One Radical Planet

🔒
❌ About FreshRSS
There are new available articles, click to refresh the page.
Before yesterdayΚυπριακό Κινηματικό Αρχείο | Cyprus Movements Archive

Ολοκλήρωση Ψηφιοποίησης του Περιοδικού Εντός των ...

Ολοκλήρωση Ψηφιοποίησης του Περιοδικού Εντός των Τειχών / Completion of Digitization of the Magazine Within the Walls

Η ψηφιοποίηση του περιοδικού Εντός των Τειχών έχει πλέον ολοκληρωθεί, με το τελευταίο τεύχος, το Τεύχος 42, να βρίσκεται πλέον στο Ελληνικό τμήμα του αρχείου.


The digitization of the magazine Within the Walls has now been completed, with the last issue, Issue 42, being present now on the Greek version of the archive.

Για τον Κωστή Αχνιώτη / For Costis Ahniotis

Για τον Κωστή Αχνιώτη / For Costis Ahniotis

[English Text Follows]

Ο Κωστής Αχνιώτης έφυγε σαν σημερα το 2017.

Πολιτικοποιήθηκε μέσα στην εξωκοινοβουλευτική αριστερά σαν φοιτητής στη Γαλλία, ενώ με την επιστροφή του στην Κύπρο άρχισε να δραστηριοποιείται ενεργά μέσα στην Κυπριακή εξωκοινοβουλευτική αριστερά, το κίνημα επαναπροσέγγισης και τους πολιτικούς κύκλους της εντός των τειχών Λευκωσίας. Συμμετείχε στο περιοδικό ‘Δελτίο Συζήτησης’, μέσα από το οποίο έγιναν οι πρώτες γραπτές συζητήσεις της άκρας Αριστεράς στην Κύπρο.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 δραστηριοποιήθηκε μέσα στον Κομμουνιστικό Κύκλο συνεχίζοντας τις εκδόσεις με την έκδοση του περιοδικού Εντός των Τειχών την περίοδο 1985-1990, το οποίο αποτέλεσε βασικό έντυπο των θεωρητικών ανησυχιών και διάλογων της ευρύτερης αριστεράς. Εκείνη την περίοδο είχε καταλυτικό ρόλο στην δημιουργία της ομάδας ‘Φίλοι του Ακάμα’ με σκοπό την διάσωση του φυσικού περιβάλλοντος της χερσονήσου του Ακάμα.

Αργότερα, λαμβάνει μέρος στην έκδοση του δικοινοτικού περιοδικού Χάτε (1998-2001), μιας από τις ποιο αξιοσημειωτες προσπάθειες αυτόνομης επικοινωνίας μεταξύ της Ελληνοκυπριακής και Τουρκοκυπριακής κοινότητας πριν το άνοιγμα των οδοφραγμάτων. Την ίδια περίπου περίοδο εξέδιδε μαζί με άλλους το περιοδικό κοινωνικού και πολιτικού διαλόγου ‘Εξ Υπαρχής’ (1999-2004).

Το 2004 στήνει μαζί με συντρόφους του την Πλατφόρμα Αριστερών για το Ναι και μετ’ έπειτα οργανώνεται μαζί με άλλους εκπαιδευτικούς στην Κοινή Πλατφόρμα Ε/κ και Τ/κ Εκπαιδευτικών Ενωμένη Κύπρος, ενώ εκδίδει το περιοδικό του ελληνοκυπριακού τμήματος της πλατφόρμας, Το Καλέμι (2008-11).

Την περίοδο της έντασης της οικονομικής κρίσης που ξεκίνησε το 2008, δραστηριοποιήθηκε μαζί με άλλα μέλη της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς στην ΕΡΑΣ, ενώ μετέπειτα ήταν υποψήφιος στις ευρωεκλογές του 2014 με τον δικοινοτικό συνδυασμό Δράσυ-Eylem, τον πρώτο δικοινοτικό εκλογικό συνδυασμό που έλαβε μέρος σε εκλογές στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μεταξύ 2014-2016 πήρε μέρος στην προσπάθεια συγκρότησης της σελίδας εναλλακτικής ενημέρωσης Platforma News ενώ στους τελευταίους μήνες της ζωής του συμμετείχε και στην Αριστερή Κίνηση – Θέλουμεν Ομοσπονδία.

