin sayfalarına kara bir leke olarak geçecektir “ dedi.
” Erdoğan iktidarı antidemokratik bir anayasa geçirerek, otoriter bir rejimi hayata geçirmeye çalışmaktadır “ diyen İzzet İzcan, “ Buna karşı direnmek, tüm yurtseverlerin görevidir “ dedi.
BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, olayların basit bir hükümet kurma meselesi olmadığını, Kıbrıs Türk toplumunun iradesini yok sayarak, toplumun tümüne hakaret edildiğini belirterek, tek çıkış yolunun tüm federalist güçlerin birlikte mücadelesi olduğunu vurguladı.
“ Ankaranın müdahaleleri sokak ve uluslar arası alanda çözülecektir, Meclis gelinen aşamada işlevini yitirmiştir “ diyen İzzet İzcan, demokrasi ve barışa inananların böyle bir mecliste bulunmasının zül olduğunu vurguladı.

BKP Merkez Yürütme Kurulu, CTP’ye sine-i millete dönme çağrısında bulundu.

By birlesikkibrispartisi

Birleşik Kıbrıs Partisi Merkez Yürütme Kurulu ülkede yaşanan siyasi ve ekonomik kaosu değerlendirdi.
BKP Merkez Yürütme Kurulu varolan sorunların parlamento yapısı içinde çözülemeyeceğini belirleyerek, CTP’ye parlamentoyu terk ederek sine-i millete dönme çağrısında bulundu.
“ Federal çözümü benimseyen federalist güçlerin bir çatı altında birleşmesi, demokrasi ve barış mücadelesinin sokakta verilmesi kaçınılmaz olmuştur “ denilen BKP, MYK açıklamasında, Ankaradaki AKP iktidarının müdahalelerinin sineye çekilmemesi talep edildi.
“ AKP iktidarı bilinçli bir şekilde ülkede kaos yaratarak, yeni anayasa adı altında dikta bir yönetim kurma peşindedir “ denilen BKP, MYK açıklamasında,
“ Konunun uluslar arası alana taşınması şart olmuştur “ denildi.
Türkiye’yi ekonomik ve siyasi alanda yıkıma sürükleyen Erdoğan iktidarının, ayni oyunları Kıbrıs’ta sahneye sürdüğünü dile getiren BKP Merkez Yürütme Kurulu, ana hedefin, uygun bir zamanda Kuzey Kıbrıs’ın ilhak edilmesi olduğunu vurguladı.

BKP’nin bayram mesajı

By birlesikkibrispartisi

Kıbrıs Türk Toplumunun Ramazan Bayramını büyük ekonomik, sosyal ve siyasal sorunlar ile boğuşarak karşıladığını belirten BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, “ Suç cennetine dönüştürülmüş Kuzey Kıbrıs’ta, suçlular elini kolunu sallayarak gezmekte, insan kaçakçılığı ve gece kulübü adı altında kadın ticareti yapılmaktadır.
Yaşanan ekonomik yıkım, halkımızın büyük bir bölümünü sefalet içinde yaşamaya mahkum etmiştir “ dedi.
BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, Kıbrıs Türk Toplumunun ezici çoğunluğunun değişim ve çözüm istediğini, parlamentoda temsil edilen statükocu partilere inanç ve güvenin kalmadığını ve halkın değişim iradesini berhava edeceğini sananların, başarısız olmaya mahkum olduğunu vurguladı.
Kıbrıslı Türkler için tek kurtuluşun kendi ülkesinde egemen olacağı federal çözüme bir an evvel ulaşmak olduğunu belirten BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, BKP’nin barış ve çözüm yününde atılacak her türlü adıma destek vereceğini vurguladı.
Barış ve kardeşliğin tüm Kıbrısa egemen olacağı yarınların yakın olması temennisinde bulunan İzcan, Ramazan Bayramı’nın barış ve huzur içinde geçmesini diledi ve halkımızın bayramını kutladı.

BKP’nin 1 Mayıs mesajı

By birlesikkibrispartisi

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan yayımladığı mesajda, işçi ve emekçinin birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs’ı kutladı.
1 Mayıs’ın, işçi sınıfının her türlü sömürüye karşı direniş ve mücadelesini simgelediğini belirten İzcan, sınıfsız, savaşsız ve sömürüsüz bir dünya için mücadelenin devam etiğini vurguladı.
İzzet İzcan, Emperyalist kapitalizmin her türlü saldırısına karşı direnen, tüm dünya işçi sınıfını ve tüm ezilen halkların şanlı mücadelesini selamladıklarını, uluslararası işçi sınıfı ve ezilen halklar ile dayanışma içerisinde olduklarını vurguladı.
Kıbrıs’ta barış ve sosyalizm için canlarını feda eden işçi sınıfı önderlerini saygı ile andıklarını belirten İzzet İzcan, “ Derviş Ali Kavazoğlu, Kostas Mişaulis, Fazıl Önder ve daha nice işçi sınıfı öncüsü yoldaşımızı katledenler, mücadelemizi geriletmeyi başaramamışlardır. Mücadelemiz güçlenerek devam etmektedir “ dedi.
“ Yurdumuzun bütünlüğünü sağlayıp, tüm Kıbrıslıların insan haklarına saygılı, birlikte özgürce yaşayacağı günlere ulaşmak ve sosyalizm bayrağını açmak temel amacımızdır “ diyen BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, “ Yaşasın 1 MAYIS, yaşasın Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumların ortak vatan yaratma mücadelesi, yaşasın sosyalizm “ dedi.

BKP, MYK: Yaşananlar siyasi şantajdır.

By birlesikkibrispartisi

Birleşik Kıbrıs Partisi Merkez Yürütme Kurulu, hükümetin güven oylaması öncesi, UBP, DP ve YDP içerisinde yaşananların, siyasi etiğe ters, çıkar sağlamaya yönelik, şantaj davranışlar olduğunu vurguladı.
“ Kuzey Kıbrıs’ta siyaset her yönü ile iflas etmiştir “ denilen BKP MYK açıklamasında, “ Parlamentoda temsil edilen statükocu siyasi partiler, düzene teslim olmuş, Ankara’dan gelen direktifler ışığında hareket etmektedirler “ dedi.
Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun, UBP’ne hakim olmadığı, birtakım milletvekillerinin kendi kişisel çıkarlarını her şeyin üstesinde tutarak hareket ettiklerini dile getiren BKP Merkez Yönetim Kurulu “ Bu şartlarda kurulacak bir hükümetten hayır gelmez “ dedi .
Yaşanan rezillikleri ibretle izleyin.
Ankara’daki AKP hükümetinin, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik yeni projeleri ile karşı karşıyayız “ diyen BKP Merkez Yürütme Kurulu, halkımıza yaşanan rezillikleri ibretle izleme çağrısında bulundu.

