One Radical Planet

🔒
❌ About FreshRSS
There are new available articles, click to refresh the page.
Before yesterdayYour RSS feeds

Kıbrıs’taki olayları NATO talimnamelerine veya özel harp psikolojik savaş yöntemlerine göre yorumlamak -14- Ulus Irkad

By YKP
Kavazoğlu’nun katlinde gene Özel Harp Talimnamesine bakarsak orada yazılan kuralların kullanıldığını ve çok yönlü birçok yöntemin izlendiğini göreceğiz. Yani anlayacağınız Kıbrıs’ta her olayın arkasında Özel Harbin etkisi veya Zir Köy’ünde verilen eğitim kurslarının izi vardır. FM-31 ve ST 31 olarak çevrilen Özel Harp Talimnamesi’nde aynen şöyle demektedir: “Adam öldürme, bombalama, silahlı soygunculuk, işkence, kötürüm haline […]

Kıbrıs’taki olayları NATO talimnamelerine veya özel harp psikolojik savaş yöntemlerine göre yorumlamak -13- Ulus Irkad

By YKP
“‘Bu haberler doğru değildi. Derviş Kavazoğlu ile arkadaşı Kostas Mişaoulis’ı Akıncılar Köyünden iki Türk vurup öldürmüştü. İkisini de tanıyordum. İşin garip yanı iki solcu sendikacıyı öldüren bu Türkler de solcuydu. Kıbrıs’ta kanlı olaylar başlamadan once Kavazoğlu’nun yakın arkadaşları olduklarını çok iyi biliyordum.. Her ikisi de solcu Rum serndikası PEO’nun üyesi idiler’(Yaşın,2004,400,III.Cilt). Hemen unutmadan söylemem gerekiyor. […]

Kıbrıs’taki olayları NATO talimnamelerine veya özel harp psikolojik savaş yöntemlerine göre yorumlamak -12- Ulus Irkad

By YKP
Özel Savaş, Özel Harp Dairesi veya Psikolojik Savaşın en önemli düşmanı sol ve komünist çalışmalar veya örgütlerdir. Bu tip savaşta akıl karıştırmak olayları anlaşılmaz duruma getirmek başlıca ilkelerdir. 1989 sonrasında Kuzey Kıbrıs’ta parti veya örgütlerin, aydın ve siyasilerin bombalanmasında da aynı taktikler takip edilmiştir. Mesela esas hedef olan sol ve demokrat kesimlerken aynı bombalamada ya […]

Kıbrıs’taki olayları NATO talimnamelerine veya özel harp psikolojik savaş yöntemlerine göre yorumlamak -11- Ulus Irkad

By YKP
Fuat Doğu TMT’ciler Tarafından da Biliniyordu “B…on gün sonra gelmiş ve gülümseyerek elimi sıkmıştı. Her halinden her şeyin yolunda gittiği belli oluyordu. Az sonra film makarasını bana uzatarak her şeyin tamam olduğunu söylemişti. Ben filmi hemen E…Bey’e ulaştırmıştım. Film banyo edilir; sonuç mükemmeldir. BM resmi başlıklı, imzalı ve mühürlü evraklar elimizdeydi. Zamanın MİT müsteşarı General […]

Kıbrıs’taki olayları NATO talimnamelerine veya özel harp psikolojik savaş yöntemlerine göre yorumlamak -10- Ulus Irkad

By YKP
Tekrar yazalım, Kontrgerilla yöntemleri, Özel Savaş olarak nitelenmektedir ve bu savaşta her türlü yöntem meşrudur. Hukuk, insan hakları, insan değeri, evrensel veya uluslararası hukuk gözetilmemektedir. Bu savaşın içinde katliam, suikast da meşru görülmektedir. Kıbrıs’ta savaş sırasında her Iki taraf da aynı yöntemlere başvurmuş ve birbirlerine misilleme yaparak taksimi gerçekleştirmişlerdir.  Kıbrıslırum sağcılarının ve aşırı sağcılarının “taksime […]

Kıbrıs’taki olayları NATO talimnamelerine veya özel harp psikolojik savaş yöntemlerine göre yorumlamak -9- Ulus Irkad

By YKP
Türkiye’de yayınlanan birçok NATO ve Gayrı Nizami Psikolojik Harp üzerinde bizlere bilgi veren kitaplarda ortak olan şudur: Özel Savaş yeraltı orduları Komünist düşmana karşı kurulmaktadırlar ama bu Kıbrıs’ta Rumlara karşı da gerçekleştirilebilir çünkü amaç NATO’nun da hedeflediği taksimdir. Veya aynı yöntemler Gladio ortadan kalksa bile Türkiye’nin Güneydoğusunda da geçerli olabilir. Orada da bir Kürt Sorunu […]

Kıbrıs’taki olayları NATO talimnamelerine veya özel harp psikolojik savaş yöntemlerine göre yorumlamak -8- Ulus Irkad