Το 11ο τεύχος του περιοδικού Εντροπία εμπεριέχει αφιέρωμα στον Κωστή Αχνιώτη, ενώ το ντοκιμαντέρ Tongue καταπιάνεται με την ζωή του σε σχέση με την Κυπροκεντρική εξωκοινοβουλευτική αριστερά. Υπάρχει επίσης και η ηχογράφηση της συζήτησης του Κωστή μαζί με τον κοινωνιολόγο Αντρέα Παναγιώτου με θέμα τις ‘Ριζοσπαστικές Αφηγήσεις για το Κυπριακό που το 1970 τζιαι μετά: Η Άνοδος της Κυπριακής Συνείδησης τζιαι του Δικοινοτικού Κινήματος’, που οργανώθηκε το 2017 από την Συσπείρωση Ατάκτων.

Πρόσφατα δακτυλογραφήσαμε το κείμενο ’κυπριακή συνείδηση’, το οποίο έγραψε ο Κωστής το 1988.

Costis Ahniotis passed away three years ago, a day like today.

As a student in France, he was politically active in the extra-parliamentary left, and with his return to Cyprus he became actively involved with the Cypriot extra-parliamentary Left, the rapprochement movement and the political circles of the walled city of Nicosia. He participated in the magazine ‘Discussion Bulletin’ [Δελτίο Συζήτησης], through which the first written discussions of the Cypriot far-left developed.

In the beginning of the 1980s, he was active in the Communist Circle, continuing publications with the publication of the magazine Within the Walls between 1985-1990, which constituted a key text for the exposition of the theoretical concerns and dialogue of the broader left. In that period he had a key role in the formation of the group ‘Friends of Akamas’, with the aim of the preservation of the natural environment of the Akamas peninsula.

He further participates in the publication of the bi-communal magazine Hade (1998-2001), one of the most note-worthy attempts for an autonomous channel of communication between the Greek and Turkish Cypriot communities, before the opening of the checkpoints. During the same period he was part of the publishing team of the social and political dialogue magazine ‘From the Beginning’ [Εξ Υπαρχής] (1999-2004).

In 2004 he forms, together with other comrades, the ‘Platform of Leftists for YES’ and organizes afterwards, alongside other teachers, the G/c and T/c Teachers' Platform "United Cyprus", while publishing the magazine of the Greek Cypriot section of the platform, Kalemi [Το Καλέμι] (2008-11).

During the period of the intensification of the economic crisis that started in 2008, he organized, together with other members of the extra-parliamentary left, in ERAS, while afterwards he was a candidate in the European parliamentary elections of 2014 with the bi-communal electoral list of Δράσυ-Eylem, the first bi-communal electoral list that had ever participated in an election in the history of the Republic of Cyprus. Between 2014-2016 he participated in the attempt of forming the website of alternative information Platforma News, while in the last months of his life, he participated in the Leftist Movement – We Want Federation.

The 11th issue of the Entropy [Εντροπία] magazine features a tribute to Costis Ahniotis, while the documentary Tongue focuses on his life in relation to the Cyprocentric extra-parliamentary left. The audio recording of Costis’ discussion with sociologist Andreas Paanayiotou also exists (in Greek), on the subject ‘Radical Narrations of the Cyprus Problem from the 1970s onwards: The Rise of Cypriot Consciousness and of the Bi-communal Movement’, organized in 2017 by Syspirosi Atakton.

We have recently translated his 1988 text ’cypriot consciousness’, making it available in English for the first time.

5 English Texts from the Archive

5 English Texts from the Archive

In our attempt to make the archive more accessible, we present here 5 key texts of the broader Cypriot radical political scene that are available in English on the archive. Part of the archiving project is making previously unavailable texts; available to new audiences. Many of the following texts have thus been translated through the initiate of various individuals, whose work has been fundamental in allowing us to share these key texts for the first time, in English. A bonus text has also been added at the end of the list.

'Ecology and the Semblance of an Illusion' (1985)

This ecological text circulated in the Chrysallida social space in Limassol, in relation to developments surrounding Akamas. It consisted of 9.5 pages and included extensive excerpts from various works by Max Horkheimer, Karl Marx, Peter Kropotkin, Murray Bookchin, Ivan Illich, et al. It is one of the few ecological theoretical texts of the Cypriot anti-authoritarian scene.

Typed Text

‘cypriot consciousness’ (1988)

Published originally in the 35th issue of the Nicosian magazine ‘Within the Walls’, this text by Costis Ahniotis has remained a classic exposition of the Cyprocentric position associated with the extra-parliamentary left.