Salih Sonüstün: Şener Levent’e, Türkiye’de bir yıl hapislik cezası verilmesini kınıyoruz.

By birlesikkibrispartisi

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Sekreteri Salih Sonüstün, Avrupa Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şener Levent’e , gazetede yayınlanan Recep Tayyip Erdoğan karikatürü dolayısı ile Türkiye’de mahkeme tarafından bir yıl hapislik cezası verilmesini kınadı.
“ Kuzey Kıbrıs’ta beraatla sonuçlanan davanın ardından, Türkiye’de yargılama yapılıp, Şener Levent’in suçlu bulunması kabul edilemez “ diyen Sonüstün, burasının ayrı bir ülke olduğunu ve gıyabında yargılanmasının usulsüz olduğunu vurguladı.
Erdoğan iktidarının Türkiye’de uyguladığı baskıcı, otoriter düzeni Kuzey Kıbrıs’a yayma peşinde olduğuna dikkat çeken Salih Sonüstün, Türkiye halkının Erdoğan rejiminden kurtulma mücadelesiyle dayanışa içinde olmaya devam edeceklerini belirtti.
“ Kıbrıs Kıbrıslılarındır “ diyen Salih Sonüstün, “ Türkiye ve Kıbrıs’ın özgürleşmesi, barış ve demokrasiye katkı yapacak ve Ankara’nın boyunduruğundan kurtulmamızı sağlayacaktır “ dedi.

İzzet İzcan : Gezi direnişi sanıklarına verilen ağır hapislik cezalarını kınıyoruz.

By birlesikkibrispartisi

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, Türkiyede gezi davası ile ilgili Osman Kavalaya ağırlaştırılmış müebbet, diğer sanıklara da 18’er yıl hapislik kararı verilmesini insafsız ve kabul edilemez bir karar olarak nitelendirdi.
“ Erdoğan iktidarının Türkiyedeki muhalif güçlere gözdağı vermek ve demokratik muhalefeti sindirmek için yargıyı kullanarak verdiği bu kararın, hukukla hiçbir alakası yoktur “ diyen İzzet İzcan, Türkiyede demokrasi ve özgürlük mücadelesi veren kesimlerle, dayanışma içinde olmaya devam edeceklerini vurguladı.
Erdoğan yolun sonuna gelmiştir.
Kararı “ Komedi “ diye nitelendiren BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, “ Dünyadaki bütün diktatörler gibi Erdoğan da yolun sonuna gelmiştir “ dedi.
Kıbrısta Erdoğan iktidarından medet umup, onun buradaki temsilciliğine soyunan kesimleri çıktıkları yoldan dönmeye çağıran İzzet İzcan, Türkiyeyi ekonomik ve siyasi olarak felakete sürükleyen AKP iktidarına karşı mücadele etmeden, barış ve özgürlüğe ulaşmanın mümkün olmayacağını vurguladı.

İzzet İzcan: Fasülyenin yahnisi, gitti geldi aynisi.

By birlesikkibrispartisi

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, Faiz Sucuoğlunun sunduğu kabine listesinde, Sunat Atun dışında kimsenin değiştirilmemesinin, Faiz Sucuoğlunun acizliğini ortaya koyduğunu söyledi.
“ Bu kadar gürültüden sonra, adeta dağ fare doğurdu “ diyen İzzet İzcan, halkı hükümetçilik oynayarak kandırmakla, hiçbir yere varılamayacağını belirtti.
Yeni kabine listesini hazırlarken Ankaradan onay aldınız mı ? diye soran, Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, “ Kendi kendinizi düşürdüğünüz bu utanılacak durumun ayıbı size aittir “ dedi.
Kıbrıs Türk Toplumunun kukla bir yönetim altında ezildiğini, iğneden ipliğe her şeye % 300 zam yapılırken, halkın alım gücünün gerilediğini dile getiren İzzet İzcan, “ Kuzey Kıbrıs, Afrika ülkelerinin gerisine taşınmış ve halkımız açlık sınırının altında yaşamaya mahkum edilmiştir “ dedi.
Elektrik, alkol ve diğer temel ihtiyaç maddelerine yapılan astronomik zamlar ne olacak ? diye soran BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, hükümete, şov yapmaktan vazgeçmeleri çağrısında bulundu.

BKP ve Sol Kanat örgütü, Kıbrıs sorununu görüştü.

By birlesikkibrispartisi

Birleşik Kıbrıs Partisi ve Kıbrıs Rum Sol Kanat Örgütü, BKP Genel Merkezi’nde bir araya gelerek, son siyasi gelişmeleri değerlendirdi.
Sol Kanat Örgütüne başkanlık eden Merope Tsimilli, ülkenin içinde bulunduğu bu zor koşullarda sol örgütlerin birbirleri ile temas ve işbirliği içerisinde olmalarının önemli olduğunu, farklılıklar olmasına rağmen ortak noktalarda birlikte hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.
Merope Tsimilli, Temmuz ayı içerisinde, iki taraftaki sol örgütleri bir araya getirecek “Sol ve Kıbrıs sorunu” konulu bir konferans düzenlemeyi planladıklarını, bu çerçevede Birleşik Kıbrıs Partisi’ni bu konferansta yer almaya davet ettiklerini belirtti.
BKP adına söz alan Genel Başkan İzzet İzcan, BKP’nin kurulduğu günden beri, iki toplumlu etkinliklerde görev aldığını, böyle bir konferansta görev alıp katkı yapmaya hazır olduğunu söyledi.
Kıbrıs’ın etrafında ve dünyada yaşanan savaşlar, sorunun çözümün aciliyetini ortaya koyduğunu dile getiren İzzet İzcan, Kıbrıs görüşmelerinin Crans Montana ve Berlin zirvelerinde, kaldıkları yerden devam etmesi gerektiğini vurguladı.
İzzet İzcan devamla, BM Güvenlik Konseyi kararları temelinde, Federal Birleşik Kıbrıs’ın tek çıkar yol olduğunu, bunun dışında arayışlara girmenin macera olacağını belirtti.
Güven yaratıcı önlemler ve görüşme sürecinin birlikte başlayabileceğini dile getiren İzzet İzcan, ihtiyaç duyulan iklimi yaratmak için, federalist tüm kesimlerin birlikte çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.
BKP, konuk Sol Kanat heyeti ile birlikte, Başbakanlık önünde çadır kuran gençleri de ziyaret ederek, dayanışmalarını belirttiler.

