One Radical Planet

🔒
❌ About FreshRSS
There are new available articles, click to refresh the page.
Before yesterdayBirleşik Kıbrıs Partisi

İzcan: Gidişinize hiç kimse üzülmedi.

By birlesikkibrispartisi

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, UBP-DP-YDP hükümetinin istifasının beklenen bir gelişme olduğunu, Meclisi açıp kapayamaz duruma düşen koalisyon hükümetinden farklı bir tutum beklenemeyeceğini belirtti.
10 ay süren UBP koalisyon hükümeti süresince, bol bol yolsuzluk yapıldığını, 10 bine yakın yeni vatandaşlık dağıtıldığını, partizanca uygulamalarla üretici ve emekçi kesimlerin ezildiğini dile getiren İzzet İzcan, “Gidişinize kimse üzülmedi,” dedi.
“Kıbrıs’ta hükümet sorunu değil, rejim sorunu vardır” diyen İzcan, “Türkiye’deki AKP iktidarı tarafından kurdurtulan kukla yönetimin çöküşü hiçbir şeyi değiştirmeyecektir” dedi.
Gelinen aşamada, federal çözüme inanan tüm kesimlerin ortak bir programı benimseyerek, bir araya gelmesinin kaçınılmaz olduğunu dile getiren BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, ilhak karşıtı, barış ittifakının tek çıkar yol olduğunu vurguladı.
Önümüzdeki seçimlerin, bu amaç doğrultusunda birlikte kullanıldığı taktirde bir anlam ifade edebileceğini belirten İzzet İzcan, kişisel ve partisel çıkarlar peşinde koşularak, Ankara’nın boyunduruğundan kurtulmanın mümkün olmadığını belirtti.

İzcan: Kıbrıs Türk toplumu, Erdoğan iktidarının şamar oğlanı değildir.

By birlesikkibrispartisi

Birleşik Kıbrıs Partisi, Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir’in, Türkiye’ye girişine izin verilmeyerek gözaltına alınmasını kınadıklarını açıkladı.
BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, Ali Kişmir’den önce Özay Hüseyin Kurtdere, Ali Bizden ve Dr: Ahmet An’a da ayni muamelelerin yapıldığını belirterek, “TC yetkilileri, Kıbrıslı Türk barışseverleri kara listesine almış ve ülkesine sokmayarak, cezalandırma yolunu seçmiştir” dedi.
“Yaşananlar, Ankara’daki AKP iktidarının ilhak siyasetinin bir sonucudur” diyen İzzet İzcan, “Üzüntü verici olan, KKTC hükümet yetkililerinin sus pus olarak, bu insanlık dışı muameleye onay vermeleridir” dedi.
TC Büyükelçisi’nin, Dış İşleri Bakanlığı’na çağrılarak, kendisinden izahat istenmesini ve olduğu varsayılan yasaklılar listesinin açıklanmasının talep edilmesi gerektiğini belirten İzzet İzcan, “Kıbrıs Türk toplumu, Erdoğan iktidarının şamar oğlanı değildir” dedi.
Yaşananların, Kıbrıs’ta federal çözümün aciliyetini ortaya koyduğunu dile getiren İzzet İzcan, demokratik hukuk devleti içinde özgürce yaşamanın, Kıbrıslı Türklerin en temel insan hakkı olduğunu vurguladı.

İzcan: BKP, Barış ittifakına hazırdır.

By birlesikkibrispartisi

Sol Hareket, Birleşik Kıbrıs Partisi’ni ziyaret etti. Görüşmede, özellikle federal çözüm yanlısı kesimlerin iş ve güç birliği yapması konuları görüşüldü.
BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, BKP’nin, ülkenin içinde bulunduğu günümüz koşullarında, federal çözüme inanan güçlerin ortak bir şemsiye altında toplanarak, birlikte mücadele etmesinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı. “BKP, barış ittifakına hazırdır” diyen İzcan, “Hızlı hareket edilerek, ilhak tehlikesi karşısında dimdik durulmalı, ülkemizi ikiye ayıran dikenli teller sökülüp atılarak, yurdumuz yeniden bütünleştirilmelidir” dedi.
Kıbrıs Türk toplumunun yok sayıldığı bu koşullar altında, insanımıza sahip çıkmanın bir görev olduğunu dile getiren BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, bu amaç için çalışan kesimlere teşekkür etti.
Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan, ülkenin büyük bir yıkım yaşadığını, toplumsal muhalefetin bir araya gelmesi gerektiğini, var olan iş birliklerinde siyasi ayağın eksik olduğunu dile getirdi.
Sol Hareket’in, ortak bir muhalefet birliğinin oluşumuna önem verdiğini belirten Korkmazhan, siyasi örgütlerin birliğine inandıklarını ve bunun için çalışacaklarını vurguladı.

İzcan: Mevcut rejim ömrünü tamamlamıştır.

By birlesikkibrispartisi

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, Kuzey Kıbrıs’ta var olan sistemin iflas ettiğini, Mecliste nisabın sağlanamadığını, statükodan beslenen siyasi partilerin, birbirlerine komplo kurduklarını belirterek, “Sadece Meclis değil, mevcut rejim ömrünü tamamlamıştır” dedi.
Halkın yarıdan çoğunun yoksulluk sınırının altında yaşadığı ülkemizde, kişisel ve partisel çıkara dayalı icraatların devam ettiğini dile getiren İzzet İzcan, Ankara’daki iktidarlar tarafından çizilen sınırlar içinde devam eden hükümetçilik oyununun inandırıcılığını tamamen yitirdiğini vurguladı.
“Yurdumuzu bölen dikenli telleri ortadan kaldırarak, yeniden birleşmiş bir ülke yaratmak ve uluslararası hukukun parçası olarak, dünyada yerimizi alacağımız, çağdaş bir hukuk devleti öncelikli hedefimiz olmalıdır” diyen BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, “Göstermelik ve bağımlı yönetimlerle, Kıbrıs Türk toplumunun refah ve huzura kavuşması mümkün değildir” dedi.
Meclisteki partileri, halka gerçekleri anlatıp, bağımsız özgür bir ülke yaratma mücadelesinde taraf olmaya çağıran İzcan, bir takım ayak oyunlarıyla, birbirlerine üstünlük sağlama yarışından vaz geçmeye çağırdı.

Kıbrıslı Türk, Rum tüm çözüm yanlılarını birlikte mücadeleye çağırıyoruz.