Typed Text

‘The Cyprus Problem and the Internationalist Tasks of the Greek Cypriot Working Class’ (1988)

This book was published by the leftist group Workers’ Democracy. It is perhaps the most extensive Marxist analysis of the Cyprus Problem, founded upon the theoretical framework of revolutionary deafeatism. While the book still remains untranslated as a whole, a recent partial translation of key parts has emerged in 2019.

PDF

‘5 positions on the reunification process or For the right to live in Cyprus without the Cyprus problem’ (2010)

This text presents the analysis and position of the libertarian group Falies surrounding the Cyprus Problem and the approach that should be taken by the extra-parliamentary left.

Typed Text

‘Cheap Bodies/Foreign Bodies: The Government Strategy on Immigration’ (2016)

This brochure was published by the group antifa λευkoşa, and analyses the immigration policy of the Republic of Cyprus during the recent years, emphasizing the effect on refugees and the process of illegalization of migrants and refugees.

PDF


 • Bonus Text:

‘Federation or Death’ (1993)

This text was published in the 10th issue of the anarchist magazine ‘Train in the City’, in Limassol. Published on the pretext of elections contra the then possibility of the resolution of the Cyprus Problem through the Ghali set of Ideas, it offered a direct justification for supporting a bi-communal federation.

Typed Text

5 Κείμενα από το Αρχείο

5 Κείμενα από το Αρχείο

Στην προσπάθεια μας να γίνει το αρχείο πιο προσβάσιμο, παρουσιάζουμε εδώ 5 βασικά κείμενα του ευρύτερου Κυπριακού ριζοσπαστικού χώρου που εντοπίσαμε και αρχειοθετήσαμε στο αρχείο.

'Η Κύπρος, το Εθνικό και ο Εθνικισμός - Μία Ελευθεριακή Ανάλυση' (1984)

Γραμμένη από ανώνυμο Κύπριο Αναρχικό, η μπροσούρα πρόκειται για μια από τις πρώτες θεωρητικές προσεγγίσεις σε σχέση με το Κυπριακό, από μια ριζοσπαστική ελευθεριακή σκοπιά και αποτελεί πλέον κλασικό θεωρητικό κείμενο του Κυπριακού ριζοσπαστικού χώρου. Η παρόν έκδοση αποτελεί αναδημοσίευση της μπροσούρας, από την Ανοιχτή Συνέλευση Αγώνα Άνω Πόλης Σαλονίκης, τον Ιούνη του 2018.

Αρχείο PDF

'Οικολογία και η Φαινομενικότητα μιας Ψευδαίσθησης' (1985)

Οικολογικό κείμενο που κυκλοφόρησε στο στέκι της Χρυσαλλίδας στη Λεμεσό, με αφορμή τον Ακάμα. Έχει συνολική έκταση 9.5 σελίδες και περιλαμβάνει εκτενή αποσπάσματα από διάφορα έργα των Max Horkheimer, Karl Marx, Peter Kropotkin, Murray Bookchin, Ivan Illich, κ.α. Ενά από τα ελάχιστα οικολογικα θεωριτικά κείμενα του Κυπριακού αντιεξουσιαστικού χώρου.

Δακτυλογραφημένο Κείμενο Αρχείο PDF

'Το Κυπριακό και τα Διεθνιστικά Καθήκοντα των Ελληνοκύπριων Επαναστατών' (1988)

Το βιβλίο εκδόθηκε από την ομάδα Εργατική Δημοκρατία. Πρόκειται για ίσως την πιο εκτενής μαρξιστική ανάλυση του Κυπριακού Προβλήματος, βασισμένη πάνω στο θεωρητικό υπόβαθρο του επαναστατικού ντεφετισμού.

Αρχείο PDF

'Κυπριακή Συνείδηση - Διάλογος για μια Εμπειρία Χωρίς Όνομα' (1992)

Αυτή η μπροσούρα κυκλοφόρησε ως απάντηση στη λογοκρισία που ακολούθησε την εκπομπή Χωρίς Πλαίσια του ΡΙΚ στις 4 Ιούλη του 1992, όπου ο κοινωνιολόγος Αντρέας Παναγιώτου είπε πως είναι Κυπραίος και όχι Έλληνας. Παραμένει μια από τις ποιό προσβάσιμες και παράλληλα ανεπτυγμένες εκφράσεις της Κυπροκεντρικής θέσης. Πέρα από το αρχείο PDF, η μπροσούρα έχει πλέον δακτυλογραφηθεί (με εξαίρεση το άρθρο του κ. Καζαμία).