İzzet İzcan: Faiz Sucuoğlu, siz ne yaptığını bilmeyen, şaşkın bir hükümetsiniz.

By birlesikkibrispartisi

Birleşik Kıbrıs partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, Mart ayı elektrik faturalarının vatandaşın eline ulaşması ile % 300’lük zam yaşandığı gerçeğinin görüldüğünü belirterek, halkın büyük bir şok içerisinde olduğunu vurguladı.
Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun zammı kendi yapmamış gibi, faturaları Mart ayının soğuk geçmesine bağlayarak, zammı yeniden değerlendireceklerini açıklamasının halkla alay etmek olduğunu dile getiren İzcan, “Peki akaryakıta, temel gıda maddelerine, alkollü içeceklere yaptığınız % 300 zamları da değerlendirecek misiniz?” diye sordu.
“Siz ne yaptığını bilmeyen, şaşkın bir hükümetsiniz” diyen BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, “Yıllık gerçek enflasyonun % 100 aştığı, halkın %60’nın gelirlerinin giderleri karşılamadığı bu ülkede, halkla alay ederek, hükümetçilik oynayamazsınız” dedi.
“Derhal, vergileri fonları düşürün, müşavirlik ve buna benzer savurganlıklardan vaz geçerek, piyasaları canlandırın” çağrısında bulunan İzzet İzcan, TL kullanımının devam ettiği ve üretimin olmadığı bir yerde ekonomik istikrarın sağlanamayacağını vurguladı.

İzzet İzcan: Yaşanan ekonomik yıkımın nedeni siyasidir.

By birlesikkibrispartisi

Birleşik Kıbrıs Partisi, Sendika ve Sivil Toplum örgütlerinin, zamlara karşı düzenlediği mitinge katılarak destek verdi.
BKP Genel Başkanı İzzet İzcan başkanlığındaki BKP heyeti, miting alanına giderek, eylem içinde bulunan emekçilerle birlikte yürüdü.
BKP Genel Başkanı izzet İzcan, alanda basına yaptığı açıklamada, Kıbrıs’ın Kuzeyinde ekonomik yıkım yaşandığını, halkın % 300’lere varan zamlar altında ezildiğini belirterek, bunun nedeninin siyasi olduğunu söyledi.
KKTC denilen bu statükodan kurtulmadığımız sürece, çöküşün her alanda devam edeceğine işaret eden İzcan, Kuzey Kıbrıs’ı idare edenin Ankara’daki AKP iktidarı olduğunu, buradaki yöneticilerin onun emrinde çalışan kuklalar olduğunu belirterek, esas mücadelenin Ankara’daki AKP iktidarına karşı verilmesi gerektiğini vurguladı.
“Adres doğru olmazsa, sonuç alınamaz” diyen İzcan, “Halkı kandırarak, başarıya ulaşmak mümkün değildir” dedi.
BKP’nin, toplumun varoluş kavgasının yanında olmaya devam edeceğini dile getiren BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, emek, özgürlük ve barış mücadelesinin bir bütün olduğunu vurguladı.

Sonüstün: Birleşik Kıbrıs Partisi, yarın yapılacak olan eyleme katılacak.

By birlesikkibrispartisi

BKP Genel Sekreteri Salih Sonüstün, yaptığı yazılı açıklamada, Sendikaların ortak eylem kararı ile yapılacak ve hükümet ettiğini iddia edenlerin yapmış olduğu zamların protesto edileceği yarınki eyleme katılarak desteğini belirtti.
“Ülkeyi yönettiğini iddia edenler, toplumumuzu açlığa terk ederek, kime hizmet ettiklerini bir kez daha göstermiştir” diyen Sonüstün, her Allahın günü başta temel gıda maddeleri olmak üzere Elektrikten Gaza, Ekmekten Suya zam yaparak bütçeyi denkleştirmeyi hedefleyen hükümet, artık bilmelidir ki bu gidiş sosyal patlamaları da beraberinde getirecektir.
Toplumun sırtında büyük bir kambur olan siyasi müşavirliklere, her gün bir yenisini ekleyerek yandaş kişileri ödüllendiren ve onlara kaynak bulan hükümet ekonomik ve siyasi sorumluluklarından kaçamaz. Hayatı yaşanmaz kılan ve zam furyası ile herkesin ekmeğine göz diken hükümet, bundan sonra yaşanacakların da sorumlusu olacaktır.
Sonüstün, bu gidişin toplumu felakete sürüklemenin önünü açacağını ve ekonomik mücadelenin siyasi mücadeleden ayrı tutulamayacağını ve taleplerin sadece ekonomik olmayıp siyasi özgürlüklerin de beraber talep edilmesi gerektiğini belirtti.
“Yarınki eylem, Ekonomik ve Siyasi taleplerimizin sesi olacak” diyen Sonüstün, tüm Sendikalara dayanışmasını yineledi.

Salih Sonüstün: Toplumu yok etmeye karar verdiler.

By birlesikkibrispartisi

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Sekreteri Salih Sonüstün, UBP koalisyon hükümetinin, acımasız zamlar yaparak, toplumu yok etmeye karar verdiğini söyledi.
“Başta temel gıda maddeleri olmak üzere, akaryakıt ve elektriğe %300 zam yapan vicdansız hükümet, alkollü içeceklere de %300 zam yaptı” diyen Sonüstün, “Devleti batıran bu zihniyet, statükoyu devam ettirmek için halkın ekmeğine göz dikmiştir” dedi.
Hükümetin uyguladığı zam politikasıyla, tüketimi düşüreceği için, beklediği geliri elde etmesinin mümkün olmadığını dile getiren BKP Genel Sekreteri Salih Sonüstün, “ Maliye Bakanı Sunat Atun, “Bütçenin 4 Milyar TL açığı var, Elektrik Kurumunun durumu ortada” diyerek, “Parayı nereye harcayacağını ortaya koymuştur” dedi.
Önce batır, sonra da faturayı halka kes anlayışını ret ettiklerini belirten Sonüstün, “Halk düşmanı bir yönetimle karşı karşıyayız” dedi.
Ekonominin canlanabilmesi için, fon ve vergilerin düşürülmesini, faizlerin indirilerek yatırımların teşvik edilmesi ve üretimin önünün açılması gerektiğini dile getiren Salih Sonüstün, tam tersi bir çalışma içinde olan UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin, halkı felakete sürüklediğini vurguladı.