By birlesikkibrispartisi

Birleşik Kıbrıs Partisi halkımızı, 3 Ekim 2021 Pazar günü, Güney ve Kuzey Kıbrıs’ta aynı anda düzenlenecek çözüm ve birleşme yürüyüşüne katılmaya çağırdı. BKP Basın Bürosundan konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Kıbrıs halkının ellerini bölünmüş dikenli teller üzerinden birleştirme vakti gelmiştir” denildi.
“Maraş’ın iskana açılması, iki devletli taksim siyasetleri ve Kıbrıs Rum tarafındaki milliyetçi ve ayrılıkçı siyasetler bizlerin bir araya gelmesini zorunlu kılmaktadır” denilen BKP Basın Bürosu açıklamasında, Kıbrıs’ın tüm Kıbrıslıların ortak yurdu olduğu vurgulandı.
Halkımızın içine düşürüldüğü bunalımın çıkış yolunun federal çözümden geçtiğini bilen BKP’nin, diğer federal çözüm yanlısı kesimlerle birlikte hareket etmeye devam edeceği belirtilerek, Kıbrıs’ın kuzeyinde kurulan sanal dünyanın, hiçbir ülke tarafından tanınmayacağını, halkın bilerek kandırılmaya çalışıldığını, Kıbrıslı Türklerin kimlik ve varlığının yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğu vurgulandı
Kıbrıs’ın kuzeyinde hükümet edenlerin, Türkiye’deki iktidarlarla, ilhak siyasetine devam ettiğini belirten BKP, Kıbrıslı Türk, Rum tüm çözüm yanlılarını 3 Ekim 2021 Pazar saat 9:30’da düzenlenecek çözüm ve birleşme yürüyüşüne katılmaya çağırdı.

Sonüstün: Tatar, çözüm görüşmelerini berhava edemez.

By birlesikkibrispartisi

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Sekreteri Salih Sonüstün, Türkiye tarafından Cumhurbaşkanlığı görevine atanan Ersin Tatar’ın, ülkemizin birleşmesi için verilen mücadeleleri berhava edemeyeceğini vurguladı.
“BM Güvenlik Konseyi’nin çerçevesini çizdiği iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayanan federal çözüm modeline dinamit koymayı hedefleyen, taksimci politikalara izin verilmeyecektir” diyen Salih Sonüstün, Ankara’nın bölgesel çıkarlarını korumak adına çözüm istemediğini belirtti.
Ersin Tatar’ın, Ankara’daki AKP iktidarı tarafından kullanılan bir kukla olduğunu dile getiren BKP Genel Sekreteri Salih Sonüstün, Kıbrıslı Türklerin istem ve iradesini temsil etmediğini vurguladı.
“Çözümsüzlük ve statükonun devamı, Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olan Kıbrıslı Türkleri kimliksiz bir yaşama mahkum edecektir” diyen Salih Sonüstün, “Önümüzde duran öncelikli görevin, BM kararları çerçevesinde, Genel Sekreter Guterres’in ortaya koyduğu 6 maddelik öneriler temelinde görüşme sürecine dönmektir” dedi.

İzcan: Asya bebeğin yaşam mücadelesine katkı yapan tüm kesimlere teşekkür ederiz.

By birlesikkibrispartisi

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, Asya bebeğin tedavisinin Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından üstlenilmesini memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.
Bu kararı alan Kıbrıs Cumhuriyeti yetkililerine teşekkür eden İzcan, “İki toplum el ele verirse, başaramayacağı iş yoktur” dedi.
Bu olayın iki toplum arasında güvenin oluşmasına katkıda bulunacağını dile getiren İzcan, kaybettiğimiz yurdumuzu geri almak için bir fırsat yaratıldığını vurguladı.
21. Yüzyılda, düşmanlık ve kinden beslenen politikalara yer olmadığını dile getiren BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, dostluk ve kardeşliğin, düşmanlık karşısında daima galip geldiğini belirtti.
Asye bebeğin tedavisine para bulamayan Ersin Tatar ve hükümetinin, New-York’ta ayrılıkçı politikalarını dile getirmek için, 160 bin doları maliyeden bulabildiğine dikkat çeken İzzet İzcan, “İnsanı sevmeyen, ülkesini parçalamak için uğraşan kesimlerden, başka türlü hareket etmesi beklenmezdi” dedi.
BKP’nin, tüm Kıbrıslıların başta yaşama hakları olmak üzere, temel insan haklarını savunmaya devam edeceğini dile getiren İzzet İzcan, bu uğurda çalışan tüm kesimlere teşekkür etti.

İzcan: Halkı kandırıp zehirlemekten vazgeçin.

By birlesikkibrispartisi

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, Yeşil Barış Hareketi’nin, Teknecik Elektrik Santralinden aldığı yakıt numuneleri tahlil sonuçlarının, insana, çevreye ve makinelere zararlı çıkmasının ibret verici bir durum olduğunu ve derhal gerekenlerin yapılmasını talep etti.
Tüm yakıtlar ayni tankta muhafaza edildiğine göre, son gelen yakıtın temiz olmasının hiçbir anlamı olmadığını dile getiren İzcan, UBP-DP-YDP hükümetine, halkı kandırıp zehirlemekten vaz geçin çağrısında bulundu.
Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın, “Ya yüklü bir zammın, ya da açıktan, elden ihalesiz yakıt alınmalıdır” diyerek KIB-TEK’in batacağını ilan etmesinin kabul edilmez olduğunu belirten BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, “Sn: Arıklı’nın, kendi hükümetinin yönettiği devletin bir kurumu olan, Merkezi İhale Komisyonunu dava edeceğini açıklaması, koalisyon hükümetinin bittiğinin işaretidir” dedi.
“KIB-TEK bilerek ve isteyerek batırılmaktadır” diyen İzzet İzcan, 2019 ve 2021 yılları arası 282 milyon TL zarar edildiğinin açıklanması ve her ay 40 milyon TL zararın devam etmesi, “Gidilecek köyün minarelerini göstermektedir” dedi.
BKP’nin, bu gidişin durdurulmasını talep ettiğini açıklayan BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, sorumluların yargı önünde hesap vermesini talep etti.

İzcan: Federal Kıbrıs Cumhuriyeti dışında bir çözüm şekli olamaz.

By birlesikkibrispartisi

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, görüşmelerin yeniden başlaması için yeni fikirler geliştirerek, taraflara sunmasını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.
“BM antlaşmasının 25’inci maddesine göre, BM kararları bağlayıcıdır” diyen İzzet İzcan, tarafların uymaları gereken Güvenlik Konseyi kararları ortada dururken, yeni maceracı arayışlara girmelerinin kabul edilmez olduğunu vurguladı.
“Ne Ankara’nın ayrı devlet politikası, ne de Nikos Anastasiyadis’in manevraları, Kıbrıs sorununu çözemez” diyen İzzet İzcan, “Kıbrıs, tüm Kıbrıslıların ortak evidir ve bulunacak çözüm, BM Genel Sekreteri Guterres’in önerileri ve BM Güvenlik Konseyi kararları temelinde olacaktır” dedi.
Kıbrıs’ta, federal çözüme inanan kesimlerin birlikte mücadelesinin önemine vurgu yapan BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, bulunacak çözümün tüm Kıbrıslıların insan hakları ve AB müktesebatına uygun olması gerektiğini ve Federal Kıbrıs Cumhuriyeti’nin dışında bir çözüm şeklinin olamayacağını, halkın bilmesi gerektiğini vurguladı.
“BKP, görüşme sürecinin en erken zamanda başlayıp, sonuçlanmasını talep etmektedir” diyen İzcan, BKP’nin, üstüne düşeni kararlılıkla yapacağını belirtti.