Δακτυλογραφημένο Κείμενο Αρχείο PDF

'Σώματα Φτηνά/Σώματα ξένα: Η Κρατική Στρατηγική της Μετανάστευσης - 3η έκδοση' (2019)

Μπροσούρα της ομάδας antifa λευkoşa η οποία αναλύει την μεταναστευτική πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας τα τελευταία χρόνια, δίνοντας έμφαση στο προσφυγικό και την δημιουργία παρανομοποίησης μεταναστών και προσφύγων.

Αρχείο PDF

Archive Regarding Fascist, Racist, Xenophobic and Migrant/Refugee Exploitation in the Republic ...

Archive Regarding Fascist, Racist, Xenophobic and Migrant/Refugee Exploitation in the Republic of Cyprus (1993-2020 - 7th Edition)

The following link contains a PDF file we received archiving incidents of Fascist, Racist, Xenophobic and Migrant/Refugee Exploitation in the Republic of Cyprus in the period 1993-2020 from various sources.

Φασισμός, Ξενοφοβία, Εκμεταλλευση και Ρατσιστική Βία στην Κύπρο - Έβδομη Έκδοση

Language of Sources: Greek, some English. Language of Title - Table of Contents: Greek, Greek/Englsih.

Φασισμός, Ξενοφοβία, Εκμεταλλευση και Ρατσιστική ...

Φασισμός, Ξενοφοβία, Εκμεταλλευση και Ρατσιστική Βία στην Κύπρο - Έβδομη Έκδοση

Το link περιέχει αρχείο PDF που μας στάλθηκε, που αρχειοθετεί περιπτώσεις φασισμού, ξενοφοβίας, εκμετάλλευσης μεταναστών/τριών και προσφύγων στην Κυπρο την περίοδο 1993-2020 από διάφορες πηγές.

Φασισμός, Ξενοφοβία, Εκμεταλλευση και Ρατσιστική Βία στην Κύπρο - Έβδομη Έκδοση

Εισαγωγικό Σημείωμα

Η συγκρότηση του παρόν αρχείου ξεκίνησε το 2013. Ήταν αρχικά μια περισυλλογή των διάφορων άρθρων που είχα μαζέψει τα προηγούμενα χρόνια, μια μικρή προσωπική προσπάθεια να μαζευτούν όλα τα λεγόμενα “μεμονωμένα περιστατικά” ρατσισμού, φασισμού και ξενοφοβίας στην Κυπριακή Δημοκρατία. Η πρώτη έκδοση (Οκτώβρης 2013), η οποία κάλυπτε την περίοδο 2009-2013, σύντομα έφερε την δεύτερη έκδοση τον Μάρτη του 2014, καλύπτοντας την περίοδο 2003-2014. Η συλλογή των “μεμονωμένων περιστατικών” άρχισε να φαντάζει σαν μια διαδικασία χωρίς τέλος, σκιαγραφώντας σιγά σιγά την βαθύτατα ρατσιστική δομή της (ελληνο)Κυπριακής πολιτείας. Η αρχειοθέτηση περιστατικών και πληροφοριών συνεχίστηκε τα επόμενα χρόνια σε διαφορετικά επίπεδα έντασης. Το αρχείο εμπεριέχει υλικό από διάφορες πυγές, συμπεριλαμβανομένων τοποθετήσεων και φυλλαδίων πολιτικών ομάδων, αναρτήσεων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στήλες δημοσιογράφων - η συντριπτική πλειοψηφία του υλικού, παρόλα αυτά, προέρχεται από μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η λογική πίσω από την αρχειοθέτηση του υλικού ήταν και παραμένει η καταγραφή περιστατικών και πληροφοριών γύρω από τον φασισμό, την ξενοφοβία, την εκμετάλλευση και την ρατσιστική βία στην Κύπρο, χωρίς να επιβάλλεται κάποιος αυστηρός έλεγχος στο ιδεολογικό ή άλλο περιεχόμενο των πηγών, π.χ. προσωπικές απόψεις των αρθρογράφων. Κάθε άρθρο που έχει συμπεριληφθεί μέσα στο αρχείο εμπεριέχει κάποιο στοιχείο ή πληροφορία σχετικά με τις ποιό πάνω θεματικές. Καθώς το αρχείο έχει συγκροτηθεί κυρίως μέσω από ηλεκτρονικά άρθρα και ψηφιοποιημένο υλικό, είναι φυσικό επακόλουθο πως η καταγραφή σταματά στην δεκαετία του 90, ενώ παράλληλα υπάρχει μια πληθώρα πηγών για τα γεγονότα των τελευταίων χρόνων. Ένα ευχαριστώ αρμόζει να επεκταθεί εδώ προς όλα τα άτομα, καθώς και στις διάφορες ομάδες που προωθήσαν τις εκδόσεις του αρχείου όλα αυτά τα χρόνια: την ΚΙΣΑ, την Αγκάρρα, την Εργατική Δημοκρατία, το Κυπριακό Κινηματικό Αρχείο, την ΕΡΑΣ, την ομάδα ΑΝΤ.ΑΡ.Τ.Ε.Σ, την Σκαπούλα, την Συσπείρωση Ατάκτων, την ομάδα antifa λευkoşa, την Bandiera και την Νέα Διεθνιστική Αριστερά, καθώς και άλλες ομάδες και συλλογικότητες οι οποίες μας διαφεύγουν αυτή τη στιγμή.