İzzet İzcan: Sağlıklı yapılacak bir çalışma ile Belediyelerin birleştirilmesini destekliyoruz.

By birlesikkibrispartisi

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, Belediyelerin birleştirilerek daha etkin hizmet vermelerinin sağlanması, var olan kötü yönetimlerin yerine, çağdaş belediyecilik yapılmasını desteklediklerini açıkladı.
UBP koalisyon hükümetinin, Ankara ile birlikte yangından mal kaçırır gibi yeni belediyeler yasa tasarısını hazırladığına dikkat çeken İzzet İzcan, yeterince olgunlaşmadan atılacak her adımın yeni olumsuzluklar yaratmaya aday olduğunu belirtti.
Kapatılacak 15 Belediyenin başkanlarına rüşvet verir gibi yaşam boyu emeklilik hakkı sağlanmaya çalışıldığına dikkat çeken BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, halkın vergisiyle oluşturulan bütçenin, siyasi rant aracı şekilde kullanılmasını siyasi etiğe aykırı bulduklarını ve kabul etmediklerini vurguladı.
“Birleşik Kıbrıs Partisi, statükocu ve bencil davranışlar, ister hükümet edenlerden, isterse de Sendikal çevrelerden gelsin, karşı çıkmaya devam edecektir” diyen İzzet İzcan, denizin bittiği, gece karanlıklar içerisinde bekleyen bir toplum yaratıldığını, tüm kesimlerin idrak etmesi ve ona göre davranması gerektiğini vurguladı.

BKP Merkez Yürütme Kurulu, Rusya Federasyonu ve Ukrayna’yı savaşı sonlandırmaya ve sorunları masada çözmeye çağırdı.

By birlesikkibrispartisi

Birleşik Kıbrıs Partisi Merkez Yürütme Kurulu, Ukrayna’da yaşananların dünyayı giderek soğuk savaş koşullarına taşıdığını belirterek, Rus işgalinin bir an önce durmasını talep etti. Savaş ve şiddet yoluyla hiçbir yere varılamayacağını dile getiren BKP Merkez Yürütme Kurulu, en erken zamanda ateşkesin sağlanması ve tarafların sorunlarını masada çözmelerini istedi.
NATO’nun, Rusya Federasyonu’na doğru bilinçli bir genişleme politikası içinde olduğunu, bununsa Rusya Federasyonu’nun güvenliğini tehdit eder noktaya ulaştığını belirten BKP Merkez Yürütme Kurulu, buna rağmen hiçbir ülkenin kendi stratejik çıkarlarını gerekçe göstererek, komşu ülkeleri işgal edemeyeceğini vurguladı.
Yurdumuz Kıbrıs’ın da NATO’nun darbe ve işgal siyasetlerinden nasibini aldığını, halkların yaşadığı acıları yüreklerinde hissettiğini dile getiren BKP Merkez Yürütme Kurulu “İşgaller çare değildir ve bütün dünya halkları kardeştir” dedi.
Yaşananların, küresel emperyalist güçlerin paylaşım kavgası olduğunu dile getiren BKP Merkez Yürütme Kurulu, “Daha fazla sömürü ve kâr peşinde koşan çok uluslu tekeller, dünyayı cehenneme çevirmişlerdir” dedi.
BKP Merkez Yürütme Kurulu, Ukrayna ve Rusya Federasyonu’nu savaşı durduracak ateşkes antlaşmasını imzalamaya ve aralarındaki sorunları görüşme masasında çözmeye çağırdı.

İzzet İzcan: Başbakanın, marketlerdeki fiyatları bizzat ben denetleyeceğim açıklaması komik.

By birlesikkibrispartisi

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun, “Marketlerdeki fiyat artışını bizzat ben denetleyeceğim” şeklindeki açıklamasının komik olduğunu belirtti.
“Bir torba gübrenin 750 TL, mazotun 21 TL, elektriğe %300 zam yapılan bir ülkede üretim olmaz, üretimin olmadığı yerde ucuzluk hiç olmaz” diyen İzzet İzcan, yaşananların halkla alay etmek olduğunu vurguladı.
TL’ye bağımlı KKTC ekonomisinin, dövizin patlamasıyla yerle bir olduğunu dile getiren BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, “TL’den kurtulmak demek, Ankara’nın egemenliğinin dışına çıkmak demektir, bu yönde mücadele verilmediği sürece, Kıbrıs Türk toplumunun kimlik ve varlığını koruması ve ekonomik refaha erişmesi mümkün değildir” dedi.
UBP-DP-YDP hükümetine fon ve vergileri düşürün, üretimi teşvik edin, kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına alın ve tüketime dayalı lüks yaşamınızdan vazgeçin çağrısında bulunan İzzet İzcan, “Kurtuluş, Ankara’nın boyunduruğundan kurtularak, dünyanın parçası olacağımız barış ve çözümden geçer” dedi.

Salih Sonüstün: İğneden ipliğe zam yapmaktan vaz geçin.

By birlesikkibrispartisi

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Sekreteri Salih Sonüstün, ülkede korkunç bir ekonomik yıkım yaşandığını belirterek, UBP-DP-YDP hükümetini, iğneden ipliğe zam yapmaktan vaz geçmeye çağırdı.
Petrol fiyatlarındaki anormal artışlardan sonra, insanların arabalara binemez olduğunu dile getiren Sonüstün, fiyatların bir miktar düşmüş olmasına rağmen, indirim yapılmamasının insafsızlık olduğunu vurguladı.
Maliyetlerin korkunç arttığı günümüz koşullarında, üretim yapmanın mümkün olmadığını belirten BKP Genel Sekreteri Salih Sonüstün, “Ülkeyi yönettiğini söyleyenler, elleri kolları bağlı yaşananları seyrediyor” dedi.
“TL kullanımına mahkum Kıbrıslı Türklerin kaderi kötü yönetilmek olamaz” diyen Sonüstün, emek yanlısı kesimlerin, kapitalizmin yarattığı krizlerin faturalarını ödemek yerine, güçlerini birleştirerek sömürü düzenine karşı mücadele etmekten başka çareleri olmadığını vurguladı.
“Kapitalist emperyalist dünyanın insanlığın düşmanı olduğunu belirten Salih Sonüstün, BKP, üstüne düşeni kararlılıkla yapmaya devam edecektir” dedi.

