One Radical Planet

🔒
❌ About FreshRSS
There are new available articles, click to refresh the page.
Before yesterdayYour RSS feeds

Παραβίαση του κανονισμού της ΕΕ η απόφαση του Υπουργικού για τον κώδικα της πράσινης γραμμής

By Doros Polykarpou

Το Υπουργικό  Συμβούλιο  στις 27.11.2019, αποφάσισε να προχωρήσει χωρίς καμία διαβούλευση είτε με εμπλεκόμενους φορείς στην Κύπρο είτε με την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση / Επιτροπή (ΕΕ) στην τροποποίηση  του Κώδικα για την εφαρμογή του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (866/2004/ΕΚ) για την Πράσινη Γραμμή. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή: 

 • Εισάγονται έλεγχοι για όλους τους διερχόμενους (περιλαμβανομένων και των Κυπρίων πολιτών που μέχρι σήμερα δεν ελέγχονταν)
 • Απαγορεύεται η διέλευση ανηλίκων που δεν συνοδεύονται από γονείς εκτός εάν έχουν εξουσιοδοτήσεις από τους γονείς τους ,
 • Απαγορεύεται η διέλευση όλων των Υπηκόων Τρίτων χωρών (ΥΤΧ)  με προσωρινή άδεια διαμονής εκτός από μέλη οικογένειας κυπρίων και ευρωπαίων πολιτών καθώς και κατόχων άδειας επί μακρόν διαμενόντων)
 • Επιτρέπεται η διέλευση σε άτομα για ανθρωπιστικούς λόγους, λόγους υγείας κ.λ.π
 • Επίσης το Υπουργικό αποφάσισε να προωθήσει νομοσχέδια στη Βουλή για επιβολή διοικητικών προστίμων (χρηματικών ποσών) για όσους χρησιμοποιούν τα λιμάνια και αεροδρόμια στις μη ελεγχόμενες από την κυβέρνηση περιοχές χωρίς να έχει διευκρινίσει κατά όσον θα επιβάλλονται σε όλους ή μόνο σε ΥΤΧ. 

Η ΚΙΣΑ  εκτιμά ότι η κυβέρνηση όφειλε να ενημερώσει τόσο την κυπριακή κοινωνία όσο και την ΕΕ για τις προτιθέμενες αλλαγές στο Κώδικα εφαρμογής του κανονισμού της πράσινης γραμμής. Δεν είναι τυχαίο που η ΕΕ ήδη έχει εκφράσει την ανάγκη έγκρισης των όποιων τροποποιήσεων.

Η ΚΙΣΑ θεωρεί ότι η απόφαση περιορισμού ή και απαγόρευσης της διέλευσης των νόμιμα διαμενόντων μεταναστών μέσω της πράσινης γραμμής συνιστά απαγορευμένη διάκριση και δεν επιτρέπεται από τον ίδιο το Κανονισμό της Ε.Ε. και ως εκ τούτου υπάρχει άμεση παραβίαση του ίδιου του Κανονισμού.

Από νομικής πλευράς η κυβέρνηση έχει δικαίωμα να επιβάλει καθολικούς ελέγχους εξακρίβωσης της ταυτότητας προσώπων που διέρχονται της γραμμής.  Αφού όμως αποφάσισε μετά από 15 χρόνια να εφαρμόσει πιστά τον Κανονισμό, θα έπρεπε να το πράξει μετά από τη δημιουργία των  απαραίτητων δομών και την ανάλογη αύξηση προσωπικού στα σημεία διέλευσης  ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη διακίνηση των διερχόμενων προσώπων. Η άμεση εφαρμογή των πιο πάνω ελέγχων χωρίς τη δημιουργία όλων των πιο πάνω, συνιστά δυσανάλογους περιορισμούς και προσκόμματα στην ελεύθερη διακίνηση προσώπων από τη γραμμή.  

Η ΚΙΣΑ καταδικάζει επίσης την προσπάθεια της κυβέρνησης να συνδέσει παραπλανητικά και λαϊκίστικα τις αλλαγές με την διαχείριση της αύξησης των αιτήσεων ασύλου, την άτυπη μετανάστευση και την ασφάλεια για σκοπούς εντυπωσιασμού και εσωτερικής κατανάλωσης αφού σύμφωνα με το σημείο 2 (δ) της απόφασης «υπήκοοι  τρίτων χωρών …δεν επιτρέπεται να διέρχονται τη γραμμή … εκτός εάν αιτηθούν άσυλο». Τα προτεινόμενα μέτρα που η κυβέρνηση συνέδεσε  με τις αυξημένες προσφυγικές ροές προς την Κύπρο, λόγω των πολέμων που συνεχίζουν να επικρατούν στην περιοχή, αντικειμενικά δεν μπορούν να επιφέρουν τα επιδιωκόμενα από την Κυβέρνηση αποτελέσματα (μείωση προσφυγικών ροών), αφού κανένας δεν μπορεί να περιορίσει το δικαίωμα ασύλου το οποίο αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα σύμφωνα με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε.

Η κυβέρνηση αντί να ζητήσει την αρωγή της ΕΕ για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις σοβαρές πιέσεις που δέχεται σήμερα το σύστημα ασύλου και η υποδοχή αιτητών ασύλου στη Κύπρο θα σπαταλήσει ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους στους ελέγχους της γραμμής και ταλαιπωρία των νόμιμα διαμενόντων μεταναστών και κυπρίων στα οδοφράγματα.

Η ΚΙΣΑ εκτιμά ότι η νέα πρακτική εμπεριέχει σημαντικούς κινδύνους ιδίως στο Κυπριακό αφού από την μια δυσκολεύει την επικοινωνία και επαφή μεταξύ των ελεγχόμενων και μη ελεγχόμενων από την κυβέρνηση περιοχών και από την άλλη προσδίδει στη πράσινη γραμμή χαρακτήρα σκληρού εξωτερικού συνόρου, οδηγώντας σε εμβάθυνση της διαίρεσης της χώρας μας, τη στιγμή που στόχος του Κανονισμού είναι η διευκόλυνση της διακίνησης προσώπων και της συνεργασίας μεταξύ των δύο κοινοτήτων.

Τέλος η ΚΙΣΑ θεωρεί ότι η συμπερίληψη του Υπουργείου Άμυνας στην Υπουργική Επιτροπή  για τη μετανάστευση και το άσυλο, επισημοποιεί την πολιτική της ‘ασφαλειοποίησης’ (securitisation) της μετανάστευσης και του ασύλου μια πολιτική η οποία έχει συμβάλει σημαντικά στην υπόθαλψη του ρατσισμού και την αύξηση ακροδεξιών και νεοναζιστικών οργανώσεων στην Ευρώπη.    

Η ΚΙΣΑ προτίθεται σε συνεργασία και με άλλες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, να κινηθεί με κάθε νόμιμο τρόπο, περιλαμβανόμενης και της υποβολής έκθεσης/καταγγελίας σε Ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς και φορείς κατά των νέων αυτών μέτρων.  

Διοικητικό Συμβούλιο  

Η δημόσια παρέμβαση Μουσταφά Ακιντζί – Κάποιες πτυχές της σημασίας της

By nikosmoudouros
Οι δημόσιες παρεμβάσεις του Τουρκοκύπριου ηγέτη αναφορικά με την τρίτη εισβολή της Τουρκίας στην Συρία είναι γνωστές. Δεν θα επαναληφθούν. Το κείμενο αφορά σε κάποιες από τις πτυχές που αυτές οι παρεμβάσεις αναδεικνύουν στο δημόσιο χώρο και ειδικότερα στον ιδεολογικό χώρο των μεταβαλλόμενων σχέσεων της Τουρκίας με την Τουρκοκυπριακή κοινότητα. Χωρίς να μπορεί κάποιος να […]

Πολύ ζωντανή και ενδιαφέρουσα η συζήτηση Περιβάλλον και Ανατολική Μεσόγειος

By puk
Σαν μια συμβολή στην συζήτηση που έχει ανοίξει το κίνημα ενάντια στην κλιματική αλλαγή στην Κύπρο και διεθνώς, η ΝΕΔΑ οργάνωσε την Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου, ανοιχτή συζήτηση με θέμα Περιβάλλον και Ανατολική Μεσόγειος, με καλεσμένους ομιλητές, τον Σάχαρ Μπεν Χονρν από το Ισραήλ, και τον Άνδρο Παγιάτσο από την Ελλάδα. Στη συζήτηση που ήταν πολύ […]

The operation of the International Protection Administrative Court without legal aid leads to human rights violations and refoulement of refugees

By Doros Polykarpou

We welcome the establishment and operation of the  International Protection Administrative Court  (IPAC) and the termination of the Refugee Reviewing Authority, which has in fact for years been virtually unnecessary. For a decade now, KISA has played a leading role in advocating the founding and operation of a specialised asylum court, through strategic litigation, position papers addressed to the Parliament of Cyprus and reports addressed to competent bodies.

According to the recent changes in the Refugee law, when asylum seekers receive a rejection or another kind of negative decision from the Asylum Service in regards to their application for international protection, they can appeal  exclusively to the IPAC. Although this restructuring concerns a serious institutional change, which can only succeed through consultation and coordination between the involved governmental and non-governmental agencies, accurate information, guidance and aid to the affected refugees, as well as the development of  the appropriate infrastructure  in order for the new system to function correctly.

KISA expresses its disappointment as none of the aforementioned has taken place, which puts into doubt the compliance of Cyprus with fair and objective procedures of asylum, which should also include access to an effective  legal remedy, . The competent bodies cannot respond to their new  obligations and the refugees do not know what they must do in order for their appeals to be examined by the new court.

The majority of the asylum applicants lack the required financial resources to cover the legal expenses for their appeal to the IPAC and therefore their as per the law access to a remedy can only be achieved through the provision of free legal aid. According to the legislation, asylum seekers would have to submit their application for legal aid to the IPAC alone, without a lawyer. In the context of the examination of the application for legal aid by the ACOIP, the applicant would have to prove, amon others, that the appeal they intend to submit has chances of success, in order to seek legal aid to be represented by a lawyer against the decision of the Asylum Service.

KISA as well as a number of judges have already pointed out that this system cannot function. Asylum seekers, often in a vulnerable psychological state, without any legal guidance and without knowledge of the Greek language, find themselves up against experienced lawyers of the Office of the Attorney General of Cyprus, who through legal arguments based on laws unknown to the asylum applicants, are trying, in all cases, to prove that their appeal has no chance of success and that, therefore, no  legal aid should be granted. How are asylum seekers expected to properly substantiate their claim and to demonstrate a likelihood of success against an experienced lawyer in formal court proceedings where the Office of the Attorney General submits written and fully substantiated arguments against it, among other things, in Greek?

Furthermore, the  memoranda of the Legal Service, written in Greek, are translated roughly by non-professional translators in different languages, and which results in the inability of the asylum seekers to understand  what is being stated  in these memonanda. Even when asylum seekers attempt to submit an appeal application on their own, without a lawyer, after the rejection of the application for legal aid, no assistance is provided to them by the IPAC, which  on the contrary mentions that they cannot submit an application without a lawyer.   

Our position is that this procedure clearly violates the principle of equality of arms, with the aftermath being a violation of the right to a fair trial and to effective remedies as it is protected in European and international law.

We undeline that the possibility of appeal to a judicial body against negative decisions of the Asylum Service is the obligation of Cyprus, which is required both by the European acquis and international law as well as by relevant human rights conventions. Furthermore, in case of rejection for legal aid, the persons concerned are exposed to exploitation and deception through false representation by persons promising to represent them in return of payments  much higher than regular law fees and with the condition of certain success. These cases are already a common phenomenon.

KISA believes that in order for Cyprus to implement its contractual obligations, but also in order for the adoption of this specialised court to become functional and effective, the following must take place:

 • Revision of the legislation for legal aid in order to ensure that the applications for legal aid will be submitted  by lawyers, who can argue about the possibility of success of their clients’ appeal on the basis of the principle of equality in arms, and for the expenses to be also covered by the legal aid.
 • The interpreters of the IPAC to be trained appropriately in the areas of international protection and the relevant terminology, while they must also meet the terms and conditions of the new legislation in relation to sworn translators. 
 • Preparation and distribution by the Asylum Service or/and the IPAC of the  required information material and guides for asylum seekers in all the relevant languages, in relation to the recent changes in the asylum procedures and the steps they can take for their access to the IPAC.

Steering Committee  

Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας χωρίς νομική αρωγή οδηγεί σε παράνομες επαναπροωθήσεις προσφύγων

By Doros Polykarpou

Χαιρετίζουμε την ίδρυση και λειτουργία του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας (ΔΔΔΠ) και τον τερματισμό λειτουργίας της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφύγων, η οποία εδώ και χρόνια ήταν ουσιαστικά αχρείαστη.  Η ΚΙΣΑ εδώ και μια δεκαετία πρωτοστατεί, μέσα από υποθέσεις στρατηγικής σημασίας στα δικαστήρια, υπομνήματα προς την κυπριακή Βουλή και εκθέσεις προς αρμόδια σώματα,  για την ίδρυση και λειτουργία εξειδικευμένου δικαστηρίου ασύλου.

Σύμφωνα με τον Περί Προσφύγων Νόμο, οι αιτητές/τριες ασύλου όταν λαμβάνουν  απορριπτική ή άλλη αρνητική απόφαση της Υπηρεσίας Ασύλου σχετικά με το αίτημα τους για διεθνή προστασία, θα προσφεύγουν αποκλειστικά στο ΔΔΔΠ. Ωστόσο, η αναδιάρθρωση αυτή αφορά σοβαρή θεσμική αλλαγή, η οποία μπορεί να επιτύχει μέσα από  τη διαβούλευση και το συντονισμό μεταξύ των εμπλεκομένων κυβερνητικών και μη κυβερνητικών φορέων, τη σωστή ενημέρωση, καθοδήγηση και αρωγή προς τους επηρεαζόμενους πρόσφυγες καθώς και την ανάπτυξη των κατάλληλων υποδομών για να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά το νέο σύστημα.

Η ΚΙΣΑ εκφράζει την απογοήτευσή της αφού  τίποτα από τα πιο πάνω δεν έχει γίνει με αποτέλεσμα να τίθεται σε αμφιβολία η συμμόρφωση της  Κύπρου για δίκαιες και αντικειμενικές  διαδικασίες ασύλου, οι οποίες να περιλαμβάνουν επίσης και πρόσβας σε αποτελεσματικό ένδικο μέσο. Οι αρμόδιοι φορείς δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις νέες υποχρεώσεις τους και οι πρόσφυγες δεν γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν ώστε να διασφαλιστεί η εξέταση των προσφυγών  τους από το νέο δικαστήριο.