Γλώσσα πηγών: Ελληνικά, Αγγλικά. Γλώσσα Τίτλου, Περιεχομένων: Ελληνικά, Ελληνικά/Αγγλικά.

Expanding our Project: Archiving of Websites

Expanding our Project: Archiving of Websites

The Movements Archive has now expanded its project, including now websites and digital entries as part of its archiving efforts. Over the years we have come to the conclusion that often, digital entries are lost more easily than printed material, due to broken links, sites going offline and hosting sites, like geocities, closing down. We have of course used the Wayback Machine of the Internet Archive, both for archiving the websites of various groups, as well as locating and retrieving websites that have gone offline. Our expansion now however shifts our efforts towards preserving, at least partially, important online articles on our website, while also including websites as part of our archiving process.

As part of this process we have already created pages for the websites Platforma News, 3533, Island Anarchy and Kontrasusta on the Greek version of the site, while Reunification 2011 is available to both the Greek and English version. Articles have been added to Kontrasusta, Reunification 2011 and Diogenis’ Lantern/Φανάρι του Διογένη.

The Archive Now has a Facebook Page

The Archive Now has a Facebook Page

The Archive now has a facebook page, to be found at https://www.facebook.com/movementsarchive.

The page will be used mainly to make the archive more widely available and will not replace the archive itself, nor will be the carrier of original content. Important updates will continue to be firstly published on the current blog.

Archive Regarding Fascist, Racist, Xenophobic and Migrant/Refugee Exploitation in the Republic ...

Archive Regarding Fascist, Racist, Xenophobic and Migrant/Refugee Exploitation in the Republic of Cyprus (1993-2019 - 6th Edition)

The following link contains a PDF file we received archiving incidents of Fascist, Racist, Xenophobic and Migrant/Refugee Exploitation in the Republic of Cyprus in the period 1993-2019 from various sources.

Φασισμός, Ξενοφοβία, Εκμεταλλευση και Ρατσιστική Βία στην Κύπρο - Έκτη Έκδοση

Language of Sources: Greek, some English. Language of Title - Table of Contents: Greek, Greek/Englsih.

Φασισμός, Ξενοφοβία, Εκμεταλλευση και Ρατσιστική ...

Φασισμός, Ξενοφοβία, Εκμεταλλευση και Ρατσιστική Βία στην Κύπρο - Έκτη Έκδοση

Το link περιέχει αρχείο PDF που μας στάλθηκε, που αρχειοθετεί περιπτώσεις φασισμού, ξενοφοβίας, εκμετάλλευσης μεταναστών/τριών και προσφύγων στην Κυπρο την περίοδο 1993-2019 από διάφορες πηγές.

Φασισμός, Ξενοφοβία, Εκμεταλλευση και Ρατσιστική Βία στην Κύπρο - Έκτη Έκδοση

Γλώσσα πηγών: Ελληνικά, Αγγλικά. Γλώσσα Τίτλου, Περιεχομένων: Ελληνικά, Ελληνικά/Αγγλικά.

Big Expansion of the Archive: Magazines, Punk, New Groups, Updates

Big Expansion of the Archive: Magazines, Punk, New Groups, Updates

The Archive has been significantly expanded in the last few months, expanding in type of content as well as chronologically. This material concerns primarily the Greek version of the site. The key developments are outlined below:

 • The archiving of the 1980s magazine Within the Walls (Εντός των Τειχών) has been completed. All issues are now online and can be accessed from its page. The magazine played a key role in the expression of Cyprocentric political positions in the 1980s, as well as a medium through which artistic and theoretical concerns could be expressed on a diverse range of issues. It often hosted articles on Cypriot history, the sociology of Cyprus, the analysis of political developments and the environmental movement.
 • The archive is proud to present the magazine Mavres Pinelies (Μαύρες Πινελιές). This rare publication was printed in Lyon in 1982 and ran for only 1 issue. As of today, it remains the oldest anarchist publication to have been located.