İzcan: KIB-TEK’te gerekli denetim acil yapılmalıdır.

By birlesikkibrispartisi

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, Kıbrıs Türk Makine Mühendisleri Odası’nın, Teknecik Elektrik Santralinde, 450 000 Euro değerinde 50 adet enjektörün, kötü yakıttan dolayı hasara uğradığını saptandığı açıklamasının ardından, KIB-TEK yönetim Kurulunu, konu ile ilgili açıklama yapmaya çağırdı.

KIB-TEK’te “Devlet malı deniz, yemeyen domuz” anlayışının hakim olduğunu belirten İzzet İzcan, “KTHY örneğinde olduğu gibi, KIB-TEK’i elden çıkarmak için büyük bir oyun oynanıyor” dedi.

İhaleye çıkılırken, yakıt kalitesiyle ilgili şartnamenin değiştirildiği iddiasıyla mahkemeye başvurulduğunu belirten İzzet İzcan, halkın sağlığı ile göz göre göre oynanmasının kabul edilmez olduğunu vurguladı. Bu şekilde devam etmesi durumunda, ülkenin karanlığa gömüleceğini dile getiren BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, “Yaşananlardan UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti sorumludur” dedi.
“İhalesiz ve düşük kaliteli yakıt almak, yolsuzluk ve şaibe kokmaktadır” diyen İzzet İzcan, gerekli denetim mekanizmalarının devreye sokulmasını talep etti.

Birleşik Kıbrıs Partisi, Türkiye’de 41 yıl önce gerçekleşen 12 Eylül darbesini kınadı.

By birlesikkibrispartisi

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, “Türkiye halkını baskı altına alarak acı, işkence ve ölümlere yol açan faşist darbenin etkileri hala devam ediyor” dedi.
“Kıbrıs’ta KKTC adı altında ilan edilen ayrı devlet, 12 Eylül’ün ürünüdür” diyen İzzet İzcan, BM Güvenlik Konseyi tarafından tanınması yasaklanan ayrılıkçı siyasetin, Kıbrıs Türk toplumunu, dünyadan kopararak, yok oluşa sürüklediğini vurguladı.
“İnsan hakları ihlalleriyle ünlenen bugünkü rejim, Türkiye ve Kıbrıs halklarına acı vermekte, demokrasi ve barış mücadelesini engellemektedir” diyen İzzet İzcan, “12 Eylül darbesiyle zindanlara atılan, işkencelerde yaşamlarını yitiren yurtsever, devrimci kardeşlerimizi saygı ile anıyoruz” dedi.
Bütün halkların kardeş olduğunun asla unutulmaması gerektiğini dile getiren BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, BKP’nin, dünyadaki tüm faşist darbeleri lanetlediğini vurguladı.

ADA TV’deyiz.

By birlesikkibrispartisi

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, bugün saat 17:30’da, Seval Oyaltan’ın sunduğu TARAFSIZ BAKIŞ programının konuğu olacaktır.

İzcan: Acilen yeni asgari ücreti belirleyin.

By birlesikkibrispartisi

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, UBP koalisyon hükümetine çağrıda bulunarak, acilen yeni asgari ücretin belirlenmesini talep etti. “Her şeye yağmur gibi zam yağarken, niye emekçinin alın terini çalıyorsunuz?” diye soran izcan, “Başladığı hiçbir işi bitiremeyen aciz bir hükümetle karşı karşıyayız” dedi.
Şubat ayından beri asgari ücretin ayni olduğunu dile getiren İzzet İzcan, işçi ve işveren çevrelerinin anlaşmış olmalarına rağmen, hükümetin ayak sürmesinin kabul edilmez olduğunu vurguladı.
İşverene verilen sosyal sigorta desteğinin sürmesinde yarar olduğunu belirten BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, ülkede ekonomik kaos yaşandığını, binlerce küçük esnafın iflas ettiğini, banka taksitlerini ödeyemediğini dile getirerek, UBP’yi kurultay hesabı yapmaktan vaz geçerek, halkın temel ihtiyaçlarına cevap verecek çözümler üretmeye çağırdı.
“BKP, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emekçilerin yanında durmaya devam edecektir” diyen İzzet İzcan, örgütlü mücadelenin yükseltilmesinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

İzcan: Nikos Anastasiyadis’in sunduğu Kıbrıs Cumhuriyeti’ne dönüş önerisi, samimiyetten uzaktır.

By birlesikkibrispartisi

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiyadis’in, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne geri dönüş çağrısının, samimiyetten uzak, içi boş bir öneri olduğunu belirtti. “Bu dönüşün nasıl olacağı ve yaşama nasıl geçirileceği belli değildir” diyen İzzet İzcan, “Önümüzde duran öncelikli görev, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in sunduğu 6 maddelik önerilerin, BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde hayata geçirilmesidir” dedi.
“Türkiye’deki AKP hükümeti ve onun buradaki işbirlikçilerinin ortaya attığı, iki ayrı egemen devlet politikalarına karşıt sunulduğu açık olan, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne dönüş önerileri, bugüne kadarki BM kararlarını ortadan kaldıracağı gibi, Kıbrıs’ı yeni maceralara sürükleyecektir” diyen BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, “Kıbrıs halkı 47 yıldır süren entrikalardan bıkıp usanmıştır” dedi.
Kıbrıs’ın hızla taksime doğru gittiğini dile getiren İzzet İzcan, Kıbrıs’ta federal çözümden yana olan kesimlere düşen görev, güçlerini birleştirerek, ortak vatanı yaratmak olduğunu vurguladı.

Özgürlük ve barış için mücadeleye devam.

By birlesikkibrispartisi

BKP Merkez Yürütme Kurulu, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde, tüm dünya ve ülkemizin, barışa her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğunu belirterek, Kıbrıs sorununun çözümü ve barışın kökleşmesi için kararlı bir şekilde mücadeleye devam edeceklerinin altını çizdi.
Her iki toplumdaki milliyetçi ve şoven hareketlerden yararlanan emperyalist güçlerin doğrudan ve dolaylı müdahalelerinin bir sonucu olan Kıbrıs sorununun yıllardır çözümsüzlüğe mahkum edildiğine dikkat çeken BKP Merkez Yürütme Kurulu, tüm barış ve demokrasi güçlerinin birinci önceliğinin erken çözüm ve 47 yıllık bölünmüşlüğün sonlandırılması olduğunu vurguladı.
“Dünyanın jandarmalığına soyunan küresel terörist ABD, petrol uğruna yaptığı katliamlarla küreselleşme, neo-liberalizm ve kapitalizmin yüzünü açıkça ortaya sermektedir. ABD ve diğer müttefiklerinin, Irak, Suriye, Libya, Afganistan, Yemen, Filistin ve diğer bölge ülkelerine yaşattığı dram, bugüne dek yaptıklarının ve bundan sonra yapabileceklerinin somut delilidir” diyen BKP Merkez Yürütme Kurulu, yerel ve evrensel barış güçleri ile birlikte hareket ederek, emperyalist savaşlara ve kapitalist sömürüye karşı mücadeleye etmeye ve savaşa karşı barış, sömürüye karşı savaş şiarını ileriye taşımaya devam edeceklerini vurguladı.
BKP Merkez Yürütme Kurulu, BKP’nin, özgürlük ve barış için mücadele eden bütün dünya halkları ile dayanışmasını ve barış mücadelesini kararlı bir şekilde sürdüreceğini vurguladı.