İzzet İzcan: Sağlık emekçilerinin 14 Mart Tıp Bayramını kutluyoruz.

By birlesikkibrispartisi

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajda, tüm sağlık emekçilerinin Tıp Bayramını kutladı.
“Sağlık ülkemizin kanayan yarasıdır” diyen İzcan, “Halkın kendi hastanelerinde ücretsiz sağlık hizmeti alacağı, ihtiyacı olan ilacı bulduğu, bakınabilmek için sabah namazından kuyruğa girmediği günlere ulaşmak hepimizin öncelikli görevidir” dedi.
Pandemi koşullarında her türlü yetersizliğe karşı, canla başla uğraşan sağlık çalışanlarını minnetle anmak, onların çağdaş çalışma koşullarına ulaşmalarına katkı koymak, ülkeyi yönetenlerin başlıca görevi olduğunu dile getiren BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, günümüz dünyasında ülkelerin gelişmişliğinin vatandaşların uzun ve sağlıklı yaşamaları ile ölçülmekte olduğunu vurguladı.
Hiçbir şeyin insan yaşamından daha kıymetli olmadığını dile getiren İzzet İzcan, özverili çalışmalarda bulunan, sağlığı ticaret görmeyen tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.

İzzet İzcan: UBP-DP-YDP hükümeti, Ankara’dan onay alamadı.

By birlesikkibrispartisi

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun, bir hafta önce kurulan UBP-DP-YDP hükümet üyesi bazı bakanların istifa edebileceğini açıklamasını ibretle karşıladıklarını belirtti.
UBP-DP-YDP hükümetinin, Ankara’daki AKP hükümetinden onay alamadığının görüldüğünü dile getiren İzzet İzcan, “Öyle olmasa Başbakan böyle açıklama yapmazdı” dedi.
Tahsin Ertuğruloğlu’nun ısrarla Dış İşleri Bakanı yapılmak istendiği, kabinedeki dört bakanın değiştirilmesinin talep edildiği iddialarının bulunduğunu dile getiren BKP Genel Başkanı izzet İzcan, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nu bu konularda gerçekçi açıklama yapmaya çağırdı.
Kuzey Kıbrıs’taki rejimin göstermelik bir demokrasi olduğunu, Ankara’nın egemenliği sürdüğü sürece, kendi kendimizi yönetmemizin söz konusu olamayacağını dile getiren BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, demokratik ve çağdaş hukuk devletine ulaşmanın yolunun, çözüm ve barıştan geçtiğini vurguladı.

Yiğiter: 8 Mart, kadınların insanca yaşam ve eşitlik için verdikleri mücadele ve dayanışmanın günüdür.

By birlesikkibrispartisi

Birleşik Kıbrıs Partisi Kadın Meclisi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, tüm dünyada olduğu gibi Kıbrıs’ın kuzeyinde de erkek egemen kapitalist sömürü sisteminin, kadının özgürleşmesi ve eşitliğinin önündeki en büyük engel olduğunu vurguladı.
BKP Kadın Meclisi Sözcüsü Hediye Yiğiter, 8 Mart’ın kadınların insanca yaşam ve eşitlik için verdikleri mücadele ve dayanışmanın günü olduğunu belirterek, “Kadınlar olarak mücadelemizin temeli her türlü ayrımcılık ve cinsiyetçilikten arındırılmış eşit, özgür, sınıfsız ve sömürüsüz bir toplum ve dünyayı kurmaktır” dedi.
“İçinde yaşadığımız ve kadınların işte, evde, sokakta, kısaca hayatın her alanında eşitlik ve özgürlük mücadelesi verdiği ataerkil kapitalist dünyayı reddediyoruz” diyen Yiğiter, BKP Kadın Meclisi olarak Kıbrıs’ın kuzeyinde kadının eşitlik ve özgürlük mücadelesinin yanında, Kıbrıs’ta federal çözüm, barış ve demokrasi mücadelesine de karalılıkla devam edeceklerini vurguladı.

Slovak Cumhuriyeti Kıbrıs Büyükelçisi Jan Skoda, veda ziyaretleri kapsamında Birleşik Kıbrıs Partisi’ni ziyaret etti.

By birlesikkibrispartisi

Jan Skoda, görevde bulunduğu süre çerisinde, iki toplumu yakınlaştırmak için çalışmalarda bulunduğunu, yerine gelecek yeni Büyükelçinin de bu çalışmalara devam edeceğini söyledi.
“Slovak devleti, Kıbrıs sorununa BM kararları çerçevesinde bir çözüm bulunması gerektiğine inanmaktadır” diyen Jan Skoda, BKP’ye, çözüm sürecine yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti.
BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, ülkemizde en acil konunun, Kıbrıs sorununun çözülmesi olduğunu belirterek, bunun da BM Güvenlik Konseyi kararları temelinde federal Kıbrıs’a ulaşmakla başarılacağını söyledi. “BKP, her zaman olduğu gibi bundan sonra da barış mücadelesine katkı koymayı sürdürecektir” diyen İzzet İzcan, “Kıbrıs’ta temel insan haklarına dayalı, federal birleşik Kıbrıs tek çıkış yoludur” dedi.
Slovak Cumhuriyeti’nin tarihi boyunca, Kıbrıs halkının yanında olduğunu dile getiren BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, Jan Skoda’ya görev süresi boyunca Kıbrıs halkı için yaptıklarına teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Salih Sonüstün: Elektriğe yapılan %300 zam, ülkenin iflasıdır.