 • We have now expanded into archiving DIY punk and have included the albums of both the band Within the Walls (Εντός των Τειχών) and Nuclear Mutants in the archive, as well as the former’s single-issue bi-lingual magazine publication. Both bands can claim historical significance for the DIY and Cypriot punk scene. They are also included in th English archive.
 • The Black Pen (Μαύρη Πένα) brochures, published autonomously in Limassol as a medium for open poetic expression, have all been archived and are on the archive.
 • The manifesto of Drasy-Eylem, the first and only bi-communal political association to have ever entered elections has now been archived. We currently seek to find the document in Turkish and English (if it existed). Sadly, their website has been down for a number of years. In similar fashion, we have also archived the manifesto of the online group Stasis (στάσις), which is now available on the archive.

HADE: Complete, Digital and Online

HADE: Complete, Digital and Online

The bi-communal magazine Hade has been digitized and is now available on both the Greek, and the English version of the site. The magazine was the first bi-communal publication after 1974 and was printed and circulated on both sides of the green line in the late 1990s and early 2000s. With the exception of the pilot issue (Issue 0), which was in English, all other issues were mainly bi-lingual, and included texts in both Greek and Turkish.

Νέες Προσθήκες στο Αρχείο: Ολοκλήρωση Ψηφιοποίησης ...

Νέες Προσθήκες στο Αρχείο: Ολοκλήρωση Ψηφιοποίησης του Τραίνο Στην Πόλη

Το περιοδικό Τραίνο Στην Πόλη ήταν ένα από τα πρώτα έντυπα του αναρχικού/αντιεξουσιαστικού χώρου στην Κύπρο. Το πρώτο τεύχος εκδόθηκε στην Λεμεσό το 1987 και το τελευταίο το 1994.

Πλέον, και τα 11 τεύχη του περιοδικού είναι διαθέσιμα στο Αρχείο σε μορφή PDF, ωστόσο μια σειρά από εργασίες πρέπει να ακολουθήσουν, και η βοήθεια σας είναι αναγκαία.

 • Τα τεύχη 1 ως 8 έχουν σκαναριστεί από φωτοτυπίες, με αποτέλεσμα χαμηλή ποιότητα ψηφιοποίησης και απώλεια μέρους του κειμένου. Πρόσβαση στα πρωτότυπα των τευχών 1 ως 8 είναι απαραίτητη για νέο σκανάρισμα.
 • Υλικό που συνόδευε το περιοδικό σαν ένθετα, και υλικό που δημιουργήθηκε από τους ίδιους εκδότες είτε δεν έχει εντοπιστεί, είτε δεν έχει κατηγοριοποιηθεί κατάλληλα.
 • Για τα περισσότερα τεύχη απουσιάζει ο μήνας έκδοσης και άλλες ιστορικές πληροφορίες.
 • Για τα περισσότερα τεύχη δεν έχει δακτυλογραφηθεί ο κατάλογος περιεχομένων.
 • Για τα περισσότερα τεύχη δεν έχουν δακτυλογραφηθεί τα σκαναρισμένα άρθρα.
 • Κανένα άρθρο του περιοδικού, ούτε οι σελίδες περιγραφής του δεν έχουν μεταφραστεί στα Αγγλικά και Τουρκικά.

Για οποιαδήποτε βοήθεια μπορείτε να προσφέρετε, επικοινωνήστε μαζί μας με email στο arxeio@riseup.net.

Νέες Προσθήκες στο Αρχείο: Τα 6 πρώτα τεύχη του Εντός ...

Νέες Προσθήκες στο Αρχείο: Τα 6 πρώτα τεύχη του Εντός των Τειχών

Ανακοινώνουμε την διάθεση των πρώτων 6 τευχών του εξαιρετικά σημαντικού περιοδικού της Λευκωσίας, Εντός των Τειχών.

Το Εντός των Τειχών κυκλοφόρησε μεταξύ των ετών 1985 και 1989, με 41 τεύχη στο σύνολο του. Έχουμε ολοκληρώσει την ψηφιοποίηση των πρώτων 6, δηλαδή όλα τα τεύχη που κυκλοφόρησαν το 1985. Σύντομα θα είναι διαθέσιμα και τα τεύχη 7 έως 17, που καλύπτουν τον επόμενο χρόνο κυκλοφορίας του περιοδικού, το 1986.