İzcan: Çevre tüm insanlığın ortak malıdır. Hızlı hareket edin.

By birlesikkibrispartisi

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, Suriye’deki Baniyas Termal İstasyonundan Akdeniz’e sızan tonlarca petrolün, tam bir çevre felaketine neden olabileceğini belirterek, yetkililerden gerekli önlemleri acilen almasını talep etti.
Bu konuda, Türkiye ve Güney Kıbrıs’la yakın ilişki içine girilmesi gerektiğini belirten İzzet İzcan, hükümeti gerekli temasları başlatmaya çağırdı. “Ne kadar hızlı hareket edilirse o kadar iyi olur” diyen İzzet İzcan, “Çevre tüm insanlığın ortak malıdır” dedi.
“Küreselleşip küçülen dünyamızda, bir bölgede yaşananlar, diğer bölgeleri ve insanlığın tümünü tehdit edebilmektedir” diyen BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, özellikle çevre, iklim değişikliği gibi konularda birlikte hareket, dayanışma ve küresel çevre politikalarına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

İzcan; Artık çekip gidin.

By birlesikkibrispartisi

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, UBP koalisyon hükümetinin tüm kişilerinin karantina giderleri PCR/Antijen testi ücretlerini kendilerinin ödemesi yönünde aldığı kararların uygulanamaz olduğunu savundu. “Yaşanan ekonomik kriz nedeni ile geçinme sıkıntısı olan vatandaşların sorunlarını çözeceğine, yeni sorunlar yaratan bu hükümet, ne yaptığını bilmeyen şaşkın ördeğe dönmüştür” diyen İzcan, “Artık çekip gidin” dedi.
Bu yanlış kararla halkın sağlığı ile oynandığını dile getiren İzcan, parası olan yaşasın anlayışının çağ dışı bir anlayış olduğunu vurguladı.
“Başbakanın başka, sağlık bakanının başka konuştuğu bir hükümetten hayır gelmez” diyen İzcan, halkı yaşananları yakından izlemeye çağırdı ve KKTC’de süren hükümetcillik oyunları ile sorunların çözülemeyeceğinin anlaşılmasını istedi.
“Bu rejim sorunların kaynağıdır” diyen İzzet İzcan, demokratik bir yönetime kavuşmadan, toplumun düzlüğe çıkamayacağını vurguladı.

İzcan, ” Gerekli olan ülkenin bölünmesini engelleyecek politikaların hayata geçirilmesidir”

By birlesikkibrispartisi

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, Kıbrıs Rum Bakanlar Kurulu’nun bazı Kıbrıslı Türk siyasilerin Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportlarını iptal etmesini izlenen gerginlik siyasetinin devamı olarak niteledi.
“İki taraftaki şahinler, iki toplumun yakınlaşmasını engellemek için ellerinden geleni yapıyorlar” diyen İzcan, gerekli olanın ülkenin bölünmesini engelleyecek politikaların hayata geçirilmesi olduğunu vurguladı.
“ Kıbrıs’ta federal çözüme savaş açan milliyetçi ve ayrılıkçı görüşleriyle siyasi atmosferi zehirleyen ve Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportları olduğunu gizleyen siyasetçilerin bu gün pasaportları iptal edildi diye feryat etmelerini halkımız tebessümle izlemektedir” diyen İzcan, “ Rüzgar eken fırtına biçer” dedi.
BKP milliyetçi ve ayrılıkçı politikalar peşine takılmayan, birleşik ortak vatan yaratma mücadelesinde hiç bir beklentisi olmayanları bu tür provokasyonlardan uzak durmaya ve barış mücadelesini kararlılıkla sürdürmeye çağırır” dedi.

BKP MYK, Nerden ve kaça alındığı belli olmayan, kalite tahlilleri bulunmayan, ihalesiz alınan yakıt, buram buram yolsuzluk kokmaktadır”

By birlesikkibrispartisi

17.08.21
Birleşik Kıbrıs Partisi Merkez Yürütme Kurulu KIB-TEK’te yaşananların tam bir rezalete dönüştüğünü açıkladı.
“Nerden ve kaça alındığı belli olmayan, kalite tahlilleri bulunmayan, ihalesiz alınan yakıt, buram buram yolsuzluk kokmaktadır” denilen BKP Merkez Yürütme Kurulu açıklamasında, sorumluların yargıya havale edilmesi talep edildi.
Santralin yakıtının bitmesinin beklendiğini belirten BKP MYK, “Vaktinde ihale açılmamış, açılan ihale iptal edilmiş, bakkal usulü alışveriş yapılmış ve hiç sıkılmadan “Teşekkürler Türkiyem” denilerek halkla alay edilmiştir” dedi.
KIB-TEK’in bu şekilde yoluna devam edemeyeceğini, bir an önce yapılanarak, özerk bir yapıya kavuşturulmasının kaçınılmaz olduğunu dile getiren BKP MYK, “Devletin malı deniz, yemeyen domuz” mantığının hakim oluşunun kabul edilemez olduğunu vurguladı.
Ankara’daki AKP iktidarının Kıbrıs’taki temsilcisi olan UBP Koalisyon hükümetinin, KIB-TEK’i özelleştirme adı altında yandaşlarına peşkeş çekmek için oyunlar oynadığını belirten BKP Merkez Yürütme Kurulu, Kıbrıs Türk toplumunun buna izin vermeyeceğini belirtti.

BKP Merkez Yürütme Kurulu, KIB-TEK Yönetim Kurulunu istifaya çağırdı.

By birlesikkibrispartisi

“Ülkeyi elektriksiz bırakmayı başardınız” denilen BKP Merkez Yürütme Kurulu açıklamasında,” Başta Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı olmak üzere, UBP koalisyon hükümeti yaşananlardan sorumludur” denildi.
Aylar var ülkede ihalesiz mazot alımı yapıldığını, bu konuda ciddi şaibeler bulunduğunu vurgulayan BKP Merkez Yürütme Kurulu, “Bilerek ve isteyerek ihale açılmamakta, açılan ihaleler ise usulsüzlükler nedeniyle sonuçlandırılmamaktadır” dedi.
AKSA’dan ve Güney Kıbrıs’tan enerji almak mecburiyeti doğduğu için, Elektrik Kurumunun zarara sokulduğunu belirten BKP Merkez Yürütme Kurulu, bu kararları alanların, doğan zararları kendilerinin karşılamasını talep etti.
BKP Merkez Yürütme Kurulu, elektrik kesintilerinin son bulmaması halinde, sebep oldukları ekonomik kayıplardan dolayı, KIB-TEK Yönetim Kurulu aleyhinde yargıya başvurup dava dosyalayacaklarını açıkladı.