Οι περισσότεροι/ες αιτητές/τριες δεν διαθέτουν τους απαιτούμενους οικονομικούς πόρους για κάλυψη των δικηγορικών εξόδων για την προσφυγή τους στο ΔΔΔΠ και ως εκ τούτου η προβλεπόμενη από το Νόμο πρόσβασή του σε ένδικο μέσο  μπορεί μόνο να επιτευχθεί  μέσα από την παραχώρηση δωρεάν νομικής αρωγής. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, οι αιτητές ασύλου θα πρέπει να υποβάλουν μόνοι τους και  χωρίς δικηγόρο αίτηση για νομική αρωγή στο ΔΔΔΠ. Στο πλαίσιο εξέτασης της αίτησης νομικής αρωγής από το ΔΔΔΠ, θα πρέπει οι αιτητές θα πρέπει επίσης να αποδείξουν, μεταξύ άλλων ότι η προσφυγή που προτίθενται να υποβάλουν  έχει πιθανότητες επιτυχίας, για να τύχουν νομικής αρωγής για εκπροσώπησή τους από δικηγόρο  κατά της απόφασης της Υπηρεσίας Ασύλου.

Η ΚΙΣΑ όπως επίσης και αριθμός δικαστών έχουν ήδη επισημάνει  ότι το σύστημα αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει. Οι αιτητές ασύλου , συχνά σε ευάλωτη ψυχολογική κατάσταση, χωρίς καμία νομική κατάρτιση και χωρίς γνώση της ελληνικής γλώσσας, βρίσκοναι αντιμέτωποιμε έμπειρους  δικηγόρους της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, οι οποίοι στη βάση νομικής επιχειρηματολογίας βασισμένη σε νόμους και νομολογία άγνωστη στους αιτητές ασύλου προσπαθούν, σε όλες τις περιπτώσεις να  αποδείξουν  ότι η προσφυγή  δεν έχει πιθανότητα  επιτυχίας και επομένως δεν πρέπει να του παραχωρηθεί νομική αρωγή. Πώς αναμένεται από τους/ισ αιτητές/τριες ασύλου να εκφράσουν ορθά και τεκμηριωμένα το αίτημα τους και να αποδείξουν πιθανότητες επιτυχίας  έναντι έμπειρου εξειδικευμένου νομικού στο πλαίσιο επίσημης δικαστικής διαδικασίας όπου η Νομική Υπηρεσία υποβάλλει γραπτώς και πλήρως ανεπτυγμένα τα επιχειρήματα της εναντίον της  έγκρισης της αίτησης,  μεταξύ άλλων στα ελληνικά;

Περαιτέρω, τα υπομνήματα της Νομικής Υπηρεσίας στα ελληνικά μεταφράζονται στο περίπου από μη εξειδικευμένους και κατάλληλα εκπαιδευμένους μεταφραστές σε διάφορες γλώσσες, χωρίς οι αιτητές ασύλου να μπορούν να αντιληφθούν το νόημα των όσων καταγράφονται στα υπομνήματα. Ακόμα δε και όταν αιτητές ασύλου προσπάθησαν να καταχωρίσουν από μόνοι τους προσφυγή, χωρίς δικηγόρο, μετά από την απόρριψη της αίτησης για νομική αρωγή, καμία βοήθεια δεν τους δίδεται από το ΔΔΔΠ, το οποίο αντίθετα τους αναφέρει ότι δεν μπορούν να καταχωρήσουν προσφυγή χωρίς δικηγόρο.   

Θέση μας είναι ότι η διαδικασία αυτή παραβιάζει έκδηλα την αρχή ισότητας των όπλων και επακόλουθο αυτού είναι η παραβίαση του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη και σε αποτελεσματική ένδικη θεραπεία όπως αυτή κατοχυρώνεται από το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο.

Τονίζουμε ότι η δυνατότητα προσφυγής σε  δικαστικό σώμα εναντίον αρνητικών αποφάσεων της Υπηρεσίας Ασύλου, αποτελεί υποχρέωση της Κύπρου, η οποία  απαιτείται τόσο από το ευρωπαϊκό κεκτημένο όσο και το διεθνές δίκαιο και σχετικές συμβάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Περαιτέρω, σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης για νομική αρωγή, τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα βρίσκονται εκτεθειμένα σε εκμετάλλευση και απάτη μέσω ψευδών παραστάσεων από άτομα υποσχόμενα να τους εκπροσωπήσουν έναντι χρηματικών αμοιβών πολύ υψηλότερων των προβλεπόμενων από τα συνήθη δικηγορικά τέλη και υπό την αίρεση «σίγουρης» επιτυχίας. Αυτά τα περιστατικά είναι ήδη συχνό φαινόμενο.

Η ΚΙΣΑ θεωρεί ότι  για να μπορέσει η Κύπρος να υλοποιήσει τις συμβατικές τις υποχρεώσεις αλλά και για να καταστεί λειτουργική και αποτελεσματική η θέσπιση και λειτουργία του εξειδικευμένου αυτού Δικαστηρίου θα πρέπει να:

 • αναθεωρηθεί η νομοθεσία για νομική αρωγή ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι οι αιτήσεις για νομική αρωγή θα μπορούν να υποβάλλονται από δικηγόρους οι οποίοι να επιχειρηματολογούν αναφορικά με τη δυνατότητα επιτυχίας της προσφυγής του πελάτη τους στη βάση της αρχής της ισότητας των όπλων, και τα έξοδα να καλύπτονται επίσης από τη νομική αρωγή .  
 • Οι διερμηνείς του ΔΔΔΠ να εκπαιδευτούν κατάλληλα σε θέματα διεθνούς προστασίας και τη σχετική ορολογία ενώ θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις τα νέας νομοθεσίας αναφορικά με τους ορκωτούς μεταφραστές.
 • ετοιμαστεί και διανεμηθεί από την Υπηρεσία Ασύλου ή/και το ΔΔΔΠ το απαιτούμενο ενημερωτικό υλικό και οδηγοί για αιτητές ασύλου σε όλες τις σχετικές γλώσσες, σχετικά με τις πρόσφατες αλλαγές στις διαδικασίες ασύλου και στα βήματα που αυτοί μπορούν να ακολουθήσουν για την πρόσβασή τους στο ΔΔΔΠ.

Διοικητικό Συμβούλιο

Η ρατσιστική επίθεση εναντίον της γυναίκας από τη Ρωσία επαναφέρει την επιτακτική ανάγκη υιοθέτησης ολοκληρωμένης πολιτικής αντιμετώπισ

By Doros Polykarpou

Εδώ και τρεις μέρες η κυπριακή κοινωνία βρίσκεται σε αναβρασμό  λόγω της σοβαρής ρατσιστικής επίθεσης που δέχτηκε  το βράδυ της Παρασκευής γυναίκα με Ρωσική καταγωγή, η οποία ζει στην Κύπρο με την οικογένεια της εδώ και 20 χρόνια.

Στην προσπάθεια της να σταματήσει μια ομάδα Κυπρίων γυναικών σπό το να εγκαταλείψου τη σκηνή τροχαίου αδικήματος,  αφού κτύπησαν άλλο αυτοκίνητο σε χώρο στάθμευσης στη Λάρνακα, η γυναίκα υπέστη μια άκρατη ρατσιστική επίθεση, συνοδευόμενη μεταξύ άλλων από κτύπημα και φτύσιμο στο πρόσωπο, ρατσιστική χυδαιότητα, αχρείες βρισιές και απειλές, και μάλιστα μπροστά στο ανήλικο παιδί τους. Παρά το σοβαρό φόβο που η ίδια δήλωσε ότι ένοιωσε,  διατήρησε την ψυχραιμία της και  με θάρρος και αποφασιστικότητα αξιοποίησε το κινητό της για να βιντεογραφήσει και να τεκμηριώσει τη ρατσιστική επίθεση που δέχτηκε.

Καταδικάζοντας και καταγγέλλοντας τη ρατσιστική αυτή επίθεση και δημόσια εξύβριση, η ΚΙΣΑ επαναλαμβάνει για ακόμα μια φορά ότι όχι μόνο δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό αλλά αποτελεί σχεδόν καθημερινό φαινόμενο στη ζωή των μεταναστριών/ών και προσφύγων, οι οποίες/οι  όμως δεν είναι σε θέση να καταγγείλουν φοβούμενοι τις συνέπειες, λόγω της ευάλωτης θέσης που η μεταναστευτική και προσφυγική πολιτική αυτού του κράτους έχει καθορίσει για τις/ους μετανάστριες/ες και πρόσφυγες. Να σημειωθεί, ότι η ίδια όταν ρωτήθηκε σχετικά, έκφρασε την έντονη απογοήτευσή της για τη ρατσιστική μεταχείριση που μετανάστριες αντιμετωπίζουν από την ίδια την αστυνομία στην Κύπρο.

Η ΚΙΣΑ επαναλαμβάνει επίσης ότι τα εντελώς απαράδεκτα όσο και επικίνδυνα φαινόμενα της ξενοφοβίας, των ρατσιστικών επιθέσεων, της ρητορικής και των εγκλημάτων μίσους βρίσκονται σήμερα σε έξαρση και ενθαρρύνονται από  την ατιμωρησία των ενόχων, αλλά και την αδυναμία ή/και την έλλειψη βούλησης των καθ’ ύλην αρμόδιων αρχών και θεσμών της δικαιοσύνης να επιτελέσουν το έργο τους και να τα αντιμετωπίσουν με την απαιτούμενη  σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα. Δεν είναι δυστυχώς καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι η Κύπρος είναι η μόνη χώρα της ΕΕ που δεν έχει αναπτύξει ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης καταπολέμησης των φαινομένων αυτών. 

Η ΚΙΣΑ θεωρεί ιδιαίτερα ανησυχητικές πληροφορίες που φέρουν μίαν από τις επιτιθέμενες γυναίκες να είναι εκπαιδευτικός. Πέραν από την έρευνα που αναμένουμε να διεξάγει το υπουργείο Παιδείας, η ρατσιστική επίθεση στη Λάρνακα μας υπενθυμίζει ξανά την ιδιαίτερη σημασία της εκπαίδευσης για τη διαμόρφωση σωστών αντιλήψεων και την ανάγκη καλλιέργειας της κατάλληλης κουλτούρας εκπαίδευσης, διαπαιδαγώγησης και συμπεριφοράς στην κοινωνία μας.

Τυχόν επίκληση προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την ανάρτηση βίντεο που αποδεικνύουν τη διάπραξη αδικημάτων με ρατσιστικό κίνητρο με στόχο την αποδυνάμωση ή/και τον εκφοβισμό των θυμάτων τέτοιων αδικημάτων, δεν είναι νοητή σε μια δημοκρατική κοινωνία που σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα ενώ η προστασία του ανθρωπίνων δικαιωμάτων των θυμάτων ρατσισμού υπερτερεί έναντι της προστασίας τέτοιων δεδομένων, η οποία δεν είναι απόλυτη και μπορεί να περιοριστεί υπό συγκεκριμένες περιστάσεις, που στη συγκεκριμένη περίπτωση συντρέχουν πλήρως.   

Η ΚΙΣΑ θεωρεί θετική την άμεση αντίδραση της Αστυνομίας και της ηγεσίας της για τη διερεύνηση της ρατσιστικής επίθεσης εναντίον της γυναίκας από τη Ρωσία και  την καλεί να προχωρήσει άμεσα στην ολοκλήρωση της έρευνας της.

Καλεί επίσης το Γενικό Εισαγγελέα να αναθεωρήσει τη χαλαρή στάση που έχει τηρήσει μέχρι σήμερα και  να ανταποκριθεί με αποφασιστικότητα στην αδήριτη ανάγκη πάταξης των εγκλημάτων αυτών και να προχωρήσει στην αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας που ποινικοποιεί το ρατσιστικό λόγο,  τη ρητορική μίσους αλλά και τη διάπραξη αδικημάτων με ρατσιστικό κίνητρο.

Ειδικότερα η ΚΙΣΑ καλεί τις αρμόδιες διωκτικές αρχές-

 1. Να προστατεύσουν το θύμα και να το ενδυναμώσουν για προώθηση της καταγγελίας του και να σεβαστούν και εφαρμόσουν τις σχετικές νομοθεσίες για την προστασία και τα δικαιώματα των θυμάτων˙
 2. Να προβούν ούτως ή άλλως αυτεπάγγελτα στη διερεύνηση των σχετικών αδικημάτων, ανεξάρτητα από την καταγγελία του θύματος.

Τέλος, η ΚΙΣΑ τονίζει ξανά ότι η Κύπρος πρέπει επιτέλους να συστήσει φορέα καταπολέμησης του ρατσισμού και των διακρίσεων, στον οποίο να συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, ανεξάρτητες αρχές και ΜΚΟ, ο οποίος να προχωρήσει άμεσα στην επεξεργασία ολοκληρωμένου σχεδίου αντιμετώπισης του ρατσισμού, της μισαλλοδοξίας, της ρητορικής μίσους και των εγκλημάτων τους.