By birlesikkibrispartisi

BKP Genel Sekreteri Salih Sonüstün, % 300’lere varan elektrik zammı ile sanayi, ticaret ve üretim dahil tüm sektörlerin iflas edeceğini açıkladı.
“Bu karar ülkenin iflasıdır” diyen Sonüstün, Elektrik Kurumunu arpalık gibi kullanan iktidarlar, faturayı halka keserek ekonominin ölüm fermanını imzaladılar” dedi.
İhalelerde ve işe alımlarda partizanca davranan, Sayıştay denetimlerinden öküz görmüş gibi kaçan yönetimler, kötü yönetimlerinin faturalarını halka çıkardıklarını dile getiren BKP Genel Sekreteri Salih Sonüstün, “Elektrik Kurumu halkın malı değil, halkın düşmanıdır” dedi.
Hiçbir aklı başında iktidarın, % 300 zam ile halkın karşısına çıkamayacağını belirten Sonüstün, zamların derhal geri alınmasını talep etti.
Elektrik Kurumunun bu yapısı ile yola devam edemeyeceğini dile getiren Salih Sonüstün, kurumun yeniden yapılandırılarak verimli çalışan bir işletme haline sokulmasını, özerk ve bağımsız bir hale getirilerek, siyasilerin arpalığı olmaktan çıkarılmasını talep eden BKP Genel Sekreteri Salih Sonüstün, aksi taktirde yaşananların sosyal patlamalara neden olacağı uyarısında bulundu.

İzcan: Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini kınıyoruz.

By birlesikkibrispartisi

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, Rusya’nın Ukrayna’nın Donetks ve Lıuganks bölgelerini ayrı bir devlet olarak tanıyıp askeri birliklerini konuşlandırmasını kınadıklarını açıkladı. BM’ye ait bir ülkenin başka bir tarafından işgal edilmesini benimsemediklerini, bunun uluslar arası hukukun ihlali anlamına geldiğini dile getiren İzcan, bunun geçmiş yüzyılın koloni siyasetlerine geri dönmek olduğunu vurguladı.
Yurdumuz Kıbrıs’ın darbe ve işgal siyasetlerinden çok acılar çektiğini belirten İzcan, var olan sorunların demokratik yöntemlerle çözülmesi gerektiğini söyledi.
” Dünya yeniden kan gölüne dönme riski ile karşı karşıyadır” diyen İzcan, başta BM olmak üzere tüm dünyayı Rusya’nın bu saldırgan tavrını durdurmaya çağırdı.
Ülkelerin bölgelere ayrılıp parçalanması, dünyayı yeni felketlerin eşiğine getirecektir” diyen İzcan, ” Başta mülteci krizi olmak üzere, binlerce insanın hayatına mal olacak yeni maceralar dünyayı cehenneme çevirecektir” dedi.

İzzet İzcan: Fasulyenin yahnisi, gitti geldi aynisi.

By birlesikkibrispartisi

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, kurulduğu açıklanan UBP-DP-YDP hükümetinden icraat beklemenin, ölüden gözyaşı beklemek olduğunu belirtti. Seçim adı altında yapılan çalışmalar sonucu, bir önceki hükümetin aynisinin kurulduğunu dile getiren İzzet İzcan, halkın deyimiyle “Fasulyenin yahnisi, gitti geldi aynisi” dedi.
Seçimlerin, demokrasicilik oyununun bir parçası olduğunu belirten BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, “Ülkeyi borç batağına sokan, emekçileri ezen, demokrasinin en küçük kırıntılarını bile ortadan kaldıran bu statükocu zihniyet, halkın hangi sorunlarını çözecek?” diye sordu.
“Sizler ancak baskıcı totaliter rejimin kökleşmesine hizmet edersiniz, hangilerinizin bakan olacağı hiç önemli değildir” diyen İzzet İzcan, yaşananların, statükonun ömrünü uzatıp, halkı kandırmaktan ileri gidemeyeceğini vurguladı.
BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, özgür ve bağımsız Kıbrıs mücadelesi verenlerin önünde duran öncelikli görevin, halkı bilgilendirerek, ortak vatan mücadelesini sürdürerek, uluslararası hukukun parçası olacağımız federal çözüme ulaşmak olduğunu söyledi.

İzcan,” Cesaretiniz varsa bir seçim daha yapın, boykot oranının %60’lara çıktığını görürsünüz”

By birlesikkibrispartisi

Birleşik Kıbrıs Partisi Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan KKTC’nin suç cennetine dönüştüğünü belirterek, hırsızlık, cinayet ve tecavüz haberlerinden halkın bıktığını söyledi.
“KKTC ‘for ever’ sonsuza kadar deyenler, yarattığınız eserinizle öğünebilirsiniz” diyen İzcan, çıkış yolunun tek olduğunu, bunun da uluslar arası hkukun içine girmekten geçtiğini vurguladı.
” Maraş ve buna benzer konularda hırsızlığa kılıf aramaktan vazgeçin” diyen İzcan Kıbrıs Rum tarafının, Maraş, Mağusa Limanı ve Ercan Havalimanı konusunda yaptığı Güven Yaratıcı Önlemler önerileri görüşmek için masaya oturun çağrısında bulundu.
Parlamentodaki düzen partilerinin bir türlü hükümet kuramadığını dile getiren İzcan, ” Hani elinizi taşın altına koyacaktınız, koltuk sevdanız ağır mı bastı?” diye sordu.
” Cesaretiniz varsa bir seçim daha yapın, boykot oranının %60’lara çıktığını görürsünüz” diyen İzzet İzcan, ” Statükocular Kıbrıs Türk toplumunun sorunlarını çözemez, ruhlarını ilahlara sattılar” dedi.

BKP Merkez Yürütme Kurulu:Yaşananların sorumlusu Ankara’daki iktidarlar ve onların buradaki işbirlikçileridir.