İzcan: Aşı kayıt listelerini, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne verin.

By birlesikkibrispartisi

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, UBP koalisyon hükümetine, aşı kayıt listelerinin Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarına verilmesi çağrısında bulundu.
“İki Toplumlu Sağlık Komitesi, bu tür konuların konuşulup sorunların çözüleceği yerdir” diyen İzzet İzcan, meseleyi milliyetçilik çizgisine çekip, statü kavgasına tutuşarak, Kıbrıs Türk toplumunu mağdur etme hakkınız yoktur”dedi.
Kıbrıs Cumhuriyeti üzerinden tedarik edilen 110 bin Covit -19 aşısının parasının, Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından ödenmiş olduğunu ve iki toplumlu sağlık komitesinde varılan mutabakata göre hareket edildiği gerçeği ortada iken, aşı listelerini vermemekle neyi gizlemeye çalışıyorsunuz? diye soran İzzet İzcan, “Yoksa varılan mutabakatın dışına mı çıktınız?” diye sordu.
“Taksimci Tatar ve şövenist ekibinden farklı bir şey beklenmezdi” diyen BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, sorunların anası Kıbrıs sorununu yaratan zihniyet, hiç bir sorunu çözemeyeceği gibi, Kıbrıslı Türkleri yalnızlığa mahkum etmektedir” dedi.
Yalnızlıktan kurtulmanın yolunun işbirliği, dayanışma ve federal çözümden geçtiğini dile getiren İzzet İzcan, ırkçı, kafatasçı, uzlaşmaz yöneticiler karşısında birlik olup mücadele etmekten başka yol olmadığını vurguladı.

Sonüstün: Kıbrıs’ın Kuzeyinde korku imparatorluğu kuramayacaksınız.

By birlesikkibrispartisi

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Sekreteri Salih Sonüstün yaptıgı yazılı açıklamada, EL- SEN Başkanı Sn Kubilay Özkiraç` a dönük AKP Merkezli 26. Ankara Asliye Hukuk Dairesince kendisine dava açılmasını kabul edilemez olarak yorumladı.
Sonüstün “ Üç yıl önce Sn Özkıraç tarafından kaleme alınan bir yazıdan dolayı, 26. Ankara Asliye Hukuk Dairesi tarafından kendisine dava açıldığını ve bunun tebligatının alınması için TC Lefkoşa Büyükelçiliğine çağrılması KKTC Devlettir diyenlere çok şeyler anlattı” dedi.
“Atama yolu ile yönetime getirilen ve bağımsız KKTC ilelebet yaşayacaktır hayaliyle o koltuklara oturtulanlar, bu anti-yasal durumun sorumlularıdır. Bu ülkeyi yönettiğini iddia eden atanmışların sergiledikleri tavır, Kıbrıslı Türkleri içine itmek istedikleri korku düzenin kilometre taşıdır” dedi.
“Bundan sonra sira kimde?” diye soran Sonüstün, “ Dün Sn Ali Bizden ve Dr Ahmet An`ın, TC sınırları içerisine Kabul edilmeyişi, bugün ise Sn Özkıraç için Ankara 26. Asliye Hukuk Dairesi tarafından açılan ceza davasının tebligatı, Kıbrıs’ın Kuzeyinde yaratılmak istenen faşist karanlığın ilk adımlarını teşkil ediyor. Şunu da üzülerek söylemek isterim ki, bu içine itilmek istenilen demokrasi karşıtı duruma mecliste, Kıbrıs Türk toplumunun sesi olduğunu iddia eden demokrasi ve barış yanlısı siyasi partilerin sessiz kalmaları düşündürücüdür” dedi.
Demokrasi olgusu herkes için gerekli bir yaşam tarzı olduğunu vurgulayan Sonüstün “Faşizme Karşı Birleşmeyenler, Faşizmin Zindanlarında Buluşur” vecizesi tüm demokrasiye inanan kesimler için rehber olması gerektiğini söyleyen Sonüstün, Kıbrıslı Türklerin tek çıkış yolunun, bir an önce uluslararası hukuk düzeninin geçerli olduğu birleşik federal Kıbrıs’tan geçtiğini belirtti.

İzcan: Elektriğe zam yapmak için algı operasyonu yapıyorlar.

By birlesikkibrispartisi

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, UBP koalisyon hükümetinin, elektriğe zam yapmak için, kamuoyu yaratmaya yönelik algı operasyonları yapmakta olduğunu açıkladı.
Elektrik kurumunu bağlı olduğu Ekonomi Bakanı başka, Maliye Bakanı başka, taban tabana zıt açıklamalar yaparak, hükümette kaos yarattıklarını belirten izzet İzcan, “Gerçek olan, Elektrik Kurumunun ekonomik olarak bataklığa saplandığıdır” dedi.
Ülkede korkunç bir ekonomik krizin yaşandığı pandemi koşullarında elektriğe zam yapmanın, küçük esnaf ve emekçilerin iflası, büyük işletmelerin ise kapanması anlamına geldiğini dile getiren İzzet İzcan, bunun kabul edilmez olduğunu vurguladı.
Elektrik Kurumu’nun bu şekilde yoluna devam edemeyeceğini, halkın malı olmaktan çıktığını ve masaya yatırılmasının vaktinin geldiğini belirten BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, BKP’nin, kurumun özelleştirilmesine karşı olduğunu, ancak bu şekilde yönetilmesini de onaylamadığını vurguladı.
“Elektrik Kurumu verimli çalıştırılmalı, baştan aşağıya gözden geçirilmeli, ihale adı altında dönen yolsuzluklar son bulmalı, yeni yatırımların önü açılırken, alternatif temiz enerji kaynaklarına yönelinmelidir” diyen İzzet İzcan, günü kurtarmaya çalışıp, faturayı halka çıkarmanın çözüm olamayacağını belirterek, UBP koalisyon hükümetini kararlı ve doğru adımlar atmaya çağırdı.

İzcan: Amaç kirli paranın aklanmasıdır.

By birlesikkibrispartisi

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, Nakdi Varlıklara İlişkin Mali Düzenleme Hakkında Yasa Gücünde kararname çıkartılmasının kabul edilmez olduğunu açıkladı. “Kararnamede yer alan ‘Araştırma, vergi incelenmesi ve tarhiyat yapılmayacaktır’ ifadesi, her şeyi açıkça ortaya koymaktadır” diyen İzzet İzcan, “Amaç, paranın kaynağına bakılmadan kirli paranın aklanmasıdır” dedi.
Kararname, Meclisin kapalı olduğu bir dönemde, enine boyuna tartışılmadan, yasa gücünde kararname şeklinde çıkartılması, Anayasanın 112. Maddesine göre yalnızca “İvedilik varsa” kullanılabileceği maddenin istismar edilmesi olduğunu belirten BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, “Kendisi hukuk dışı müdahalelerle kurdurtulan UBP koalisyon hükümetinden başka bir şey beklenmezdi” dedi.
Kıbrıs Türk toplumunun, uluslararası hukukun dışında tutulmasının, Kuzey Kıbrıs’ın kumarhane, sanal bet, gece kulübü ve uyuşturucu merkezi olarak kullanılması, taksimci siyaset izlenmesinin nedenidir ve statüko bunun için savunulmaktadır” diyen İzzet İzcan, bunun sürdürülmesinin mümkün olmadığını vurguladı.
“Türkiye mafyasının, buradaki temsilcileri aracılığı ile kara paralarını burada aklayacak olması, rejimin niteliğini ortaya koymaktadır” diyen BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, “Bu rejimden kurtulmanın yolu, uluslararası denetim içinde federal birleşik Kıbrıs’a ulaşmaktan geçer” dedi.