Διοικητικό Συμβούλιο

İzle-Tartış’ta Hayat Treni İzlendi

By Pınar Piro

ht1

ht1Baraka’nın kesintisiz devam eden İzle-Tartış etkinliği kapsamında, 2019 bahçede sinema gecelerinin sonuncusu Hayat Treni filmi ile gerçekleştirildi. Ekim ayının ilk cumartesi akşam seyrettiğimiz Hayat Treni filmi bizlere, ikinci paylaşım savası sırasında yerlerinden edilen insanları, onların hayatta kalmak için vermiş oldukları haklı ve trajik/komik hikayesini anlattı. Film sonrası gerçekleştirdiğimiz sohbette savaşın görünen yüzüyle yaşattıklarının yanında görünmeyen yüzünün de olduğu buna ilaveten aslında var olan ancak “görünmeyen” insanlara yani; azınlıklara yaşattıkları da ele alındı. ht2Yapılan keyifli sohbetin ardından Kasım ayı filmi için öneriler bölümüne geçilerek öneriler arasından Der Verdingbub filmine karar verildi.   Bu filmde, Max bir çiftçi ailesinin çiftlik işlerinde çalıştırmak üzere evlatlık aldığı bir yetimdir. Üvey ailesi Max'a adeta bir köle gibi davranırken, evin öz oğlu ise onu aşağılamak ve yetim olduğunu başına kakmak için hiçbir fırsatı kaçırmamaktadır. Akordeon çalmak Max'ın kendine has bir özelliğidir. Kasabanın yeni öğretmeninin Max ile ilgilenmeye başlaması zaten kötü olan durumu daha da içinden çıkılmaz bir hale getirir. Max'ın çiftlikte çalışan Berteli ile kurduğu dostluk, tüm bu sıkıntılara dayanabilmesini sağlayan tek şeydir. Max onunla, çiftlik aletlerinin bile saf gümüşten olduğu bir dünya hayal etmektedir...   Bu hayal ile birlikte, Max’ın hikayesini konu alan bu filmi gelin birlikte izleyelim. 2 Kasım Cumartesi akşamı 19.00’da başlayacağımız etkinliğimize herkesi bekliyoruz…    

Baraka Okuma Grubu: En Uzun Koşuda Adalılar Kitabını Okuyor

By Mustafa Batak

Okuma Grubu 2

Baraka Okuma Grubu: En Uzun Koşuda Adalılar Kitabını Okuyor "Baraka Okuma-Tartışma Grubu, bir süreden beridir okumakta olduğu Eduardo Galeano’nun Sel Yayıncılıktan çıkan ve kısa kısa hikayerlerden oluşan Aynalar” isimli kitabının ardınan, Khora Yayınlarından çıkan “En Uzun Koşuda Adalılar Türkiye Devrimci Mücadelesinde Kıbrıslı Türkler” isimli söyleşi kitabını okumaya başlıyor. Ali Şahin tarafından hazırlanan  ve Turgut Afşaroğlu’nun önsözünü yazdığı kitapta; Ali Fegan, Ahmet Ömer, Özkan Yıkıcı, Ferdi Sabit Soyer, Özkan Varoğlu, Pembe Afşaroğlu, Ayşe İpçiler ve Enver Bıldır gibi isimlerin öğrencilik yıllarında Türkiye’de ve Kıbrıs’ta yaşadıkları mücadele anıları kendi ağızlarından okuyucularla buluşuyor. 1967-1981 yılları arasında Türkiye’de öğrenci olarak bulunan ve çeşitli sol hareketlerde aktif olan Kıbrıslı Türkler ile röportajlardan oluşan bu kitabı gelin birlikte okuyup, tartışalım. Her çarşamba saat 18.00'da Baraka’da buluşarak gerçekleşecek okumalara sizler de davetlisiniz. Okuyan insan halkının yanındadır.

Η δημόσια παρέμβαση Μουσταφά Ακιντζί – Κάποιες πτυχές της σημασίας της

By nikosmoudouros
Οι δημόσιες παρεμβάσεις του Τουρκοκύπριου ηγέτη αναφορικά με την τρίτη εισβολή της Τουρκίας στην Συρία είναι γνωστές. Δεν θα επαναληφθούν. Το κείμενο αφορά σε κάποιες από τις πτυχές που αυτές οι παρεμβάσεις αναδεικνύουν στο δημόσιο χώρο και ειδικότερα στον ιδεολογικό χώρο των μεταβαλλόμενων σχέσεων της Τουρκίας με την Τουρκοκυπριακή κοινότητα. Χωρίς να μπορεί κάποιος να […]

Τα Βαρώσια, τα «φαντάσματα» και οι νέες λύσεις

By nikosmoudouros
«Κατάφερα να μπω για πρώτη φορά στην κλειστή πόλη των Βαρωσίων το 2000. Μέσα στην βαριά σιωπή κοίταζα τα σπίτια και φαντάστηκα τους αθώους ανθρώπους που τα εγκατέλειπαν πανικόβλητοι τρέχοντας εκείνες τις στιγμές του πολέμου… έγινα ράκος. Βλέποντας τώρα τις μεταδόσεις των συναδέλφων από το Βαρώσι, επαναφέρω στη μνήμη μου τους κατοίκους. Σε αυτούς τους […]

İzle Tartış’ta Hayat Treni İzlenilecek

By Mustafa Batak

izle tartış - hayat treni

Baraka’nın kesintisiz devam eden İzle-Tartış etkinliği, Eylül ayında Bulut Atlası (Claud Atlas) filmi ile devam etti. Geçmiş, Şimdi, Gelecek, her şey birbiriyle bağlantılıydı bu filmde... Geçmişten bugüne dek bizleri hem etkileyen hem de gelecek adına tetikleyen birçok olgunun var olduğunun açıkça görüldüğü bu filmde, geniş bir ufka yelken açtık… Sistemleri kuran ve bir döneminde sürükleyen insanların da isyan etme noktasına gelebileceğinin de tartışıldığı film sonrası sohbette bir sonraki ayın filmi de belirlendi. Hayat Treni Yahudilerle dolu bir köy, aniden Naziler’in gelmekte olduğu haberi ile sarsılır. Haberi veren köyün delisi Shlomo’dur. Yıl 1941’dir. O sırada diğer civardaki tüm köylerde Yahudiler çoktan öldürülmüşlerdir bile. Sıra kendilerine gelmiştir ve kimsenin ne olacağı belli değildir. Bir şekilde hayatta kalmak zorundadırlar. Tüm köy halkı Rabbi’nin önderliğinde birlikte bir karar vermeye çalışırlar. Shlomo ortaya enteresan bir fikir atar. Söz konusu Naziler’i bir trenle kandıracaklardır. Trendeki insanların bir kısmı Nazi subayları rolüne girecek, diğer kısmı da sürülen Yahudileri oynayacaktır. Trenin makinisti köylülerden olacaktır. İşte bu hayali hayat trenidir onların tek kurtuluş yoludur. Bakalım o yol kurtuluş olabilecek mi? Gelin hep birlikte bu soruya yanıt bulalım. “Sinemaya Seyirci Kalma” sloganı ile 15 yıldan fazla süredir devam eden etkinliğimizde 5 Ekim Cumartesi akşamı birlikte izleyip, tartışalım…

Far right lyceum headmaster expels pupil because she wore a headscarf

By Doros Polykarpou

KISA – Action for Equality, Support, Antiracism condemns and denounces the racist incident of expulsion of a pupil, refugee of Syrian background, by the Headmaster of Apostolos Varnavas lyceum for wearing a headscarf, as well as for hate speech with references to “nuns and Taliban”.

Apart from the violations of the legislation on racism and hate speech, the said headmaster also violated the regulations of the Ministry of Education which, according to the Director of Secondary Education, do not refer to headscarves. What is of critical significance, however, is the fact that these racist attitudes and practices take place in a school environment and shape the character and the whole being of the particularly vulnerable population group of children and youth.

KISA notes that this racist incident does not come out of the blue. It is reminded that the Minister of Education, soon after his appointment in 2018, actually visited the neo-nazi ELAM but also stated that the Ministry and he personally “share ELAM’s values and principles”. In the last years there is an upsurge of nationalism, chauvinism and intolerance in the education system, which challenge the orientation and content of the education provided to the youth in Cyprus. 

These disturbing developments in the area of education are not irrelevant to the shift both of the government and the governing party after the failure of the negotiations on the Cyprus question. This shift was reflected most evidently in the views and positions of public figures, including top figures and European Parliament candidates of the governing party but also of the President of the Republic himself in the recent European elections.

The particular headmaster has repeatedly caused concern to pupils and the Ministry with his extreme right and authoritarian views as well as his extreme nationalist deliriums. Once again, it is demonstrated that impunity leads to abuse and insolence.

KISA would like to congratulate the pupils for their decisive and direct response to the incident and for their solidarity with their fellow pupil.

KISA calls on the Ministry of Education to proceed to the swift completion of the investigation procedure and the exemplary punishment of the headmaster, as well as to the adoption of measures for the effective support and comprehensive integration of children with migrant and refugee background in the school environment.

KISA is of the opinion that the headmaster’s statement that “we don’t want Taliban in our schools” in order to justify his behaviour, constitutes hate speech which is prohibited by law as it instigates hate both towards the particular pupil as well as all Muslim women wearing a headscarf  and it identifies them with the Taliban and terrorism.

To this end, KISA calls on the prosecuting authorities and the Attorney General, for the full implementation of the relevant legislation penalising racism and hate speech, to investigate the perpetration of these offences and to bring the said headmaster to justice – for the sake of our children and youth, for the sake of education that will not separate or segregate pupils on the basis of religion, nationality or any other diversity.  

Steering Committee

06.08.2019

Ακροδεξιός διευθυντής λυκείου έδιωξε μαθήτρια από το σχολείο γιατί φορούσε μαντήλα

By Doros Polykarpou

Η ΚΙΣΑ – Κίνηση για Ισότητα, Στήριξη, Αντιρατσισμό καταδικάζει και καταγγέλλει το ρατσιστικό περιστατικό αποπομπής μαθήτριας με προσφυγική βιογραφία  από το Διευθυντή του Λυκείου Αποστόλου Βαρνάβα  επειδή φορούσε την παραδοσιακή μαντήλα, καθώς και τη ρητορική μίσους του Διευθυντή με τις αναφορές του περί «καλογραιών και Ταλιμπάν».

Εκτός από τις παραβιάσεις της νομοθεσίας για το ρατσισμό και τη ρητορική μίσους, ο εν λόγω Διευθυντής αντιβαίνει επίσης και τους κανονισμούς του Υπουργείου Παιδείας που, σύμφωνα με το Διευθυντή Μέσης Εκπαίδευσης , δεν αναφέρονται στο συγκεκριμένο ενδυματολογικό είδος. Πιο κρίσιμης σημασίας όμως είναι το γεγονός ότι οι ρατσιστικές αυτές αντιλήψεις και πρακτικές διαδραματίζονται στο σχολικό χώρο και διαμορφώνουν το χαρακτήρα και ολόκληρο το είναι της ιδιαίτερα ευάλωτης ομάδας των παιδιών και εφήβων.

Η ΚΙΣΑ επισημαίνει ότι το ρατσιστικό αυτό περιστατικό δεν αποτελεί κεραυνό εν αιθρία. Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος ο Υπουργός Παιδείας, σύντομα μετά το διορισμό του το 2108, επέλεξε όχι μόνο να επισκεφθεί το νεοναζιστικό ΕΛΑΜ αλλά και να δηλώσει ότι το Υπουργείο του και ο ίδιος «συμμερίζονται τις αξίες και αρχές του ΕΛΑΜ». Τα τελευταία χρόνια καταγράφεται μια ουσιαστική έξαρση εθνικισμού, μισαλλοδοξίας και σωβινισμού στο εκπαιδευτικό σύστημα, τα οποία θέτουν υπό αμφισβήτηση τον προσανατολισμό και το περιεχόμενο της Παιδείας που προσφέρεται στη νεολαία της Κύπρου.   

Οι δυσάρεστες αυτές εξελίσσεις στο χώρο της παιδείας δεν είναι ανεξάρτητες από τη στροφή που έχει παρατηρηθεί τόσο από την κυβέρνηση όσο  και το κυβερνών κόμμα μετά την αποτυχία των συνομιλιών για το κυπριακό. Η στροφή αποτυπώθηκε έντονα και σε τοποθετήσεις και θέσεις  από δημόσια πρόσωπα και πολιτικούς, περιλαμβανόμενων στελεχών και υποψηφίων Ευρωβουλευτών του κυβερνώντος κόμματος αλλά και του ίδιου του Προέδρου της Δημοκρατίας  στις πρόσφατες Ευρωεκλογές.

Ο συγκεκριμένος διευθυντής απασχόλησε κατ’ επανάληψη στο παρελθόν τις/τους μαθήτριες/τές και το ίδιο το Υπουργείο με τις ακροδεξιές και αυταρχικές του απόψεις όπως και τα εθνικιστικά παραληρήματά του. Για άλλη μια φορά, αποδεικνύεται ότι η ατιμωρησία οδηγεί στην ασυδοσία και αποθράσυνση.

Η ΚΙΣΑ συγχαίρει τις μαθήτριες/τές  για την αποφασιστική και άμεση ανταπόκρισή τους καθώς και για την αλληλεγγύη προς τη συμμαθήτρια τους.

Η ΚΙΣΑ καλεί το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει στην άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας διερεύνησης και την παραδειγματική τιμωρία του εν λόγω εκπαιδευτικού, καθώς και λήψη μέτρων ουσιαστικής στήριξης και ολοκληρωμένης ένταξης των παιδιών με προσφυγικό και μεταναστευτικό υπόβαθρο στο σχολικό περιβάλλον.

Η ΚΙΣΑ θεωρεί ότι η δήλωση του εν λόγω εκπαιδευτικού ότι «δεν θέλουμε Ταλιμπάν» για να αιτιολογήσει την πιο πάνω απόφαση του,  αποτελεί απαγορευμένη από το νόμο ρητορική αφού υποθάλπει σε μίσος τόσο προς τη συγκεκριμένη μαθήτρια όσο και προς όλες τις γυναίκες μουσουλμάνες που φορούν μαντήλα αλλά και την ταυτοποίησή τους με την τρομοκρατία των Ταλιμπάν.

Για το σκοπό αυτό, η ΚΙΣΑ καλεί τις διωκτικές αρχές και το Γενικό Εισαγγελέα, σε πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή των σχετικών νομοθεσιών που ποινικοποιούν το ρατσισμό και τη ρητορική μίσους, να διερευνήσουν  τη διάπραξη αυτών των αδικημάτων και την προσαγωγή του εκπαιδευτικού στη δικαιοσύνη, για χάρη των παιδιών και των εφήβων μας, για χάρη μιας εκπαίδευσης που δεν θα διαχωρίζει τις/τους μαθήτριες/τές στη βάση της θρησκείας, της εθνικότητας ή όποιας άλλης διαφορετικότητας.