By birlesikkibrispartisi

Birleşik Kıbrıs Partisi Merkez Yürütme Kurulu, Falyalı cinayetinin ülkede güvenlik sorunu olduğunu, hiç kimsenin güvende olmadığını gözler önüne serdiğini belirtti.
40 bin askerin, binlerce güvenlik görevlisinin ve sayısız istihbarat örgütünün bulunduğu bir yerde insanlar ailelerinin gözleri önünde kalaşnikof silahlarla öldürülüyorsa sorun KKTC denilen satükonun kendisidir diyen BKP MYK, çözümün statükonun yıkılarak yerine uluslar arası hukuk tarafından tanınan, özgür bağımsız federal Kıbrıs’ın kurulmasından geçtiğini vurguladı.
Kuzey Kıbrıs’ın mafyanın cirit attığı, sanal bet, fuhuş, kara para uyuşturucu ve insan kaçakçılığı merkezi olarak anılduğını dile getren BKP MYK, bunun sorumluluğunun başta Ankara’daki iktidarlar olmak üzere ülkeyi yönettiğini söyleyenlerin omuzlarında olduğunu belirtti.
Muhaceret, göç ve vatandaşlık yasalarının değiştirilmesi kumarhane ve sanal bet merkezlerinin kapatılması, yeni bir anayasa yapılarak geçici 10. maddenin kaldırılması, iç ve dış güvenliğin Kıbrıs Türk toplumuna devredilmesi çağrısında bulunan BKP Merkez Yürütme Kurulu, bunların yapılmaması durumunda hiç kimsenin güvende olamayacağını ve Kuzey Kıbrıs’ın Türkiye’nin kirli işlerinin döndüğü bir yer olmaya devam edeceğini vurguladı.

İzzet İzcan: Maraş’a karşılık, Ercan ve Mağusa Limanı’nın açılması halkı rahatlatacaktır.

By birlesikkibrispartisi

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, Kıbrıs Rum tarafının güven yaratıcı önlemler adı altında, Maraş, Ercan Hava Limanı ve Mağusa Limanı’nı kapsayacak öneriler sunmaya hazırlandığını belirterek, konunun ciddiyetle ele alınmasını istedi.
“Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, öneriler sunulmadan önerileri ret ettiğini ve iki devlet tanınmadan masaya oturmayacağını açıklaması, taksimci niyetini ortaya koymuştur” diyen İzzet İzcan, olayın, toplumdan bilerek gizlenmeye çalışıldığını belirtti.
Vakıflar İdaresi Başkanı İbrahim Benter’in, Maraş’ın tümünün vakıf malı olduğunu açıklamasının gerçek dışı olduğunu dile getiren İzzet İzcan, toplumun bilerek kandırılmaya çalışıldığını söyledi.
Vakıflar İdaresi’nin, Taşınmaz Mal Komisyonu müracaat ve davalarına taraf kabul edilmesinin de ayni senaryonun parçası olduğunu belirten BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, “Ciddi bir manipülasyonla karşı karşıyayız” dedi.
“Ercan Hava Limanı’nın uluslararası uçuşlara açılması, Mağusa Limanı’nın üstünden serbest ticaretin başlaması, Kıbrıs Türk ekonomisine önemli bir rahatlama getireceği gibi, ambargoların kalkmasını sağlayacak ve halkı rahatlatacaktır” diyen İzzet İzcan, bunlara karşı çıkmanın, halka yapılacak en büyük bir kötülük olduğunu vurguladı.

Silahlı saldırı ve iddialar, Meclis araştırması ile soruşturulmalıdır.

By birlesikkibrispartisi

Birleşik Kıbrıs Partisi Merkez Yürütme Kurulu, ülkede artan silahlı saldırıların, KKTC denilen statükonun gerçek yüzünü ortaya koyduğunu açıkladı.
“Daha da vahim olanın, TC Büyükelçiliği’nin mafya hesaplaşmasında arabuluculuk yaptığı iddiasıdır” denilen açıklamada, Bulut Akacan, “Elimizde ses kayıtları var, Elçilikle görüşme yaptık. Elçi “Bunlar benim köylümdür” dediği iddiasıdır denilen BKP MYK açıklamasında, olay hakkında kamuoyuna doyurucu açıklama yapılması talep edildi.
“Polisten önceden koruma istenmesi, Başsavcılığın açılan davayı zorla geri çektirtmesi iddiası ise daha vahimdir” diyen BKP Merkez Yürütme Kurulu, “Demokrasi ve hukukun olmadığı bir yerde bunların yaşanması gayet doğaldır” dedi.
TC Basın Müşavirliğinin, olayı tümden yalanlamasının yeterli olmadığını dile getiren BKP Merkez Yürütme Kurulu, yetkili kurumları göreve davet ederek, konu hakkında gerekirse Meclis soruşturması açılmasını talep eti.
“İddiaların ispatlanması halinde, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’nin Türkiye’ye geri çekilmesi istenmelidir” diyen BKP Merkez Yürütme Kurulu, olayın çok ciddi ve vahim olduğunu vurguladı.

İzzet İzcan: Sınırüstü Yaşlılar Sitesi’nde yaşananların gerçek sorumlusu, görevini yapmayan devlet kurumlarıdır.

By birlesikkibrispartisi

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, Sınırüstü Yaşlılar Sitesi’nde yaşananların, yaşlı bakım evlerindeki sorunları ortaya koyduğunu belirterek, “Gerçek sorumlu görevini yapmayan devlet kurumlarıdır” dedi.
Asli görevleri bu tür alanları denetlemek olan kurum ve yetkililerin, birden ortaya çıkarak şov yapmalarının kabul edilmez olduğunu dile getiren İzzet İzcan, bugüne kadar neredeydiniz? diye sordu.
“Toplumda, başta yaşlılar olmak üzere, ihtiyaçlı bireylerin bakım ve korunması devletin asli görevidir” diyen İzzet İzcan, “Bu hizmetler, ücretsiz verilmeli ve sosyal devlet gerekleri eksiksiz yerine getirilmelidir” dedi.
Toplumun, yaşananlar karşısında ortaya koyduğu duyarlılığın sevindirici olduğunu dile getiren İzzet İzcan, yaşananlardan dersler çıkartılması gerektiğini vurguladı.

İzzet İzcan: Mücadelemiz rejime karşıdır. Özgür olmak istiyoruz.