İzcan: AB onaylı aşı kartı sorunu, işbirliği yapılarak çözülmelidir.

By birlesikkibrispartisi

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, Kıbrıs Türk toplumunun uluslararası hukukun dışında olmasının yeni sorunlar doğurduğunu açıkladı.
AB ve İngiltere’ye seyahat edecek kişilerde, AB onaylı aşı kartı talep edilmesinin bunun bir göstergesi olduğunu belirten İzzet İzcan, özellikle öğrencilerin bundan olumsuz etkileneceğine dikkat çekerek, UBP koalisyon hükümetini, konuyu iki toplumlu sağlık komitesine götürerek çözmeye çağırdı.
Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumların, Kıbrıs Cumhuriyetinin eşit kurucu ortağı olduğunu hatırlatan İzzet İzcan, özellikle sağlık ve eğitim gibi insani konularda işbirliği yapılmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı.
Aşı konusu gibi insani bir konuda statü kavgası yapmadan işbirliği yapılmasının, toplumların yaşamını kolaylaştıracağını belirten BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, “Kurmayı hedeflediğimiz Federal Birleşik Kıbrıs’ta dünyanın parçası olarak, özgürce yaşamak, tüm Kıbrıslıların en doğal hakkıdır” dedi.

İzcan: Ormanlarımızın yok olması, yüreklerimizi dağlamıştır.

By birlesikkibrispartisi

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, Türkiye ve Kıbrıs’ta çıkan orman yangınlarından dolayı, Türkiye ve Kıbrıs halklarına geçmiş olsun dileğinde bulundu. “Özellikle Türkiye’de, 132 noktada baş gösteren büyük orman yangınları neticesinde 8 kişinin yaşamını yitirmesi, ormanların ve canlıların yok olması, yüreklerimizi dağlamıştır” diyen İzzet İzcan, sıcakların arttığı bu dönemde halka dikkatli olma çağrısında bulundu.
Türkiye’de halâ devam eden yangınları söndürmekle boğuşan kesimlere kolaylıklar dileyen BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, “Yaşananlar, orman yetiştirmek kadar, korumanın önemini bir kez daha gözler önüne sermiştir” dedi.
Yangın söndürme araçlarının öneminin tartışılmaz olduğunu belirten İzzet İzcan, hükümete, eksiklikleri acilen giderme çağrısında bulunarak “Ormanlar oksijen kaynağı ciğerlerimizdir” dedi.

Sonüstün: Devlet Bahçeli’nin, Akıncı’ya yaptığı hakaretleri aynen kendisine iade ederiz.

By birlesikkibrispartisi

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Sekreteri Salih Sonüstün, son zamanlarda MHP liderliği tarafından, başta Sn. Bahçeli olmak kaydı ile, partinin diğer yetkili kişilerinin Sn. Mustafa Akıncı üzerinden, Kıbrıs Türk toplumuna yaptıkları akıl ve mantık dışı yakıştırmalarını tümüyle ret ettiklerini söyledi.
Kıbrıs’ın Kuzeyinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Ankara tarafından yapılan tüm Bizans entrikalarına rağmen, oyların yüzde 48 ile yarışı tamamlayan Sn Akıncı’ya, başta Sn. Devlet Bahçeli ve onun ekibinin yaptığı yakıştırmaları “ Sana söylerim gelinim, sen anla kaynanam misali açıklamalar, Kıbrıs Türk toplumuna yapılmış hakaret olarak algılar ve buna benzer çirkin yakıştırmalarını adresine geri iade ederiz” dedi.
Kıbrıs sorununun başta Avrupa demokrasisi için kanayan bir yara olduğunu ve dünyanın tek bölünmüş başkentinin Kıbrıs’ın başkenti Lefkoşa olduğunu hatırlatan Sonüstün, “Kıbrıslı Türklerin arzusu, kavgadan uzak barış içerisinde, dünyanın kabul gördüğü tek egemenliği ve tek halkı olan Birleşik Federal Kıbrıs’ta yaşamak olduğudur. Sn. MHP yetkilileri, Türkiye’nin mevcut ekonomik, siyasal ve bölgesel çıkmazlarını Sn. Akıncı üzerinden örtemezsiniz” dedi. Ankara’nın tek çıkış yolunun demokrasi çerçevesinde, önce kendi halklarıyla barışıp, sonra da komşu ülke halklarıyla ortak zeminde buluşup “ Yurtta Barış Dünyada Barış” ilkesini kendilerine rehber etmeleri gerektiğini hatırlattı.

İzzet İzcan: Ankara elini Kıbrıs’tan çek.

By birlesikkibrispartisi

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, Türk tarafının Maraş konusunda izlediği siyasetin, taksimci ilhak siyasetinin devamı olduğunu vurguladı. “Ankara’daki AKP iktidarı, Kıbrıs’taki statükocuları kullanarak yeni bir senaryo ortaya koymuştur” diyen İzzet İzcan, “Ankara elini Kıbrıs’tan çek” dedi.
BM Güvenlik Konseyinin 550 ve 789 sayılı kararları ve 1979 yılında Denktaş’la Kibriyanu arasında imzalanan doruk antlaşması, Maraş’ı çözümü beklemeden, BM’ye devrini ve geçmiş sakinlerine iadesini karar altına aldığını belirten İzzet İzcan, “Bütün bunları yok sayarak, uluslararası hukuku çiğneyenler, Kıbrıs Türk toplumunu ateşe atıyorlar” dedi.
“Ankara’daki AKP iktidarı, Maraş’ın BM’ye devri karşılığında, Mağusa limanı ve Ercan Havaalanının açılmasını ret ederek, ambargoların sürmesini sağlamıştır” diyen BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, Ankara’nın kendi çıkarları uğruna Kıbrıs Türk toplumunun geleceğini yok ettiğini vurguladı.
Önümüzde duran öncelikli görevin, ortak vatan mücadelesini yükselterek, federal birleşik Kıbrıs’a ulaşmak olduğunu dile getiren İzzet İzcan, toplumlar arası görüşmelerin, Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmesini talep etti.

BKP, MYK: Bizleri dava ederek susturamazsınız.