Διοικητικό Συμβούλιο

06.08.2019

Τα Βαρώσια, τα «φαντάσματα» και οι νέες λύσεις

By nikosmoudouros
«Κατάφερα να μπω για πρώτη φορά στην κλειστή πόλη των Βαρωσίων το 2000. Μέσα στην βαριά σιωπή κοίταζα τα σπίτια και φαντάστηκα τους αθώους ανθρώπους που τα εγκατέλειπαν πανικόβλητοι τρέχοντας εκείνες τις στιγμές του πολέμου… έγινα ράκος. Βλέποντας τώρα τις μεταδόσεις των συναδέλφων από το Βαρώσι, επαναφέρω στη μνήμη μου τους κατοίκους. Σε αυτούς τους […]

İzle Tartış’ta Bulut Atlası İzlenilecek

By Mustafa Batak

Baraka izle tartış görsel bulut atlası film

Geçmiş, Şimdi, Gelecek, Her Şey Birbiriyle Bağlantılı... Baraka’nın kesintisiz devam eden İzle-Tartış etkinliği, Eylül ayında Bulut Atlası (Claud Atlas) filmi ile devam ediyor. Adam Ewing, 1850 yılında Pasifik Okyanusu'nda Yeni Zelanda'daki takım adalardan zorlu bir deniz yolculuğu yaparak Californiya’daki evine dönmektedir. 1930'lu yıllarda Belçika'da yaşayan beş parasız ama yetenekli bir bestekâr olan Robert Frobisher'ın elinde Adam Ewing'in günlüğü vardır. Luisa Rey ise Reagan yönetimindeki Amerika'da yaşayan isyankâr ruhlu bir gazetecidir. Yayın evi sahibi Timothy Cavendish ise alacaklılarından canını kurtarmaya çalışır. Kendisini var eden sisteme isyan eden android garson Sonmi~451 ise yakın gelecekte Güney Kore'dedir. Zachry ise medeniyetin çöküşüne ve ilkel kabilelerin insanlığa hükmetmesine şahit olmak üzeredir... Üst başlığının da dediği gibi Bulut Atlası'nda Geçmiş, Şimdi, Gelecek, her şey birbiriyle bağlantılı... Lana ve Andy Wachowski kardeşlerin Alman yönetmen Tom Tykwer ile ortaklaşa senaryosunu yazıp yönettikleri filmde Tom Hanks, Halle Berry, Hugh Grant, Hugo Weaving, Jim Sturgess, Ben Whishaw, James D'Arcy, Doona Bae ve Susan Sarandon gibi her biri ayrı yıldız olan isimlerin de yer aldığı bu filmi; 7 Eylül Cumartesi (bu cumartesi) akşamı saat 20.00’de Baraka Kültür Merkezi lokalinde izliyoruz... Gelin birlikte izleyip birlikte tartışalım bahçede sinema keyfini birlikte yaşayalım...

Great success of the “We art one” Open Day Event

By Doros Polykarpou

Play as a tool for integration

It was with great success that KISA’s  open day event was held yesterday at Europe Square in Larnaca for the presentation and dissemination of the results of the We art one workshop, implemented under the transnational European programme LAB 31, with the participation of teenagers with a migrant and refugee background as well as Cypriot teenagers.

In his address, the Mayor of Larnaca, Mr Andreas Vyras, mentioned the multi-coloured  features of his city and how the Municipality is open to all people, irrespective of any diversity. He particularly welcomed yesterday’s event, to the organisation of  which the services of the Municipality had contributed substantially.

In her speech, Ms Leda Koursoumba, Commissioner for the Rights of the Child, made a detailed analysis of the child’s right to play and its role in the process of integration and equal participation in society. Ms Koursoumba also congratulated KISA for organizing the event and for its action in general to promote the human rights of all human beings, including the rights of the child.

Following that, audio-visual material from the workshop activities was screened, while teenagers who participated and the professionals who facilitated the workshop shared their experiences, impressions and joy for their participation. 

The event ended with a wonderful music and dance performance by the teenagers who participate in the workshop, which was warmly applauded by the audience. 

Along with the programme there was an exhibition with photographic material from the workshop as well as audio-visual material prepared by the teenagers as part of the programme.

For Photos from the open day, please follow the link below:

https://kisaorgcy-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/doros_p_kisa_org_cy/Ejgt125N-UlMtmk2U7JAthUBOWvFd8sbZBps-fxD1wuZJQ?e=2Acgi7

Nicosia, 29.08.2019

Μεγάλη επιτυχία της ανοιχτής εκδήλωσης “We art one”

By Doros Polykarpou

Το παιχνίδι ως εργαλείο ένταξης παιδιών με μεταναστευτικό και προσφυγικό υπόβαθρο

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες, στην Πλατεία Ευρώπης στη Λάρνακα, η ανοικτή εκδήλωση της ΚΙΣΑ για την παρουσίαση και διάδοση των αποτελεσμάτων του εργαστηρίου We art one, το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του διακρατικού ευρωπαϊκού προγράμματος LAB 31, με τη συμμετοχή εφήβων με μεταναστευτικό και προσφυγικό υπόβαθρο καθώς και κυπρίων εφήβων.

Στο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Λάρνακας, κ. Ανδρέας Βύρας, αναφέρθηκε στην πολυχρωμία που χαρακτηρίζει την πόλη του και πως ο Δήμος είναι ανοικτός σε όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από την όποια διαφορετικότητα. Καλωσόρισε ιδιαίτερα τη χθεσινή εκδήλωση, για την πραγματοποίηση της οποίας συνέβαλαν ουσιαστικά οι υπηρεσίες του Δήμου.

Στην ομιλία της, η  κα Λήδα Κουρσουμπά, Επίτροπος για τα Δικαιώματα του Παιδιού, αναφέρθηκε αναλυτικά στο δικαίωμα του παιδιού στο παιχνίδι και ο ρόλος του στη διαδικασία ένταξης και ισότιμης συμμετοχής στην κοινωνία. Η κα Κουρσουμπά συνεχάρη επίσης την ΚΙΣΑ τόσο για τη διοργάνωση της εκδήλωσης όσο και για τη δράση της γενικότερα για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των ανθρώπων, περιλαμβανόμενων και των δικαιωμάτων του παιδιού.

Στη συνέχεια, προβλήθηκε οπτικοακουστικό υλικό από τις δράσεις του εργαστηρίου, ενώ έφηβοι που συμμετείχαν και οι επαγγελματίες που διευκόλυναν το εργαστήρι μοιράστηκαν τις εμπειρίες, τις εντυπώσεις και τη χαρά τους για τη συμμετοχή τους.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης τέλειωσε με ένα υπέροχο μουσικοχορευτικό δρώμενο από τους έφηβους του εργαστηρίου, το οποίο καταχειροκροτήθηκε από το κοινό.   

Παράλληλα με το πρόγραμμα έτρεχε έκθεση φωτογραφίας με φωτογραφικό υλικό από τα εργαστήρια καθώς και οπτικοακουστικό υλικό που ετοίμασαν οι έφηβοι στα πλαίσια του προγράμματος.

Για φωτογραφικό υλικό της ακδήλωσης ακολουθήστε τον πιο κάτω σύνδεσμο ή πατήστε εδώ

https://kisaorgcy-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/doros_p_kisa_org_cy/Ejgt125N-UlMtmk2U7JAthUBOWvFd8sbZBps-fxD1wuZJQ?e=2Acgi7

Λευκωσία, 29.08.2019                                                      

Open Day “We Art One” – Lab 31 project

By Doros Polykarpou

Wednesday, 28.08.2019 (17:00 – 21:00), at Europe Square in Larnaca

The youth who have participated in the workshop “We Art One”, the professionals who worked with them and KISA are inviting you to a festive event for the presentation of the workshop actions and the participating children’s experiences. The workshop was conducted in the framework of the transnational European project LAB 31 which focused on the right to play.

The event includes the following:

 1. Audiovisual material from the workshops
 2. Thematic stands for information and a chat by and with the participating youth
 3. Music-dance act by the workshop youth

Mr Andreas Vyras, Mayor of Larnaca, will address the event, while Ms Leda Koursoumba, Commissioner for the Rights of the Child, will also participate and talk about children’s right to play and its role in the integration process and equal participation in society.

The event is open to the public and there will be traditional food and drinks.

( Detailed programme of the Open Day)

The aim of the workshop “We Art One” was through play to encourage youth from different life paths – migrants, refugees, unaccompanied children as well as from the local society, to get to know each other, to exchange ideas and learn from each other, to express their views and expectations creatively, through visual arts and play. The workshop also aimed to help them to reflect on our society and the different life chances given to different people.

The possibility of using leisure time creatively and pleasantly is one of the most attractive and hopeful parameters   for feeling free and wholly. From children’s play, which is the recreation area par excellence for children, to the various forms of play through which adults relate to the world, men and women can feel themselves and enjoy their leisure time. Nicosia, 26.08.2019      

Ανοιχτή εκδήλωση “We Art One” – Lab 31 project

By Marina Toufexis

Τετάρτη, 28.08.2019 ( 17:00 – 21:00) στην Πλατεία Ευρώπης στη Λάρνακα

Οι έφηβοι που έλαβαν μέρος στο εργαστήρι “We Art One”, οι επαγγελματίες που εργάστηκαν  μαζί τους και η ΚΙΣΑ σας προσκαλούν σε μια γιορταστική εκδήλωση παρουσίασης των δράσεων των εργαστηρίων και των εμπειριών των παιδιών που έλαβαν μέρος. Το εργαστήρι στα πλαίσια του διακρατικού ευρωπαϊκού προγράμματος LAB 31 με αντικείμενο το δικαίωμα στο παιχνίδι.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει:

 1. Οπτικοακουστικό υλικό από τα εργαστήρια
 2. Θεματικά Περίπτερα ενημέρωσης και συνομιλίας από και με τους έφηβους που έλαβαν μέρος στο εργαστήρι
 3. Μουσικοχορευτικό δρώμενο από τους έφηβους τους εργαστηρίου

Την εκδήλωση θα χαιρετίσει ο κ. Ανδρέας Βύρας, Δήμαρχος Λάρνακας. Επίσης, θα παρευρεθεί και θα μιλήσει για το δικαίωμα του παιδιού στο παιχνίδι και ο ρόλος του στη διαδικασία ένταξης και ισότιμης συμμετοχής στην κοινωνία η κα Λήδα Κουρσουμπά, Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού.

Η εκδήλωση είναι ελεύθερη για το κοινό και θα προσφέρονται παραδοσιακά εδέσματα και ποτά .

(Αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης)

Το εργαστήρι “We Art One” είχε ως στόχο να ενθαρρύνει μέσα από το παιχνίδι έφηβους από διαφορετικά μονοπάτια της ζωής, μετανάστες, πρόσφυγες, ασυνόδευτα παιδιά και την τοπική κοινωνία να γνωριστούν μεταξύ τους, να ανταλλάξουν ιδέες και να μάθουν ο ένας από τον άλλο, να εκφράσουν τις  απόψεις  και προσδοκίες τους με δημιουργικότητα μέσα από τις εικαστικές τέχνες και το παιχνίδι. Επίσης, να τους βοηθήσει να  προβληματιστούν για την κοινωνία μας και τις διαφορετικές ευκαιρίες ζωής που δίνονται σε διαφορετικά άτομα.

Η δυνατότητα χρήσης του ελεύθερου μας χρόνου με  δημιουργικό και ευχάριστο τρόπο είναι μια από τις πιο ελκυστικές και ελπιδοφόρες παραμέτρους για να αισθανόμαστε ελεύθεροι και να ζούμε ολοκληρωμένα.  Από το παιδικό παιχνίδι, που είναι για το παιδί ο κατεξοχήν χώρος αναψυχής, μέχρι τις διάφορες μορφές παιχνιδιού με τις οποίες οι ενήλικες σχετίζονται με τον κόσμο, ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να αισθάνεται ότι είναι ο εαυτός του και να απολαμβάνει μέρος του χρόνου του.

Λευκωσία, 26.08.2019

Abuse of power and vindictiveness by a member of the police force through the illegal arrest of KISA’s Executive Director

By Doros Polykarpou

KISA – Action for Equality, Support, Anti-racism denounces the new attempt by a member of the police force to criminalise its actions and the actions of its members. We wish to re-iterate that the abuse of power, police violence or any other retributive or provocative action will not succeed in disorientating us from our commitment to defend human rights in society.

Around 10:30 in the morning someone was shouting loudly outside KISA’s offices so the Executive Director of KISA, along with other neighbours, went to see what was happening. They realised that the shouting was coming from a known police officer from the Special Traffic Squad «Ζ», who subsequently communicated through the police radio while simultaneously talking with a young motorcycle driver who was parked at the edge of the pavement.

When KISA’s Executive Director approached to ask the young man what had happened, and whether he needed any assistance, the officer rudely told him to leave immediately. When he refused, saying that it is a public space and has every right to remain and observe what is happening, the officer told him that he was under arrest for obstructing a police officer. Subsequently, the officer called his colleagues who arrived at the scene and proceeded with the arrest transferring him in handcuffs to Lykavitos police station.

The officer threatened to arrest all the other people present from KISA, especially in case they intended to publish photographs or other material from the scene. This was despite the fact that Doros Polykarpou reassured the officer that there was no intention to complicate or obstruct the work of the police while pointing out however that this must take place within a framework of respect towards the rights of the persons who are under police investigation.

It is not known whether the officer in question engages in a similar treatment towards Cypriots, however KISA has received a number of complaints from migrants over the violent, disrespectful and generally unacceptable behaviour of the officer in question towards them. Just recently, during the Pride Parade on the 1st of June 2019, KISA’s team that was taking part in the Parade, including Doros Polykarpou, as well as other individuals, were witnesses to the officer’s behaviour against a migrant at Solomos Square. In regard to this incident, the officer has been reported by KISA to the Independent Authority for the Investigation of Allegations and Complaints against the Police (IAIACAP) to which KISA’s executive Director is one of the witnesses.

KISA believes that this case, which is the sixth in a row, is part of the criminalisation efforts, blackmailing attempts and vindictiveness against it for its work in supporting migrants and safeguard human rights. We are thus certain that, as in the previous five criminal prosecutions, all of which were quashed by the court, justice shall once again determine the futility and absurdity of this attempt.

KISA will proceed to file another report to IAIACAP against the officer in question, however it calls upon the Chief of Police and the Minister of Justice and Public Order to promptly investigate the manner in which this officer carries out his duties and powers. The officer’s credentials have been passed on by phone to the Chief of Police as well as to the Director of Police in Nicosia, in order to re-evaluate whether this person is indeed capable and fit for carrying out his duties and powers without bias, bearing in mind all complaints against him, from KISA as well as potentially from other citizens and migrants. KISA further calls upon the relevant authorities to show due rigour not only in the case of the specific officer but of any other member of the police force who exercises their powers arbitrarily and abusively at the expense of the citizens.

Κατάχρηση εξουσίας και εκδικητικότητα αστυνομικού οργάνου η νέα παράνομη σύλληψη του Εκτελεστικού Διευθυντή της ΚΙΣΑ

By Doros Polykarpou

Η ΚΙΣΑ – Κίνηση για Ισότητα, Στήριξη, Αντιρατσισμό καταγγέλλει νέα προσπάθεια ποινικοποίησης της δράσης της και των στελεχών της. Για άλλη μια φορά δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι ούτε η κατάχρηση εξουσίας, ούτε η αστυνομική βία ούτε η όποια άλλη εκδικητική και προβοκατόρικη πράξη θα μας αποπροσανατολίσει από τη συνέπεια με την οποία προασπιζόμαστε και θα συνεχίσουμε να προασπιζόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα σε αυτή την κοινωνία.