By YKP
Özel Harp Dairesi-TMT ve Türkeş-MHP İlişkisi Türkiye Kontrgerillasının 6-7 Eylül 1955 tarihlerinde de faaliyet gösterdiği ve o terör dalgasından sonra artık azınlıkta olan farklı kültürlü insanların Türkiye’yi terketmeye başladıkları bir gerçektir.Olayların kilit ismi Oktay Engin adlı şahıs devlet memuru olarak 1980 darbesine kadar görev yaptı (Kılıç,2007,89). MHP, Özel Harp Dairesi ve Kıbrıs’ta kurulan TMT ve […]

Kıbrıs’taki olayları NATO talimnamelerine veya özel harp psikolojik savaş yöntemlerine göre yorumlamak -7- Ulus Irkad

By YKP
Peki gerek EOKA ve gerekse TMT nasıl militan seçiyorlar ve militan seçerken hangi kıstaslara önem veriyorlardı? İşte bu zihniyetin nasıl militan bulduğu nizamnamede vardır: “Kontrgerilla komutanları, mücrim ve serkes tabiattaki unsurlardan yararlanmayı bilmişler ve tıpkı Nazi imparatorluğunun lümpenlerden oluşan S.A. birlikleri gibi onları örgütlemişlerdir. Bu temelde, faşistler üzerinde yapılacak istatistiki bir çalışma “serkes tabiattaki” unsurların […]

Kıbrıs’taki olayları NATO talimnamelerine veya özel harp psikolojik savaş yöntemlerine göre yorumlamak -6- Ulus Irkad

By YKP
Suat Parlar’ın “Kontrgerilla Kıkacında Türkiye”(1997,64-65) adlı kitabında şu satırlar da aslında oldukça ilginçtir ve evrensel hukukun Kotrgerilla zihniyetinde suçlu durumunda olduğu öğrenilmektedir: “Siyasi muhalefete  “müsamaha” kavramı ekseninde emekçi sınıfların büyük mücadeleler  sonucu elde ettikleri bazı  hukuki kazanımları düşman ilan eden kontrgerilla, evrensel hukuk kazanımlarını “harekatı” kısıtlayan bir etken olarak değerlendirmektedir. Oysa, kontrgerillanın eylem programının işletilmesinde […]

Kıbrıs’taki olayları NATO talimnamelerine veya özel harp psikolojik savaş yöntemlerine göre yorumlamak -5- Ulus Irkad

By YKP
Provokasyon ve misilleme maddesi, Psikolojik Harp nizamnamesine göre bakın Kıbrıs Yangınında Büyükelçilik Kitabında, o zamanki TC Büyükelçisi Ercüment Yavuzalp’in anılarında da bulunmaktadır ve yine uygulanıyor. Bu defa misilemeyi yapacak olan bir NATO – Özel Harpçisi Grivastır (Yavuzalp,1993,sf.64): “Sözünü ettiğim bu kritik dönemde, Geçitkale mücahit komutanı, gözünü budaktan sakınmayan, atılgan, ateşli, çok iyi eğitim görmüş bir […]

Kitap okumak veya düşünmek suç mu? hadi onu da bırakalım bir örgüte sempati beslemek suç mu? – Ulus Irkad

By YKP
Geçen haftalarda CTP üyesi bir kadın arkadaş, polis tarafından tutuklanarak, PKK üyesi olma suçlamasıyla, birkaç gün poliste alıkondu. Polis, evinde yasak kitap bulup PKK sembolleri görmüş. Bunlar da tutuklanmaya neden olan belgeler oldu. Şunu da belirtelim; Kıbrıs’ta kitap okumak, evde kitap bulundurmak yasak değil. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve AB normlarında da bunlar yasak değil. […]

Kıbrıs’taki olayları NATO talimnamelerine veya özel harp psikolojik savaş yöntemlerine göre yorumlamak -4- Ulus Irkad

By YKP
Aslında 1955 yılından itibaren EOKA kurulurkenden , Kıbrıs toplumları hemen Gayrı Nizami Harp durumuna sokulmuş ve Özel Harp veya Gayrı Nizami Harp hemen uygulanmaya başlanmıştır. Bu kurallar da Özel Harp NATO Nizamnamesinde bulunmaktaydı. TMT de Özel Harp Eğitimi alan subaylar tarafından kuruldu ve aynı Nizamname aynı teknik ve emirlerle yürütülmeye başlandı. İki örgütün de aslında […]

Kıbrıs’taki olayları NATO talimnamelerine veya özel harp psikolojik savaş yöntemlerine göre yorumlamak -3- Ulus Irkad

By YKP
Makarios Druşotis gibi aynı iz peşinde giden Ecevit Kılıç da Yunanistan’daki Özel Harp Dairesi’nin patentini bakınız nerede buluyordu (Kılıç,2007,104): “Özel Harp Dairesi ve JUMMAT da hemen buraya taşındı. Böylece Özel Harp Dairesi de kiradan kurtulmuş oldu! Binanın büyük bölümü Amerikan Askeri Yardım Kuruluşu için hazırlandı. Sadece bir bölümü Özel Harp Dairesi’ne ayrıldı. Amerikan Askeri Yardım […]