By birlesikkibrispartisi

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, yürüttükleri boykot kampanyasına destek veren halka teşekkür etti.
“Kuzey Kıbrıs’ta oynanan demokrasicilik oyunu karşısında, rejime örtü olma değil, onu deşifre etme mücadelesi veren herkese teşekkür ediyoruz” diyen İzzet İzcan, “Kavga bitmedi yeni başlıyor” dedi.
% 42 oranında boykotun başarılı olduğunu dile getiren İzzet İzcan, çıkış yolunun statükoya hizmet değil, statükoyu yıkmak olduğunu vurguladı.
Dayatılan iki devletli taksim önerileri karşısında, Ankara’nın fetihçi yaklaşımlarına karşı çıkmayı sürdüreceklerini belirten BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, demokratik muhalefeti bir çatı altında birleşmeye çağırdı.
“Üzülecek bir durum yok, bugün düne göre bir adım ilerideyiz” diyen İzzet İzcan, “Birleşik bir barış ve özgürlük cephesi, bizi hedefimize taşıyacaktır” dedi.
Boykot Platformunun genişleyip, örgütlenerek yoluna devam edeceğini vurgulayan İzzet İzcan, sokak, uluslararası hukuk ve özgürlük kavgasının tek çıkış yolu olduğunu belirterek, halkımızı bu mücadeleye katılmaya çağırdı.

İzzet İzcan: Halkı, seçimleri boykot etmeye çağırıyoruz.

By birlesikkibrispartisi

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, 23 Ocak seçimlerinde sandıktan düzenin devamı çıkacağını, farklı bir sonuç beklemenin mümkün olmadığını belirterek, halkı seçimleri boykot etmeye çağırdı.
Halka, yüzünüzü barışa, çözüme, demokrasiye dönün çağrısında bulunan İzzet İzcan, “Besleme diye hakaret edildiğimiz bu yaşamdan kurtulmak için tepkimizi ortaya koymalıyız” dedi.
“Adamızın kuzeyinde bu koşullarda yapılacak seçimler ile bizleri federal çözüme götürecek bir iradenin sandıktan çıkması mümkün değildir” diyen BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, “Bizler, seçimleri boykot ederek, federal çözüm sürecinin yeniden başlatılmasına katkı koyabiliriz” dedi.
Kıbrıs’ın taksim tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu dile getiren İzzet İzcan, kurtuluşun federal birleşik Kıbrıs’ta olduğunu belirterek, halkı güçlü bir oranda seçimleri boykot etmeye çağırdı.

Boykot Platformu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e mektup gönderdi.

By birlesikkibrispartisi

Boykot Platformu Ledra Palace kapısında basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında, 23 Ocak 2022 tarihinde düzenlenecek seçimlerle ilgili hazırlanan mektup, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e iletilmek üzere BM yetkililerine teslim edildi.
BKP, YKP, Federal Kıbrıs Hareketi ve Barış ve Demokrasi İnisiyatifi yetkilileri basın toplantısında hazır bulundu.
Boykot Platformu adına mektubu, BM yetkililerine teslim edilen BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, Genel Sekreteri Kuzey Kıbrıs’ta düzenlenen seçimler hakkında bilgilendirmek istediklerini, seçimlerin Kıbrıs Türk toplumunun iradesini temsil etmediğini, ülkeye bilinçli nüfus taşınarak, Kıbrıslı Türklerin azınlık durumuna düşürüldüğünü belirterek, Türkiye hükümetlerinin izledikleri asimilasyon politikalarını ret ettiklerini vurguladı.
İki devletli çözüm politikaları dayatılarak, taksim siyasetinin hayata geçirilmeye çalışıldığına dikkat çeken İzzet İzcan, Boykot Platformu’nun, BM Genel Sekreteri’nin sürdürdüğü iyi niyet misyonunu desteklediğini ve federal çözüm sürecinin yeniden başlamasını talep ettiklerini belirtti.
BM ve AB yetkililerinden, federal çözüm için tüm imkanlarını devreye sokmalarını isteyen İzzet İzcan, federal çözüm sürecinin yanında olduklarını vurguladı.

İzzet İzcan: Ülkemiz sorma gir hanı değildir.

By birlesikkibrispartisi

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun Türkiye ziyaretinde, Ercan Havaalanı’nın iç hatlar kapsamına alınmasını görüştüğünü müjde şeklinde açıklamasının kabul edilmez olduğunu vurguladı.
“Bazı konularda adım atacaksak bazısı diplomatik, bazısı diplomatik değil, beni ilgilendirmez” diyen Faiz Sucuoğlu’nun saçmaladığını belirten İzzet İzcan, “Faiz Sucuoğlu ne konuştuğunu bilmiyor” dedi.
Yaşananları, Türkiye’deki AKP iktidarının ilhak politikasının devamı olarak niteleyen BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, muhaceret kontrollerinin kalkmasıyla KKTC denilen yapının tamamen yaşanmaz olacağını vurguladı.
Bu memleketin sahipsiz olmadığını dile getiren İzcan, “Halep orda ise arşın burdadır, pasif direniş dahil her türlü yöntemle, ilhak siyasetine karşı direnilecektir” dedi.
Sokak mücadelesinin çok daha önem kazandığı günümüzde, 23 Ocak seçimlerinin boykot edilmesi çağrısında bulunan İzzet İzcan, “Ülkemiz, sorma gir hanı değildir” dedi.

İzzet İzcan: Seçimlerle hiçbir şey değişmeyecek.

By birlesikkibrispartisi

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, 23 Ocak milletvekilliği seçimlerinde değişen bir şey olmayacağını belirterek, seçimlerin, Ankara’dan icazet almaya hazır partilerin kendi aralarındaki yarışına dönüştüğünü vurguladı.
“Halk seçimlerden usandı, statükocu partiler, gerçek dışı vaatlerde bulunmaktan usanmadı” diyen İzzet İzcan, halkımızı sandıkları boykot etmeye çağırdı.
Asgari ücretin brüt 7000 TL olduğu bir ülkede, milletvekillerinin 43 bin, müsteşar 39 bin ve müdürlerin 35 bin TL maaş almasının kabul edilmez olduğunu dile getiren BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, “Sömürü ve vurgun düzeni tam da budur” dedi.
“Beni seçin sizi kurtarayım” diyenlerin bu konularda söyleyecek sözlerinin olmaması, düzenin gerçek yüzünü ortaya çıkardığını belirten İzzet İzcan, bu kesimlere verilecek en güzel cevabın, sandıkları güçlü bir şekilde boykot etmek olacağını vurguladı.
Boykot Platformu’nun, rejim karşıtı mücadelesini sürdürmeye devam edeceğini dile getiren İzzet İzcan, Ankara’nın boyunduruğundan kurtulmadan, Kıbrıs Türk toplumunun özgür ve bağımsız olamayacağını belirterek, halkımızı boykot mücadelesine katkı yapmaya çağırdı.

❌