Γύρω στις 10.30 το πρωί  έξω από τα γραφεία της ΚΙΣΑ ακούστηκε άτομο να φωνάζει σε έντονο ύφος και ο Εκτελεστικός Διευθυντής της ΚΙΣΑ μαζί με άλλους γείτονες  έσπευσαν να δουν τι συμβαίνει, οπόταν διαπίστωσαν ότι οι φωνές προέρχονταν από γνωστό αστυνομικό της μονάδας Ζ, ο οποίος στη συνέχεια μιλούσε στον ασύρματο και ταυτόχρονα με νεαρό οδηγό μοτοσυκλέτας που ήταν παρκαρισμένη στην άκρη του πεζοδρομίου.

Όταν ο Εκτελεστικός Διευθυντής της ΚΙΣΑ πλησίασε για να ρωτήσει το νεαρό τί συνέβηκε και αν χρειαζόταν βοήθεια, ο αστυνομικός του ζήτησε με αγένεια να φύγει αμέσως και όταν αυτός αρνήθηκε, λέγοντας ότι είναι δημόσιος χώρος και έχει κάθε δικαίωμα να παραμείνει και να παρακολουθήσει τι γίνεται  ο αστυνομικός του δήλωσε ότι τελεί υπό σύλληψη για παρακώλυση του έργου της αστυνομίας. Στη συνέχεια ο εν λόγω αστυνομικός ειδοποίησε συναδέλφους του, οι οποίοι έφτασαν στο χώρο και προχώρησαν στη σύλληψη του και μεταφορά του με χειροπέδες στον αστυνομικό σταθμό Λυκαβητού.

Με σύλληψη απείλησε επίσης όλα τα άλλα άτομα της ΚΙΣΑ που βρίσκονταν εκεί, ιδιαίτερα σε περίπτωση προβολής φωτογραφικού ή άλλου υλικού. Κι αυτό παρά τις διαβεβαιώσεις του Δώρου Πολυκάρπου ότι δεν  υπήρχε καμιά πρόθεση να δυσχεράνει ή να παρεμποδίσει το έργο της αστυνομίας, υποδεικνύοντας όμως ότι αυτό πρέπει να γίνεται στο πλαίσιο του σεβασμού των δικαιωμάτων των υπό αστυνομική διερεύνηση ατόμων.

Δεν είναι γνωστό κατά πόσο ο συγκεκριμένος αστυνομικός φέρεται και σε Κύπριους/ες με τον ίδιο τρόπο αλλά η ΚΙΣΑ κατέχει πολλές καταγγελίες από μετανάστριες/ες για τη βίαιη, ασεβή και απαράδεκτη γενικά συμπεριφορά του εν λόγω αστυνομικού εναντίον τους. Μάλιστα πρόσφατα, κατά την Πορεία Υπερηφάνειας (Pride Parade) την 1η  Ιουνίου 2019, ομάδα της ΚΙΣΑ που συμμετείχε στην Πορεία, περιλαμβανόμενου και του Δώρου Πολυκάρπου, καθώς και πολλών άλλων ατόμων, ήταν μάρτυρες αυτής της συμπεριφοράς του αστυνομικού εναντίον μετανάστη στην Πλατεία Σολωμού. Για το περιστατικό αυτό, ο αστυνομικός έχει καταγγελθεί από την ΚΙΣΑ στην Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας (ΑΔΙΠΑ) και ο εκτελεστικός Διευθυντής της ΚΙΣΑ είναι ένας από τους μάρτυρες στην καταγγελία.   

Η ΚΙΣΑ είναι της άποψης ότι και αυτή η υπόθεση, η έκτη κατά σειρά, αποτελεί μέρος της ποινικοποίησης και προσπάθειας εκφοβισμού και εκδικητικότητας εναντίον της για το έργο που επιτελεί για την στήριξη των μεταναστριών/ών και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είμαστε δε βέβαιοι ότι, όπως και στις πέντε προηγούμενες ποινικές διώξεις, όλες από τις οποίες απορρίφθηκαν πανηγυρικά από το δικαστήριο, και αυτή τη φορά η δικαιοσύνη θα αποφανθεί για τη ματαιότητα  και γελοιότητα αυτής της προσπάθειας.

Η ΚΙΣΑ θα προβεί σε ακόμα μια καταγγελία στην ΑΔΙΠΑ, εναντίον του συγκεκριμένου αστυνομικού, καλεί όμως τον αρχηγό της Αστυνομίας και τον Υπουργό Δικαιοσύνης να  προχωρήσουν  άμεσα στη διερεύνηση του τρόπου άσκησης των καθηκόντων και εξουσιών από τον συγκεκριμένο αστυνομικό, τα στοιχεία του οποίου έχουν διαβιβαστεί και τηλεφωνικά στο γραφείο του Αρχηγού της Αστυνομίας και στο γραφείο του Αστυνομικού Διευθυντή Λευκωσίας και κατά πόσο αυτός είναι ικανός και κατάλληλος να ασκεί τα καθήκοντα και εξουσίες του, χωρίς προκαταλήψεις, λαμβανομένων υπόψη όλων των μέχρι σήμερα καταγγελιών εναντίον του, τόσο από την ΚΙΣΑ όσο και ενδεχομένως από άλλους πολίτες ή μετανάστες.  Η ΚΙΣΑ καλεί επίσης τις αρμόδιες αρχές όπως επιδείξουν  τη δέουσα αυστηρότητα στην αντιμετώπιση τόσο του συγκεκριμένου αστυνομικού όσο και όλων των μελών της αστυνομικής δύναμης που διακατέχονται από την ίδια νοοτροπία αυθαιρεσίας,  ετσιθελισμού και κατάχρηση της εξουσίας τους εις βάρος των πολιτών.

Διοικητικό Συμβούλιο ΚΙΣΑ

Η ράβδος και το πουλάρι. Του Kutlu Adalı

By nikosmoudouros
Ακολουθεί μετάφραση στα ελληνικά αποσπάσματος από το τελευταίο άρθρο του Kutlu Adalı που δημοσιεύθηκε δύο μέρες πριν από τη δολοφονία του στις 6 Ιουλίου 1996. Πρέπει να παραιτηθούμε από την πολιτική της «μητέρας πατρίδας – μικρής πατρίδας». Στην ψυχή αυτής της πολιτικής υπάρχει το κρίμα, υπάρχει η ανικανότητα και το κλαψούρισμα, υπάρχει η επαιτεία και […]

Η ράβδος και το πουλάρι. Του Kutlu Adalı

By nikosmoudouros
Ακολουθεί μετάφραση στα ελληνικά αποσπάσματος από το τελευταίο άρθρο του Kutlu Adalı που δημοσιεύθηκε δύο μέρες πριν από τη δολοφονία του στις 6 Ιουλίου 1996. Πρέπει να παραιτηθούμε από την πολιτική της «μητέρας πατρίδας – μικρής πατρίδας». Στην ψυχή αυτής της πολιτικής υπάρχει το κρίμα, υπάρχει η ανικανότητα και το κλαψούρισμα, υπάρχει η επαιτεία και … Continue reading Η ράβδος και το πουλάρι. Του Kutlu Adalı

Two decades – not enough for an effective and fair asylum system

By Doros Polykarpou

Press Release – WORLD REFUGEE DAY

On the occasion of the World Refugee Day, KISA – Action for Equality, Support, Antiracism, highlights once again the serious challenges and gaps in the asylum system in Cyprus.

The Republic of Cyprus, 56 years after the ratification of the Geneva Convention 1951 and 15 years after the harmonisation with the European acquis concerning refugees, has failed to demonstrate the required will and vision for developing an effective and fair asylum system.

Invoking the increasing number of asylum applications during the last two years cannot take away the fact that the same, or even worse, issues were faced during previous years, when the number of new asylum applications had been much smaller. Unfortunately, the State has exhibited indifference and negligence in developing and adopting policies, structures and procedures all throughout the previous and less pressing period, which would have placed the State in a much better position to respond to today’s challenges in an efficient and just manner. In addition, the Cypriot authorities have failed to produce any substantive solutions to address systemic gaps and deficiencies in the area of migration so as to reduce the number of migrants who are often forced to resort to the asylum procedures after having been unfairly deprived of their residence and employment status.

Since 2007, KISA had called upon the relevant authorities to abolish the Refugee Reviewing Authority and to proceed with the establishment of an International Protection Court, in order to limit the duration of the examination of asylum applications but also in order to make the procedure fairer, in line with Cyprus’ legal obligations. Instead and after the conviction of Cyprus in several asylum cases that we had filed to the ECtHR, the Administrative Court was established, to be abandoned again and to be replaced at last by the International Protection Court, as called for by KISA since 2007. It is noted that, for expediencies and serving different interests, Cyprus continues to maintain the Refugee Reviewing Authority, which makes the country the only member state in the EU with a 3-tier system for examining asylum applications, the duration of which may last between 3-5 years.

Most applicants lodge their applications and are present for their interviews, but they are also required to appear in court without any specialised legal support, which means that they are not always in a position to correctly express and support their cases.  As a result, many of them are not recognised as refugees and the Cypriot government fails to adequately implement its legal obligations for ensuring fair asylum procedures.

In our opinion, a fair asylum system requires a policy and a vision which treat refugees as a source of contribution to society and not as dependants of the welfare system. Unfortunately, the absence of a comprehensive and effective integration policy coupled with the exacerbation of discriminatory and racist phenomena in our society render refugees stranded and without any substantial opportunities to utilise their potential and to actively participate in society.

On the occasion of the World Refugee Day, which has been set to celebrate support and solidarity with refugees, KISA calls upon the Republic of Cyprus to immediately proceed to address the following:

 • Α The development of an asylum policy that safeguards the effective and fair processing of asylum applications, and which safeguards the equal treatment and the exercise of the rights of refugees while positively utilises their presence in the Cypriot society.
 • The development and implementation of a policy and action plan for the integration of refugees and the combatting of xenophobia and racism, within the framework of which there will be promotion and encouragement of their active participation and utilisation of their qualifications and skills as opposed to the marginalisation that they have been facing.

Steering Committee of KISA

Δύο δεκαετίες και ακόμη δεν υπάρχει ένα αποτελεσματικό και δίκαιο σύστημα ασύλου

By Doros Polykarpou

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Προσφύγων, η ΚΙΣΑ – Κίνηση για Ισότητα, Στήριξη, Αντιρατσισμό επισημαίνει για ακόμα μια φορά τις σοβαρές προκλήσεις και κενά του συστήματος ασύλου  στην Κύπρο.  

Η Κυπριακή Δημοκρατία, 56 τόσα χρόνια μετά την κύρωση της Σύμβασης της Γενεύης του 1951 και 15 χρόνια μετά την εναρμόνιση της με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο για τους πρόσφυγες δεν επέδειξε την απαιτούμενη βούληση και όραμα για την ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού και δίκαιου συστήματος ασύλου.

Η επίκληση της ανοδικής αύξησης του αριθμού αιτήσεων ασύλου κατά τα δύο τελευταία χρόνια δεν μπορεί να παραγράψει το γεγονός ότι τα ίδια και χειρότερα προβλήματα υπήρχαν και τα προηγούμενα χρόνια όπου οι αριθμοί των νέων αιτήσεων ασύλου ήταν πολύ μικροί και σε πτωτική πορεία. Δυστυχώς, η πολιτεία επέδειξε αδιαφορία και αμέλεια στην ανάπτυξη και υιοθέτηση πολιτικών, δομών και διαδικασιών καθόλη την προηγούμενη περίοδο, όπου οι πιέσεις ήταν πολύ μικρότερες, έτσι ώστε να ήταν σήμερα σε πολύ καλύτερη θέση να ανταποκριθεί αποτελεσματικά και δίκαια. Επίσης, η κυπριακές αρχές τίποτα ουσιαστικό δεν έχουν πράξει όλα αυτά τα χρόνια για να αντιμετωπιστούν και να ξεπεραστούν τα συστημικά κενά και στρεβλώσεις στον τομέα της μετανάστευσης ώστε να περιοριστούν τα άτομα που καταλήγουν, λόγω της άδικης απώλειας του καθεστώτος παραμονής και εργασίας τους, στις διαδικασίες ασύλου.

Από το 2007, η ΚΙΣΑ είχε καλέσει τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν στην κατάργηση της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφύγων και τη δημιουργία Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας  ώστε να περιοριστεί ο χρόνος εξέτασης των αιτήσεων αλλά και να γίνει ποιο δίκαιη η διαδικασία αφού η τελική απόφαση θα λαμβανόταν από δικαστήριο, όπως και ήταν η υποχρέωση της Κύπρου. Αντί αυτού, δημιουργήθηκε το Διοικητικό Δικαστήριο μετά από καταδίκες της Κύπρου σε υποθέσεις ασύλου που καταχωρήσαμε ενώπιον του ΕΔΑΔ για να εγκαταλειφθεί εκ νέου και να δημιουργηθεί τελικά Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας, το οποίο η ΚΙΣΑ είχε ζητήσει από το 2007. Σημειώνεται ότι η Κύπρος συνεχίζει μέχρι σήμερα να διατηρεί για σκοπιμότητες και για σκοπούς εξυπηρέτησης συμφερόντων την Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων, με αποτέλεσμα να είναι η μοναδική χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρία επίπεδα εξέτασης αιτήσεων ασύλου τα οποία συνολικά εκτείνονται μεταξύ 3και 5 χρόνων.

Εδώ και χρόνια η ΚΙΣΑ ζητά να δημιουργηθεί φορέας συντονισμού των μέτρων υποδοχής, της εκπόνησης σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη των απαιτούμενων υποδομών ώστε να μπορεί η χώρα να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της για φιλοξενία των αιτητών ασύλου σε συνθήκες που διασφαλίζουν την αξιοπρεπή διαβίωση και παραμονή τους στη χώρα.  Αντί αυτού, η Κύπρος εδώ και χρόνια έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει ένα πλαίσιο υποδοχής  (καμία στεγαστική πολιτική, παροχή κουπονιών το ύψος των οποίων δεν φτάνει για να καλύψει τις ανάγκες των αιτητών για διατροφή, και τέλος μια περιοριστική πολιτική απασχόλησης σε τομείς που δεν υπάρχουν ικανοποιητικές θέσεις εργασίας), ένα πλαίσιο το οποίο στην ουσία αποσκοπεί στο να αποτρέψει τους πρόσφυγες να έρχονται στην Κύπρο για να ζητήσουν προστασία.

Οι περισσότεροι/εςι αιτητές/τριες ασύλου υποβάλλουν τις αιτήσεις τους και εμφανίζονται στις συνεντεύξεις για τις αιτήσεις τους , αλλά και πρέπει να εμφανίζονται ενώπιον δικαστηρίου χωρίς εξειδικευμένη νομική στήριξη και ως εκ τούτου να μην είναι σε θέση να εκφράσουν ορθά και τεκμηριωμένα το αίτημα τους με αποτέλεσμα να μην αναγνωρίζονται ως πρόσφυγες και η κυπρική κυβέρνηση να μην μπορεί να εκπληρώσει τις συμβατές της υποχρεώσεις για διασφάλιση δίκαιων διαδικασιών ασύλου.