Kıbrıs’taki olayları NATO talimnamelerine veya özel harp psikolojik savaş yöntemlerine göre yorumlamak -2- Ulus Irkad

By YKP
Bu Özel harb, ilk zamanlarda tek amacı komünizmin yayılmasının engellenmesi olan Amerika ve İngiltere’nin Soğuk Savaş’a uygun nitelikte yeni strateji ve taktikler içeren yöntemlerinden biriydi (Kılıç,2007,55). Aslında TMT’nin kuruluşu da NATO Psikolojik harp kurallarına göre belirlenmiş ilkelere göre olmuştu. İsmail Tansu bizlere Aslında Hiç Kimse Uyumuyordu” adlı kitabında bazı gerçekleri belirtmemesine rağmen, Türkiye’de Özel Harp […]

Kıbrıs’taki olayları NATO talimnamelerine veya özel harp psikolojik savaş yöntemlerine göre yorumlamak -1- Ulus Irkad

By YKP
Kore Savaşı sonrasında NATO’ya bağlı ülkeler hep birlikte Sovyetlerin herhangi bir işgaline karşı gizli ordular kurmaya başladılar. ABD ve diğer NATO ülkeleri kendi kurdukları silahlı hatları ve orduları yeterli görmeyerek gizli ordular kurmayı hedeflediler.” Bu durum Amerika ve İngiltere’yi yeni bir yöntem arayışına götürdü. Sonunda kendi ve yardımda bulundukları ülkelerin personelini özel harp konusunda yetiştirmek […]

Baf’ta 1963-64 ve 1967 olayları – Ulus Irkad

By YKP
Cuma günü (15 şubat,2019) güney Kıbrıs’ta Baf Hloreka sanat ve kültür derneğinin davetlisiydim. 1930’lu, 1940’lı yıllarla, 1963-64 ve 1967 olayları konuşuldu Sağolsun hemşehrim Baflılar beni üç yıldır Baf’ın sanat ve kültürünü konuşmak için devamlı davet ediyorlar. Cuma günü yani 15 Şubat 2019 tarihinde annem Aysel Irkad, oğlum Doruk Irkad ve ve ikinci ziyaretimden beri benimle […]

Maduro ne kadar sosyalist veya demokrat… – Ulus Irkad

By YKP
Dünyada liberal ekonominin de etkisiyle tek adamlığa yönelik bir trend var ve elbette Stalinist değerlerle yükselen ama Marksizmden bir nem kapmamış, sosyalistim diyen ülkelerin birçoğu da bundan etkileniyor. Çin eski SSCB trendinde, oradaki proleterlerin de artı değerlerine parazit gibi konan bürokrasinin, bir  benzeri sistemi getirmiş, şu anda kapitalist değerlerle Çin’deki proleteryayı da sömüren bir mekanizma […]

Tekrar AB seçimleri üzerine – Ulus Irkad

By YKP
Kabul ediyorum AKEL’in Niyazi Kızılyürek’i listesine almasıyla şu anda Kıbrıslıtürkler ve Kıbrıslırumların ortak bir listede AB parlamentosunda çoğunluk olarak birlikte mücadele etme olanağı arttı. Dört sene once DRASY’nin bunu başardığını ve Kıbrıslıtürklerle ortak bir liste halinde çıktıklarını da ekleyelim çünkü bu bir ilk değil. Sayın Şener Levent’in ise nasıl bir liste ile seçimlere katılacağı veya […]

AB seçimleri ve Kıbrıslı Türkler – Ulus Irkad

By YKP
AB seçimleri gene kapımızı çaldı. Kıbrıslıtürklerin bu zor anında AB seçimleri artık önemlilik arzediyor. Kuzey Kıbrıs’ta herşeyin kilitlendiği ve de Ankara’nın müdahalelerinin sıklaştığı,Kıbrıslıtürklerin umutsuzluğunun arttığı bu ortamda, statükonun devamı için gene çeşitli baskılara dönüşen bir aşamada, Kıbrıslıtürklerin sesi maalesef meclis içine hapsedilmekte, seslerinin duyulamaması için de herşey yapılmaktadır. YKP başından beri seçimlerin takipçisiydi ama ben […]

Çin, Rusya, ABD ve Maduro’nun demokratlığı – Ulus Irkad

By YKP
Kapitalizmin sömürücü bir sistem olduğu, kapitalizmin de alternatifinin sosyalizm ve daha sonra da Komünizm olduğu, 1990 önceleri okuduğumuz, konuştuğumuz ve de tartıştığımız durumlardı. Trump kapitalist ve hatta emperyalist, kapitalizmin metropöl ülkelerinden birinde, daha fazla tek adam rejimlerine uygun çıkışları olan ve despot karakterli ama ABD’deki demokratik hukuk modelinin bile Kabul edemediği bir kişiliğe sahip. Bunun […]
❌