By birlesikkibrispartisi

Birleşik Kıbrıs Partisi Merkez Yürütme Kurulu, ülkede yaşanan hukuk dışı yapıların üstüne gitmekte kararlı olduğunu açıkladı.
“BKP, kurulduğu günden beri, Kuzey Kıbrıs’ın kara para aklama merkezi olmasına karşı çıkmış, bu konuda çıkan haberler üzerine ciddi bir şekilde eğilmiş, uluslararası basında çıkan açıklama ve haberleri yakinen takip ederek, hükümetten açıklama talep ederek, konuların üzerine gitmesini istemiştir” denilen BKP Merkez Yürütme Kurulu açıklamasında, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da kararlı adım atacakları vurgulanmıştır.
Türkiye’de, yaptığı açıklamalarla gündemi sarsan Sedat Peker, Mehmet Ağar’ın denetimi altında faaliyet yürüten uluslararası uyuşturucu çetesinin, yılda 50 Milyar doları, Kıbrıs’ta sanal bet patronu Halil Falyalı üzerinden aklanarak, Türkiye’ye transfer edildiğini iddia etmiştir.
BKP, hükümete çağrıda bulunarak, bu konunun araştırılmasını talep etmiştir. Bunun üzerine Halil Falyalı, muteber bir iş adamı olduğu gerekçesi ile partimiz Birleşik Kıbrıs Partisi ve Genel Başkanımız İzzet İzcan’ı 4 Milyon TL tazminat talep ederek dava etmiştir.
“Birleşik Kıbrıs Partisi, bu tür saldırılara papuç bırakacak bir parti değildir” diyen BKP Merkez Yürütme Kurulu, insanımızı yakından ilgilendiren bu hayati konularda geri adım atmamız söz konusu olamaz” dedi.
“Halep orda ise arşın burdadır” diyen BKP Merkez Yürütme Kurulu, konuyu toplumun gündeminde tutarak, her türlü yasa dışılığın önlenmesi için mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.

İzzet İzcan: İki rekât namaz kıl, bisiklet bedava kampanyası ile suç işlenmektedir.

By birlesikkibrispartisi

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, Türkiye’deki AKP iktidarının, Kuzey Kıbrıs’a el atarak, iki rekât namaz kıl, Cemaate katıl, bisiklet bedava kampanyasını başlatmasının, bizi bekleyen tehlikenin boyutlarını ortaya koyduğunu vurguladı.
“Türkiye’de demokratik laik hukuk devletini ortadan kaldırmaya çalışan AKP, Kıbrıs’taki yerli işbirlikçileri ile saldırıya geçmiştir” diyen İzzet İzcan, “Kıbrıs’ın başka bir ülke olduğunu unutmuş olabilirsiniz, ancak size asla boyun eğmeyeceğiz” dedi.
Ersin Tatar’ın TDP ve CTP’yi hain ilan ederek, Rum meclisine gidin açıklamalarının, siyasal etik değerlerle bağdaşmadığını, tam bir işbirlikçilik olduğunu dile getiren İzzet İzcan, çağdışı bir zihniyetle, siyaset yaparak hiçbir yere varılamayacağını vurguladı.
“Birleşik Kıbrıs Partisi, 15 Temmuz faşist Yunan darbesi ve 20 Temmuz askeri müdahalesi ile yurdumuzun bölünmesine, sonuna kadar karşı çıkacaktır” diyen BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, Kuzey Kıbrıs’ta hainlik edebiyatı yaparak, kendi halkına karşı bayrak açan statükocuların ihanet içinde olduklarını vurguladı.

İzcan: AB gel toprağını ve vatandaşlarını koru.

By birlesikkibrispartisi

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, Türkiye ve Kıbrıs Türk liderliği tarafından tek taraflı açılacağı ilan edilen Maraş’ın taksimci ve ayrılıkçı siyasetin devamı olduğunu vurguladı. BM’nin 550 ve 789 sayılı Güvenlik Konseyi kararlarının Maraş’ın BM denetiminde, 1974 öncesi sakinlerine devrini karar altına aldığını hatırlatan İzzet İzcan, “Bu kararı çiğneyerek Kıbrıs’ta yeni gerginlikler yaratmak, ülkeyi felakete sürüklemekten başka bir şey değildir” dedi.
1974 yılında Denktaş ve Kiprianu arasında imzalanan Doruk antlaşması da Maraş’ın Kıbrıs sorunu çözülmeden, BM denetiminde 1974 öncesi sakinlerine devir edilerek açılmasını karar altına aldığını belirten İzcan, Türk tarafının tek taraflı aldığı kararlarla tüm antlaşmaları çiğnediğini vurguladı.
Kıbrıs halkının AB vatandaşı, Kıbrıs’ın tümünün AB toprağı olduğunu dile getiren İzcan, AB’ye çağrıda bulunarak, “Gel vatandaşlarına ve toprağına sahip çık” dedi.
Güvenlik konseyi kararlarının çiğnenmesini kabul etmediklerini belirten İzcan, dünyada uluslararası hukuku çiğneyen ülkelerin felakete sürüklendiğini, savaşlar yaşayarak perişan olduklarını belirtti.
Tayyip Erdoğan iktidarının tüm diktatörlerin geçtiği yoldan geçmeye hevesli olduğunu belirten İzcan, “Bu yol çıkmaz yoldur ve hiçbir yere varmaz” dedi.
BM Güvenlik Konseyine görüşme sürecinin BM parametreleri temelinde başlatılması çağrısında bulunan İzcan, Kıbrıs’ın geleceğinin birleşik federal Kıbrıs’ta olduğunu vurguladı.

BKP MYK: Bizleri dava ederek susturamazsınız.

By birlesikkibrispartisi

BKP MYK: Bizleri dava ederek susturamazsınız.
Birleşik Kıbrıs Partisi Merkez Yürütme Kurulu, ülkede yaşanan hukuk dışı yapıların üstüne gitmekte kararlı olduğunu açıkladı.
“BKP, kurulduğu günden beri, Kuzey Kıbrıs’ın kara para aklama merkezi olmasına karşı çıkmış, bu konuda çıkan haberler üzerine ciddi bir şekilde eğilmiş, uluslararası basında çıkan açıklama ve haberleri yakinen takip ederek, hükümetten açıklama talep ederek, konuların üzerine gitmesini istemiştir” denilen BKP Merkez Yürütme Kurulu açıklamasında, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da kararlı adım atacakları vurgulanmıştır.
Türkiye’de, yaptığı açıklamalarla gündemi sarsan Sedat Peker, Mehmet Ağar’ın denetimi altında faaliyet yürüten uluslararası uyuşturucu çetesinin, yılda 50 Milyar doları, Kıbrıs’ta sanal bet patronu Halil Falyalı üzerinden aklanarak, Türkiye’ye transfer edildiğini iddia etmiştir.
BKP, hükümete çağrıda bulunarak, bu konunun araştırılmasını talep etmiştir. Bunun üzerine Halil Falyalı, muteber bir iş adamı olduğu gerekçesi ile partimiz Birleşik Kıbrıs Partisi ve Genel Başkanımız İzzet İzcan’ı 4 Milyon TL tazminat talep ederek dava etmiştir.
“Birleşik Kıbrıs Partisi, bu tür saldırılara pabuç bırakacak bir parti değildir” diyen BKP Merkez Yürütme Kurulu, insanımızı yakından ilgilendiren bu hayati konularda geri adım atmamız söz konusu olamaz” dedi.
“Halep orda ise arşın burdadır” diyen BKP Merkez Yürütme Kurulu, konuyu toplumun gündeminde tutarak, her türlü yasa dışılığın önlenmesi için mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.