Δίκαιο σύστημα ασύλου προϋποθέτει κατά την άποψη μας μια πολιτική και όραμα που να αντιμετωπίζει τους πρόσφυγες ως πηγή προσφοράς στην κοινωνία και όχι ως εξαρτώμενους των κοινωνικών παροχών. Δυστυχώς, η απουσία ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής ένταξης των προσφύγων από τη μια και η επιδείνωση των φαινομένων διακριτικής μεταχείρισης και ρατσιστικής συμπεριφοράς στην κοινωνία μας έχουν ως αποτέλεσα να κρατούν τους πρόσφυγές καθηλωμένους και χωρίς ουσιαστικές ευκαιρίες αξιοποίησης του δυναμικού τους και ενεργής συμμετοχής στη κοινωνία.

Με την ευκαιρία της σημερινής Παγκόσμιας Ημέρας Προσφύγων, που ορίστηκε για να γιορτάζεται η συμπαράσταση και αλληλεγγύη με τους πρόσφυγες, η ΚΙΣΑ καλεί την Κυπριακή Δημοκρατία να προχωρήσει άμεσα στα ακόλουθα:

 • Ανάπτυξη μιας πολιτικής ασύλου που να διασφαλίζει την αποτελεσματική και δίκαιη εξέταση των αιτήσεων ασύλου, να διασφαλίζει την ισότιμη μεταχείριση και άσκηση των δικαιωμάτων των προσφύγων και να αξιοποιεί την παρουσία τους στην Κύπρο προς όφελος της κοινωνίας.
 • Ανάπτυξη και υιοθέτηση πολιτικής και σχεδίου δράσης για την ένταξη των προσφύγων και για την καταπολέμηση της ξενοφοβίας και του ρατσισμού, στο πλαίσιο των οποίων θα προωθείται και ενθαρρύνεται η ενεργή συμμετοχή τους και αξιοποίηση των προσόντων και δεξιοτήτων τους, αντί της μέχρι σήμερα περιθωριοποίησής τους.

Διοικητικό Συμβούλιο ΚΙΣΑ

ECRI is concern over the inaction of the Office of the Commissioner for Administration at supporting vulnerable groups

By Doros Polykarpou

The European Commission against Racism and Intolerance (ECRI), in its report for the implementation of its recommendations to Cyprus, which were published on 6 June 2019, expresses its “concern” over the inaction of the Office of the Commissioner for Administration and Human Rights and the absence of any activities in support of vulnerable groups.

The Commissioner for Administration has rejected the conclusions of the Commission  as wrong and unfounded, referring generally to her reports on violations of human rights. On the contrary, KISA considers that the conclusions of the Commission reflect the tragic course followed by the Office of the Commissioner for Administration during recent years, who evidently consciously refuses to exercise her responsibilities and powers especially as the authority against racism and discrimination, which constitute an obligation derived under Community law and particularly under Directives 2000/43/EC and 2000/78/EC, as well as other responsibilities attributed to it either by law or by decision of the Council of Ministers.

KISA along with other civil society organisations had expressed serious concerns from the beginning regarding the choice of Mrs Stylianou-Lottidou, both in terms of her epistemological and technocratic proficiency in the field of human rights and discrimination, as well as concerning the political expediency behind her appointment by the president of the Republic, potentially due to a close family relationship with a major influencer in the media.

In spite of these concerns, following the Commissioner’s appointment, KISA continued to make substantial efforts for cooperation in order to continue the important work demonstrated by the institution up until then in safeguarding human rights as well as to retain cooperation with the civil society.

We continued to lodge complaints at the Commissioner’s Office concerning serious violations of human rights and discrimination against vulnerable groups. Regrettably, the Commissioner’s response has been deeply disappointing under the pretence of “the exhaustion of the margin for intervention”, among others, and has systematically failed to investigate and intervene.

Additionally, we have sought to continue the cooperation we had previously established with her predecessors in the field of implementation of European programmes, which she has refused, notwithstanding the fact that according to the Paris Principles -which provide the framework for the functioning of this institution and also the law governing it – her office is under an obligation to support and cooperate with NGOs.

Furthermore, KISA has invited the Commissioner to three public events and workshops, concerning integration, racism and discrimination as well as a recent one concerning hate speech. In all three events, not only did she refuse to participate but also failed to designate a representative from her staff. On the other hand, in the few events and meetings organised by her office, she not only failed to give KISA the opportunity to actively participate but in fact did not extend an invitation to the organisation at all.

At the same time, the Commissioner’s office currently faces serious problems in its operation, because of the perception and approach of the Commissioner concerning the powers and responsibilities assigned to her by legislation as well as the role and operation of the independent authorities under her mandate.

Converging all the powers and procedures under her control, she has rendered the institution even more intuit personae and has stamped out the autonomy and agency of the independent bodies placed within her mandate, such as the authority against racism and discrimination authority, causing their inertia and ineffectiveness. The same seems to have occurred in relation to the Office’s staff, where remarkable and experienced members have been side-lined and isolated.

Perhaps the most tragic aspect of the situation is the Commissioner’s interventionist and censoring approach towards the media, particularly in cases involving the publication of critical opinions about the incompetence and unwillingness to execute the important role assigned to her by the state, pressuring even for the withdrawal of articles that criticize her and her Office.

In conclusion, KISA wishes to highlight that ECRI’s conclusions must be studied thoroughly, first and foremost by the Commissioner herself and to be evaluated correctly in order to develop the appropriate measures and actions for a rational approach towards addressing the problems identified. Similarly, they must be evaluated thoroughly by the state and through a public dialogue that includes the participation of civil society in order to take action and restore the competence and efficiency of the institution.

Finally, in view of ECRI’s conclusions, KISA calls upon the relevant authorities to take all necessary measures for the implementation of the action plan for the integration of migrants and refugees as they have announced, in close cooperation with the relevant bodies of the UN, NGOs and migrant and refugee groups.

Steering Committee of KISA

ECRI ανησυχεί για την αδράνεια του Γραφείου της Επιτρόπου Διοίκησης για την προστασία των ευάλωτων ομάδων

By Doros Polykarpou

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας (ECRI) στην έκθεση της για την υλοποίηση των συστάσεων της προς την Κύπρο, η οποία δημοσιεύθηκε στις 6 Ιουνίου 2019, εκφράζει  τις «σοβαρές ανησυχίες» της για την αδράνεια του Γραφείου της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τη μη λήψη δράσεων για στήριξη των ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας.

Η Επίτροπος Διοίκησης, ακολουθώντας την πεπατημένη  απέρριψε τα συμπεράσματα της Επιτροπής ως  λανθασμένα και αβάσιμα, παραπέμποντας σε εκθέσεις της αναφορικά γενικά με παραβιάσεις ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.  Αντίθετα, η ΚΙΣΑ θεωρεί ότι οι διαπιστώσεις της Επιτροπής αντικατοπτρίζουν την τραγική πορεία που έχει ακολουθήσει το Γραφείο της Επιτρόπου Διοίκησης τα τελευταία χρόνια, η οποία προφανώς συνειδητά αρνείται να ασκήσει τις αρμοδιότητες και εξουσίες της ειδικότερα ως αρχή κατά του ρατσισμού και των διακρίσεων και οι οποίες αποτελούν υποχρέωση που απορρέει από το ενωσιακό δίκαιο και ειδικότερα τις Οδηγίες 2000/43/ΕΚ και 2000/78/ΕΚ,  αλλά και άλλες αρμοδιότητες που της έχουν αποδοθεί είτε βάσει νόμων είτε με αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου.  

Η ΚΙΣΑ μαζί με άλλες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών είχαν εκφράσει από την αρχή έντονες ανησυχίες για την επιλογή της κας Στυλιανού-Λοττίδου, τόσο ως προς την γνωσιολογική και τεχνοκρατική της επάρκεια στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των διακρίσεων, όσο και τις πολιτικές σκοπιμότητες του διορισμού της από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ενδεχομένως λόγω στενής οικογενειακής σχέσης με σημαντικό παράγοντα των ΜΜΕ.

Παρόλα αυτά, μετά το διορισμό της η ΚΙΣΑ συνέχισε να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για συνεργασία και συνέχιση του σημαντικού έργου που επέδειξε μέχρι τότε ο θεσμός αυτός για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών.

Συνεχίσαμε να υποβάλλουμε καταγγελίες στο γραφείο της για σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων  δικαιωμάτων και διακρίσεις εναντίον ευάλωτων ομάδων. Δυστυχώς, η ανταπόκριση της Επιτρόπου ήταν άκρως απογοητευτική αφού επικαλούμενη διάφορα προσχήματα όπως «την εξάντληση των περιθωρίων παρέμβασης» παρέλειψε συστηματικά να διερευνήσει και να παρέμβει.

Επίσης, επιδιώξαμε την συνέχιση της συνεργασίας που είχαμε αναπτύξει μέχρι τότε με τις προκάτοχους της στο τομέα της υλοποίησης Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, την οποία μας αρνήθηκε παρά το γεγονός ότι με βάση τις Αρχές του Παρισιού, που αποτελούν το πλαίσιο αρχών που διέπουν τη λειτουργία του θεσμού αυτού αλλά και του νόμου που τον διέπει, το γραφείο της έχει υποχρέωση για στήριξη και συνεργασία με τις ΜΚΟ.

Περαιτέρω, η ΚΙΣΑ προσκάλεσε την Επίτροπο σε  τρεις δημόσιες εκδηλώσεις και συνέδρια,  για την ένταξη,  το ρατσισμό και τις διακρίσεις και μια πρόσφατη για την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους. Και στις τρείς περιπτώσεις αρνήθηκε όχι μόνο να λάβει μέρος αλλά και να υποδείξει εκπρόσωπο της από το προσωπικό του Γραφείου της. Από την άλλη, η ίδια στις λίγες εκδηλώσεις και συναντήσεις που διοργάνωσε το Γραφείο της όχι μόνο δεν έδωσε την ευκαιρία στην ΚΙΣΑ για ενεργό συμμετοχή αλλά δεν την  κάλεσε καν να παρευρεθεί.

Ταυτόχρονα, το Γραφείο της Επιτρόπου αντιμετωπίζει σήμερα σοβαρά προβλήματα στη  λειτουργία του, λόγω των αντιλήψεων και των προσεγγίσεων της Επιτρόπου για τις εξουσίες και αρμοδιότητες που της αναθέτει η νομοθεσία, καθώς και για το ρόλο και τη λειτουργία των ανεξάρτητων αρχών που της έχουν ανατεθεί.

Συγκεντρώνοντας όλες τις εξουσίες και διαδικασίες στο πρόσωπο της, κατέστησε το θεσμό ακόμα πιο προσωποπαγή και κατάργησε την αυτονομία και αυτενέργεια των ανεξάρτητων αρχών που υπάγονται στο Γραφείο της, όπως την αρχή του ρατσισμού και των διακρίσεων, οδηγώντας τις σε αδράνεια και αναποτελεσματικότητα. Το ίδιο φαίνεται να έχει συμβεί και σε σχέση με το προσωπικό του Γραφείου, με αξιόλογα και έμπειρα στελέχη να έχουν παραγκωνιστεί και απομονωθεί.

Τραγικότερη ίσως πτυχή αποτελεί επίσης η παρεμβατική και λογοκριτική στάση της προς τα ΜΜΕ, ιδιαίτερα  σε περιπτώσεις δημοσίευσης επικριτικών απόψεων για την ανεπάρκεια και την περιορισμένη βούληση για επιτέλεση του σημαντικού ρόλου που της έχει ανατεθεί από την πολιτεία, πιέζοντας ακόμη και για την απόσυρση άρθρων επικριτικών για την ίδια και το Γραφείο της.  

Καταληκτικά,  η ΚΙΣΑ  θέλει να τονίσει ότι τα συμπεράσματα της ECRI, είναι σημαντικό να μελετηθούν σοβαρά, πρώτα απ’ όλα από την ίδια την Επίτροπο και να αξιολογηθούν ορθά, έτσι ώστε να γίνει δυνατή η ανάπτυξη των κατάλληλων μέτρων και δράσεων για την ορθολογιστική αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν εντοπιστεί. Παράλληλα, θα πρέπει να τύχουν σοβαρής αξιολόγησης από την πολιτεία αλλά και δημόσιου διαλόγου, με τη συμμετοχή και της κοινωνίας των πολιτών με σκοπό τη λήψη μέτρων για την αποκατάσταση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του θεσμού.

Τέλος, η ΚΙΣΑ, με αφορμή τις εισηγήσεις της ECRI,  καλεί τις αρμόδιες αρχές όπως προχωρήσουν άμεσα στη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την ετοιμασία του σχεδίου ένταξης μεταναστριών/ών και προσφύγων που έχουν εξαγγείλει σε στενή συνεργασία με τους αρμόδιους οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών, τις σχετικές μη κυβερνητικές οργανώσεις και οργανώσεις μεταναστών και προσφύγων.

Διοικητικό Συμβούλιο

Countering hate speech, nationalism and populism in the public discourse and the media

By Doros Polykarpou

KISA – Action for Equality, Support, Antiracism is organising a seminar on ‘Countering hate speech, nationalism and populism in the public discourse and the media’, on Friday and Saturday, 31 May and 1 June 2019. The seminar, which will be held at  Goethe Institute in Nicosia, is being organisation in the framework of the transnational project “Words are Stones», in which KISA participates with organisations in 5 EU member states.

In the first part of the seminar, which will start on Friday, at 6:00 in the afternoon, the following themes will be presented by corresponding speakers:

The seminar will be opened by KISA and more particularly by Ms Anthoula Papadopoulou, Chair of the Steering Committee, who will present the project and the the main findings of the national report for Cyprus.

Mr Aristos Tsiartas, Lawyer, will follow with a speech on the interaction of hate speech, nationalism and populism and their interactions on human rights, civil liberties and society in general.

Mr Aristoteles Constantinides, Associate Professor of Law at the University of Cyprus, will speak on the prohibition of hate speech as a permissible limitation to the freedom of expression. 

Following on, Mr Kypros Michaelides, Chielf of Policy, will speak on the contribution of law enforcement agencies on combating discrimination and hate speech.

And finally, Ms Sevgül Uludağ, the well-known Turkish Cypriot journalist and Nobel Prize nominee, will speak on combating hate speech and nationalism through seeking the truth, reconciliation and peace.