Όπως και για κάθε υλικό που ανεβάζουμε στο Αρχείο, η διαθεσιμότητα των σκαναρισμένων PDF είναι μόνο η αρχή. Χρειαζόμαστε την βοήθεια σας για την καλύτερη ταξινόμηση και ιστορική πλαισίωση του κάθε υλικού, την δακτυλογράφηση των σκαναρισμένων σελίδων και την μετάφραση του υλικού προς τα Αγγλικά και τα Τουρκικά.

Επίσης, για το Εντός των Τειχών, χρειαζόμαστε το τεύχος 28, το οποίο δεν έχουμε ανακτήσει ακόμα.

Για οποιαδήποτε βοήθεια μπορείτε να προσφέρετε, επικοινωνήστε μαζί μας με email στο arxeio@riseup.net.

Νέες Προσθήκες στο Αρχείο - New Additions in the Archive

Νέες Προσθήκες στο Αρχείο - New Additions in the Archive

Το ακόλουθο υλικό έχει προσθεθεί στο Αρχείο - The Following Documents have been added to the Archive (in the Greek language section):

Επίσεις δακτυλογραφήθηκαν τα ακόλουθα κείμενα στα Ελληνικά - In Addition, the following articles have been typed in Greek:

Αναδημοσίευση: Σημείωμα για την παράτυπη φραγή ...

Αναδημοσίευση: Σημείωμα για την παράτυπη φραγή ιστοσελίδας με εντολές της αστυνομίας

Το Κινηματικό Αρχείο μοιράζεται τις ανησυχίες που εκφράζει το πιο κάτω σημείωμα της Συσπείρωσης Ατάκτων. Αναδημοσιεύουμε από την ιστοσελίδα της οργάνωσης.

Την Παρασκευή 12 Μάη, η αστυνομία έβαλε στο μάτι μια ιστοσελίδα που είναι ξεκάθαρα πλατφόρμα δημοσίευσης για φάρσες. Εσυλλάβαν με την κατηγορία της διάδωσης ψευδών ειδήσεων έναν άτομο που εδημοσίευσεν φάρσα με πρωταγωνιστήν τον εαυτόν του.

Σύμφωνα με τες εφημερίδες, που την Παρασκευή εψάχναν τρόπο να μπλοκκάρουν την ιστοσελίδα για λόγους “δημοσίου συμφέροντος”. Την Δευτέρα είχαν ήδη έτοιμη την λύση: εχρησιμοποιήσαν δύο νόμους που έν έχουν καμιά σχέση με την υπόθεση για να αναγκάσουν τις εταιρίες που παρέχουν πρόσβαση στο ίντερνετ να μπλοκκάρουν ολόκληρη την πλατφόρμα. Πρόκειται για τον νόμο καταπολέμησης της παιδικής πορνογραφίας, τζιαι τζιείνον για τον ηλεκτρονικόν τζόγο. Δηλαδή, ό,τι ήβραν για να τελειώνουν – έτσι τζι αλλιώς ο φαρσέρ ακόμα εν εκαταδικάστηκε, τζιαι φυσικά μια ολόκληρη πλατφόρμα έν μπόρει να φέρει ευθύνη για την ανάρτηση ενός χρήστη της, άρα νομική κάλυψη μηδέν για την απόφασήν τους. Σημειώνουμεν βέβαια ότι μέχρι στιγμής κάποιες εταιρίες αγνοήσαν το αίτημα του κράτους.

Για εμάς τούτη η εξέλιξη εν ανησυχητική. Πρόκειται για περισταστικό λογοκρισίας της ηλεκτρονικής έκφρασης, με αρκήν έναν εύκολο στόχο χωρίς πολιτική σημασία, το οποίο ελπίζουν να περάσει απαρατήρητο.

Αν για το “δημόσιο συμφέρον” ξεκινήσουν να μπλοκκάρουν σελίδες όποτε θέλουν, ίσως φέρνοντας τζιαι νόμους που να τους προσφέρουν νομική κάλυψη στο μέλλον, η διεθνής εμπειρία δείχνει μας ότι το κίνημαν της αντιπληροφόρησης το οποίο η σΑ θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό, αλλά τζιαι της συλλογικής συγγραφής (όπως το έργο της Wikipedia) γίνουνται στόχοι.