İzzet İzcan: İki rekât namaz kıl, bisiklet bedava kampanyası ile suç işlenmektedir.

By birlesikkibrispartisi

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, Türkiye’deki AKP iktidarının, Kuzey Kıbrıs’a el atarak, iki rekât namaz kıl, Cemaate katıl, bisiklet bedava kampanyasını başlatmasının, bizi bekleyen tehlikenin boyutlarını ortaya koyduğunu vurguladı.
“Türkiye’de demokratik laik hukuk devletini ortadan kaldırmaya çalışan AKP, Kıbrıs’taki yerli işbirlikçileri ile saldırıya geçmiştir” diyen İzzet İzcan, “Kıbrıs’ın başka bir ülke olduğunu unutmuş olabilirsiniz, ancak size asla boyun eğmeyeceğiz” dedi.
Ersin Tatar’ın TDP ve CTP’yi hain ilan ederek, Rum meclisine gidin açıklamalarının, siyasal etik değerlerle bağdaşmadığını, tam bir işbirlikçilik olduğunu dile getiren İzzet İzcan, çağdışı bir zihniyetle, siyaset yaparak hiçbir yere varılamayacağını vurguladı.
“Birleşik Kıbrıs Partisi, 15 Temmuz faşist Yunan darbesi ve 20 Temmuz askeri müdahalesi ile yurdumuzun bölünmesine, sonuna kadar karşı çıkacaktır” diyen BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, Kuzey Kıbrıs’ta hainlik edebiyatı yaparak, kendi halkına karşı bayrak açan statükocuların ihanet içinde olduklarını vurguladı.

İzcan: Halkımızın Kurban Bayramı kutlu olsun.

By birlesikkibrispartisi

Kıbrıs Türk toplumunun Kurban Bayramını büyük ekonomik, sosyal ve siyasal sorunlar ile boğuşarak karşıladığını belirten BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, “Suç cennetine dönüştürülmüş Kuzey Kıbrıs’ta, suçlular elini kolunu sallayarak gezmekte, uyuşturucu baronları gençlerimizin kanını emerken, gece kulübü adı altında kadın ticareti yapmaktadır. Dünyayı saran korona salgını, ülkemizde de kendini hissettirmiştir. Yaşanan ekonomik yıkım halkımızın büyük bir bölümünü sefalet içinde yaşamaya mahkum etmiştir”dedi.
Türkiye’deki AKP iktidarının, Türkiye’de kaybettiği halk desteğini toparlamak için, Kıbrıs sorununu şöven ve ırkçı bir yaklaşımla kullanma peşinde olduğunu belirten İzzet İzcan, Erdoğan iktidarının maceracı politikalarına geçit vermeyeceklerini vurguladı.
Kıbrıslı Türkler için tek kurtuluşun kendi ülkesinde egemen olacağı federal çözüme bir an evvel ulaşmak olduğunu belirten BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, BKP’nin barış ve çözüm yönünde atılacak her türlü adıma destek vereceğini vurguladı.
Barış ve kardeşliğin tüm Kıbrısa egemen olacağı yarınların yakın olması temennisinde bulunan İzcan, Kurban Bayramı’nın barış ve huzur içinde geçmesini diledi ve halkımızın bayramını kutladı.

İzzet İzcan: Erdoğan ülkende kal.

By birlesikkibrispartisi

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, ayrılıkçı politikalarını ilan etmek ve dünyayı tehdit etmek için Kıbrıs’a yapacağı ziyaretin, çözüm sürecine hiçbir katkısı olmayacağını vurguladı.
Erdoğan’ın, toplumun büyük bir kesimi tarafından istenmediğini, kendi kamuoyunu etkilemek üzere giriştiği propaganda faaliyetlerini, kendi ülkesinde yapmasının daha uygun olacağını belirten İzzet İzcan, Erdoğan’a “Ülkende kal” dedi.
TDP ve CTP parti yetkili kurullarının, Tayyip Erdoğan’ın mecliste konuşma yapmayı planladığı oturuma katılmama kararı almasının yerinde ve doğru bir karar olduğunu belirten BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, Erdoğan’ın propagandalarına alet olmamalarının sevindirici olduğunu vurguladı.
Federal çözüm yanlılarının, birlikte hareketinin önemine dikkat çeken İzzet İzcan, gelinen aşamada, ilhak ile çözüm arasında yol ayrımında bulunulduğunu belirterek, çözüm yanlısı tüm kesimlerin, ortak vatan mücadelesini kararlılıkla verip, barış ve özgürlüğe ulaşacaklarını vurguladı.

BKP, MYK: Kıbrıs’ta yaşanan kötülüklerin sebebi, Türkiye’deki Erdoğan iktidarı ve onun yerli işbirlikçileridir.

By birlesikkibrispartisi

Birleşik Kıbrıs Partisi Merkez Yürütme Kurulu, Ali Bizden’den sonra Dr: Ahmet An’ın da Türkiye milli güvenliğine zarar veren kişi olarak nitelendirilerek, Türkiye’ye girişinin yasaklanmasını şiddetle kınadıklarını açıkladı.
“Yaşananlar, Kıbrıs Türk toplumunun kimlik ve varlığına açık saldırıdır” denilen BKP Merkez Yürütme Kurulu açıklamasında, “Ankara’daki AKP iktidarının, neden Türkiye’de bize yeni Anayasa hazırladığı ve niyetinin Kıbrıslı Türkleri baskı altına alarak, otoriter bir düzen kurmak olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır” dedi.
Olaylara tepki gösteren bazı muhalefet çevrelerinin, Ersin Tatar hükümetine değil, Türkiye halkına kan kusturan Erdoğan iktidarına açık tavır koyması gerektiğini belirten BKP MYK, “Ülkede yaşanan kötülüklerin sebebi, Türkiye’deki Erdoğan iktidarı ve onun yerli işbirlikçileridir” dedi.
BKP Merkez Yürütme Kurulu, Kıbrıs’taki TC Elçiliğine, yasaklı listenin derhal açıklanması çağrısında bulunarak, ayni şekilde bu yasakları koyanların Kuzey Kıbrıs’a girişinin yasaklanmasını talep etti.
“Bizi ülkesinde istemeyenleri biz de ülkemizde istemiyoruz” denilen BKP Merkez Yürütme Kurulu açıklamasında, 20 Temmuz’da, Tayyip Erdoğan tarafından planlanan yeni oldu bittiler karşısında halkı uyanık olmaya çağırdı.

❌