The first day of the seminar will close with a light meal and networking.

It is noted that there will simultaneous translation from-to Greek to English.

The whole programme  as well as the themes and speakers of the second day of the seminar, on Saturday, 1 June, which starts at 09:00 in the morning, are shown in the attached agenda or the link: https://bit.ly/2VX8glr.

Αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους, του εθνικισμού και του λαϊκισμού στο δημόσιο λόγο και στα μέσα ενημέρωσης

By Doros Polykarpou

Η ΚΙΣΑ – Κίνηση για Ισότητα, Στήριξη, Αντιρατσισμό διοργανώνει την Παρασκευή και το Σάββατο, 31 Μαΐου και 1 Ιουνίου, σεμινάριο με θέμα την «Αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους, του εθνικισμού και του λαϊκισμού στο δημόσιο λόγο και στα μέσα ενημέρωσης». Το σεμινάριο, που θα  πραγματοποιηθεί στο Ινστιτούτο Goethe στη Λευκωσία, διοργανώνεται στο πλαίσιο του διακρατικού προγράμματος «Οι λέξεις είναι πέτρες», στο οποίο συμμετέχει η ΚΙΣΑ μαζί με οργανώσεις από άλλα 5 κράτη μέλη της ΕΕ.

Στο πρώτο μέρος του σεμιναρίου, που θα αρχίσει την Παρασκευή, στις 6:00 το απόγευμα, θα παρουσιαστούν τα ακόλουθα θέματα από αντίστοιχους/ες ομιλητές/ομιλήτριες:

Το άνοιγμα του σεμιναρίου θα γίνει από την ΚΙΣΑ και συγκεκριμένα από την κα Ανθούλα Παπαδοπούλου, Πρόεδρο του ΔΣ, η οποία θα παρουσιάσει το έργο όπως και τα βασικά συμπεράσματα της έκθεσης για την Κύπρο.

Στη συνέχεια, ο κ .Άριστος Τσιάρτας, Νομικός, θα μιλήσει για  την αλληλεπίδραση της ρητορικής μίσους, του εθνικισμού και του λαϊκισμού και για τις επιπτώσεις τους στα ανθρώπινα δικαιώματα, τις ατομικές ελευθερίες και την κοινωνία γενικά.

Ο κ. Αριστοτέλης Κωνσταντινίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Τμήμα Νομικής, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, θα μιλήσει για την απαγόρευση της ρητορικής μίσους ως επιτρεπόμενος περιορισμός στην ελευθερία έκφρασης.

Το λόγο στη συνέχεια θα έχει ο κ. Κύπρος Μιχαηλίδης, Αρχηγός της Αστυνομίας, ο οποίος θα μιλήσει για τη συμβολή των διωκτικών αρχών στην καταπολέμηση των διακρίσεων και  της ρητορικής μίσους.

Τέλος, η κα Sevgül Uludağ, η γνωστή Τουρκοκύπρια δημοσιογράφος και υποψήφια για το Νόμπελ Ειρήνης, για την καταπολέμηση της ρητορική μίσους μέσα από την αναζήτησης της αλήθειας, της συμφιλίωσης και της ειρήνης.

Η πρώτη ημέρα του σεμιναρίου θα κλείσει με ελαφρύ γεύμα και αλληλογνωριμία και δικτύωση στις συμμετέχουσες και τους συμμετέχοντες.

Σημειώνεται ότι στο σεμινάριο θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση από τα ελληνικά στα αγγλικά και αντίστροφα.

Ολόκληρο το πρόγραμμα καθώς και τα θέματα και οι ομιλήτριες/ές της δεύτερης μέρας του σεμιναρίου, το Σάββατο, 1 Ιουνίου, που αρχίζει στις 09:00 πρωί, φαίνονται στη συνημμένη ατζέντα ή στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο: https://bit.ly/2VX8glr

İzle Tartış’ta Hanna İzleniyor

By Mustafa Batak

izle tartış site haber

İzle Tartış’ta bu ay Hanna filmi  izlenilecek   Mayıs ayı filmi Mucize (Wonder) olmuştu. Baraka’nın her ay kesintisiz devam eden ücretsiz etkiliği, sun izle tartışta 4 Mayıs akşamı Mucize (Wonder)  filmi izlendi. Film sırasında ve sonrasında gerçekleştirilen sohbette keyifli ve düşündürücü anlar yaşandı. Farklılıklarla hayata gelen ve buyüzden de hayatları boyunca zorluklarla karşılaşacak çocuklara nasıl davranıldığı ve nasıl davranılabileceği üzerine derin bir sohbet gerçekleştirildi. Ülke yönetiminden okul öğretmen ve çalışanlarına, aile bireylerinden arkadaş ebeveynlerine kadar herkesin böylesi çocukların toplumda huzur ve güven içinde yaşayabilmeleri ile yerine getirmesi gerekilen sorumluluklardan örnekler verildi. izle tartış görsel Haziran ayı filmi Hanna Katılımcıların önerileriyle belirlenen bir sonraki film ise Hanna oldu. 16 yaşında zeki ve meraklı bir çocuk olan Hanna (Saoirse Ronan) babası Erik'e fazlasıyla bağlıdır. Hanna, kuzey Finlandiya'nın balta girmemiş ormanlarında, soğukkanlı bir ölüm makinesi, bir suikastçı olarak yetiştirilmiştir. Hayatı boyunca okula hiç gitmeyen Hanna artık Avrupadadır. Ve tüm hedefi görevini yerine getirebilmektir. Macera, aksiyonun yaşanacağı, insanlarla temas ettikçe kendi varoluş amacını da sorgulayacağı duygusal sahneler de barındıran bu güzel filmi birlikte izlemek isteyen herkesi 1 Haziran Cumartesi akşamı 20:00′de Kızılbaş’taki lokalimize bekleriz.

Υποκίνηση αφροφοβίας στα Μέσα Ενημέρωσης

By Doros Polykarpou

Μετά το φόνο ενός αιτητή ασύλου από το Καμερούν από τρεις Νιγηριανούς προκάλεσε θύελλα ξενοφοβικών και ιδιαίτερα Αφροφοβικών άρθρων στα ΜΜΕ, με ιστορίες περί ναρκωτικών και γκέτο ως προς τα κίνητρα της φονικής επίθεσης. Ένα τέτοιο άρθρο στο Philenews έχει δώσει για ακόμα μια φορά  την πλατφόρμα για σχόλια, προειδοποιήσεις και φωνές για ‘πετάξτε τες όλους έξω’, ‘είναι όλοι εγκληματίες’, ‘λαθρομετανάστες’, κλπ, κλπ.

Η ΚΙΣΑ – Κίνηση για Ισότητα, Στήριξη, Αντιρατσισμό επισύρει την προσοχή ότι δεδομένου ότι η υπόθεση και οι συνθήκες της εξετάζονται από την αστυνομία, τα ΜΜΕ και οι δημοσιογράφοι  δεν πρέπει να καταλήγουν σε βιαστικά συμπεράσματα και αφορισμούς, υποθάλποντας το ρατσισμό και το λόγο μίσους. Ιδιαίτερα προσεκτικός  θα έπρεπε να ήταν δημοσιογράφος , ενόψει προηγούμενης καταδίκης του από την επιτροπή δημοσιογραφικής δεοντολογίας για ξενόφοβη αρθρογραφία.

 1. Στο μεταξύ και με σκοπό να τεθούν τα πράγματα σε μια πιο ισορροπημένη προοπτική, η ΚΙΣΑ σημειώνει τα ακόλουθα: Η άποψη ότι το Καμερούν είναι μια ασφαλισμένη χώρα και, επομένως, δεν δικαιολογούνται οι αιτήσεις για προστασία  είναι λανθασμένη, δεδομένης της πολιτικής καταπίεσης και διώξεων εν μέσω εσωτερικών συγκρούσεων και εμφυλίου πολέμου.
 2. Πίσω από το φόνο δυνατό να υπάρχουν πολιτικά κίνητρα. Το θύμα ήταν ακτιβιστής κατά του καθεστώτος της χώρας, το οποίο συχνά χρησιμοποιεί  μισθοφόρους από τη Νιγηρία για δολοφονίες αντιπάλων της, τόσο μέσα στην ίδια τη χώρα όσο και το εξωτερικό.
 3. Η περιοχή γύρω από το τέμενος Ομεριέ στη Λευκωσία είναι εγκαταλειμμένη από τις πολεοδομικές και δημοτικές αρχές. Εδώ και χρόνια, ο Δήμος Λευκωσίας λαμβάνει χορηγίες από την ΕΕ για ανάπτυξη ενός θεσμοθετημένου διαλόγου με τις μεταναστευτικές και προσφυγικές κοινότητες. Κανένας τέτοιος διάλογος δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα με τους κατοίκους της περιοχής.
 4. Παρά την οικονομική και πολεοδομική υποβάθμιση της, η περιοχή δεν παρουσιάζει σημαντική διαφοροποίηση από άλλες υποβαθμισμένες περιοχές της χώρας ως  προς την παραβατικότητα και το έγκλημα.

Η ΚΙΣΑ καλεί τις αρχές να προχωρήσουν σε ένα ουσιαστικό διάλογο με τους κατοίκους της περιοχής ώστε να καταγραφούν με ολοκληρωμένο και συμμετοχικό τρόπο τα βασικά προβλήματα της περιοχής. Στη βάση αυτής της διεργασίας θα πρέπει να εκπονηθεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης της περιοχής το οποίο να διασφαλίζει:

 • Ικανοποιητικούς πόρους και κίνητρα για την υλοποίηση των βελτιωτικών έργων που θα αποφασιστούν 
 • Την ενεργή συμμετοχή των κατοίκων που διαμένουν στη περιοχή και τη διατήρηση του ειδικού χαρακτήρα που έχει αποκτήσει η περιοχή λόγω της γειτνίασης της με το τέμενος Ομεριέ.

The instigation of Afrophobia in the Media

By Doros Polykarpou

In the aftermath of the murder of a Cameroonian asylum seeker by three Nigerians has caused a barrage of xenophobic and more particularly Afrophobic articles in the media, with stories about drugs and ghettos as to the motives of the attack. The latest article in Philenews has once again provided a platform to comments, warnings and calls for “throwing them all out”, “they are all illegal”, “they are all criminals”, etc, etc.

KISA – Action for Equality, Support, Antiracism cautions that, as the circumstances of the crime are still under investigation by the Police, the media and journalists should not rush to hasty conclusions and aphorisms, inciting racist and hate speech. This should be especially the case for the Philenews journalist who has in the past been convicted by the Journalism Ethics Committee for xenophobia.

In the meantime and in order to put things in a more balanced perspective, KISA would like to inform about the following:

 1. The view that Cameroon is a safe country and, therefore, claims for asylum applications from the country are not justified is wrong, as it is well known that there is widespread political oppression and persecution amidst long internal conflict and civil war.
 • The murder may have had political motives. The victim was an activist against the regime of the country, which often uses reserves from Nigeria for assassinations of opponents, both inside the country and abroad.
 • The area around Omeriye mosque in Nicosia is abandoned by the municipal authorities. The Nicosia Municipality has been receiving EU funding for years to develop institutionalised dialogue with the migrant and refugee communities. No such dialogue has ever taken place with the inhabitants of the area.
 • Despite its economic and urban degradation, the area is not differentiated from other degraded areas of the country in terms of law breaking and crime.

KISA calls on the authorities to engage in a meaningful dialogue with the inhabitants of the area, including migrants and refugees, in order to record the key problems in a comprehensive and participative manner. On the basis of this process an integrated plan for upgrading the area should be developed to ensure:

 • Satisfactory resources and incentives for the implementation of the projects to be decided
 • The active participation of residents living in the area and the preservation of the special character that the area has acquired due to its proximity to the Omeriye Mosque.

Να σταματήσει η βία κατά των μεταναστριών γυναικών

By Doros Polykarpou

Η ΚΙΣΑ – Κίνηση για Ισότητα, Στήριξη, Αντιρατσισμό εκφράζει και δημόσια βαθιά θλίψη για τη στυγερή δολοφονία της Marry Rose Tiburcio, μετανάστριας από τις Φιλιππίνες, αλλά και έντονη ανησυχία για την τύχη της εξαφανισμένης 6χρονης κόρης της. Η ΚΙΣΑ καταδικάζει για ακόμα μια φορά, τις μέχρι σήμερα αναδυόμενες από τα γεγονότα πράξεις ή παραλείψεις των αρμοδίων αρχών, και ειδικότερα της αστυνομίας ως προς  τον εντοπισμό και προστασία των θυμάτων.

Η Marry Rose και η ανήλικη κόρη της είναι τα νεότερα θύματα και ταυτόχρονα η κορυφή του παγόβουνου της βίας εναντίον μεταναστριών γυναικών  στην Κύπρο. Η ΚΙΣΑ έχει ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές και καταγγείλει επανειλημμένα δημόσια σωρεία περιστατικών ψυχολογικής, σωματικής και άλλης μορφής έμφυλης και ρατσιστικής βίας στην οποία υπόκεινται οι γυναίκες μετανάστριες, χωρίς να λαμβάνεται κανένα μέτρο και καμία πολιτική η οποία να βασίζεται στην αποδοχή των ειδικών αναγκών προστασίας τους, ως μιας ιδιαίτερα ευάλωτης ομάδας γυναικών που υπόκειται σε πολλαπλές διακρίσεις και μορφές βίας στην Κυπριακή κοινωνία. Η βία αυτή άλλοτε προέρχεται από τους εργοδότες τους, τους συντρόφους τους, το κοινό ή ακόμη και το προσωπικό των κρατικών υπηρεσιών και των ιδιωτικών γραφείων εξευρέσεως εργασίας στα οποία είναι αναγκασμένες να αποτείνονται λόγω του ιδιαίτερα ευάλωτου καθεστώτος παραμονής και εργασίας τους.

Η ΚΙΣΑ έχει δεχτεί σωρεία παραπόνων από μετανάστριες που αποτάθηκαν στην αστυνομία, στις υπηρεσίας κοινωνικής ευημερίας και σε αρκετές περιπτώσεις στα ίδια τα δικαστήρια  και αντί να βοηθηθούν βρέθηκαν αντιμέτωπες με την αδιαφορία, την ολιγωρία, την μη ανταπόκριση  και σε αρκετές περιπτώσεις με την επαναθυματοποίησή τους. Σε αρκετές περιπτώσεις η μη ανταπόκριση οφείλεται σε θεσμικές  διακρίσεις οι οποίες ευθύνονται για τον αποκλεισμό τους από σημαντικές νομοθεσίες και υποδομές για την προστασία ευάλωτων ομάδων.