Ας μεν συνηθίσουμεν λοιπόν στην ηλέ-αστυνομία ακόμα τζιαι αν πρόκεται για φάρσες, γιατί κάθε μικρή ολίσθηση προς τον ολοκληρωτισμό περνά εύκολα απαρατήρητη την στιγμή που γίνεται.

Ζητούμεν που τα κυπριακά μέσα αντιπληροφόρησης τζιαι ριζοσπαστικής συζήτησης (οργανώσεις τζιαι bloggers) να μεν περιμένουν να γίνει ο χώρος μας στόχος πριν εναντιωθούμεν δημόσια σε τούτες τες πρακτικές.

Φασισμός, Ξενοφοβία, Εκμεταλλευση και Ρατσιστική ...

Φασισμός, Ξενοφοβία, Εκμεταλλευση και Ρατσιστική Βία στην Κύπρο - Πέμπτη Έκδοση

Το link περιέχει αρχείο PDF που μας στάλθηκε, που αρχειοθετεί περιπτώσεις φασισμού, ξενοφοβίας, εκμετάλλευσης μεταναστών/τριών και προσφύγων στην Κυπριακή Δημοκρατία την περίοδο 1999-2017 από διάφορες πηγές.

Φασισμός, Ξενοφοβία, Εκμεταλλευση και Ρατσιστική Βία στην Κύπρο - Πέμπτη Έκδοση

Γλώσσα πηγών: Ελληνικά, Αγγλικά. Γλώσσα Τίτλου, Περιεχομένων: Ελληνικά, Ελληνικά/Αγγλικά.

Archive Regarding Fascist, Racist, Xenophobic and Migrant/Refugee Exploitation in the Republic ...

Archive Regarding Fascist, Racist, Xenophobic and Migrant/Refugee Exploitation in the Republic of Cyprus (1999-2017 - 5th Edition)

The following link contains a PDF file we received archiving incidents of Fascist, Racist, Xenophobic and Migrant/Refugee Exploitation in the Republic of Cyprus in the period 1999-2017 from various sources.

Φασισμός, Ξενοφοβία, Εκμεταλλευση και Ρατσιστική Βία στην Κύπρο - Πέμπτη Έκδοση

Language of Sources: Greek, some English. Language of Title - Table of Contents: Greek, Greek/Englsih.

Μια πρώτη παρουσίαση του Αρχείου - Τα slides

Μια πρώτη παρουσίαση του Αρχείου - Τα slides

Στις 3 Γενάρη διοργανώσαμε μια πρώτη παρουσίαση του Αρχείου στον Κοινωνικό Χώρο Kaymakκιν. Στο infobox κατεβάσματος δίπλα μπορείτε να βρείτε τα slides από την παρουσίαση.

Για να επικοινωνήσετε με το Αρχείο, στείλτε ένα email στην διεύθυνση arxeio@riseup.net.

movementsarchive.org: Our new domain name

movementsarchive.org: Our new domain name

We have now moved the Archive to its own domain name, movementsarchive.org. We thank 35-33.com for their offer of a temporary subdomain for the past few months.

Please update your bookmarks to point to our new domain, movementsarchive.org.

Cyprus Movements Archive: A First Presentation

Cyprus Movements Archive: A First Presentation

The Movement's Archive is an attempt to make the history of the Cypriot radical movement throughout the island available, as it is recorded through its publications, with an emphasis on past decades; but without ignoring recent publications. Read more about our goals here.

On the 3rd of January we will present, at social space Kaymakκιν at 18:30, the work that has been done so far, how the archive works, and the ways you can help.

Whispered translation in English will be available.

Κυπριακό Κινηματικό Αρχείο: Μια Πρώτη Παρουσίαση

Το Κινηματικό Αρχείο είναι μια απόπειρα να γίνει προσβάσιμη η ιστορία του κυπριακού ριζοσπαστικού κινήματος σε ολόκληρο το νησί, όπως καταγράφεται μέσα από τις εκδόσεις του, με έμφαση στις προηγούμενες δεκαετίες χωρίς να αγνοούνται οι σύγχρονες δημοσιεύσεις. Διαβάστε περισσότερα για τους στόχους μας εδώ.

Στις 3 Γενάρη θα παρουσιάσουμε, στον κοινωνικό χώρο Kaymakκιν η ώρα 18:30, την δουλειά που έγινε μέχρι τώρα, τον τρόπο λειτουργίας του Αρχείου και τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να βοηθήσετε την προσπάθεια.

❌