Με βάση τη μέχρι σήμερα εμπειρία της, η ΚΙΣΑ θεωρεί ότι οι λανθασμένες ενέργειες ή/και παραλείψεις των αρμοδίων αρχών ως προς τη διερεύνηση της εξαφάνισης της Mary Rose και της ανήλικης κόρης της η οποία καταγγέλθηκε εδώ και ένα χρόνο,  δεν είναι δυστυχώς άσχετες με την εθνοτική τους καταγωγή και το μεταναστευτικό τους υπόβαθρο και απαιτεί όπως αυτές διερευνηθούν άμεσα, αποτελεσματικά και με διαφάνεια και όπως αποδοθούν ευθύνες.

Η κυβέρνηση, ενώ έχει κυρώσει από τον Ιούλιο του 2017 τη Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας, μέχρι σήμερα δεν έχει λάβει κανένα ουσιαστικό μέτρο για την εφαρμογή της ενώ συνεχίζει να ισχύει μια πολιτική και πρακτική άρνησης αποδοχής της ιδιαίτερα ευάλωτης θέσης των μεταναστριών γυναικών σε σχέση με κάθε μορφής βίας.

Ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα της κοινότητας των Φιλιππίνων στην Κύπρο, η ΚΙΣΑ καλεί όλες και όλους να συμμετέχουν στην εκδήλωση μνήμης της  Marry Rose Tiburcio που θα γίνει την Κυριακή, 21 Απριλίου, στις 4 το απόγευμα, στο Δημοτικό Κήπο απέναντι από τα πρώην γραφεία της CYTA.

Η ΚΙΣΑ  καλεί την κυβέρνηση-

 • Να υιοθετήσει και εφαρμόσει  ολοκληρωμένη στρατηγική και σχέδιο δράσης για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της βίας ειδικά κατά των μεταναστριών γυναικών και των παιδιών τους
 • Να προχωρήσει στην αναθεώρηση όλων των νομοθεσιών και πολιτικών οι οποίες άμεσα ή έμμεσα καταστούν τις μετανάστριες ακόμα πιο ευάλωτες στην έμφυλη βία
 • Να προχωρήσει στην λήψη όλων των απαραίτητων νομοθετικών και άλλων πρακτικών μέτρων για την αποτελεσματική εφαρμογή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης και την δημιουργία όλων των απαραίτητων μηχανισμών  ώστε τα θύματα έμφυλης βίας  να έχουν αποτελεσματική πρόσβαση στα δικαιώματα τους

Τέλος, καλεί τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης να προχωρήσει σε  ανεξάρτητη διερεύνηση του χειρισμού της υπόθεσης από την αστυνομία με στόχο τον εντοπισμό τυχόν παραλείψεων  και ευθυνών αλλά και την υποβολή εισηγήσεων για αποφυγή επανάληψης παρόμοιας συμπεριφοράς  στο μέλλον από τις αρμόδιες αρχές.

Διοικητικό Συμβούλιο ΚΙΣΑ

Stop violence against migrant women

By Doros Polykarpou

KISA – Action for Equality, Support, Antiracism expresses its sorrow for the brutal murder of Mary Rose Tiburcio, migrant woman from the Philippines, but also its grave concern for the fate of her disappeared 6-year old daughter. Once again, KISA condemns the emerging actions and/or failure of the competent authorities and more particularly of the Police as to tracking and protection of the victims.

Mary Rose and her young daughter are the latest victims and the tip of the iceberg of violence against migrant women in Cyprus. KISA has repeatedly informed the competent authorities and publicly denounced numerous incidents of physical, psychological and other forms of gender-based and racist violence that migrant women are subjected to. Todate, no measures or policy, based on the need to take special protection measures in view of their being an especially vulnerable group, subjected to multiple discrimination and forms of violence in Cyprus. This violence is exercised by their employers, their partners, the public in general and even by public servants and staff of private employment agencies,   to which they are forced to apply to in view of their particularly vulnerable residence and employment regime.

KISA has received innumerable reports from migrant women who had applied to the Police, the Social Welfare Services and in many instances to courts, and where, instead of being assisted and supported, they came across indifference, unresponsiveness, disregard and in some cases they were re-victimised. In many cases, unresponsiveness is due to institutional discrimination which is responsible for their exclusion from important legislation and structures for the protection of vulnerable groups. On the basis of its experience todate, KISA is of the opinion that the wrong actions and/or omissions of the competent authorities as to the investigation of the disappearance of Mary Rose and her young daughter, which was reported almost a year ago, are not unfortunately irrelevant to their ethnic origin and migrant background.  KISA calls for these actions and omissions to be investigated immediately, effectively and transparently and to apportion responsibilities.  

While the government has, as from July 2017, ratified the European Council Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence (Istanbul Convention), it has not as yet taken any substantial measures for its implementation, while the policy and praxis of refusing to accept the particularly vulnerable position of migrant women in relation to all forms of violence is still prevalent.

Responding to the call of the Filippina community in Cyprus, KISA calls on everybody to participate in the silent vigil in memory of Mary Rose Tiburcio, to be held on Sunday, 21 April, at 4 p.m., at CYTA park.

KISA calls on the government –

 • To adopt and implement a comprehensive strategy and action plan to effectively deal with violence especially against migrant women and their children.
 • To review of all legislation and policies that directly or indirectly render migrant women even more vulnerable to gender-based violence.
 • To take all necessary legislative and other, practical, measures for the effective implementation of the Istanbul Convention and the setting up of all necessary mechanisms in order for victims of gender-based violence to have effective access to their rights.

Finally, KISA calls on the Minister of Justice and Public Order to order an independent investigation of the handling of the case by the Police, in order to find any omissions and responsibilities but also to provide proposals for avoiding the repetition of similar handling by the competent authorities in future.

KISA Steering Committee

İzle-Tartış’ta Black Panter İzlendi

By Pınar Piro

black

blackBaraka'nın her ay kesintisiz devam eden ücretsiz film gösterimi geceleri kapsamında 6 Nisan akşamı Black Panter filmi izlendi. Film gösteriminin ardından gerçekleşen sohbette, toplum liderlerinin yaptığı seçimler, o seçimleri yaparken etkisi altında kaldıkları etmenler ve karardan esas zarar veya fayda görenlerin aslında kararlara çok fazla etki edemeyen halklar olduğu noktasına varıldı. Günümüz kapitalist sisteminde azınlıkta kalan grupların zorlu yaşam koşulları değerlendirilirken, teknolojinin nereye kadar ilerleyebileceğinin sınırları olmadığı ve kullanım kontolünün de ne kadar önemli olduğuna değinildi. Katılımcıların önerdiği filmler arasından seçilen bir sonraki film ise Mucize (Wonder) oldu. Doğuştan gelen bir genetik bozukluk nedeni ile sadece görüntüsü farklı olan bir çocuğun aile, okul ve arkadaşlık maceralarını anlatan bu filmi birlikte izlemek isteyen herkesi 4 Mayıs Cumartesi akşamı 20:00'de Kızılbaş'taki lokalimize bekleriz.  

Ο φαύλος κύκλος της τουρκοκυπριακής οικονομίας

By nikosmoudouros
Η πτώση της τουρκικής λίρας σε συνδυασμό με την καχεξία της τουρκικής οικονομίας, ποιες επιπτώσεις έχει στην οικονομία των κατεχομένων; Ποιοι τομείς επηρεάζονται άμεσα; Οι αρνητικές επιπτώσεις της υποτίμησης της αξίας της τουρκικής λίρας στα κατεχόμενα σε ορισμένους τομείς ήταν πιο έντονες σε σύγκριση με την Τουρκία. Παρόλο που απουσιάζουν ολοκληρωμένα στοιχεία για τους τομείς […]

Ο φαύλος κύκλος της τουρκοκυπριακής οικονομίας

By nikosmoudouros
Η πτώση της τουρκικής λίρας σε συνδυασμό με την καχεξία της τουρκικής οικονομίας, ποιες επιπτώσεις έχει στην οικονομία των κατεχομένων; Ποιοι τομείς επηρεάζονται άμεσα; Οι αρνητικές επιπτώσεις της υποτίμησης της αξίας της τουρκικής λίρας στα κατεχόμενα σε ορισμένους τομείς ήταν πιο έντονες σε σύγκριση με την Τουρκία. Παρόλο που απουσιάζουν ολοκληρωμένα στοιχεία για τους τομείς … Continue reading Ο φαύλος κύκλος της τουρκοκυπριακής οικονομίας

Εκκολαπτήριο ακροδεξιών μοναχικών μακελάρηδων το ΕΑΚ

By Doros Polykarpou

Στις 12 Μαρτίου το Ε.Α.Κ (Εθνικιστικό Απελευθερωτικό Κίνημα) εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καταγγέλλει ότι “Φιλοτουρκικές οργανώσεις επιχείρησαν να πυρπολήσουν τα Γραφεία του Κινήματός» αποδίδοντας μάλιστα την ευθύνη στην “ξενοκίνητη οργάνωση ΚΙΣΑ, του γνωστού πατέρα των λαθρομεταναστών, Δώρου Πολυκάρπου…».

Η ΚΙΣΑ, όπως πολύ καλά γνωρίζει το ΕΑΚ, είναι οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία ασπάζεται και στηρίζει το έργο της στις πανανθρώπινες αξίες μεταξύ των οποίων και την καταπολέμηση της βίας.

Το ΕΑΚ, πιστό στις παρακαταθήκες των προγόνων του της ΕΟΚΑ Β, με την ανακοίνωση του με ψέματα και συνθήματα προσπαθεί να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη από την παράνομη και αντισυνταγματική δράση και στόχους του

Αντί λοιπόν να κατηγορεί και να δυσφημίζει  οργανώσεις και ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων ας μας εξηγήσει με ποιόν τρόπο σέβεται  

 • το άρθρο 185 του συντάγματος της Κύπρου το οποίο καθορίζει ότι «1. Το έδαφος της Δημοκρατίας είναι ενιαίον και αδιαίρετον» και ότι «η καθολική ή μερική ένωσις της Κύπρου μεθ’ οιουδήποτε άλλου κράτους ή η χωριστική ανεξαρτησία αποκλείονται» όταν επιδιώκει την «ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα».
 • την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όταν απειλεί όσους διαφωνούν με τον ένοπλο αγώνα και την ένωση με «τσεκούρι και φωτιά», δηλαδή με βία και φυσική εξόντωση,  
 • τον περί της Καταπολέμησης Ορισμένων Μορφών και Εκδηλώσεων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας Νόμο του 2011 όταν αυτοαποκαλείται «αντιτουρκική συμμαχία»
 • την ειρηνική συμβίωση και αλληλοσεβασμό των δύο κοινοτήτων όταν θεωρεί ότι η λύση του κυπριακού δεν μπορεί να επέλθει μέσα από ειρηνικές συνομιλίες αλλά μόνο με τη βία, τη χρήση όπλων και τον πόλεμο?

Η ΚΙΣΑ θεωρεί ότι το ΕΑΚ, πέραν από την παραβίαση του συντάγματος και των νόμων της χώρας, απειλεί ουσιαστικά με δηλητηρίαση την κοινωνία και υπόθαλψη του ρατσισμού και της τρομοκρατίας.

Η πρόσφατη τραγωδία με τις επιθέσεις και τις δολοφονίες αμάχων  σε τζαμιά στη Νέα Ζηλανδία  έχουν καταστήσει πλέον σαφές ότι οι αξίες που το ΕΑΚ ενστερνίζεται και θέλει να εμφυσήσει στη νεολαία μας είναι στην ουσία οι ίδιες που όπλισαν το χέρι του νεοναζιστή μακελάρη στο Κράιστσερτς της Νέας Ζηλανδίας αλλά και άλλων μοναχικών μακελάρηδων που προηγήθηκαν της τραγωδίας αυτής.

Η ΚΙΣΑ πιστεύει ακράδαντα ότι το ΕΑΚ, όπως ήδη έχει αποδείξει με διάφορες επιθέσεις που διοργάνωσε μέχρι σήμερα, συνιστά εκκολαπτήριο βίας, ρατσισμού και τρομοκρατίας και ως εκ τούτου καλεί την πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της προτού να είναι αργά.     

Διοικητικό Συμβούλιο

İzle-Tartış’ta “İtirazım Var” Filmi İzlendi

By Mustafa Batak

izle tartış haber foto 1

Baraka’nın 15 yıldan fazla süredir kesintisiz devam eden İzle-Tartış etkinliği; “İtirazım Var” filmi ile Mart ayında da gerçekleşti. 2014 yılı Türkiye yapımı İtirazım Var; bir zamanlar antropolojiyle ilgilenmiş eski bir boksör, şimdilerdeyse bir camide görev yapan bir imam olan Selman Bulut’un başından geçen olayları konu alıyor. Film, bir gün Bulut’un camide namaz kıldırdığı sırada cami içerisinde yankılanan silah sesleriyle başlayıp, art arda gelişen olaylar ile devam ediyor. Arka sokaklara gizlendiği halde toplumsal hayatı doğrudan etkileyen olayları konu alması filmin ardından geçilen tartışma bölümünde de dikkat çekti. Yanı başımızda gerçekleşen birçok olumsuz hadisenin aslında tesadüf olmadığı, din olgusu ile ört pas edilmek istense de gerçeklerin ortaya çıkabileceği ve bunun bir imam yardımı ile yapılabileceği ele alınırken; filmde geçen şu sözlere tartışmada yer verildi. “İnsan sadece suçluyken kaçmaz. Bazen suçlandığın içinde kaçarsın. Ama bir kere kaçmaya başladıysan, bir şeyleri de muhakkak kaçırırsın elinden. Bazen gençliğini, bazen geleceğini, bazen de aklını. Fakat işin en güzel tarafı da bundan sonra başlar…  Çünkü aklını kaybedince korkularından kurtulursun ve bu da seni özgürleştirir. Çünkü sadece korkaklar kendi akıllarına güveniler. Ve bütün korkaklar hakikatin esidir… Oysa hakikat akılla ya da başka bir şeyle kavranılmaz. Hakikatin ancak parçası olunur. Onun için kurtul; geçmişinden, geleceğinde ve aklından… Kâinatta ne varsa şu anda oluyor, görmüyor musun? Sadece burada şimdi gözlerini kapa, kalbini aç; aklına da bırak gitsin. Akıl dediğin şey kafanda koca bir ağırlıktan başka ne ki… Nisan Ayının Filmi Black Panther Öte yandan İzle-Tartış etkinliklerinin bir geleneği olarak, bir sonraki film hep birlikte belirlendi. Etkinliğe katılanlar, Nisan ayının ilk Cumartesi gerçekleştirilecek gösterimde Black Panther filminin izlenmesine karar verdi.
❌